...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ubezpieczenie od kradzieży auta – jakie zagrożenia obejmuje?

 

Ubezpieczenie AC – co to jest i czym różni się od OC?

Zawiłości związane ze światem ubezpieczeń wielu osobom mogą wydawać się skomplikowane i nie do końca zrozumiałe. Dlatego przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia warto dokładnie zorientować się w tym, co oznaczają i co obejmują swoim zakresem poszczególne rodzaje ubezpieczeń.

Najczęściej mylone ze sobą ubezpieczenia to OC i AC. Czym się od siebie różnią?

Ubezpieczenie OC to polisa obowiązkowa dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. To właśnie z polisy OC pokrywane są szkody pojazdu osoby poszkodowanej. Mówiąc inaczej: taka polisa jest zabezpieczeniem materialnym na wypadek spowodowania szkody innemu użytkownikowi drogi. Jeśli jesteś sprawcą kolizji, nie musisz martwić się o to, że za naprawę uszkodzonego pojazdu zapłacisz z własnej kieszeni.

Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie samochodowe OC musisz opłacać regularnie co roku – nie może być nawet jednego dnia przerwy, nawet jeśli twoje auto jest na co dzień nie używane. Za brak ubezpieczenia OC przewidziane są wysokie kary pieniężne.

Z kolei ubezpieczenie AC, czyli autocasco, nie jest obowiązkowe. Jest to dodatkowy wariant ubezpieczenia. To ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami uszkodzenia samochodu wskutek określonych zdarzeń losowych – np. jeśli będziesz sprawcą kolizji, naprawę uszkodzonego przez Ciebie samochodu pokryje ubezpieczyciel z Twojego ubezpieczenia OC,  a Twojego pojazdu z ubezpieczenia AC.

AC to także ubezpieczenie od kradzieży auta oraz sytuacji losowych, w których pojazd może zostać uszkodzony (np. uszkodzenie przez nieznanych sprawców zarysowania na parkingu, podtopienie auta wskutek powodzi czy zniszczenie przez warunki pogodowe np. grad).

Zawarcie umowy ubezpieczenia AC jest więc dobrą decyzją, między innymi wówczas, gdy obawiasz się o to, że Twój samochód może zostać skradziony. W takim przypadku zostanie Ci wypłacone odszkodowanie (każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoje oferty i mogą się one od siebie różnić).

Jakie zagrożenia obejmuje ubezpieczenie AC?

W przypadku ubezpieczenia AC sprawa nie jest tak prosta i oczywista jak w przypadku obowiązkowego OC. W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, a także od wariantu, ubezpieczenie to może obejmować swoim zakresem różne zdarzenia.

Wysokość składki AC jest uzależniona od wielu czynników (podobnie jak przy OC), w tym przede wszystkim od marki, modelu i rocznika samochodu. Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnej oferty ubezpieczenia, warto dokładnie przemyśleć, na jakie ewentualności chcesz się nią zabezpieczyć.

Ubezpieczenie AC może obejmować szkody polegające na:

 • zniszczeniu pojazdu przez nieustalonych sprawców,
 • zniszczeniu pojazdu przez dzikie zwierzęta (np. wskutek potrącenia sarny czy dzika przebiegającego przez ulicę),
 • uszkodzeniu pojazdu z własnej winy (np. wskutek kolizji),
 • zniszczeniu pojazdu przez warunki pogodowe (między innymi połamane drzewo, grad, zalanie podczas ulewy lub powodzi).
 • kradzieży pojazdu lub jego części.

Dlaczego warto mieć polisę AC?

Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak jeśli chcesz spać spokojnie, bez obaw o skutki  finansowe w przypadku uszkodzenia samochodu z Twojej winy, uszkodzenia Twojego pojazdu przez nieznanych sprawców czy czynniki pogodowe, warto się na nie zdecydować. Ubezpieczenie AC to również ochrona na wypadek kradzieży pojazdu, a to przecież sytuacja, której wielu właścicieli aut (szczególnie nowych lub wartościowych) obawia się najbardziej.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. oferującego markę mtu24.pl.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak napisać wypowiedzenie OC?

 

Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przerwania ciągłości ochrony, wprowadzono automatyczne przedłużenie polisy. Oznacza to konieczność złożenia wypowiedzenia umowy w momencie, gdy kierowca chce wykupić ubezpieczenie samochodu w innym niż do tej pory towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wypowiedzenie OC – kiedy można je złożyć?

To, kiedy można złożyć wypowiedzenie OC, jest uzależnione m.in. od powodu składania takiego dokumentu. Taka opcja jest dostępna w przypadku kierowców, którzy:

 • chcą zmienić ubezpieczyciela w najbliższym roku ubezpieczeniowym,
 • rezygnują z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela auta,
 • zamierzają zrezygnować z ubezpieczenia wykupionego na odległość.

Warto przy tym podkreślić, że w każdym z powyższych przypadków obowiązują nieco inne terminy składania dokumentów. I tak:

 • aby uniknąć automatycznego przedłużenia polisy, wypowiedzenie OC należy dostarczyć do ubezpieczyciela nie później niż 1 dzień przed wygaśnięciem ubezpieczenia;
 • aby rezygnacja z umowy zawartej na odległość była skuteczna, wypowiedzenie musi dotrzeć w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Natomiast w przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą, wypowiedzenie OC można złożyć w dowolnym momencie.

Wypowiedzenie umowy OC – niezbędne elementy w dokumencie

Wypowiedzenie umowy OC, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny jest składane, musi mieć formę pisemną. Ważne jest także, aby zawierało kilka istotnych elementów. Chodzi o:

 • dane ubezpieczającego auto,
 • dane samochodu (nr rejestracyjny, nr VIN),
 • numer polisy,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego (pełna nazwa + adres),
 • podstawę prawną (w zależności od tego, jaki jest powód składanego wypowiedzenia).

Wypowiedzenie powinno być zwieńczone własnoręcznym podpisem ubezpieczającego.

Dużym ułatwieniem jest fakt, iż dokument taki można wygenerować – w formie gotowej do podpisania i wysłania. Wystarczy tylko wypełnić formularz dostępny np. na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego lub w internetowych serwisach ubezpieczeniowych.

Wypowiadasz umowę? O tym pamiętaj! 

Jeżeli decydujesz się wypowiedzieć umowę OC, musisz pamiętać o utrzymaniu ciągłości ubezpieczeniowej. Oznacza to konieczność wykupienia nowej polisy – tak, aby rozpoczynała się zaraz po wygaśnięciu poprzedniej.

Dlaczego ma to znaczenie? Już nawet jednodniowa przerwa w ochronie będzie wiązać się z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie ma więc sensu ryzykować – szczególnie, że kwoty są wysokie. Tym wyższe, im dłuższa była przerwa w ochronie.

Warto przy tym podkreślić, że w przypadku ubezpieczenia OC można wybrać najtańszą ofertę. Zakres ochrony i sumy gwarancyjne są regulowane przepisami – wysokość składki nie wpływa na to, jak szeroką odpowiedzialność przejmie na siebie ubezpieczyciel.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony?

Konieczności posiadania polisy OC regulują stosowne przepisy, tj. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wykupienie ubezpieczenia stanowi finansowe zabezpieczenie w razie spowodowanego zdarzenia drogowego – to ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialności i zobowiązuje się do likwidacji szkody. Jednak nie wszyscy właściciele pojazdów dopełniają swojego obowiązku – nieświadomie lub z pełną świadomością.

Sprawdzenie OC – kogo dotyczy?

Sprawdzenie OC pod kątem ważności polisy jest istotne, ponieważ pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Weryfikację ważności obowiązkowej polisy powinny dokonać w szczególności osoby, które:

 • kupują używany pojazd
 • uczestniczą w kolizji drogowej lub wypadku
 • nie mają pewności, kiedy wygasa aktualna umowa.

Czy ważność OC można sprawdzić przez internet?

Jeśli tylko masz dostęp do Internetu oraz dysponujesz podstawowymi danymi na temat pojazdu, z łatwością sprawdzisz ważność ubezpieczenia OC. W jaki sposób?

 • Baza UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która czuwa nad tym, aby każdy zarejestrowany pojazd miał ważne ubezpieczenie OC. Dlatego też powstała baza, która zawiera informacje o samochodach i zawartych polisach.

Sprawdzenie OC polega na wejściu na stronę internetową UFG, a następnie – po kliknięciu w odpowiednie zakładki – wpisaniu numeru rejestracyjnego. W odpowiedzi otrzymasz informację na temat marki i modelu ubezpieczonego auta, a także numeru polisy oraz danych towarzystwa ubezpieczeniowego.

 • Strona internetowa CEPiK

Szczegółową historię pojazdu, w tym ważność ubezpieczenia OC, możesz sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Będziesz potrzebować takich danych jak: numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej rejestracji auta.

Zaletą tej bazy jest możliwość uzyskania informacji o badaniu technicznym pojazdu, stanu licznika, pojemności silnika, rodzaju paliwa itp.

Warto podkreślić, że korzystanie z bazy UFG oraz CEPiK jest bezpłatne. Dostęp zaś jest możliwy przez 24 godziny na dobę.

Brak ubezpieczenia OC – co dalej?

Jeśli samochód nie ma ważnego OC, musisz jak najszybciej wykupić polisę. Przerwa w ochronie ubezpieczeniowej może skutkować karą finansową. To, czy ją otrzymasz, wiele zależy od tego, kto jest aktualnym właścicielem auta.

 • Jeśli nabywasz auto bez ważnego OC

W komfortowej sytuacji jesteś wówczas, gdy zbywca auta nie płacił składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Jeżeli bowiem wykupisz polisę w momencie podpisywania umowy kupna-sprzedaży, to poprzedni właściciel będzie odpowiadał przed UFG za brak ważnego ubezpieczenia auta.

 • Jeśli twój samochód nie ma ważnego OC

Jeżeli zorientowałeś się o braku ważnego OC, wówczas musisz jak najszybciej wykupić polisę. Nie warto zwlekać, ponieważ im dłuższa jest przerwa, tym wyższej kary nakładanej przez UFG możesz się spodziewać.

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia, zrób już teraz kalkulację składki OC w darmowym kalkulatorze na rankomat.pl. Dzięki temu szybko dowiesz się, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym możesz liczyć na najniższą składkę.

Pamiętaj! Kwestie związane z zakresem ochrony oraz sumami gwarancyjnymi regulują stosowne przepisy. Jako że wysokość składki nie ma żadnego wpływu na ochronę, za OC nie ma sensu przepłacać.

Wybierz najtańsze OC, aby przywrócić ciągłość ubezpieczeniową i tym samym uniknąć poważnych kar finansowych – w wysokości nawet 5600 zł (w przypadku pojazdów osobowych).


Źródło: rankomat.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Generali wręczyło samochody zwycięzcom loterii zorganizowanej na 190. urodziny

Generali przygotowało dla swoich klientów loterię z okazji 190. urodzin. Udział w loterii mogli wziąć wszyscy klienci, którzy od 22 marca do 20 czerwca br., w Generali lub Proama, kupili lub wznowili polisę komunikacyjną w pakiecie z ubezpieczeniem NNW w pojeździe lub z ubezpieczeniem rzeczy osobistych od rabunku i kradzieży z włamaniem z wnętrza pojazdu. Wystarczyło, że opłacili polisę i zarejestrowali się na stronie loterii.

Czerwone, hybrydowe Fiaty 500 wylosowały dwie osoby z Łodzi: Pani Justyna i Pan Marek, a także Pan Dariusz z Żyrardowa, Pani Elżbieta z Knurowa i Pan Paweł z Krakowa.

Roger HodgkissGratuluję wszystkim zwycięzcom – tym, którzy odebrali samochody, ale także tym, którzy już wcześniej otrzymali nagrody pieniężne. Rok 2021 jest dla nas szczególny, ponieważ obchodzimy 190-lecie istnienia Generali. Loteria jest jedną z inicjatyw, dzięki której w nasze świętowanie chcieliśmy zaangażować naszych klientów. To doskonała okazja, żeby nagrodzić ich za zaufanie i wybór ubezpieczenia Generali. Warto również dodać, że na co dzień najważniejsze jest to, aby nasi klienci mieli odpowiednią ochronę i dzięki temu czuli się bezpiecznie. Aby mieli pewność, że mogą liczyć na pomoc firmy, która od 190 lat wpiera klientów w trudnych sytuacjach.

Roger Hodgkiss, Prezes Zarządu Generali Polska

Dla swoich klientów Generali przygotowało nie tylko pięć nagród głównych, którymi są auta marki FIAT 500 MY21 Cult 1.0 70 KM Hybrid. Dla każdego z nich ubezpieczyciel sfinansował również polisy OC i AC. Dodatkowo w czasie trwania loterii aż 1820 klientów wylosowało zwrot kwoty 100 zł za zakup ubezpieczenia. Losowanie nagród głównych odbyło się 30 czerwca 2021 r. a ich wręczenie 27 lipca, czyli po tym, jak każdy zwycięzca zarejestrował swój samochód i mógł bezpiecznie wyjechać nim z salonu.

Kluczyki do samochodów klientom wręczyli Tomasz Poradzewski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Agencyjnej w Generali Polska oraz Bartosz Kwieciński, Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Sprzedaży Bezpośredniej. Wszyscy klienci z radością wsiadali do swoich nowych aut. Podkreślali, że wybrali Generali, bo jest firmą godną zaufania i ma szeroką ofertę ubezpieczeń, nie tylko w przypadku ubezpieczeń samochodów. Większość zwycięzców do udziału w loterii urodzinowej Generali namówił agent. W otrzymanych samochodach podoba im się to, że są hybrydowe, dzięki czemu jazda nimi będzie ekonomiczna i ekologiczna, a także czerwony kolor. Szczególną historią podzieliła się jedna ze zwycięskich Pań, która wiadomość o wygranej, otrzymała w dniu swoich urodzin. Dopiero po kilku telefonach do agenta i Generali przekonała się, że to nie jest pomyłka ani żart.

Generali, założone w Trieście 26 grudnia 1831 r., kończy w tym roku 190 lat. Ta historyczna rocznica jest obchodzona przez cały 2021 rok szeregiem inicjatyw skierowanych do pracowników, agentów, klientów i społeczności, w których działa Grupa. Jedną z inicjatyw, realizowanych na skalę międzynarodową, jest Fenice 190, plan inwestycyjny o łącznej wartości 3,5 mld euro, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek europejskich dotkniętych kryzysem Covid-19, przez kolejne pięć lat.


Źródło: Generali Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Czy po zakupie samochodu trzeba przepisać polisę OC?

Ubezpieczenie OC samochodu – podstawowe fakty

Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkową formą ubezpieczenia dla każdego pojazdu. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup konkretnego pojazdu, upewnijmy się, że ma ono ważną polisę OC. Możemy zrobić to między innymi online, za pomocą bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia OC, pamiętajmy, że będziemy musieli je wykupić najpóźniej w dniu zakupu auta. Bez ważnego OC nie można także poruszać się po drogach.

Jednakże zazwyczaj kupowane auto ma już wykupione OC. Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC i jak wygląda takie przepisanie OC?

Polisa OC a sprzedaż/kupno samochodu – czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, a nie do kierowcy – to jedyne ubezpieczenie samochodu, które wraz ze sprzedażą auta zostaje przepisane na nowego właściciela. Co więcej, sprzedający ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi pojazdu dokumentów potwierdzających ważność OC. Sprzedający musi także pamiętać o tym, aby w ciągu 14 dni poinformować swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli nowy właściciel auta nie będzie opłacać kolejnych składek za OC, ubezpieczyciel obciąży nimi także starego właściciela. A po drugie, szkody wyrządzone przez nowego właściciela mogą obciążyć historię dotychczasowego właściciela (czyli sprzedającego), jeśli ubezpieczyciel nie dowie się o zmianie własności. Poinformowanie ubezpieczyciela o nowym właścicielu samochodu leży więc jak najbardziej w interesie sprzedającego. Przepisanie OC na nowego właściciela nie wiąże się z żadnymi kosztami dla sprzedającego, dlatego naprawdę nie warto unikać tego obowiązku.

Jeśli doszło już do przepisania polisy OC, co może zrobić nowy właściciel auta, a co za tym idzie, nowy właściciel ubezpieczenia OC samochodu? Ma zasadniczo dwie opcje – kontynuować dotychczasową polisę lub też zrezygnować z niej i wykupić nową u innego ubezpieczyciela, np. zdecydować się na zakup ubezpieczenia OC w Avivie.

W przypadku tego pierwszego scenariusza, gdy kupujemy auto i chcemy skorzystać z wykupionej wcześniej polisy OC, koniecznie sprawdźmy, do kiedy ona obowiązuje i czy została w całości opłacona. Może bowiem się zdarzyć, że poprzedni właściciel opłacił jedynie część składek za OC. Naszym obowiązkiem będzie wtedy zapłacenie reszty. Pamiętajmy także, że takie przepisane OC nie przedłuża się automatycznie. Dlatego kiedy zbliżać się będzie koniec ważności polisy OC, musimy pamiętać o wykupieniu kolejnej. Dopiero ubezpieczenie OC samochodu kupione i opłacane regularnie przez nas będzie się automatycznie przedłużać każdego roku.

Jeśli natomiast chcemy zrezygnować z przepisanej na nas polisy OC, możemy to zrobić do ostatniego dnia jej trwania. Wypowiedzenie OC najprościej złożyć online, o ile ubezpieczyciel daje taką możliwość, ale można także przedłożyć je pisemnie, zawierając następujące informacje:

 • nasze imię i nazwisko (aktualnego właściciela pojazdu),
 • nasze dane kontaktowe,
 • numer polisy,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • podstawę prawną dla wypowiedzenia OC (art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK),
 • pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i adres jego siedziby.

Jeśli polisa OC została opłacona do końca terminu jej trwania i my jako nabywca auta wypowiemy umowę OC, to sprzedający powinien otrzymać zwrot części składek. Jednakże może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciel, po otrzymaniu informacji o nowym właścicielu pojazdu i przepisaniu polisy OC, dokona rekalkulacji wysokości składki, czyli na nowo określi jej wysokość. Jeśli będzie ona wyższa od poprzedniej, nawet w sytuacji, gdy poprzedni właściciel w całości opłacił OC, będziemy musieli dokonać dopłaty i to bez różnicy, czy postanowimy to OC zachować, czy też je wypowiedzieć. W tym drugim przypadku zapłacimy wyższą składkę tylko za czas od dnia nabycia pojazdu do dnia wypowiedzenia umowy.

Jazda bez OC – oto, jakie kary za brak OC możesz zapłacić

Najgorszą możliwą opcją jest niedopilnowanie kwestii OC i poruszanie się nieubezpieczonym pojazdem. Jazda bez OC jest przede wszystkim nieodpowiedzialna – w razie wypadku zapłacisz z własnej kieszeni za wyrządzone szkody takie jak naprawa samochodu, rehabilitacja czy leczenie poszkodowanych lub co najgorsze, zadośćuczynienie w przypadku ich śmierci. Koszty mogą sięgać nawet kilku milinów złotych. Kolejnym argumentem przemawiającym za wykupem ubezpieczenia są bardzo wysokie kary za brak OC. Za brak OC poniżej 3 dni właściciel auta osobowego otrzyma karę w wysokości 1040 zł, od 3 do 14 dni – 2600 zł, a powyżej 14 dni – 5200 zł.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co zrobić, aby kupić tańsze ubezpieczenie OC i AC?

Po pierwsze: porównuj oferty w porównywarce OC, AC

Porównywanie ofert na OC i AC od różnych ubezpieczycieli jest bardzo dobrym sposobem, aby sporo zaoszczędzić! Co więcej, ofert ubezpieczeniowych wcale nie musisz porównywać ręcznie. Wystarczy, że masz dostęp do internetu, a także dane, na podstawie których szukasz ubezpieczeń i chwilę czasu. Porównywarka OC, AC pomoże Ci wyszukać najkorzystniejsze oferty. Narzędzie to pokaże Ci oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i zaoszczędzi Twój czas, ponieważ nie musisz wypełniać wielu formularzy. Uważnie przejrzyj to, co zaoferuje Ci porównywarka i wybierz najkorzystniejszą ofertę na OC i AC.

Po drugie: sprawdzaj oferty w kalkulatorze OC i AC

Po znalezieniu najkorzystniejszej oferty w porównywarce OC i AC możesz zrobić następną, bardzo przydatną rzecz, mianowicie – skorzystać z kalkulatora ubezpieczeniowego! Jak on działa? Kalkulatory internetowe działają w obrębie jednego towarzystwa ubezpieczeniowego i pokazują wyliczenia z udziałem produktów dostępnych tylko u tego jednego ubezpieczyciela. Nawet jeśli jesteś przywiązany do jednego ubezpieczyciela, pamiętaj, że porównywarka ubezpieczeń OC i AC pod adresem https://porownywarka-oc-ac.pl/ poda Ci kilkanaście wyników konkurencji.

Po trzecie: wybieraj optymalny model samochodu

Wybór modelu, roku produkcji, dotychczasowego przebiegu (jeśli kupujesz samochód używany), ale również pojemność silnika i liczba koni mechanicznych mają wpływ na to, jakie OC zaproponuje Twój ubezpieczyciel. Powyższe parametry mogą sugerować towarzystwu ubezpieczeniowemu, jaki styl i sposób jazdy zazwyczaj prezentujesz. Szybkie, nowe samochody z dużą liczbą koni mechanicznych są najczęstszym wyborem kierowców, którzy preferują szybszą jazdę. Taki sposób jeżdżenia przyczynia się do częstszych kolizji i wypadków na drodze, co z kolei wpływa na podniesienie wysokości składki OC przez ubezpieczyciela.

Po czwarte: ubezpieczaj w korzystnych pakietach

Jak dobrze ubezpieczyć samochód? Zaopatrując się w pakiet ubezpieczeń, np. OC i AC lub AC i assistance, możesz spodziewać się sporych zniżek na ubezpieczenie OC, AC dla Twojego samochodu. Zazwyczaj jest tak, że ubezpieczyciel oferuje korzystne zniżki nawet w sytuacji, gdy masz u niego wykupione ubezpieczenie inne niż komunikacyjne, np. na mieszkanie. Zatem zawsze warto powiedzieć swojemu ubezpieczycielowi, z których produktów z jego oferty korzystasz.

Po piąte: wybieraj to, co jest Ci naprawdę potrzebne

Szeroki zakres ubezpieczenia samochodu jest jak najbardziej wskazany, jednak kupując takie ubezpieczenie, sprawdź dobrze, czego dokładnie ono dotyczy. Przykładowo, ubezpieczenie szyb jest bardzo ważne, ponieważ chroni od straty finansowej na wypadek zdarzenia, na które nie masz wpływu. Ale zastanów się, czy jest Ci potrzebne np. ubezpieczenie bagażu, jeśli nigdy takiego nie wozisz w swoim bagażniku! Zaoszczędzone w ten sposób środki możesz przeznaczyć na wykupienie ubezpieczenia opon, ponieważ w tym przypadku nigdy nie przewidzisz, co może wydarzyć się na drodze!

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF