...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyspiesza prace Aptiv nad zaawansowanymi technologiami w pojazdach hybrydowych i elektrycznych następnej generacji

rozwiązania dla samochodów hybrydowych i elektrycznych

Aptiv, ogólnoświatowa firma technologiczna dbająca o przyszłość mobilności, przekazała informacje na temat innowacji opracowywanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z łącznym budżetem wynoszącym prawie 31 mln złotych, projekt o nazwie „Opracowanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo teleinformatyczne w architekturze elektryczno elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych” prowadzony jest przez zespół Aptiv ds. badań i rozwoju w Krakowskim Centrum Technicznym. Aktualnie projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie przeszło 14 mln złotych.

Pierwszy z czterech etapów projektu – badania przemysłowe – został już przeprowadzony, a spółka poczyniła istotne postępy w opracowaniu inteligentnego modułu centralnego ze zintegrowanym, bezpiecznym modułem komunikacyjnym (ang. Intelligent Body Control Module with Secure Gateway), specjalistycznego modułu komunikacyjnego do połączenia pojazdu z inteligentną siecią energetyczną (Vehicle to Grid Getaway) oraz bezkluczykowego systemu dostępu do pojazdu (Keyless Vehicle Access System). Te zaawansowane technologie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pojazdów elektrycznych Pierwsze wyniki dowiodły, że moduły mogą zapewnić znaczącą oszczędność energii, obniżając zużycia prądu czuwania modułów o 50%, co w skali całego pojazdu oznacza obniżenie zużycia prądu czuwania o ok. 8-10%.

Grzegirz GutmajerDzięki grantowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyspieszamy prace nad innowacyjnymi technologiami, w bezpieczny sposób łączącymi pojazdy hybrydowe i elektryczne następnej generacji z siecią energetyczną, realizując w ten sposób naszą misję zapewnienia mobilności cechującej się większym bezpieczeństwem, ekologią i łącznością.

Grzegorz Gutmajer, Regional Engineering Director w Aptiv

W Krakowskim Centrum Technicznym Aptiv pracuje ponad 3 tys. osób, w tym 2 tys. wykwalifikowanych inżynierów, naukowców i techników. Krakowskie Centrum Techniczne, założone w 2000 r., jest jednym z największych obiektów Aptiv ds. badań i rozwoju na świecie i skupia się na opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu zaawansowanej elektroniki i aktywnych technologii bezpieczeństwa. Jest również ukierunkowane na infotainment i platformy user experience nowej generacji.

Ponad 180 tys. pracowników i pracownic Aptiv, firmy z siedzibą w Dublinie w Irlandii działającej w 44 krajach, podejmuje niektóre z najtrudniejszych wyzwań społecznych, używając zaawansowanych technologii redukujących lub eliminujących emisje dwutlenku węgla, ratujących życie i poprawiających sposób poruszania się na świecie.

Więcej informacji na temat innowacji i możliwości rozwoju kariery w Aptiv znajdziesz na stronie: www.aptiv.com


Źródło: Aptiv

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Raport roczny NCBR 2020

biurko w biurze

Szybka reakcja na pandemię i szereg nowych inicjatyw. Tak w największym skrócie można opisać 2020 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W opublikowanym właśnie raporcie rocznym przedstawiono najważniejsze wydarzenia, statystyki oraz trendy obrazujące aktywność instytucji.

Obok szybkiej odpowiedzi na potrzeby klientów i beneficjentów związane z pojawieniem się pandemii w 2020 r. NCBR wprowadziło nową strategię rozwoju. Przedstawiciele Centrum uczestniczyli w pracach nad nowym programem operacyjnym na lata 2021-2027, następcą POIR 2014-2020. W ubiegłym roku powołano również spółkę IDEAS NCBR, która będzie rozwijać polski potencjał w zakresie sztucznej inteligencji. Wprowadzono szereg nowych programów w tym inicjatywę STARTER, dzięki której Centrum zbiera pomysły na nowe programy i inicjatywy.

W ramach europejskiego mechanizmu IPCEI udzielono rekordowego dofinansowania w wysokości 332 milionów złotych. Także w minionym roku Centrum nawiązało współpracę z amerykańskim stanem Nevada oraz włączyło w swoją strukturę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Zgodnie z przyjętą strategią NCBR poszerza ofertę wsparcia dla polskich podmiotów chcących uczestniczyć w międzynarodowych projektach.

W raporcie rocznym NCBR znalazły się najistotniejsze liczby ilustrujące działalność Centrum w minionym roku. I tak, 88 proc. spotkań panelowych odbyło się w formie online. Obrazuje to skalę zmian, które spowodowała pandemia w codziennej działalności Centrum. Ogłoszono 73 konkursy, oceniono 2588 wniosków oraz podpisano aż 3816 umów finansowych (także z wnioskodawcami z 2019 r.). Wartość alokacji dostępnej dla beneficjentów wyniosła 6,9 mld zł. W ciągu minionego roku Centrum monitorowało 2998 projektów w okresie trwałości. Projekty te zostały już zrealizowane i obecnie są na etapie komercjalizacji.

W najnowszym wiele miejsca poświęcono przeanalizowaniu trendów w polskim sektorze B+R,. Wyłaniający się na podstawie analizy 797 zakończonych w 2020 r. projektów obraz polskich innowacji został ukazany pod różnymi kątami. Na początku podzielono projekty wg źródła dofinansowania, krajowego lub wspólnotowego z uwzględnieniem konkretnych programów. Następnie scharakteryzowano każdą z grup m.in. na podstawie wielkości podmiotów odpowiedzialnych za pomyślnie zakończone projekty, ich lokalizacji na mapie województw oraz wg klasyfikacji OECD.

 

Pandemia nie zahamowała realizacji naszych działań i programów. Nie zastopowała także trwających już prac naszych beneficjentów. W tym materiale znajdą Państwo obszerne opracowanie poświęcone projektom zakończonym w 2020 roku. To fragment odpowiedzi na pytanie, jakie są rezultaty pomocy udzielanej przez NCBR oraz w jaki sposób inwestowane pieniądze owocują rezultatami prac naszych beneficjentów. Słowo „naszych” nie odnosi się jedynie do NCBR. Pisząc to, mam na myśli nas wszystkich. Środki, którymi dysponują agencje wykonawcze – takie jak Centrum – to przecież pieniądze, które nie są własnością agencji czy poszczególnych osób. To nasz wspólny kapitał na przyszłość. Wspomagamy tych, którzy najlepiej potrafią go wykorzystać. To odpowiedzialne zadanie. W pełni zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też stale doskonalimy procedury wyboru projektów i kontrolujemy ich realizację. Ta działalność przynosi efekty i o tych właśnie efektach mogą już Państwo przeczytać.

dr inż. Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W dalszym rozdziale zatytułowanym „NCBR – odpowiedzi na trendy” można przeczytać o transformacji cyfrowej Centrum przyspieszonej pojawieniem się pandemii. W 2020 r. została opublikowana m.in. nowa strona internetowa. W oparciu o nową strategię NCBR staje się hub-em wiedzy. Centrum jest kluczową instytucją finansującą sektor B+R w Polsce. Przez ponad dekadę działalności pozyskało unikalną wiedzą i know-how w tym obszarze. Dzielenie się tą wiedzą wpisuje się w przyjętą strategię NCBR. W zeszłym roku zaowocowało to cyklem publikacji i badań. Wśród nich znalazły się m.in. „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”, „Pomoc publiczna – efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019” oraz „Międzynarodowe projekty B+R w NCBR – aplikowanie, realizacja, sukces”.

W 2020 r. NCBR realizowało programy w nowych formułach B+R. Jak wynika z przyjętej strategii Centrum w większym stopniu będzie realizować model instytucji aktywnej. Czerpiąc inspirację z działalności amerykańskiej agencji badawczej DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency), w oparciu o ideę problem-driven research NCBR przedstawiło szereg wyzwań z zakresu zielonych technologii, którym powinny sprostać nowe technologie. I tak przy wykorzystaniu formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP) prowadzone są takie przedsięwzięcia jak m.in. „Oczyszczalnia przyszłości”, „Innowacyjna biogazownia” i „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”. To tylko niektórych z zielonych przedsięwzięć. W planach jest także sięganie po model partnerstwa innowacyjnego (PI) oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w ramach zamówień publicznych na innowacje (PPI). Modele te wzajemnie uzupełniają się, ponieważ dotyczą innowacji w różnych fazach dojrzałości.

 

pobierz pełny raport

 


Źródło: NCBR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

W 2023 roku na orbitę trafi pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny, prekursor przyszłej konstelacji

pierwszy polski mikrosatelita

Creotech Instruments S.A. (lider konsorcjum), Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN pracują nad projektem pierwszego polskiego mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye. Mikrosatelita zostanie umieszczony na bardzo niskiej orbicie i zapewni wysokiej rozdzielczości obrazy Ziemi na poziomie 1 metra. Rozpoczęto już dialog techniczny z potencjalnymi dostawcami rakiet oraz usługi wyniesienia, która ma zapewnić satelicie optymalną orbitę operacyjną. Wyniesienie satelity na niską orbitę okołoziemską planowane jest na 2023 rok.

EagleEye to 50 kilogramowy satelita oparty na platformie mikrosatelitarnej HyperSat, która opracowywana jest przez inżynierów Creotech Instruments od 2017 roku w ramach programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Głównymi elementami platformy jest komputer pokładowy, system pozycjonowania satelity w przestrzeni (tzw. AOCS), system dystrybucji zasilania, wydajny system telekomunikacyjny, struktura oraz baterie ogniw słonecznych. Wszystkie powyższe moduły opracowywane są w Polsce, co jest krytyczne dla planowanych zastosowań platformy mikrosatelitarnej w przyszłych programach dla sektora bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Platforma mikrosatelitarna HyperSat w czerwcu 2021 roku pozytywnie przeszła testy wytrzymałościowe w komorze termiczno-próżniowej w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Aktualnie poddawana jest testom wibracyjnym symulującym start rakiety.

W ramach prac nad satelitą EagleEye, platforma HyperSat uzbrojona zostanie w teleskop optyczny, który opracowywany jest przez polską firmę – Scanway Sp. z o.o., podsystem komputera przygotowywane są przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Teleskop umożliwi satelicie pozyskanie zdjęć o rozdzielczości rzędu jednego metra w pasmach widzialnym i podczerwonym, a dzięki zastosowaniu algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji, możliwe będzie uzyskanie jeszcze wyższej jakości zdjęć. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań projektowych pozwoli m.in. na stabilną pracę termiczną całego teleskopu w warunkach kosmicznych. To dzięki temu możliwe będzie spełnienie wysokich, międzynarodowych wymagań co do poziomu jakości zdjęć, pozyskiwanych z teleskopu. Obecnie teleskop jest w końcowej fazie prac projektowych i zostanie wyprodukowany i przetestowany do końca bieżącego roku.

W 2020 roku Scanway Sp. z o.o. zakończył projekt badawczo-rozwojowy realizowany w ramach funduszy europejskich, którego celem było opracowanie technologii projektowania i budowy precyzyjnych teleskopów, przeznaczonych dla małych satelitów. Zaproszenie dodatkowo do współpracy spółki PCO S.A. (członka Polskiej Grupy Zbrojeniowej), zagwarantowało najwyższy poziom jakości optyki w tym projekcie.

Po zakończeniu testów środowiskowych platformy HyperSat, we wrześniu br. planowane jest zamknięcie prac nad profilem misji satelity EagleEye. Podjęto już decyzję, że w ramach misji przetestowany zostanie nie tylko sposób pozyskiwania zdjęć o submetrowej rozdzielczości, ale również przeprowadzone zostaną manewry orbitalne. Platforma HyperSat dostosowana została do współpracy z systemem małych silników rakietowych, które są opracowywane obecnie w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, we współpracy z Creotech Instruments S.A.

Projekt EagleEye prowadzony jest zgodnie z wymaganiami jakościowymi opracowanymi przez NASA, wdrożonymi przez Europejską Agencję Kosmiczną i według norm ECSS (European Cooperation for Space Standardization). Zgodnie z powyższymi wymogami Creotech Instruments zrealizował z sukcesem ponad 15 projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podsystemy wytworzone przez firmę są obecne na 12 misjach kosmicznych, w tym na marsjańskim orbiterze ExoMars-2016 oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a w 2023 roku lecą również z misją do Jowisza. Ponadto Creotech Instruments zbiera i przetwarza dla Komisji Europejskiej dane pochodzące z wszystkich satelitów obserwacyjnych Unii Europejskiej w ramach infrastruktury chmurowej CreoDIAS. Doświadczenie zdobyte w tym projekcie zostanie również wykorzystane w przygotowaniu misji w 2023 roku.

W ramach projektu EagleEye powstają procedury testowe przygotowywane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, które mają umożliwić w przyszłości seryjną produkcję satelitów tego typu i wdrożenie ich w konstelacjach zobrazowania Ziemi. Centrum rozbudowuje także swoją infrastrukturę testową.

Wraz z wysłaniem w 2023 roku na orbitę satelity EagleEye, polski przemysł i instytucje naukowe sektora kosmicznego uzyskają pełne zdolności do produkcji i wdrażania kompletnych jednostek mikrosatelitarnych (o masie 10-100 kg) przeznaczonych do obserwacji Ziemi.

Projekt satelity EagleEye realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego realizacja rozpoczęła się w połowie 2020 roku i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w tym zakresie.


Źródło: Creotech Instruments

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Znamy wyniki III konkursu e-Pionier GovTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

kobieta i mężczyzna cieszą się z sukcesu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III konkursu e-Pionier GovTech, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach rekomendowano do przekazania grantu dwa akceleratory, których zadaniem będzie stworzenie i wsparcie interdyscyplinarnych zespołów, mających rozwiązywać problemy społeczne dzięki nowym technologiom.

Rozstrzygnięcie konkursu

Do naboru w konkursie mogły zgłaszać się tzw. akceleratory technologiczne czyli firmy mające doświadczenie związane z inwestycjami w startupy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz komercjalizacji nowych technologii. W ramach pozytywnej oceny wniosków, dofinansowanie otrzymają Spółka EduLab oraz Fundacja Polska Przedsiębiorcza. Ta pierwsza zgłosiła w konkursie projekt „Edukacja przyszłości – Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych”. Z kolei Fundacja zrealizuje projekt „Akcelerator e-Technolab”. Obydwa podmioty uzyskają łącznie niemal 14 mln zł.

Przed grantobiorcami teraz ważne zadanie – utworzenie interdyscyplinarnych zespołów programistów i wsparcie ich w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Na ich pracy zyskają lokalne społeczności oraz różne grupy społeczne.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Programy takie jak ten to szansa dla wszystkich instytucji publicznych aby wykorzystać cały potencjał jaki dają nowoczesne technologie. Wspólnie z rynkowymi ekspertami oraz zespołem Centrum GovTech będą w stanie sami stać się cyfrowymi pionierami z korzyścią dla obywateli. Nie mogę się doczekać by zobaczyć jakie rozwiązania powstaną dzięki tej współpracy.

Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech.

Instytucje mogą zgłaszać problemu lokalnej społeczności

NCBR oraz GovTech Polska zapraszają instytucje publiczne (ministerstwa, samorządy, placówki medyczne, edukacyjne itp.) do zgłaszania ważnych problemów społeczno-gospodarczych. To wyzwania, które mogą być rozwiązane z pomocą nowych technologii. Zadaniem akceleratorów jest doprecyzowanie potrzeby i znalezienie najlepszego zespołu mogącego zbudować takie rozwiązanie. Instytucje mogą zgłaszać zagadnienia na Platformie Konkursowej GovTech, dostępnej pod adresem konkursy.govtech.gov.pl oraz na stronie internetowej NCBR.

Technologie w służbie społeczeństwu

Do tej pory, w dwóch edycjach konkursu e-Pionier, NCBR przeznaczył na wsparcie prawie 700 programistów w interdyscyplinarnych zespołach blisko 81 mln zł. Wspomniane drużyny pracowały nad rozwiązaniem około 70 problemów, z których odebrano już 50 produktów (MVP).

 

Wśród tych wynalazków  jest m.in. rozwiązanie odpowiadające na problem braku narzędzi wspomagających ocenę złośliwości guza nerki na podstawie wyniku tomografii komputerowej. Dzięki współpracy specjalistów Spółki COPERNICUS i zespołu interdyscyplinarnego wybranego przez Akcelerator Excento Sp. z o. o. udało się stworzyć algorytm wykorzystujący głębokie sieci neuronowe, osiągający wysoką skuteczność przy jednoczesnym wychwytywaniu 10 na 10 guzów łagodnych zawartych w zbiorze testowym. Było to możliwe dzięki analizie 15 tyś. zdjęć tomografii komputerowej, pochodzącym z niemal 400 przypadków medycznych, Podmiot publiczny położył nacisk na chęć dalszej współpracy oraz wyraził zgodę na testowe wdrożenie wypracowanego w ramach projektu MPV na Oddziale Urologii Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku.

Więcej informacji nt. wyników konkursu znajduje się na stronie NCBR.


źródło: Informacja Prasowa konkursu e-Pionier GovTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowe pokolenie pionierów polskiej nauki. Rusza nabór w XI konkursie programu LIDER

badacze granty dla naukowów LIDER

Po raz jedenasty Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza młodych naukowców do aplikowania o środki na autorskie projekty badawcze. Jest o co walczyć - budżet tegorocznej edycji został zwiększony do 100 milionów złotych. Ogłoszenie kolejnej XI edycji LIDERA zbiegło się w czasie z uroczystym wręczeniem nagród zwycięzcom poprzedniego konkursu.

NCBR, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczął dziś nabór wniosków w XI konkursie programu LIDER, którego głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Program LIDER od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców, co potwierdza rosnąca z każdym rokiem liczba aplikujących o środki. Wyraźnie widać, że młodzi, zdolni badacze na starcie kariery naukowej mają ambitne pomysły z potencjałem do komercjalizacji i zapał, by je realizować. Wychodząc naprzeciw ich możliwościom NCBR zwiększył budżet konkursu do 100 milionów złotych.

prof. Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

O środki – maksymalnie 1,5 miliona złotych – aplikować mogą doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Program nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Pozyskane finansowanie można przeznaczyć na badania aplikacyjne i/lub prace rozwojowe. Co ważne, projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera na okres realizacji projektu oraz jego zespół badawczy na okres pracy przy realizacji projektu. Nabór wniosków w XI konkursie potrwa do 16 marca 2020 roku.

NCBR wyróżnił najlepszych

W efekcie X edycji programu do zaszczytnego grona Liderów dołączyło 42 zdolnych badaczy, otrzymując łącznie niemal 60 milionów złotych na prowadzenie innowacyjnych badań. Na uroczystej Gali, 16 stycznia w Warszawie, odebrali oni wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Grzegorza Wrochny oraz dyrektora NCBR dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego.

Laureaci programu to odważne osoby, które podjęły wyzwanie i chcą inicjować autorskie badania naukowe, tworzyć zespoły badawcze oraz zarządzać całym projektem. Dla nich to ogromna szansa i odpowiedzialność. Dla NCBR to perspektywa poszerzenia grona Beneficjentów o ambitną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę, doskonale rozeznaną w ekosystemie polskich i światowych innowacji. Z kolei dla nas wszystkich to szansa na wynalazki, które zrewolucjonizują konkretne obszary naszego życia.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR

X edycji swoje pomysły zgłosiło 233 młodych badaczy. Wśród projektów pojawiło się gros tych dotyczących nauk techniczno-inżynieryjnych, a co za tym idzie wzmocnieniu uległa pozycja uczelni technicznych jako miejsc, w których prowadzone są badania w ramach programu. Najlepiej oceniony został projekt lekarki z Warszawy dr n. med. Elizy Głodkowskiej-Mrówki, która we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym będzie pracowała nad diagnostyką nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej.

Dekada młodych naukowców

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – nabory prowadzone są nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie odbyło się dziesięć konkursów, w wyniku których 379 młodych naukowców – liderek i liderów w swoich dziedzinach, otrzymało niemal 427 milionów złotych na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 miliona złotych.

Kim jest statystyczny Lider? To 32-letni doktor nauk inżynieryjnych i technicznych, który realizuje swój projekt z partnerską uczelnią w dużym mieście. Jednak spoglądając na całość statystyk, dostrzec można wyraźnie, że każdy młody badacz ma szansę na sukces. Najmłodszy laureat konkursu miał 24 lata, a z grona wszystkich liderów aż 1/3 stanowią kobiety. Większość beneficjentów, zgłaszając się do programu, było już naukowcami z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy badawczej, na ścieżce do samodzielności naukowej i posiadało stopień doktora. Z kolei osoby dzierżące tytuł zawodowy magistra lub równorzędny stanowiły 25% wnioskodawców i 14% beneficjentów.

Laureaci programu LIDER zdecydowaną większość swoich projektów realizują w jednostkach naukowych – jako jednostkę goszczącą 73% z nich wybrało uczelnię, jednostkę organizacyjną Polskiej Akademii Nauk wybrało 14% laureatów, a 10% realizuje swoje projekty w instytutach badawczych. Około 1% ogólnej liczby beneficjentów realizowało projekty w przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, to dominują województwa z silnymi ośrodkami akademickimi – najwięcej Liderek i Liderów prowadzi badania w województwie mazowieckim i małopolskim. Tematyka projektów składanych w programie LIDER zdominowana jest przez nauki inżynieryjne i techniczne (najczęściej wybierano: elektrotechnikę, elektronikę, inżynierię informatyczną, inżynierię materiałową i inżynierię mechaniczną). Drugim co do popularności obszarem są nauki przyrodnicze, a trzecim – nauki medyczne i o zdrowiu.

Więcej informacji nt. XI konkursu programu LIDER znaleźć można na stronie NCBR.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 200 mln złotych na rozwój polskich innowacji – konkurs na dofinansowanie projektów

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

– Jeśli chcemy mieć silną polską gospodarkę, musimy ją oprzeć na rodzimych innowacjach. Te z kolei nie powstaną bez ścisłej współpracy przedsiębiorców z naukowcami. W ogłoszonym dziś konkursie chcemy wyłonić najlepsze, realizowane przez konsorcja, projekty badawcze. Jestem przekonany, że dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy i talentu z doświadczeniem w komercjalizacji prac B+R, jesteśmy w stanie dokonać przełomu technologicznego w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W wyniku rozstrzygnięcia poprzednich dwóch konkursów naukowcy i przedsiębiorcy pracują już m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem, a także rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi i technologią produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych rozwiązań technologicznych co najmniej w skali kraju, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

– Tylko dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami możemy dobrze wykorzystać potencjał polskiej nauki. Dlatego w konkursie na projekty aplikacyjne poszukujemy ambitnych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, propozycji prac badawczo-rozwojowych, które mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.

::

Informacja prasowa/opracowanie: Anita Florek

Anita Florek