...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Analiza podwójnej istotności zmienia zasady raportowania ESG

Wprowadzenie nowych regulacji unijnych takich jak Dyrektywa CSRD stawia przed przedsiębiorcami liczne wyzwania. Już teraz obowiązek sprawozdawczości niefinansowej dotyczy największych przedsiębiorstw na rynku regulowanym UE, a lista będzie się tylko rozszerzać. Chociaż wskaźników do zaraportowania ESG jest ponad 100, nie wszystkie będą obowiązkowe. Zadecyduje o tym analiza podwójnej istotności.

Dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 roku, a w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, powinna zostać zaimplementowana do wewnętrznych przepisów prawnych w przeciągu 18 miesięcy. To przypada już na lipiec bieżącego roku. Jakie informacje będą musiały raportować przedsiębiorstwa, a z których mogą być wykluczone? Pomocna może okazać się analiza podwójnej istotności.

2024 pod znakiem analizy podwójnej istotności

Przyjęte standardy ESRS (European Single Reporting Format) określają informacje, które mają być raportowane przez zobowiązane jednostki w ramach sprawozdawczości niefinansowej niezależnie od sektora ich działalności. W sumie jest to więcej niż 100 wskaźników (ponad 1000 tzw. punktów informacji) z zakresu środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, które trzeba raportować. Nie wszystkie jednak będą obowiązkowe. Co o tym zadecyduje?

Identyfikacja kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju dla konkretnego przedsiębiorstwa możliwa jest dzięki analizie podwójnej istotności (double materiality), czyli zasadzie określonej w dyrektywie CSRD, Zgodnie z nią, przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem raportowania ESG, podczas identyfikacji kwestii istotnych stanowiących podstawę do ujawnienia informacji zrównoważonego rozwoju, muszą brać pod uwagę zarówno istotność wpływu (impact materiality), jak i istotność finansową (financial materiality).

Jednak samo przeprowadzenie analizy podwójnej istotności nie jest prostym zadaniem.
Taka analiza wymaga zaangażowania interesariuszy z całego łańcucha dostaw: klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, zarząd, czasem także media, instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe. Nie jest to tylko kwestia zgromadzenia danych z organizacji, ale również ze źródeł zewnętrznych. Ten proces obejmuje zebranie i  przetworzenie danych, a następnie ich analizę i wyciągnięcie wniosków. W przypadku licznych informacji i tysięcy arkuszy kalkulacyjnych jest to niezwykle skomplikowane. Znacznym ułatwieniem jest ustalenie planu działania i podążanie za nim, w czym pomagają odpowiednie narzędzia – komentuje Weronika Czaplewska, ekspertka ds. ESG i VP z Envirly.

Jak raportować ESG – największe wyzwania

Raportowanie zgodne z Dyrektywą CSRD, jak wyżej podkreśla Czaplewska, jest złożonym procesem wymagającym zaangażowania wielu stron i poddania ogromu danych dogłębnej analizie. Tutaj z pomocą przedsiębiorcom przychodzi technologia.

Wykorzystanie gotowych narzędzi wspierających przedsiębiorstwa w spełnieniu wymagań raportowania ESG, to nie tylko znaczne ułatwienie, ale niemal niezbędny czynnik tego procesu. Automatyzacja zbierania danych, analiza dużych ilości informacji i generowanie raportów w znacznym stopniu ułatwiają firmom dostosowanie się do nowych regulacji. Co za tym idzie – pozwalają także uniknąć konsekwencji i sankcji, które dotkną przedsiębiorstwa niedostosowane do wprowadzonych zmian prawnych.

– Platformy dedykowane raportowaniu ESG jak Envrily oferują możliwość skonsolidowanego zbierania informacji z różnych obszarów działalności, ułatwiając jednoczesne zaangażowanie interesariuszy. Ponadto, narzędzia do analizy danych mogą pomóc w identyfikacji kluczowych obszarów wpływu, zgodnie z zasadą analizy podwójnej istotności – mówi Mateusz Masiak, CEO i co-founder w Envirly.

W obliczu rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju, a także nowych regulacji, przedsiębiorstwa muszą dostosować się do nowych standardów raportowania. Technologia staje się kluczowym narzędziem, które ten proces ułatwia dzięki skutecznemu zarządzaniu informacjami i pozwala spełnić oczekiwania ze strony interesariuszy. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych może przyczynić się do zbudowania przewagi konkurencyjnej w branży.

Kto jest objęty obowiązkiem sprawozdawczości niefinansowej? 

Obowiązek raportowania danych niefinansowych, których dotyczy dyrektywa CSRD obejmuje różne kategorie przedsiębiorstw i będzie wprowadzany stopniowo na przestrzenni kolejnych lat.

Mimo, że dyrektywa CSRD bezpośrednio już obejmuje około 4 tys. największych przedsiębiorstw, pośrednio dotyczyć będzie nawet miliona firm tylko w samej Polsce. To wyraźnie pokazuje, że wymogi związane ze zrównoważonym rozwojem stają się ważnym elementem strategii firm i relacji biznesowych, a przedsiębiorstwa, aby pozostać w grze muszą na te oczekiwania aktywnie reagować. I to nawet jeśli tymi regulacjami nie są objęte bezpośrednio. Dbałość o aspekty ESG staje się coraz bardziej istotna dla utrzymania konkurencyjności i zabezpieczenia długofalowego sukcesu na rynku i jest to trend, który będzie się tylko wzmacniać.

oLIVE media to butikowa agencja digital, social media i public relations, która powstała z zamiłowania do sztuki komunikowania i rozwijających się nowych mediów. Nad strategiami pracujemy holistycznie. Firma to dla nas nie tylko jej historia, wartości, produkty i usługi czy wizja rozwoju. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Tylko kompleksowe prowadzenie działań w tych obszarach, pozwala na strategiczne komunikowanie oraz realizację celów wizerunkowych i biznesowych firmy.

oLIVE media

Bezpłatny konkurs dla tych, którym zależy na lepszym świecie. VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Festiwal filmow odpowiedzialnych

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju − VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w dniach 17-24 września 2021 roku w Poznaniu (formuła hybrydowa, finał w Kinie Rialto). Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs).

Festiwal ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe krótkie filmy (do 5 minut) reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Ze względu na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmiotów uczestniczących w konkursie, jak i widzów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2021 r., natomiast 2 września ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych filmów. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia filmu znajdującą się na stronie Festiwalu: www.17celow.pl. Szczegółowy scenariusz imprezy opublikujemy 31 sierpnia 2021 roku.

Co to jest film odpowiedzialny?

VI Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, dyrektor Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Żadna osoba, żaden region, kraj czy grupa ludzi nie może zostać pominięta. Zrównoważone Cele Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów: filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne, upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce, a także propagować uniwersalne wartości. Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny. Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna.

Dlaczego filmy zmieniające świat?

Badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy. Według 87 proc. prezesów i managerów przebadanych przez firmę Cisco, filmy pozytywnie wpływają na przedsiębiorstwa, organizacje i pozostałe podmioty. Właściwie każdy z nas sięga po nagrania filmowe w swojej codziennej aktywności, by wymienić rosnącą popularność serwisu YouTube czy wiralowych filmików na Facebooku.

Sergiej PodusUżywamy materiałów filmowych już od dłuższego czasu. Zależy nam na tym, żeby pokazać, że content wideo jest skutecznym i współczesnym narzędziem do popularyzacji tematu zrównoważonego rozwoju.

Sergiej Podus z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego filmy z cyklu #OdPOWIEDZialnie” prezentowane będą w ramach pokazów specjalnych Festiwalu

Można uznać, że obecnie najważniejszym kanałem komunikacji staje się produkcja filmowa, zarówno dokumentująca istotne wydarzenia, jak i objaśniająca zjawiska czy postawy. Organizacje rejestrują swoje działania i z tym przekazem docierają do bardzo szerokiego grona odbiorców. Współcześnie to filmy są najlepszym nośnikiem informacji, a filmowe pokazywanie działań służących przekształcaniu świata na lepsze jest głównym celem Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Idea 17 Celów

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. 17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Od 2016 roku w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą jest m.in. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Organizatorzy zamierzają podobnie jak w latach ubiegłych pokazać, że kwestie społecznej odpowiedzialności można przedstawić w wyjątkowo wartościowy i na wysokim poziomie artystycznym sposób.

Ważne terminy VI edycji Festiwalu

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 31 sierpnia 2021 r. 1 września zostanie opublikowany szczegółowy program Festiwalu i będzie można zarezerwować bezpłatne wejściówki. Już teraz jednak szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach dla liderów, oparte o metodykę przywództwa systemowego SPOCO® z korzeniami w Wielkiej Brytanii (20wześnia 2021). 2 września na stronnie www festiwalu pojawi się lista zakwalifikowanych fimów. Galę Festiwalu zaplanowano na 24 września (piątek) w kinie Rialto w Poznaniu. Wtedy to niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów. Najlepsze filmy konkursowe mogą otrzymać nagrody regulaminowe (Złotą, Srebrną i Brązową Tarczę oraz nagrodę widzów).Festiwal ma zasięg ogólnopolski (do konkursu filmowego zapraszane są podmioty z całej Polski). Warto też zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Festiwalu: www.17celow.pl.


Źródło: Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rosną oczekiwania wobec biznesu. Badania Authenticity Gap FleishmanHillard [RAPORT]

widok z wieżowca

Reputację firm i marek tylko w połowie kształtuje to, co konsumenci wiedzą o ich usługach i produktach. W tym samym stopniu o zaufaniu do danej firmy decyduje jej środowiskowy wpływ oraz działania prezesa i zarządu. Mimo, że firmy coraz częściej angażują się w rozwiązywanie problemów społecznych, to niekoniecznie robią to zgodnie z oczekiwaniami konsumentów. Największego zaangażowania oczekują młodzi i seniorzy. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Authenticity Gap przygotowanego przez agencję PR FleishmanHillard.

Kiedy firmom brakuje autentyczności

Bycie „autentycznym” jest jednym z głównych oczekiwań konsumentów wobec firm. Zgodność działań z deklaracjami i zaangażowanie biznesu w ważne dla konsumentów sprawy w coraz większym stopniu wpływają na postrzeganie marek. Authenticity Gap bada trzy połączone ze sobą obszary reputacyjne firmy: zachowanie kadry zarządzającej spółką, społeczny wymiar działań oraz korzyści dla konsumentów. Badanie Authenticity Gap odpowiada również na pytania: jakie problemy są aktualnie ważne dla społeczeństw, w rozwiązywanie których z nich powinien angażować się biznes i w jakim stopniu marki spełniają społeczne oczekiwania.

Wojtek Waglowski_Firmy autentyczne to takie, które zachowują równowagę między społecznymi oczekiwaniami wobec marki a rzeczywistymi doświadczeniami klientów. Pojawiający się rozdźwięk, czyli tzw. luka w autentyczności pomiędzy oczekiwaniami a doświadczeniami może mieć różne przyczyny: począwszy od błędnej identyfikacji oczekiwań konsumentów poprzez podejmowanie nietrafionych działań aż do niewystarczającej komunikacji. W przypadku wystąpienia dużego rozdźwięku, analiza i zrozumienie jego przyczyn oraz korekta działań są niezbędne w pracy nad pożądanym wizerunkiem firmy.

  Wojciech Waglowski, dyrektor zarządzający warszawskiego biura agencji PR FleishmanHillard

badanie postrzegania sukcesu
Źródło: FleishmanHillard

Wpływ społeczny coraz ważniejszy

Jak pokazują badania, dziś korzyści dla klientów, cechy produktów i usług konkretnej marki, tylko w 47 proc. kształtują jej reputację. Jeszcze w 2017 roku wskaźnik ten wynosił 53 proc. Na opinię o marce w jednej piątej (21 proc.) wpływają działania kierownictwa (w 2017 roku było to 24 proc). W ciągu ostatnich czterech lat największy wzrost znaczenia dla reputacji odnotowano w zakresie wpływu społecznego, na który składają się takie elementy jak troska o środowisko naturalne, traktowanie pracowników czy relacje z lokalnymi społecznościami. Od 2017 roku znaczenie tych czynników w postrzeganiu firm wzrosło niemal o jedną trzecią – z 25 proc. do 32 proc.

badanie postrzegania firm
Źródło: FleishmanHillard

Konsumenci oczekują rzeczywistej odpowiedzialności

Agencja FleishmanHillard zapytała konsumentów** również o to, jakie problemy społeczne uważają obecnie za najważniejsze oraz rozwiązywanie, których z nich powinien angażować się biznes. Na szczycie rankingu najważniejszych problemów społecznych respondenci i respondentki umieściły kwestie bezpieczeństwa danych i prywatności (za „bardzo ważne” uznało je odpowiednio 57 i 55 proc. badanych). Na kolejnych pozycjach znalazł się dostęp do usług publicznych – opieki zdrowotnej (54 proc. wskazań) i edukacji (50 proc.). Na szóstej pozycji znalazła się wolność słowa (48 proc.), na ósmej zaś (47 proc.) – kwestie klimatyczne. Ranking zamykają kwestia rasizmu (dwunasta pozycja i 42 proc. wskazań jako „bardzo ważne”) oraz kwestia płacy minimalnej (trzynasta pozycja w rankingu, 41 proc. wskazań).

Szczyt rankingu problemów, w rozwiązywanie których według konsumentów powinien angażować się biznes, wygląda podobnie. Na pierwszych miejscach również znajdziemy kwestie bezpieczeństwa danych i prywatności (odpowiednio 48 i 47 proc. wskazań). Jednak już dostęp do opieki zdrowotnej zajął dziesiątą pozycję (32% wskazań), a dostęp do edukacji nawet nie zmieścił się w zestawieniu. W opinii konsumentów zadaniem biznesu nie jest walka o wolność słowa, która – chociaż oceniona jako problem niezwykle istotny – znalazła się na pozycji trzynastej rankingu (trzeciej od końca, 31 proc. wskazań). Według konsumentów firmy powinny zajmować się ochroną środowiska, płacą minimalną, nierównościami dochodowymi i rasizmem (kolejne pozycje w rankingu od 3 do 6 z odpowiednio 44, 40, 38 i 33 proc. wskazań).

Wojtek Waglowski_Konsumenci bardzo trafnie oceniają za co biznes odpowiada, a za co nie. Rozliczają firmy czy marki za to, na co te faktycznie mają wpływ: ochronę ich prywatności, wpływ na środowisko naturalne, poziom wynagrodzeń i przyjazne, inkluzywne środowisko pracy. To jest bardzo dobra wiadomość dla tych firm, które chcą brać faktyczną odpowiedzialność za swoje działania, podejmują w tym celu konkretne kroki i potrafią je właściwie zakomunikować klientom. Metoda Authenticity Gap może być pomocnym drogowskazem dla firm co powinny robić, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów.

Wojciech Waglowski z FleishmanHillard

Co powinien robić prezes?

Chociaż znaczenie postawy kierownictwa w kształtowaniu wizerunku firm i marek nieznacznie spada, to oczekiwania wobec prezesów pozostają wysokie. Aż 65 proc. respondentów uważa, że prezesi powinni zabierać głos w sprawach, które mogą nie mieć znaczącego wpływu na firmę, ale mają istotny wpływ na społeczeństwo. 73 proc. badanych wskazało, że liderzy biznesowi powinni wykazywać się zaangażowaniem w obszarze ochrony środowiska. Podobny odsetek (72 proc.) wskazał na kwestie równości, różnorodności i inkluzywności społecznej, a 65 proc. badanych chce wpływu prezesów firm na politykę zdrowotną.

Sojusz młodzieży z seniorami

Największe oczekiwania wobec firm w obszarze zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych mają dwie grupy wiekowe – młodzież (osoby w wieku od 18 do 24 lat) i seniorzy (osoby w wieku 65 lat i starsze). Obie grupy w szczególności i ponadprzeciętnie wyczulone są na kwestie ochrony klimatu, dyskryminacji i równości (rasowej, etnicznej, płciowej), ale również przemocy wobec kobiet i wolności słowa.

 

pobierz pełny raport

 

 


Źródło: FleishmanHillard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rady nadzorcze muszą zaangażować się w działania na rzecz klimatu

Ochrona klimatu CSR

Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło poziom najwyższy od co najmniej 800 tys. lat. To już ostatni moment, żeby zatrzymać spowodowane głównie działalnością człowieka zmiany klimatyczne. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, w tym celu należy aktywnie zaangażować przedstawicieli biznesu. Tym samym, sprawy związane z ochroną środowiska powinny trafić na agendę rad nadzorczych i przedstawicieli zarządów. Deloitte wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowali właśnie polską odsłonę projektu Chapter Zero, którego celem jest zwiększenie świadomości środowiskowej i wpływu biznesu na klimat wśród członków rad nadzorczych.

Chapter Zero Poland to pierwsza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej odsłona powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne globalnej inicjatywy Climate Governance Initiative, która skupia członków rad nadzorczych oraz prezesów spółek. W Polsce do CGI przystąpiło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stając się także organizatorem projektu Chapter Zero. Firma doradcza Deloitte jest natomiast jego globalnym partnerem merytorycznym.

Irena PicholaDebata o tym, co możemy zrobić, żeby nie doprowadzić do katastrofy klimatycznej towarzyszy nam codziennie. Jednak dobrze wiemy, że nie wystarczą dyskusje – potrzebujemy konkretnych i szybkich działań nie tylko ze strony rządu, ale również biznesu. To również nowe wyzwanie dla rad nadzorczych, które mogą wprowadzić zagadnienia dotyczące klimatu na forum zarządu i zadbać o to, żeby na stałe wpisać je w zarządzanie przedsiębiorstwem i decyzje strategiczne. W Deloitte obserwujemy i wspieramy najlepsze praktyki firm zakresie środowiska i pragniemy wesprzeć rady nadzorcze w budowaniu zaangażowania w transformację klimatyczną.

Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

Klimatycznie zaangażowana rada nadzorcza

Do programu Chapter Zero Poland mogą zgłosić się członkowie polskich rad nadzorczych i zarządów, którzy chcą aktywnie angażować się w działania na rzecz klimatu, kształtować politykę firmy w tym zakresie oraz czerpać wiedzę z doświadczeń międzynarodowych. Zgłoszenia weryfikowane są przez  komitet sterujący Chapter Zero Poland. To grono ekspertów w zakresie klimatu i przedstawicieli biznesu oraz członkowie rad nadzorczych kierujący pracami w ramach projektu.

Dążenie do poprawy klimatu, aby było skuteczne, musi być obszarem zainteresowania wszystkich interesariuszy biznesu, w tym także rad nadzorczych. Tematyka związana z ryzykiem klimatycznym, raportowanie, konsekwencje finansowe wynikające z zaniechania energooszczędnych inwestycji, motywowanie menadżerów, muszą być omawiane na posiedzeniach rad nadzorczych. Osoby, które dołączą do Chapter Zero Poland chcielibyśmy wyposażyć w odpowiednie narzędzia i wiedzę w tym zakresie. Członkowie rad nadzorczych zobaczą, jakie rozwiązania można wykorzystać do sprostania wyzwaniom klimatycznym i do zaadresowania obecnych i przeszłych regulacji w tym obszarze. Będziemy prowadzić szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania z ekspertami z wiedzą sektorową. My, jako członkowie Rady Chapter Zero, podzielimy się również swoim doświadczeniem i wiedzą.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Członkini Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska

Biznes w obliczu zmian

Zagadnienia poruszane w czasie szkoleń i warsztatów obejmować będą również tematy związane z wymogami prawnymi w zakresie klimatu. To m.in. ustalenia Banku Światowego dotyczące opłat za emisję gazów cieplarnianych. Do dwóch najpopularniejszych form należą podatki od emisji dwutlenku węgla oraz systemy handlu emisjami. Do tej pory na całym świecie wdrożono lub zaplanowano 64 inicjatywy, dzięki którym możliwe jest zastosowanie mechanizmów rynkowych do nałożenia na wysokoemisyjne sektory limity emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji – przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kolejnym narzędziem regulującym jest Europejski Zielony Ład, którego celem jest zrównoważona rewitalizacja gospodarek europejskich. Jego elementem są bardziej ambitne cele klimatyczne, które Unia Europejska wyznaczyła na lata 2030 i 2050. Pakiet działań obejmuje również zerowy poziom zanieczyszczeń, ochronę bioróżnorodności, dostarczanie czystej energii czy przejście na zrównoważoną mobilność.

Zagadnienia klimatyczne to temat złożony, a zarazem niezwykle ważny, uniwersalny – dotyczy wszystkich branż i biznesów. Dlatego powinien być pilnie i powszechnie podejmowany przez członków rad nadzorczych. W Chapter Zero Poland wesprzemy ich w identyfikacji ryzyk i szans, jakie niesie zmieniający się klimat. Wskażemy również, jakie inwestycje w tym zakresie warte są uwagi. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć efektywne strategie biznesowe uwzględniające kwestie środowiskowe i sprawnie implementować je w swoich organizacjach. 

Dominika Bettman, członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska, Prezeska Siemens Polska

Wszystkie informacje o inicjatywie, a także formularz zgłoszeniowy do Chapter Zero Poland można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Swoje cele: edukację, upowszechnianie wiedzy i promowanie tematu przeciwdziałania zmianom klimatu Chapter Zero Poland realizuje poprzez współpracę środowisk biznesowych i eksperckich. Partnerstwa są szczególną wartością, którą chcemy rozwijać i wspierać przez różne inicjatywy realizowane w ramach programu. Najbliższa konferencja poświęcona roli rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych będzie okazją do przyjrzenia się wyzwaniom, wymianie doświadczeń i pomysłów na działania, zapraszam serdecznie do udziału w wydarzeniu.

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

O roli rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych w firmach opowiedzą eksperci Chapter Zero Poland podczas konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze”, która odbędzie się 31 maja 2021 roku. Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należy się zarejestrować tutaj.

Agenda konferencji Nowoczesne Rady Nadzorcze:

10:00
Otwarcie

10:00
The US Audit Committee – Priorities and Effectiveness/ Krista Parsons, Audit Committee Programs Leader, Deloitte US

10:45
Panel dyskusyjny: Dobre praktyki komitetów audytu – nowe wyzwania

12:00
Prezentacja: Rola rad nadzorczych w kształtowaniu strategii klimatycznych firm. Perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów. Inicjatywa Chapter Zero Poland / Karina Litvack, non-Executive Director Eni s.p.a., Board Director Climate Governance Initiative & Chapter Zero UK

12:30
Panel dyskusyjny: Kształtowanie strategii klimatycznych firm – perspektywa członków rad nadzorczych oraz zarządów.


Źródło: Deloitte

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sustainability – okrągły buzzword, czy realny impakt na środowisko i obowiązkowy kierunek w biznesie? [WYWIAD]

marta_karwacka

Czy zrównoważony rozwój organizacji i promowanie zrównoważonej konsumpcji stają się wartościami, bez których firmy będą tracić zaufanie konsumentów? Skąd bierze się tak duże zainteresowanie konsumentów eko-markami? Od czego zacząć zmiany w firmie, by zrównoważony rozwój nie stał się tylko wydmuszką? Kuba Kossut rozmawia z dr Martą Karwacką, socjolożką biznesu i właścicielką firmy doradczej Good Impact.

Marta, od wielu lat zajmujesz się tematem systemowej odpowiedzialności biznesu w obszarze środowiskowym, społecznym oraz promowaniem zrównoważonej konsumpcji. Szczególnie bliska Ci jest branża odzieżowa. Jednym z moich ulubionych brandów tekstylnych jest marka Patagonia. Co sądzisz o ich ostatnich zapowiedziach na temat świadomej rezygnacji ze wzrostu biznesowego firmy, wynikającego głównie z produkcji wciąż nowych ubrań na rzecz skupowania i recyclingu istniejących produktów?

W tym pytaniu wybrzmiewa lekkie niedowierzanie – postrzeganie wspomnianego ruchu w kategoriach szaleństwa albo „strzelenia sobie w kolano”. Co może z tego wyjść – jeżeli firma odzieżowa mówi, że nie chce już zarabiać na produkcji nowych ubrań, przechodząc na modele, związane z wypożyczaniem, naprawą i odsprzedażą tych, które wyprodukowała w przeszłości? Dla mnie to jedna z mądrzejszych biznesowych decyzji. To nie jest trend w modzie, a tym bardziej trend chwilowy. Absolutnie każda branża się zmienia. Obserwujemy rosnącą presję na marki, oczekiwanie, by te na nowo określiły swoją rolę w społeczeństwie. Niektóre marki to robią, odpowiadają na te oczekiwania. Dla mnie siła konsumentów wynika stąd, że nigdy wcześniej kategorie konsumentów i obywateli nie były tak blisko. Konsumenci-obywatele się buntują, to oni wychodzą na ulicę i to oni żądają większego zaangażowania firm w sprawy społeczne i środowiskowe.

Powiedziałaś, że się zmieniamy. W jakim stopniu dzieje się to już na szeroką skalę? Pozostając przy Patagonii – sam funkcjonuję w środowisku wspinaczkowym, które jest bardzo uwrażliwione na naturę, klimat – wszystko, co jest związane z ochroną środowiska. To jest bardzo wąska grupa docelowa, tak samo jak outdoorowcy. Pytanie, jak dalece to uwrażliwienie i zmiana konsumenta w obywatela jest już, lub za chwilę będzie, masowe?

Bardzo często, udzielając wywiadów, mierzę się z takimi pytaniami. Moi rozmówcy zwykle twierdzą, że to nie jest jeszcze masowe. Ja zaczęłam się interesować tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2003 roku. Wówczas zaledwie kilkanaście osób w Polsce podejmowało ten temat. Zatem sam rozumiesz, że to, co dzieje się dzisiaj, to dla mnie ogromna zmiana. Bez wątpienia firmy ulegają presji aktywistów, organizacji pozarządowych i konsumentów, którzy dysponują dziś dużą siłą. Ona nie jest jeszcze masowa w ujęciu rynkowym, ale na pewno jest znacząca. Czy te zmiany mogą zachodzić szybciej? Odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo musimy uwzględnić zmiany procesów produkcyjnych i szeregu innych rzeczy w organizacjach. Jednak rozmawiając z przedstawicielami firm, widzę tę zmianę. Nie są to już osoby, które chcą zrobić mały projekt społeczny i posadzić trzy drzewa, tylko ludzie, którzy chcą dokonać zmian w dotychczasowych procesach. Coraz częściej zdarza się, że w te projekty zaangażowany jest członek zarządu.

Dla mnie to jest dobra zmiana, bo widzę, że te tematy zyskują w firmach dużo wyższą rangę. Menedżerowie w firmach zaczęli dostrzegać, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma biznesowy sens i obejmuje dużo więcej niż pojedyncze eko-akcje lub działalność charytatywną. I całe szczęście, że tak się stało.

Z czego wynika ta zmiana? Skąd ta rosnąca popularność rozwiązań z zakresu systemowej odpowiedzialności?

Przede wszystkim, że zmieniło się otoczenie. Firmy działają w zupełnie innym kontekście społecznym niż chociażby 5 lat temu. Z jednej strony rynek stał się bardziej wymagający, ale z drugiej – chłonny na nowe rozwiązania oraz wrażliwość społeczną i środowiskową. Jasne, grupa osób, która chodzi po górach, do której ja również należę, jest prawdopodobnie bardziej uwrażliwiona środowiskowo. Ale pamiętajmy, że zmieniają się także normy społeczne, a dzięki temu przybywa osób, które zwracają uwagę na społeczną i środowiskową odpowiedzialność firm.

Według raportu U.S. Trust 93 proc. Millenialsów uważa, że aspekty społeczne i środowiskowe są bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji zakupowych czy inwestycyjnych. Edelman Trust Barometer z 2019 roku – 76 proc. konsumentów uważa, że CEO firm powinni przewodzić zmianom, a nie przyjmować bierną postawę w oczekiwaniu na wprowadzenie odpowiednich regulacji.

Na przestrzeni ostatnich 2-3 lat bardzo dużo mówimy o zmianach klimatycznych. W 2019 roku miliony młodych ludzi z Gretą Thunberg na czele wychodziło na ulice, żeby manifestować swoją niezgodę na brak reakcji ze strony starszych pokoleń. To nie jest już kwestia małej grupy społecznej, która w czasie wolnym spędza czas w górach/w naturze. To jest kwestia absolutnie wszystkich ludzi, którzy zaczynają widzieć, że nie ma zimy albo że są huragany, albo że zaczynamy bać się natury. Jeżeli obserwujemy zmiany klimatyczne, a potem czytamy w mediach, że to efekt produkcji, emisji gazów cieplarnianych, bardzo szybko się to łączy w jedną całość.

Stajemy się więc jako konsumenci coraz bardziej wrażliwi na swoje otoczenie – zmieniamy własne nawyki, zaś inspirowani informacjami, przekazywanymi przez media, „winą” za obecną sytuację obarczamy wszechobecny konsumpcjonizm. Świadomość kształtuje pewną postawę, której jako konsumenci oczekujemy także od marek.

Malcolm Gladwell twierdzi, że w procesie rozprzestrzeniania się pomysłów czy idei ważny jest element przyczepności sprowadzający się do tego, jak bardzo – na dany moment – ważna jest informacja, którą słyszymy. I najszybciej rozprzestrzeniające się informacje to te wzbudzające niepokój lub strach. A – nie ma się co oszukiwać – te, które słyszymy na temat zmian klimatycznych, wywołują w wielu ludziach LĘK o przyszłość, obawę przed niedostatkiem podstawowych zasobów takich jak woda, czyste powietrze.

Z wielu badań wiemy, że wrażliwość społeczna przedstawicieli młodych pokoleń jest bardzo wysoka. Wg raportu Compare Ethics – 9 na 10 przedstawicielek pokolenia Z uważa, że firmy muszą być odpowiedzialne środowiskowo i społecznie. My tego po prostu nie unikniemy.

To znaczy, możemy udawać, że to chwilowy trend, ale to nie minie. To nie tylko deklaracje, ale coraz częściej realne zachowania. Widzimy, że ludzie czują radochę, połączoną z takim poczuciem – nazwijmy to: „spełnienia dobra społecznego” — „bo nie kupiłam nic przez ostatni miesiąc”, „bo wymieniłem”, „bo naprawiłem”. Więc jeżeli masz do dyspozycji markę taką jak Patagonia, która mówi „OK, oddaj, my ci naprawimy”, to nie pójdą w to? Pójdą.

Czy myślisz, że to możliwe, że pandemia skatalizowała procesy o których mówimy? Że ludzie są troszeczkę mniej zainteresowani tą konsumpcją, a bardziej obywatelskością w kontekście zagrożenia klimatycznego? Czy to jest stwierdzenie na wyrost?

Jest chyba za wcześnie, żeby tak mówić, choć rzeczywiście według jednego z badań, do których dotarłam, prawie 50 proc. Polaków twierdzi, że bardziej boi się zmian klimatycznych niż jeszcze tuż przed pandemią. Myślę jednak, że niezależnie od deklaracji żyjemy w kulturze hiperkonsumpcji i z pewnością trzeba poczekać, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście będziemy w stanie się przed nią powstrzymać. Jeżeli nie pojawią się na rynku nowe modele biznesowe. One oczywiście już się pojawiają – pożyczanie, naprawy, nowe technologie, startupy, które proponują zupełnie nowe rozwiązania właśnie w duchu ochrony planety czy zdrowia psychicznego. Dla mnie Patagonia jest po prostu liderem czytania znaków na rynku. To wszystko jest spójne z ich filozofią. Bardzo często jestem pytana, jak tu być taką Patagonią. Musisz zmienić cały mindset, wdrażać w organizacji wartości i przepracować nowe myślenie o marce, nie tylko w dziale marketingu, ale w całej organizacji. Patagonii jest łatwiej, ponieważ robi to już kilkadziesiąt lat, ale ewidentnie jej menedżerowie czytają „znaki”.

Szacunki są takie, że wartość rynku second-hand z 28 miliardów dolarów w 2019 roku ma wzrosnąć do wartości 63 miliardów dolarów w 2024. To jest po prostu ogromny skok. To widać też i w Warszawie i w Toruniu, w Poznaniu, w każdym miejscu, gdzie ludzie zaczynają się cieszyć alternatywnymi sposobami korzystania z ubrań.

Te proporcje się odwrócą?

Tak. Potwierdzeniem tego mogą być prognozy z raportu Lablaco Circular Fashion Report, opracowanego przez akademików, ekspertów rynku, analityków itd. Według raportu wartość rynku cyrkularnej mody ma sięgać już 5 bilionów dolarów. Second-hand, czyli reuse: swapy, wymienianie, wypożyczanie to jest tylko jedna noga tej cyrkularności. Ale duży kawałek tego tortu obejmuje proces projektowania ubrań z myślą o ich jak największej trwałości i wykorzystaniu po tym, kiedy konsument skończy używać danego produkt. Kolejny to inwestycje, i pomysły, które wchodzą w obszar łańcucha dostaw. Mamy już materiały i tkaniny ze skórek po pomarańczach, z wytłoków winogron, z odpadów po produkcji soków jabłkowych.

Czyli zachodzące zmiany de facto nie stają w sprzeczności z potrzebami biznesowymi, ale odpowiadają na potrzeby rynku.

Komisja Europejska pracuje nad dyrektywami, które mają przyspieszyć przechodzenie na model gospodarki cyrkularnej. Przykładem może być dokument Circular Economy Action Plan, w którym wskazano trzy ważne aspekty, odnoszące się do tego, w jaki sposób projektujemy, jak wspierać konsumentów oraz jak wesprzeć cyrkularność w procesach produkcyjnych. Można się spodziewać, że w najbliższym czasie pojawią się regulacje prawne i kampanie, promujące cyrkularność. Całe otoczenie firm się zmienia, dlatego coraz częściej firmy widzą w tych działaniach i zmianach biznesowy sens.

Oczywiście ogromnie mnie to cieszy, bo zawsze byłam przeciwnikiem CSR-u, rozumianego wyłącznie wizerunkowo, z tymi „przysłowiowymi” trzema drzewami do zasadzenia. W odpowiedzialności biznesu w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście super, że robimy miłe rzeczy, ale kluczowe jest to, czy jesteśmy odpowiedzialni – w różnych obszarach – generując zysk.

Z tej perspektywy to wszystko nabiera dodatkowego sensu. Działania rzeczonej Patagonii czy innych firm można traktować jako przygotowanie do tego dokumentu KE. Przygotowanie się na przyszłość. Inwestowanie w firmę dziś to przygotowanie na to, żeby za te 3, 5, 10 lat być w stanie zaadresować przyszłe potrzeby konsumentów. Pytanie – dlaczego taka Patagonia na razie jest wyjątkiem? Co jest barierą w innych firmach?

Patagonia jest wyjątkiem dlatego, że strategię „spójności z naturą” ma od dziesiątek lat. I myślę, że jest im łatwiej. W książce poświęconej Patagonii przeczytałam takie zdanie „Pamiętajcie, że praca musi sprawiać frajdę. Cenimy pracowników, którzy prowadzą barwne, spełnione życie”. Powiedz mi, która firma w Polsce albo na świecie tak podchodzi do pracowników?

A to jest także ważny obszar odpowiedzialności, bardzo mocno powiązany z wynikami biznesowymi. Jeżeli pracownicy dobrze się czują w organizacji, to takim ludziom się chce tworzyć zespół z tą firmą i myśleć o jej rozwoju. Kultura organizacyjna wpływa na relacje z otoczeniem. To w jaki sposób traktowani są klienci, dostawcy, środowisko, dużo mówi o tym, czy firma rzeczywiście jest odpowiedzialna, czy tylko o tym mówi. Tu masz odpowiedź – dlaczego Patagonia jest wyjątkiem.

Czy uważasz, że to podejście jest reaplikowalne na szerszą skalę?

Moim zdaniem wiele firm jest zaskoczonych tym, z jaką intensywnością uderza w nich temat zrównoważonego rozwoju. Wielu managerów czuje się zagubionych. Nie dziwię się temu, bo prawda jest taka, że przez wiele lat wszystkie sygnały, które otoczenie wysyłało firmom, były przez biznes lekceważone i ignorowane. Takie sygnały otrzymywały m.in. branża odzieżowa czy mięsna, która dziś jest na ostrym zakręcie. Ale czeka to absolutnie każdą branżę.

Jak wspominałam wyżej nastawienie konsumentów, polityków i coraz częściej menadżerów do odpowiedzialności biznesu się zmienia. Młodzi ludzie szukający pracy już zaczynają pytać firmy – co te robią dla środowiska i kwestii społecznych. W efekcie firmy będą – moim zdaniem – „rozsadzane” także od środka. Będą musiały reagować nie tylko na presję konsumentów czy regulacje prawne, ale także na oczekiwania swoich młodych pracowników. Jesteśmy w momencie, w którym coraz bardziej klarowne jest, że strategia biznesowa może być tożsama ze strategią odpowiedzialności i wpływu społecznego czy środowiskowego. Jesteśmy dziś w stanie znaleźć bardzo wyraźne punkty wspólne tych strategii. Myśląc odpowiedzialnie o naszym wpływie społecznym i środowiskowym, będziemy zarabiać.

To jest niesamowite i myślę, że możemy również mieć w tym swój udział – jako branża reklamowa, albo w ogóle jako marketerzy, przecież większość tych wielkich korporacji to firmy notowane na giełdzie. Giełda już dawno przestała być narzędziem długofalowego pozyskiwania zysku od przedsiębiorstw, ewoluując w kierunku budowania baniek, nastawionych na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Bańki się budują na wizerunku. Jeżeli będziemy nagłaśniać problemy, związane ze zrównoważonym rozwojem, również firmy, które są notowane na giełdzie oraz ich akcjonariusze będą musieli wziąć to pod uwagę swojej strategii biznesowej. Te, które uwzględnią to pierwsze, będą wygrywać.

Można powiedzieć, że powoli tak się już dzieje. Na przestrzeni ostatniej dekady obserwujemy rozwój społecznie odpowiedzialnego inwestowania (socially responsible investing – SRI). Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę nie tylko na kryteria ekonomiczne, ale też etyczne, wpływ społeczny i środowiskowy oraz dialog z interesariuszami. I skoro mówimy o inwestorach, to musimy zakładać, że są to ludzie czy instytucje, które planują zarabiać. Dożyliśmy czasów, kiedy inwestowanie w spółki odpowiedzialne się opłaca.

O wzroście zainteresowania odpowiedzialnym inwestowaniem świadczy powstawanie takich organizacji jak Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), Eurosif, US SIF.
Według danych GSIA w 2018 r. wartość społecznie odpowiedzialnych inwestycji na całym świecie wynosiła 30 683 mld USD, co w porównaniu z 2016 r. oznacza wzrost o 34,34 %. W Polsce już w 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawił się RESPECT Index, czyli Indeks spółek odpowiedzialnych. Od września 2019 r., zastąpił go Indeks WIG-ESG.

Z kolei od marca tego roku w całej UE zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Celem rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) jest zmobilizowanie firm z sektora finansowego do większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

To wszystko pokazuje, że to o czym dziś rozmawiamy, to nie temat przywiązywania się ekologów do drzew, tylko kwestia naprawdę stricte biznesowa. Bazująca na kalkulacji, nie na dobrej wierze.

Tak. Wierzę w to, że firmy, które są odpowiedzialne, będą zarabiać, ponieważ będą pozyskiwać lepszych pracowników, którzy będą z firmą związani. Będą zarabiać, ponieważ konsumenci będą sobie odpowiedzialne marki rekomendować, i o nich rozmawiać. Odpowiedzialne firmy, nie muszą wydawać ogromnych pieniędzy na przekonywanie, że to, co jest szkodliwe, szkodliwe nie jest, a idąc dalej – zbudują fair relacje z dostawcami, bazując na partnerskim dialogu.

Przykładem może być tu odważny projekt Grupy Żywiec. Firma realizuje wiele różnych projektów, również takich, które nie są widoczne dla konsumenta, bo np. obejmują zmiany w procesach produkcyjnych, np. mają na celu oszczędzanie wody. Menedżer z Grupy Żywiec w jednym z wywiadów opowiadał o kampanii zwrotnych butelek. Akcja w mojej ocenie jest świetna, angażuje konsumentów, którzy są zmartwieni problemem marnowania szklanych butelek i od lat mówili o możliwości ich zwrotu – tak jak było kiedyś. Firma tym projektem trochę rozwiązuje problem konsumenta, jednocześnie go angażując, ale jest to dla niej przede wszystkim zasadne biznesowo, ponieważ producent piwa potrzebuje butelek. To jest przykład na sensowne łączenie kwestii środowiskowych i społecznych z interesem czy strategią biznesową firmy.

To są świetne wiadomości. Jaką rolę widziałabyś dla branży reklamowej w tych przemianach, w przyspieszeniu ich…?

Z branżą reklamową z pewnością związanych jest wiele tematów. Przecież Wy jesteście pośrednikiem między firmą a konsumentem, Wy kreujecie komunikację. Warto zatem zastanowić się w jaki sposób chcecie komunikować i jakie treści wspieracie. Już teraz realizowane są outdoorowe kampanie, które pochłaniają zanieczyszczenia powietrza. Na rynku funkcjonują też firmy, które przerabiają banery i billboardy na torby. Ale branża nie może się na tym zatrzymać, z mojej perspektywy nie wystarczy robić pojedynczych eko-akcji, czasy się zmieniły na tyle, że one często są jak przysłowiowy „kwiatek do kożucha” – do niczego nie pasują, nie są spójne z pozostałymi komunikatami firmy. Konsumenci szybko na takie eko-akcje reagują.

Czytają nas marketerzy, ludzie mediów i biznesu, co chciałabyś im powiedzieć, jaki apel byś wystosowała? Od czego zacząć, na co uważać jeśli chcieliby realnie wdrożyć zmianę w podejściu na miarę, powiedzmy, Patagonii?

Zachęcam do dobrego zaznajomienia się z pojęciami zmian klimatu, odpowiedzialności i transparentności, żeby w pierwszej kolejności w ogóle dobrze wiedzieć, o czym się mówi. Ja rozumiem, że żeby się tego nauczyć, potrzeba trochę czasu. Jednak uważam, że nie ma inne drogi – jako konsumentka, nie akceptuję lekceważenia tego tematu.

Z drugiej strony, rozumiem, że duża zmiana, wymaga zmiany świadomości wewnątrz organizacji, a to wymaga czasu. Branża reklamowa jest newralgiczna również w kontekście wielu problemów społecznych, które pewnie mogłyby być mniejsze, gdyby np. nie kampanie, pokazujące, chociażby, jak musisz wyglądać, co mieć, żeby być akceptowanym.

Przestrzegam na pewno przed „podążaniem utartymi schematami”. Przykładowo: zazwyczaj robiliśmy kampanię z influencerami, to teraz zrobimy to samo, tylko zaprosimy eko-influencerów. No nie.

Ponieważ poza współpracą z firmami piszę bloga o odpowiedzialnej modzie, bywam postrzegana przez niektórych jako „eko influencerka”. Mam także znajomych z tego środowiska, i obserwuję, jak często branża reklamowa nie radzi sobie z tematem, nawet „na styku” z influencerami zajmującymi się zmianami klimatu.

Nie rozumieją, nie chcą zrozumieć, lub nie mają czasu, by zrozumieć motywacji wielu eko-inluencerów. Proponują np. Przesłanie produktów w zamian za wypromowanie go w SM. Kiedy spotykają się z odmową, kompletne nie rozumieją, dlaczego ktoś nie chce za darmo nowych butów, sukienek czy innych gadżetów. To może brzmieć jak drobiazg, ale tu wchodzimy w temat dialogu społecznego, czyli tego, w jaki sposób komunikować się z interesariuszami: influencerami, ze społecznościami lokalnymi, pracownikami czy też z konsumentami. Tu często brakuje dialogu, czyli rzeczywistego wejścia w relację z człowiekiem. Tak naprawdę cała koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest właśnie o ludziach – o ludziach w organizacjach, o ludziach na zewnątrz tej organizacji, o ludziach, którzy obserwują tę organizację. Pytanie, czy ci ludzie chcą ze sobą pogrywać i sobą manipulować, czy chcą ze sobą naprawdę rozmawiać i siebie słuchać.

Kończąc wątek wpływu branży… Każda branża musi zdefiniować swoje wyzwania w obszarze odpowiedzialności, swoje kroki milowe i swoją strefę wpływu. One będą inne dla branży odzieżowej, inne dla budowlanej.

Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, która w nowym świetle pokazuje temat sustainability – nie w kategoriach osobistych, a biznesowych.

 

 

Dr Marta Karwacka – socjolożka biznesu, właścicielka firmy doradczej Good Impact. Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem, współpracą międzysektorową i odpowiedzialnym kupowaniem. Zainteresowana systemowym podejściem do odpowiedzialności oraz rzeczywistym impactem. Promuje odpowiedzialną konsumpcję i circular economy. Realizuje projekty doradcze i badawcze. W 2013 roku jej praca doktorska na temat współpracy międzysektorowej otrzymała I nagrodę w konkursie Verba Veritatis. Obecnie, jest jurorką konkursu Verba Veritatis, konkursu Sustainable Fashion Award oraz Panelu Pozytywnych Postaci oceniającego Start-upy Pozytywnego Wpływu. Współtworzyła Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Projekt dialogu społecznego jej Klienta – Grupa Żywiec – otrzymał nagrodę (Srebrny Spinacz) w ramach konkursu ZŁOTE SPINACZE 2018. Na blogu How to Wear Fair? Zajmuje się tematyką odpowiedzialnej konsumpcji w branży odzieżowej. Jej zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze mody zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE statuetką ELLE Style Awards 2018. Wykłada na studiach podyplomowych m.in na Akademii Leona Koźmińskiego, SGH w Warszawie i UMK w Toruniu. W ostatnich latach była prelegentką m.in na takich wydarzeniach jak: 100% Retail&Fashion, ELLE About Fashion, Open Eyes Economy Summit, i Chellange Accepted by H&M. Przez (kwietniowy) Forbes Women wyróżniona w zestawieniu 25 LIderek Zrównoważonego Rozwoju.

 

 

 

 

CEO MediaCom Warszawa, związany z agencją od 2003 roku, a od 2008 roku zasiada w jej zarządzie. Rozpoczynał karierę zawodową w Instytucie Ekonometrii SGH, skąd przeszedł do MediaCom, aby stworzyć pierwszy w Polsce dział marketingowych analiz ekonometrycznych. Do dziś pozostał zwolennikiem stosowania zaawansowanej analityki w służbie komunikacji marketingowej. Gorąco wierzy też w siłę strategicznego planowania całego, pełnego wewnętrznych interakcji ekosystemu mediów. W wolnym czasie uprawia wspinaczkę skałkową. Zaangażowany w tematy ekologii i resilience, jest przekonany, że jako branża swoimi działaniami możemy wspierać globalne postawy z myślą o społeczeństwie i przyszłych pokoleniach. Wierzy w siłę partnerskich relacji, w pracy kierując się filozofią MediaCom, People First Better Results.

Kuba Kossut

Nowe Życie by Auchan – testowy projekt w sklepach Auchan

Auchan

Realizując swoją strategię CSR, Auchan Retail Polska wprowadza testowy projekt - Nowe Życie by Auchan oparty na gospodarce obiegu zamkniętego. W pięciu hipermarketach sieci na terenie Polski klienci mogą, oprócz dostępnych już kolekcji odzieżowych, takich jak np. marki własnej InExtenso, kupić używane, sprawdzone, czyste i posortowane ubrania innych, znanych marek w opcji “second hand” w bardzo atrakcyjnych cenach. W ten sposób firma potwierdza swoje zaangażowanie i promowanie zrównoważonego stylu życia. Projekt realizowany jest we współpracy z francuską firmą Patatam, specjalizującą się w odzyskiwaniu i sprzedaży odzieży używanej.

Koncept Nowe Życie by Auchan wpisuje się w strategię CRS określoną w projekcie #Auchan 2022.  Poprzez partnerstwo z Patatam, nawiązane we Francji w lutym 2020 roku, Auchan Retail dąży do osiągnięcia następujących celów:

 • spełnienia nowych oczekiwań konsumentów poprzez włączenie się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i udostępnienie oferty produktów używanych
 • zmniejszenie wpływu na emisję dwutlenku węgla poprzez ofertę tekstyliów używanych
 • odświeżenie oferty proponowanej w hipermarketach poprzez współpracę ze specjalistami, którzy wraz z klientami przyczyniają się do odpowiedzialnego podejścia w konsumpcji

Nowe życie by Auchan  jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, którzy zainteresowani są odpowiedzialnym użytkowaniem odzieży i kupowaniem markowych, używanych ubrań w dyskontowych cenach. W ramach projektu dostępne są ubrania takich marek jak: Tommy Hilfiger, Guess, Ralph Lauren, Calvin Klein, H&M, Pepe Jeans, Mango, Zara, Nike, Adidas, Abercrombie&Fitch, Jules oraz Massimo Dutti. Oferta Nowe Życie by Auchan obejmuje odzież damską, męską i dziecięcą, w tym: t-shirty, sukienki, spódnice, spodenki, szorty, spodnie, koszulki polo, koszule, bluzki, kombinezony i  bluzy. Ceny kształtują się od 7 do 35 zł w zależności od grupy produktów.

Projekt opiera się na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego – naprawie, ponownym użyciu i recyklingu i stanowi ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego.

Musimy pamiętać, że tylko niewielki procent tekstyliów na całym świecie jest poddawanych recyklingowi. Polscy klienci coraz częściej chcą mieć realny wpływ na środowisko np. poprzez dłuższe użytkowanie produktów, dokonują świadomych wyborów, także na modę patrzą pod kątem ekologii. Możliwość kupienia używanej odzieży znanych i cenionych marek idealnie wpisuje się w ten trend. Koncept Nowe Życie by Auchan to także ważny element strategii Auchan 2022. Wierzymy, że nasi klienci pozytywnie przyjmą naszą propozycję, pierwsze opinie są bardzo zachęcające.

Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska

Projekt Nowe Życie by Auchan jest obecnie realizowany pilotażowo w pięciu hipermarketach: Warszawa Jubilerska, Warszawa Wola, Katowice Reńców, Kraków Bronowice i Kraków Bora. Opinie Klientów są bardzo pozytywne. W planach możliwe poszerzenie projektu na kolejne hipermarkety w 2 połowie roku.


Źródło: Auchan

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Odpowiedzialny biznes przestawiony na nowe tory [RAPORT]

raport CSR

Opublikowany właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu największy w Polsce przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. Wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. W 19. już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Łączna liczba praktyk, które znalazły się w raporcie stanowi rekord w historii wydawnictwa i wynosi blisko 2000.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznie wydaje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji), w tym 57 firm z sektora mikro, małych i średnich (55 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreślają, że mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazuje, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Nierzadko musiały też przybrać zupełnie inną formułę.

Aż 40 proc. wzrost praktyk zgłoszonych do raportu po raz pierwszy dowodzi tego, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii. Autorzy raportu zwracają uwagę na trendy takie jak 80 proc. zwiększenie się liczby nowych działań CSR w obszarze zagadnień konsumenckich, wzrost o 65 proc. w uczciwych praktykach operacyjnych i 40 proc. wzrost w obszarze praktyk z zakresu pracy. Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami.

Wzrost nowych praktyk to efekt także przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas COVID-19. Przykładowo, jeśli firma realizowała projekt grantowy, to ze względu na pandemię środki te przeznaczyła na inicjatywy wspierające dzieci, seniorów czy lekarzy podczas lockdownu. Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw, co również obrazują działania zgłoszone do raportu. Firmy współpracowały na przykład przy produkcji żeli do dezynfekcji, udostępniania i dowozu leków, i produktów ochrony osobistej do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej.

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska”. 19. edycja raportu to kolejna rekordowa publikacja pod wieloma względami. Chciałam serdecznie podziękować autorkom i autorom artykułów eksperckich, zamieszczonych w raporcie. Dziękuję firmom, które zgłaszają dobre praktyki do naszej dorocznej publikacji i dzięki którym tak obszerne zestawienie FOB może przygotować. Zapraszam do lektury raportu!

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Obszary ISO 26000

Działania CSR w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, podobnie jak w poprzednich edycjach, podzielone zostały na 7 obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000.

 • Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (631 dobrych praktyk) – w praktykach, pomimo różnego ich skategoryzowania, widać odpowiedź na największe wyzwania roku 2020: wsparcie służby zdrowia; pomoc dla nauczycieli i uczniów w przejściu do nauki zdalnej; otoczenie opieką seniorów, którzy poprzez obostrzenia i fakt, że stanowili jedną z grup ryzyka, stali się grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem.
 • Praktyki z zakresu pracy (525 dobrych praktyk) – czynnikiem wpływającym na specyfikę podejmowanych inicjatyw była przede wszystkim pandemia. Firmy wdrożyły rozwiązania, które miały wesprzeć zatrudnionych i ochronić ich przed zakażeniem koronawirusem. Pracodawcy zwracali uwagę także na zdrowie psychiczne swoich pracowników podczas lockdownu. Zaoferowały m.in konsultacje z psychologami i szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem czy wspierające w zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Firmy umożliwiały też zatrudnionym zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz społeczności lokalnych, grup narażonych na wykluczenie oraz personelu szpitali.
 • Środowisko (382 dobrych praktyk) – Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla istotność kontynuacji przedsięwzięć podjętych w poprzednich latach. Zgłoszono bowiem aż 178 praktyk długoletnich (dla porównania 136 praktyk długoletnich w 2019 roku). Ważne jest również to, że ponad połowa nowych praktyk wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli dotyczy działań w dziedzinie klimatu w różnej formie.
 • Prawa człowieka (110 dobrych praktyk) – wciąż wiele miejsca w obszarze praw człowieka zajmują praktyki z kategorii „kobiety w biznesie”. Są to aktywności przeznaczone dla kobiet chcących rozwijać się zawodowo, także w obszarze nowych technologii, oraz dotyczące np. skutecznego łączenia pracy z rolami opiekuńczymi. Niezwykle istotna pozostaje tutaj kwestia równości płac.
 • Zagadnienia konsumenckie (107 dobrych praktyk) – znaczenie troski o bezpieczeństwo klientów w czasie pandemii potwierdza ostatnia z kategorii w niniejszym obszarze (zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów), w której, w porównaniu z poprzednim rokiem, pojawiło się cztery razy więcej (16) praktyk. Pandemia wpłynęła także na częstsze sięganie po nowe technologie w postaci np. ułatwienia zakupów online.
 • Uczciwe praktyki operacyjne (106 dobrych praktyk) – zgłoszone inicjatywy w dużym stopniu odzwierciedlają specyficzny dla biznesu rok 2020, w którym ze względu na pandemię konieczne było skupienie się na dostosowaniu biznesu do nowych warunków. Wiele firm zdecydowało się na wspieranie swoich dostawców i partnerów biznesowych m.in. w formie promowania ich produktów i usług, a także poprzez dzielenie się wiedzą.
 • Ład organizacyjny (97 dobrych praktyk) – podobnie jak w poprzednich edycjach, w tym obszarze dominują praktyki z zakresu etyki i zarządzania. Ponadto w obliczu pandemii wiele działań podejmowanych przez firmy było związanych z miejscem pracy, co obrazuje częstsze przyporządkowanie tych inicjatyw do ósmego z Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego wzrostu gospodarczego i godnej pracy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Zdrowie priorytetem

Najnowsza edycja raportu jest piątą, w której dobre praktyki zawierają również informację o tym, do realizacji którego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ kontrybuują. Tegoroczny Raport przynosi zmianę pozycji dotychczas dwóch najczęściej wskazywanych celów. Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia (574 praktyk) wyprzedził Cel 4 – Dobra jakość edukacji – 433 działań. Dowodzi to znaczenia kwestii ochrony zdrowia w minionym roku i tego, że biznes odegrał na tym polu ważną rolę. Podobnie jak w poprzedniej edycji na trzecim miejscu znalazł się Cel 8 – wzrost gospodarczy i godna praca ( 415 dobrych praktyk).

Najmniej praktyk dotyczy Celu 14 – Życie pod wodą, Celu 2 – Zero głodu oraz Celu 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Premiera #Raport2020

Wydarzenie poświęcone ogłoszeniu Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” odbyło się 15 kwietnia w formule online, a zainteresowani mogli je śledzić m.in. poprzez portal Odpowiedzialnybiznes.pl oraz stronę https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/.

Podczas premiery miały miejsce także wydarzenia towarzyszące. Oficjalnie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły firmy: Allegro.pl, Auchan Retail Polska, LW Bogdanka SA, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Walstead Central Europe (czytaj więcej https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/partnerstwo-odpowiedzialnego-biznesu). Wydarzenie było również okazją do uhonorowania długoletniej współpracy firm z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za 5-letnią działalność w ramach Programu Partnerstwa dziękowano: Adamed Pharma S.A., Amica S.A., Grupa Velux, Stena Recycling. 10 lat zaangażowania świętują Siemens Sp. z o.o. oraz Skanska, natomiast 20-lecie współpracy obchodzi Provident Polska S.A.

Ogłoszono także pierwsze wyniki badania „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce”. Stanowi ono kontynuację badania „Menedżerowie CSR 2020”, a zrealizowano je wśród prezesek i prezesów firm działających w Polsce (czytaj więcej https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/prezeski-i-prezesi-o-csr/). Zaprezentowano również wyniki 11. edycji konkursu dla dziennikarzy i ekspertów CSR, Pióro odpowiedzialności. Wśród nagrodzonych tekstów znaleźli się autorzy, których artykuły opublikowane zostały na łamach: architekturaibiznes.pl, ICAN Management Review, Gazeta Nienieodpowiedzialni, Obserwatorfinansowy.pl, Personel Plus, Tygodnik POLITYKA (czytaj więcej https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialny-biznes-w-prasie-znamy-najlepsze-artykuly-2020-r).

Ponadto, 15 kwietnia oficjalnie zainaugurowano nowy projekt badawczy FOB, dotyczący zrównoważonego śladu cyfrowego. Temu tematowi poświęcona była dyskusja z udziałem dr Aleksandry Stanek-Kowalczyk oraz dr. Wojciecha Kurowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (czytaj więcej https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/forum-odpowiedzialnego-biznesu-inicjuje-projekt-badawczy-o-zrownowazonym-sladzie-cyfrowym).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm (od edycji za rok 2019 obowiązuje limit rejestracji nowych dobrych praktyk), które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Premiera raportu odbyła się 15 kwietnia w formule online. Zapis wideo wydarzenia dostępny jest m.in. w portalu https://odpowiedzialnybiznes.pl/

Wersja PDF raportu do pobrania jest na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/

Działania CSR z edycji za rok 2020 dostępne są również w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/


Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wystartował nabór działań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych

dobre praktyki odpowiedzialny biznes w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczyna nabór działań CSR do 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 11 stycznia firmy mogą zgłaszać podejmowane inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020.

Jak co roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchamia formularz do rejestracji praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Firmy bezpłatnie mogą zgłaszać działania realizowane w 2020 roku. W oparciu o nie powstaje największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W 18. edycji Raportu znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie, bądź w całym kraju.

Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej strony biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny. Przedsiębiorstwa też nie zapomniały o niesieniu pomocy grupom szczególnie zagrożonym np. seniorom czy osobom bezdomnym, czy o specjalnych potrzebach związanych np. ze zdalnym nauczaniem. W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy realizując akcję, #BiznesReagujeOdpowiedzialnie”. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do Raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19. Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami. Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok poznamy podczas premiery publikacji w kwietniu 2021 roku.

Marzena Strzelczak prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zasady zgłoszeń

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2020 roku. Praktyki długoletnie to działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku.

Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu nowych praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 premierowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja w jednej z poprzednich edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/).

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/ do 11 stycznia 2021 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz, (tel. +48 663 020 358; e-mail: ewa.wojciechowicz@fob.org.pl.) oraz Marta Górska (tel. +48 661 295 001, e-mail: marta.gorska@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114.


Źródło: informacja prasowa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Biznes zaangażowany w walkę z pandemią

dłoń palce koronawirus

Ukazała się trzecia odsłona mapy #BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Materiał powstał w ramach akcji Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentującej aktywność firm w czasie walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Tym razem publikacja zbiera działania w podziale na interesariuszy biznesu.

Beneficjentami działań firm w walce z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 są klienci, pracownicy, placówki służby zdrowia, ale również internauci, społeczności lokalne, kontrahenci czy organizacje społeczne. Przykłady działań na rzecz tych podmiotów prezentuje najnowsza mapa #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, przygotowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To już trzecie tego typu zestawienie działań firm, opracowane przez stowarzyszenie.

Podstawą działania odpowiedzialnego biznesu jest współpraca z szerokim gronem interesariuszy. W czasie pandemii relacje z różnymi grupami otoczenia biznesu nabrały jeszcze większego znaczenia. Wiedza na temat potrzeb, problemów interesariuszy pozwala lepiej adresować pomoc, tak też było w ostatnich miesiącach. Wiele pozytywnych przykładów działania firm zawiera trzecia część mapy #BiznesReagujeOdpowiedzialnie.

Agnieszka Siarkiewicz, starsza menedżerka ds. komunikacji i promocji oraz programów organizacji w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trzecia odsłona mapy #BiznesReagujeOdpowiedzialnie prezentuje 33 inicjatywy podzielone na 7 obszarów:

 • kontrahenci: Bank Gospodarstwa Krajowego, Cemex Polska, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, L’Oréal Polska, PKN ORLEN, Skanska;
 • klienci: Carrefour, Grupa Raben, PGE;
 • organizacje społeczne: BNP Paribas Bank Polska, Fundacja Biedronki Jeronimo Martins, Sanofi;
 • pracownicy: Nestlé Polska, PSE;
 • społeczność internautów: Adamed Pharma, Coca-Cola, Fundacja KPMG w Polsce, Orange Polska, T-Mobile Polska;
 • społeczność lokalna: Amica, Kompania Piwowarska, Grupa LOTOS, PGNiG;
 • szpitale: Brown-Forman Polska, Ceetrus Polska, Chiesi Poland, Henkel Polska, IKEA, ING Bank Śląski, LPP, Provident Polska, Santander Bank Polska, PZU.

POBIERZ INTERAKTYWNĄ INFOGRAFIKĘ Z LINKAMI DO DOBRYCH PRAKTYK 

Akcje pomocowe firm w ramach pierwszej mapy #BiznesReagujeOdpowiedzialnie.

Akcje pomocowe firm w ramach drugiej mapy #BiznesReagujeOdpowiedzialnie.

Akcja #BiznesReagujeOdpowiedzialnie zawiera: działania biznesu na rzecz walki z pandemią koronawirusa, cykl wywiadów z prezesami firm, a także badanie „Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań pracodawców”. Prezentowana jest w mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu: na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl oraz kontach organizacji w mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Linkedin, Instagramie.


Źródło: informacja prasowa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nowa prezeska na czele Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Nowa prezeska FOB

Członkowie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezeskę, Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezeska, Dominika Bettman, pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 1 czerwca br. Władze zdecydowały o powierzeniu funkcji prezeski, Marzenie Strzelczak, od 2014 roku dyrektorce generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2015 roku także członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.


Źródło: Informacja prasowa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF