...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Znamy zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Produkt Polski Przyszłości

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

premier Mateusz Morawiecki, do uczestników gali wręczenia nagród

Zwycięzcy konkursu „Polski Produkt Przyszłości” to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. A bez innowacji i  innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach gdy nasza gospodarka podnosi się po trudach epidemii Covid-19. Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia.

Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii

Jarosław Gowin zaznaczył, że Polska może dynamicznie się rozwijać, tylko wtedy jeżeli jej polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca. I dlatego powołał Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Minister P CzarnekKażdy z projektów nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości jest dowodem na to jak wielki potencjał tkwi we współpracy nauki i biznesu. Dzięki skutecznym mechanizmom przedsiębiorcy, co bardzo mnie cieszy, dostrzegają już nie tylko potrzebę inwestowania w prace badawcze, ale je z powodzeniem podejmują, współpracując lub korzystając ze wsparcia naszych naukowców. W efekcie dziś, mimo wielu wyzwań związanych z pandemią, możemy nagradzać i promować wiele polskich innowacji.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

Pionierskie rozwiązania przedsiębiorców

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:

 • CardioCube głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o.),
 • Bioseco BPS system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o.),
 • Pan-cancer profiler kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o.),
 • Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).

Wspólne projekty firm i uczelni

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:

 • Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),
 • Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),
 • HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają przekształcanie innowacji w innowacyjne produkty i usługi. Jednym ze źródeł sukcesu jest efektywna współpraca nauki z biznesem, która umożliwia konkurowanie w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki. Nagrodzonym życzę sukcesu w Polsce, Europie i na świecie, a uczestnikom konkursu wygranej w kolejnych edycjach.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Nowoczesne rozwiązania nauki 

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).

Wyróżnienia zdobyły projekty:

 • Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),
 • Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),
 • Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu firm. Badania i rozmowy z ekspertami pokazały, że najlepiej z nową sytuacją poradził sobie innowacyjny biznes. Laureaci poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości są wśród przedsiębiorstw, które swoimi rozwiązaniami wsparły nas w szybszej adaptacji do codziennego życia na odległość. Wprowadzone w krótkim czasie rozwiązania ułatwiające pracę zdalną czy e-medycynę pokazują, że nowatorskie produkty i usługi nie są potrzebą jutra, ale teraźniejszości.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

NCBR i PARP na co dzień pomagają przedsiębiorcom i naukowcom zmieniać ich odważne projekty w przełomowe produkty, usługi i technologie. Doskonale wiemy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie ze sobą ryzyko rynkowe, ale i obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, często także całej gospodarki. Dlatego Polski Produkt Przyszłości już od 23 lat inspiruje koleje pokolenia innowatorów. Wskazujemy polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżki do osiągania wspólnych sukcesów, bo wierzymy w siłę wspólnoty, zaufania i współpracy.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nagrody specjalne

Podczas gali przyznano również nagrody specjalne. Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).

Nagrodę PARP i NCBR przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).

Wyróżnieni dumą Polski

W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono. W tej edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów.

Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , „Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych” Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Szybka Ścieżka do innowacji jeszcze otwarta! NCBR przeznaczy 300 mln zł na prace badawczo-rozwojowe

Konkurs- szybka ścieżka do innowacji

Szybka Ścieżka jest największym programem wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. W jego ramach powstają takie projekty, jak: mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych, bioniczna proteza ręki, hybrydowe poduszki ratunkowe, system monitoringu jakości powietrza, gra rekrutacyjna i setki innych innowacji. Tylko w minionym roku, oferta wsparcia sięgnęła w sumie blisko 3 miliardów złotych.

Z przyjemnością obserwuję postępy w realizacji projektów naszych beneficjentów. To innowacyjne firmy, które postawiły na swoją przyszłość, poprzez tworzenie produktów czy technologii niedostępnych na rynku. Dzięki powstałym oszczędnościom, udało nam się ogłosić kolejny konkurs. Jestem pewien, że mimo pandemii, tak jak w ubiegłym roku, wpłynie do nas wiele wartościowych projektów.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jeden konkurs, dwie rundy

Nabór wniosków o dofinansowanie został podzielony na dwie rundy – pierwsza skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych), jej budżet to 100 milionów złotych. Nabór rozpocznie się 22 marca 2021 roku i potrwa maksymalnie do 12 kwietnia 2021 roku. Dlaczego maksymalnie? Ponieważ nabór może skończyć się wcześniej – gdy suma wartości wnioskowanego dofinansowania przekroczy pięciokrotność budżetu rundy, nabór w tej rundzie zostanie zamknięty.

Nabór, co wynika z przepisów ustawy wdrożeniowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nie będzie jednak krótszy niż 7 dni. Taki warunek wynika z faktu kończącej się perspektywy budżetowej 2014-2021 i dostępnej puli środków w poddziałaniu 1.1.1. POIR, chcemy też sprawnie dokonać oceny, by projekty mogły być rozpoczęte jak najszybciej i miały szansę na realizację do końca trwania finansowania z POIR tj. do 31 grudnia 2023 r.

Z kolei w drugiej rundzie konkursu aplikować mogą MŚP i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Jej budżet to 200 milionów złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 13 kwietnia i potrwa maksymalnie do 4 maja 2021 roku. Analogicznie, jak w przypadku rundy dla dużych przedsiębiorstw, gdy suma wartości wnioskowanego dofinansowania przekroczy pięciokrotność budżetu rundy, nabór zostanie zamknięty, przy czym nie będzie krótszy niż 7 dni.

Prace B+R, zgłoszone we wnioskach o dofinansowanie, muszą być realizowane na terenie Polski, w tzw. regionach słabiej rozwiniętych, czyli poza województwem mazowieckim. O przyznaniu dofinansowania NCBR poinformuje nie później niż 120 dni po zakończeniu każdej z rund.

Udogodnienia dla wnioskujących

Wszyscy przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji „Asystent Innowacji”, który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz „Asystent Budżetowy”, wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie.

Dodatkowo, NCBR zapowiedziało „Dzień Otwarty NCBR”, który odbędzie się online 2 marca 2021 r. Eksperci Centrum przedstawią zasady konkursu, wytłumaczą zarówno zasady aplikowania, jak i oceny wniosków oraz odpowiedzą na zadane przez uczestników pytania. Na spotkanie informacyjne obowiązują zapisy. Niezmiennie swoje pytania można kierować również do Punktu Informacyjnego NCBR – telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail lub umówić się na spotkanie online.

Konkurs „Szybka Ścieżka” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.


Źródło: NCBR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Znamy wyniki III konkursu e-Pionier GovTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

kobieta i mężczyzna cieszą się z sukcesu

Rozstrzygnięcie konkursu

Do naboru w konkursie mogły zgłaszać się tzw. akceleratory technologiczne czyli firmy mające doświadczenie związane z inwestycjami w startupy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz komercjalizacji nowych technologii. W ramach pozytywnej oceny wniosków, dofinansowanie otrzymają Spółka EduLab oraz Fundacja Polska Przedsiębiorcza. Ta pierwsza zgłosiła w konkursie projekt „Edukacja przyszłości – Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych”. Z kolei Fundacja zrealizuje projekt „Akcelerator e-Technolab”. Obydwa podmioty uzyskają łącznie niemal 14 mln zł.

Przed grantobiorcami teraz ważne zadanie – utworzenie interdyscyplinarnych zespołów programistów i wsparcie ich w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Na ich pracy zyskają lokalne społeczności oraz różne grupy społeczne.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Programy takie jak ten to szansa dla wszystkich instytucji publicznych aby wykorzystać cały potencjał jaki dają nowoczesne technologie. Wspólnie z rynkowymi ekspertami oraz zespołem Centrum GovTech będą w stanie sami stać się cyfrowymi pionierami z korzyścią dla obywateli. Nie mogę się doczekać by zobaczyć jakie rozwiązania powstaną dzięki tej współpracy.

Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech.

Instytucje mogą zgłaszać problemu lokalnej społeczności

NCBR oraz GovTech Polska zapraszają instytucje publiczne (ministerstwa, samorządy, placówki medyczne, edukacyjne itp.) do zgłaszania ważnych problemów społeczno-gospodarczych. To wyzwania, które mogą być rozwiązane z pomocą nowych technologii. Zadaniem akceleratorów jest doprecyzowanie potrzeby i znalezienie najlepszego zespołu mogącego zbudować takie rozwiązanie. Instytucje mogą zgłaszać zagadnienia na Platformie Konkursowej GovTech, dostępnej pod adresem konkursy.govtech.gov.pl oraz na stronie internetowej NCBR.

Technologie w służbie społeczeństwu

Do tej pory, w dwóch edycjach konkursu e-Pionier, NCBR przeznaczył na wsparcie prawie 700 programistów w interdyscyplinarnych zespołach blisko 81 mln zł. Wspomniane drużyny pracowały nad rozwiązaniem około 70 problemów, z których odebrano już 50 produktów (MVP).

 

Wśród tych wynalazków  jest m.in. rozwiązanie odpowiadające na problem braku narzędzi wspomagających ocenę złośliwości guza nerki na podstawie wyniku tomografii komputerowej. Dzięki współpracy specjalistów Spółki COPERNICUS i zespołu interdyscyplinarnego wybranego przez Akcelerator Excento Sp. z o. o. udało się stworzyć algorytm wykorzystujący głębokie sieci neuronowe, osiągający wysoką skuteczność przy jednoczesnym wychwytywaniu 10 na 10 guzów łagodnych zawartych w zbiorze testowym. Było to możliwe dzięki analizie 15 tyś. zdjęć tomografii komputerowej, pochodzącym z niemal 400 przypadków medycznych, Podmiot publiczny położył nacisk na chęć dalszej współpracy oraz wyraził zgodę na testowe wdrożenie wypracowanego w ramach projektu MPV na Oddziale Urologii Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku.

Więcej informacji nt. wyników konkursu znajduje się na stronie NCBR.


źródło: Informacja Prasowa konkursu e-Pionier GovTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowe pokolenie pionierów polskiej nauki. Rusza nabór w XI konkursie programu LIDER

badacze granty dla naukowów LIDER

NCBR, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, rozpoczął dziś nabór wniosków w XI konkursie programu LIDER, którego głównym celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Program LIDER od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców, co potwierdza rosnąca z każdym rokiem liczba aplikujących o środki. Wyraźnie widać, że młodzi, zdolni badacze na starcie kariery naukowej mają ambitne pomysły z potencjałem do komercjalizacji i zapał, by je realizować. Wychodząc naprzeciw ich możliwościom NCBR zwiększył budżet konkursu do 100 milionów złotych.

prof. Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

O środki – maksymalnie 1,5 miliona złotych – aplikować mogą doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Program nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Pozyskane finansowanie można przeznaczyć na badania aplikacyjne i/lub prace rozwojowe. Co ważne, projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera na okres realizacji projektu oraz jego zespół badawczy na okres pracy przy realizacji projektu. Nabór wniosków w XI konkursie potrwa do 16 marca 2020 roku.

NCBR wyróżnił najlepszych

W efekcie X edycji programu do zaszczytnego grona Liderów dołączyło 42 zdolnych badaczy, otrzymując łącznie niemal 60 milionów złotych na prowadzenie innowacyjnych badań. Na uroczystej Gali, 16 stycznia w Warszawie, odebrali oni wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Grzegorza Wrochny oraz dyrektora NCBR dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego.

Laureaci programu to odważne osoby, które podjęły wyzwanie i chcą inicjować autorskie badania naukowe, tworzyć zespoły badawcze oraz zarządzać całym projektem. Dla nich to ogromna szansa i odpowiedzialność. Dla NCBR to perspektywa poszerzenia grona Beneficjentów o ambitną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę, doskonale rozeznaną w ekosystemie polskich i światowych innowacji. Z kolei dla nas wszystkich to szansa na wynalazki, które zrewolucjonizują konkretne obszary naszego życia.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR

X edycji swoje pomysły zgłosiło 233 młodych badaczy. Wśród projektów pojawiło się gros tych dotyczących nauk techniczno-inżynieryjnych, a co za tym idzie wzmocnieniu uległa pozycja uczelni technicznych jako miejsc, w których prowadzone są badania w ramach programu. Najlepiej oceniony został projekt lekarki z Warszawy dr n. med. Elizy Głodkowskiej-Mrówki, która we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym będzie pracowała nad diagnostyką nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej.

Dekada młodych naukowców

LIDER jest najdłużej trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – nabory prowadzone są nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie odbyło się dziesięć konkursów, w wyniku których 379 młodych naukowców – liderek i liderów w swoich dziedzinach, otrzymało niemal 427 milionów złotych na autorskie projekty badawcze. Średnia wartość grantu w programie wynosi 1,2 miliona złotych.

Kim jest statystyczny Lider? To 32-letni doktor nauk inżynieryjnych i technicznych, który realizuje swój projekt z partnerską uczelnią w dużym mieście. Jednak spoglądając na całość statystyk, dostrzec można wyraźnie, że każdy młody badacz ma szansę na sukces. Najmłodszy laureat konkursu miał 24 lata, a z grona wszystkich liderów aż 1/3 stanowią kobiety. Większość beneficjentów, zgłaszając się do programu, było już naukowcami z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy badawczej, na ścieżce do samodzielności naukowej i posiadało stopień doktora. Z kolei osoby dzierżące tytuł zawodowy magistra lub równorzędny stanowiły 25% wnioskodawców i 14% beneficjentów.

Laureaci programu LIDER zdecydowaną większość swoich projektów realizują w jednostkach naukowych – jako jednostkę goszczącą 73% z nich wybrało uczelnię, jednostkę organizacyjną Polskiej Akademii Nauk wybrało 14% laureatów, a 10% realizuje swoje projekty w instytutach badawczych. Około 1% ogólnej liczby beneficjentów realizowało projekty w przedsiębiorstwach. Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, to dominują województwa z silnymi ośrodkami akademickimi – najwięcej Liderek i Liderów prowadzi badania w województwie mazowieckim i małopolskim. Tematyka projektów składanych w programie LIDER zdominowana jest przez nauki inżynieryjne i techniczne (najczęściej wybierano: elektrotechnikę, elektronikę, inżynierię informatyczną, inżynierię materiałową i inżynierię mechaniczną). Drugim co do popularności obszarem są nauki przyrodnicze, a trzecim – nauki medyczne i o zdrowiu.

Więcej informacji nt. XI konkursu programu LIDER znaleźć można na stronie NCBR.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Startuje konkurs na najlepsze polskie innowacje

Innowacje są siłą napędową gospodarki. Z pomocą instytucji takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju budujemy środowisko stwarzające optymalne warunki do rozwój nowoczesnych technologii, produktów czy rozwiązań. Efekty tych działań świetnie pokazują kolejne edycje konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jego laureaci zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i z sukcesem zdobywają światowe rynki. W tym roku po raz XXII wybierzemy produkty i technologie, które mają wszelkie atuty, by stać się markami rozpoznawalnymi na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu.

Nagrody gospodarcze to najczęściej wisienka na torcie w procesie wymagającym, zaangażowania, talentów i umiejętności wielu ludzi – setek godzin mrówczej pracy i dziesiątek prób i testów. Konkurs, który prowadzimy wspólnie z NCBR jest inny. Przyznając tytuły Polskiego Produktu Przyszłości i nagrody pieniężne chcemy dać dodatkowy impuls, który otworzy przed inżynierami, naukowcami i przedsiębiorcami tworzącymi innowacje drzwi na świat i pozwoli przyspieszyć ich rozwój – powiedział Adam Banaszak, zastępca prezesa PARP.

Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono 115. Dotychczasowe zgłoszenia to nowatorskie projekty z różnych obszarów techniki, które dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć na globalnym rynku.

Kolejne edycje konkursu Polski Produkt Przyszłości obfitują w nowatorskie odpowiedzi polskich wynalazców na potrzeby XXI wieku w niemal każdej dziedzinie życia. Substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych, kompozyt kościozastępczy, inteligentny kosz na odpady, super bezpieczny system oświetlania lotnisk – to tylko niektóre z nagrodzonych projektów, które świetnie pokazują różnorodność zgłoszeń. Rozwiązania te nie tylko podnoszą jakość codziennego życia, ale także promują polską myśl techniczną i technologiczną. Wierzę też, że – co równie istotne – są inspiracją dla kolejnych pokoleń innowatorów. Pracując na co dzień z setkami rodzimych wynalazców, aplikujących o wsparcie NCBR, widzimy jak duży potencjał innowacyjności tkwi jeszcze w polskim przemyśle i środowisku akademickim. Zachęcam przedsiębiorców i naukowców do udziału w XXII edycji konkursu – z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia produktów, którymi będziemy mogli się chwalić na całym świecie – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kogo szukamy?

Uczestnikami konkursu mogą być uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorcy i ich konsorcja  prowadzące działalność na terenie Polski.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, a uczestnik musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy

Po 100 tys. zł na konta zwycięzców

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Oprócz tego przewidziane są także nagrody specjalne za:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można będzie zgłaszać od 16 września do 3 października br.

Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie znajdą Państwo na stronie http://www.parp.gov.pl/konkursppp.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jednorożec nad Wisłą

Kiedy startupy pyta się o wskazanie źródła finansowania swojego projektu znaczna ich część kieruje swoje oczy na zagraniczne fundusze Venture Capital, aniołów biznesu spoza Polski lub zagraniczne akceleratory. Okazuje się, że aż 60% startupów planuje pozyskać finansowanie spoza naszego kraju. Ilu z nich rzeczywiście się udaje w kolejnym roku zrealizować ten cel? – zaledwie 17%.iOkazuje się, że głównym źródłem finansowania polskich startupów są środki własne oraz rodzimy kapitał.  

Wsparcie dla innowacji

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy startup obierze sobie za cel pozyskanie kapitału z Polski. W ostatnich latach widać wyraźny trend idący w stronę finansowania ze środków przeznaczonych na rozwój polskiej nauki. Jeszcze w 2016 roku wartość finansowania zewnętrznego pozyskana ze środków NCBR wynosiła ok 25%, dziś jest to ponad 40% w stosunku do całej struktury finansowania polskich startupówii. – ostatnie lata przyniosły wiele pozytywnych zmian w dostępie do środków publicznych. Modelowym przykładem efektywnego wsparcia jest „szybka ścieżka” w ramach programu NCBR. Szybka ścieżka to idealne rozwiązanie dla wsparcia innowacji, ponieważ decyzja o przekazaniu środków zapada błyskawicznie, co jest o wiele bardziej istotne w przypadku startupu niż sama wysokość dofinansowania. – wyjaśnia Michał Wroczyński, CEO Samurai Labs, polskiego laboratorium pracującego nad ochroną dzieci przed cybernękaniem i cyberprzemocą. Co istotne, polskie innowacje finansowane są przez rodzimych inwestorów.

Polski kapitał pracuje na pierwszego jednorożca

Okazuje się, że młode innowacyjne firmy potrafią skutecznie pozyskiwać rodzime źródła finansowania. 68% firm deklarujących, że ich źródłem kapitału będą polskie Venture Capital, polski anioł biznesu lub rodzimy akcelerator, pozyskały środki właśnie z tego źródła. W dodatku, część firm, która wcześniej nie rozważała takiego źródła finansowania, najwyraźniej przekonała się do niego, ponieważ aż 82%iiistartupów w rzeczywistości skorzystało z rozwiązań dostępnych na polskim rynku.  – kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, gdzie będziemy rozwijać sztuczną inteligencję trzeciej fali i jak będziemy finansować to przedsięwzięcie, zakładaliśmy pozyskanie kapitału właśnie w Polsce. Oprócz środków z NCBR, o które aplikujemy, pozyskaliśmy najlepszych na świecie aniołów biznesu – właśnie tu w Polsce. Są nimi Robert Lewandowski i Dawid Urban – z dumą mówi Wroczyński. Jak widać, w Polsce także można pozyskać wartościowych inwestorów, a mechanizmy finansowania w ramach programów wspierających innowacje nareszcie odzwierciedlają dynamikę ekosystemu startupowego.

Cena innowacji

Wsparcie publiczne jest konieczne w szczególności dla projektów, które rozwijają się dłużej, ale za to mają znacznie większą wycenę końcową. Do tej pory, kwota wydana na innowacje przez PARP, KFK, NCBR to ponad półtora miliarda złotych. Kolejne 2 miliardy na pobudzanie rynku inwestycji w innowacyjne firmy ma przeznaczyć PFR. Jeszcze do niedawna w Polsce wspierano głównie startupy, powstające i pracujące w metodyce lean, czyli takie, które skupiają się na jak najszybszym weryfikowaniu modelu biznesowego oraz budowie produktu w oparciu o już istniejące technologie i rozwiązaniaW mojej ocenie takie projekty są ciekawe, jednak mają mniejsze szanse na uzyskanie statusu jednorożca. Interesującym podejściem, coraz częściej docenianym przez inwestorów i komisje oceniające wnioski pomocowe są startupy „deep tech”. To zupełnie inny sposób patrzenia na inwestycje. Prace badawczo-rozwojowe trwają niekiedy kilka lat, ale jeżeli dany podmiot opracuje swoją unikatową technologię, to jego wycena sięga astronomicznych wartości – takie startupy to właśnie potencjalne jednorożce –podsumowujeWroczyński z Samurai Labs.

W oczekiwaniu na polskiego jednorożca widać jedno – zmianę w podejściu samych startupowców do rodzimego kapitału. Przewagą konkurencyjną polskich innowacji nie musi być błyskawicznie skalująca się na rynku aplikacja, która korzysta z już wypracowanych rozwiązań. Poziom kształcenia naszych naukowców i inżynierów pozwala budować nam zaawansowane rozwiązania, które same w sobie stanowią unikalną technologię. Takie podejście to najlepsza droga do narodzin polskiego jednorożca.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

NCBR inwestuje w sektor farmaceutyczny

– Stawiamy na rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez realizację programów strategicznych wspierających branże o dużym potencjale, które mogą stanowić podstawę innowacyjnej gospodarki. Dzięki programowi sektorowemu INNONEUROPHARM miliony złotych zostaną przeznaczone na prace nad projektami, które mogą okazać się przełomowymi w tak dynamicznie zmieniającej się dziedzinie jak medycyna. Te środki to szansa dla polskich naukowców, nadzieja dla pacjentów i impuls dla biznesu, zachęcający do prowadzenia i rozwijania prac B+R – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

Celem uruchomionego przez NCBR programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego w perspektywie do 2026 r. Powołany z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny program ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczych, które przyczynią się do rozwoju polskiej farmacji, w tym neuromedycyny.

– Program INNONEUROPHARM to kolejny przykład wsparcia udzielanego przez NCBR branży, która chce się rozwijać poprzez innowacje. W przypadku farmacji oznacza to wyjście naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym, ale również szansę na wzmocnienie polskich przedsiębiorstw w rywalizacji z zagraniczną konkurencją. Liczymy, że projekty naszych beneficjentów przyczynią się do postępu w diagnostyce i leczeniu, a dodatkowo będą stanowiły zachętę dla innych firm do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie o granty mogły ubiegać się projekty dotyczące innowacyjnych produktów leczniczych, technologii ich wytwarzania, metod diagnostycznych i neuromedycznych, a także narzędzi wspierających badania nad produktami medycznymi. Dlatego też wśród nagrodzonych znalazły się projekty bardzo zróżnicowane. Dofinansowanie uzyskały m.in. prace nad produktami mającymi na celu leczenie stwardnienia zanikowego bocznego, chorób układu nerwowego czy chorób cywilizacyjnych.

W ramach konkursu wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 213 mln zł. W wyniku oceny merytorycznej 13 z nich zostało ocenionych pozytywnie. Większość (9 wniosków) złożyły firmy z sektora MŚP. 60% przekazanych przez NCBR środków przeznaczonych zostanie na projekty realizowane w województwie mazowieckim.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF