Czym jest złowieszczo brzmiąca Great Resignation? Jak pracodawcy powinni reagować na ten trend?

Start drugiej edycji Dream Employer

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Dream Employer adresowanego do pracodawców, właścicieli firm i liderów zespołów. Konkursowi towarzyszy całoroczny program, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz liczne wydarzenia podejmujące temat dojrzałego przywództwa, kultury i relacji wewnątrz organizacji oraz employer brandingu.

Great resignation – wyzwanie dla organizacji i ich zespołów HR czy szansa na poprawę relacji pracodawca-pracownik?

Gwałtownie spadające zaangażowanie i przywiązanie pracownika do pracodawcy oraz szybko rosnące oczekiwania dotyczące finansów, warunków i środowiska pracy. Ogromna skala rotacji pracowników w wielu branżach, zwłaszcza tzw. essential workers, do których należą zawody w sektorze zdrowia, gastronomii czy w handlu i logistyce.

Według EY Great Resignation jest jednym z trzech mega trendów (3xG – GIG Economy, Great Resignation, Globalizacja Trendów), które zdominują rynek pracy w 2022 roku.

Groźnie brzmiąca „wielka rezygnacja” to zjawisko, którego początek można było zauważyć w Stanach Zjednoczonych już w pierwszej połowie 2021 roku. Od kwietnia do października z pracy zrezygnowało ponad 27 mln Amerykanów. Rynek europejski nie pozostaje jednak obojętny na duże zmiany w zatrudnieniu, które wywołała pandemia. Badanie firmy doradczej Kincentic z III kwartału 2021 wskazuje, że aż 57% pracowników rozważa zmianę pracy. To 13% więcej niż na początku roku.

Wielka rezygnacja to trend pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, prognozowany również na naszym rynku. Czy w Polsce będziemy mówić jednak o fali wielkich rezygnacji, czy też o fali wielkich rotacji, to kwestia badań. O tym będziemy na pewno w tym roku w Dream Employerze rozmawiać i ten temat poszerzać. Jedno jest pewne – z perspektywy statupów, takim wyzwaniem, które zostało określone również w raporcie Startup Poland jest utrzymanie pracownika i wspieranie go tak, by jak najdłużej chciał pozostać w organizacji. Nie służy temu ani wielkie rozczarowanie, ani wielka rezygnacja, również GIG Economy, czyli zmiana podejścia do pracy, pewna elastyczność, która pojawiła się wśród pracowników. Młode osoby określają firmy nie jako miejsca pracy, a jako wartości, które niesie za sobą i z którymi identyfikuje się organizacja, w której chcą pracować. To są te elementy, o których warto rozmawiać, które warto podkreślać i nad którymi uczestnicy Dream Employera, ale tez ci, którzy prowadząc firmy szukają jakichś wskazówek, drogowskazów powinni się kierować.

Ewa Janus-Khouri, CEO, Centrum Kreatywności Targowa, Członkini RP i Jury DE

Jest wiele motywatorów podjęcia zmiany bądź zrezygnowania z obecnej pracy nawet bez żadnej innej pewnej oferty w zanadrzu. Wśród głównych przyczyn wymieniane są przede wszystkim pogorszenie się warunków pracy, zmiana priorytetów i rosnąca otwartość pracowników na zmiany, poszukiwanie bardziej rozwojowego środowiska czy brak empatii i sposób traktowania przez pracodawcę. Z drugiej strony są przyczyny związane z brakiem satysfakcji i wypaleniem zawodowym. Coraz częściej pracownicy dochodzą do granicy tolerancji zmian wywołanych pracą zdalną i izolacją, wpływających także na zdrowie. Są stale wyczerpani, nie czują sensu wykonywanej pracy i zaczynają się zastanawiać nad faktyczną jej wartością. Rośnie także liczba osób, które rezygnują w dość krótkim czasie po podjęciu nowej pracy z powodu dużego rozdźwięku między oczekiwaniami i zapewnieniami a tym jak wygląda rzeczywistość w danej organizacji.

Wiemy, jakie zwykle są przyczyny masowych rotacji pracowników w naszych firmach. Spędza to sen z powiek HR-owcom i menedżerom. Gdy szukamy recepty jak temu zapobiegać, warto zadać sobie pytanie: jacy pracownicy są mniej podatni na odejścia, jacy są bardziej lojalni, mocniej zaangażowani i związani z firmą na dobre i na złe? Pracownicy 50+! Może warto inwestować w tych doświadczonych? A może nawet warto poszukać takich na rynku pracy? Nie wierzmy stereotypom i spróbujmy. Tym bardziej że demografia jest nieubłagana. Portal Flexi.pl – praca i aktywność 50+ pokazuje dobre przykłady, zachęca pracodawców do sięgania po takie rozwiązania i pomaga im docierać do aktywnych osób 50+.

Dariusz Ludwiczak, Flexi.pl, Członek RP DE

Jak radzić sobie z falą rezygnacji?

Nie wystarczy tutaj zapewnienie o podniesieniu pensji i pakiet kilku dodatkowych benefitów. Pracownicy oczekują, że zostaną dostrzeżeni jako ludzie, którzy w ostatnim czasie zmagali się z wieloma trudnościami, nadal odczuwają skutki wszystkich transformacji ostatnich kilkunastu miesięcy i chcą wykonywać pracę, która ich satysfakcjonuje, dla pracodawcy, który docenia ich wkład w działanie firmy. Nie chcą być widziani jako osoby na konkretnych stanowiskach mające do wykonania konkretne zadania, za które należy im się konkretna stawka.

Great Resignation jest to zdecydowanie trend, który wielu firmom może zagrozić. Jednak wsłuchanie się w potrzeby pracowników i próba odpowiedzi na nie, może sprawić, że uda się przekuć to zjawisko w szansę na poprawę relacji pracownik-pracodawca i zatrudnienie osób, które w danej firmie chcą pracować i mocno się w tę pracę zaangażują. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość i być pokornymi wobec wielu, bardzo dużych zmian, które na rynku pracy już się zadziały i zadzieją się w najbliższym czasie.

Jak sobie z nimi radzić i jak się do nich dostosować? O tym właśnie będziemy rozmawiać w trakcie kolejnej całorocznej edycji programu Dream Employer.

Nie ukrywam, że z zaciekawieniem obserwuję zmiany zachodzące na rynku pracy, które z roku na rok czynią go coraz bardziej rynkiem pracownika. Zjawisko to, dodatkowo podsycane przez pandemię, nakazuje wręcz menedżerom dołożenie wszelkich starań, aby nie tyle zwiększać zatrudnienie, ile wręcz utrzymać bieżący stan osobowy swoich zespołów.

Obserwując ruch na RocketJobs zauważam nawet pięciokrotny wzrost zainteresowania ofertami dopuszczającymi pracę zdalną i trudno się temu dziwić, bo zewsząd jesteśmy wręcz bombardowani komunikatami o zaletach pracy z dowolnego miejsca na świecie.

Firmy, które nie mogą sobie pozwolić na taką niezależność lokalizacyjną, muszą bardzo czujnie śledzić nastroje pracowników. To zatrważające jak wiele organizacji nie przeprowadza regularnych badań satysfakcji z pracy, które w połączeniu z badaniem wskaźnika eNPS (Employee Net Promoter Score) jasno zasygnalizują, czy i które obszary należy poprawić.

Pamiętajmy, że w przypadku specjalistów wysokość pensji może, ale nie musi być kluczowa. Uważam, że arcyważne jest stworzenie przejrzystej ścieżki karier, jasno określającej możliwości rozwoju, warunki awansu, czy podwyżki. Dzięki temu pracownicy są w stanie dużo efektywniej wykonywać swoje obowiązki, a jeśli taki system premiuje dodatkowo własną inicjatywę, to jego korzyści mogą być wręcz nieocenione, o czym nieustannie przekonujemy się w naszej organizacji.

Łukasz Żuk, JustJoinIT, Członek RP DE

Program Dream Employer wspiera wiedzą pracodawców

19 stycznia oficjalnie rozpoczęła się kolejna edycja Dream Employer, konkursu i programu dla pracodawców najlepiej rozumiejących zmiany zachodzące na rynku pracy. Tego dnia w przestrzeniach Centrum Kreatywności Targowa odbyło się spotkanie Rady Programowej z organizatorami, podczas którego ustalony został ostateczny kształt tegorocznej edycji.

Na całoroczny program składają się wydarzenia w postaci webinarów czy paneli dyskusyjnych oraz liczne publikacje w mediach własnych BRIEF dotyczące relacji pracownik-pracodawca i rynku pracy. Głównym elementem całorocznego programu jest konkurs adresowany do pracodawców.

Konkurs i cały program Dream Employer jest tworzony jako najbardziej aktualna odpowiedź na potrzeby rynku. Jego celem jest zdefiniowanie na nowo „wymarzonego pracodawcy”. Z tego względu kultura organizacyjna oraz jakość przywództwa uwzględniająca obie perspektywy – pracodawcy i pracownika pozostają w centrum zainteresowania organizatorów. Kluczowa jest także spójność wartości i świadomość wspólnych celów. W ramach konkursu badaniem zostają objęci zarówno liderzy firm, jak i ich pracownicy.

Są trzy najważniejsze rzeczy, na których powinni się skupić pracodawcy, by radzić sobie na trudnym rynku pracy w 2022. Po pierwsze słuchać pracowników i kandydatów, czyli prowadzić stały dialog. Wsłuchiwać się w ich potrzeby, oczekiwania, dopytywać o ich możliwości, by gromadzić tę wiedzę i móc ją sensownie wykorzystać. Drugi element to troska o kondycję psychiczną i mentalną pracowników. Mam nadzieję, że o ten właśnie obszar wielu pracodawców będzie chciało zadbać. Liczę na to, że pracownik, który będzie zaopiekowany w tej sferze psychicznej, mentalnej, będzie dobrym pracownikiem. Trzeci aspekt to kwestia przejrzystości. Ważne jest, by pracodawca potrafił mówić o swojej firmie w sposób jasny i transparentny. Powinien móc jasno komunikować co kryje się za podjęciem współpracy z daną firmą i jakie są warunki zatrudnienia, po to pracownicy chcieli przychodzić do firmy i zostawać w niej na dłużej. Tego należy życzyć pracodawcom nie tylko w tym roku, ale też w kolejnych.

Anna Macnar, CEO HRM Institute, Członkini RP i Jury DE

Dream Employer jest niezależny konkursem, w którym pracodawcy oceniani są ze względu na szereg aspektów działania firmy. Kształt inicjatywy i system zgłoszeń oraz ocen został opracowany przez Radę Programową, w której skład wchodzą liderzy firm oraz eksperci i praktycy w zakresie HR, komunikacji wewnętrznej czy budowania wizerunku pracodawcy. Wśród nich m.in.: Ewa Janus-Khouri, Anna Macnar, Monika Domańska, Karolina Karwowska, Maciej Hassa, Łukasz Żuk, Jakub Sito, Patrycja Załuska oraz Dariusz Ludwiczak.

Badania i analiza stanu faktycznego w organizacji obejmuje będzie trzy kluczowe kategorie:

  1. Kultura i wartości firmy (misja, wizja, cele strategiczne organizacji).
  2. Przywództwo i rozwój pracowników (angażowanie i motywowanie pracowników oraz ich docenianie i nagradzanie, jakość komunikacji i informacji zwrotnej, programy rozwoju i ścieżki kariery, możliwości rozwoju kompetencji i doświadczeń).
  3. Dobrostan pracowniczy (well-being i work-life balance, stan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy zatrudnionych, jakość benefitów pozapracowniczych, etyka i wartości w praktyce, praca zespołowa, wolontariat itd.).

W roku Great Resignation, pracownicy będą szukali autentyczności, ale głównym powodem przyjęcia pracy i w niej pozostania, będzie określenie i trzymanie się jasnych i klarownych zakresów obowiązków. Dalsza praca zdalna/hybrydowa dla większości naszych managerów i liderów nie jest nadal komfortowa. Już od dzisiaj postanowiłam wdrożyć kilka prostych zasad zgodnych ze wskazówkami mentorów programu.

Agata Kiszluk-Krzemień, Dyrektor Zarządzająca Brief.pl

Więcej o programie i konkursie znajdziecie na stronie: www.dreamemployer.pl.

Partnerzy programu: Krajowa Izba Gospodarcza, Centrum Kreatywności Targowa, BNP Paribas Bank Polska, Made in PR

Partnerzy wspierający: Flexi.pl, RocketJobs, Digital University

Anita Florek

Prognozy trendów na 2022 rok na brief.pl: HR, employer branding

hr employer branding

Jak eksperci z obszaru HR postrzegają szanse, które daje nam nowy rok? Co okaże się największym trendem 2022 roku w employer brandingu? Czym inspirować się do sukcesu w nadchodzącym roku? Zapraszamy zapoznania się z prognozami trendów na 2022 rok ekspertów z dziedziny HR, employer brandingu, rynku pracy i różnorodności.

Maja Gojtowska_

Maja Gojtowska

autorka bloga Gojtowska.com, konsultantka procesów HR

HR

 

Czym inspirować się do sukcesu w biznesie/w życiu zawodowym w 2022?

W 2020 roku liczba zaświadczeń chorobowych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wzrosła o 25% rok do roku, a Polacy nie chodzili z tego powodu do pracy łącznie przez 27,7 mln dni. Te statystyki będą jednak tylko rosnąć – bo zwyczajnie o swoje zdrowie psychiczne nie dbamy. Właśnie dlatego moją inspiracją w 2022 roku będzie każda osoba, która regularnie trenuje swój umysł (tak jak powinno się trenować każdy inny mięsień) i przygotowuje go w ten sposób na trudniejsze momenty. Dbajmy o sen, praktykujmy medytację, korzystajmy z psychoedukacji i uczmy się na temat emocji. Korzyści z tego odczujemy zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Jakie trendy – tematy, rozwiązania, technologie – odegrają dużą rolę w nadchodzącym roku?

Rynek pracy w Polsce staje się coraz bardziej wymagający. Poziom bezrobocia spada, rośnie liczba kandydatów pasywnych, czyli osób, które są chętne zmienić pracę, tylko gdy potencjalny pracodawca skutecznie ich do tego zachęci. Nie lepiej jest wewnątrz organizacji – systematycznie obserwujemy spadek poziomu zaangażowania pracowników w Polsce i na świecie. To wymaga całkowitej zmiany podejścia firm do ich sposobu komunikacji z kandydatami i pracownikami. Czas, by pracodawcy skupili się na budowie i regularnym mierzeniu doświadczeń rekrutacyjnych i pracowniczych. Bo to one są kluczem do sukcesu biznesu w 2022 roku.

Jakiego wydarzenia w branży/w biznesie/w świecie kreatywnym i innowacji wyczekujesz z niecierpliwością?

Trudno mi wskazać jedno wydarzenie, na które szczególnie czekam. Praktycznie przez cały rok wypatruję każdej kreacji, projektu, który ma pomóc pracodawcom przyciągnąć do siebie kandydatów. Prawdziwym świętem są dla mnie również wszystkie konkursy, w których oceniane są kampanie HR-owe i Employer Brandingowe. Wnoszą one zawsze sporo przykładów kreatywnych i innowacyjnych sposobów dotarcia do potencjalnych pracowników.

 

Monika Domanska

Monika Domańska

ekspertka ds. komunikacji i relacji

komunikacja, psychologia, EB

 

 

Czym inspirować się do sukcesu w biznesie/w życiu zawodowym w 2022?

Inspiracją w 2022 roku będą odkrywcze korelacje oparte na współczesnych wyzwaniach. Nowym wymiarem luksusu w świecie szerowania staje się doświadczanie, a nie posiadanie. Aplikacje „TO DO” będziemy równoważyć hasłem „TO BE”. Redefinicja czuć nad mieć, pomoże w poszukiwaniu rozwiązań w najważniejszych dla nas obszarach życia zawodowego. Po pierwsze w miejscu i sposobie pracy. Po dwóch latach działalności hybrydowej widzimy jak praca zdalna przekłada się na efekty biznesowe, a jak na sferę psychiczną i relacyjną. Zmieniająca się organizacja i kultura firmy będzie z tego czerpać zasoby, by integrować potęgę technologii z czułymi obszarami emocji pracowników. Po drugie działalność firm dostosowuje się do coraz bardziej świadomych wyborów konsumpcyjnych. Odpowiedzialność społeczna biznesu będzie stanowić coraz istotniejszy aspekt, ponieważ 81% respondentów w Polsce (75% na świecie) chce pracować w organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo (PWC 2021). Po trzecie bohaterką inspiracyjnych trendów na 2022 będzie sama ZMIANA. Poszukiwane będą kompetencje szybkiego uczenia się oraz umiejętności STEM (science, technology, engineering, math). I jest na to otwartość, aż 86% polskich pracowników (76% na świecie) jest gotowa do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a nawet do przekwalifikowania, aby utrzymać się na rynku pracy (PWC 2021).

Jakie trendy – tematy, rozwiązania, technologie – odegrają dużą rolę w nadchodzącym roku?

Trendem będzie dobrze skomunikowany leadership, który już dziś zajmuje się przygotowaniem nas na nadchodzące jutro. Technologie dają pod tym względem ogromne pole do popisu. Sprzyjają zarówno rozwojowi nowych kategorii biznesu, jak i promowaniu wartości, kreując tym samym nową twarz przedsiębiorczych autorytetów. To właśnie nowi liderzy wyjaśnią nam jaki wpływ przyszłe trendy i zachowania będą miały na nasze życie, które coraz bardziej opiera się na nieustannie modyfikowanych algorytmach, danych i rozwoju AI.

Ogromne znaczenie jako trend będzie miał aspekt naszego holistycznego zdrowia, który również ma już swoje scenariusze przyszłości. Dobrze wiemy, że forma przekłada się na efektywność, a to podstawa naszego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Dlatego firmy będą starały się w jak największym stopniu zadbać o ten obszar. Pojawiające się rozwiązania już dziś kierują uwagę biznesu w stronę wellbeingu, telemedycyny i możliwości e-zadbania o szeroko pojęte zdrowie mentalne. Do tego potrzebna jest uważność, otwartość i dobra komunikacja, a w budowaniu dialogu pomagać nam będą coraz przyjaźniejsze e-narzędzia, którymi skutecznie dotrzemy do rozporoszonych zespołów.

Jakiego wydarzenia w branży/w biznesie/w świecie kreatywnym i innowacji wyczekujesz z niecierpliwością?

Świat wirtualny rzucił właśnie rękawicę światu kreacji i innowacji. I to dosłownie, bowiem dzięki zaprezentowanej właśnie przez firmę Meta rękawicy, będzie można „poczuć obiekty dotknięte w wirtualnej rzeczywistości”. To dzięki m.in. poduszkom powietrznym, które w założeniu będą „oszukiwać” ludzki zmysł dotyku. Z iloma firmami, osobami spotkam się niedługo w metaświecie? Jaki to będzie miało na nas wpływ? Kim zechcemy w nim być zakładając gogle na oczy i w jaki sposób będziemy tworzyć ludzkie relacje, pracować, załatwiać bieżące sprawy, by się w tym świecie dobrze czuć? E&Y szacuje, że do roku 2025 branża gamingowa i reklamowa w Metaverse warta będzie 82 mld dolarów. W kolejce ustawia się już branża reklamowa, turystyczna, samochodowa, sektor zdrowia czy finansów – ogólnie cały nasz świat. Jest to wiec wyzwanie dla kreatywnych liderów, których co roku wyczekuję w rankingu magazynu BRIEF. Ich historie obrazują kierunek zmian i inspirują do poszukiwania przyszłych ról i zadań zawodowych opartych na współpracy w rzeczywistym świecie.

 

Susanna RomantsowaSusanna Romantsova

Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności (Equality, Diversity & Inclusion Leader), IKEA Retail Polska

diversity & inclusion

 

Czym inspirować się do sukcesu w biznesie/w życiu zawodowym w 2022?

Twardymi danymi, myśleniem krytycznym i autorefleksją. To zawsze dobra baza do świadomego planowania oraz pomaga w podejmowaniu decyzji mających wpływ na naszą przyszłość. Rok 2021 był dla większości z nas rokiem dość chaotycznym, w którym wszystko nagle przyspieszyło, a presja nadążenia za informacją oraz podejmowania natychmiastowych decyzji była odczuwalna, jak nigdy dotąd.

W roku 2022 inspiracją natomiast niech będzie bardziej świadome spowolnienie, weryfikacja założeń z roku poprzedniego w oparciu o fakty i własne wartości oraz lepsza priorytetyzacja tego, czym się zajmujemy. Tematy ludzkie, w tym różnorodność i włączanie, zdecydowanie będą w centrum uwagi jednostek, ale i organizacji.

Jakie trendy – tematy, rozwiązania, technologie – odegrają dużą rolę w nadchodzącym roku?

Cały obszar Diversity & Inclusion (D&I) może stać się dla wielu firm takim tematem do zaopiekowania wewnątrz firmy, jak również jednym z przewag do przyciągania i utrzymania najlepszych talentów w organizacji.

„Wielka rezygnacja”, czyli trend na rynku pracy, którego początek obserwujemy w Polsce i globalnie w 2021 i związana z nim fala wypalenia zawodowego, nawet zmiany pracy w wyniku następstw kolejnej fazy pandemii COVID-19 wytworzy większe zapotrzebowanie na działania włączające w sposób holistyczny, strategiczny i długotrwały.

Firmy zaczną się chwalić, nie owocowymi czwartkami w biurze, a brakiem luki placowej w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn :).

Na poziomie indywidualnym będziemy mówić głośniej i częściej o świadomym rozwoju liderek i liderów włączających oraz o zapotrzebowaniu na rynku na kompetencje z zakresu zarządzania różnorodnymi zespołami. Wewnątrz D&I i wśród nas ekspertów w tej dziedzinie, zaczniemy podkreślać ważność podejścia intersekcjonalności w rozumieniu osobowości oraz systemów stwarzających nierówności w życiu społecznym, zawodowym, i osobistym.

Jakiego wydarzenia w branży/w biznesie/w świecie kreatywnym i innowacji wyczekujesz z niecierpliwością?

Wyczekuje z nadzieją i niecierpliwością każdego wydarzenia branżowego, które będzie adresować temat różnorodności i włączania w ujęciu cross-funkcyjnym, nie tylko jako obszar działu HR. Marzy mi się debata o D&I w logistyce, w finansach, w marketingu, w mediach i życiu publicznym. Co by to oznaczało dla nas jako społeczeństwa w dłuższej perspektywie? Czekam również na innowacje w obszarze rozpoznawania i rekrutacji różnorodności oraz przeciwdziałania uprzedzeniom, a także nowego standardu, czyli powszechnego używania języka włączającego w naszej codziennej komunikacji.

Rok 2022 zaczynam z wiarą w pozytywną zmianę pod kątem docenienia różnorodności w polskim społeczeństwie i planem działań w swojej firmie, które do tej zmiany się przyczynią.

 

Lukasz Zuk

Łukasz Żuk

Head of Rocket Jobs

branżowe portale pracy

 

 

Czym inspirować się do sukcesu w biznesie/w życiu zawodowym w 2022?

Być może zabrzmi to trywialnie, ale moją największą inspiracją jest prosta wizja wygodnego i ciekawego życia z bliskimi mi ludźmi. To ona pobudza mój apetyt, a sukces w biznesie stopniowo zaspokaja tę potrzebę. Oczywiście przestudiowałem success story znanych biznesmenów, znam ich drogę i kroki milowe, ale to proste uświadomienie sobie czego właściwie chcę od życia ma największy impakt na skalę moich działań. Praca w marketingu wymaga bycia na bieżąco, więc możemy liczyć na stały przypływ inspiracji 😉

Jakie trendy – tematy, rozwiązania, technologie – odegrają dużą rolę w nadchodzącym roku?

Nie sposób pominąć tu TikToka, który coraz śmielej rozpycha się wśród dorastających pokoleń. Czy tego chcemy czy nie, będziemy musieli polubić się z tą platformą i oferowanymi przez nią formatami. Zbliża się czas skupienia dużej uwagi marek na pokoleniu Z, jego ideałach i oczekiwaniach od świata. Myślę, że będzie to również czas rozkwitu wszelkiej maści mniejszych influencerów, z którymi marki będą coraz chętniej wchodzić we współpracę. Poza tym spodziewam się sporego nacisku na działania CSRowe, proekologiczne.

Jakiego wydarzenia w branży/w biznesie/w świecie kreatywnym i innowacji wyczekujesz z niecierpliwością?

Przede wszystkim wyczekuję otwarcia się branży eventowej na wydarzenia offline, które pandemia nam nieco wycięła. Wśród wydarzeń, na które czekam z niecierpliwością na pewno wymienić muszę Imagination Day i oczywiście Mundial w Katarze, podczas którego na pewno zobaczymy mnóstwo ciekawych kreacji 🙂

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF