...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

ABSTRA przekształca się w STUDI

Nowe półrocze rozpoczynamy od dużej zmiany w spółce ABSTRA – wraz z początkiem lipca firma przekształca się w STUDI. Rebranding podyktowany jest koniecznością dostosowania się do potrzeb rynku i chęcią zwrócenia uwagi na nowe kompetencje wychodzące poza Influencer Marketing i produkcję kanałów własnych na YouTube. STUDI to kompleksowe podejście do video i audio w digitalu - od strategii po produkcję i dystrybucję materiałów dedykowanych Millenialsom i generacji Z.

Spółka ABSTRA, jeden z największych niezależnych producentów treści wideo i audio na polskim YouTube, istniejąca na rynku od 2016 r., przekształca się w STUDI. Jej profil działalności w miarę upływu lat przeszedł swoistą ewolucję, poszerzając swoje kompetencje, daleko wychodzące poza standardowy Influencer Marketing. Od 2021 r. ABSTRA prowadzi aż 11 projektów komercyjnych wideo i audio w tym kanały dla marek, podcasty dedykowane, czy produkcje spotów reklamowych i innych komercyjnych materiałów audio-wizualnych. Wszystko to zaowocowało potrzebą zmiany dotychczasowej nazwy.

Dotychczasowa identyfikacja Spółki była nieczytelna dla rynku. Percepcja naszych partnerów oparta była przede wszystkim na genezie powstania Abstra, czyli kanału Abstrachuje.TV. Aktualnie ABCH jest tylko i aż jednym z kanałów wchodzących w skład grupy. Jesteśmy dziś diametralnie innym podmiotem niż w 2016 roku i wspólnie uznaliśmy, że najwyższy czas, aby tę ewolucję podkreślić. Bardzo nam zależy, abyśmy byli postrzegani przez pryzmat naszych projektów i tego co robimy dobrze, czyli kreowaniu, produkcji i dystrybucji komercyjnych treści video i audio skierowanych do Millenialsów i Generacji Z. Ponadto, obok wspomnianego wcześniej wymiaru strategicznego chcieliśmy również, aby nowa identyfikacja była prosta, zrozumiała i w odróżnieniu od Abstra, nie budziła żadnych wątpliwości. Uważam, że STUDI spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Olek Wandzel, CEO i współwłaściciel STUDI

Obok zespołu zarządzającego, do którego należą Olek Wandzel (CEO) Aleksandra Pietrzyk-Zawadzka (VP Sales & Production) oraz Maciej Tomczyk (VP Operations), wartość w rebrandingu dostrzegają również założyciele i pomysłodawcy Abstra.

Strategia spółki oraz jej struktura udziałów uległy zmianie i moim zdaniem bardzo dobrze, że zmiana nazwy to odzwierciedla. Abstra było innym projektem, którego początkowe założenia uległy bardzo dużej modyfikacji. Dodatkowo, oczywiście mylenie działalność całej spółki z działalnością moją oraz Czarka (jako kanału Abstrachuje) wprowadzało odbiorców i rynek w błąd. Cieszymy się na nowy etap.

Robert Pasut, współwłaściciel STUDI i współzałożyciel kanału Abstrachuje.TV

W nowej odsłonie STUDI to nie tylko Influencer Marketing i stała współpraca z twórcami kanałów własnych grupy takich jak choćby Foot Truck, Dla Pieniędzy, Do Roboty, Maksymalnie, Beksy, ABCH, Masny Kanał, czy Hajlajt. To przede wszystkim kompleksowe usługi z obszaru mediów digitalowych: od strategii po produkcję i dystrybucję komercyjnych treści wideo i audio, tworzenie dedykowanych markom kanałów i profili w mediach społecznościowych, a także audyty i optymalizację strategii wydawniczej na YouTube.


Źródło: ABSTRA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF