COVID-19 anuluje wiele polskich biznesów. Choć nastroje w MŚP stabilizują się, koniec roku może być trudniejszy niż początek pandemii

przedsiębiorstwa

Barometr EFL na IV kwartał tego roku pokazuje, że nastroje wśród mikro, małych i średnich firm w Polsce uspokoiły się. Poziom 48,5 pkt. jest tylko o 1,7 pkt. niższy niż w III kwartale br. i o 1,2 pkt. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale zdecydowanie wyższy niż w II kwartale tuż po wybuchu pandemii (32,5 pkt.). Przedstawiciele EFL zwracają jednak uwagę, że „druga fala” epidemii może pokrzyżować plany przedsiębiorców, którzy odbudowują swoje biznesy po pierwszym „uderzeniu” koronawirusa. Kwarantanny rodzin i pracowników, zamknięcia szkół, a w ostateczności lockdownu, wiele polskich MŚP może nie przetrwać.

Za nami już siedem miesięcy z COVID-19. Po bardzo ciężkich pierwszych tygodniach, od maja sytuacja powoli zaczęła się uspakajać. Przedsiębiorcy zaczęli wracać do normalności korzystając zarówno z rządowych pakietów pomocowych jak i wsparcia prywatnych instytucji, w tym finansowych. Również statystyki z rynku pracy wskazują na stabilizację – stopa bezrobocia od czterech miesięcy pozostaje na takim samym poziomie. Jednak ostatnie dni i tygodnie wyraźnie pokazują, że nie pożegnaliśmy pandemii, wręcz przeciwnie, może być jeszcze gorzej. A tego „gorzej” może nie przetrwać wiele polskich biznesów, szczególnie tych z sektora MŚP. Reżim sanitarny, który generuje dodatkowe koszty, braki kadrowe z uwagi na zwolnienia lekarskie czy kwarantannę, mniej klientów – to wszystko spowoduje, że tylko najlepiej przygotowane firmy, i to zarówno od strony organizacyjnej jak i finansowej, wyjdą cało z tego kryzysu.

Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL

barometr EFL
źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

Przedsiębiorcy czekają na rozwój sytuacji

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Poziom 48,5 pkt. osiągnięty w IV kwartale tego roku nie przekroczył progu OR, co oznacza, że warunki do rozwoju sektora MŚP są oceniane jako mniej korzystne w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Większość wskaźników odnotowanych w IV kwartale br. jest zbliżona do tych z czerwcowego pomiaru. Nadal zdecydowana większość respondentów (80,3 proc., poprzednio 81,2 proc.) planuje zachować dotychczasowy poziom inwestycji i spodziewa się takiego samego zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (81 proc., poprzednio 78,3 proc.). Nie zmieniły się też odsetki optymistów, jeśli chodzi o inwestycje czy zewnętrzne finansowanie (różnice wynoszą 0,5 pkt. proc.).

Drobne różnice, na niekorzyść, widać w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. W porównaniu z poprzednim pomiarem nieznacznie spadł odsetek osób, które uważają, że sytuacja poprawi się w odniesieniu do sprzedaży (21 proc., poprzednio 25,8 proc.) i płynności finansowej (11,7 proc., poprzednio 16,7 proc.). Podobnie jednak jak kwartał wcześniej, większy jest odsetek osób, które nie oczekują zmian poziomu sprzedaży (48,3 proc.) i płynności finansowej (66,8 proc.) niż spodziewających się pogorszenia (odpowiednio 29,85 proc. i 21,3 proc.).

Polaryzacja nastrojów w MŚP

Wskaźniki dla firm mikro i małych firm ponownie powróciły do wartości poniżej granicy „pesymizm-optymizm” wynoszącej 50 pkt. (47,6 pkt. dla firm mikro i 46,8 pkt. dla firm małych). Więcej optymizmu można zaobserwować w przypadku największych firm w sektorze MŚP – wskaźnik dla średnich przedsiębiorstw wyniósł 54 pkt. i jest o 1,6 pkt. wyższy niż kwartał wcześniej. W szczególności więcej średnich firm liczy na wyższą sprzedaż – 25 proc., podczas gdy wśród mikro ten wskaźnik wyniósł 21,5 proc., a małych 18,9 proc. Niemal 17 proc. zarządzających średnimi biznesami planuje także większe inwestycje. W przypadku małych firm takich deklaracji jest trzy razy mniej (5,7 proc.), a mikro dwa razy mniej – 7,5 proc. Widać zatem rozbieżność w prognozowaniu przyszłości między mniejszymi i większymi firmami – różnica między najwyższą wartością Barometru a najniższą wynosi 7,2 pkt.


Źródło: Informacja prasowa Europejski Fundusz Leasingowy SA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Tylko połowa Polaków traktuje pandemię poważnie

koronawirus

Już od niemal roku świat zmaga się z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Epidemia koronawirusa wpływa na każdy aspekt naszego życia, zmieniając je nie do poznania. Dodatkowo codziennie jesteśmy zasypywani doniesieniami mediów o coraz to większej liczbie odnotowanych przypadków zachorowań. Jaki jest stosunek Polaków do wprowadzanych obostrzeń? Jak odnajdują się w chaosie informacyjnym? Poniżej najnowsze wyniki badania Inquiry, w którym odpowiadamy na te pytania.

Pod koniec września br. tylko ok. połowa Polaków deklarowała, że pandemia koronawirusa stanowi dla nas nadal zagrożenie i należy ją traktować poważnie, a wszyscy powinni stosować się do nakazu noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego. Jest to postawa reprezentowana w szczególności przez osoby będące w grupach podwyższonego ryzyka, a więc osoby powyżej 55. roku życia. Widać też wyraźnie, że pandemia odcisnęła większe piętno na dużych miastach niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Jednocześnie tylko 6% badanych uważa, że pandemia stanowi zagrożenie wyłącznie dla osób starszych, a młodsi mogą się nie przejmować.

Bez wątpienia COVID-19 jest tematem nr 1 ostatniego półrocza, zarówno w tradycyjnych mediach, jak w internecie i mediach społecznościowych. Mnogość informacji nie idzie jednak w parze z ich jakością, bo aż 43% respondentów twierdzi, że media nie informują nas rzetelnie o panującej sytuacji, a 48% jest już zmęczona tematem pandemii i chciałaby móc więcej o tym nie myśleć. Niemal czwarta część badanych to grupa sceptyków, która uważa pandemię za sztucznie wywołaną przez media panikę, na której zarabiają jedynie wielkie firmy. Takie przekonanie dominuje głównie wśród osób młodych. Niepokojący jest też niski poziom akceptacji dla szczepionki – obecnie tylko 26% badanych deklaruje, że na pewno z niej skorzysta, gdy szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie dostępna.

Kwiecień i maj 2020 były czasem zamrożenia gospodarki, które miało na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Zamknięte szkoły, restauracje, kina, praca zdalna – to obraz tzw. „lock-down”, kiedy polskie społeczeństw zastosowało się do zaleceń i pozostało w domach, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zatrzymać rozwój pandemii. W tym czasie kraje zachodnie: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania nie wprowadziły obostrzeń tak szybko i skutecznie jak Polska, zbierając żniwo tych decyzji w postaci gigantycznych przyrostów osób zakażonych wirusem. Być może właśnie na skutek początkowego sukcesu niemal 40% Polaków uważa, że zamrożenie gospodarki przyniosło więcej szkód niż pożytku. Jedynie 22% badanych zgadza się ze zdaniem, że zamrożenie gospodarki na początku pandemii uratowało Polskę przed czarnym scenariuszem.

Nasze badanie pokazało, że znaczna część Polaków uważają koronawirusa za realne zagrożenie dla zdrowia. Niestety powszechnym zjawiskiem kwestionowanie wprowadzonych obostrzeń, co może wynikać zarówno z niechęci do działań rządu, jak i z braku wiarygodnych informacji na temat pandemii. Sytuacja zagrożenia sprzyja niestety teoriom spiskowym, często zupełnie nieprawdopodobnych.

Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry

postawy polaków
źródło: Inquiry

Źródło: Informacja prasowa Inquiry

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Przywództwo biznesowe w czasie przełomu [Alert Biznesowy]

zarządzanie zespołem

Lewis Caroll w „O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra” opisuje stoicki spokój rycerza, który spadłszy z konia i zapytany przez Alicję, jak może tak spokojnie mówić stojąc na głowie, odpowiada: A jakież może mieć znaczenie pozycja, w której znajduje się moje ciało? Umysł mój pracuje dokładnie tak samo. W rzeczywistości, im bardziej głowa moja skierowana jest w dół, tym więcej wynalazków dokonuję.

 • Lider musi być obserwatorem i wyciągać wnioski niezbędne dla strategicznych decyzji, ale z nastawieniem, że „nie ma rury, której nie da się przepchać”.
 •  Kluczem do dobrych decyzji jest pozytywne nastawienie i poszukiwanie szansy a nie wpasowywanie się w rolę ofiary.
 • Klient lepiej przyjmuje ofertę, która daje realne wsparcie, pomaga mu, niż tak zwane okazje, hity sprzedażowe, modne dodatki itp.
 • Z kryzysem mierzy się nie tylko przywódca, ale cały zespół, warto go więc zaangażować w krytyczne i złożone wybory.
 • Liderzy mają swoje słabe strony i również popełniają błędy – otwartość w tej materii buduje zaufanie i wzmacnia wiarygodność.

Pandemia i jej skutki, a szczególnie praca zdalna, digitalizacja i usieciowienie relacji sprawiły, że klasyczne zadania managera stały się wielkim wyzwaniem. Bo jak planować w niepewnym świecie VUCA? Jak zapewnić zasoby w świecie re-lokalizacji dostaw i załamania się dotychczasowych łacuchów wartości? Jak czuwać nad realizacją zadań i kontrolą w dobie pracy zdalnej i braku codziennego kontaktu?  Jak motywować pracowników, nie mogąc im podwyższyć pensji?  O tym piszemy w Alercie.

SPECJALNIE DLA BRIEF dr Ewa Łabno-Falęcka Mercedes-Benz Polska

Abstrakcja czy iskra zapalna: Kształt nowego przywództwa wykuwa się na naszych oczach

Sygnały zmian, które wzmocniła pandemia, dla jednych liderów ciągle będą abstrakcją, dla innych iskrą do działania. Ale „klasyczny” model przywództwa autorytarnego – bez oglądania się na skutki ekologiczne oraz dobrostan pracowników, nie będzie miał w nowej rzeczywistości racji bytu.

Przywództwo polega na zabieraniu ludzi ze sobą w innym kierunku i inne miejsce niż to, do którego zmierzali. Wymaga pokonania strachu i oporu, zarówno pracowników przed liderem, jak i lidera przed załogą. Pracowników nie obchodzi, ile wie i jaką pozycję w środowisku biznesowym ma ich szef, ale to, czy interesuje go ich los i czy się o nich troszczy. Przywództwo włączające to otwarcie się na innych ludzi, uwzględnienie ich głosu, co zwiększa w nich poczucie sprawczości i odpowiedzialności za firmę.

Przywództwo to nieustanne uczenie się siebie. To gotowość do autorefleksji, zmierzania się z rezultatami swoich działań, otwartość na zmiany i wspólnota celu. Przywódcy są silni energią i sprawczością swoich zespołów. Kryzys jest dla przywódcy sprawdzianem wrażliwości i skuteczności operacyjnej. Warto przejść przez tę próbę świadomie i z odwagą.

SPECJALNIE DLA BRIEF Joanna Erdman ING Bank Śląski

Skutki pracy zdalnej dla modelu przywództwa

Możliwość pracy zdalnej na pewno zostanie z nami po pandemii: 88% firm zamierza zwiększyć możliwości pracy zdalnej na stałe, nawet po powrocie do “normalności”. Polskie firmy czeka rewolucja na miarę wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy pod koniec XIX wieku. Praca wreszcie zacznie być kojarzoną bardziej z czynnością niż miejscem.

W większości firm praca zdalna okazała się możliwa. Co więcej, co najmniej tak samo wydajna: średnio jedna czwarta osób odnotowała poprawę produktywności na home office, prawie połowa nie zauważa różnicy, a tylko 3% ankietowanych twierdzi, że praca zdalna pogarsza produktywność zespołu.

Z badania CBRE wynika, że jeszcze przed epidemią tylko 2% pracowników wykonywało pracę zdalną cały czas, ale już 32% korzystało z tej możliwości całkiem często. Największy odsetek, bo połowa zatrudnionych, deklaruje, że pracowało z domu okazjonalnie, a 16% nie robiło tego nigdy. To pokazuje, że wciąż większość kierowników i pracowników nie jest przyzwyczajona do tej formy pracy. Będą musieli się tego po prostu nauczyć.

Cyfryzacja a zarządzanie

Cyfryzacja powoduje, że coraz ważniejsze jest zarządzanie procesowe, którego wielu menedżerów nie lubi, bo czują się „ubezwłasnowolnieni” i „ograniczani” przez możliwości nowych technologii (szczególnie jeśli mało wiedzą o ich funkcjonalności). Dlatego w świecie cyfrowym lider musi mieć wiedzę specjalistyczną i wiedzę ogólną, a także umiejętności interdyscyplinarne i interpersonalne. Musi być otwarty na nowe i umieć sprawnie oceniać ogromne ilości informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zmiana postaw pracowników po pandemii: A może szef przeszkadza?

Jeśli firmy w okresie wzrostu udziału pracy zdalnej notują nie spadek, ale wzrost wydajności pracowników, to można przekornie postawić pytanie: czy dotychczasowy model przywództwa, oparty na obecności, kontroli i „ręcznym sterowaniu”, nie odchodzi za późno?

Kryzys uwrażliwił ludzi na bardziej antropocentryczne spojrzenie na organizację i otoczenie. Doceniliśmy istotność wartości, którymi się kierujemy, postaw, jakie przyjmujemy wobec innych oraz zachowań, które je materializują. To wyjątkowy czas na budowanie przestrzeni moralnej oraz kapitału społecznego w organizacji. Przydatne okazują się tu często lekceważone cechy przywództwa, nazywane „miękkimi” (a nawet „kobiecymi”!). Okazują się one skutecznym remedium na wyjątkowo trudne wyzwania, gdy – oprócz „twardych” działań biznesowych – szczególnie ważna staje się empatia, współpraca, szacunek, dążenie do harmonii i kompromisu.

Pandemia jest również konfrontacją z kruchością, bo unaocznia kruchość człowieka i jego wytworów, także tych organizacyjnych. Na co dzień nie zawsze jest to zauważane i doceniane w biznesie, gdzie dominują metafory walki, wyścigu i sukcesu.

Zmiana postaw liderów za sprawą pandemii

W kryzysie liderzy firm są zmuszeni działać pod podwójną presją: z jednej strony przeżywają silne emocje, naturalne dla każdego człowieka, tj. lęk, frustrację. Z drugiej zaś, stoją przed imperatywem działania i ratowania firmy, bo takie jest ich zadanie i odpowiedzialność z racji pełnionej funkcji.

W czasie pandemii przywództwo jest niewdzięczne. W tej sytuacji przywódca – poza posiadaniem tzw. grubej skóry – powinien:

 1. Zadbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Załamany, słaby i w nadmiernym stresie nie podoła
  i nie pomoże innym. Tylko w relatywnie dobrej formie lider może starać się zarażać innych optymizmem, konstruktywnie pocieszać i wspierać.
 2. W miarę możliwości nie epatować swoją pozornie lepszą sytuacją, ale również nie wstydzić się swoich osiągnięć. Skromność i pokora są w czasie kryzysu szczególnie w cenie.
 3. Jasno komunikować plany i przebieg zarządzania przedsiębiorstwem oraz włączać współpracowników w procesy decyzyjne (co zwiększy horyzonty menadżera, a pracownikom da poczucie zaopiekowania i sprawczości).
 4. Oferować – poza zabezpieczeniem pracy i wynagrodzenia – inne możliwe formy pomocy i solidarności.
 5. Przywódca powinien też, poza staraniami utrzymania działalności operacyjnej, orientować się w sytuacji na rynku (np. poprzez lekturę Alertów Biznesowych) oraz opracowywać zapobiegawczo alternatywne scenariusze działania.

Pandemia może być postrzegana jako szansa, bo otwiera oczy na nowe możliwości i podsuwa innowacyjne kierunki myślenia. Możliwe, że to najlepszy czas na rewolucyjne zmiany w prowadzonym biznesie, na podjęcie ryzyka i radykalną zmianę kursu. Lepszej okazji może nie być.

Alert Biznesowy to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie alerty eksperckie dostępne są na: www.oees.pl/dobrzewiedziec

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wizerunek marek w czasie pandemii

Wizerunek marek

Jak pokazują badania prowadzone przez Inquiry, Polacy prezentują pełne spektrum postaw wobec koronawirusa – od dużych obaw o własne zdrowie po całkowity brak poczucia zagrożenia. Zaczynamy też dostrzegać, że sytuacja się stabilizuje: w ostatniej fali badania COVID-Tracker, zrealizowanej w dniach 8-14 maja, odsetek osób, które uważają że sytuacja się poprawia, wzrósł do 40 proc., co stanowi wzrost aż o 31 pp. w stosunku do danych z połowy kwietnia.

Agencja Inquiry sprawdziła też w oparciu o badanie YouGov BrandIndex, czy postawy związane z epidemią mają jakieś znaczenie dla wizerunku marek. Od początku pandemii sytuacja na rynku bardzo szybko się zmienia, zależnie od aktualnych nastrojów. Okazuje się, że postawy wobec koronawirusa istotnie różnicują wizerunek wielu marek. Silna zależność występuje między innymi dla marek sklepów, szczególnie w kategorii non-food. Ma to szczególne znaczenie w bieżącej komunikacji w okresie ponownego otwierana handlu.

W tabeli przedstawiamy ranking TOP 5 marek sieci specjalistycznych w okresie od 16 kwietnia 2020 do 15 maja 2020, w podziale na dwie grupy osób – tych, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem i tych, którzy zadeklarowali, że się tego nie obawiają. Ranking sporządzono wg wskaźnika BrandIndex, który jest średnią z sześciu ocen wizerunkowych (opinia, jakość, satysfakcja, rekomendacja, wartość, reputacja).

Wizerunek marek
źródło: Inquiry sp. z o.o.

Widzimy, że osoby obawiające się koronawirusa szczególnie wysoko oceniają sieci Empik, Ikea, Castorama i Decathlon; z kolei ci, którzy nie wykazują takich obaw, cenią sobie przede wszystkim marki Media Expert, Media Markt, a dopiero na dalszych miejscach widzimy IKEA, RTV Euro AGD i Empik.

Przez cały okres pandemii zaobserwowaliśmy duże zmiany w wizerunku sieci sklepów, a także restauracji. Gdy jedne marki aktywnie włączyły się w działania np. na rzecz służby zdrowia czy szycie maseczek, inne pozostały w cieniu. Teraz, gdy placówki handlowe i gastronomiczne otwierają się ponownie, będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją na rynku.

Sklepy muszą zadbać nie tylko o środki higieny, ale także komunikować swoje działania. Choć chcemy wreszcie zrobić zakupy, które odkładaliśmy przez kilka tygodni, nadal znaczna część klientów odwiedzających centra handlowe zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo. Nawet promocje schodzą teraz na dalszy plan. Nasze badania pokazują, że „nowa normalność” jest zupełnie inna, niż stan przed epidemią.

Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry


Źródło: informacja prasowa Inquiry sp. z o.o.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Influencerzy w dobie pandemii. Czego od internetowych liderów opinii oczekują Polacy?

Rola influencerów w czasie pandemii

Od paru tygodni wydawać się może, że świat się zatrzymał. Życie społeczne zmieniło się o 180 stopni. Ujawniły się lęki, strach o życie i zdrowie najbliższych, co – szczególnie na początku – prowadziło do szerzenia dezinformacji i skrajnych opinii. Czy influencerzy lub celebryci powinni zabierać głos w kwestii koronawirusa?Jakich treści obecnie poszukują Polacy? I czy zależy to od pokolenia? Z badań agencji strategicznej komunikacji zintegrowanej LoveBrands Relations, która po raz drugi zbadała potrzeby komunikacyjne Polaków w czasie izolacji wynika, że niemal 47% badanych zwiększyło grono obserwowanych przez siebie twórców.

Chłoniemy więcej mediów. Czy obserwujemy więcej influencerów?

Pandemia koronawirusa to temat, który zawłaszczył większość dyskusji – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Nic dziwnego! Obecność wirusa całkowicie zmieniła nasze życie, zdecydowanie ukróciła kontakt ze światem zewnętrznym i zmusiła do domowej izolacji. To z kolei spowodowało zwiększoną aktywność w mediach – według badań opinii zleconych przez LoveBrands i zrealizowanych na przełomie marca i kwietnia wynika, że blisko 60% Polaków zwiększyło częstotliwość korzystania z mediów. Najnowsze badanie wykazało, że nie inaczej jest w przypadku influencerów: śledzimy ich działania jeszcze częściej niż w czasach sprzed izolacji. Największy odsetek osób, które zwiększyły liczbę obserwowanych infuencerów, jest wśród pokolenia Z (18-23 lata) – 53,1%, jednak różnice międzypokoleniowe nie są duże. W przypadku pokolenia Y (24-39 lat) jest to 49,4%, zaś X (40-55 lat) – 38,3%.

Ogółem, prawie 45% badanych deklaruje, że liczba śledzonych przez nich influencerów nie uległa zmianie. Najbardziej stałymi odbiorcami okazali się przedstawiciele pokolenia X – wśród nich, aż 51% nie dodało żadnego z twórców. Najwięcej rezygnujących z obserwowania znalazło się wśród przedstawicieli pokoleń X oraz Y. W obu grupach co dziesiąty użytkownik postanowił o kliknięciu magicznego przycisku „przestań obserwować”.

Z badań wynika, że, w porównaniu z czasem sprzed pandemii, obecnie najbardziej zwiększyła się konsumpcja treści informacyjnych (60,1%), kulinarnych (54,1%), lifestyle’owych (46,8%) oraz zdrowotnych (45,1%).

Często mówi się, że to pokolenie Z jest najbardziej zaangażowane w działalność w Internecie, obserwuje najwięcej twórców i ma w tym temacie największe obycie. Jak wynika z naszych badań, przynajmniej w czasie izolacji, różnice w konsumpcji treści publikowanych przez influencerów między pokoleniem Y i Z są naprawdę niewielkie. Warto też zwrócić uwagę na potencjał drzemiący w pokoleniu X. Kierowanie do niego działań we współpracy z influencerami czy celebrytami może właśnie teraz okazać się strzałem w 10 . 

Zuzanna Bieńko, Head of Influencer and Brand w LoveBrands Relations

Influencerzy w dobie pandemii
źródło: LB Relations Sp z o.o.

Co lubimy, a czego unikamy?

Dlaczego powiększa się liczba obserwowanych przez nas influencerów? Okazuje się, że największym plusem dla każdego z pokoleń: X, Y i Z jest publikowanie treści niezwiązanych z koronawirusem – ogólnie 63,9%, jednak najbardziej ceni to pokolenie Z – 65,2%. Wyróżnione zostały między innymi przepisy kulinarne, porady kosmetyczne czy inspiracje wnętrzarskie.

Cenne są również porady, jak radzić sobie z izolacją – zwłaszcza dla pokolenia Y (55,1%). To samo pokolenie docenia też publikowanie materiałów edukacyjnych (54%) czy pomysły na zabawę z dziećmi (49,4%). Pokolenie X za to chętniej niż pozostałe śledzi statystyki dotyczące koronawirusa (50,7%) i porady zdrowtne (46,3%).

Ciekawe są zaś powody, dla których widzowie postanawiali przestać obserwować poszczególnych twórców. Najwięcej nieodpowiednich zachowań influencerów w trakcie pandemii zauważali przedstawiciele pokolenia Z i wymieniali najczęściej: zmianę charakteru dotychczas publikowanych treści (52,4%) czy publikowanie przez influencera nieetycznych reklam (47,6%). Pokolenie Y zaś najczęściej zwracało uwagę na podejmowanie przez influencera współpracy reklamowej (42,1%).

Dla mnie największym zaskoczeniem w badaniu było chyba to, że dla pokolenia Y, do którego sama należę, tak dużym problemem są współprace reklamowe podejmowane przez influencerów. Oczywiście nie mówię tutaj o skrajnie natrętnych czy nieadekwatnych płatnych współpracach, które mnie samą często rażą w oczy, ale o współpracach reklamowych ogólnie, stanowiących często główne lub jedyne źródło utrzymania twórców. Rozwiązaniem na to może być: dla reklamodawców – nacisk na zgodność treści publikowanych przez influencerów z wartościami marki, zamiast na zasięgi, które są oni w stanie wygenerować, zaś dla samych twórców – odpowiedni balans między współpracami reklamowymi, a własnym contentem

 Dominika Kaczyńska, Communications Consultant w LoveBrands Relations

Tymczasem aż 40% Polaków uważa, że treści publikowane przez influencerów mają wpływ na podejmowane decyzje zakupowe oraz poszerzenie zainteresowań, a 39% uważa, że stają się inspiracją do podejmowania przez nich działań prospołecznych. Im młodsze pokolenie, tym większy wpływ influencerów.

To mówić o tym koronawirusie, czy nie?

Na to ważne pytanie możemy odpowiedzieć jednym słowem: ZALEŻY. Kluczowe jest dopasowanie komunikatu do grupy docelowej, która, jak wynika z badań, w zależności od pokolenia, może mieć skrajnie różne odczucia w tej samej kwestii. W obecnym czasie, kością niezgody mogą być informacje na temat koronawirusa. Dla aż 52,4% ankietowanych z pokolenia Z, powodem aby przestać obserwować konkretny profil była za duża ilość publikacji dotyczących koronawirusa. Tymczasem, dla pokoleń X i Y stanowiło to problem dla nieco ponad 30% badanych. Ba! W tym samym czasie, prawie co piąty przedstawiciel pokolenia Y jest w stanie zrezygnować z subskrybcji danego kanału przez za małą ilość publikacji dotyczących koronawirusa.

Zdania są bardzo podzielone. Podczas, gdy 39,5% Polaków uważa, że influencerzy pełnią obecnie funkcję społeczną i powinni zajmować się teraz tematem koronawirusa, 34,9% uważa, że absolutnie powinni tego unikać. Dlaczego tak się dzieje?

Koronawirus wiąże się z ogromnymi emocjami. Wszyscy jesteśmy zmuszeni do reorganizacji całego naszego życia i izolacji w domach. Wiele osób straciło pracę. To są trudne tematy, dlatego też opinie na jego temat są często bardzo skrajne. Zarządzanie komunikacją marek, jak i współpracą z influencerami wiąże się obecnie z dużą odpowiedzialnością. Z jednej strony, nie można ignorować sytuacji i zachowywać się, jakby nic się nie zmieniło, a z drugiej warto pamiętać, że całkowita zmiana publikowanych treści też nie będzie miała dobrego skutku. Sytuacje kryzysowe często silnie wpływają na odbiór rzeczywistości. Ta rzeczywistość zmieniła i ciągle zmienia się również dla twórców. Najważniejszy jest złoty środek, autentyczność i rozsądek, z którego bardzo często rozliczani są influencerzy czy celebryci. My też na tej podstawie często decydujemy o zaangażowaniu twórcy w konkretne działanie dla naszych Klientów

 Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Relations


Źródło: informacja prasowa LB Relations Sp z o.o.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

„Na froncie zostają najmocniejsi” – czyli skutki COVID-19 i rządowych decyzji dla firm

wpływ epidemii na działanie firm

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Business Center Club oraz 4 Business & People zaprosili 600 członków BCC, a także innych przedsiębiorców do wzięcia udziału w sondażu internetowym. Cel? Ocena wpływu pandemii koronawirusa na kondycję firm.

 • Obroty 82% firm spadły w kwietniu 2020 r. w porównaniu do kwietnia 2019 r., przy czym 2/3 badanych odnotowało spadek powyżej 15%
 • Brak problemów z płynnością deklaruje 1/3 badanych
 • Firmy mające problem z płynnością finansową najczęściej deklarują, iż są w stanie przetrwać bez pomocy państwa przez 4-6 m-cy
 • Większość firm skorzystała z możliwości poprawy wyniku finansowego poprzez zalecenie wykorzystania zaległych urlopów płatnych (59% wskazań)
 • Z redukcji czasu pracy w kwietniu skorzystało 25% firm i podobna część firm (30%) planuje redukcję czasu pracy w kolejnych miesiącach
 • Cięcia w obszarze zmiennych składników wynagrodzenia (benefitów, premii) deklaruje 41% ankietowanych a obniżkę wynagrodzeń zasadniczych 23% badanych
Wyniki sondażu
źródło: BCC

60% pracodawców utrzyma zatrudnienie do końca roku, ale 20% firm potrzebuje pracowników o nowych kompetencjach

Wyniki przeprowadzonego sondażu wskazują, że pandemia COVID-19 będzie miała duży wpływ na wygląd obecnego rynku pracy. Już co piąta firma podkreśla konieczność dokonania zmian składu osobowego, ze względu na zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Co czwarta firma przyznaje się do planowania zmniejszenia zatrudnienia do końca roku, jednak w większości przypadków będą to cięcia nie większe niż 10%, a ok. 60% przedsiębiorców deklaruje, pomimo pandemii i spadku obrotów, chęć utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.

Firmy dopasowują zatrudnienie do aktualnego popytu, licząc na zwiększone obroty w najbliższej przyszłości. Ewentualne redukcje to ostateczne rozwiązanie i realizowane są na podstawie oceny dotychczasowych efektów pracy

Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy oraz zarządzania i efektywności pracy

Praca zdalna – pozytywne czy negatywne skutki?

W większości przedsiębiorstw odnotowano zwiększenie udziału pracy zdalnej w obliczu panującej pandemii. Co trzecia firma planuje utrzymanie takiej sytuacji także po epidemii koronawirusa, a co czwarta dostrzegła możliwość efektywnej pracy z domu, choć wcześniej sporadycznie korzystano z takich rozwiązań. 11% przedsiębiorstw zadeklarowało, że przewiduje możliwość redukcji powierzchni biurowej, ze względu na wzrost udziału pracy zdalnej. Mimo to odnotowano przeciążenie pracowników (34%), a także spadek ich motywacji (39%) m.in. z uwagi na problem łączenia pracy w warunkach domowych z opieką nad dziećmi (55%).

Work from home
fot. Bongkarn Thanyakij/pexels.com

Co pomaga w kryzysie?

Znaczącą pomocą w obliczu pandemii okazała się solidarność pracowników i otwartość na nowe rozwiązania (64% wskazanych). Oprócz tego ważne są obniżki kosztów funkcjonowania, otwartość banków na zmianę warunków kredytowania działalności (zobowiązań sprzed pandemii) – 23% – i korzystne oprocentowanie nowych kredytów – 14% wskazań, a także zwolnienie z opłat do ZUS i US.

Nawet dobrze zarządzane firmy borykają się z wyzwaniami i problemami, a ich pokonanie – przy minimalnej pomocy państwa – będzie bardzo trudne. Dzięki ogromnemu poświęceniu pracodawców i pracowników firmy te przetrwają kolejne miesiące w nadziei, że obrót gospodarczy zacznie się zwiększać. Zmienią jednak swój sposób organizacji pracy, usługi, zwiększą kompetencje. Pracodawcy mogą przede wszystkim liczyć na swoich pracowników. Ta wzajemna lojalność będzie przepisem na przetrwanie i kolejne sukcesy. Szkoda, że przedsiębiorcy nie mogą w takim samym stopniu liczyć na państwo i pomoc banków

 Marek Goliszewski, prezes BCC

W celu pobrania pełnego raportu przeprowadzonego przez Business Center Club i 4 Business& People należy odwiedzić stronę www.sondaz.4bp.com.pl.


Źródło: Business Center Club 

Martyna Pacholak

Facebook na ratunek małym i średnim przedsiębiorstwom!

Nowe możliwości Instagrama

Facebook właśnie ogłosił utworzenie nowych narzędzi w przestrzeni cyfrowej, które mają ułatwić małym i średnim firmom funkcjonowanie w czasie kryzysu. Czym są karty podarunkowe i nowe naklejki wspomagające przedsiębiorstwa?

W ostatnich tygodniach na Instagramie pojawiły się dwie nowe możliwości wsparcia finansowego dla restauracji. Pierwsza z nich ma formę tzw. naklejek, które dostępne są w Instagram Stories i mogą korzystać z nich wszyscy użytkownicy. Wystarczy wybrać naklejkę o tytule „Wspieraj małe firmy”, następnie w wyznaczonym miejscu wpisać nazwę ulubionego lokalu i opublikować relację na swoim profilu. Dzięki temu pozostałe osoby będą miały możliwość kliknięcia we wspomnianą naklejkę, po czym natychmiastowo zostaną przekierowani na profil danego lokalu, mogąc tam złożyć zamówienie.

Wspieraj małe firmy
fot. materiały prasowe Facebooka

Druga funkcja natomiast skierowana jest jedynie do użytkowników posiadających konta biznesowe. Mogą oni umieścić na swoim profilu specjalny przycisk, który po naciśnięciu przez klienta przeniesie go na specjalną stronę w celu opłacenia tzw. karty podarunkowej. Użytkownicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej funkcji, muszą jednak spełniać pewne wymagania – skonfigurować tę usługę u wybranego przez siebie partnera oraz przestrzegać zasad monetyzacji dla partnerów.

Centrum zasobów dla firm
fot. materiały prasowe Facebooka

Mimo stopniowego zmniejszania kolejnych obostrzeń związanych z COVID-19, funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw jest nadal utrudnione. Pojawiające się problemy wynikają między innymi z niepewności, jakie towarzyszą klientom odnośnie do tego, czy firma wciąż istnieje na rynku, a jeśli tak, to na jakich zasadach. W związku z tym Facebook nieustannie powiększa zasób narzędzi, które mają ułatwić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w zmienionej rzeczywistości oraz usprawnić ich powrót do działania.


Materiał powstał na podstawie informacji prasowej.

Martyna Pacholak

PZU i Alior Bank włączają startupy do walki ze skutkami koronawirusa

startupy walka z koronawirusem

Szansa dla nowatorskich rozwiązań służących zwalczaniu pandemii koronawirusa i jej skutków. PZU i Alior Bank ogłaszają nabór innowacyjnych projektów w ramach inicjatywy RBL_START #COVID-19. Program, skierowany do startupów, ma wspierać realizację najlepszych pomysłów. Można je zgłaszać do 26 kwietnia.

Zależy nam na promowaniu pomysłów, które mają szeroki wymiar społeczny. Służą leczeniu, diagnostyce, prewencji i edukacji. Cenne będą też inicjatywy, które pomagają w doskonaleniu usług i oferty ubezpieczeniowej oraz bankowej, by lepiej odpowiadały na potrzeby klientów w okresie kryzysu wywołanego wirusem. Dotyczy to przykładowo rozwoju zdalnych procesów i ulepszaniu ich tak, by bez większego wysiłku mogli z nich korzystać wszyscy klienci, wśród nich osoby starsze.

Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji PZU

Pandemia wpływa na codzienne życie każdego z nas. Prawdopodobnie jej skutki, będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Dlatego żeby aktywnie stawić czoło nadchodzącym wyzwaniom, również tym związanym z nieuniknionym spowolnieniem gospodarczym zdecydowaliśmy się na uruchomienie inicjatywy specjalnej RBL_START #COVID-19. Sytuacja wymaga od nas sprawnych działań, w tej sytuacji kryteriami wyboru projektów, oprócz ich realnego efektu społecznego, będą łatwość i szybkość wdrożenia na szeroką skalę.

Daniel Daszkiewicz , dyrektor Departamentu Innowacji i FinTech w Alior Banku

Projekty, które mają szansę na wsparcie, dotyczą takich obszarów, jak:

 • prewencja, diagnostyka i leczenie koronawirusa,
 • edukacja społeczna w tym zakresie,
 • rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług online, szczególnie przez seniorów,
 • projekty ułatwiające firmom przenoszenie usług do kanałów zdalnych.
 • produkty i usługi odpowiadające na potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów w związku z pandemią koronawirusa oraz w podobnych kryzysowych sytuacjach.

Zwycięskim startupom PZU i Alior Bank oferują współpracę i wsparcie swoich ekspertów w realizacji projektów, a także pomoc w ich rozpowszechnianiu. Partnerem technologicznym wspierającym inicjatywę RBL_START #COVID-19 jest Microsoft.

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 kwietnia poprzez dostępny online formularz.


Źródło: informacja prasowa PZU

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#BiznesReagujeOdpowiedzialnie – mapa zaangażowania biznesu w obliczu pandemii koronawirusa

mapa zangażowania Biznesu FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wystartowało z akcją #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, by pokazać pozytywne przykłady działania firm w czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pod tym hasztagiem będzie publikowało dobre praktyki i rozwiązania, które są odpowiedzią biznesu na panującą obecnie w kraju sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Kampanię #BiznesReagujeOdpowiedzialnie, zaincjowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, rozpoczyna prezentacja mapy dobrych praktyk podjętych przez biznes w Polsce, dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Obejmuje ona aktywności firm na rzecz klientów, pracowników, wsparcia szpitali i innych punktów pomocy, przekazywania dofinansowania oraz rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom kryzysu.

mapa-dobrych-praktyk---koronawirus

POBIERZ MAPĘ w wersji PDF (z zaszytymi linkami do opisów dobrych praktyk)

Znaleźliśmy się w bezprecedensowej sytuacji. Niezależnie od dalszych scenariuszy, opinie ekspertów, ale i powszechne odczucia są zgodne: ten czas zmieni świat i nasze życie. Nadzieję budzi to, jak wiele widzimy dziś przykładów solidarności, empatii i odpowiedzialności. Zwykłych ludzi, organizacji pomocowych i biznesu. Zarządzanie swoim wpływem na otoczenie i odpowiedzialność za społeczeństwo, w tym za pracowników, dostawców czy partnerów biznesowych, ale także zobowiązaniami wobec najszerszego kręgu interesariuszy, całego społeczeństwa, to dziś najcenniejsza aktywność. Chcemy pokazywać te działania pod hasztagiem #BiznesReagujeOdpowiedzialnie.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Akcja #BiznesReagujeOdpowiedzialnie będzie realizowana w mediach Forum Odpowiedzialnego Biznesu: na portalu odpowiedzialnybiznes.pl oraz kontach organizacji w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#WzywamyPosiłki do szpitali

#wzywamyposilki

Dostarczyć posiłki personelowi medycznemu walczącemu z pandemią koronawirusa – taka misja przyświeca obywatelskiej inicjatywie #WzywamyPosiłki, która startuje w całej Polsce. W akcji, na zasadach pro bono, udział biorą sieci restauracji, firmy cateringowe, producenci żywności i napojów oraz kilkadziesiąt mniejszych podmiotów z branży gastronomicznej. W pierwszych godzinach działania dostarczono już 2417 posiłków.

Inicjatywa #WzywamyPosiłki zrodziła się z chęci okazania wdzięczności i wsparcia pracownikom służby zdrowia, którzy walczą na pierwszej linii z pandemią koronawirusa. Informacje o sytuacji wyczerpanego personelu medycznego w krajach, które wcześniej doświadczyły pandemii zainspirowały organizatorów do stworzenia ogólnopolskiej akcji wspierającej polski personel medyczny. #WzywamyPosiłki łączy potrzebujących z tymi, którzy chcą pomóc. Organizatorzy weryfikują stan zapotrzebowania na żywność i napoje w poszczególnych placówkach i wysyłają posiłki tam, gdzie rzeczywiście ktoś na nie czeka. Dostawy obejmują szpitale, stacje pogotowia i laboratoria diagnostyczne – codziennie dołączają kolejne miejsca.

Akcja rozpoczęła się w piątek 13 marca od zamieszczonego na Facebooku posta na prywatnym profilu z apelem o zorganizowanie wsparcia dla personelu szpitalnego. W ciągu 3 dni od publikacji, wydarzenia nabrały zawrotnego tempa. W weekend powstał sztab organizacyjny, a już w poniedziałek do #WzywamyPosiłki zaczeli dołączać mali i duzi partnerzy, którzy pro bono dostarczają posiłki i swoje produkty do szpitali. W gronie partnerów strategicznych są już: AmRest – operator sieci restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King i kawiarni Starbucks, Costa Coffee, McDonald’s, catering dietetyczny Maczfit, RedBull. Na wezwanie odpowiedzieli także lokalni przedsiębiorcy – na dziś chęć przystąpienia do akcji zdeklarowało ponad 100 firm z całej Polski; m.in Gąska, OnLemon, FitFood, 7 kuchni, FoodHarmony (woj.małopolskie); Legendy Miasta, Koper Włoski, Szkatuła, Zielony Talerzyk, Bombardino Botanik, IncognitO czy Salti Restauracja Pizzeria (woj.lubelskie).
Inicjatywa ma charakter otwarty i codziennie dołączają do niej kolejne marki i miejsca, których lista uzupełniana jest na bieżąco na stronie www i w mediach społecznościowych.

Do akcji już w najbliższy piątek dołączy Szlachetna Paczka, która od 20 lat łączy Polaków w mądrym pomaganiu. Szlachetna Paczka zapewni wsparcie organizacyjne, dzięki któremu zwiększy się zasięg akcji, a specjalna zbiórka pozwoli zaangażować w działania pomocowe mały biznes gastronomiczny, który sam znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Akcję #WzywamyPosiłki wesprzeć będzie mógł każdy bez wychodzenia z domu.
W nagłośnieniu wszystkich działań pomaga Facebook Company który także został oficjalnym partnerem inicjatywy.

Za #WzywamyPosiłki stoi grupa osób, które zorganizowały się za pomocą social mediów. Sztab główny w ciągu kilku godzin, spontanicznie stworzyli ludzie związani zawodowo z produkcją koncertów, eventów i komunikacją marketingową z Warszawy i Krakowa. Po kilku dniach intensywnych działań grupa liczy już kilkadziesiąt osób na terenie całej polski. Wszyscy działają charytatywnie.

Partnerzy strategiczni:
Ogólnopolskie sieci gastronomiczne AmRest (KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Costa Coffee, McDonald’s; catering dietetyczny Maczfit, RedBull, oraz dziesiątki lokalnych partnerów m.in Gąska, OnLemon FitFood, 7 kuchni, FoodHarmony (woj.małopolskie); Legendy Miasta, Koper Włoski, Szkatuła, Zielony Talerzyk, Bombardino Botanik, IncognitO czy Salti Restauracja Pizzeria (woj.lubelskie)
Partner komunikacyjny: Facebook Company
Partner społeczny: Szlachetna Paczka

Inicjatywa ma charakter otwarty, na bieżąco dołączają do niej kolejne podmioty. Aktualna lista Partnerów oraz inne aktualności znajdują się na stronie www.wzywamyposilki.pl

Żeby być na bieżąco z działaniami #WzywamyPosiłki warto także śledzić kanały social media:

Facebook
Instagram
Twitter

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF