...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

W pierwszej połowie 2022 r. rynek reklamy wzrósł o 5,5%, maleją przychody telewizji [RAPORT]

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki reklamowe wzrosły w Polsce o 5,5% w porównaniu do takiego samego okresu 2021 r. - wynika z najnowszego Raportu o Rynku Reklamy i Mediów, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska. Wartość rynku, po sześciu miesiącach br., przekroczyła  5,2 mld zł, za sprawą między innymi blisko 42% wzrostu wydatków na reklamę zewnętrzną i 8,4% wzrostu na reklamę online.

 

 

 • Telewizja jako jedyne medium odnotowała w pierwszym półroczu spadek przychodów reklamowych
 • Wartość wydatków na reklamę telewizyjną spadła o 1,6%, czyli o niemal 34,4 mln zł
 • Wartość wydatków na reklamę w internecie wzrosła o 8,4%, czyli o prawie 178,8 mln zł
 • Wzrósł udział reklamy zewnętrznej w rynku reklamy
 • Sektorem z największym udziałem w rynku jest ponownie sektor handel

 

Wykres 1. Wartość rynku reklamowego netto w pierwszym półroczu w latach 2013 – 2022

SEKTORY REKLAMOWE W pierwszym półroczu 2022 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 5,5% względem analogicznego okresu roku 2021. Oznacza to poziom budżetów reklamowych przekraczający o blisko 9,5% te z pierwszej połowy 2019 r. Jedenaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a pięć je zredukowało. Pod względem wolumenu inwestycji reklamowych na pierwszym miejscu plasuje się sektor handel. Budżety firm handlowych zwiększyły się o niemal 76,2 mln zł, co stanowi o 7,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r., jednak w drugim kwartale odczuliśmy mocne hamowanie dynamiki wydatków. Wśród firm z tego sektora zwracają uwagę wydatki sieci Media Expert. Za nim na podium uplasowały się Lidl i Biedronka. Na drugim miejscu pod względem wolumenu wydatków znalazł się sektor farmaceutyczny, który w analizowanym okresie zwiększył swoje inwestycje reklamowe o ponad 81,1 mln zł (dynamika 16,5%). Na trzeciej pozycji znalazł się sektor pozostałe, który wyprzedził żywność. Wielkość budżetów reklamowych firm z tego sektora wzrosła o 5,1%, tj. o niemal 22 mln zł, głównie za sprawą aktywności reklamowej kategorii: materiały budowlane, nieruchomości, usługi dla biznesu, usługi komunalne. Z analiz Publicis Groupe wynika, że w pierwszym kwartale 2022 r. o 18,6% spadły wydatki sektora żywność (niemal o 95 mln zł), o 17,7% zmalały wydatki sektora motoryzacja (mniej o 57,6 mln zł). Porównywalnej redukcji uległy także wydatki reklamowe w sektorze napoje i alkohole (mniej o 61 mln zł, dynamika -21,8%).

Wykres 2.  Wydatki poszczególnych sektorów reklamowych, 2022 vs 2021

KANAŁY KOMUNIKACJI W pierwszym kwartale roku 2022 wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem telewizji. Najszybciej rosły wydatki na reklamę zewnętrzną – o 41,7%, tj. o 71,3 mln zł.

Z analiz wolumenu wydatków wynika, że budżety internetowe wzrosły o 178,8 mln zł, reklama radiowa zanotowała wzrost o 7,8 mln zł, zaś przychody reklamowe w prasie wzrosły łącznie o 8 mln zł. Rynek reklamy kinowej szacujemy na przeszło 47,5 mln zł. W telewizji spadek przychodów reklamowych wyniósł 34,4 mln zł.

 

Wykres 3. Zmiany wartości reklamy w klasach mediów w latach 2021 – 2022

Wykres 4. Dynamika zmian w klasach mediów, 2022 vs 2021

W pierwszym półroczu 2022 r. wartość budżetów na reklamę w internecie (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła blisko 2 309,3 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4% w stosunku do pierwszej połowy 2021 r. Wzrósł także udział internetu w rynku reklamy z 43,2% do 44,4%. Najszybciej rosła reklama w wyszukiwarkach – o 15,5%, w reklamie video oraz display obserwujemy spowolnienie dynamiki – wzrost wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym wyniósł w przypadku video 7,3%, a reklamy display 5,7%. Inne formy reklamy zanotowały spadek w wysokości -14,6%. Od czwartego kwartału 2021 r. wieści na temat przychodów właściciela Facebooka i Instagrama budziły niepokój na rynku. Jak się okazuje całkiem słusznie, bowiem po latach wzrostów, w drugim kwartale 2022 r. Meta Inc. zaraportowała spadek globalnych przychodów o 1,5%, a także przedstawiła wątłe prognozy na trzeci kwartał wraz z zapowiedzią redukcji etatów. W Europie przychody Mety zanotowały drugi z kolei spadkowy kwartał. W okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. przychody zmniejszyły się o 11,7% rok do roku. Na tak zły wynik ma wpływ niewątpliwie rosyjska inwazja na Ukrainę i decyzja Mety, aby wyjść ze swoimi aplikacjami z Rosji. Skutki wojny w postaci spowolnienia przychodów reklamowych odczuły również inne platformy społecznościowe. Alphabet w swoim sprawozdaniu finansowym podał, że Google w drugim kwartale zanotowało 11,6% wzrost przychodów reklamowych globalnie, w tym 13,5% z reklamy w wyszukiwarkach (SEM & other). Jednocześnie wzrost przychodów z YouTube wyhamował do 4,8% (ostatni raz tak niską dynamikę zaobserwowaliśmy w drugim kwartale 2020 r., kiedy cały świat objęła pandemia koronawirusa).

Wykres 5. Udział poszczególnych kategorii reklamy w wydatkach na reklamę digital w pierwszej połowie 2022

W pierwszym półroczu 2022 r. wielkość rynku reklamy telewizyjnej analitycy Publicis Groupe oszacowali na 2 114,4 mln zł. Było to mniej o 1,6% niż w analogicznym okrese 2021 r. Liderem wydatków rynku reklamy telewizyjnej jest sektor produkty farmaceutyczne i leki, którego inwestycje reklamowe wzrosły o ponad 63,5 mln zł (dynamika 18,4%). Na miejscu drugim uplasował się sektor handel, którego budżety reklamowe zredukowano o przeszło 40 mln zł (dynamika -10,5%). Na trzecim miejscu znalazł się sektor żywność, także ze spadkiem, o blisko 18% (mniej o niemal 61,4 mln zł).

Wartość budżetów ulokowanych w radiu wynosiła w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. 353,4 mln zł, co oznacza wzrost o 2,3 p.p. wobec pierwszej połowy 2021 r. Największy wzrost wolumenu wydatków odnotowaliśmy w przypadku lidera rynku radiowego sektora handel – o ponad 15,5 mln zł (więcej o 10,9%). Najbardziej dotkliwy był spadek wolumenu wydatków sektora motoryzacja. W omawianym okresie firmy motoryzacyjne zredukowały wydatki o przeszło 14,7 mln zł (dynamika blisko -40%).

Przychody reklamowe w reklamie zewnętrznej wzrosły w omawianym okresie o 41,7% (więcej o 71,3 mln zł). W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wpływy segmentu tradycyjnych nośników były wyższe o 33,4% (wolumenowo o blisko 45 mln złotych). Liderem wydatków na nośnikach tradycyjnych był sektor handel, który wyprzedził sektor pozostałe. Firmy z sektora handlowego przeznaczyły na reklamę więcej o 41,5% niż w roku ubiegłym (wolumenowo o 11,3 mln więcej).

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki reklamowe w magazynach zwiększyły się o 5,5% i były o 4,1 mln zł wyższe niż w pierwszym półroczu 2021 r., lecz o 13,5% niższe niż w analogicznym okresie 2020 r. Największy wzrost pod względem wolumenu wydatków odnotowaliśmy w sektorze handel, który zwiększył inwestycje reklamowe o blisko 2 mln zł (dynamika 16,5%). Wydatki reklamowe w dziennikach wzrosły o 7,6%. Sektorem o największym wolumenie wzrostu był sektor pozostałe, który zwiększył inwestycje reklamowe o 2,7 mln zł (dynamika 14,4%), w tym o 1,2 mln zł urosła kategoria usługi dla biznesu, a o ponad 0,5 mln zł wzrosły wydatki fundacji, stowarzyszeń i instytucji politycznych.

Dane z pierwszego półrocza 2022 r. mówią o odzyskiwaniu przez kina pozycji na rynku reklamy. W analizowanym okresie przychody reklamowe w kinach na poziomie ponad 47,5 mln zł. W pierwszej piątce sektorów z największym udziałem w wydatkach na reklamę kinową znalazły się: media, finanse, podróże i turystyka, hotele i restauracje, handel i motoryzacja.

Udział mediów w przychodach z reklamy W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów zmienił się ich udział w rynku. W roku 2021 internet wyprzedził telewizję na pierwszym miejscu w mediamiksie. Obecnie można zaobserwować umocnienie się tej tendencji, przy czym wyraźnie widać, że telewizja straciła udziały nie tylko na rzecz internetu, ale również reklamy zewnętrznej. Swoją pozycję odbudowuje również powoli kino, którego udział wzrósł z 0,2% do 0,9%. Udział reklamy digitalowej wzrósł o 1,2 pkt. proc. do 44,4%, zaś reklamy zewnętrznej zwiększył się z 3,5% do 4,7%. Telewizja straciła 2,9 p.p. udziałów, zaś udział radia zmalał z 7,0% do 6,8%. Prasa utrzymała swoją dotychczasową pozycję.

 

Wykres 6. Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2022 vs 2021

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officer Publicis Groupe: 

”Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała w naszym regionie kryzys humanitarny, ale również wywołała wiele realnych zagrożeń ekonomicznych o zasięgu globalnym. Rosnące ceny żywności, paliw i energii odczuwają wszyscy – od gospodarstw domowych, po duże zakłady produkcyjne. Ma to przełożenie także na rynek reklamy. Po wzroście o 6,8% w pierwszym kwartale 2022 r., drugi kwartał przyniósł spowolnienie wzrostu do 4,5% i w rezultacie pierwsze półrocze zakończyliśmy wynikiem 5,5%. Daje to solidne podstawy do wzrostu rynku reklamy na koniec 2022 r. Najnowsza projekcja NBP co do wzrostu PKB mówi o 4,7% w 2022 r. Niepokój wywołuje jednak dwucyfrowa inflacja, w projekcji NBP wynosząca w całym 2022 r. 14,2%. Tendencję do podnoszenia cen obserwujemy również na rynku reklamy, co ma związek z rosnącymi kosztami działalności ponoszonymi przez dysponentów mediów, w szczególności kosztami energii, ale także zakupu papieru, barwników, itp.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wzrosty zanotowały wszystkie media z wyjątkiem telewizji. Dwucyfrowo i to aż o ponad 41% rosły wydatki na reklamę zewnętrzną, która nadal odbudowuje się po pandemii. Reklama online wygenerowała budżet w wysokości ponad 2,3 mld zł i osiągnęła dynamikę na poziomie 8,4%. Udział internetu w rynku reklamy wyniósł niemal 45%. Wartość reklamy online była wyższa od wartości reklamy w telewizji o niemal 200 mln zł. Inwestycje w reklamę telewizyjną spadły o 1,6% i wyniosły ponad 2,1 mld zł, udział telewizji w rynku reklamy spadł z 43,6% w ubiegłym roku do 40,7%. Reklama radiowa po spadku w pierwszym kwartale zanotowała w całym półroczu wzrost przychodów reklamowych o 2,3%. Dzienniki i magazyny zyskały odpowiednio 7,6% i 5,5%, zaś wielkość rynku kinowego szacujemy na ponad 47,5 mln zł. 

Jedenaście sektorów zwiększyło wydatki reklamowe i pięć zredukowało. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor media – o ponad 86,3 mln zł, co stanowi o 43,0% więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r. i o 17% więcej niż w pierwszym półroczu 2019 r. Pod względem wolumenu wydatków na pierwszym miejscu plasuje się sektor handel. Budżety firm handlowych zwiększyły się o niemal 76,2 mln zł, co stanowi o 7,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r. Największe spadki zanotował sektor żywność, którego wydatki zmalały o 18,6% oraz sektor motoryzacja, ze spadkiem budżetów o ponad 17,7%. Są to dwa sektory, które szczególnie źle rokują na dalszą część roku.

Obserwujemy na rynku sporo niepewności w zachowaniu zarówno po stronie dysponentów mediów jak i po stronie reklamodawców. Pozostajemy jednak optymistyczni co do wzrostu rynku, ponieważ pierwsze półrocze ze wzrostem 5,5% zbudowało stabilne podstawy. Według nas rok 2022 powinien zakończyć się wzrostem wydatków na poziomie 3,8%.

Jednocześnie przyszłość wydaje się bardzo niepewna i spodziewamy się w 2023 r. dalszego spowolnienia tempa wzrostu do 2,4%.”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

MediaCom Warszawa wygrał przetarg na obsługę mediową CUK Ubezpieczenia

CUK Ubezpieczenia zakończył przetarg na obsługę mediową. Zwyciężyła w nim agencja MediaCom. Współpraca CUK i MediaCom obejmuje full service media planning & buying, zespół warszawskiego oddziału MediaComu jest odpowiedzialny za planowanie i zlecanie głównie kampanii w telewizji i VOD.

MediaCom pozyskał nowego klienta w drodze przetargu. W ramach współpracy z CUK ubezpieczenia, agencja zajmuje się planowaniem i zakupem mediów. Umowa, podpisana na czas nieokreślony, obejmuje realizację ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, która wystartowała w maju.

CUK Ubezpieczenia oferuje największy w Polsce wybór dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych i najszerszy zakres ochrony. W CUK oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych (OC,AC i Assistance) czy standardowych zestawów produktów majątkowych, na życie i zdrowie, turystycznych, konsument znajdzie także ubezpieczenia rolne czy firm.

CUK Ubezpieczenia jest polską firmą, która w 2001 r. zainicjowała początek przełomowych zmian w sposobie sprzedaży ubezpieczeń, tworząc nowy model multiagencji. Dziś CUK posiada 500 placówek w całej Polsce oraz nowoczesne systemy sprzedaży online, porównujące setki ofert ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych. Firma została nagrodzona licznymi wyróżnieniami, w tym m.in. tytułem Multiagencji roku, otrzymała także Diamenty Forbesa.


źródło: MediaCom

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

[RAPORT] Nielsen: tylko 26% marketerów na świecie ufa własnym danym dotyczącym odbiorców (audience data)

Zwiększanie świadomości marki, usuwanie barier uniemożliwiających pomiary między kanałami, opracowywanie dopasowanych strategii i zwiększanie ukierunkowania na cele - globalna ankieta przeprowadzona wśród marketerów, ujawniła nie tylko ich główne priorytety na 2022 rok. Wskazuje również główne wyzwania i problemy, z którymi muszą się oni zmierzyć.

Firma Nielsen (NYSE: NLSN) opublikowała swój roczny raport marketingowy na 2022 rok. Wynika z niego, że marketerzy priorytetowo traktują media digitalowe, jednak w ciągu ostatnich dwóch lat mieli problem z nadążaniem za zmieniającymi się medialnymi zwyczajami konsumentów.

Raport zatytułowany „Era of Alignment” (“Era dostosowania”), sporządzony został na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r., Biorący w nim udział marketerzy ujawnili m.in., że ich wydatki zdominowane są przez media digitalowe i że nie ufają danym, na których opierają swoje decyzje. Zdradzili także, że w obliczu rozdrobnienia digitalowego, mają obawy co do dokładności danych, pomiarów i wskaźników ROI (zwrotu z inwestycji). Podczas gdy 69% marketerów uważa, że dane zebrane przez ich własną firmę (dane pierwszej strony) mają zasadnicze znaczenie dla ich strategii i kampanii, 72% z nich wierzy, że ma dostęp do danych wysokiej jakości, a tylko 26% ma pełne zaufanie do swoich danych o odbiorcach.

Jeśli chodzi o sukcesy i wyzwania, raport wykazał, że marketerzy na całym świecie mają podobne doświadczenia:

 • Zwiększanie świadomości marki. To zdecydowanie największy cel, na który wskazuje większość marketerów. Aby go zrealizować, marki muszą jak najefektywniej korzystać z różnych kanałów, aby docierać do jak najszerszej grupy odbiorców. Prawie dwie trzecie (64%) respondentów stwierdziło, że media społecznościowe to najbardziej efektywny płatny kanał i że największą część wydatków przeznaczają na TikTok i Instagram. Wydatki na media społecznościowe wśród marketerów na całym świecie wzrosły o 53% – zdecydowanie więcej niż łączny wzrost wydatków na telewizję i radio. Drugi co do ważności cel to pozyskiwanie klientów, co wskazuje na to, że muszą koncentrować swoje wysiłki na wszystkich etapach podróży klienta.
 • Zwiększone rozdrobnienie mediów wzmacnia potrzebę pomiaru całościowego. Tylko 54% marketerów ufa wynikom pomiarów ROI dla całego lejka. Pomijając wideo online i mobile video, zaufanie do wyników pomiaru ROI we wszystkich kanałach wynosi poniżej 50% (w ujęciu światowym) i chociaż prawie połowa marketerów planuje zwiększyć wydatki na podcasty, tylko 44% z nich ufa wynikom pomiarów ROI dotyczącym tych inwestycji.
 • Niezmiernie ważne jest dla marketerów wykorzystywanie danych do tworzenia spersonalizowanych strategii marketingowych. Coraz większa liczba dostępnych kanałów skutkuje tworzeniem wielu unikatowych zbiorów danych. 36% marketerów twierdzi jednak, że dostęp do danych, rozwiązywanie problemów związanych z tożsamością oraz uzyskanie użytecznych wniosków z danych jest niezwykle lub bardzo trudne. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność telewizji hybrydowej (connected TV – CTV), rodzi to nowe wyzwania dla tradycyjnych rozwiązań w zakresie targetowania. CTV jest ważnym obszarem zainteresowania marketerów na całym świecie. 51% z nich planuje zwiększenie swoich wydatków na reklamę over-the-top / CTV w nadchodzącym roku. Co ciekawe, w 2021 roku Amerykanie przesłali strumieniowo treści o długości niemal 15 milionów lat za pośrednictwem platform subskrypcyjnych i tych wspieranych reklamami.
 • Kładąc większy nacisk na inicjatywy ukierunkowane na cele, marketerzy mogą lepiej docierać do konsumentów. Nielsen Scarborough pokazuje, że ponad połowa amerykańskich konsumentów (52%) wybiera marki, które wspierają cele, na których im zależy. Podobnie ponad 36% oczekuje, że marki, których produkty i usługi kupują, będą wspierać cele społeczne. Chociaż marketerzy na całym świecie twierdzą, że obsługiwane przez nich marki kładą nacisk na osiąganie celów, dane firmy Nielsen pokazują, że 55% konsumentów nie jest przekonanych co do tego, że marki wspierają prawdziwie zrównoważony rozwój.

Celem firmy Nielsen jest przedstawianie jak najbardziej kompletnego obrazu zachowań konsumentów we wszystkich branżach. Nasze długoletnie doświadczenie w mierzeniu i wszechstronnym analizowaniu świata mediów daje markom pełen obraz, niedostępny z żadnego innego źródła. To badanie dowodzi, że marketerzy chcą wydawać pieniądze na kanały zapewniające natychmiastowy zwrot z inwestycji, ale wydatki należy równoważyć ogólnym zwiększeniem znajomości marki. Biorąc pod uwagę postępujące zmiany w zakresie sposobu korzystania z mediów, kluczowe znaczenie dla optymalizacji całego lejka marketingowego ma elastyczność i dane. Ze względu na nadchodzącą eliminację plików cookie partnerów danych stron www (third-party), zrozumiałe jest, że marketerzy poświęcają coraz więcej uwagi na personalizację i dostosowywanie ich marki do spraw ważnych dla klientów. Dzięki naszym rozwiązaniom – i temu raportowi – stale pomagamy markom i marketerom uzyskiwać praktyczne informacje służące do szybszego podejmowania bardziej przemyślanych decyzji.

Jamie Moldafsky, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w firmie Nielsen

Jest to już piąty roczny raport marketingowy przygotowany przez firmę Nielsen. Sporządzony został na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 2000 marketerów z całego świata, zarządzających budżetami marketingowymi o wartości minimum 1 mln USD, opracowującymi strategie w zakresie mediów, technologii i pomiarów. Badani to reprezentanci różnych branż (motoryzacja, usługi finansowe, towary szybko zbywalne, technologia, opieka zdrowotna, farmaceutyki, podróże, turystyka i handel detaliczny).

O FIRMIE NIELSEN

Nielsen kształtuje media i treści na całym świecie jako globalny lider pomiarów, danych i analityki w zakresie zachowania odbiorców. Dzięki naszemu zrozumieniu ludzi i ich zachowań w dowolnym kanale i platformie wręczamy naszym klientom potężne narzędzie: niezależne i dające się wykorzystać w praktyce informacje, które pozwolą im łączyć się i wchodzić w interakcje z ich odbiorcami — teraz i w przyszłości.

Jako firma z listy S&P 500 Nielsen (NYSE: NLSN) działa w ponad 55 krajach. Dowiedz się więcej, wchodząc na strony www.nielsen.com lub www.nielsen.com/investors oraz połącz się z nami w mediach społecznościowych.

RAPORT

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ścieżka Media & Marketing Insight powraca na scenę Impact’22

ścieżka marketingArtboard 1

Już 11 maja, podczas pierwszego dnia Impact’22 w Poznaniu, odbędzie się trzecia odsłona cyklu dyskusji w ramach ścieżki Media & Marketing Insight, której partnerem jest agencja THE WAY. Do współpracy merytorycznej dołączyła redakcja BRIEF.pl - jednego z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii, a do wielu żywiołowych dyskusji dołączą topowi eksperci – przedstawiciele cenionych marek takich jak Mastercard, Google, BNP Paribas, Allegro, Dell, czy Inpost.

impact'22 banner

Zaproszeni przez Impact oraz BRIEF szefowie marketingu i komunikacji podzielą się z odbiorcami swoimi przemyśleniami na temat trendów oraz zjawisk, które ich zdaniem wpłyną na szeroko rozumiany dialog marek z konsumentami.

Podczas wydarzenia speakerzy omówią najnowsze trendy – rozwój treści audio, NFT, metaverse i internet 3.0. Porozmawiają również jakie zalety i wady widzą CMO’s w transferze brand’ów do świata wirtualnego. Media i marketing to dziedziny, które w ostatnich latach szczególnie szybko ewoluowały i dostosowały się do nowych, niezwykle trudnych rynkowych realiów. Marketerzy oraz dziennikarze wyjątkowo sprawnie przeszli przez cyfrową transformację, jednak aby odnieść sukces i sprostać oczekiwaniom odbiorców warto być o krok przed aktualnymi zmianami dokonującymi się na rynku.

Speakerzy poruszą tematy związane z wdrażaniem przez marki nowych modeli klientocentrycznych oraz cyfrowych technologii pozwalających skuteczniej zarządzać doświadczeniem i ścieżką zakupową klienta. Przemysław Kurdziel wspólnie z Wojciechem Krzemieniem poruszą tematy związane z gamingiem oraz przyszłością mobilności. Eksperci porozmawiają również o automatyzacji wykrywania fake-newsów za pomocą sztucznej inteligencji oraz technologii blockchain. Od dawna wiadomo, że publikacje mediowe mogą w drastyczny sposób zmieniać rzeczywistość i wpływać na przyszłość całych społeczeństw, jak i światowych gospodarek.

W post-pandemicznym czasie przyjrzymy się również wspólnie z wydawcą BRIEF.pl – organizatorem Rankingu 50 Kreatywnych w Biznesie oraz projektu Dream Employer – tematom związanym z HR i employer brandingiem.

Dwie pierwsze odsłony ścieżki Media & Marketing Insight, które miały miejsce na scenach Impact w 2021 roku można zobaczyć na stronie: https://theway.com.pl/the-way-to-get-inspired/

Bilety na Impact’22 do nabycia pod adresem: https://impactcee.com/


źródło: Impact’22

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Piotr Kędzierski żegna się z Newonce

Piotr Kędzierski

Założyciel Newonce, Piot Kędzierski pożegnał się ze słuchaczami za pośrednictwem Instagrama.

Szanowni. To było kilka wyjątkowych lat. Dziękuje wszystkim, którzy sprawili, że spełniłem swoje marzenie o stworzeniu radia. Bez Was nie byłoby najfajniejszego medium w Polsce. Chylę czoła naszym wspaniałym słuchaczom i czytelnikom. Polubiliśmy się z wzajemnością… Serce mi wali.

Piotr Kędzierski na Instagramie

W emocjonalnym komunikacie Piotr informuje, że całkowicie nie znika. Prawdopodobnie o jego przyszłych projektach dowiemy się więcej w przyszłości.

Kędzierski związany był z Newonce od samego początku. Od 2016 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego Newonce.paper. Następnie w 2017 został dyrektorem kreatywnym Newonce.radio. Prowadził audycje „Bolesne poranki” i współtworzył „Rozmowy: Kędzierski i Wojewódzki”.

Adam Daniluk

Onet najbardziej opiniotwórczym medium 2021 roku [RAPORT]

rozne media

Najbardziej opiniotwórczym medium 2021 roku jest Onet, na który dziennikarze innych redakcji powoływali się prawie 51 tys. razy. Z wynikiem niemal 45 tys. cytowań na miejscu drugim uplasowała się stacja RMF FM, a podium ze wzrostem o dwa oczka w porównaniu do roku 2020 zamyka redakcja WP, mając ponad 43 tys. wzmianek w innych tytułach mediowych-podaje Instytut Monitorowania Mediów, IMM.

W TOP 15 najczęściej cytowanych mediów 2021 roku największy udział ma prasa – 33%, którą w rankingu reprezentują Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Super Express i Fakt. Portale internetowe stanowią 27% udziału w głównym zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju i są to kolejno Onet, WP, Interia oraz branżowy portal o tematyce finansowej Money. Po 20% przypada zarówno nadawcom telewizyjnym w kolejności TVN24, Polsat News, TVPInfo, jak i radiowym RMF FM, Radio ZET i Polskie Radio 24.

wykres media w polsce

Onet numerem jeden najbardziej opiniotwórczych mediów w kraju

Pierwsze miejsce głównego zestawienia, podobnie jak w roku 2020, zajmuje redakcja Onet, na którą dziennikarze innych tytułów w Polsce powoływali się prawie 51 tys. razy. Duże zainteresowanie innych mediów wzbudziły informacje publikowane między innymi w lutym. Portal donosił o rezygnacji z pracy 162 ratowników medycznych w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. W portalu ukazał się również wywiad z immunologiem dr. Pawłem Grzesiowskim, który wypowiadał się o zakwalifikowaniu do tzw. „pierwszej grupy” dodatkowych grup zawodowych na szczepienie przeciwko COVID-19. Często cytowano także doniesienia dotyczące wyników badania w sprawie niesprawności karabinków „Grot” przeznaczonych dla Wojska Polskiego. Miejsce drugie zajęła stacja RMF FM, której materiały cytowano w innych mediach niemal 45 tys. razy. Podium zajął portal WP, którego pozycja wzrosła o dwa oczka w stosunku do roku 2020. Duży wzrost cytowań odnotowała również Interia, której miejsce w rankingu TOP 15 zmieniło się z dziesiątego na ósme. Radio ZET także było częściej wzmiankowane w 2021 niż w roku poprzednim – stacja zajęła dziesiąte miejsce ze wzrostem liczby materiałów o około 25% i zmianą pozycji o jedno oczko w górę. W zestawieniu głównym na miejscu piętnastym ze wzrostem o trzy oczka uplasowało się Polskie Radio 24 – cytowania redakcji zwiększyły się aż o 54% rok do roku.

ranking-ogolny

 

Rzeczpospolita opiniotwórczym liderem tytułów prasowych 2021

W kategorii najczęściej cytowanych tytułów prasowych 2021 pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje Rzeczpospolita, na której artykuły inne media powoływały się w ubiegłym roku 31,3 tys. razy. Najwyższy skok cytowań nastąpił w sierpniu 2021 – wówczas dziennikarze dotarli do zarzutów ukrywania majątku przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli i byłego polityka PiS, Mariana Banasia, a sprawę opisali na łamach gazety. Licznie wzmiankowano dziennik również w marcu, kiedy prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. walki z COVID-19 w rozmowie z redakcją wyraził opinię, iż w Polsce powinna obowiązywać godzina policyjna. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Gazeta Wyborcza z liczbą 23,6 tys. powołań w innych tytułach mediowych. Trzecie miejsce zaś ze wzrostem o jedno oczko w stosunku do 2020 roku zajął Dziennik Gazeta Prawna, do którego w ubiegłym roku inne media odnosiły się ponad 19 tys. razy. Największe wzrosty natomiast należą do tygodników Sieci i Wprost – oba tytuły uplasowały się w rankingu kolejno na miejscach dziewiątym i ósmym.

tytuły-prasowe

Na podium zestawienia za rok 2021: TVN24, Polsat News i TVPinfo

Podium najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych otwiera TVN24, cytowany w 2021 roku łącznie 34,3 tys. razy. Na nadawcę najczęściej powoływano się w styczniu – między innymi na rozmowy z Szymonem Hołownią na temat kryzysu w założonym przez siebie ruchu Polska 2050. Redakcja informowała również o grupowych zwolnieniach w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT – pracę miało stracić nawet 300 osób. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Polsat News z wynikiem prawie 25 tys. wzmianek, podium zamyka TVP Info, które uzyskało wynik 13,2 tys. powołań w innych mediach. O dwie pozycje wyżej w porównaniu do roku 2020 znalazła się telewizja TVP Sport i TV Republika. Do rankingu za rok 2021 zakwalifikowała się również stacja Canal+ z liczbą 1,8 tys. wzmianek z całego roku.

stacje-tv

 

RMF FM liderem roku – inne media cytowały stację prawie 45 tys. razy

Najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w kraju jest RMF FM, na którą w 2021 roku dziennikarze innych redakcji powoływali się prawie 45 tys. razy. Najwięcej wzmianek na temat informacji pochodzących z RMF FM odnotowano w styczniu – wówczas redakcja donosiła o pierwszych poluzowaniach obostrzeń w związku z panującą pandemią COVID-19. Często powoływano się również na omawiane na antenie założenia dotyczące kar dla firm za wznawianie działalności, mimo wprowadzonych zakazów oraz związanych z nimi rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na drugim miejscu Radio ZET z wynikiem 18,7 tys. odwołań a podium zamyka Polskie Radio 24 z liczbą ponad 12 tys. cytowań. O jedno oczko wzrosła również pozycja Radia Plus i Radia Maryja, które kolejno występują w rankingu na miejscach piątym i siódmym. W rankingu nie zabrakło również miejsca na rozgłośnie regionalne – miejsce dziewiąte zajęło Radio Wrocław z wynikiem prawie 1,7 tys. cytowań w innych mediach i wzrostem aż o trzy oczka w stosunku do roku 2020, a tuż za nim uplasowało się Radio Kraków.

stacje-rmf

Onet, WP, Interia – najbardziej opiniotwórcze portale 2021

Na czele kategorii najbardziej opiniotwórczych portali internetowych występuje Onet, a za nim kolejno WP i Interia. Na miejscu piątym ze wzrostem o dwa oczka i większą aż o 56% liczbą odwołań w stosunku do roku 2020 znalazł się portal branżowy Wirtualnemedia – cytowany w 2021 roku ponad 10 tys. razy. Z miejsca dziesiątego na dziewiąte zmieniła się także pozycja serwisu o tematyce biznesowej-Businessinsider.

portale-internetowe

Wprost opiniotwórczym tygodnikiem roku

Pierwsze miejsce kategorii najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników w Polsce zajął Wprost ze wzrostem o jedno oczko w stosunku do roku 2020 i łączną liczbą 3,8 tys. cytowań. Na redakcję najczęściej powoływano się w styczniu, kiedy dziennikarze tygodnika opisywali między innymi sprawę dotarcia do wiadomości e-mail dotyczących szczepień przeciw COVID-19, którą wysyłała do aktorów dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Na miejscu drugim uplasował się społeczno-polityczny tygodnik Sieci, którego pozycja wzrosła o dwa miejsca. Podium zamyka tytuł Gazeta Polska, czwarte miejsce należy do tygodnika Do Rzeczy, a ranking zamyka Newsweek.

tygodniki

Forbes otwiera ranking 2021 wśród miesięczników i dwumiesięczników

Numerem jeden 2021 roku w kategorii najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników jest Forbes, na który dziennikarze innych mediów powoływali się ponad 3 tys. razy. Do tytułu najczęściej odnoszono się w materiałach z lutego w związku z publikacją popularnego Rankingu Najbogatszych Polaków. Miejsce drugie ze wzrostem o jedno oczko w stosunku do roku 2020 należy do magazynu Press. Miesięcznik Perspektywy zajął pozycję czwartą, na piątym miejscu znajduje się Twój Styl, a ranking zamyka popularnonaukowe pismo Focus.miesieczniki

Najbardziej opiniotwórcze media prasowe o tematyce biznesowej

Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w kategorii mediów ekonomicznych i biznesowych znalazła się Rzeczpospolita, a za nią Dziennik Gazeta Prawna. Miejsce trzecie podobnie jak w roku 2020 zajmuje Puls Biznesu, czwarte należy do Forbes, a zestawienie zamyka gazeta Parkiet.

eko biznes

Najbardziej opiniotwórcze media internetowe o tematyce biznesowej

Ranking najbardziej opiniotwórczych portali ekonomicznych i biznesowych otwiera Money z wynikiem ponad 12 tys. cytowań. Na informacje portalu najczęściej powoływano się w styczniu, gdy redakcja między innymi donosiła o licznie realizowanych szczepieniach publicznych osób poza kolejnością. Drugie miejsce należy do Businessinsider (4,4 tys. cytowań), a podium zamyka Bankier, na który inne media powoływały się 3,1 tys. razy. Wzrost o jedno oczko w rankingu zanotował portal WNP. Ranking zamyka zaś portal 300Gospodarka.

eko biznesportale

Radio Wrocław najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w 2021 roku

Pierwsze miejsce kategorii najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych zajmuje Radio Wrocław, którego liczba cytowań wzrosła aż o 56% rok do roku – skok o siedem w stosunku do 2020 roku. Na rozgłośnie w 2021 roku inne media powoływały się prawie 1,7 tys. razy – najczęściej w lipcu. Stacja gościła wtedy w Rozmowach Dnia między innymi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którego pytano o sytuację szczepień w kraju. Program ten jest najczęściej cytowany przez innych dziennikarzy. Drugie miejsce w rankingu zajęła Gazeta Krakowska, której pozycja wzrosła aż o trzy oczka w stosunku do roku 2020. Na publikowane przez redakcje materiały inne media powoływały się ponad 1,3 tys. razy. Podium zamyka Radio Kraków z wynikiem 1,2 tys. cytowań w innych tytułach. Miejsce czwarte ze wzrostem o jedno oczko i liczbą ponad 1 tys. wzmianek należy do Dziennika Zachodniego, a zestawienie zamyka kolejny tytuł z repertuaru Polska Press – Głos Wielkopolski.

regionalne

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 565 771 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1.01 – 31.12 2021 roku.

POBIERZ PEŁNY RAPORT


Źródło: IMM

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polska branża SEO w pandemii 2020/2021 [RAPORT]

Pandemia COVID-19 wpłynęła na biznes w Polsce i na świece. Przełomowy 2020/2021 niewątpliwie możemy zaliczyć do roku zmian dotychczasowych zachowań konsumenckich i zwiększonego napływu nowych użytkowników online. W konfrontacji z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością firmy, zaczęły testować i wprowadzać nowe rozwiązania, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby klientów w sieci. Jakie zmiany miały miejsce w SEO? Odpowiedzią jest raport „Polska branża SEO w pandemii 2020/2021”, który zawiera analizę tego obszaru, uzupełnioną o wypowiedzi ekspertów z branży podsumowujące miniony rok.

Raport przedstawia transformację branży oraz proces dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków pandemicznych. Przeprowadzono setki testów, wdrożono dziesiątki programów pilotażowych, aby dzięki nim dobrać odpowiednie strategie działań w branżach dających początek nowej ery e-commerce. Nastąpiły zmiany w wyglądzie oraz funkcjach narzędzi. Obserwowaliśmy mniejsze i większe wahania w wynikach pozycjonowania, wynikające ze zmian w algorytmie oraz testy w wyglądzie i zachowaniu SERP-ów. Miniony rok był bardzo obiecujący dla branży e-commerce, a co za tym idzie, także dla SEO.

Pandemia COVID-19 niezaprzeczalnie przeniosła handel do sieci, zmieniając przyzwyczajenia konsumentów co spowodowało, że zarówno rok 2020, jak i 2021 należały do branży e-commerce. Sprzedawcy internetowi docenili wartość inwestycji w SEO. Zwycięzcami tego okresu z pewnością są firmy SEO, które już wcześniej  rozpoznały potrzeby rynku i rozpoczęły transformację polegającą na wąskiej specjalizacji w dostarczaniu usług dla firm z sektora e-commerce.

Wojciech Haremza, CEO w Grupa iCEA

Raport zawiera nie tylko część analityczną. Sytuację w branży SEO komentują zaproszeni eksperci, wśród których znaleźli się: Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska, Maciej Małecki,  Redaktor Naczelny portalu Nowymarketing.pl, Wojciech Haremza, CEO Grupa iCEA, Karol Krzywicki, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, czy Maciej Samcik, bloger i dziennikarz, twórca bloga subiektywnieofinansach.pl. Liderzy rynku na nowo zdefiniowali procesy komercyjne, wyznaczając współczesne kierunki dla biznesów, działających w obszarze online, pokazując tym samym ścieżki rozwoju dla e-handlu. Wiemy, że redefinicja starych przyzwyczajeń stała się faktem. Firmy, by przetrwać, musiały wykazać się dużą elastycznością i gotowością do budowy bliskiej relacji z klientem. Konieczne było dostosowanie się, bardziej niż dotychczas, do jego potrzeb, a także uproszczenie procesów sprzedażowych.

Raport SEO pod patronatem Grupa iCEA – lidera w pozycjonowaniu stron internetowych, został zrealizowany przez Martis Consulting.

Pobierz pełny raport 


Źródło: Grupa ICEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowy szef SEO w Wirtualnej Polsce Media

Od początku lutego do zespołu Wirtualnej Polski Media dołączy Mikołaj Madziąg. Zajmie stanowisko Head of SEO. Będzie odpowiadać za tworzenie i realizację strategii SEO, współtworzenie i realizację celów trafficowych.

Mikołaj Madziąg będzie odpowiedzialny za optymalizację wszystkich serwisów Wirtualnej Polski Media i ich pozycjonowanie na globalnych platformach internetowych. Skupi się też na monitorowaniu, analizie i raportowaniu bieżących wyników, a także rozwoju podlegającego mu zespołu.

Będzie raportował bezpośrednio do Kamila Karnowskiego, dyrektora nowopowstałego działu Publishing Growth.

Znaczenie zewnętrznych źródeł ruchu związanych z globalnymi platformami i odpowiadanie na ich potrzeby cały czas rośnie. Po tym jak Mikołaj dał się poznać jako świetny ekspert SEO w naszych spółkach e-commerce, teraz przejmuje odpowiedzialność za ten obszar w największej ze spółek Grupy WP. Zna całą organizację i nasz styl pracy, my znamy jego kompetencje. Cieszymy się więc z kolejnego awansu wewnątrz Grupy.

Piotr Mieśnik, redaktor naczelny WP

Mikołaj Madziąg swoją karierę zaczynał w mediach. Pracował między innymi w Fakcie, Eurozet i Bankierze. Przez dwa lata pracował w agencji Whites, gdzie zaczął specjalizować się w SEO. Ostatnio, przez cztery lata, związany był ze spółkami e-commercowymi w Wirtualnej Polsce Holding – Totalmoney.pl, Homebook.pl oraz Extradom.pl. W Totalmoney.pl odpowiadał za stworzenie długoterminowej strategii SEO od podstaw dla serwisów finansowych oraz zbudowanie kilkunastoosobowego zespołu SEO. Od 2021 roku zasiadał w zespole zarządzającym Totalmoney, jako dyrektor Traffic Acquisition.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w grudniu 2021 roku z produktów internetowych GWP korzystało 20,9 mln Polaków.


Źródło: Wirtualna Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

KE rozpoczyna konsultacje w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów

Kilka godzin temu Komisja Europejska opublikowała otwarte konsultacje publiczne ws. europejskiego aktu o wolności mediów. Celem tej inicjatywy jest ochrona pluralizmu i niezależności mediów na unijnym rynku.

Europejski akt o wolności mediów został zapowiedziany już 2021 roku przez przewodniczącą Komisji Europejskiej — Ursulę von der Leyen.  Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i danych od obywateli krajów członkowskich w tym: dziennikarzy, mediów prywatnych i publicznych, pracowników naukowych, organów publicznych itp.

Obszar konsultacji publicznej

Rozpoczęte konsultacje obejmują trzy główne obszary dotyczące wielu ważnych aspektów funkcjonowania mediów:

 • Przejrzystości i niezależności mediów (np. kontrola transakcji na rynku mediów, przejrzystość w zakresie własności mediów i badań oglądalności),
 • Warunki konieczne do właściwego funkcjonowania rynków mediów (np. odpowiedni dostęp społeczeństwa do pluralizmu poglądów, innowacyjność mediów na unijnym rynku),
 • Sprawiedliwa alokacja zasobów państwowych (np. niezależność mediów publicznych, przejrzystość i uczciwa dystrybucja reklam państwowych).

Opinia publiczna i wniosek KE

Komisja Europejska przedstawi odpowiedni wniosek w trzecim kwartale 2022 roku. Odpowiedzi ws. aktu można udzielać do 21 marca 2022 roku za pośrednictwem  specjalnego portalu „Wyraź swoją opinię”. Akt będzie bazował na zmienionej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. W nim ustanawia się zasady niezależności organów regulacyjnych, które tyczą się wyłącznie mediów.

Co więcej, akt będzie promować przejrzystość własności mediów równocześnie podkreślając wolność i brak ingerencji w decyzje redakcyjne. Sama inicjatywa zapowiedziana przez przewodniczącą Komisji skupi się na usuwaniu przeszkód w powstawaniu i funkcjonowaniu usług medialnych i stworzeniu wspólnych ramy rozwijania rynku wewnętrznego w sektorze mediów, aby zagwarantować na nim wolność i pluralizm mediów.


Źródło: Komisja Europejska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Steve Bannon dezinformatorem roku

Organizacja Media Matters for America po raz siedemnasty przyznała tytuł dezinformatora roku.

Steve Bannon był dziennikarzem i doradcą prezydenta Donalda Trumpa. Organizacja określiła go jako „siła napędowa najbardziej toksycznych elementów prawicy”. Bannon prowadzi podcast „War Room”, w którym, jak sądzą osoby postronne, dziennikarz „podsysa amerykański gniew celowymi kłamstwami”.

Tytuł ten jest przyznawany przez organizację non-profit, Media Matters for America. Zajmują się monitoringiem i analizą amerykańskich mediów. W poprzednich latach „plebiscyt” wygrywały m.in.: stacja Fox News, komentator polityczny John Salomon, prezes Fox Corporation Lachlan Murdoch czy też Mark Zuckerberg.

Adam Daniluk