...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Mrówka z PKN ORLEN w Jury konkursu Dream Employer

agnieszka-mrowka

Agnieszka jest ekspertem w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych z wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w międzynarodowych organizacjach z różnych branż i sektorów.

Posiada również doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej oraz strategii employer brandingowej. Opracowywała i wdrażała rozwiązania z zakresu budowania kultury organizacyjnej, zaangażowania pracowników oraz przywództwa. Realizowała projekty dot. różnorodności i mobilności pracowników oraz budowania systemów motywacyjnych i zarządzania wiedzą.

Wykładowca na studiach podyplomowych, współautor kierunków studiów magisterskich, MBA i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. W PKN ORLEN kieruje zespołem odpowiedzialnym za budowanie marki pracodawcy w Grupie ORLEN.

Jestem ogromnie ciekawa zgłoszeń do konkursu, w którym będę miała przyjemność wyłaniać najciekawsze projekty i inicjatywy. Szczególną uwagę będę zwracała na rozwiązania, które sprzyjają rozumieniu potrzeb kandydatów i pracowników oraz budowaniu angażującego środowiska pracy i pozytywnych doświadczeń na każdym etapie pracy. Moim zdaniem, to właśnie te działania przekładają się na postrzeganie marki pracodawcy.

Agnieszka Mrówka, PKN ORLEN

Program Dream Employer został zainaugurowany 10 sierpnia debatą ekspertów oraz cyklem webinarów podejmujących tematy różnorodności pokoleniowej, elastycznych form pracy, budowania marki pracodawcy, tworzenia dobrych relacji wewnątrz organizacji oraz dobrostanu pracowników

Nagrania z wydarzeń można obejrzeć w mediach BRIEF oraz Dream Employer.

partnerzy DE program

 

Anita Florek

Jak dbać o dobrostan pracowników? [CASE STUDY]

kobieta siedzi na podłodze pracuje pije kawe

PKN ORLEN od wielu lat kładzie duży nacisk na wdrażanie rozwiązań, które wspierają pracownika w wielu sferach i etapach jego życia. Skupiamy się nie tylko na aspekcie finansowym, który bez wątpienia stanowi dla większości pracowników kluczowy element dobrostanu, ale zwracamy również uwagę na zdrowie fizyczne pracowników jak i zdrowie psychiczne, traktując to działanie jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. Dbanie o dobrostan pracowników w miejscu pracy ma bardzo duże znaczenie dla nich samych – buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności. W związku z czym jesteśmy pracodawcą oferującym szereg programów mających na celu dbanie o dobrostan pracowników i ich najbliższych.

W związku z tym, że praca stanowi główny obszar aktywności ludzi dorosłych nie jest możliwe, aby zdrowie psychiczne pracowników nie wpływało na ich efektywność czy skuteczność zawodową. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że tempo naszego życie jest bardzo dynamiczne ważne, by utrzymać właściwy balans między pracą, a życiem prywatnym. W ten sposób mamy szansę, by zredukować negatywne skutki takie jak stres, przepracowanie i zmęczenie.

W PKN ORLEN zapewniamy naszym pracownikom bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne w miejscu pracy w ramach działającej Pracowni Psychologii Pracy. Na wsparcie mogą liczyć także członkowie rodzin naszych pracowników w sytuacjach trudnych – nie tylko zawodowych, ale również osobistych. Poza tym wsparcie psychologiczne dedykowane jest również pracownikom Spółek GK ORLEN. Pomoc psychologiczna pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady. Wiemy, że każdy z nas miewa w swoim życiu trudne chwile, z którymi radzimy sobie różnie – raz lepiej raz gorzej. Właśnie w takich chwilach ważne jest, aby skorzystać ze wsparcia i pomocy, ponieważ wsparcie w sytuacjach trudnych, ma niezwykle istotny wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie psychospołeczne. Widzimy, że pomaga to wszystkim, ponieważ daje możliwość wsparcia, a z drugiej strony pozwala utrzymać efektywność w pracy i realizowanie zadań przez pracowników. Poza tym pracownik dużo łatwiej radzi sobie z trudnościami, szybciej odbudowuje swoją siłę psychiczną, rozwiązuje problemy, co przekłada się na jego zdrowie i zadowolenie z życia. Dlatego w PKN ORLEN staramy się kształtować środowisko pracy niezamykające się na potrzeby pracowników. Pracownia Psychologii Pracy poza aktywnością wsparcia wykonuje również badania psychologiczne dla pracowników w zakresie pełnej sprawności psychotechnicznej i psychoruchowej. Poza tym realizuje działania związane z promowaniem dobrych praktyk, które pozwalają osiągnąć dobrostan psychiczny w pracy i poza nią. Panujące w firmie otwarte podejście do tematów zdrowia psychicznego skutkuje tym, że coraz więcej osób decyduje się otwarcie rozmawiać o swoich problemach i korzystać ze wsparcia. Bazując na danych za pierwsze półrocze 2020 z działalności Pracowni Psychologii Pracy widzimy, że pracownicy czują się bezpiecznie i mają do nas zaufanie – i to nas cieszy. W pierwszym półroczu (styczeń – czerwiec) ze wsparcia psychologicznego skorzystały łącznie 43 osoby, tj. 42 pracowników i jeden członek rodziny naszego pracownika. Poza tym zrealizowano 501 badań psychologicznych w zakresie sprawności psychoruchowej i psychotechnicznej.

PKN ORLEN Pracownia Psychologii Pracy

Staramy się kształtować kulturę psychologicznego bezpieczeństwa pracowników poprzez, m.in. edukowanie liderów, ponieważ wiemy, że odgrywają oni dużą rolę w budowaniu dobrostanu pracowników – „najlepszym benefitem jest dobry lider”. Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o dobrostan psychiczny pracowników ciągle, ponieważ wiemy, że nie jest cechą stałą i może ulegać zmianie pod wpływem różnych ról życiowych i społecznych.

Pracownia Psychologii Pracy w związku z sytuacją pandemii z jaką od kilku miesięcy wszyscy się mierzymy dodatkowo w ramach wsparcia zdrowia psychicznego pracowników uruchomiła dyżur psychologa. Wiemy, że każdy pracownik reprezentuje różne pokolenie i w związku z tym ma inne priorytety, które są zależne od wielu czynników, np. od etapu życia, doświadczenia, kompetencji, sytuacji finansowej, ale wspólnym obszarem dla wszystkich jest kultura organizacyjna: wspierająca, wiarygodna i autentyczna. To właśnie ona definiuje biznes i markę pracodawcy, jest wyznacznikiem satysfakcji i zaangażowania pracowników. Nie ma substytutu dla dobrej atmosfery pracy, poszanowania, doceniania i troski o pracownika. Czas pandemii stawia i będzie stawiał kulturze organizacyjnej mocne wyzwanie i będzie weryfikować ją na każdym kroku: jej elastyczność, otwartość na zmiany oraz jej prawdziwość.

PKN ORLEN Pracownia Psychologii Pracy

O dobrostanie rozmawiamy również w ramach programu Dream Employer, który właśnie wystartował.

Inauguracja programu odbyła się 10 sierpnia. Tematy programu podejmowane są w webinarach, które można obejrzeć na stronie dreamemployer.pl oraz brief.pl

👉 Małe jest piękne, czyli o tym jak tworzyć świetne miejsca pracy nie mając wielkich budżetów
👉 Dobrostan (well-being) i jego rola we współczesnych organizacjach
👉 Jak budować dobre relacje wewnątrz organizacji za pomocą komunikacji i doświadczeń?
👉 100 pytań do kampanii employer brandingowych
👉 Employer Value Proposition krok po kroku 


Autorka:

PKN ORLEN_Wioletta Kandziak

Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr w PKN ORLEN S.A.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wioletta Kandziak z PKN ORLEN w Radzie Programowej programu Dream Employer

Wioletta Kandziak

Wioletta Kandziak związana jest z branżą HR od ponad 6 lat. Stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr objeła w luty 2018 roku. W Grupie Kapitałowej ORLEN odpowiedzialna jest za strategię HR i dialog społeczny ze związkami zawodowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w jednej z największych krajowych firm energetycznych tj. w Grupie ENERGA oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji płatniczej w Europie.

Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Mediator w sprawach pracowniczych i wewnątrzorganizacyjnych.

Radca prawny, ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zdobyła Executive MBA certyfikowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest doktorantką Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się wpływem dialogu społecznego na kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy.

W Radzie Programowej programu Dream Employer zasiadają również: Adrian Martinez, Agnieszka Sora, Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, Grzegorz Kiszluk, Jolanta Piątkowska, Karolina Karwowska, Maciej Hassa, Maja Gojtowska, Monika Domańska, Paulina Mazur, Tomasz Graszewicz.

Program został zainaugurowany 10 sierpnia debatą ekspertów oraz cyklem webinarów podejmujących tematy różnorodności pokoleniowej, elastycznych form pracy, budowania marki pracodawcy, tworzenia dobrych relacji wewnątrz organizacji oraz dobrostanu pracowników

Nagrania z wydarzeń można obejrzeć w mediach BRIEF oraz Dream Employer.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dyrektor ds. szczęścia brzmi śmiesznie? W korporacjach to ważne stanowisko!

Firmy stanęły przed ogromnym wyzwaniem zadbania o swoich pracowników oraz ich dobrostan psychiczny. W ramach zwalczania skutków pandemii rozpoczęły szereg działań, które były do nich skierowane. Poniżej możesz przeczytać, jak szerokie i kompleksowe działania w tej kwestie podjął w Polsce PKN ORLEN.

Chociaż w obliczu pandemii koronawirusa przestrzeganie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych  nabrało wartości większej niż kiedykolwiek, nie powinniśmy zapominać
o zdrowiu psychicznym pracowników. Dbanie o dobrostan pracowników w miejscu pracy
ma bardzo duże znaczenie. Od niego zależy powodzenie we wszystkich sferach życia pracownika – nie ma lepszej inwestycji. Badania psychologii pozytywnej pokazują, że ludzie, którzy odczuwają szczęście w pracy, są bardziej produktywni, a relacje wewnątrz firmy rozwijają się pomyślnie.

PKN ORLEN jako firma mająca świadomość, że siła sukcesu zależy od wielu czynników,
a przede wszystkim od zaangażowania, lojalności, poczucia zadowolenia świadczących w niej pracę ludzi, oferuje szereg rozwiązań well-beingowych, których celem jest poprawa samopoczucia pracownika. W trosce o dobrostan naszych pracowników i członków ich rodzin zapewniamy bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne w miejscy pracy w ramach funkcjonującej w strukturze firmy Pracowni Psychologii Pracy. W związku z sytuacją pandemii dodatkowo w ramach wsparcia zdrowia psychicznego naszych pracowników uruchomiliśmy dyżur psychologa (telefoniczny i/lub on-line). Wiemy, że wychodzenie naprzeciw potrzebom pracowników wpływa jednocześnie na budowanie „szczęścia” w miejscu pracy i „szczęścia” pracownika. Poza tym apelujemy o wzajemną troskę, wspieranie się i budowanie wzajemnej siły opartej na zaufaniu i optymizmie.

Staramy się po prostu być z naszymi pracownikami, zapewniając ich o tym, że są dla nas ważni. Dzięki temu budujemy relacje, w której fundamentem jest zaufanie do przełożonego, czy HR-owca, bo wiemy, że tylko wtedy pracownicy otwarcie zakomunikują swoje potrzeby. Jeżeli zaś uda nam się zaspokoić te potrzeby, to przełoży się to na budowanie poczucia bezpieczeństwa
i motywacji pracowników.

Anna Lewandowska-Romanowska, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi, PKN ORLEN

Wszelkie działania jak te opisane powyżej wymagały zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Wpłynęło to na wzrost popularności nowych stanowisk w firmach zajmujących się szczęściem pracowników, w tym stanowiska Chief Happiness Officera.

Aby lepiej przedstawić Ci to stanowisko, postanowiliśmy zapytać specjalistów z branży employer brandingowej i HR o zakres obowiązków na wyżej wymienionym stanowisku oraz potrzebne umiejętności i kursy.

Jak należy rozumieć rolę CHO w firmie?

Zdecydowanie jest to osoba, której praca nie kończy się na zorganizowaniu „owocowych czwartków” w firmie.  Z wypowiedzi naszych ekspertów jasno wynika, że Chief Happiness Officer to osoba stanowiąca pomost pomiędzy szeregowym pracownikiem a kadrą zarządzającą. Istotne jest to, że taka osoba nie tylko przekazuje informacje, ale również ma moc sprawczą, którą realnie odczuwają zatrudnieni w firmie pracownicy.

chief happines officer

Aktualnie jednym z głównych wyzwań biznesowych jest stworzenie zaangażowanego
i lojalnego zespołu, który z pasją realizuje się
w swojej pracy. Dlatego stanowisko Chief Happiness Officera to nie utopijna wizja,
a poważna i bardzo potrzebna pozycja etatowa. Firmy potrzebują osób, które zadbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu poczucia szczęścia wśród swoich pracowników. Przed menadżerem do spraw szczęścia stoi szereg wyzwań. Dbanie o relacje w firmie
i rozwój pracowników to podstawa. Doradztwo
w odkrywaniu ścieżek rozwoju, tworzenie przyjaznej i radosnej atmosfery, bycie partnerem oraz mediatorem w konfliktach,
ale przede wszystkim promowanie wartości firmy, które są spójne ze strategią i celem całej organizacji. Wszystko to sprawia, że pracownik czuje się częścią zespołu, odnajduje się w nim, wierzy w swoją pracę i z nią się utożsamia.

Michalina Jabłońska-Sprawnik, Chief Happiness Officer, Devire

Szczęście w pracy to pozytywne relacje i wymierne rezultaty. CHO kształtuje kulturę organizacyjną oraz kreuje takie środowisko pracy, w którym ludzie czują się dobrze, w pełni wykorzystują swoje talenty i przez to realizują cele biznesowe firmy. CHO może odpowiadać za zwiększanie zaangażowania, doskonałe doświadczenia pracowników, ich rozwój zawodowy, wspierające style zarządzania, dbałość o wellbeing i work-life balance. CHO najczęściej pracuje w zespole w strukturach HR lub jest samodzielnym doradcą dla zarządu.

Dagmara Just, Chief Happiness Officer, HR Project Manager w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Co obecność Chief Happiness Officer może dać firmie? Jakie kompetencje powinna mieć osoba pracująca na takim stanowisku?

Stanowisko CHO może w przyszłości znacząco zmienić postrzeganie działów HR w firmach. Ciężar zostanie przeniesiony z poszukiwania i zatrudniania nowych pracowników na ich utrzymanie oraz dalszy rozwój. Ta druga droga na dłuższą metę przynosi firmie o wiele więcej korzyści, na co zwracają również uwagę nasi eksperci.

chief happines officer

Organizacje, w których pracownicy
są szczęśliwi, po prostu więcej zarabiają.
W takich firmach większa jest produktywność, innowacyjność, efektywniejsza współpraca, mniejsza rotacja
i absencja czy niższy poziom wypalenia zawodowego. Setki badań pokazują,
że te czynniki wpływają na świetne wyniki finansowe.

Dagmara Just, Chief Happiness Officer, HR Project Manager w Credit Agricole Bank Polska S.A.

To, czego nie może zabraknąć Chief Happiness Officerowi, to duże pokłady empatii, energii,  potrzeba wysokich kontaktów społecznych, umiejętność budowania relacji międzyludzkich
i chęć dawania. Można powiedzieć, że rola ta wymaga szerokiego wachlarza kompetencji
z różnych dziedzin. Istotne jest również zarządzanie, organizacja oraz doświadczenie biznesowe. Osoba na tym stanowisku ściśle współpracuje z zarządem, działami HR, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy tworzą firmę, bo to właśnie oni stanowią najistotniejszy element układanki „pracoszczęścia”.

Nie istnieje jeden właściwy zakres obowiązków na stanowisku CHO. Wynika to z prostego faktu – nie ma gotowej recepty na szczęście. Każdy człowiek jest inny, każda organizacja, jej styl zarządzania i wartości są inne. Różnorodność potrzeb odczuwaniu szczęścia jest tak duża jak dużo mamy pracowników. W Polsce jesteśmy na etapie, kiedy rola, zadania, działania
w obszarze idei „Happieness at work”  dopiero się kształtują. Nietrudno zauważyć, że jest to trend, który dopiero raczkuje i upłynie jeszcze trochę czasu, zanim pracodawcy dostrzegą
i uwierzą,  że warto zainwestować w szczęście pracowników. Pamiętajmy jednak, że to dzięki wprowadzaniu w organizacji drobnych zmian i byciu uważnym na potrzeby pracownika, jako firma i pracodawca, możemy wiele zyskać.

Michalina Jabłońska-Sprawnik, Chief Happiness Officer, Devire

Czy na takie stanowisko jak CHO wymagane są kursy i odpowiednie przygotowanie?

Pomimo coraz częściej pojawiających się kursów i szkoleń przygotowujących do zawodu Chief Happiness Officera, ciężko jest nakreślić sztywną listę wymagań dotyczących tego stanowiska. Nie ulega jednak wątpliwości, że taka osoba musi łączyć kompetencje biznesowo-marketingowe z humanistycznymi (np. psychologia). Każdy pracownik jest inny i wymaga innego podejścia od strony CHO. Jednak na koniec dnia taki pracownik powinien przynieść firmie realną korzyść biznesową.

Poza cechami osobowości i charakterem, który wyróżnia osoby na stanowiskach happiness oficera z pewnością bardzo ważna jest wiedza z obszaru psychologii pozytywnej, która pokazuje jak odczuwanie szczęścia przekłada się na życie codzienne jak i biznes. Równolegle istotne jest zgłębienie wiedzy dotyczącej samego obszaru „Happiness at work,” które w Polsce można zdobyć dzięki szkoleniom i warsztatom. Pomocna będzie również wiedza z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach rozwoju warto sięgnąć do zagranicznych źródeł
w postaci książek, blogów i inspiracji światowych liderów „Happiness at work”.

Michalina Jabłońska-Sprawnik, Chief Happiness Officer, Devire

szczesliwi usmiechnieci pracownicy

CHO pracuje projektowo i procesowo, tworzy programy albo całe strategie stawiające
w centrum potrzeby ludzi i cele organizacji. Musi więc łączyć wiedzę psychologiczną
z biznesowym myśleniem. CHO jest łącznikiem między pracownikami, managerami,
a zarządem. Na to stanowisko konieczne są certyfikacje i doświadczenie zawodowe.

Dagmara Just, Chief Happiness Officer, HR Project Manager w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jeśli jesteś fanem seriali to polecam Ci serial „Billions” dostępny na HBO GO.  Jedną z głównych postaci jest Wendy Rhodes (grana przez Maggie Siff), która jest psychologiem w firmie. Zakres jej działań śmiało możemy podciągnąć pod stanowisko CHO. Jej wpływ na poszczególnych pracowników znacząco przekłada się na wyniki finansowe firmy, za co oczywiście jest odpowiednio wynagradzana 😉

::

WEŹ UDZIAŁ w unikatowym konkursie Dream Employer połączonym z licznymi publikacjami, webinarami oraz wywiadami na łamach BRIEF.PL w temacie HR i EB.

Już w poniedziałek przeczytasz studium przypadku nt. uruchomienia Pracowni Psychologii Pracy naszego partnera merytorycznego PKN ORLEN.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

PKN ORLEN wspiera polskich producentów

Daniel Obajtek #WspieramyPolske

Biało-czerwona, 21-metrowa ciężarówka PKN ORLEN od czerwca dotarła do 14 województw spędzając w trasie ponad 1000 godzin. Rodziny z dziećmi, mieszkańcy odwiedzonych miejscowości, mieli możliwość spróbowania rodzimych produktów, które dostępne są na stacjach ORLEN. Dodatkową atrakcją były spotkania z mistrzami Grupy Sportowej ORLEN, możliwość spróbowania swoich sił w symulatorze Formuły 1 lub zmierzenia czasu reakcji na tzw. refleksomierzu.

Patriotyzm gospodarczy odgrywa istotną rolę, dlatego w PKN ORLEN mamy świadomość, że podejmowane przez nas decyzje biznesowe mają olbrzymi wpływ na nasze otoczenie, a w dobie pandemii pomogły wręcz przetrwać wielu polskim producentom i uratować miejsca pracy. Współpracujemy z ponad 170 polskimi producentami i zależy nam, by ich liczba wciąż rosła. Co ważne biznesowo na tej współpracy korzystają obie strony. Takie podejście promujemy wśród naszych partnerów i konsumentów.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Pochodzące od polskich producentów produkty stanowią trzon oferty dostępnej na stacjach PKN ORLEN. Na niemal 1800 należących do Koncernu stacjach paliw w Polsce 85 proc. asortymentu pozapaliwowego pochodzi właśnie z Polski. Te produkty cieszą się dużą popularnością również za granicą – na stacjach ORLEN na Litwie 20 proc. sprzedaży pozapaliwowej to produkty wytworzone w Polsce, a w Czechach i na Słowacji to niemal 30 proc. Polskie produkty cieszą się popularnością również na należących do Koncernu stacjach w Niemczech. 75 proc. całej sprzedaży płynu do spryskiwaczy stanowi tam produkt ORLEN Oil. Klienci chętnie sięgają również po soki i lody polskich producentów.

Taką postawę doceniają konsumenci. Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Kantar trzech na czterech Polaków uważa, że koncerny takie jak PKN ORLEN powinny aktywnie angażować się we wspieranie polskich producentów. Prawie 90 proc. Polaków do zakupu towaru zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu, a aż 80 proc. uważa, że polskie produkty są lepsze i bardziej ekologiczne.

W akcję #WspieramyPolskę aktywnie zaangażowali się współpracujący z PKN ORLEN sportowcy. Robert Kubica stał się twarzą kampanii promocyjnej, a na trasie, podczas spotkań z mieszkańcami, spotkać można było kilkudziesięciu mistrzów z Grupy Sportowej ORLEN, m.in. pilotów ORLEN Grupy Akrobacyjnej Żelazny.


Źródło: informacja prasowa PKN ORLEN 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wyścig bolidów Formuły 1 w sercu Warszawy

Robert Kubica i Bartlomiej Marszalek

PKN ORLEN angażuje się w projekty, które upamiętniają najważniejsze wydarzenia historyczne. Chcemy docierać z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym szczególnie do młodego pokolenia. Dlatego składamy hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej, która wpłynęła nie tylko na historię Polski, ale i całej Europy, w ciekawej, współczesnej odsłonie, angażując naszych czołowych sportowców. Wyniki ich wyjątkowej rywalizacji poznamy już w najbliższą sobotę

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Autorem muzyki do finalnej wersji nowego filmu wizerunkowego jest jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie współczesnych polskich kompozytorów Radzimir Dębski, pseud. Jimek. Obaj kierowcy wystąpili też w dedykowanych wydarzeniu kaskach w specjalnym, okolicznościowym malowaniu. Projekt grafiki na kask dla Bartłomieja Marszałka przygotował Amadeusz Mierzwa. Autorem wzoru malowania na kask dla Roberta Kubicy oraz identyfikacji wizualnej wydarzenia jest wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Patryk Hardziej. Wyścig w sercu Warszawy nie został wcześniej zapowiedziany, a cały projekt utrzymywany był w ścisłej tajemnicy. Z wydarzenia powstała bogata relacja filmowa i zdjęciowa.

Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę się ścigał z motorowodnym bolidem F1H2O, na dodatek w Warszawie! Bardzo podobał mi się format naszej rywalizacji z Bartkiem Marszałkiem, konfrontację tak bardzo odmiennych dyscyplin motorsportu są zawsze ciekawe. Muszę też przyznać, że mój rywal poprzeczkę zawiesił wysoko, ale wyniku naszej rywalizacji jeszcze nie zdradzę.

Robert Kubica

Do zespołu ORLEN Team dołączyłem na początku roku, ale wciąż nie miałem okazji, by wystartować w nowych barwach. Bardzo się cieszę, że w końcu pojawiła się wspaniała okazja. Możliwość uczczenia rocznicy bitwy, która rozegrała się w pobliżu mojego rodzinnego miasta jest dla mnie prawdziwym powodem do dumy. Nie spodziewałem się debiutu w tak wyjątkowych okolicznościach!

Bartłomiej Marszałek, kierowca motorowodnego bolidu F1H2O

Obok polskich przedstawicieli świata Formuły 1, gościnny udział w wydarzeniu wzięła również ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny, która na niebie wykonała flagę Polski. W ramach upamiętania rocznicy Grupie Żelazny towarzyszył Boeing 737 „Marszałek Józef Piłsudski” należący do Polskich Sił Zbrojnych.

Kto wygrał pojedynek pomiędzy najszybszymi Polakami na lądzie oraz wodzie? Relacja na antenie TVP2 oraz w mediach społecznościowych PKN ORLEN już 15 sierpnia o godz.: 11:30.


Źródło: informacja prasowa PKN ORLEN

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

PKN ORLEN wspiera polskie przedsiębiorstwa!

PKN ORLEN

Polityka rządu jest mocno ukierunkowana na wspieranie polskich przedsiębiorstw, bo to one napędzają naszą gospodarkę, dają jej silny impuls do rozwoju. Rządowy program pomocowy pozwolił na utrzymanie produkcji i ochronę wielu miejsc pracy. Beneficjentami Tarczy Antykryzysowej są również przedsiębiorcy, którzy współpracują biznesowo z PKN ORLEN. Wspólne działania procentują. Dzięki zamówieniom z ORLENu firmy utrzymują miejsca pracy i mogą dalej dynamicznie się rozwijać. Z kolei koncern może oferować swoim klientom coraz więcej krajowych produktów, które są gwarancją wysokiej jakości.

Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

PKN ORLEN od dwóch lat poszerza dostępność produktów wytworzonych w Polsce. Aktualnie koncern współpracuje już z ponad 170 polskimi firmami, a ich produkty stanowią 85% asortymentu pozapaliwowego na stacjach ORLEN w Polsce.

PKN ORLEN, jako silna firma, rozszerzył współpracę biznesową z polskimi producentami właśnie w czasie pandemii. Szeroko wychodzimy z nową kampanią #WspieramyPolskę, ponieważ każdy z nas powinien dołożyć swoją cegiełkę dla wsparcia krajowej gospodarki, tak aby ponownie zdynamizować jej funkcjonowanie. Dla nas takim działaniem jest współpraca z polskimi producentami. W tym celu wykorzystujemy całą naszą sieć detaliczną, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Obecnie już blisko 30% sprzedaży pozapaliwowej w Czechach i na Słowacji stanowią produkty wytworzone w Polsce, a 20% na Litwie. Z rodzimymi produktami PKN ORLEN wkracza również na niemiecki rynek. Aż 75% całej sprzedaży płynu do spryskiwaczy stanowi produkt ORLEN Oil. W ofercie pozapaliwowej na niemieckich stacjach znaleźć też można lody i soki od polskich producentów.

Przykładem wsparcia polskiej przedsiębiorczości, a jednocześnie rozwoju biznesu, jest współpraca z firmą Brubeck – krajowym producentem masek ochronnych, które są dostępne na stacjach ORLEN.

Współpraca z PKN ORLEN w trudnym czasie pandemii pozwoliła nam uratować ponad 400 miejsc pracy, zarówno w naszym zakładzie, jak i w kilkunastu kooperujących z nami szwalniach w regionie. W trakcie pracy nad dwuwarstwową permanentnie antybakteryjną maską, którą obecnie dostarczamy na stacje ORLEN, rozszerzyliśmy prowadzone badania i w ich efekcie opracowaliśmy technologię produkcji higienicznej wielorazowej maski, która niszczy wirusy z grupy koronawirusów i inne wirusy typu otoczkowego, w tym wirus grypy.

Dominik Kosuń, Dyrektor Zarządzający marki Brubeck

pomoc polskim przedsiębiorcom
źródło: Biuro prasowe ORLEN

Firmie Secpol, producentowi Sękacza Królewskiego, nawiązanie współpracy z PKN ORLEN umożliwiło zwiększenie wartości nowych zamówień o ponad 15%, o tyle samo wzrosła też produkcja. Przełożyło się to na zatrudnienie 10 nowych pracowników.

 Rozpoczęliśmy współpracę z PKN ORLEN w 2014 roku, po serii testów innowacyjnej formy marki Sękacz Królewski. Od tego czasu rosną nasze obroty i zyskujemy kolejnych wiernych konsumentów. Wprowadzenie Sękacza Królewskiego na półki stacji ORLEN dało nam ogólnokrajową rozpoznawalność, prestiż oraz zwiększyło możliwości rozwoju.

Adrian Lach, Dyrektor Handlowy Secpol

Z kolei współpraca PKN ORLEN z firmą Bracia Sadownicy zaowocowała zwiększeniem obrotów o 5% producenta soków, lepszą dostępnością produktów, a tym samym większą rozpoznawalnością marki.

Zamrożenie gospodarki oraz powolny powrót do nowej normalności odbijają silne piętno na kondycji finansowej młodych, lokalnych firm, a co za tym idzie na stabilności stworzonych przez nie miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest realne wsparcie oferowane przez polskie firmy, takie jak PKN ORLEN.

Adam Jędrzejewski, Właściciel Braci Sadowników

Współpraca z PKN ORLEN pozwoliła przetrwać czas pandemii firmie Nowel, która od 1 stycznia do końca maja br. odnotowała wzrost zamówień o 60% w stosunku do poprzedniego roku.

Jesteśmy rodzinną piekarnią, która funkcjonuje na rynku już niemal od stu lat i we współpracy z kontrahentami cenimy wartości, które sami wyznajemy – poszanowanie tradycji, przestrzeganie jakości i stawianie na lokalne produkty. Nasze produkty eksportujemy również za granicę, ponieważ polskie pieczywo doceniają także konsumenci z innych krajów. Dla nas kluczowy jest jednak rodzimy rynek. Dzięki współpracy z PKN ORLEN dostarczamy setkom tysięcy Polaków pieczywo najwyższej jakości, które codziennie produkujemy w naszym zakładzie w Legionowie.

Michał Zajezierski, Wiceprezes firmy Nowel

Współpraca koncernu z rodzimymi przedsiębiorstwami spełnia oczekiwania klientów. Według badań, 75% Polaków uważa, że krajowe koncerny, takie jak PKN ORLEN, powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów. Prawie 90% Polaków do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu, a 80% badanych uważa, że polskie produkty są lepsze i bardziej ekologiczne.

Kampania #WspieramyPolskę ma jeszcze bardziej wzmocnić postawy konsumenckie. Będzie ją można zobaczyć już od 22 czerwca m.in. w telewizji i internecie. Wcześniej, bo 20 czerwca, w Polskę wyruszy 21-metrowa ciężarówka. Odwiedzi 50 miejsc w całym kraju, w których PKN ORLEN będzie promować polskie produkty i polskich producentów. Każdy, kto weźmie udział w tej inicjatywie i zajrzy do ciężarówki, będzie mógł skosztować znakomitych polskich produktów regionalnych.

 

Atrakcji będzie znacznie więcej, także sportowych, ponieważ dla PKN ORLEN przejawem nowoczesnego patriotyzmu jest również wspieranie polskich sportowców. Odwiedzający ciężarówkę będą więc mogli poczuć się jak Robert Kubica, jadąc w symulatorze Formuły 1 lub zmierzyć swój czas reakcji na tzw. refleksomierzu. A wszystko przy udziale znakomitych sportowców należących do Grupy Sportowej ORLEN i ORLEN Team. Pierwsze miejscowości na trasie trucka to Wyszków i Rypin. Kolejne będą ogłaszane na fanpage’u Fundacji ORLEN.


Źródło: Biuro prasowe PKN ORLEN

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak ewoluował CSR? – relacja z debaty #eksperci z udziałem PKN ORLEN

DobryKierowca PKN Orlen Robert Kubica

W debacie wzięli udział: Agata Górnicka – Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem, PKN ORLEN, Piotr Mironiuk – Komendant Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN, mł. insp. Piotr Jakubczak – Radca Wydziału Ruchu Drogowego Stołecznej Komendy Policji oraz Magdalena Pawlak – Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Grzegorz Kiszluk: Czym jest CSR w dzisiejszym świecie? Czy może to pojęcie ma już szersze znaczenie i powinniśmy mówić o społecznej odpowiedzialności lub zrównoważonym rozwoju?

Agata Górnicka: Społeczna odpowiedzialność biznesu jeszcze nie tak dawno kojarzyła się głównie przez pryzmat „raportowania” w dużych korporacjach. Teoria zdominowała raporty, tworząc nowe definicje i sposoby mierzenia działalności społecznej, trudnej do skwantyfikowania. Obecnie obserwuję odwrotny trend, w którym praktyczne działanie i widoczne efekty są o wiele ważniejsze.

W PKN ORLEN zależy nam na integralności teorii – w formie obowiązującej Strategii CSR – z praktyką, co widać w nadzwyczajnej aktywności i zaangażowaniu w działalność m.in. na rzecz społeczności lokalnych, zdrowia, bezpieczeństwa, sportu, kultury czy wyrównywania szans. CSR to dla nas spójność celów biznesowych i społecznych. Takie podejście w konsekwencji umożliwia odpowiedzialny oraz zrównoważony rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. Pokazujemy, że w nowoczesnym biznesie, jedno bez drugiego na dłuższą metę nie ma racji bytu.

Magdalena Pawlak: Według nas odpowiedzialny biznes to taki, który dostrzega potrzeby swojego otoczenia
i korzystając z dóbr, które wypracowuje, wypełnia lukę systemową, wspierając wiele inicjatyw społecznych i osób potrzebujących.

Fundacja Dorastaj z Nami została powołana przez ponad 20 firm, w tym m.in. PKN ORLEN, dostrzegających potrzebę opieki nad dziećmi, które straciły rodzica w trakcie pełnienia służby publicznej. Fundacja Dorastaj z Nami jest jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która skupia różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom żołnierzy, strażaków, policjantów czy ratowników górskich. Naszym celem jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od ich najmłodszych lat (od chwili przyjęcia do Fundacji), aż do zakończenia przez nie nauki (do 25. roku życia). Dzięki działalności Fundacji dzieci otrzymują regularną pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Od chwili powołania, Fundacja objęła opieką 254 dzieci. Działania te są możliwe dzięki współpracy z biznesem. Cieszy nas fakt, że coraz więcej firm w Polsce odpowiada na potrzeby swojego otoczenia, nawiązuje partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, aby razem realizować ważne społecznie cele. Zależy nam na wieloletnich partnerstwach z firmami. Doskonałym przykładem jest współpraca z firmą PKN Orlen, która podpisała z nami trzyletnią umowę na współpracę. Jest to bardzo ważne, dzięki temu nasi podopieczni czują się bezpieczni i spokojni, że otrzymają obiecaną pomoc, a my możemy długofalowo planować działania, co zapewnia lepszą skuteczność oraz efektywne wykorzystanie funduszy.

GK: Wobec tych zmian, które zaszły w CSR, jak dziś działacie, jakie narzędzia wykorzystujecie do realizacji założeń społecznej odpowiedzialności?

AG: Przede wszystkim staramy się nie działać „w ciemno”. Sprawdzamy, jakiego rodzaju zaangażowania oczekują nasi interesariusze, analizujemy ich potrzeby, opracowujemy plan działania i wdrażamy w życie projekty.. Wychodzimy z założenia, że nie ma lepszej formy edukowania, niż dawanie przykładu, dlatego zaczynamy od siebie. Dlatego PKN ORLEN wraz ze swoją korporacyjną fundacją nie tylko angażuje się i wspiera ogromną liczbę projektów, z którymi zgłaszają się organizacje pozarządowe, szkoły, kluby sportowe, szpitale czy inne instytucje, ale przede wszystkim realizuje własne sztandaroweprogramy.

Wśród tych najważniejszych mogę wymienić program grantowy ORLEN dla Strażaków, w ramach którego od 20 lat doposażamy w sprzęt ratujący życie jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z całej Polski. Do tej pory strażacy otrzymali wsparcie na łączną kwotę 14 mln złotych, z czego 2 miliony złotych zostały przekazane w 2019 roku. Inny duży projekt to program grantowy dla organizacji pozarządowych „Moje miejsce na Ziemi”, który ma na celu wsparcie społeczności lokalnych poprzez dofinansowanie zgłoszonych przez nie inicjatyw służących rozwojowi „małych ojczyzn”.

Docieramy też bezpośrednio do naszych interesariuszy – społeczności lokalnych, pracowników, klientów czy partnerów biznesowych. Doskonałym tego przykładem jest organizowane przez nas w Płocku tzw. Miasteczka Zdrowia. To wydarzenia, podczas których edukujemy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promujemy zdrowy tryb życia, zachęcamy do regularnych badań oraz umożliwiamy skorzystanie z bezpłatnej diagnostyki czy porad lekarskich. W tym przypadku bezpośrednie interakcje świetnie się sprawdziły, o czym świadczy ogromne zainteresowanie i wysoka frekwencja.

Piotr Mironiuk: Podstawowym zadaniem Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń na terenie obiektów Spółki. Jako jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jesteśmy gotowi podjąć działania na terenie całego kraju. Często współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną zarówno podczas akcji jak i podczas ćwiczeń. To jest nasza działalność podstawowa. Nie zapominamy jednak o tym, aby dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Szkolimy Pracowników Spółki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, uczymy prawidłowego używania gaśnic i zachowania podczas pożarów i awarii, prowadzimy zajęcia ze studentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i innych uczelni. Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest również edukacja dzieci. Jesteśmy zapraszani do przedszkoli i szkół, gdzie często w formie zabawy uczymy podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. W ubiegłym roku wzięliśmy też udział w działaniach edukacyjnych skierowanych do osób starszych. W ramach specjalnego programu PKN ORLEN uczyliśmy seniorów udzielania pierwszej pomocy. Mieliśmy także możliwość promować nowe zasady ruchu drogowego (korytarz życia) w ramach akcji zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i PKN ORLEN.

Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN 1
fot. Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN
Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN 2
fot. Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN

mł. insp. Piotr Jakubczak: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta stołecznego Warszawy i przyległych powiatów. Prowadzone są one w formie programów krajowych, lokalnych, kampanii społecznych oraz działań doraźnych. Partnerami tych działań są instytucje rządowe, samorządowe jak również inne podmioty (np. placówki oświatowe, fundacje i stowarzyszenia), których celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzięki programom profilaktycznym prowadzonym od wielu lat zauważamy znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wśród nich możemy wymienić np. kampanie społeczne „Bezpiecznie – chce się żyć!”, „Bądźmy razem bezpieczni”, spotkania z kierowcami Miejskich Zakładów Autobusowych i motorniczymi Tramwajów Warszawskich, przedwakacyjna kontrola stanu technicznego pojazdów, działania “Zima w mieście” i “Lato w mieście”, powołanie Grupy Speed czy akcja “Jadę bezpiecznym samochodem”.

Lato w mieście profilaktyka ruch drogowy
Zajęcia na miasteczku ruchu drogowego z dziećmi, policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, w ramach działań „Lato w mieście”. Źródło: Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/

MP: Dzięki naszym partnerom biznesowym możemy wspólnie wspierać rozwój i edukację dzieci oraz budować etos służby publicznej.

Fundacja Dorastaj z Nami stworzyła Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów. Dzięki niemu zapewniamy dzieciom kompleksową i długotrwałą pomoc. Jest to wsparcie psychologiczne, współfinansowanie zajęć edukacyjnych oraz opieka doradców edukacyjnych, specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki i doradztwa edukacyjnego. Doradcy pomagają podopiecznym odkrywać ich talenty, zainteresowania, jak również wybrać szkołę i przyszły zawód.

Misję wspierania etosu służby publicznej realizujemy poprzez kampanie społeczne oraz wystawy. Fundacja do tej pory zorganizowała trzy kampanie – „Gdyby coś się stało, pamiętaj o moich dzieciach”, „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” oraz „Pomóż mi dorosnąć do nowego życia”. Wszystkie zostały zrealizowane dzięki naszym partnerom biznesowym. Nasza współpraca zaowocowała tym, że kampanie mają ciekawy przekaz i bardzo dobrą kreację. Dzięki temu dotarły do bardzo szerokiego grona odbiorców.
Naszą misję realizujemy również poprzez wystawę zdjęć z kampanii, którą mogliśmy zaprezentować w 30 miastach w Polsce.

Obecnie przygotowujemy też wydanie drugiej już książki. Do czytelników trafi zbiór reportaży, wywiadów i esejów, których tematem jest śmierć. Śmierć żołnierza, policjanta, strażaka, ratownika… w służbie dla państwa. W książce tej chcemy pokazać, co się dzieje, kiedy ideał poświęcenia się za innych zderza się z bólem, banalnością, czasem wręcz absurdem życia tych, którzy tego daru śmierci musieli być świadkiem. Jaki jest sens, tu i teraz, życia i śmierci w służbie innym.

Tak wszechstronna pomoc i działania są możliwe dzięki wsparciu biznesu i osób indywidualnych. Naszymi głównymi koalicjantami są: PKN ORLEN, Fundacja ORLEN, Orange Polska, Boeing, Fundacja BGK, PZU.

GK: Jakie korzyści/szanse daje zaangażowanie w CSR?

AG: Korzyści jest tak dużo, że trudno wymienić wszystkie, dlatego opowiem o tych, które według mnie są najważniejsze. Przede wszystkim dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych w działalność społeczną możliwe jest pozyskiwanie środków i inwestowanie w rozwój społeczny. Celowo używam słowa inwestycja, gdyż każda złotówka przeznaczona na działalność CSR-ową zwraca się w dwukrotnie – z jednej strony budujemy kapitał społeczny, promujemy aktywność oraz tworzymy sieć partnerstw na rzecz społeczeństwa, z drugiej kształtujemy określony wizerunek marki poprzez budowanie trwałych relacji z interesariuszami, którzy stanowią potencjalną grupę naszych klientów.

GK: Czy biznes (PKN ORLEN) jest tu tylko „dawcą”? Czy w ogóle można tak dzielić strony projektów CSR? Jak widzicie to Wy – partnerzy biznesu. Jak wy i Wasi podopieczni korzystacie ze współpracy z biznesem?

AG: Myślę, że CSR to takie pole działalności, gdzie wszyscy są wygrani. Społeczna odpowiedzialność biznesu w wydaniu PKN ORLEN to realne, przemyślane działania na rzecz potrzebnych i wartościowych zmian, mających pozytywny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

MP: Ważnym elementem współpracy jest wzajemne zrozumienie na poziomie wartości. Jeżeli zarówno firma, jak i Fundacja są zgodne co do tego, że cel jest ważny, istotny i bliski wyznawanym przez nie wartościom, wówczas realizacja projektów przebiega sprawnie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, zaangażowania i współpracy.

W przypadku naszych koalicjantów – nie są oni jedynie dawcami. To partnerzy, z którymi rozmawiamy, dyskutujemy i wspólnie wypracowujemy projekty. Uważam, że to jest jedyna droga do tego, by współpracować długofalowo. Dobrym tego przykładem jest debata pt. „Biznes w służbie publicznej” na Kongresie 590 w Jasionce k/Rzeszowa, podczas której wraz z przedstawicielami PKN ORLEN i Orange Polska oraz Ministra Michała Dworczyka zastanawialiśmy się nad rolą państwa, biznesu i organizacji pozarządowej w pomocy tym, którzy ryzykują zdrowie i życie dla nas i naszego bezpieczeństwa.

Fundacja współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno z nami, jak i naszymi podopiecznymi. Świetnym przykładem jest spotkanie podopiecznych z pracownikami firmy Boeing, podczas którego jeden z nich został zachęcony do złożenia CV na staż, a dziś jest tam pracownikiem.

Fundacja zaprasza także pracowników współpracujących z nią firm do udziału w warsztatach, gdzie wraz z rodzinami naszych podopiecznych zdobywają wiedzę na tematy związane z rozwojem dzieci i młodzieży.

PM: Jako Zakładowa Straż Pożarna jesteśmy częścią Spółki – trudno więc w tym przypadku mówić o korzyściach współpracy z biznesem. Cieszymy się, że Spółka widzi konieczność funkcjonowania takiej komórki jak my. Najwyższej klasy specjalistyczny sprzęt ratowniczo–gaśniczy, wyposażenie osobiste ratowników, szkolenia. Wszystko to wykorzystywane jest w bieżącej pracy, ale również stanowi podstawę do naszych aktywności poza Spółką. Im lepsze wyszkolenie i wyposażenie jednostki, tym większe możliwości udziału w aktywnościach skierowanych do dzieci, dorosłych, osób starszych. Jako przykład mogę podać specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego. Posiadamy ponad 20 ratowników wysokościowych. Są to wysokiej klasy specjaliści w swojej dziedzinie. Swoje umiejętności i wyposażenie wykorzystują podczas działań ratowniczych, ale jednocześnie są ogromną atrakcją podczas pokazów organizowanych poza Spółką. Przygotowana przez nich atrakcja polegająca na wchodzeniu przez dzieci po drabince speleologicznej na wysokość około 10 m cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, o czym świadczy długa kolejka chętnych.

Innym przykładem jest zabezpieczanie imprez organizowanych na Wiśle przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno – nurkowego. Podczas tych działań wykorzystujemy nowoczesną łódź ratowniczą.
Należy też wspomnieć o tym, jakie korzyści ratownicy ZSP PKN ORLEN czerpią ze współpracy ze społecznością lokalną. To przede wszystkim zadowolenie z tego, że możemy dać trochę radości innym. Uśmiech dziecka, które ugasiło testowy pożar przy użyciu gaśnicy albo duma z pokonania lęku przed wysokością po wejściu na drabinę jest bezcenny. A jeśli dodatkowo możemy dać tę radość dzieciom chorym, mieszkańcom domów opieki to wracamy do jednostki z potężnie naładowanymi akumulatorami do dalszych działań.

GK: Czynienie dobra wg jednych powinno wystarczyć i nie trzeba się tym „chwalić”. Niemniej jednak czy dzielenie się dobrymi praktykami to nie jest najlepszy sposób, by edukować innych i inspirować kolejnych do odpowiedzialności? Od kilku lat najlepsze praktyki zgłaszane są do corocznych raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Opowiedzmy zatem o drugiej już edycji programu #dobrykierowca: skąd pomysł na taki temat kampanii (bezpieczeństwo)? Jak się konstruuje kampanie CSR? Jakie są największe wyzwania przy planowaniu i realizacji takich akcji?

AG: Dbałość o bezpieczeństwo jest jednym z głównych obszarów zainteresowania PKN ORLEN. Wynika to głównie ze specyfiki prowadzonej przez nas działalności biznesowej. Przejawia się to w postaci różnych form zaangażowania naszych klientów w działania na rzecz bezpieczeństwa na drodze. I tak od wielu lat w ramach programu grantowego ORLEN dla Strażaków, wspieramy państwowe i ochotnicze jednostki straży pożarnej w zakupie sprzętu ratującego życie. Pamiętajmy, że to właśnie strażacy są najczęściej pierwsi na miejscu wypadku drogowego i jako pierwsi przystępują do akcji ratowniczej.

Promowanie prawidłowych postaw i bezpiecznego zachowania na drodze jest niczym innym jak niezbędnym uzupełnieniem wcześniejszych działań. Dlatego stawiamy też na edukację. W naszych spotach znajdziecie obrazowe i jasne przekazy, w których Robert Kubica oraz dzieci przekonują kierowców, że bycie #DobrymKierowcą jest dziecinnie proste. Pokazują, jak tworzyć korytarz życia, co oznacza przestrzeganie prędkości oraz jak prawidłowo jeździć na suwak. Najmłodsze pokolenie to przyszli kierowcy, którzy kultury i zasad zachowania na drodze uczą się przede wszystkim od swoich rodziców. Zachęcamy, by kierowcy dawali im dobry przykład i pamiętali, że kilka dobrych nawyków pozwoli zarówno kierowcom, jak i pieszym czuć się na drodze komfortowo i bezpiecznie.

PKN ORLEN dobry kierowca Robert Kubica infografika
Źródło: PKN ORLEN

GK: Dużo mówicie Państwo o współpracy przy projektach. Wydaje się, że kluczem do powodzenia akcji jest właściwy partner. Jak się ich wybiera? Czy te decyzje dotyczą instytucji, czy np. decydujące jest trafienie na właściwego lidera wewnątrz organizacji?

MP: Przy wyborze partnerów kierujemy się przede wszystkim wspólnymi wartościami. Ważne jest dla nas, aby obszary zainteresowań Fundacji i biznesu były wspólne. Najlepsze akcje społeczne to takie, kiedy każda ze stron wnosi swoją unikalną wiedzę i zasoby. Dzięki temu tworzy się nowa jakość. Lubimy współpracować z firmami długofalowo, gdyż zapewnia to lepsze wzajemne poznanie się, zrozumienie własnych potrzeb, czego efektem są nowatorskie projekty.

Kluczowa jest także rola lidera, osoby, która wewnętrznie identyfikuje się z ideą społeczną. Dzięki jego zaangażowaniu, charyzmie, determinacji oraz umiejętności łączenia ludzi wokół idei realizacja projektów jest możliwa.

GK: Jak służby takie jak Policja czy Straż Pożarna podejmują decyzję o wspieraniu wybranych programów? Czy odpowiadacie Państwo na każde zaproszenie do współpracy?

PM: Staramy się odpowiadać na każde zaproszenie do współpracy, na ile tylko pozwalają nam na to obowiązki służbowe.Oczywiście uczestniczymy we wszystkich akcjach organizowanych przez PKN ORLEN nie tylko w Płocku, ale także w innych miejscowościach.

GK: Na koniec powiedzmy o wyzwaniach projektów CSR. O czym trzeba pamiętać przy realizacji kampanii społecznych, by zakończyły się sukcesem dla wszystkich interesariuszy?

MP: Najważniejsze jest to, aby nie zgubić idei kampanii – projektu CSR. Po co to robimy i dla kogo. Pamiętajmy o tym, że CSR jest po to, aby wspólnie budować lepszy świat poprzez angażowanie ludzi i zasobów.

PJ: Mając na uwadze zwiększenie zasięgu przekazywanych treści, współpracujemy z mediami o zasięgu krajowym i lokalnym. To pozwala na dotarcie do o wiele większej liczby odbiorców, a tym samym zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu również zauważamy znaczną poprawę bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji. Bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednią komunikację działań w ramach kampanii społecznych w różnych mediach.

PM: Każda kampania społeczna musi mieć określonego odbiorcę. Z naszego punktu widzenia inaczej podchodzimy do współpracy z dziećmi, a inaczej z dorosłymi. Używamy różnych technik, środków przekazu. Ważne jest odpowiednie dobranie miejsca i czasu prowadzenia kampanii. W przypadku naszych aktywności plenerowych zdecydowanie lepszy odbiór jest w przypadku dobrej pogody i w miejscach, gdzie możemy pokazać specjalistyczny sprzęt (podnośnik, drabina) oraz gdzie możemy bezpiecznie używać np. trenażery gaśnic czy pomieszczenia zadymionego.

GK: CSR to dziś już dojrzałe i mocno uwiarygodniające narzędzie budowania pozytywnego odbioru marki czy organizacji również wewnątrz i w najbliższym otoczeniu – nie tylko biznesowym. Polskie przedsiębiorstwa prowadzą działania w sposób świadomy i dojrzały, nieustępujący najlepszym praktykom z rynków bardziej rozwiniętych. Dziękujemy za udział w debacie i mamy nadzieję na kontynuację tego tematu na łamach BRIEF.

Debata odbyła się w cyklu wydarzeń #eksperci organizowanego w ramach 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

partnerzy 50

Grzegorz Kiszluk

PKN ORLEN kontynuuje z KE rozmowy w sprawie przejęcia Grupy LOTOS

PKN ORLEN kontynuuje rozmowy w sprawie przejęcia Grupy LOTOS

Przedłożyliśmy wszystkie dokumenty, których oczekiwała Komisja Europejska. Liczymy, że zgodnie z naszymi oczekiwaniami, finalna decyzja w sprawie przejęcia kapitałowego Lotosu przez ORLEN zostanie wydana do końca pierwszego półrocza.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Decyzja Komisji Europejskiej o zastosowaniu procedury „stop the clock” wynikała wyłącznie z konieczności zebrania dodatkowych informacji. To standardowa praktyka, która była stosowana m.in. w postępowaniach EON/Innogy, czy Vodafone/Certain Liberty Global Assets. W przypadku obu procesów wydano pozytywną, warunkową decyzję.

Transakcja przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS wpisuje się w trend budowy skonsolidowanych i multienergetycznych koncernów w Europie i na świecie. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich rynkach. To odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe rafinerie. Finalizacja procesu oznacza również większe możliwości finansowe na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów projektów inwestycyjnych korzystnych dla polskiej gospodarki, jak i środowiska, jak np. zero i niskoemisyjne źródła energii, w tym planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych.

Przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS przez PKN ORLEN to również możliwość rozwoju całego regionu. LOTOS dzięki wzmocnieniu zyska nowe zamówienia i wejdzie w nowe obszary działalności, a te, w których jest już aktywny, m.in. elektromobilność czy w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów , będzie dalej rozwijał. Konsolidacja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym. Wpływy z CIT, PIT i podatków od nieruchomości pozostaną na Pomorzu. Nowy podmiot będzie silny regionalnie oraz nadal będzie dbał o społeczności lokalne. Połączona spółka znacznie mocniej będzie mogła zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 2018 roku, podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z kolei w kwietniu 2018 roku w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. W trakcie prac nad dokumentem PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały z KE setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku, który trafił do Komisji na początku lipca ubr. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę „stop the clock”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF