...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

PARP otwiera kolejny projekt dofinansowania szkoleń dla firm działających w sektorze komunikacji marketingowej

szkolenia DIMAQ

Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora marketingu w obszarze rozwoju kompetencji, a dofinansowanie sięga nawet 80%.

Komunikacja marketingowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznie zmieniającym się sektorem, warunkujących rozwój polskiej gospodarki. Określany jest „barometrem gospodarki”, a dynamika jego rozwoju odzwierciedla kondycję innych branż. Jak pokazuje cykliczne badanie IAB AdEx, służące do mierzenia wydatków na reklamę internetową, rok 2020 zakończył się dla rynku reklamy cyfrowej kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem magicznej granicy – pierwszy raz w historii wydatki przekroczyły 5 miliardów złotych. Dane rynkowe pokazują, że cały rynek reklamy skurczył się, a większość formatów zanotowała spadki. Ten trend przełamuje digital, który jest bezapelacyjnym zwycięzcą minionego roku. Tymczasem badania wskazują na brak wystarczających kompetencji digitalowych u pracowników sektora i trudności z ich pozyskaniem na rynku. Raport wydany w marcu 2020 przez IAB Polska („Kapitał Ludzki w SKM, edycja 2019) wskazuje, że najwięcej pracowników (76%) było rekrutowanych do obszaru marketingu online, a największym wyzwaniem dla rekruterów był brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych kandydatów na rynku (78% odpowiedzi). Dodatkowo, aż 35% kandydatów nieprawidłowo oceniała swoje kompetencje.

W odpowiedzi na potrzeby rynku PARP uruchamia nowy projekt Kompetencje dla sektorów 2, którego środki przeznaczy na podnoszenie kwalifikacji m in. przedsiębiorców działających w obszarze komunikacji marketingowej. Wysokość dofinansowania na pracownika wynosi maksymalnie 6 800 zł netto, a maksymalnie 13 600,00 zł netto na jedno przedsiębiorstwo. Do projektu można zgłaszać pracowników na umowę o pracę, pracowników tymczasowych oraz właścicieli i wspólników firmy.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia spełniające kryteria zdefiniowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. W ofercie DIMAQ znalazło się aż 14 szkoleń odpowiadających tym wymaganiom. Wszystkie znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Nowe szkolenia dotyczą szerokiego spektrum wiedzy z marketingu online, a ich celem jest specjalizacja w określonym, wąskim zakresie wiedzy i umiejętności.

Lista szkoleń objęta dofinansowaniem:

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia z e-marketingu?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej:

 • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
 • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
 • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro/ roczna suma bilansowa ≤ 43 mln euro

Przedsiębiorstwa w PKD swojej działalności muszą mieć wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów:

 • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 • 59 – Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Aby skorzystać z dofinansowania najpierw zarejestruj swoje przedsiębiorstwo na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
Nie wiesz jak to działa? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy służą pomocą w całej procedurze pozyskiwania dofinansowania oraz jego rozliczenia. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na kontakt@dimaq.eu.


Źródło: IAB Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Znamy zwycięzców XXIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Produkt Polski Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Za najlepsze uznano nowatorskie projekty: Urządzenie AngioExpert do nieinwazyjnej oceny krążenia naczyniowego, FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz VENTIL – urządzenie do niezależnej wentylacji płuc.

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

premier Mateusz Morawiecki, do uczestników gali wręczenia nagród

Zwycięzcy konkursu „Polski Produkt Przyszłości” to autorzy najbardziej innowacyjnych polskich produktów i technologii. A bez innowacji i  innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach gdy nasza gospodarka podnosi się po trudach epidemii Covid-19. Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia.

Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii

Jarosław Gowin zaznaczył, że Polska może dynamicznie się rozwijać, tylko wtedy jeżeli jej polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca. I dlatego powołał Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, złożoną z wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Minister P CzarnekKażdy z projektów nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości jest dowodem na to jak wielki potencjał tkwi we współpracy nauki i biznesu. Dzięki skutecznym mechanizmom przedsiębiorcy, co bardzo mnie cieszy, dostrzegają już nie tylko potrzebę inwestowania w prace badawcze, ale je z powodzeniem podejmują, współpracując lub korzystając ze wsparcia naszych naukowców. W efekcie dziś, mimo wielu wyzwań związanych z pandemią, możemy nagradzać i promować wiele polskich innowacji.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki

Pionierskie rozwiązania przedsiębiorców

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:

 • CardioCube głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o.),
 • Bioseco BPS system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o.),
 • Pan-cancer profiler kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o.),
 • Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).

Wspólne projekty firm i uczelni

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:

 • Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),
 • Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),
 • HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

Fundusze Europejskie i środki krajowe skutecznie wspierają przekształcanie innowacji w innowacyjne produkty i usługi. Jednym ze źródeł sukcesu jest efektywna współpraca nauki z biznesem, która umożliwia konkurowanie w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki. Nagrodzonym życzę sukcesu w Polsce, Europie i na świecie, a uczestnikom konkursu wygranej w kolejnych edycjach.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Nowoczesne rozwiązania nauki 

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN).

Wyróżnienia zdobyły projekty:

 • Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),
 • Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),
 • Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Ostatni rok był wyzwaniem dla wielu firm. Badania i rozmowy z ekspertami pokazały, że najlepiej z nową sytuacją poradził sobie innowacyjny biznes. Laureaci poprzednich edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości są wśród przedsiębiorstw, które swoimi rozwiązaniami wsparły nas w szybszej adaptacji do codziennego życia na odległość. Wprowadzone w krótkim czasie rozwiązania ułatwiające pracę zdalną czy e-medycynę pokazują, że nowatorskie produkty i usługi nie są potrzebą jutra, ale teraźniejszości.

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

NCBR i PARP na co dzień pomagają przedsiębiorcom i naukowcom zmieniać ich odważne projekty w przełomowe produkty, usługi i technologie. Doskonale wiemy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie ze sobą ryzyko rynkowe, ale i obietnicę przyszłych korzyści dla użytkownika, społeczeństwa, często także całej gospodarki. Dlatego Polski Produkt Przyszłości już od 23 lat inspiruje koleje pokolenia innowatorów. Wskazujemy polskim przedsiębiorcom i naukowcom ścieżki do osiągania wspólnych sukcesów, bo wierzymy w siłę wspólnoty, zaufania i współpracy.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nagrody specjalne

Podczas gali przyznano również nagrody specjalne. Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za InnerWeb® – wirtualny strażnik, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU (Microwave Aluminium Carbon Hydrogen 2 Extraction Unit) firmy Usagi Sp. z o.o.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR wysokowydajne, grzewcze powietrzne kolektory słoneczne (SOLHOTAIR Sp. z o.o.).

Nagrodę PARP i NCBR przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus (Aether Biomedical Sp. z o.o.).

Wyróżnieni dumą Polski

W dotychczasowej historii „Polskiego Produktu Przyszłości” zgłoszono ponad 1200 projektów, spośród których nagrodzono 59, a 137 wyróżniono. W tej edycji zgłoszono rekordowe 219 projektów.

Wyboru najlepszych projektów dokonują niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , „Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych” Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Konkurs został objęty patronatem: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Bony na innowacje: Ponad 45 mln zł z Funduszy Europejskich na prace badawczo-rozwojowe dla MŚP

prace R&D

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki ostatniej, 9. rundy naborów w dwóch konkursach „Bony na innowacje dla MŚP” dla etapu usługowego. W konkursie ogólnym oraz z komponentem Dostępność Plus przedsiębiorcy złożyli łącznie 559 wniosków na kwotę ponad 156,2 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 156 firm, którym przyznano dofinansowanie na 45,2 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

„Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1. umożliwia sfinansowanie usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych potrzebnych do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego. Przedsiębiorcy mogli liczyć nawet na 340 tys. zł przy 15-proc. wkładzie własnym.

Popularność „Bonów na innowacje”, rekordowo wysoka w zeszłorocznych naborach, pokazuje, że polskie firmy myślą o rozwoju przez innowacje. W konkursie aplikowały i otrzymały wsparcie przede wszystkim mikro- i małe firmy produkcyjne. To oznacza, że każda firma może poprawiać swoją ofertę dzięki B+R. Nawet jeśli sama nie ma potencjału badawczo-rozwojowego, to może opracować swoje pomysły na nowe lub udoskonalone produkty we współpracy z jednostkami naukowymi.

Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP

Pomyślne ukończenie etapu usługowego pozwalało sięgnąć po pieniądze na wdrożenie opracowanych innowacji w ramach 2. etapu inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogli otrzymać na ten maksymalnie 560 tys. zł m.in. na zakup: maszyn i urządzeń, patentów, licencji, know-how albo innych praw własności intelektualnej niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Etap usługowy – wyniki dla 9. rundy

W konkursie ogólnym „Bony na innowacje dla MŚP” złożono łącznie 535 wniosków na niemal 150 mln zł. Do dofinansowania rekomendowano 152 spośród nich. Do przedsiębiorców w ramach tej rundy trafi łącznie ponad 44 mln. zł.

Przedsiębiorcy mogli starać się o dofinansowanie także w równolegle prowadzonym konkursie Dostępność Plus. Firmy ubiegające się o dotacje musiały tam wykazać, że opracowane przez nich rozwiązania ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami funkcjonalnymi, czyli poza niepełnosprawnymi, np. seniorów czy kobiety w ciąży.

W ostatniej rundzie wspomnianego konkursu złożono 24 wnioski o dofinansowanie na ponad 6,4 mln zł. Do otrzymania dotacji w kwocie bliskiej 1,2 mln zł rekomendowano cztery z nich.

Na bardzo duże zainteresowanie tą formą wsparcia MŚP z pewnością wpływ mają warunki konkursu opracowane przez PARP, czyli przystępna wartość projektu i poziom dofinansowania oraz wymóg utrzymania pełnych praw do powstałych opracowań dla przedsiębiorców – tak, by zapewnić im możliwość dalszego rozwijania opracowanych innowacji i zwiększyć wartość aktywów firmy o ich własne wyniki prac B+R, wartości niematerialne i prawne lub wynalazki czy wzory możliwe do objęcia ochroną własności przemysłowej.

Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP

Różnorodność pomysłów na innowacyjne produkty

Wśród rekomendowanych do wsparcia w konkursie ogólnym znalazły się projekty głównie mikro- i małych firm produkcyjnych (93 proc.) wpisujące się w wiodące trendy rozwoju innowacji, tj. automatyzacja i cyfryzacja, GOZ/ochrona środowiska, czy zdrowe społeczeństwo, a tym samym, w rozwój kluczowych obszarów polskiej gospodarki zebrane w katalogu krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Najliczniej reprezentowane były te dotyczące: automatyzacji i robotyki procesów technologicznych (KIS 12), innowacyjnych technologii, procesów i produktów sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego (KIS 2), inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych (KIS 10), gospodarki o obiegu zamkniętym (KIS 7), inteligentnego i energooszczędnego budownictwa (KIS 5), zdrowego społeczeństwa (KIS 1), wysokosprawnych, niskoemisyjnych układów i dystrybucji energetycznych (KIS 4). W konkursie Dostępność Plus do wsparcia rekomendowano projekty firm produkcyjnych z obszaru: zdrowe społeczeństwo (KIS 1).


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak przez ostatni rok zmieniły się potrzeby kompetencyjne w sektorze komunikacji marketingowej?

marketing

Na to pytanie odpowie Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej na podstawie wyników II edycji badania, którego celem jest poznanie zapotrzebowania na rozwój kompetencji w sektorze.

Ankieta będzie aktywna do 4 maja br.: https://bit.ly/3a4Kf5R

Rok temu odbyła się I edycja badania, która ujawniła braki kompetencyjne i potrzebę ich uzupełnienia w obszarach szczególnie ważnych z punktu widzenia stabilności biznesowej (strategiczne myślenie i umiejętność podejmowania właściwych decyzji, a także kreatywność, innowacyjność, zwinność i elastyczność w działaniu oraz rozwój technologii i digitalizacja procesów) oraz efektywnego radzenia sobie ze skutkami kryzysu teraz i w przyszłości, zarówno od strony pracodawcy, jak i pracownika na rynku pracy.

Wyniki z drugiego cyklu badania naświetlą aktualne potrzeby kompetencyjne w sektorze, a porównanie ich z wynikami z poprzedniej edycji pozwoli stwierdzić, czy predykcje ekspertów co do roli szkoleń i dokształcania zespołów, poczynione na początku kryzysu, sprawdziły się oraz czy pojawiły się nowe potrzeby?

Podobnie jak w pierwszym badaniu, także i teraz grupą docelową badania są pracodawcy oraz pracownicy. Natomiast dodana została nowa grupa respondentów – kandydaci do pracy w sektorze komunikacji marketingowej.

Efekty badania posłużą m.in. do opracowania koncepcji modelowych programów szkoleń oraz programów studiów na potrzeby sektora.

Sektor komunikacji marketingowej definiowany jest w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem następujących kodów:

 • PKD J58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
  z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 • PKD J59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • PKD J60  –  Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • PKD M.73.1  –  Reklama.

Raport z badania będzie dostępny jeszcze w II kwartale br. na stronie internetowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej: https://radasektorowa-komunikacja.pl/

Badanie realizowane jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, a dane zebrane w trakcie badania są anonimowe, mają charakter poufny i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.


Źródło: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

PARP oraz infuture.institute: startupy nadążają za trendami [RAPORT]

infuture.institute

Beneficjenci PARP znają trendy określone w „Mapie trendów 2020” autorstwa infuture.institute. Identyfikację z minimum jednym trendem zadeklarowało 9 na 10 badanych beneficjentów środków unijnych, dystrybuowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Najczęściej wskazywanym przez młode firmy trendem jest gospodarczo-ekonomiczny, mówiący o rosnącej świadomości konsumentów oraz odpowiedzialnym tworzeniu produktów przez marki (Conscious consumerism). Biorąc pod uwagę dojrzałość poszczególnych trendów w czasie – rodzime startupy najczęściej identyfikują się z trendami już obecnymi na rynku (New normal) oraz trendami, które upowszechnią się w ciągu 1-5 lat (Reactive zone). To najważniejsze wnioski płynące z raportu „StartUp Impact” przygotowanego przez PARP oraz infuture.institute.

Aby odnaleźć się w nieustannie zmieniającym się świecie, przedsiębiorcy muszą dostrzegać i rozumieć zachodzące zmiany. To niezbędne, żeby być gotowym na wielowymiarowe i szybkie adaptacje. W tym celu pomocne mogą okazać się publikacje i analizy m.in. think-tanków foresightowych, które nazywają oraz porządkują zmiany cywilizacyjne w określony sposób – w grupy i klasy trendów. Dążąc do lepszego poznania beneficjentów PARP, w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą od stosunkowo niedawna (w tym tzw. startupów), Agencja postanowiła spojrzeć na nich z perspektywy „Mapy trendów”, opracowanej przez infuture.institute. Wnioski z badania pozwolą ulepszyć ofertę PARP adresowaną do firm w przyszłości.

Działalność w parze z trendami

W badaniu uwzględniono 35 z 54 trendów, które odgrywają najistotniejszą rolę na rynku. Z analizy wyłączone zostały trendy, które w znacznym stopniu powielały pozostałe z nich lub były bardzo niszowe (w marginalnym stopniu mogące się odnosić do działalności firm). Trendy infuture.institute podzielił na cztery kategorie pod kątem ich dojrzałości (czasu): New normal (aktualne, wiodące), Reactive zone (potrzebują 1-5 lat, żeby się upowszechnić), Innovation zone (te trendy potrzebują 5-20 lat na upowszechnienie) oraz Foresight zone (w tym przypadku trend potrzebuje ponad 20 lat, aby się upowszechnić).

Młode firmy najczęściej identyfikują się z trendami już obecnymi na rynku (New normal – 78 proc. badanych) lub trendami, które upowszechnią się w ciągu 1-5 lat (Reactive zone – 76 proc.). Identyfikacja z trendami, które rozwiną się za ponad 5 lat, jest zdecydowanie mniej powszechna – związek z minimum jednym trendem z tej kategorii zadeklarował co drugi badany (55 proc.).
Na Mapie trendy zostały podzielone na 5 kategorii tematycznych: ekonomiczne, komunikacyjne, technologiczne, środowiskowe i społeczne.

Wśród ekonomicznych trendów najczęściej przedsiębiorcy wskazali trend, który nawiązuje do rosnącej świadomości konsumentów oraz odpowiedzialnego tworzenia produktów przez marki (Conscious consumerism) – 43 proc. badanych. Drugi najczęściej wskazany trend ekonomiczny dotyczy energetyki przyszłości czyli gospodarki zorientowanej na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów (Energy-oriented economy) – 19 proc.

Wśród trendów komunikacyjnych najczęściej wskazywane były trendy Social awareness – 34 proc. respondentów (budowa świadomego społeczeństwa, posiadającego wiedzę i zdolność krytycznego myślenia) oraz Transparency – 29 proc. (rosnąca rola transparentności, przejrzystości i autentyczności w wielu obszarach życia zawodowego oraz prywatnego).

W dziedzinie trendów technologicznych największą popularnością cieszą się: Implementing AI – 30 proc. (sztuczna inteligencja – w szczególności rozwiązania oparte o big data i sieci neuronowe, wdrażane w wielu obszarach życia) oraz Smart living – 25 proc. (tj. rozwiązania oparte o nowe technologie, które wspierają codzienne życie człowieka tak, aby było ono łatwiejsze).

W trendach środowiskowych najważniejszą rolę ogrywają Eco conscious (24 proc.) i Circular economy (23 proc.). Trend Eco conscious mówi o tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome niszczycielskiego wpływu na planetę przez człowieka. W trend ten wpisują się zatem aktywności mające na celu przeciwdziałanie postępującemu konsumpcjonizmowi i materializmowi. Natomiast trend Circular Economy zakłada, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Ostatnią badaną kategorią są trendy społeczne. W tym przypadku badani najczęściej wskazywali na Physical experience (22 proc.) i Truly smart city (21 proc.). Physical experience to trend związany z rosnącą potrzebą realnego doświadczenia i fizycznym angażowaniem odbiorców zarówno w świecie wirtualnym, jak i offline. Natomiast trend Truly Smart City mówi o mieście stworzonym w myśl zasady szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, gdzie technologia jest jednym z narzędzi budowania bezpiecznej, efektywnej i funkcjonalnej przestrzeni.

Startupy oraz firmy, które w swojej pracy mają do czynienia z trendami i na ich bazie opracowują nowoczesne rozwiązania i usługi, stoją przed szczególną szansą na bycie pionierami innowacji. Wspieranie innowacyjnych pomysłów odgrywa absolutnie kluczową rolę w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Aleksandra Trapp z infuture.institute

Nie każda młoda firma to startup

Różnice w identyfikacji z trendami pomiędzy startupami oraz pozostałymi młodymi firmami są niewielkie. Wyjątki w tym zakresie polegają na tym, że startupy częściej identyfikują się z trendami rozwojowymi (Reactive zone). Związek z minimum jednym trendem z tej kategorii deklaruje 81 proc. startupów, a 69 proc. pozostałych młodych firm.
Startupy częściej też niż generalnie młode firmy identyfikują się z trendami technologicznymi.

Odsetek firm identyfikujących się z większością trendów jest do siebie zbliżony zarówno wśród startupów, jak i wśród firm nie będących startupami. Wyjątki dotyczą pojedynczych trendów. W przypadku startupów, największe różnice na plus zaobserwowano względem Implementing AI (+12% w porównaniu do wartości średniej), Data is the new black (+5%) oraz Digital health (+5%). Należy przy tym zauważyć, że wszystkie trzy wymienione trendy są trendami technologicznymi.

 Andrzej Jędrzejowski, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii w PARP

Trendy, które będą miały największe znaczenie w przyszłości

Z raportu „StartUp Impact” wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie znaczenie wszystkich analizowanych trendów. Badani zakładają, że największy wpływ na rozwój ich firmy będzie miało pięć trendów: cztery technologiczne (BCI, Digital health, Data is the new black oraz Implementing AI), a także jeden środowiskowy Biodesign.

Brain-Computer Interface zakłada stworzenie interfejsu, który umożliwi komunikację pomiędzy mózgiem a urządzeniem zewnętrznym. Takie rozwiązanie może całkowicie zmienić sposób komunikacji ludzi oraz relację z technologią w przyszłości. Digital health wskazujące na rozwój cyfrowych rozwiązań w obszarze szeroko pojętego zdrowia w oparciu o m.in. takie technologie jak VR, AR, AI czy IoT. Trend „Data is the new black” mówi o rosnącej roli danych. Bazowanie na analizie i interpretacji danych, czyli tzw. „data-driven approach” to obecnie jeden z najważniejszych elementów cyfrowej transformacji. Implementing AI jest związany z upowszechnianiem sztucznej inteligencji w coraz większej liczbie obszarów naszego życia. Natomiast trend środowiskowy Biodesign mówi o możliwości wykorzystania żywych organizmów (m.in. grzyby, bakterie czy glony) do produkowania zrównoważonych materiałów.

Trendy, które z czasem zyskają na znaczeniu

Największy wzrost znaczenia w hierarchii trendów (wobec obecnego poziomu) jest przewidywany w przypadku wybranych trendów technologicznych (Self-driving cars i 5G) oraz środowiskowych (Make air greener¸ Towards electric mobility oraz Life after plastic).

Trend Self-driving cars mówi o coraz większym wpływie samochodów autonomicznych na wiele obszarów naszego życia, w tym funkcjonowania miast czy utrzymanie bezpieczeństwa. Samochodowy autonomiczne mogą zrewolucjonizować wiele branż. Natomiast, nowa generacja technologii mobilnej piątej generacji ma szansę zmienić i przyspieszyć rozwój wielu obszarów, m.in. transportu, internetu rzeczy, telemedycyny czy inteligentnych miast.
W obszarze środowiskowym, trend Make Air Greener w widoczny sposób wskazuje na istotę wykorzystania roślin i zieleni do oczyszczania powietrza. Jego rozwój jest widzimy w dwóch skalach: makro (np. w miastach) i mikro (np. w domach). W ramach trendu Towards electric mobility samochody elektryczne stają się integralną częścią inteligentnego, zrównoważonego miasta. Life after plastic to trend zwracający uwagę na nadmierne wykorzystanie plastiku (zwłaszcza jednorazowego) oraz na szukanie równie wytrzymałych i tanich alternatyw dla tego materiału.

Źródło finansowania dalszego rozwoju firm

Uczestnicy badania planują oprzeć rozwój swojej firmy przede wszystkim na środkach własnych oraz dotacjach i grantach pochodzących z programów rządowych – obydwa źródła planuje wykorzystać 3 na 4 badanych. Uzupełnieniem wymienionych źródeł w przypadku startupów będą inwestorzy prywatni, zaś w przypadku innym młodych firm nie będących startupami – banki.

POBIERZ PEŁNY RAPORT 


Źródło: PARP

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konkurs unijny „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”: złożono 825 wniosków na 447 mln zł

Dofinansowanie Unijne

W czasie pandemii PARP odnotowała ogromne zainteresowanie firm konkursem unijnym. Przedsiębiorcy złożyli 825 wniosków o dofinansowanie w konkursie „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”. Ich łączna wartość opiewa na kwotę ponad 447 mln zł. To prawie 6,5-krotność zaplanowanego budżetu naboru, który wynosi 70 mln zł. Celem programu jest pomoc firmom w zaprojektowaniu produktów i usług, które pomogą osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi. Program, do którego nabór zakończył się 31 marca 2021 r., jest finansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedsiębiorcy złożyli do PARP 825 wniosków. Dodatkowo, 38 firm poprosiło – ze względu na pandemię, a zgodnie z procedurami – o maksymalnie 14 dni więcej czasu na złożenie wniosku.

Już w pierwszej rundzie naboru, która trwała od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r., do PARP wpłynęło 467 wniosków o dofinansowanie opracowania projektów wzorniczych, których wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Ze względu na tak duże zainteresowanie konkursem druga runda została skrócona, a trzecia się nie odbędzie. Zgodnie ze zmianami regulaminu, wnioski można było składać do 31 marca br., zamiast pierwotnie do 28 lipca br.

Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wartość złożonego projektu musiała się mieścić w przedziale pomiędzy 60 tys. zł, a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny w części usługowej wynosił minimum 15 proc. Wysokość przyznanego dofinansowania w części inwestycyjnej jest zależna od wielkości firmy oraz zakresu i lokalizacji wdrożenia projektu. Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie, usługi doradcze pomocne w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek tak opracowanego wyrobu, w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

Zainteresowanie ze strony firm, również w tym konkursie, znacznie przewyższyło nasze oczekiwania, co po raz kolejny pokazuje, że polskie firmy pozytywnie myślą o rozwoju poprzez innowacje i design, mimo pandemii. Tym bardziej, że to wymagający konkurs. Zgłaszane wnioski dotyczą bowiem projektów usługowo-inwestycyjnych, które służą opracowaniu i rynkowemu wdrożeniu innowacji produktowych. A ich efekty, konkretne wyroby, mają pomóc różnorodnym grupom osób przezwyciężyć konkretne bariery, by lepiej, tzn. bardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To kolejny konkurs PARP, który wpisuje się w realizację rządowego programu Dostępność Plus.

Łącznie w obu rundach konkursu wpłynęło najwięcej projektów na realizację w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych, PARP

Wnioskodawcy musieli wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osoby czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogły to być np. projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Więcej informacji: link


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

EXPO 2020 w Dubaju. Rekordowe zainteresowanie firm

EXPO 2020

Polskie MŚP zgłosiły 432 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 110 mln zł w tegorocznej edycji „Go to Brand – EXPO 2020”. To jeszcze nie ostateczna liczba chętnych na wsparcie – kilkunastu przedsiębiorców zwróciło się do PARP z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie wniosku z powodu trudności wywołanych sytuacją pandemiczną. Każda z firm może otrzymać ponad 455 tys. zł na promocję swoich marek podczas Wystawy Światowej w Dubaju. Do zdobycia jest łącznie 50 mln zł z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Do tej edycji „Go to Brand” zgłosiło się ponad 430 firm. Tylko z województwa mazowieckiego było ich 125, czyli tyle ile w całej poprzedniej edycji. Tak duże zainteresowanie konkursem „Go to Brand – EXPO 2020” to znak, że polscy przedsiębiorcy nie przestają szukać szans na rozwój, są pewni jakości swoich produktów i gotowi na konkurencję na najbardziej wymagających rynkach. To też dobry prognostyk na wyczekiwany moment restartu gospodarczego po wyczekiwanym zakończeniu pandemii.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Po wsparcie z programu sięgnęły 432 firmy, w tym 125 z województwa mazowieckiego. Dodatkowo 26 przedsiębiorców zwróciło się do PARP o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dwa tygodnie z powodu trudności wywołanych pandemią. Łączna wartość wnioskowanego wsparcia to 110 317 567,70 zł, z czego o 30 461 122,41 zł ubiegają się mazowieccy przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 50 000 000 zł, przy czym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przeznaczone jest 15 000 000 zł.

Bez wątpienia program „Go to Brand – EXPO 2020” to jedna z najbardziej spektakularnych inicjatyw całego programu gospodarczego, towarzyszącego udziałowi Polski w Wystawie Światowej. Cieszy nas tak ogromne zainteresowanie tegoroczną edycją programu. Myślę, że przedsiębiorcy mocno doświadczeni pandemią, docenią możliwość powrotu do udziału w wydarzeniach targowych w tradycyjnej formie oraz do udziału w stacjonarnych spotkaniach B2B. ZEA to państwo stosunkowo dobrze radzące sobie ze zwalczaniem pandemii i efektywnym wdrażaniem obostrzeń.  Mamy szczęście, że gospodarzem Wystawy Światowej będzie akurat ten kraj. Wszystkie firmy, które skorzystają z dofinansowania w ramach programu „Go to Brand” niezmiennie zapraszamy na Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, zaplanowane na 6 grudnia 2021 roku.

Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju

Dofinansowanie w ramach „Go to Brand” otrzymają projekty, które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług) w ramach wydarzeń organizowanych podczas Światowej Wystawy EXPO w Dubaju określonych w dedykowanym programie promocji (opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii). Program obejmuje kilkanaście branż i sektorów gospodarki, takich jak: biotechnologia i farmaceutyki, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda i kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, żywność, sprzęt medyczny, meble, usługi prozdrowotne oraz energetyka, ochrona środowiska, jeździectwo i hodowla koni.

Firmy mogą uzyskać maksymalnie 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 000 000 zł.

„Go to Brand – EXPO 2020” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Więcej informacji: link


 Źródło: PARP

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Granty na Eurogranty: 5 mln zł dla firm starających się o granty UE

Eurogranty

Od 1 kwietnia br. mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów UE. Maksymalne wsparcie pojedynczego projektu to nawet 280 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 5 mln zł. Środki pochodzą z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Arkadiusz DewódzkiUbiegłoroczny nabór, w którym do PARP wpłynęło ponad 200 wniosków, pokazał że instrument taki jak „Granty na Eurogranty” jest bardzo potrzebny naszym przedsiębiorcom w staraniach o wsparcie z programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP

Dofinansowanie unijne, które można zdobyć w konkursie prowadzonym przez PARP to duże ułatwienie dla firm, które przygotowują się do udziału w takich europejskich programach jak Kreatywna Europa, LIFE czy Horyzont Europa i Single Market Programme planowanych na lata 2021-2027. Działanie jest przeznaczone dla MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Arkadiusz Dewódzki„Granty na Eurogranty” to wciąż stosunkowo nowy instrument finansowy. Uczymy się go wspólnie z wnioskodawcami. Aby ułatwić przedsiębiorcom zdobycie dotacji z Brukseli dopracowaliśmy zasady ubiegania się o wsparcie. Chcemy wesprzeć wszystkie projekty, które na to zasługują. Nie wymagamy od wnioskodawców faktur i dokumentowania wszystkich wydatków. W trakcie oceny projektu przedsiębiorcy będą mieć też możliwość doprecyzowania szczegółów przedsięwzięcia.

Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP

W tej edycji o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, który jeszcze nie wystartował, jeśli Komisja Europejska opublikowała warunki udziału w naborze. Na pomoc mogą liczyć ponadto przedsiębiorcy, którzy już złożyli projekty do weryfikacji Komisji Europejskiej – o ile wniosek do PARP złożą nie później niż 30 dni po terminie złożenia wniosku do KE.

Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty rozliczane są w formie ryczałtu. Górna granica dofinansowania różni się w zależności od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności otrzyma 280 060 zł (w konsorcjum będzie to ok. 240 tys. zł). Jeśli wykonanie studium wykonalności nie będzie konieczne, wówczas ten sam przedsiębiorca otrzyma 64 tys. zł (ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum).

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie:

 • usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE;
 • opracowania studium wykonalności – pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej;
 • organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych);
 • przygotowania wniosku/ aplikacji o dotację, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/ aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.
  W konkursie „Granty na Eurogranty” na przedsiębiorców czeka łącznie 5 mln zł, z czego 1 mln zł przeznaczono dla MŚP z województwa mazowieckiego. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o konkursie


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Gospodarka coraz bardziej inteligentna dzięki współpracy firm z parkami technologicznymi

technologia

Do budowania gospodarki inteligentnej – wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy, technologii i nowatorskich rozwiązaniach o międzynarodowym potencjale – konieczna jest synergia całego narodowego systemu innowacji. Oferta Ośrodków Innowacji, różnych instytucji wspierających przedsiębiorstwa, powinna sprzyjać rozwojowi biznesu w kluczowych obszarach gospodarki, w tym tych określonych również w katalogu tzw. inteligentnych specjalizacji.

Obecnie największą gotowość do rozwijania inteligentnych specjalizacji przedsiębiorstw odznaczają się parki technologiczne, wynika z publikacji PARP oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii „Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki”.

Wydatki ponoszone w ramach polityki innowacyjnej w Polsce – podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich UE – są ukierunkowywane na tzw. inteligentne specjalizacje (na poziomie krajowym i regionalnym). Koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS) polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarach badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) oraz skupieniu na nich inwestycji, co sprzyjać ma zwiększeniu konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Powstanie polityki rozwoju opartej na koncepcji IS (smart specialisations) było reakcją na wcześniejsze rozproszenie ograniczonych pieniędzy publicznych pomiędzy szereg zaawansowanych technologicznie dziedzin, a w konsekwencji osiąganie stosunkowo niewielkiego postępu w kluczowych obszarach i niepełnego wykorzystania potencjału unijnej gospodarki, w szczególności poszczególnych jej regionów geograficznych.

Inteligentne specjalizacje nie są tożsame z branżą (sektorem). Oznaczają one obszary gospodarcze powiązane wiedzą (np. z zakresu zastosowania danej technologii) i aktywnością (zazwyczaj międzysektorową) w innowacjach. Mogą one odwoływać się do istniejących wyzwań społecznych (w tym zdrowotnych), dotyczących środowiska czy też bezpieczeństwa obywateli (w tym cyfrowego). Tym samym, mogą być również szansą na znalezienie rozwiązań – z wykorzystaniem badań i innowacji – dla problemów, które dotykają społeczeństwa i europejskie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, oraz stać się fundamentem odbudowy przyszłego wzrostu po kryzysie.

Jacek Pokorski, kierownik z Departamentu Analiz i Strategii w PARP

W rezultacie wprowadzania w życie tej koncepcji, część pieniędzy publicznych, przekazywanych do sektora przedsiębiorstw, przeznaczana jest na dofinansowanie projektów innowacyjnych mieszczących się w – priorytetowych dla gospodarki – regionalnych lub krajowych inteligentnych specjalizacjach.

Realizacja tych przedsięwzięć może być wspomagana usługami, wykonywanymi dla przedsiębiorców przez Ośrodki Innowacji. Misją Ośrodków Innowacji jest wsparcie MŚP m.in. w obszarze współpracy z sektorem nauki, w promocji polskich innowacji na rynkach zagranicznych, w pozyskaniu finansowania zewnętrznego czy w dokonywaniu nowych inwestycji w innowacje. W ten sposób działalność Ośrodków może wspierać wdrażanie polityki innowacyjnej, z uwzględnieniem koncepcji IS.

Parki przecierają szlaki

Z publikacji przygotowanej przez PARP i MRPiT wynika, że największą gotowością do wspierania rozwoju gospodarki opartej o inteligentne specjalizacje odznaczają się parki technologiczne. Parki pomagają firmom m.in. udostępniając infrastrukturę materialną (maszyny, urządzenia, aparaturę laboratoryjną i badawczą) oraz wspierając budowę powiązań kooperacyjnych.

Działalność parków w Polsce jest zbudowana średnio wokół trzech krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS). Są to: „Zdrowe społeczeństwo”, „Innowacyjne technologie i produkty…” oraz „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty…”. Wsparcie pięciu i więcej KIS realizuje obecnie 7 z 33 badanych parków. Są nimi w dalszej kolejności: „Energetyka” oraz „Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne”. Ponadto, większość przedstawicieli pozostałych badanych parków technologicznych, planuje wyspecjalizowanie się w ciągu najbliższych kilku lat w oferowaniu usług dla firm w ramach wybranych KIS.

W ramach badania nie zidentyfikowano parku o specjalizacji w zakresie „Gospodarki o obiegu zamkniętym” (GOZ), co może wskazywać na istotną lukę w realnym potencjale tego typu Ośrodków Innowacji, w odniesieniu do możliwości wspieraniu firm w transformacji w kierunku GOZ.

Wśród pozostałych typów badanych Ośrodków Innowacji (inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, komercyjne ośrodki), wyraźnie sprecyzowana specjalizacja występowała stosunkowo rzadko. W przypadku centrów transferu technologii (CTT) jeśli występowała, to miała ona charakter pośredni, wynikający z profilu badawczego jednostki naukowej, w której funkcjonuje dane centrum.

Niezależnie od typu Ośrodka, najskromniejsze wsparcie środowiska instytucji otoczenia biznesu dotyczy inteligentnych specjalizacji w obszarze transportu i elektroniki („Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku”, „Elektronika i fotonika”).

Publikacja, podejmując problematykę zdolności i potencjału Ośrodków Innowacji do świadczenia firmom adekwatnych usług proinnowacyjnych wpisujących się w koncepcję KIS, sonduje również zainteresowanie Ośrodków rozwijaniem i ukierunkowaniem w przyszłości swojej oferty usługowej na inteligentne specjalizacje gospodarki.

Zaobserwowane w badaniu prawidłowości (zwłaszcza potencjał nominalny Ośrodków) nie świadczą jeszcze o realnym zapleczu i aktualnej gotowości sektora Ośrodków Innowacji do obsłużenia strategicznych kierunków gospodarki związanej z Przemysłem 4.0 (profil gospodarczy bliski specjalizacji „Automatyzacja i robotyzacja”) czy Gospodarką o obiegu zamkniętym. Jednakże dzięki systemowi odpowiednich zachęt, można oczekiwać realnej koncentracji Ośrodków na tych specjalizacjach w przyszłości.

Jacek Pokorski, kierownik, Departament Analiz i Strategii w PARP

Ośrodki Innowacji w realizacji swojej misji na rzecz przedsiębiorstw, napotykają na liczne bariery. Najczęściej wskazywane przez respondentów bariery to brak stabilnych źródeł finansowania, brak wysokiej klasy specjalistów oraz ograniczony popyt ze strony przedsiębiorców na oferowane usługi. W przypadku parków technologicznych i części inkubatorów, ta ostatnia bariera szczególnie kontrastuje z wysokimi koszami utrzymania specjalistycznej infrastruktury badawczo-rozwojowej i laboratoryjnej (tylko częściowo przychody ze świadczenia usług pokrywają koszty bieżącego utrzymania tej infrastruktury).

W odpowiedzi na zaobserwowane bariery rozwojowe ośrodków oraz przede wszystkim w oparciu o potrzeby firm wkrótce uruchomimy nowy model akredytacji Ośrodków Innowacji który ma przyczynić się do zwiększenia popytu firm na zaawansowane, wyspecjalizowane i wysokiej jakości usług proinnowacyjne.

dr Beata Lubos,Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii

Nowa oferta dla Ośrodków Innowacji posłuży wypełnianiu przez nie kluczowych funkcji wspierających przedsiębiorstwa, takich jak np. inkubacja technologiczna, akceleracja, badania i rozwój, demonstracja, doradztwo we wdrożeniu innowacji. – Będą one rozwijać przedsiębiorstwa w specjalizacjach zgodnych z KIS, dotyczących nowych kierunków transformacji przemysłu, związanych z cyfryzacją, zieloną gospodarką, przemysłem 4.0 czy zdrowym społeczeństwem. Projektowane działania wspierające Ośrodki będą miały na celu budowanie i wzmacnianie ich kompetencji dostosowanych do aktualnych trendów gospodarczych, z jednoczesnym promowaniem popytu na te usługi wśród przedsiębiorstw – dodaje Beata Lubos z MRPiT.

Zobacz publikację: link


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

50 mln zł dla polskich MŚP na promocję podczas EXPO w Dubaju

MŚP

Nawet 455 650 zł na promocję marek produktowych na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej mogą uzyskać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w konkursie „Go to Brand – EXPO 2020”. Program jest finansowany z funduszy europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Firmy, które chciałyby uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju mogą składać wnioski jeszcze do 29 marca.

EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. Wydarzenie niezmiennie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Z uwagi na wybuch pandemii Wystawa Światowa zaplanowana na rok 2020 została przesunięta o jeden rok. Jej nowe ramy czasowe to 1 październik 2021 r. – 31 marzec 2022 r.

„Go to Brand – EXPO 2020” jest jednym z najważniejszych elementów programu gospodarczego towarzyszącego udziałowi Polski w Expo 2020 w Dubaju. – Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które widzą swoją szansę na rozwój poprzez eksport. Wystawa Światowa po raz pierwszy odbędzie się w kraju arabskim. To niepowtarzalna szansa, by zaistnieć na bardzo obiecujących i dynamicznie rozwijających się rynkach Zatoki Perskiej.

Marcin Czyża, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, przy czym 15 mln zł jest przeznaczone dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 35 mln zł – dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.
Maksymalne dofinansowanie, o jakie mogą się starać firmy to 455 650 zł, przy czym wymagany minimalny wkład własny wynosi 15 proc. wartości projektu. Sam projekt zgłaszany do konkursu może mieć wartość maksymalnie 1 mln zł.

Firmy mogą przeznaczyć wsparcie na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020. Co więcej, pozyskane środki mogą posłużyć do sfinansowania kosztów usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej, tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Za obecność naszego kraju na Wystawie, w tym Polski Pawilon, odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Agencja uruchomiła serwis internetowy www.expo.gov.pl, w którym przedsiębiorcy znajdą informacje związane z wydarzeniem.


Źródło: PARP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF