...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Sektor MŚP digitalizuje krok po kroku

Biznes

Technologiczna dojrzałość sektora MŚP wpłynęła na lepsze wskaźniki finansowe i operacyjne, większe zaangażowanie klientów oraz efektywniejszą rekrutację w czasie pandemii. Jednocześnie 68% organizacji deklaruje, że traktuje nowoczesne technologie jak dobrego kolegę. Obraz rynku udowadnia, że świadomość małych i średnich firm na temat digitalizacji procesów rośnie, jednak ich cyfrowa transformacja niezwykle rzadko przebiega w sposób dynamiczny.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią blisko 65% wszystkich klientów Iron Mountain . W mojej opinii świadomość korzyści wynikających z digitalizacji, która pojawiła się w tym sektorze dopiero na początku pandemii, dziś jest stosunkowo wysoka. Jednak biznes nie popada w hurraoptymizm, a w obszarze inwestycji technologicznych stawia na konsekwencję, wdrażając nowe rozwiązania wycinkowo. Jak wynika z naszych danych, MŚP w niemal 90% stawia przede wszystkim na archiwizację dokumentacji w formie papierowej . Najchętniej digitalizowanym rodzajem dokumentów są teczki kadrowe. Należy pamiętać, że wdrożenie poszczególnych elementów cyfryzacji w przedsiębiorstwie jest czasochłonne. Poza implementacją danego procesu poświęcamy ten czas również na edukowanie naszych klientów, rekomendując kolejne kroki. Dzięki temu zdecydowana większość małych i średnich firm konsekwentnie kompletuje kolejne elementy cyfryzacyjnej układanki,

Jan Kubalski, Business Development Manager w Iron Mountain

Za najbardziej rozwinięte pod kątem technologicznym branże wśród MŚP uznaje się sektor produkcyjny, a także handlowo-usługowy. Przedstawiciele tych gałęzi gospodarki odpowiadają za blisko 70% wszystkich implementacji nowoczesnych rozwiązań na rynku.

Bariery na drodze do cyfryzacji

Wymieniając bariery na drodze do holistycznej digitalizacji biznesu, segment MŚP wskazuje głównie konieczność diametralnej zmiany kultury organizacyjnej, pozyskanie niezbędnych kompetencji wewnątrz organizacji, a także brak odpowiedniej infrastruktury. Ponadto, cały sektor zmaga się z zatorami płatniczymi, które były codziennością jeszcze przed pandemią. Według danych z European Payment Report niemal co druga polska firma musiała w minionym roku przystać na znaczne wydłużenie okresu płatności przez kontrahentów, aby utrzymać pozytywne relacje biznesowe. Tym samym spadek płynności finansowej w przypadku 37% organizacji z sektora MŚP zahamował proces rozwoju biznesu, a 25% wstrzymało wdrożenia innowacji.

Z mojego doświadczenia wynika, że największą barierę przy wdrażaniu digitalizacji stanowią kwestie finansowania projektu. O skali zjawiska świadczy m.in. fakt ogromnego zainteresowania rządowymi programami wsparcia cyfryzacji MŚP. Co ciekawe, rzeczywistym problemem nie jest zwykle początkowy koszt implementacji, a zasoby ludzkie i czasowe, które inwestuje się w perspektywie całego procesu. Sukces projektu nie jest możliwy bez efektywnej współpracy między działami IT, finansowymi, HR czy administracji, co pokazuje, że konieczne jest zaangażowanie wielu osób. Należy przy tym wspomnieć, że MŚP, mimo coraz większej świadomości technologicznej, wciąż charakteryzuje swoista niepewność i obawa względem outsourcingu procesów, co również spowalnia cyfryzację sektora.

Jan Kubalski, Business Development Manager w Iron Mountain

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest opracowanie długofalowej strategii i jej konsekwentna realizacja. Sektor MŚP w Polsce podąża w tym kierunku małymi krokami, co w pewien sposób wymusza sytuacja rynkowa. Gdy stabilne tempo procesu digitalizacji warunkują kwestie finansowe, okazuje się, że pojawiające się bariery paradoksalnie mogą zwiększyć szansę na finalny sukces projektu.


źródło: Iron Mountain

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rzecznik MŚP z prośbą do skarbówki

adam_abramowicz_rzecznikmsp

Prośba dotyczy pierwszego półrocza od wprowadzenia nowych rozwiązań podatkowych. Przedsiębiorcy dostali zaledwie miesiąc na dostosowanie się do norm. Adamski w liście dodaje również, że stosowanie nowego prawa może być utrudnione z powodu braku objaśnień podatkowych Ministra Finansów.

Wdrożenie zmian podatkowo – składkowych, które wchodzą w życie w styczniu 2022 r., stanowi dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców bardzo duże wyzwanie. Dotychczasowe, obowiązujące niekiedy od kilkunastu lat zasady opodatkowania działalności gospodarczej zmieniają się w bardzo znaczącym zakresie. Ustawodawca nie zagwarantował odpowiednio długiego vacatio legis, gwarantującego skuteczne dostosowanie informatycznych systemów rozliczania podatków i składek w firmach i biurach księgowych

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP

List został skierowany do Magdaleny Rzeczkowskiej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Adam Daniluk

Czy polacy to urodzeni przedsiębiorcy? 14 kwietnia – Dzień Przedsiębiorczości

młodzi przedsiębiorcy

Decyzyjność, dobre zarządzanie i odpowiedzialność

Marka polskiego przedsiębiorcy jest silna. Jak wynika z badania „Cechy dobrego przedsiębiorcy”, przeprowadzonego na zlecenie PSH Lewiatan, Polacy zdecydowanie przedsiębiorczość mają we krwi. Zapytani o to, jakie cechy powinien posiadać dobry przedsiębiorca odpowiedzieli, że są to decyzyjność (43%), umiejętność zarządzania (43%) i odpowiedzialność (42%). Zaraz za nimi istotną rolę grają inicjatywa i kreatywność (37%) oraz umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach (34%). Na końcu rankingu cech dobrego przedsiębiorcy uplasowały się wytrwałość w dążeniu do celu (27%), zdolności przywódcze (22%) i samodyscyplina (19%). Jednak nawet ci, którzy mogą poszczycić się posiadaniem wszystkich wymienionych cech, w ostatnich czasach nie mają lekko.

Cechy przedsiębiorcy
Źródło: Urodzeni Przedsiębiorcy

Spośród firm, które prowadzą w Polsce działalność, prawie 99% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te wytwarzają niemal 50% krajowego PKB i zatrudniają blisko 2/3 wszystkich pracowników.

Mimo kluczowej roli jaką pełnią dla gospodarki, przedsiębiorcy borykają się z wieloma trudnościami, potęgowanymi dodatkowo przez kosztowne skutki pandemii. Jak wynika z badania „Skaner MŚP”, 43% mikro małych i średnich firm nie przywróciło pod koniec 2020 roku poziomu obrotów sprzed pandemii, a mniej niż połowa ankietowanych przedsiębiorców liczyła, że uda im się to zrobić w tym roku. Kwartalny Wskaźnik KERNA, oddający nastroje przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie biznesy, wynosi obecnie minus 79,22 pkt., czyli wobec zeszłego kwartału wynik jest lepszy o 10,7 pkt., ale nadal wciąż rekordowo niski. Minimalna poprawa nastrojów przedsiębiorców to wyraz ich nadziei na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju.

cechy przedsiębiorcy
Źródło: Urodzeni Przedsiębiorcy

 – Polscy przedsiębiorcy, mimo iż budują siłę ekonomiczną Polski, tworzą miejsca pracy i płacą podatki, to jako jedna grupa społeczna są rozproszeni, a ich głos w debacie publicznej jest mało słyszalny. Inicjatywa „Urodzeni Przedsiębiorcy” to okazja, do mówienia wspólnym głosem o potrzebach polskich przedsiębiorców, bez których polska gospodarka nie istnieje. Zwłaszcza w obecnej sytuacji niezwykle ważna jest solidarność i wzajemne wsparcie, dlatego cieszę się, że powstała taka inicjatywa, która będzie platformą do wymiany własnych doświadczeń i pomagania.

 dr Izabela Gontarek, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Przedsiębiorcy jednym głosem

Małe i średnie przedsiębiorstwa stymulują wzrost gospodarczy oraz generują nowe miejsca pracy. Obecna sytuacja rynkowa (zmagania z pandemią, widmo kryzysu, konkurencja ze strony dużych graczy) wymaga działań, które będą wspierały i umacniały pozycję polskich przedsiębiorców. Ich wiedza, umiejętności oraz wieloletnie doświadczenia, mogą posłużyć budowaniu marki polskiej przedsiębiorczości.

Dlatego PSH Lewiatan zainaugurował Inicjatywę „Urodzeni Przedsiębiorcy”, która będzie promować polską przedsiębiorczość, inspirować do jej rozwoju oraz kształtować wizerunek polskiego przedsiębiorcy. “Urodzeni Przedsiębiorcy” to inicjatywa edukacyjna, otwarta dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, w szczególności zainteresowanych wspólnym tworzeniem i rozwijaniem niezależnego handlu.

 Polska Sieć Handlowa Lewiatan jest jedną z najdłużej funkcjonujących polskich sieci franczyzowych w Polsce. Celem, który od początku przyświecał naszym założycielom było stworzenie organizacji chroniącej interesy polskich przedsiębiorców. Od zawsze doceniamy ich odwagę, przedsiębiorczość i zaangażowanie. Niezależnie od rozmiarów czy obrotów firmy, staramy się być partnerem i doradcą. Dziś w naszych strukturach zrzeszamy ich już ponad 2100. Wzajemne wsparcie to dla nas kluczowa wartość, dlatego nieustannie chcemy umożliwiać przedsiębiorcom współpracującym i naszym partnerom biznesowym narzędzia umożliwiające im dalszy rozwój. Przedsiębiorczość jest od samego początku w DNA naszej marki, stąd inicjatywa „Urodzeni Przedsiębiorcy”, niosąca wiedzę, wsparcie i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące obecnych wyzwań gospodarczych.

Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding

Celem kampanii „Urodzeni Przedsiębiorcy” jest zebranie dobrych praktyk przedsiębiorczości, a także stworzenie przestrzeni wsparcia i wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców. Nadzór nad warstwą merytoryczną programu objęła Rada Programowa, w skład której wchodzą m.in. Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Firmy Rodzinne, Instytut Biznesu Rodzinnego oraz uczelnie: Uniwersytet SWPS i Uczelnia Techniczno – Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/


Źródło: Urodzeni Przedsiębiorcy

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Właściciele mikro i małych firm w czasie koniunktury i recesji [RAPORT]

mikro i małe firmy

Badanie z 2018 r. zawiera szereg pytań pogłębiających wiedzę o tej grupie przedsiębiorców: ich poglądy na sposób prowadzenia biznesu, na efektywność działań firmy, na działania marketingowe. W badaniu właściciela firmy opisujemy także jako konsumenta indywidualnego (zakupy dóbr luksusowych i premium). Wreszcie dokładnie zbadaliśmy jego konsumpcje prasy, zarówno tej papierowej, jak i cyfrowej.

Z racji tego, że wiedza o sposobie myślenia właścicieli miko- i małych firm może przyczynić się do lepszego wspierania tej grupy konsumentów w ich walce z recesją, postanowiliśmy przekazać do domeny publicznej wyniki obu badań w formie rozbudowanego raportu.

ZARZĄDZANIE I WYDATKI W FIRMIE

RAPORT PBC DOWODZI:

 • Podczas recesji, w stosunku do okresu wzrostu, zmienia się sposób zarządzania firmą. W okresie kryzysu kluczowe decyzje w mikro i małej firmie są konsolidowane w ręku właściciela;
 • Mikro i mali przedsiębiorcy, w ocenie efektów działalności firmy, najczęściej kierują się przychodem ze sprzedaży i zyskiem. Podczas recesji więcej z nich skupia się na zysku. ROI i wynik na działalności operacyjnej, kluczowe miary oceny efektów działań dla zagranicznych przedsiębiorstw, przez polskich właścicieli są pomijane;
 • Mikro i mali przedsiębiorcy planują głębokie redukcje kosztów w firmie, ale nieselektywnie. Często szukają prostych oszczędności: redukcja kosztów pracowników i marketingu;
 • Redukcję wydatków marketingowych planuje jedna trzecia badanych. To bardzo dużo, zważywszy, że w okresie wzrostu co trzecia firma realizuje wyłącznie jedną aktywność marketingową – najczęściej posiada własną stronę internetową;
 • Zmniejszonych wydatków na IT można spodziewać się w 25%-30% mikro i małych firm. Redukcję wydatków na rzecz pracowników planuje 30%-35% właścicieli. Właściciele nie planują ograniczenia outsourcingu księgowości i podatków;
 • Część mikro i małych przedsiębiorców w okresie recesji chce skorzystać z leasingu urządzeń i maszyn, część chce finansować ze środków zewnętrznych bieżącą działalność operacyjną lub zakup środków trwałych.
zarządzanie i wydatki w firmie
źródło: Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

KONSUMPCJA INDYWIDUALNA

Z RAPORTU PBC WYNIKA:

1. Dochody osobiste mikro i małych przedsiębiorców są silnie zróżnicowane, występuje rozwarstwienie dochodów. 45% właścicieli ma wysokie dochody ponad 10 tys. netto, ale aż jedna trzecia osiąga miesięczny dochód poniżej 5 tys.

2. Na początku recesji właściciele mikro i małych firm byli bogatsi niż w 2018 r.;

3. Czytelnictwa prasy jest bardzo wysokie wśród właścicieli mikro i małych firm o dochodach osobistych powyżej 10 tys.

4. Mimo zbliżającej się recesji właściciele mikro i małych firm nie planowali ograniczenia prywatnych zakupów. Właściciele firm deklarują głębokie cięcia kosztów w swoich firmach, w tym kosztów wpływających na ograniczenie potencjału rozwojowego firmy przy wychodzeniu z recesji, ale sami nie planują ograniczenia prywatnej konsumpcji;

5. W ciągu przyszłych 12 miesięcy:

 • 46% badanych planuje wydać na wyjazdy turystyczne ponad 5 tys. zł;
 • 30 % deklaruje zakup wysokiej klasy elektroniki o wartości co najmniej 10 tys. za sztukę;
 • 46% zamierza kupić nowy komputer;
 • 23% badanych zamierza kupić zegarek luksusowej marki, który kosztuje co najmniej 3 tys. zł. za sztukę

6. W okresie recesji właściciele mikro i małych firm nie ograniczą liczby kupowanych luksusowych marek produktów:

 • 23% chce kupić zegarek luksusowej marki, który kosztuje 3 tys. zł. za sztukę;
 • 27% planuje zakup luksusowej marki skórzanej galanterii;

7. Prasa gwarantuje wysoki i efektywny zasięg w grupie mikro i małych przedsiębiorców, którzy kupują drogie produkty i usługi oraz wybierają luksusowe marki:

 • Co trzeci przedsiębiorca wydający w ciągu roku ponad 10 tys. na wyjazdy turystyczne czyta Gazetę Wyborczą, Newsweek, a 28% czyta National Geographic;
 • Wśród kupujących nowe samochody osobowe 33% czytelnictwo uzyskuje Gazeta Wyborcza, a osiem dzienników regionalnych ma aż 22% czytelnictwo w skali populacji kraju. Wśród magazynów największe czytelnictwo ma Tele Tydzień, który wskazało 28% grupy docelowej;
 • W grupach właścicieli kupujących luksusowe marki zegarków oraz biżuterii najwyższe czytelnictwo mają Twój Styl i Glamour (od 17% do 20%). Wysokie czytelnictwo w tych grupach uzyskują także pisma people, np.: Viva 22%-25%.
konsumpcja indywidualna
źródło: Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

UŻYTKOWANIE MEDIÓW

RAPORT DOWODZI:

 • W okresie pandemii, w stosunku do 2018 r., oglądalność telewizji wzrosła z 68% do 92%, a czytelnictwo prasy z 54% do 65%;
 • Na wiosnę 2020 r. co trzeci przedsiębiorca czyta prasę od 1 do 2 godzin dziennie, a co piąty ponad 3 godziny dziennie;
 • Czytelnictwo prasy, w najbardziej atrakcyjnych grupach przedsiębiorców – konsumentów, kupujących dobra premium i luksusowe, jest niemal takie samo jak poziom oglądalności TV. Różnice wahają się od 11 pkt. proc (kupujący popularne marki samochodów) do jedynie 3 pkt. (kupujący drogą elektronikę, podróże, luksusowe zegarki);
 • Wśród właścicieli mikro i małych firm zarabiających miesięcznie co najmniej 10 tys. zł oglądalność telewizji wynosi 71%, a czytelnictwo prasy 65%;
 • W okresie pandemii, w stosunku do 2018 r., wzrósł z 26% do 41% odsetek mikro i małych przedsiębiorców kupujących płatne dostępy do artykułów prasowych.
użytkowanie mediów
źródło: Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

SEGMENTACJA I KLASY SPOŁECZNE WŁAŚCICIELI

RAPORT DEFINIUJE SEGMENTY WŁAŚCICIELI NA PODSTAWIE CECH FIRM JAKIMI ZARZĄDZAJĄ ORAZ PRZEDSTAWIA SPOŁECZNĄ KLASYFIKACJE WŁAŚCICIELI NA PODSTAWIE KAPITAŁÓW EKONOMICZNEGO I KULTUROWEGO, JAKIM DYSPONUJĄ WŁAŚCICIELE. RAPORT DOWODZI:

1. Ze względu na roczny obrót firmy i wielkość zatrudnienia ich firmy, właścicieli można podzielić na cztery segmenty:

 • Właściciele firm zatrudniający 2-3 osoby o obrotach firmy do 2 mln euro (28% badanych);
 • Właściciele firm o takim samym obrocie zatrudniające od 4 do 9 osób (26% badanych);
 • Co piąty badany to właściciel firmy o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, o obrocie nie przekraczającym 2 mln euro;
 • Właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro, niezależnie od wielkości zatrudnia (26% badanych).

2. Właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro znacznie różnią się od innych grup przedsiębiorców. Mają cechy przedstawicieli klasy wyższej, zarówno pod względem zamożności, jak i potencjału kulturowego.

3. Właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro są heavy userami prasy ( im większa firma, tym częściej jej właściciel jest heavu userem prasy).

4. Około 1/3 ogółu właścicieli deklaruje, że oglądała wczoraj telewizję ponad 3 godziny, a wśród właścicieli firm o obrotach ponad 2 mln euro odsetek deklaracji spada do 25%, co oznacza że w tej grupie czytelnictwo prasy i oglądanie TV mają miejsce porównywalnie często.

5. Im większa firma, tym jej właściciel częściej korzysta z prasy cyfrowej. Płatną prasę cyfrową, poprzez wykupiony dostęp, czyta 26% właścicieli najmniejszych 2-3 osobowych firm i aż 67% właścicieli firm o obrocie ponad 2 mln euro.

segmenty właścicieli firm
źródło: Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

PBC STWORZYŁO SPOŁECZNĄ KLASYFIKACJĘ WŁAŚCICIELI FIRM, WZORUJĄC SIĘ NA MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI SOCIAL GRADES. PBC WYODRĘBNIŁO 4 KATEGORIE WŁAŚCICIELI MIKRO I MAŁYCH FIRM, NADAJĄC IM OKREŚLENIA KLAS W SENSIE SOCJOLOGICZNYM. KLASY MAJĄ HIERARCHICZNY CHARAKTER POD WZGLĘDEM POZYCJI SPOŁECZNEJ I PRESTIŻU. KLASA WYŻSZA TO 17% WŁAŚCICIELI FIRM, KLASA ŚREDNIA WYŻSZA – 28% WŁAŚCICIELI, KLASA ŚREDNIA – 40% WŁAŚCICIELI ORAZ NIŻSZA KLASA OBEJMUJE 15% PRZEDSIĘBIORCÓW. RAPORT DOWODZI:

1. Czytanie prasy przez klasę wyższą ma głównie wymiar tożsamościowy, a nie utylitarny: To że czytam prasę i co czytam świadczy o mojej pozycji społecznej. Tak jak nie można wyobrazić sobie właściciela firmy z klasy wyższej, który nie ma na ręku zegarka luksusowej marki, tak nie można go sobie wyobrazić nie czytającego prasy.

2. Poziom edukacji jest dzisiaj ważnym czynnikiem decydującym o pozycji społecznej właścicieli firm. 14% członków klasy wyższej i 13% klasy średniej wyższej ukończyło studnia podyplomowe, doktoranckie lub uzyskało stopień naukowy. Aż 79% klasy wyższej nadal uczy się w szkole. 92% zdobywa dodatkowe kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach lub kursach zawodowych.

3. Klasa wyższa i klasa średnia wyższa lubi czytać prasę drukowaną:

 • Czytelnictwo dzienników ogólnopolskich i tygodników opinii w tych grupach wynosi od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku procent;
 • Interesującym i efektywnym medium dotarcia do wyższych klas przedsiębiorców są dzienniki regionalne;
 • Od 24% do 29% przedstawicieli klasy wyższej czyta pisma podróżnicze, komputerowe, motoryzacyjne lub z obszaru wiedzy;
 • Co czwarty reprezentant klasy wyższej czyta Glamour lub Twój Styl, dwa najczęściej czytane magazyny luksusowe.

4. Klasa wyższa i klasa średnia wyższa lubi czytać prasę cyfrową:

 • Czytelnictwo w ciągu miesiąca stron internetowych dzienników wynosi od 27% do 46% w klasie średniej wyższej oraz ponad 60% w klasie wyższej;
 • national-geographic.pl czyta 30% przedstawicieli klasy średniej wyższej i około 60% członków klasy wyższej.

5. Drogie dobra i luksusowe marki są kupowane głównie przez klasę wyższą.

6. Jedynie klasa wyższa planuje częściej (wzrost z 58% do 67%) podczas recesji, niż w okresie wzrostu, podjąć więcej niż 3 działania marketingowe w firmie. Pozostałe klasy społeczne zamierzają zredukować liczbę aktywności marketingowych w okresie recesji.

społeczna klasyfikacja firm
źródło: Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

Właściciele mikro i małych firm to jedna z najbardziej atrakcyjnych grup docelowych. Po pierwsze, dlatego że w jednej osobie mamy konsumenta prywatnego i głównego decydenta w niemal każdym obszarze w firmie, a więc decydenta dla zakupów firmowych. Po wtóre, badani przez nas właściciele to jeden z głównych filarów klasy średniej, a część z nich klasy wyższej. Badanie PBC pokazuje, że w tej docelowej prasa jest bardzo silnym medium, wręcz zasięgiem dorównującym telewizji. Im mikro i mali przedsiębiorcy są bardziej bogaci, im wyżej są ulokowani w strukturze społecznej, im bardziej aktywnymi są konsumentami, to równice między telewizją a prasą stają mniejsze. Nasz raport pokazuje, że prasa to medium atrakcyjne w dotarciu z reklama do grup up-marketowych.

Specjalnie dla BRIEF autor raportu Waldemar Izdebski, Prezes Polskich Badań Czytelnictwa

Cały raport do pobrania pod linkiem: https://www.pbc.pl/wp-content/uploads/2020/06/RAPORT-PBC_.pdf


Źródło: Informacja prasowa Polskie Badania Czytelnictwa Spółka z o.o.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Small business w Polsce dynamicznie się rozwija

Łatwiejszy start dla nowych firm

Założenie działalności jest dziś o wiele łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu (jedno okienko, rejestracja przez Internet, dotacje  m.in. z Unii Europejskiej).

Dodatkowo od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy będący na początku swojej drogi mają jeszcze bardziej ułatwione zadanie. W przypadku założenia pierwszej firmy, lub otwarcia nowej działalności po pięciu latach, jesteśmy zwolnieni z płacenia składek ZUS przez 6 miesięcy. „Ulga na start”, bo tak się nazywa program, ma na celu wsparcie rozwoju polskich firm, szczególnie mikro- i małych przedsiębiorstw. Po tym okresie przez dwa lata przysługuje nam możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS. W tym czasie firma może zaoszczędzić ponad 14,5 tys. złotych!

Liczba przedsiębiorstw stale rośnie

Według danych REGON w listopadzie 2017 r.  zarejestrowanych było 3 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych. To rekordowa liczba od czasu, gdy te statystyki są publikowane przez GUS (od 2012 r.). Tak dynamiczny wzrost notowany jest od początku 2017 r. – tylko w okresie od stycznia do listopada zarejestrowało się 41 tys. nowych, jednoosobowych firm. Obniżający się koszt prowadzenia działalności, coraz więcej możliwości pozyskania inwestorów lub wsparcia finansowego przekłada się na rosnącą popularność posiadania własnego biznesu.

Jednym z dynamicznie rozwijających się sektorów biznesowych w Polsce są start-upy, czyli mikro- i małe firmy, tworzące innowacyjne produkty lub usługi, najczęściej w segmencie nowych technologii. Najpopularniejsze obszary to: big data, analityka, internet rzeczy, narzędzia deweloperskie i nauki przyrodnicze. Aż połowa start-upów to mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do 10 osób. Co ciekawe, 90% z nich odnotowuje regularny przychód, co przekłada się na dalszy rozwój działalności.

– Rynek mikro- i średnich firm prężnie się rozwija. Obserwujemy rosnącą liczbę start-upów, tworzących nowe rozwiązania IT, ale także Fab Labów, czyli niewielkich pracowni laboratoryjnych, w których można zamienić swoje projekty w rzeczywistość – mówi Justyna Bartecka z firmy DPS Software. – Korzystając m.in. z dofinansowań unijnych, firmy wprowadzają w życie coraz bardziej innowacyjne koncepcje, które niosą ze sobą wiele ciekawych rozwiązań – podkreśla Justyna Bartecka.

Deweloperzy szukają rozwiązań

Nawet kilkuosobowe firmy potrzebują własnego miejsca pracy. Coraz większa liczba deweloperów decyduje się na dostosowanie powierzchni biurowych do kilkuosobowych firm. Widoczne zapotrzebowanie rynku weryfikuje plany zagospodarowania biurowców, w których całe piętra zajmują mikro- i małe przedsiębiorstwa.

– Wśród zainteresowanych wynajmem powierzchni biurowych obserwujemy coraz większą liczbę start-upów i mikroprzedsiębiorców. Firmy coraz częściej preferują przestrzenie „z klimatem”. Spersonalizowane wnętrza, dogodny dojazd (bez stania w korkach do centrum miasta), duża liczba miejsc postojowych bezpośrednio pod biurowcem to aspekty zapewniające nie tylko przyjemną dla pracy atmosferę,  ale także komfort i oszczędności. Optymalizujemy czas związany z dotarciem do celu, opłaty z tytułu miejsc parkingowych oraz koszty stałe poprzez możliwość zaadaptowania mniejszych powierzchni (już od 30m2)- mówi Tomasz Suchak, architekt firm Devco i BFF Investment Polska zarządzających Wrocławskimi Parkami Biznesu.

Coworking dla small businessu

Oprócz niewielkich powierzchni biurowych dostosowanych do pracy w małych zespołach, coraz większą popularność zyskują przestrzenie coworkingowe. Tego rodzaju biura oferują nie tylko miejsce, ale często również sprzęt, oprogramowanie, a nawet częściową administrację. To wygodny i korzystny finansowo wybór dla biznesów, które zaczynają swoją działalność lub nie potrzebują prywatnej przestrzeni.

W Polsce mamy obecnie ok. 300 biur coworkingowych, a z roku na rok ich liczba wzrasta o ok. 20-25%. Pod koniec 2017 r.  w coworkach pracowało ponad 1,2 mln osób! Mniej oficjalna atmosfera i obecność osób z różnych branż w jednym miejscu sprzyja kreatywności, a także rozwojowi kontaktów biznesowych. 67% osób stwierdza, że dzięki coworkingowi odnoszą większe sukcesy biznesowe. Trend współdzielenia przestrzeni zyskuje na popularności zarówno dzięki szczególnemu klimatowi, jak i wygodzie użytkowania. Wynajmując przestrzeń “na biurka” nie musimy martwić się o serwisowanie sprzętu, zakup potrzebnego do pracy oprogramowania czy nawet sprzątanie biura. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wynajem gotowych stanowisk pracy właśnie ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy. Ceny coworkingowych biurek zaczynają się już od około 400 zł za miesiąc.

Small business w Polsce nabrał rozpędu i wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Na potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw odpowiadają deweloperzy, którzy w coraz szerszym zakresie organizują przestrzenie pracy dla małych zespołów, a także biura coworkingowe. Nowe rozwiązania to mała rewolucja w branży deweloperskiej, dotychczas skupiającej się na dużych biurach dla korporacji.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF