Po WIS do KIS. Jak odnaleźć się wśród stawek ryczałtu i ulg w Polskim Ładzie?

Po WIS do KIS

W obliczu zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie wielu podatników nie wie, jaką stawkę ryczałtu może zastosować czy z jakich ulg podatkowych skorzystać. Eksperci inFakt podpowiadają, że wątpliwości najlepiej rozwiać uzyskując indywidualną interpretację podatkową. W razie kontroli skarbowej przedsiębiorca będzie miał wówczas dowód na to, że działa zgodnie z prawem. Jeśli więc zbliża się termin, w którym trzeba określić stawki VAT lub ryczałtu, warto jak najszybciej złożyć odpowiednie wnioski, aby następnie stosować właściwe stawki.

Jakie wnioski przedsiębiorca może złożyć w razie wątpliwości?

Dwa podstawowe wnioski, jakie może złożyć podatnik to: wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Oba należy skierować bezpośrednio do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Mogą mieć one postać pisemną, wystarczy wydrukować odpowiedni formularz i wysłać go pocztą na adres KIS. Alternatywą jest wysłanie wniosku elektronicznie za pomocą portalu ePUAP i Profilu Zaufanego. Następnie KIS ma do 3 miesięcy, aby odpowiedzieć na wniosek i wydać interpretację.
We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przedsiębiorca może zapytać jakie przepisy podatkowe będą w jego przypadku miały zastosowanie oraz przedstawić stan faktyczny dotyczący swojej działalności. Dotyczy to zarówno określenia stawek podatkowych, jak i zastosowania odpowiednich ulg.

Jeśli argumentacja podatnika co do stosowanych stawek zostanie uwzględniona po fakcie, czyli już po tym, jak został on obciążony niewłaściwym podatkiem, może otrzymać zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego. Co ważne, jeśli organ skarbowy nie wyda interpretacji indywidualnej w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku, przyjmuje się, że stanowisko w nim przedstawione zostało uznane za prawidłowe.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Warto pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa jest wydawana dla konkretnego podatnika, w konkretnej sprawie. Oznacza to, że nie będzie miała zastosowania w innych sprawach. Informacja wydana dla innego podmiotu może jedynie pomóc zrozumieć przedsiębiorcy jego sytuację, ale nie można powoływać się na nią np. w przypadku kontroli.
Kolejnym wnioskiem, z którego warto skorzystać w razie wątpliwości, jest wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Co prawda w ten sposób wyznacza się stawkę VAT, ale może on również pomóc w ustaleniu kodu PKWiU, z którą jest powiązany.

Jest to w mojej ocenie jedyny dziś wniosek, który może dać w przyszłości ochronę przy doborze PKWiU, a to może posłużyć przedsiębiorcy w ustaleniu stawki ryczałtu.

Ekspert

Jak wypełnić wnioski?

Każdy wniosek składa się z części głównej oraz załącznika. Należy je wypełnić zgodnie z instrukcją.

Podatnik opisujący swoją sytuację powinien zrobić to możliwie szczegółowo, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zalecam też, aby we wniosku nie powoływać się na określone przez nas PKWiU, jeśli pytamy o rozstrzygnięcie stawek ryczałtu. Może się zdarzyć, że KIS odniesie się wyłącznie do tego, jaka stawka obowiązuje na wskazanym przez nas PKWiU, a nie do meritum sprawy, czyli pomocy w określeniu właściwej stawki w oparciu o stan faktyczny.

Piotr Juszczyk

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata skarbowa wynosi 40 zł za każdą sprawę. Oznacza to, że jeśli podatnik we wniosku prosi o wyznaczenie kilku powiązanych ze sobą stawek, to powinien z góry zapłacić odpowiednią wielokrotność tej kwoty. W przypadku wysyłki listownej dowód zapłaty trzeba dołączyć do wniosku. Z kolei jeśli wniosek jest składany przez ePUAP, system umożliwi automatyczną płatność lub pozwoli na dodanie potwierdzenia zapłaty w załączniku.


Źródło: inFakt

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

KAS odpuści przedsiębiorcom

nowy lad

Przez pierwsze kwartały funkcjonowania Nowego Ładu przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wyrozumiałość KAS. Ruszył również programy mające na celu rozwijać wątpliwości obywateli.

W odpowiedzi na apel Rzecznika MŚP, Mariusz Gojny Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS zapewnił o chęci wspierania podatników w momencie wprowadzenia tak dużych zmian w systemie podatkowym. Zaznaczył również, że wszelkie kontrole powinny być podejmowane właśnie w takim duchu, a wszystkie nieświadomie popełnione błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami.

W odpowiedzi na wiadomość Rzecznika zachęca on przedsiębiorców również do korzystania z uruchomionych źródeł informacji i udogodnień związanych z Nowym Ładem.

  • Infolinię w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330 03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel. stacjonarnych) oraz dedykowaną infolinię w zakresie zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64)
  • Materiały informacyjne i różnego rodzaju wytyczne dostępne między innymi na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
  • Zmiany organizacyjne w urzędach skarbowych tak, żeby osoby zainteresowane mogły umawiać się na wizyty związane z pakietem Polski Ład do godz. 19.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Składka zdrowotna w górę o kilka tysięcy złotych w skali roku. Jak zmieniają się obciążenia dla przedsiębiorców?

Pomimo systemu podatkowego uznawanego pod kątem skomplikowania za 10. na świecie i 2. w Europie, w Polsce przybywa jednoosobowych działalności gospodarczych. Ich liczba przekroczyła już 2,6 mln. 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy podatkowe Polskiego Ładu, które na pewno nie ułatwiają przedsiębiorcom życia. W związku z nimi niemal co trzeci przedsiębiorca ankietowany przez firmę inFakt deklarował, że będzie chciał zmienić formę opodatkowania.

Aż 86% właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych przewidywało, że zmiany podatkowe i dotyczące składek ZUS wprowadzone przez Polski Ład będą dla nich niekorzystne. Przedsiębiorcy byli też przekonani, że dotknie ich podwyżka świadczeń – wskazało tak 88% z nich.

Kto i ile straci?

Aby zilustrować zmiany dla podatników rozliczających się według różnych form opodatkowania, można posłużyć się kilkoma przykładami:

  • Karta podatkowa. Właścicielka zakładu kosmetycznego w 2021 roku opłacała składkę zdrowotną w kwocie 381,81 zł. Jednak 328,78 zł mogła odliczyć od podatku ustalonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do zapłaty pozostawało więc około 53 zł. Natomiast od 2022 r. składka zdrowotna wynosi dla niej 270,90 zł bez możliwości odliczenia podatku. Zapłaci więc z tego tytułu ok. 220 zł miesięcznie więcej.
  • Ryczałt ewidencjonowany. Lekarz dentysta rozliczający się wg ryczałtu płacił 381,81 zł składki zdrowotnej, ale mógł odliczyć od podatku 328,78 zł. Płacił więc rzeczywiście około 53 zł. Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna dla ryczałtowców wynosi 9%, a jej podstawą jest 60% przeciętnego wynagrodzenia dla osiągających rocznie przychody do 60 tys. zł, 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nieprzekraczających rocznie 300 tys. zł, a powyżej tej wartości – 180% przeciętnego wynagrodzenia. W zależności od tego, jaka jest podstawa obliczenia składki, dentysta z naszego przykładu w Polskim Ładzie zapłaci od 305 do 915 zł składki zdrowotnej miesięcznie, a więc przynajmniej o 260 zł miesięcznie więcej.
  • Skala podatkowa. W 2021 roku właścicielka niewielkiej działalności osiągała dochody na poziomie 84 tys. zł rocznie. Składka zdrowotna była dla niej obliczana tak samo jak w poprzednich przykładach. Po zmianach Polskiego Ładu stawka składki zdrowotnej wynosi dla niej 9% od dochodu, a więc za miesiąc będzie to 630 złotych. Zapłaci miesięcznie o 580 zł więcej niż obecnie. Dzięki podwyżce kwoty wolnej oraz drugiego progu podatkowego w skali roku straci „tylko” 1300 zł.
  • Podatek liniowy. Przedsiębiorca, który się rozliczał liniowo i osiągał roczne przychody w wysokości 100 000 zł, w 2021 roku z tytułu składki zdrowotnej zapłacił rocznie ok. 636 zł. Od 2022 roku składka zdrowotna wynosi dla niego 4,9% dochodu, a więc 4908 zł rocznie. Różnica na składce wyniesie więc ponad 4200 zł w skali roku.

Czeka nas migracja na ryczałt?

Już w listopadzie 31% ankietowanych przez inFakt przedsiębiorców deklarowało, że będzie chciało zmienić formę opodatkowania w związku z Polskim Ładem. Główną motywacją do takiej zmiany była wysokość składki zdrowotnej po zmianach (64% wskazań). Co ważne, przedsiębiorcy muszą dokonać wyboru do 20 dnia miesiąca miesiąc po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód. W związku z tym pierwszym terminem jest 20 lutego. Natomiast ponad połowa (54%) badanych nie wiedziała, co zrobić i zapowiadała, że będzie szukać wsparcia u swoich księgowych.

Wśród tych, którzy są zdecydowani na zmianę sposobu rozliczania z fiskusem, dominuje chęć przejścia na ryczałt ewidencjonowany. Taką wolę wyraziło 80% z nich. W tym gronie 77% rozliczało się liniowo, a 21% według zasad ogólnych.

Warto podkreślić, że obniżki ostatecznie dotyczą tylko dwóch stawek ryczałtu. Zmiana z 17% na 14% nastąpiła dla branży budowlanej, zawodów medycznych oraz zawodów technicznych. Natomiast dla branży IT stawka 15% zmieniła się na 12%. Od 1 stycznia 2022 r. stawek ryczałtu jest łącznie dziewięć, od 17% do 2%.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2021 roku na grupie 1142 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Inflacja z Polskim Ładem wymuszają spiralę podwyżek – jednak nie dla wszystkich [BADANIE]

podwyzki w IT

Gwałtownie rosnąca inflacja oraz wprowadzenie Polskiego Ładu wzmagają oczekiwania płacowe. Naprawdę atrakcyjne pieniądze popłyną tylko do nielicznych. Dużą reprezentację stanowią specjaliści i menedżerowie z branży IT. Oczekiwania w tym sektorze w przeciągu ostatniego roku wzrosły średnio o 2900 zł netto.

Według najnowszego badania Antal Market Research przeprowadzonego na próbie 878 respondentów obecnie pracujących w obszarze IT, aż 88% specjalistów i menedżerów zwiększyło swoje oczekiwania finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zbliża się więc czas na waloryzację płac, a naciski pracowników są coraz silniejsze. Kobiety średnio oczekują 2170 zł netto miesięcznie podwyżki, a mężczyźni 3020 zł netto. Jeżeli chodzi o poziom zajmowanego stanowiska to największego wzrostu płac oczekują seniorzy – 3349 zł netto. A 28% wszystkich badanych specjalistów i menedżerów podniosło swoje oczekiwania o więcej niż 4000 zł netto.

Antal IT sredni wzrost oczekiwan
Źródło: Antal

 

Główne powody rosnących oczekiwań

Rosnące oczekiwania wynikają z kilku równocześnie występujących czynników – jednak najsilniejszym z nich jest rosnąca inflacja, którą wskazuje ponad połowa respondentów.

69% badanych specjalistów IT już rozmawiało o swoich rosnących oczekiwaniach z pracodawcą. Tylko w 10% wniosek o podwyżkę został odrzucony, w 15% przyjęty, ale odroczony w czasie. Natomiast większa część respondentów otrzymała już podwyżki. Wśród osób, które otrzymały wzrost wynagrodzenia, aż 29% otrzymało ją w kwocie większej niż 4000 zł netto.

Antal powody rosnacych oczekiwan
Źródło: Antal

 

Przedstawione wyniki pokazują, że obecna sytuacja inflacyjna oraz wprowadzane zmiany podatkowe widocznie znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach finansowych kandydatów. IT to jedna z branż, w których wzrost nastąpił najszybciej. Wynika to zapewne z faktu, że to właśnie sektor IT jest jednym z obszarów, w którym najczęściej wybieraną formą współpracy jest B2B, a nowe regulację ten obszar obciążą najbardziej. Przeprowadzone badanie pokazuje, że średni wzrost oczekiwań został odnotowany na poziomie 3 tys. zł, ale warto tutaj podkreślić, że w rozmowach ze specjalistami pojawią się też znacznie wyższe wzrosty, nawet 8-10 tys.

Karolina Bucka, Team Leader, Antal IT Services

Kolejne podwyżki na horyzoncie

57% respondentów planuje w najbliższych 3 miesiącach złożyć wniosek o podwyżkę w związku z rosnącą inflacją i wprowadzeniem Polskiego Ładu. 1/3 badanych to osoby, które już dostały podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy i teraz planują zwrócić się o kolejną. Średnia kwota, o jaką zamierzają badani wnioskować to 2170 zł netto.

Antal wynagrodzenia w IT
Źródło: Antal

 

W sektorach, w których jest duże zapotrzebowanie na pracowników, rośnie presja płacowa na pracodawców, którzy potrafią zaoferować specjaliście nawet dwukrotność pensji. W Polsce to zjawisko można zauważyć w budownictwie, branży IT czy centrach usług dla biznesu. Do tego dochodzi praca zdalna, która otworzyła dla polskich specjalistów rynek międzynarodowy.

Zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na specjalistów z branży IT jest wysokie i stale rośnie. Według raportu “IT Market Snapshot Q1” 2021 W I kwartale 2021 roku opublikowano łącznie 13 789 ofert pracy dla specjalistów IT. Według Raportu Płacowego Antal menedżerowie i specjaliści z tej branży, z wynikiem 14 058 zł brutto są – poza kadrą zarządzającą – najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce i nie tylko, a dane z dwóch ostatnich kwartałów pokazują, że to wynagrodzenie stale się zwiększa. W tej branży panuje widoczny rynek pracownika. Ten sam schemat można zauważyć w branży produkcyjnej. Sami pracodawcy planują podwyżki o 7,5-9,5% w I kwartale 2022 r. Osoby o najcenniejszych kompetencjach skorzystają i otrzymają podwyżki, dzięki czemu nie odczują tak mocno zmian podatkowych czy inflacji. Natomiast pokrzywdzone zostaną osoby z bardziej dostępnymi kwalifikacjami, gdyż to na tych grupach zawodowych zaczną oszczędzać pracodawcy.

Roman Zabłocki, Business Unit Director, Engineering & Operations Antal

Pobierz wyniki badania 

O badaniu: Badanie zostało przeprowadzone przez Antal Market Research metodą CAWI na próbie 878 respondentów obecnie pracujących w obszarze IT w dniach 22-26 listopada 2021.  


Źródło: Antal 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Obniżki płac błędem księgowym

nowy lad pit-2

Nowy Ład w pierwszych dniach nowego roku spowodował sporo zamieszania z płacami w wielu branżach. Rząd tłumaczy skąd zawirowania, a eksperci wskazują rozwiązanie.

Wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu Polacy doczekali się podniesienia kwoty wolnej od podatku. Wszystkich ta informacja powinna ucieszyć, mimo iż odpowiada ona za zamieszanie z zaniżonymi płacami wielu osób. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów wynika to z podwyższenia zaliczki na podatek. Z około 43 złotych do 425.

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł

Ministerstwo Finansów

Z pomocą przychodzą doradcy podatkowi, którzy wskazują na rozwiązanie problemu. Jeżeli spełnia się wymogi prawne, wystarczy dostarczyć swojemu pracodawcy formularz PIT-2. Dzięki temu pensja powinna wrócić do poprzednich wartości.

Należy pamiętać, że PIT-2 nie przysługuje wszystkim. Przez to pracownicy pobierający emeryturę, przedsiębiorcy i wieloetatowcy nie będą mieli możliwości uniknięcia podwyższonych zaliczek.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowy Ład – Grupa VAT

Teresa_Warska_I

Na mocy przepisów Polskiego Ładu ustawodawca postanowił wprowadzić pojęcie grupy VAT. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa stanie się konsolidacja wyniku podatkowego grupy kapitałowej.  Czy jest to krok w dobrym kierunku wyjśnia Teresa Warska, specjalista ds. prawa podatkowego.

Już wkrótce zmiany w ustawie o VAT wprowadzą nieznaną do tej pory polskiemu systemowi podatkowemu pojęcie grupy VAT. Stanowi ona grupę powiązanych – zarówno organizacyjnie, jak i finansowo oraz ekonomicznie – podmiotów, zarejestrowanych wspólnie jako podatnik VAT. Ustawa dość jasno precyzuje, iż przedstawicielem VAT jest ten podmiot, który reprezentuje daną grupę VAT zarówno w zakresie jej rozliczenia  z Ministerstwem Finansów i Urzędem Skarbowym, jak i jej prawnych obowiązków.
Uprawnione do utworzenia grupy VAT będą te podmioty, które posiadają siedzibę w Polsce, a także te, które nie posiadają siedziby na terytorium naszego kraju, jednak prowadzą działalność w Polsce w ramach oddziału. Co ważne, podmiot będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT, zaś grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.
Teresa Warska, specjalista ds. prawa podatkowego w Systim.pl
Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie trwania grupy VAT jej skład musi pozostać niezmienny, co oznacza, że nie będzie możliwym zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie liczby członków grupy VAT.

Warunki utworzenia grupy VAT

Warunkiem koniecznym do utworzenia grupy VAT jest istnienie pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę VAT powiązań organizacyjnych, finansowych, jak i ekonomicznych. Co istotne, wyżej wymienione powiązania będą musiały zachodzić w grupie VAT przez cały okres jej istnienia.
W ramach powiązań organizacyjnych członkowie grupy muszą znajdować się formalnie, prawnie lub faktycznie pod jednym kierownictwem bądź też organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu. Z kolei w przypadku powiązań finansowych obligatoryjne jest posiadanie przez jeden z podmiotów tworzących grupę VAT bezpośredniego udziału w wysokości przynajmniej 50 proc. w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów grupy. Z powiązań ekonomicznych wynika zaś, że działalność członków grupy VAT musi odnosić się do tego samego rodzaju działalności, choć wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym jeden z podmiotów bezpośrednio dostarcza towar innemu członkowi grupy.
Teresa Warska z Systim.pl
Podkreślić tu należy, iż w sytuacji, gdy grupa VAT przestanie spełniać którykolwiek z wyżej wymienionych warunków uzależniających możliwość jej utworzenia i funkcjonowania lub upłynie termin ważności zawartej umowy, grupa VAT straci status podatnika VAT.
Czy konsolidacja wyniku podatkowego grupy kapitałowej to krok w dobrym kierunku? Niewątpliwie zaletą tegoż rozwiązania jest fakt, iż – z uwagi na to, że podatnikiem VAT będzie jedynie grupa – wewnętrzne  transakcje nie podlegają opodatkowaniu, a także mechanizmowi podzielonej płatności i fakturowaniu. Co więcej, grupa VAT będzie zobligowana do złożenia tylko jednej deklaracji VAT. Istotnym elementem projektu wprowadzającego grupy VAT jest także solidarna odpowiedzialność wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład za wszelkie zobowiązania bądź niedopatrzenia w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym bądź Ministerstwem Finansów.

Źródło: Systim

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowy ład zbiera żniwa

Nowy ład

Od samego początku projektu, eksperci i przedsiębiorcy byli podzieleni. Systim.pl postanowił przeanalizować jego skutki.

Nowe regulacje wprowadzają dużą ilość zmian jednak najistotniejsze, to zmiana kwoty wolnej od podatku, zmiany w odliczeniu składki zdrowotnej, nowy system obciążenia pracodawcy w przypadku nielegalnego zatrudniania oraz zmiany dotyczące osób stających się rezydentami podatkowymi w Polsce.

Co teraz?

Nowości najbardziej odczują osoby rozliczające się jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Nowe regulacje oznaczają dla nich, chociażby brak możliwości odliczenia od podatku składek zdrowotnych. Według ekspertów jest jednak rozwiązanie, pozwalające złagodzić skutki zmian, mowa o skorzystaniu z estońskiego CIT-u. Jego warunki mają zostać zmienione tak, aby był rozszerzony na więcej działalności oraz uproszczony. Estoński CIT jest formą podatku dochodowego, który jest liczony jedynie od zysku, który opuszcza firmę. Tak długo, jak pieniądze zostaną zainwestowane w firmę, podatek nie zostanie naliczony.

Drugim rozwiązaniem jest przekształcenie działalności w spółkę kapitałową. Poza korzyściami podatkowymi, spółki kapitałowe a w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niosą za sobą dodatkowe benefity. W przypadku sp. z o.o. za zobowiązania spółki odpowiada spółka, a nie osoba fizyczna co pozwala uniknąć prywatnych strat w przypadku problemów firmy. W przypadku spółek kapitałowych z co najmniej dwoma wspólnikami są oni zwolnieni z płacenia ZUS ,w tym również ubezpieczenia zdrowotnego. Innymi korzyściami wynikającymi z tego rodzaju działalności są preferencyjne stawki podatku CIT czy też większe możliwości kredytowe. Pamiętać trzeba, że prowadzenie tego typu spółki wiąże się również z dodatkowymi obowiązkami. A niski CIT dotyczy tylko tych spółek, które notują roczne zyski na poziomie poniżej 2 milionów Euro.

Suma wszystkich strachów

W efekcie połączenia trzech znaczących czynników: zmian nowego ładu, pokłosia covidowego oraz zakończenia pierwszych okresów tarcz antykryzysowych, CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) otrzymała w minionym półroczu niemal osiemdziesiąt trzy tysiące wniosków o likwidację działalności. Daje to osiemnastoprocentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Jedynie na podstawie wniosków o zakończenie działalności ciężko ocenić jak duża część zamknięć spowodowana jest zmianami systemowymi. Podpowiedzieć może jednak rekordowy przewidywany wynik, jeśli chodzi o rejestracje spółek kapitałowych. Od początku roku do września bieżącego roku zarejestrowano aż 36291 spółek kapitałowych. A ponad dziewięćdziesiąt procent nowych rejestracji stanowią spółki z o.o. Według prognoz wzrost powinien wynieść ponad dwanaście procent w stosunku do poprzedniego roku i pozwolić pobić rekordowy rok 2016.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na cyfryzację w ramach Nowego Ładu?

Nowy Ład

Najprawdopodobniej w maju zaprezentowany zostanie „Nowy Ład” – program będący zestawem gospodarczych propozycji i priorytetów Polski na najbliższe lata. Jednym z głównych filarów programu będzie „CyberPoland 2025”, czyli szybka cyfryzacja i automatyzacja biznesów w Polsce. Eksperci Abile uważają, że inwestycja w cyfryzację przedsiębiorstw każdej wielkości będzie kluczem do odbudowy gospodarki po spowolnieniu wywołanym przez COVID-19.

Według indeksu Digital Economy and Society Index (DESI) Polska znajduje się dopiero na 23. miejscu wśród 28 państw Unii Europejskiej pod względem poziomu wdrażania gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Szczególnie blado wypadamy w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw – 60% polskich przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji, podczas gdy średnia w UE to 39%.

Mariusz Gołębiewski

Ten niski wskaźnik wynika z faktu, że wielu polskich przedsiębiorców nie do końca zdaje sobie sprawę, które procesy i czynności w firmach można zautomatyzować. Rozmawiając z przedstawicielami biznesu obserwujemy, że przedsiębiorcy często szukają informacji i edukacji w tym zakresie. Zachęty do wprowadzania cyfryzacji powinny więc iść dwutorowo. Z jednej strony bezpośrednie ulgi i dotacje. A z drugiej – wsparcie merytoryczne i wskazywanie obszarów, które w pierwszej kolejności przyniosą bezpośrednie korzyści danej firmie.

Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting

Pandemia zwiększyła potrzebę szybkiej cyfryzacji

Pandemia nie tylko nie spowolniła procesów cyfryzacji, ale w części przedsiębiorstw wręcz wykreowała jej naglącą potrzebę. Jak wynika z badań Deloitte w przypadku co piątej instytucji procesy cyfryzacji przedsiębiorstw przyspieszyły, a 9% badanych wskazało, że to właśnie sytuacja pandemii było impulsem do rozpoczęcia inwestycji w inteligentną automatyzację.

Czas pandemii zwiększył potrzebę cyfryzacji różnego typu przedsięwzięć. Celem jest umożliwienie lub ułatwienie funkcjonowania w wymagających sytuacjach. Mówię tu o zakupach przez internet, możliwości pracy zdalnej, czy chociażby o zapisaniu się na szczepienie czy wizytę u lekarza. Oczywiście powinniśmy mieć świadomość, że nie wszystkie codzienne czynności uda się zautomatyzować. Powinniśmy iść jednak w stronę ułatwiania sobie życia i to nie tylko w czasach pandemii.

Mariusz Gołębiewski

Automatyzacja powtarzalnych czynności dostępna dla każdej firmy

Po ogłoszeniu Nowego Ładu możemy spodziewać się, że robotyzacja procesów biznesowych (RPA) jeszcze bardziej zyska na popularności. RPA to oprogramowanie służące do automatyzowania prostych, powtarzalnych czynności biurowych m.in. przenoszenia danych z poczty e-mail do arkusza kalkulacyjnego czy wyszukiwania i segregacji informacji. RPA nie jest fizyczną maszyną, lecz zbiorem algorytmów, więc koszty jej implementacji i utrzymania są przystępne dla niemal wszystkich firm.

Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z papierowym obiegiem informacji czy z przetwarzaniem dużej ilości danych – tam pojawia się duże pole do cyfryzacji. Faktury krążące od kontrahenta do naszego działu księgowości przebywają długą ścieżkę po różnych miejscach, zanim dotrą do systemu informatycznego. Jest to nieefektywne, a w dobie Covid-19 również niebezpieczne.

Mariusz Gołębiewski


Źrodło: Abile

 

 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF