...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Spadki i podwyżki w dobie inflacji – z jakimi zmianami witamy 2022 rok?

Rok 2021 uważany jest za okres niezwykle burzliwych i ciekawych z mian w ekonomii i polskiej gospodarce. Postępującą inflacja, podwyżki cen oraz równoczesne obniżki w różnych sektorach gospodarczych mogą sprawić nie jednemu ,,Kowalskiemu'' konkretny zawrót głowy. Dlatego postanowiliśmy sporządzić krótką listę najważniejszych zmian gospodarczych w Polsce, które już obowiązują lub będą obowiązywać od nowego roku.

1. Obniżka cen paliw po interwencji rządu

W wyniku niedawnego wprowadzenia przez rząd obniżki akcyzy i cen paliw na stacjach skokowo spadły. Według opinii analityków są to obniżki rzędu 20-22 groszy dla benzyny i oleju napędowego. Spadek cen autogazu jest nieco mniejszy.

BM Reflex i portal e-petrol.pl zgodnie wskazują, że w stosunku do ubiegłego tygodnia litr benzyny 95 potaniał o 22 grosze, oleju napędowego o 20 groszy, a autogazu o 14-15 groszy.

Według BM Reflex w środę średnia cena benzyny 95 to 5,75 zł za litr, oleju napędowego to 5,78 zł za litr, a litr autogazu kosztuje średnio 3,21 zł. Należy się spodziewać, że tak ustalone na stacjach ceny utrzymają się do końca roku

Analitycy

Analitycy wskazują, że spadek był nawet większy niż efekty rządowej interwencji. Równocześnie spadły ceny ropy na rynku, co przełożyło się na spadek cen w hurcie. Z szacunków BM Reflex wynika, że bez spadków cen rynkowych ropy, z tytułu obniżenia akcyzy w trzeciej dekadzie grudnia spadek wyniósłby ok. 18 groszy na litrze benzyny i autogazu, a 10 groszy na litrze oleju napędowego.

Z danych portalu e-petrol.pl wynika, że najtaniej zatankować można na Opolszczyźnie. Średnie ceny litra benzyny 95, diesla i autogazu wynoszą odpowiednio 5,72 zł, 5,77 zł i 3,15 zł. Najdrożej jest natomiast na Kujawach i Pomorzu, gdzie za benzynę 95 i olej napędowy trzeba zapłacić średnio 5,83 zł i 5,86 zł za litr. Tyle samo diesel kosztuje też w województwie zachodniopomorskim. Autogaz z ceną 3,27 zł za litr jest najdroższy na Lubelszczyźnie oraz na Pomorzu Zachodnim.

2. Podwyżki cen alkoholu i wyrobów tytoniowych

Choć rząd obniżył akcyzę i ceny paliw, to gospodarka nadal boryka się z ogromnym wzrostem cen na artykuły spożywcze, w tym alkohol i wyroby tytoniowe. Ze wstępnych analiz wynika, iż ceny używek będą stopniowo rosły począwszy od 2022, aż do 2027 roku.

Jak wskazują eksperci z Ministerstwa Finansów – głównym winowajcą tak niepokojącego wzrostu cen, jest nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym na alkohol i wyroby tytoniowe. Warto zaznaczyć, że niniejsza nowelizacja już trafiła do Dziennika Ustaw.

Ile zapłacimy za alkohol o nowym roku?

Stawka podatku od alkoholu etylowego, który jest niezbędny do produkcji wódki, whisky i wina wzrośnie. Od 1 stycznia 2022 r. ma ona wynosić 6903 zł zamiast dotychczasowych 6275 zł od hektolitra 100-proc. alkoholu zawartego w gotowym wyrobie.  Z kolei w 2027 r. wyniesie ona aż 8811 zł. Oznaczałoby to, iż cena przeciętnej półlitrowej butelki wódki wzrośnie z 22 zł (w 2021 r.) do 28,20 zł w 2027 r.

Następnym alkoholem, który zostanie dotknięty podwyżką  jest piwo. Stawka podatku od wyrobu alkoholowego wzrośnie z początkiem 2022 r. z 8,57 zł do 9,43 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. W 2027 r. będzie wynosiła już 12,04 zł. Przykładowo cena półlitrowej butelki piwa powinna wzrosnąć w tym czasie z 2,80 zł do 3,06 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosną również stawki akcyzy dla wina i napojów fermentowanych ze 174 zł do 191 zł od hektolitra wyrobu. W 2027 r. stawka podatku będzie wynosiła już 245 zł. Skutkiem tego (jak wyliczyło MF) będzie podwyżka ceny 0,75-litrowej przeciętnej butelki wytrawnego wina  z obecnych 20 zł do 20,89 zł w 2027 r. Podwyżki będą dotyczyć także tzw.: wyrobów pośrednich (np. Porto). W 2022 r. stawka podatku wzrośnie z 350 zł do 385 zł od hektolitra wyrobu. W 2027 r. wyniesie już 490 zł. Cena półlitrowej butelki Porto może wzrosnąć w tym czasie z 30 zł do 30,86 zł.

Palacze zapłacą więcej

Wyższych opłat nie unikną także użytkownicy wyrobów tytoniowych. Jak informują analitycy MF – w 2022 roku znacząco wzrośnie także stawka podatku od tytoniowych wyrobów nowatorskich ze 155,79 zł do 311,58 zł od kilograma. W 2027 r. wyniesie aż 501,80 zł.

Kolejnych podwyżek dotyczących akcyzy od papierosów, tytoniu do palenia doczekamy się w praktyce od 2023 roku, które (według szacunku MF) wyniosą kolejno od:

 • papierosów – w 2023 r. z obecnych 228,10 zł do 250,91 zł od każdego tysiąca sztuk, a w 2027 r. będzie ona wynosiła 367,36 zł,
 • tytoniu do palenia – w 2023 r. ze 155,79 zł do 171,37 zł od kilograma tytoniu, a w 2027 r. będzie to 250,91 zł,
 • cygar i cygaretek – w 2023 r. z 433 zł do 476 zł za każdy kilogram, natomiast w 2027 r. wyniesie ona 697 zł,
 • suszu tytoniowego – w 2023 r. z 252,25 zł do 277,48 zł za każdy kilogram, a w 2027 r. wyniesie ona 406,26 zł.

3. Niższy VAT na żywność, który nic nie zmienia

Od lutego 2022 roku w Polsce zostanie wprowadzona zerowa stawka VAT na żywność. Ustawa obejmuje głównie produkty, które obecnie mają 5-proc. stawkę VAT, takich jak owoce, warzywa, mięso, nabiał. Co więcej,  8-procentowy podatek, który obejmuje produkty tj. cukier, przyprawy, kawa, herbata, czekolada czy też napoje słodzone objęte są 23-proc. stawką VAT. Szacuje się, że tzw. ,,produkty pierwszej kategorii” mogą potanieć o kilka punktów procentowych.

Wedle rządowych zapowiedzi, zerowy VAT na żywność ma obowiązywać przez pół roku. Według wskazań analityków, w kontekście szybko postępującego wzrostu cen żywności, który obecnie obserwujemy, obniżki te nie zahamują inflacji, a jedynie na jakiś czas ją wstrzymają.


Źródło: Bisnesisider.pl, Farmer.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polski rząd zamierza uelastycznić zarządzanie finansami publicznymi

Kilka dni temu do wykazu prac legislacyjnych programowych Rady Ministrów wpisano nowe cele rządowego projektu finansowego, który ma na celu: uelastycznienie i efektywniejsze zarządzanie finansami publicznymi oraz długiem Skarbu Państwa, poprzez wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego.

Określone nowe punkty wykazu mają dotyczyć ustawy o finansach publicznych, a także innych ustaw i dyrektyw. Według informacji zawartych w wykazie — analiza przepisów pozwoliła stwierdzić Radzie Ministrów, że niektóre z aktualnych przepisów wymagają gruntownych zmian i modyfikacji. Przedstawiamy wszystkie zmiany i punkty związane z projektem.

Nowe ustawy, które usprawnią system finansowy Polski

Zmiany mają usprawnić istniejące instrumenty zarządzania budżetowego i zarządzania długiem Skarbu Państwa. Mają także usunąć  niejasności po stronie prawnej, których nie można wyeliminować w drodze interpretacji przepisów. Dodatkowo jak podano w wykazie — w ustawie, zostaną doprecyzowane zasady postępowania w przypadku zmian w strukturze administracji rządowej, które mają uprościć np.:

 • System budżetowy
 • zmniejszyć obciążenia biurokratyczne,
 • uelastycznić regulacje dotyczące dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a w ślad za tym — zasad gospodarowania środkami publicznymi, uelastycznić procesy związane z wydatkowaniem środków budżetu państwa,
 • odbiurokratyzować proces dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych,
 • znieść obowiązek sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze, z uwagi na bieżące, comiesięczne prezentowanie danych o wykonaniu ustawy budżetowej.

Projekt rządowy zakłada także:

 • Wprowadzenie modyfikacji przepisów dotyczących państwowego długu publicznego (w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa)
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie procedury absolutoryjnej i procesu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 • systemowe usprawnienie procesu planowania i sprawozdawczości w ramach kontroli zarządczej,
 • wprowadzenie do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków, przy jednoczesnym usunięciu ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym.

Nowe możliwości rządu

Dzięki powyższym zmianom Minister Finansów otrzyma możliwość otrzymywania danych i informacji niezbędnych do prowadzenia przeglądów i wydatków oraz:

 • wprowadzanie możliwość centralizacji funkcji audytu wewnętrznego na poziomie działów administracji rządowej,
 • umożliwić uzyskiwanie krajowych kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego

Kolejne cele, które uwzględniono w projekcie to wzmocnienie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. W związku z tym przewiduje się m.in.:

 • Zmianę wysokości kwoty, po której przekroczeniu powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • rozszerzenie katalogu jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • zapewnienie ministrowi kierującemu działem administracji rządowej, możliwości zlecania audytu koordynowanego w jednostkach w dziale oraz Prezesowi Rady Ministrów – w jednostkach podległych lub przez niego nadzorowanych, a także w jednostkach obsługujących organy podległe Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowane,
 • określenie katalogu dokumentów audytu wewnętrznego, które stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek oraz czasowego ograniczenia dostępu do tych dokumentów,
 • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o prowadzeniu audytu wewnętrznego (jednostki samorządu terytorialnego) oraz dostosowanie zakresu tych informacji.

Czas przyjęcia celów przez rząd to pierwszy kwartał przyszłego roku. Wtedy wszystkie podane zmiany wejdą do wspomnianego projektu bezpowrotnie lub w przypadku ich niezatwierdzenia rozpocznie się oficjalne posiedzenie, w którym rząd zagłosuję za poszczególnymi zmianami i modyfikacjami.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zmiany w prawie akcyzowym

Zmiany w akcyzie

W Polsce funkcjonuje około stu pięćdziesięciu małych przedsiębiorców prowadzących wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich. Na ich apele odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Wraz z wprowadzeniem fakultatywnej dyrektywy unijnej dotyczącej alkoholi, mali producenci dostali dobrą wiadomość. Od nowego roku objęci zostaną preferencyjnymi stawkami akcyzy, takimi samymi, jak mali producenci piwa od 2018 roku. Oznacza to obniżkę o połowę stawki, która na przykład przy produkcji win wynosi 174 złote na hektolitr produktu. Dotychczas z tych ulg korzystać mogły jedynie małe browary.

Polska obniży akcyzę po to, żeby ułatwić prowadzenie działalności i rozwój małych producentów napojów alkoholowych, czyli rodzinnych firm, funkcjonujących z dala od wielkich miast, często produkujących wyroby tradycyjne i regionalne. O taką zmianę apelowali mali winiarze i cydrownicy.

Jan Sarnowski, Ministerstwo Finansów

Ze zmian skorzystają mali producenci takich trunków, jak wina, cydry, miody pitne i nalewki. Poza obniżonymi stawkami akcyzy ułatwiona zostanie wysyłka alkoholi za granice. Sprzedawcy będą mieli możliwość rozliczenia się z akcyzy na terytorium Polski.

Rząd ma nadzieję, że zmiany pozwolą większej liczbie sadowników i rolników rozpocząć dodatkową działalność przy wyrobie napojów fermentowanych. Tym samym chce wspierać przemysł lokalny i produkty regionalne.

Według Powszechnego Spisu Rolnego w Polsce działa obecnie ok. 62 tys. sadowników posiadających więcej niż 1 ha sadów. Są oni potencjalnymi producentami fermentowanych napojów winiarskich.

Jan Sarnowski, Ministerstwo Finansów

Poza małymi producentami alkoholi zmiany obejmą przedsiębiorców zajmujących się wyrobami energetycznymi. Chodzi zarówno o wcześniej wspomniane zmiany dotyczące rozliczania akcyzy na terenie Polski w przypadku eksportu za granicę, jak i dodatkowe zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku przemieszczania wyrobów rurociągiem stałym.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co o „Polskim Ładzie” myślą startupy?

Startup

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji projekt zmian prawnych wdrażających program społeczno-gospodarczy znany jako “Polski Ład”. Z uwagi na to, że dużo zmian wskazywanych w “Polskim ładzie” będzie dotyczyło również startupów, Fundacja Startup Poland zachęca przedsiębiorców do przesyłania swoich uwag i koncepcji zmian do tego projektu – szczególnie w kontekście zmian w ustawie podatkowej.

Tomasz SnażykO wiele zmian, zawartych w „Polskim Ładzie” jako Startup Poland zabiegaliśmy od dawna, część nas jednak niepokoi. Zależy nam na tym, aby wprowadzane przez rząd ustawy dawały możliwość prężnego rozwoju polskich startupów i naszego ekosystemu bez dokładania dodatkowych, istotnych obciążeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w czasie kiedy wielu z nich walczy z problemami wywołanymi pandemią COVID-19.

Tomasz Snażyk, Prezes Fundacji Startup Poland

To, co niepokoi Fundację Startup Poland w kontekście „Polskiego Ładu” to przede wszystkim zmiany w składkach zdrowotnych, składkach ZUS i PIT. Wynikający z “Polskiego Ładu” brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych od podatku dochodowego zwiększy różnice między wynagrodzeniami brutto a netto dla zatrudnianych w startupach specjalistów (chociażby specjalistów IT, którzy stanowią często podstawę startupowej kadry pracowniczej) i zwiększy koszty zatrudnienia doświadczonych pracowników na podstawie umów o pracę, które w Polsce są już bardzo wysokie i stanowią coraz częściej podkreślaną barierę inwestycyjną. Wzrosną również koszty zatrudniania specjalistów na podstawie umów zleceń na skutek zapowiadanego w “Polskim ładzie” pełnego oskładkowania tych umów składkami na ZUS, a także koszty umów B2B na skutek podwyższenie składki zdrowotnej poprzez uzależnienia jej od dochodu. To może spowodować, że wiele firm wybierze do inwestowania inne kraje niż Polska. Także wykwalifikowani pracownicy będą szukać pracy w innych państwach regionu, w których będą mieli szanse na większe wynagrodzenia netto przy ich zbliżonej wartości brutto.

Tomasz SnażykJako Fundacja Startup Poland uważamy, że nasz głos jako ekosystemu startupów i inwestorów jest ważny i powinien być brany pod uwagę przez resort finansów. Dlatego chcemy zebrać wspólne wnioski w formie konsultacji – niestety w związku z sezonem wakacyjnym nie uda nam się zorganizować spotkania, ale zachęcamy do wysyłania uwag i wniosków odnośnie do „Polskiego Ładu” drogą mailową.

Tomasz Snażyk, Prezes Fundacji Startup Poland

Zastrzeżenia i wnioski dotyczące „Polskiego Ładu” można przesyłać na adres: kontakt@startuppoland.org do 27 sierpnia. Rząd przewiduje czas na konsultacje społeczne do 30 sierpnia. Zakończenie procesu legislacyjnego planowane jest na 30 listopada, a “Polski Ład” miałby wejść w życie od początku 2022 r.


Źródło: Fundacja Startup Poland

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów i rozsyłają e-maile ze złośliwym linkiem

Cyberprzestępcy- Ministerstwoi Finansów

Hakerzy próbują kolejnych socjotechnicznych sztuczek, aby wykraść dane przedsiębiorców. Chcą wykorzystać zainteresowanie firm pakietami pomocowymi oferowanymi przez rząd w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych i rozsyłają e-maile z informacjami o rzekomym wsparciu finansowym oraz złośliwym linkiem do rejestracji po nie.

Rząd opracował już osiem wersji Tarcz Antykryzysowych. Przedsiębiorcy mogą w ich ramach ubiegać się m.in. o bezzwrotną mikropożyczkę w kwocie 5 tys. zł. To właśnie zainteresowanie tą formą pomocy usiłują wykorzystać cyberprzestępcy. Oszuści informują w mailu (pisownia oryginalna):

„Biorąc pod uwagę sytuację związaną z COVID-19, rząd podjął decyzję o utworzeniu funduszu solidarnościowego dla bardzo małych firm i osób samozatrudnionych, aby zapewnić pomoc doraźną w wysokości 7.000 PLN tym, których obroty spadają.”

W polu nazwy nadawcy wiadomości podane jest Ministerstwo Finansów, ale widać, że e-mail został wysłany z prywatnego adresu – z domeną z jednego z popularnych portali. Podana została także inna kwota niż w rzeczywiście obowiązujących rozwiązaniach pomocowych.

Co jeszcze powinno wzbudzić czujność w tej wiadomości? – Z pewnością niefachowe nazewnictwo, takie jak „bardzo małe firmy”, czy też brak jakichkolwiek szczegółów poza niejasnym i nieprecyzyjnym kryterium „spadających obrotów”. Dodatkowo po najechaniu kursorem na link prowadzący do rejestracji widać, że nie jest to prawdziwa strona Ministerstwa Finansów, ale najprawdopodobniej phishingowa strona, znajdująca się na serwerze w domenie wixsite.com.

Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce

Według ostatniego raportu Global Threat Landscape, opracowanego przez analityków z FortiGuard Labs, cyberprzestępcy coraz chętniej sięgają po tego typu narzędzia jak złośliwe strony www, aby wykradać dane nieostrożnych użytkowników.

Niestety metody socjotechniczne wciąż mają się bardzo dobrze, dlatego specjaliści ds. bezpieczeństwa wciąż apelują o to, aby zachowywać szczególną ostrożność wobec podejrzanych treści, zwłaszcza wiadomości, które przychodzą na nasze skrzynki mailowe czy za pośrednictwem komunikatorów.

Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce

Cyberprzestępcy, którzy podszywają się pod Ministerstwo Finansów, zastosowali kilka podstawowych „sztuczek”, jakie są używane w tego typu phishingowych wiadomościach:

 • Wykorzystywanie bieżących wydarzeń – odwołanie się pandemii i towarzyszącej jej legislacji. Hakerzy wykorzystują natłok informacji, jaki panuje wokół kolejnych ustaw i zainteresowanie otrzymaniem pomocy ze strony firm.
 • Stworzenie wrażenia wyjątkowości oferty – słowa o „doraźnej” pomocy mają zachęcić do natychmiastowego skorzystania z propozycji i kliknięcia w link do rejestracji.
 • Żerowanie na emocjach – wiele firm znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, więc obietnica szybkiego uzyskania wsparcia może być dla nich bardzo atrakcyjna i wywołać spadek czujności.

Można się spodziewać, że firmy będą otrzymywać więcej podobnych wiadomości. Cyberprzestępcy wciąż chętnie korzystają z możliwości, jakie stwarza im pandemia COVID-19. Dlatego zawsze należy podchodzić z ostrożnością do podejrzanych maili z propozycjami wsparcia finansowego, a w razie wątpliwości najlepiej rozwiać je, sięgając do oficjalnych źródeł.


Źródło: Fortinet

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF