...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Zawody z największym prestiżem: strażak i ratownik medyczny ponownie przodują w rankingu

Polacy największym poważaniem darzą strażaków oraz przedstawicieli zawodów medycznych, a najniższym osoby twórców internetowych i polityków - wynika z 3. edycji badania „Ranking prestiżu zawodów i specjalności” zrealizowanego przez SW Research

Strażak i ratownik medyczny – liderzy wyścigu

Polacy ponownie zdecydowali. Ranking prestiżu zawodów obejmujący blisko 40 kategorii, realizowany
od trzech lat przez instytut badawczy SW Research pokazuje pewną stabilność nie tylko w czołówce
najbardziej poważanych profesji, ale również wśród specjalności zamykających zestawienie. W roku
2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz
ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 84% Polaków, drugi przez 83%. Trzecie
miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 roku brąz
przypadł pielęgniarkom, z wynikiem 75%. Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się
społecznym uznaniem objęli kolejno: lekarze (74%), profesorowie wyższych uczelni (69%), farmaceuci
(68%), górnicy (62%) oraz inżynierowie (60%).

W ogonie stawki – twórcy internetowi i politycy

Na przeciwnym biegunie znajdują się zawody i specjalizacje, takie jak influencer, youtuber czy działacz
partii politycznej. Analogicznie do podium, również w przypadku listy najmniej poważanych zawodów
można mówić o pewnej stabilizacji w latach 2021-23. Ostatnie dwie pozycje wymieniają między sobie
influencerzy i youtuberzy, których poważaniem darzy średnio 13% polskiego społeczeństwa. Pozostałe
pozycje (od 36 do 32) z końca tabeli to domena polityków: działaczy partyjnych (14%), posłów (16%),
ministrów (20%) oraz radnych (21%).

– Analiza rankingu dostarcza cennych informacji nie tylko na temat samej hierarchii zawodów w społecznej
percepcji, ale również jest źródłem wiedzy o aktualnych potrzebach i wartościach polskiego
społeczeństwa. Mocny i stabilny wizerunek takich profesji jak strażak, ratownik medyczny czy profesor
uniwersytetu świadczą o powszechnym uznaniu dla takich cech jak pomoc innym, odpowiedzialność
społeczna oraz wyższe wykształcenie. Polacy są konsekwentni również w negatywnych uczuciach, o czym
świadczy niska o lat pozycja twórców internetowych oraz polityków. Okazuje się, że sama popularność,
częsta obecność w mediach, marketingowa kreatywność czy krasomówstwo nie przyczyniają się,
zdaniem Polaków, do tworzenia dobra społecznego w takim samym stopniu, co ratowanie zdrowia i życia
– komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Drobne przesunięcia w peletonie: specjaliści IT i adwokaci w górę, przedsiębiorcy i robotnicy w dół
Zarówno najbardziej, jak i najmniej poważane zawody utrzymały swoje zeszłoroczne pozycje. Co więcej,
liderzy rankingu umocnili swoje miejsce, zyskując średnio 2-3 punkty procentowe społecznego
poważania, względem roku 2022. Podobnie, najwięksi przegrani tego zestawienia pogłębili swoje
końcowe lokaty, tracąc 3-4 punktów procentowych.

Jednak w środkowej części rankingu można zaobserwować pewną dynamikę. Na znaczeniu zyskał
informatyk, analityk systemów komputerowych, który z miejsca 12. W 2021 awansował w roku na 9.
pozycję. Jeszcze większy skok, choć nieco niżej, bo z 19. na 14. miejsce odnotował zawód adwokata.
Zauważalnie ku dołowi tabeli przesunął się za to właściciel dużej firmy, zajmując 22. pozycję i spadając aż
o 6 oczek w rankingu względem 2022 r. Tendencja spadkowa dotyczy również zawodu robotnika
wykwalifikowanego (np. tokarza, murarza), którego pozycja spada sukcesywnie od 2021 r. Wówczas
zajmował on 6. pozycję, podczas gdy w 2023 r. dopiero 12.

– Wzrost prestiżu specjalistów IT może wynikać z rosnącego znaczenia technologii cyfrowych, w
szczególności rozwoju w kierunku sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji wielu procesów. To też by
tłumaczyło istotny spadek prestiżu robotnika wykwalifikowanego czy pracownika call-center, których
praca może być postrzegana jako zastępowalna w niedalekiej przyszłości. Z kolei przesunięcie się w górę
profesji adwokata może świadczyć o dynamice w obszarze legislacji i wzroście popytu na usługi
prawnicze. Z kolei pogorszenie się sytuacji materialnej wielu Polaków i niepewność o przyszłość finansową
mogło osłabić postrzeganie przedstawicieli świata biznesu, właścicieli dużych firm. Może być to efekt
krytyki wobec korporacyjnej kultury lub rosnących nierówności dochodowych – uzupełnia Piotr Zimolzak.

Farmaceuci, coachowie, HR-owcy i konsultanci online – nowi zawodnicy wyścigu

W tegorocznym zestawieniu po raz pierwszy Polacy oceniali takie profesje jak: farmaceuta/aptekarz,
trener biznesu/coach, pracownik HR oraz pracownik call-center. Umiejscowienie tych kategorii
zawodowych na tle dotychczasowych specjalności jest bardzo zróżnicowane. Przedstawiciele zawodu
farmaceuty od razu trafili do czołówki zestawienia zajmując 6. pozycję, zaraz za profesorem uniwersytetu.
Co ciekawe, Polacy uplasowali specjalistów ds. kadr (29 miejsce) i coachów (31 miejsce) pomiędzy
przedstawicielami stanu duchownego (30 miejsce).Najmniej udany debiut zaliczył pracownik call-center,
który zajął 32 pozycję tuż przed politykami i twórcami treści internetowych.

Nota metodologiczna:
Badanie przeprowadzono w dniach 25-27.04.23 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na
reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 16-80 lat

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

53% Polaków nie popiera opłaty reprograficznej. Co Polacy wiedzą i co sądzą o nowej opłacie reprograficznej?

opłata reprograficzna

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło na początku maja 2021 r. projekt dotyczący rozszerzenia listy urządzeń, które obejmować będzie tzw. opłata reprograficzna. Zgodnie z założeniami ma zapewnić twórcom godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść z powodu kopiowania ich utworów na nośniki.

Cel wprowadzenia opłaty reprograficznej

Obecnie w Polsce opłata ta obejmuje kserokopiarki, magnetofony i magnetowidy, a obowiązek odprowadzania opłaty ciąży na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii oraz producentach i importerach tzw. czystych nośników, jak również na właścicielach punktów ksero.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie opłaty reprograficznej od każdego urządzenia, które umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).

Część ekspertów zauważa, że w teorii opłata ciążyć będzie na importerach i producentach urządzeń, ale faktyczne koszty prawdopodobnie poniosą końcowi odbiorcy, czyli konsumenci.

Znajomość tematu opłaty reprograficznej wśród Polaków

Większość Polaków (58%) nie słyszało w ogóle o opłacie reprograficznej. Prawie co czwarty badany (24%) o niej słyszał, ale nie wie na czym ona polega. Co piąty badany (18%) deklaruje, że słyszało o opłacie reprograficznej i wie na czym ona polega.

Mając na uwadze niepełną świadomość Polaków na temat nowelizacji, przed pytaniem o poparcie dla wprowadzenia opłaty reprograficznej od kolejnych urządzeń, przedstawiliśmy wszystkim respondentom opis wyjaśniający, czym jest opłata reprograficzna oraz na czym polegać będzie zmiana dotycząca opłaty.*

SW Research infografika
Źródło: SW research

Nastawienie Polaków do opłaty reprograficznej

53% Polaków nie popiera wprowadzenia opłaty reprograficznej na każde urządzenie, które potencjalnie umożliwia nagrywanie, kopiowanie lub odtwarzanie zewnętrznych środków przekazu (np. nagrywarki CD/DVD/Blu-ray, urządzenia skanujące i kopiujące, komputery, laptopy, tablety itp.).

Tylko co piąty badany (22%) popiera wprowadzenie opłaty reprograficznej na kolejne urządzenia. Warto zauważyć, że tylko 4% Polaków zdecydowanie popiera nowelizację rozporządzenia dotyczącego opłaty reprograficznej. Co czwarty respondent (25%) nie ma w tym temacie wyrobionego zdania.

Sceptyczne nastawienie do opłaty reprograficznej ma w znacznej mierze wymiar psychologiczny i może być wywołane zwyczajną obawą przed czymś zupełnie obcym, obcobrzmiącym. Obawa ta wynika również z pewnej dezorientacji informacyjnej i braku jednego źródła informacji, które wskazałoby, kto faktycznie poniesie koszty nowelizacji – importerzy i producenci urządzeń czy może zwykli konsumenci?

Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW Research


Źródło: SW Research

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna #NASZAwtymGŁOWA Instytutu LB Medical na temat zdrowia psychicznego Polaków

Psycholog z mężczyzną mającym problemy psychiczne

Ze zdrowiem psychicznym Polaków z roku na rok jest coraz gorzej. Przybywa chorych, brakuje specjalistów. Mało mówi się na ten temat w dyskursie społecznym. Zaburzenia psychiczne, depresje, lęki to tematy, które niestety nadal stanowią społeczne tabu. Według danych WHO, tylko na depresję cierpi na świecie około 350 milionów ludzi, co czyni ją drugą najczęściej występującą chorobą na świecie.

W Polsce potrzebna jest szeroka dyskusja społeczna z ekspertami i wypracowanie skutecznych rozwiązań systemu opieki medycznej w tej dziedzinie. Bardzo potrzebne są też, odpowiednie programy edukacyjne skierowane do społeczeństwa, aby zdrowie psychiczne nie było wstydliwym i pomijanym tematem. Odpowiedzą jest kampania społeczno-edukacyjna #NASZAwtymGŁOWA, której inicjatorem jest Instytut LB Medical.

Badamy kondycję psychiczną Polaków

Z badania „Kondycja psychiczna Polaków”, przeprowadzonego przez Instytut LB Medical wspólnie z agencją badawczą SW Research, wynika, że 50% Polaków doświadczyła w ostatnich dwóch latach trwałego obniżenia nastrojów. 65% naszych rodaków narzekała w tym czasie na zmęczenie i wyczerpanie, a 1/3 skarżyła się na brak energii i siły witalnej. Dziś ponad 70%. badanych odczuwa negatywne skutki COVID-19, która dodatkowo obciążyła psychikę Polaków. Wśród respondentów pojawiają się takie emocje jak: lęk, niepokój, strach a nawet przerażenie w odniesieniu do sytuacji związanej z koronawirusem1.

Na podstawie danych, które analizujemy od początku marca, obserwujemy narastające lęki i frustracje społeczne. W zależności od etapu rozwoju pandemii koronawirusa, fale nastrojów miały różny charakter. Jednak w ostatnich tygodniach mamy widoczne wzrosty obaw związanych niemal z każdą dziedziną naszego życia – zarówno, jeżeli chodzi o poczucie zagrożenia zdrowia, widmo niewydolności służby zdrowia, aż po strach przed zapaścią gospodarczą.

Odczucie lęku dodatkowo spotęgowały inne wydarzenia – np.: ruchy społeczne i ogólne poruszenie polityczne, które wywołują niespotykany dotychczas wewnętrzny dysonans – np. czy angażować się społecznie mimo restrykcji, czy też pozostać w domu i pozostać biernym?

Wszystko to składa się na obecny obraz Polaków jako zdezorientowanych, przestraszonych i… sfrustrowanych.

Piotr Zimolzak, socjolog, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research

Polacy nie są skłonni pójść do psychologa czy psychiatry

W I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy2!Liczby chorych stale rosną, a depresja i inne schorzenia zdrowia psychicznego dotyczą już każdej grupy zawodowej, bez względu na status społeczny.

Świadomość społeczna na temat zdrowia psychicznego jest bardzo niska, co może prowadzić do wykluczenia społecznego, gdyż osoby zmagające się z zaburzeniami często nie są tego świadome lub wstydzą się skorzystać z pomocy. Tylko 4 na 10 badanych byłoby skłonne pójść do psychologa lub do psychiatry. Właśnie dlatego Instytut LB Medical przygotował kampanię społeczno-edukacyjną #NASZAwtymGŁOWA, której celem jest uświadamianie Polaków w kwestii zdrowia psychicznego, zachęcanie do zadbania o siebie poprzez pogłębianie wiedzy praktycznej, świadome wprowadzanie działań profilaktycznych oraz do wizyt u specjalistów.

Badanie kondycji psychicznej Polaków_infografika-1

Kampania ma obalać szkodliwe tabu i wywołać społeczną dyskusję wokół zdrowia psychicznego, dawać konkretne wskazówki, kiedy powinno się zwracam z pomocą do specjalistów, pokazywać, że nie jest to wstyd. Problemy zdrowia psychicznego mogą dotknąć każdego. Kampania ma uświadamiać, że zdrowie psychiczne ma ogromny wpływa na wszystkie aspekty naszego życia i ma bardzo wiele twarzy. Zadbanie o nie jest priorytetem dla nas wszystkich.

Pandemia COVID-19 i zastosowana strategia walki czyli masowy lock – down roznieciły nową pandemię – pandemię depresji, lęku i stresu…

Choć walka z fizyczną chorobą jest priorytetem podczas pandemii, nie można ignorować zdrowia psychicznego społeczeństwa i strategii leczniczych w tym obszarze… Aby zwalczyć kryzys dotyczący zdrowia psychicznego potrzebujemy nowatorskich, skutecznych i dostępnych strategii terapeutycznych. Dokładne zbadanie psychologicznych szkód obecnej sytuacji może nam pomóc zmodyfikować procedury i strategie, które powinny być w takich sytuacjach implementowane przez rządy.

Jagna Ambroziak, psycholog kliniczny i terapeutka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii

Niewątpliwie dla większości Polaków obecna sytuacja jest jedną z najcięższych od kilkudziesięciu lat. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że COVID-19 dotyka nas wszystkich w sposób przypominający doświadczenia wojenne. Jest wirus, który masowo zagraża wszystkim ludziom na świecie. U wielu z nas powstają objawy przypominające zaburzenia posttraumatyczne. Pojawiają się lęki, uczucie zagrożenia, obniżenie nastroju czy stała niepewność o przyszłość.

Nasza wolność, w dobrej wierze i ochronie przed zakażeniem się, jest stale ograniczana. W związku z ochroną ludzi starszych, często nie dochodzi do ważnych i podstawowych spotkań rodzinnych. To co kiedyś przynosiło radość, uruchamiało spontaniczność i kreatywność jest mocno zawężone. Ludzie silnie przeżywają samotność. Niektórzy z nas naprawdę wymagają bardzo pilnej pomocy osób doświadczonych w jej niesieniu, wsparciu psychologicznym a także, jeśli to potrzebne, udzielaniu pomocy farmakologicznej. Swobodna, niepodlegająca żadnej ocenie rozmowa, o tym co nas psychicznie boli, co niesie zagrożenie może zasadniczo pomóc w radzeniu sobie w tak trudnym okresie.

dr Magdalena Namysłowska, psychiatra i terapeutka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii

Kampania NASZA w tym GŁOWA skierowana wszystkich, nie tylko do tych, którzy już chorują. To przestrzeń także dla osób, które dotąd nie miały problemów ze zdrowiem psychicznym, ale chciałyby o nie zadbać. Warto zwracać uwagę na pierwsze symptomy i zanim pojawią się poważniejsze dolegliwości uporać się z nimi. W ramach kampanii będziemy przeciwdziałać chorobie pokazywać jak dbać o zdrowie psychiczne, edukować, aby pomóc zrozumieć jak zaczynają się schorzenia związane ze zdrowiem psychicznym i gdzie szukać pomocy.

Mamy porażające liczby, narastający problem, dodatkowe utrudnienia w leczeniu, nowe zachorowania związane z pandemią, potrzebę nowych strategii terapeutycznych, mamy wiele do zrobienia. Zróbmy to razem. To odpowiedzialność całego środowiska: jednostki, rodziny, przyjaciół, ale także pracodawców, instytucji państwowych. NASZA w tym GŁOWA, aby zmienić podejście do zdrowia psychicznego poprzez edukację i społeczny dialog. Zaburzenia Zdrowia psychicznego są podłożem wielu chorób i #NASZAwtymGŁOWA, aby minimalizować konsekwencje poprzez profilaktykę oraz wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.

Dorota Bieniek-Kaska, Inicjatorka Kampanii i Prezes Instytutu LB Medical

Instytut LB Medical powstał z myślą o potrzebach zdrowotnych Polaków

Instytut tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia oraz komunikacji zdrowotnej. Co robimy? Komunikujemy, edukujemy i walczymy o pacjentów. Podejmujemy zadania z zakresu zdrowia i higieny, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Budowanie świadomości problemów zdrowotnych oraz edukowanie na temat profilaktyki i rozwiązań terapeutycznych to nasz nadrzędny cel.

Łączymy doświadczenie ekspertów medycznych, prawników, specjalistów od komunikacji z doświadczeniem pacjenta i ich rodzin, co daje nam możliwość angażowania się w sprawy ważne dla pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych oraz prawo do społecznej dyskusji o najważniejszych problemach zdrowotnych.

Misją Instytutu jest polepszanie jakości życia pacjentów i wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach naukowych evidence based. Naszym celem jest również budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Konsolidacja tych środowisk jest jednym z filarów działalności Instytutu. To dzięki temu możliwy jest realny wpływ na poprawę kondycji ochrony zdrowia Polaków.


Źródło: informacja prasowa LB Medical

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polacy sceptyczni wobec zielonego marketingu. Wiarygodność budują działania, nie słowa

ekomarketing

Problemy środowiska naturalnego i klimatu to temat, obok którego nie można przejść obojętnie. Doskonale rozumieją to zarówno globalne marki, jak i lokalne firmy decydujące się wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, co coraz chętniej wykorzystują w swojej komunikacji marketingowej. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia jednak, że Polacy ostrożnie podchodzą do takich deklaracji. Co trzeci konsument nie wierzy w szczerość ekologicznych reklam – wynika z drugiej edycji badania EKOBAROMETR Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.

Zielony marketing jest obecnie jednym z wiodących trendów w komunikacji. Świadczy o tym powiększające się grono odbiorców, którzy zwracają uwagę na tego typu działania w promocji marek i produktów. Blisko połowa konsumentów zetknęła się w ciągu ostatniego miesiąca z reklamą wykorzystującą motywy ekologiczne (48 proc. – pomiar I; 32 proc. – pomiar II). Najczęściej były to symbole i ikony (41 proc.), nowe bardziej przyjazne środowisku opakowania (40 proc.), a także nazwa produktu zawierająca dopisek BIO lub EKO (39 proc.).

Dwa oblicza eko marketingu

Czy zielone praktyki przynoszą efekty? W tej kwestii zdania są podzielone. Z jednej strony wzrósł odsetek Polaków, którzy uważają takie przekazy za dobry pomysł przynoszący korzyści firmie i klientom (35 proc.). Co czwarty Polak uważa też, że reklamy ekologiczne przyczyniają się do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów dotyczących środowiska. Z drugiej strony w ciągu trzech miesięcy znacznie spadła liczba osób mających pozytywny stosunek do reklam z elementami ekologicznymi (55 proc. vs. 68 proc.). Ponadto wzrósł z 24 proc. do 32 proc. odsetek respondentów, którzy nie wierzą w szczerość takich reklam i uważają, że pokazywana w nich ekologia to tylko zabieg marketingowy.

dwa oblicza ekomarketingu
źródło: SW Research

Skutki zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatu odczuwamy na co dzień. Eksperci alarmują, że zostało już niewiele czasu, aby zapobiec katastrofie klimatycznej. Nadszedł czas, kiedy same deklaracje nie wystarczą, trzeba działać. Wiele firm podeszło do tego na poważnie i stara się zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, zachęcając do tego również swoich klientów oraz partnerów biznesowych. Niestety nie brakuje też przykładów nieuczciwych praktyk, które służą wyłącznie maksymalizacji zysków, jednoczenie niwecząc wysiłki wszystkich tych, którym dobro naszej planety rzeczywiście leży na sercu.

Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW RESEARCH

Ekologia nie tylko na pokaz

Budowanie wizerunku firmy na wartościach ekologicznych wymaga solidnych fundamentów. Zielony marketing przynosi pożądane efekty tylko wtedy, gdy za słowami idą czyny. Dotyczy to nie tylko procesu produkcji i dystrybucji, samego produktu czy opakowań, ale też firmy, jako organizacji. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny do zamierzonego. Podobnie jak w przypadku działań, które mają na celu jedynie utworzenie wrażenia, że produkt jest wytworzony w poszanowaniu środowiska naturalnego, czyli tzw. greenwashingu. Choć takie pojęcie jest jeszcze dość mało znane polskim konsumentom – tylko 16 proc. badanych wskazało jego prawidłową definicję, to wynik wyższy o 5 p.p. w stosunku do pomiaru marcowego EKOBAROMETRU może wskazywać na rosnącą skalę tego zjawiska.

Wyniki pokazują, że konsumenci są coraz bardziej wyczuleni na nieuczciwość marek w odniesieniu do jakości produktów, wartości czy właśnie działań proekologicznych. Przyczyną mogą być potknięcia największych brandów, które odbiły się szerokim echem. W tak ważnych kwestiach wiarygodność to podstawa, dlatego liczą się fakty, konkretne liczby i osiągnięcia.

Adrian Wróblewski, Dyrektor działu analiz w SW RESEARCH

Branże, które „grają w zielone”

Z ochroną środowiska kojarzone są przede wszystkim branże związane z żywnością i zdrowiem. Zdaniem ponad połowy respondentów w swojej promocji do ekologii nawiązuje branża napojów i wody (odnotowano istotny wzrost – 54 proc. vs. 38 proc. wskazań). Zdaniem 44 proc. uczestników EKOBAROMETRU takie treści w działaniach marketingowych wykorzystuje również sektor produktów dla dzieci (33 proc. – pomiar I), 43 proc. wskazuje rolnictwo, hodowlę zwierząt i uprawę roślin (40 proc. – pomiar I), a 36 proc. branżę beauty (31 proc. – pomiar).

eko-ranking branż
źródło: SW Research

Najwięcej do zrobienia w kwestii ekologii mają przedstawiciele tych branż, których działalność bezpośrednio wpływa na środowisko naturalne. Dotyczy to nie tylko procesów produkcyjnych, ale też edukacji np. taki obowiązek prawny mają producenci i dostawcy towarów w opakowaniach. Dobrym tego przykładem są właśnie producenci napojów i wody, którzy muszą sami dbać o recykling, ale też zachęcać do tego swoich klientów. W tym przypadku na efektywność wpływa przede wszystkim skala prowadzonych działań. Zielone praktyki są mocno widoczne również w branżach powiązanych z ekologicznym stylem życia. W ten sposób firmy budują zaufanie i lojalność klientów, którzy świadomie wybierają produkty bezpieczne dla zdrowia, ale też środowiska np. żywność ekologiczną czy kosmetyki naturalne.

Piotr Zimolzak, Wiceprezes Zarządu SW RESEARCH

Opis badania

Badanie ma charakter cykliczny (trackingowy). Prezentowane wyniki dotyczące obszaru komunikacji marketingowej są zestawieniem dwóch pomiarów zrealizowanych przez SW RESEARCH w czerwcu (4-24.06.2020 r.) oraz w marcu (2-24.03.2020 r.) metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono w sumie 2 991 ankiet (pomiar II – 1 515, pomiar I – 1 476) z użytkownikami panelu badawczego SW Panel. Realizacja kolejnej fali planowana jest we wrześniu 2020 r.

O projekcie

Projekt EKOBAROMETR to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Jedną z nich jest obszar komunikacji marketingowej, ukazujący m.in. jak konsumenci odbierają reklamy wykorzystujące motywy ekologiczne, a także jakie branże promują się jako ekologiczne i przyjazne środowisku.

Pełny raport z drugiej edycji badania EKOBAROMETR pod linkiem: https://swresearch.pl/raporty/ekobarometr-jak-zielony-marketing-wplywa-na-polakow


Źródło: Informacja prasowa SW Research

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF