...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak generatywna sztuczna inteligencja zmieni handel i usługi?

Raport Mastercard Signals: Perspektywy handlu w czasach generatywnej SI. Warszawa, 27 września 2023 r. – Globalnie 50% przedstawicieli firm potwierdziło, że korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej aplikacji biznesowej. Dla porównania w 2017 r. takiej odpowiedzi udzieliło tylko 20% przedsiębiorców 1 , wynika z danych przedstawionych w raporcie Mastercard Signals: Perspektywy handlu w czasach generatywnej sztucznej inteligencji, analizującym wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość handlu i innych obszarów biznesowych 2 .

 

Generatywna SI zmieni oblicze biznesu?

Scenariuszy i wizji przyszłości jest wiele i nikt nie ma pewności, w którą stronę zmierzamy.
Wiemy natomiast, że wspólnym mianownikiem wszystkim zmian jest technologia, a dokładnie
algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji. Jak wskazują autorzy raportu Mastercard, w
ciągu najbliższych lat generatywna SI umożliwi rozwój nowych funkcji w różnych
obszarach, zarówno w biznesie, jak i obsłudze klientów indywidualnych. W przypadku
konkretnych sektorów, takich jak np. ochrona zdrowia, usługi prawne i usługi finansowe,
zostaną opracowane specjalne modele wykorzystujące SI, które zrewolucjonizują procesy i
działalność firm. Możliwe jest to dlatego, że w przeciwieństwie do innych technologii, okresowo
zdobywających wielką popularność, generatywna SI wykorzystywana jest w dobrze
zdefiniowanych obszarach i pozwala tworzyć stabilne rozwiązania, a także charakteryzuje się
szybkim tempem rozwoju. Zdaniem autorów raportu będą pojawiać się nowe możliwości
wykorzystania tej technologii, a co ważniejsze, generatywna sztuczna inteligencja niesie ze
sobą potencjał transformacji praktycznie każdej branży.

Już w 2021 r. globalny rynek sztucznej inteligencji (SI) wart był 60 miliardów dolarów. Do
2028 r. jego wartość ma przekroczyć 420 miliardów dolarów 3 . Co więcej, na przestrzeni
ostatniej dekady inwestycje korporacyjne w sztuczną inteligencję wzrosły 13-krotnie, osiągając
poziom 190 miliardów dolarów w 2022 r. 4 Co stoi za tak dużym sukcesem SI i napędza popyt
na szerokie wykorzystanie jej w biznesie?

– Możliwości sztucznej inteligencji są niemal nieskończone. To duża szansa dla firm, ale
zarazem duże wyzwanie – przedsiębiorcy już teraz zastanawiają się, jak włączyć tę szybko
rozwijającą się technologię w swój biznes, aby zwiększyć konkurencyjność i efektywność
swoich firm. W Mastercard myślimy o sztucznej inteligencji jak o elektryczności: napędza nasze
społeczeństwo i stymuluje postęp. Dlatego używamy jej wszędzie, gdzie możemy. Inwestujemy
zarówno w ludzi, jak i technologię, aby wspierać rozwój sztucznej inteligencji – mówi Marta
Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Tu Mat, twój wirtualny asystent ds. zakupów

W jaki sposób firmy wykorzystują potencjał SI do rozwoju i wzrostu biznesu w branży
handlowej? Możliwości handlu i e-commerce zdają się być nieograniczone – wachlarz
1 McKinsey, The state of AI in 2022—and a half decade in review:
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/quantumblack/our%20insights/the%20state%20of%20ai%20in%202022%20and%20a%20hal
f%20decade%20in%20review/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review.pdf
2 Mastercard, Commerce in the age of generative AI, https://view.ceros.com/mastercard-labs/signals-commerce-in-the-age-of-generative-ai-8-1/p/1
3 Zion Market Research: https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-27/-422-37-billion-global-artificial-intelligence-ai-market-size-likely-to-grow-at-39-4-
cagr-during-2022-2028-industry
4 Stanford University, Artificial Intelligence Index Report 2023, https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf

 

Komunikat dla mediów

dostępnych produktów oraz narzędzi ułatwiających zakupy jest ogromny. Rozwija się stale
i dynamicznie, poprawiając doświadczenia zakupowe konsumentów. Jednak mnogość sklepów
oraz towarów często przytłacza klientów, co sprawia, że nie są oni w stanie znaleźć
odpowiedniego produktu w określonym czasie. Wyobraźmy więc sobie scenariusz, w którym
wirtualny ekspert ds. zakupów ułatwia nam to zadanie – skanuje oferty sklepów, wybiera
produkty spełniające nasze potrzeby, eliminuje te ze złymi recenzjami lub ze zbyt wysoką ceną,
poszukuje dla nas rozmiaru i na koniec wskazuje najbardziej opłacalne opcje, spełniające
wszystkie wskazane przez nas kryteria. W ten sposób znalezienie idealnego produktu
i zrobienie satysfakcjonujących zakupów może zająć kilka minut. Co więcej, sprzedawcy mogą
wykorzystywać tę technologię do optymalizacji opisów produktów i platform
e-commerce oraz zaoferować swoim konsumentom hiper-spersonalizowaną witrynę sklepową.
Dzięki sztucznej inteligencji zakupy w e-commerce zmienią się z czasochłonnego
przeszukiwania zasobów internetu w inteligentne, przyjemne i spersonalizowane
doświadczenie.

Finanse w dobie SI

Dzisiejszy ekosystem finansowy cechuje się dużą złożonością, co oznacza często konieczność
kontaktu z wieloma instytucjami. Ale wykorzystanie funkcji generatywnej SI, w połączeniu z
protokołami świadomej zgody na przetwarzanie danych, mogą uprościć i zoptymalizować
rządzące nim procesy. Generatywna sztuczna inteligencja może płynnie integrować rachunki
bankowe, portfele inwestycyjne i rachunki małych firm, a nawet wchodzić w interakcje z np.
urzędami skarbowymi za pośrednictwem otwartej bankowości. Może ona również zwiększyć
wiedzę finansową i zapewnić wgląd w najlepsze praktyki, służąc jako biuro zarządzania
majątkiem rodzinnym, włącznie z opcjami pomocy w formułowaniu planów oszczędnościowych.

Bezpieczne i łatwe przekraczanie granic

Organizacja podróży często przypomina układanie puzzli z wielu kawałków, gdy podróżujący
muszą skoordynować mnóstwo elementów w wielu strefach czasowych, z uwzględnieniem
różnych walut. Automatyzacja oparta na SI może uprościć ten proces, np. wykorzystując
interfejs głosowy na platformie typu Expedia: zamiast niezliczonych opcji do wyboru,
podróżujący otrzymuje szczegółowe plany wyjazdu z potwierdzonym zakwaterowaniem,
rezerwacją środków transportu i restauracji dopasowanych do osobistych preferencji.
SI w służbie dużych i małych przedsiębiorstw
Potencjał płynący z rozwiązań opartych na SI dostrzegają przedsiębiorstwa z różnych branż, ale
także różnej wielkości. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego i przy
wykorzystaniu botów, większe przedsiębiorstwa mogą np. w szybki sposób poprawić
elastyczność współpracy, komunikację w zespole, przekazując informacje w czasie
rzeczywistym, operatywność i optymalizację procesów oraz zaoferować pracownikom większe
możliwości rozwoju. Staje się to możliwe dzięki przejęciu przez maszyny automatycznych i
powtarzalnych zadań.

Mniejsze firmy natomiast mają szansę na dynamiczny rozwój cyfrowy i merytoryczny, co dla
wielu z nich dotąd było nieosiągalne ze względu na koszty tego typu procesów. Wraz ze
wzrostem cyfryzacji i upowszechnieniem generatywnej SI, możliwe jest wprowadzenie do
jednoosobowych firm, np. cyfrowego dyrektora finansowego zapewniającego zarządzanie
finansami albo cyfrowego dyrektora marketingu organizującego kampanie dla produktów i
usług.

W 2021 r. na całym świecie zgłoszono ponad 140 000 patentów związanych ze sztuczną
inteligencją, co stanowi 14-krotny wzrost w porównaniu z około 10 000 w 2017 r. 5 Wyniki

Komunikat dla mediów
badań pokazują, że aż 94% liderów biznesu wskazało sztuczną inteligencję za klucz do
sukcesu w biznesie. 82% z nich przyznało również, że sztuczna inteligencja zwiększa
satysfakcję z pracy i poprawia wydajność 6 .
SI w świetle prawa
Rozwój generatywnej SI stanowi również wyzwanie dla ustawodawców i organów
regulacyjnych, którzy podobnie, jak wszyscy inni interesariusze powinni stosować sprawdzone
praktyki oraz kierować się wspólnymi wartościami podczas korzystania z tej zaawansowanej
technologii, zarządzania jej elementami i nadzorowania realizowanych procesów. Obejmuje to
takie kwestie, jak zachowanie odpowiedzialności, przeciwdziałanie wykluczeniu, uczciwość,
zastosowanie najlepszych dostępnych mechanizmów zabezpieczeń i ochrony prywatności, a
także nacisk na innowacyjność rozwiązań oraz ich pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Pełną treść raportu można znaleźć na:

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#KiszlukRozmawia 61 – Marta Życińska, Mastercard

Grzegorz Kiszluk rozmawia z Martą Życińską, Vice President Marketing and Communications CEE w Mastercard.

Grzegorz Kiszluk

Mastercard: W Europie Środkowo-Wschodniej młodzi Polacy są liderami płatności zbliżeniowych i korzystania z bankowości cyfrowej [BADANIE]

Pokolenie Z

Mastercard zaprezentował wyniki nowego badania przeprowadzonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Dotyczyło ono postaw i zachowań Pokolenia Z, najmłodszej grupy konsumentów, która kreuje przyszłe trendy rynkowe.

W 11 krajach objętych badaniem osoby w wieku 18-24 lata stanowią 7,2% populacji (ok. 11,5 mln), a ich znaczenie dla gospodarki rośnie. Jak wynika z badania Mastercard, choć młodzi Polacy chętnie korzystają z technologii cyfrowych, to relacje i kontakty twarzą w twarz są dla nich najważniejsze. Młode pokolenie angażuje się także w rozwiązywanie problemów społecznych i ekologicznych, oczekując od marek podobnych działań. Będąc niemal nieustannie online oczekują, że handel i usługi finansowe będą szybkie i wygodne. Pokolenie Z w

Polsce chętnie kupuje w internecie oraz płaci zbliżeniowo i korzysta z usług bankowości cyfrowej.
Z badania Mastercard wyłania się obraz młodego pokolenia Polaków polegającego finansowo głównie na rodzicach, ale starającego się zdywersyfikować swoje źródła dochodu. Średni miesięczny dochód polskiego przedstawiciela pokolenia Z wynosi 363 euro (ok. 1650 zł). Dla co trzeciego z nich (33%) rodzice są nadal głównym źródłem utrzymania, dla co czwartego (25%) praca na cały etat, zaś dla ponad co piątego (22%) praca na pół etatu. Czują się zależni od swoich rodziców i zmiana tego status quo jest jednym z ich priorytetów w najbliższym czasie. Ich głównym celem jest zakończenie edukacji i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Relacje i wartości ważniejsze od pieniędzy

Choć pieniądze są ważne, to właśnie relacje z innymi ludźmi przedstawiciele polskiego pokolenia Z cenią sobie najbardziej. Niemal połowa ankietowanych (48%) zgadza się, że w życiu jest wiele rzeczy ważniejszych od pieniędzy. Zapytani o wartości, które są dla nich najważniejsze, wskazują na rodzinę (64%), zdrowie (60%), uczucia (60%) i przyjaciół (48%). Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu deklarują, że nic nie zastąpi rozmów w cztery oczy, a 61% z nich lubi spędzać wolny czas z innymi (zwłaszcza z przyjaciółmi), niż samemu.
To przywiązanie do wyższych wartości znajduje swoje odzwierciedlenie także w trosce o kwestie społeczne i ekologiczne. Ponad połowa (58%) respondentów z Polski deklaruje, że przekazuje datki na rzecz fundacji i organizacji pozarządowych, a 22% angażuje się w wolontariat. Kiedy myślą o przyszłości globu, problem głodu na świecie jest jedną z ich najczęstszych trosk (27%).

Jako prawdziwi idealiści, młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości, uznając obecne wyzwania środowiskowe i społeczne za istotne. To między innymi dlatego oczekują od marek, że te również podejmą działania w tym obszarze. W Mastercard rozumiemy tę potrzebę pokolenia Z i wiemy, że zrównoważony rozwój i chęć pomocy innym są dla nich ważne. Dlatego umożliwiamy im to m.in. poprzez nasze inicjatywy Priceless Causes, wspierające różne cele społeczne i charytatywne.

Marta Życińska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard Europe

Cyfrowi smart shopperzy

Generacja Z to pierwsze pokolenie urodzone w czasach powszechnej dostępności internetu, wobec czego nie może dziwić, że jest ono nierozerwalnie związane ze światem cyfrowym. Młodzi Polacy regularnie korzystają z mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z informacjami ze świata, kontaktować się ze znajomymi czy rozwijać swoje pasje. Do najpopularniejszych platform społecznościowych należą Facebook (95%), YouTube (93%) oraz Instagram (78%). Aż 73% ankietowanych z Polski biorących udział w badaniu Mastercard korzysta z mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji i inspiracji, a taki sam odsetek respondentów codziennie rozmawia ze swoimi przyjaciółmi za pośrednictwem komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp. Ponadto chętnie korzystają z cyfrowej rozrywki, przynajmniej raz w tygodniu słuchając muzyki na platformach streamingowych (91%), oglądając filmy czy seriale (77%) lub grając w gry wideo (61%).

Dla tych technologicznie zaawansowanych, będących niemal nieustannie podłączonymi do internetu młodych ludzi, naturalnym środowiskiem jest e-commerce. Aż 84% przedstawicieli pokolenia Z z Polski kupuje w internecie przynajmniej raz w miesiącu, najczęściej sięgając po odzież (70%), jedzenie (54%), kosmetyki (48%) i rozrywkę (47%). Jednocześnie pozostają świadomymi konsumentami, którzy uwielbiają promocje. 80% ankietowanych z Polski przyznało, że zawsze sprawdza oferty u różnych sprzedawców, zanim zdecyduje się na zakup danego produktu, a 84% weryfikuje cenę upatrzonego produktu, szukając promocji w innym miejscu.

Wygoda płatności

Kupując w e-commerce, Polacy chętnie korzystają z cyfrowych płatności. Najbardziej popularną metodą wśród polskich ankietowanych są przelewy natychmiastowe i BLIK (57%), choć konsumenci sięgają też po karty debetowe (27%) czy portfele mobilne, jak Apple Pay czy GPay (12%). Co ciekawe, najbardziej popularnym sposobem płatności w Europie Środkowo-Wschodniej jest płatność za pobraniem, chociaż na ten wynik wpływ miała duża popularność tej formy rozliczania się w niektórych krajach, m.in. w Serbii (67%) czy Bułgarii (60%) – w Polsce płaci w ten sposób 25% konsumentów.

Pokolenie Z traktuje wygodę, która wiąże się z technologią, jako coś oczywistego. Marki, które chcą rządzić w ich cyfrowym świecie muszą oferować łatwość obsługi, szybkość i bezproblemowe doświadczenia, najlepiej wszystko dostępne w smartfonie. Dotyczy to zakupów, płatności, finansów i wszystkich innych rodzajów usług. Warto śledzić te preferencje pokolenia Z, bo to one są dominującymi trendami rynkowymi jutra.

Marta Życińska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard Europe

Zbliżeniowo znaczy mobilnie

Ze względu na szybkość i wygodę, młodzi w sklepach stacjonarnych wolą płacić bezgotówkowo. 84% najmłodszych polskich konsumentów płaci kartą, a 76% ankietowanych sięga po nią częściej, niż po gotówkę. Jednocześnie młodzi Polacy przodują, jeśli chodzi o korzystanie z płatności zbliżeniowych – płaci w ten sposób 79% konsumentów (na drugim miejscu Czesi – 76%), przy średniej dla regionu na poziomie 58%.
Coraz bardziej na popularności zyskują zbliżeniowe płatności telefonem, które są możliwe m.in. dzięki technologii tokenizacji Mastercard. Wśród ankietowanych z Polski korzysta z nich 39% (przy średniej dla regionu 38%), przy czym kolejne 34% deklaruje, że będzie w ten sposób płacić w przyszłości. Płatności mobilne największą popularnością cieszą się w Rumunii (49%), Czechach (42%) i na Ukrainie (42%).

Niemal połowa młodych Polaków (45%) deklaruje, że płaci kartą, jeśli tylko mają taką możliwość – to najwyższy wynik spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z największych przeszkód płatności bezgotówkowych jest brak odpowiedniej infrastruktury w postaci terminali POS. 42% przedstawicieli pokolenia Z z Polski zgodziło się ze stwierdzeniem, że wciąż jest zbyt mało miejsc, gdzie można płacić kartą. Najbardziej jednak ten problem doskwiera ankietowanym z Rumunii (55%).

Bankowanie w aplikacji

Oprócz zakupów czy rozrywki, młode pokolenie chętnie korzysta z cyfrowych rozwiązań także w bankowości. Spośród krajów regionu to w Polsce cyfrowa bankowość jest wśród młodych ludzi najbardziej popularna – korzysta z niej 95% ankietowanych, przy średniej dla wszystkich państw na poziomie 82%. Dla polskich przedstawicieli pokolenia Z jednym z kluczowych czynników przy wyborze instytucji finansowej jest dobra aplikacja mobilna banku (32%), a ważniejsze pozostają jedynie koszt produktów/usług (52%) oraz reputacja danej instytucji (37%).

infografika płatności pokolenia Z


Źródło: Mastercard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF