...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rozszerzona rzeczywistość wspiera polski biznes

przemysł 4..0

Poprawa kluczowych procesów w przedsiębiorstwie, optymalizacja czasu pracy czy marginalizacja ryzyka wystąpienia błędów. Wyzwania stojące przed polskim biznesem paliwowym, energetycznym, górniczym, lotniczym, motoryzacyjnym, chemicznym czy produkcji metali nabierają nowego znaczenia w dobie przyspieszonej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, w którym jedną z wiodących ról pełni rozszerzona rzeczywistość.

Według danych GUS, około 30% przedsiębiorstw przemysłowych w kraju zatrudniających 50 osób i więcej ponosi nakłady na działalność innowacyjną i tylko około 14%, gdy skala zatrudnienia jest niższa. Jednocześnie eksperci branżowi podkreślają, jak istotne jest wdrażanie innowacji, aby zapewnić konkurencyjność polskich firm. Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej to odpowiedź na wyzwania przemysłu i rodzimych przedsiębiorstw – deficytu specjalistów, potrzeby ciągłej optymalizacji procesów i minimalizowania kosztów, w tym tych wynikających z przestojów i utraty produktywności oraz redukcji ryzyka i występowania błędów.

Inteligentne urządzenia nasobne, przystosowane do noszenia na głowie lub kaskach ochronnych, zintegrowany z systemami przedsiębiorstwa software z dashboardem i modułem analitycznym oraz usługa doradztwa wdrożeniowego stanowią wsparcie dla firmy oraz zespołu w wykonywaniu skomplikowanych procedur i procesów, chronią przed ryzykiem wystąpienia krytycznych pomyłek czy uszkodzeń sprzętu i infrastruktury. Wartość dodaną tworzy interaktywna platforma umożliwiająca nakładanie na realne środowisko pracy cyfrowych elementów, jak checklisty, instruktaże, zadania czy schematy. Wspomniane narzędzia pomagają pracownikom w istotnych obszarach, jak naprawy, inspekcje, kontrole, procedury montażowe czy zdalne interwencje specjalistów i szkolenia pracownicze. Ponadto, niski stopień immersyjności, czyli wpływu świata cyfrowego na odbiorcę, pozwala użytkownikowi zachować komfort, minimalizując obawy związane z włączeniem nowoczesnych technologii w miejscu pracy.

Wojciech_ChrzanowskiJak wynika z analiz branżowych, w Polsce może brakować nawet 200 tysięcy wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie, ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstw przemysłowych, występuje duże ryzyko przestojów lub nieproduktywnych roboczogodzin. Blisko 60% wypadków przy pracy spowodowanych jest czynnikiem ludzkim – tu także rozszerzona rzeczywistość może w znacznym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia błędów. Zaawansowana technologia odpowiada na wyzwania i realnie przyczynia się do optymalizacji czasu pracy zespołu. Tym samym dajemy polskim biznesom możliwość implementacji rozwiązań, z których korzystają najbardziej zaawansowane podmioty na świecie.

Wojciech Chrzanowski, CEO AR Solutions, twórcy software’u, oferującego kompleksową implementację rzeczywistości rozszerzonej w sektorach branż przemysłowych

Przemysł potrzebuje wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry, która sprosta nowym zadaniom, wyznaczanym przez standardy Przemysłu 4.0. Technologia AR wzmacnia szkolenia kadry pracowniczej i jednocześnie zwiększa kompetencje cyfrowe. Dotychczasowe formy papierowe ustępują miejsca cyfrowym w miejscu wykonywania zadania.

Wojciech_ChrzanowskiPracownicy mają dostęp do instruktaży zadań, zleceń inspekcyjnych, list kontrolnych, do informacji technicznych, tuż przed swoimi oczami, także w obsłudze bez użycia rąk, co pozwala im skupić się na zadaniu i prawidłowo je wykonać. Również cyfrowe formy szkoleń pozwalają na bardziej efektywne przygotowanie kadr do pracy i gwarantują lepszą jakość doskonalenia umiejętności.

Wojciech Chrzanowski, CEO AR Solutions

Obniżenie kosztów, wzrost produktywności, lepsza alokacja zasobów ludzkich i skrócony transfer wiedzy w organizacji czy zwiększenie bezpieczeństwa, to tylko część korzyści, jakie niesie za sobą rozszerzona rzeczywistość. Nowe usługi są proste do wprowadzenia w ramach organizacji dzięki indywidualnemu dostosowaniu modułów platformy na etapie wdrożeniowym do istniejących w przedsiębiorstwie procesów. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z wersji demo we wskazanym obszarze testowym oraz przeprowadzenie audytu innowacji, który zidentyfikuje potencjał przedsiębiorstwa i zweryfikuje optymalny zakres oraz potencjalne korzyści wynikające z rzeczywistości rozszerzonej.


Źródło: AR Solutions

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rola konsultantów i firm konsultingowych we wdrażaniu smart factory w polskim przemyśle

ifm electronic

Po okresie słabszej koniunktury, polski przemysł powoli wraca na ścieżkę długofalowego rozwoju. Zdaniem ekspertów, mimo czyhających na przedsiębiorców i wytwórców przeciwności losu, droga do sukcesu jest dzisiaj mniej kręta i wyboista niż byłaby jeszcze kilka lat temu. Źródłem optymizmu są innowacyjne technologie czwartej rewolucji industrialnej skutecznie adaptowane do realiów funkcjonowania fabryk i zakładów za sprawą konsultingu przemysłowego.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja polskiego przemysłu w styczniu 2021 roku wzrosła o 0,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Tak zwana produkcja wyrównana sezonowo wzrosła zaś o 5,7 proc. w ujęciu rok do roku oraz o 1,7 proc. w zestawieniu miesięcznym. Dobre informacje z GUS potwierdzane są także przez raporty Eurostatu, według których Polska jest w czołówce europejskich krajów, sklasyfikowanych według styczniowych wskaźników dynamiki produkcji przemysłowej, za Irlandią i Litwą. Z kolei luty przyniósł kontynuację poprawy kondycji gospodarczej sektora wytwórczego.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu zanotował 53,4 punktów i był wyższy o 1,5 punktu w porównaniu do stycznia. To najwyższa wartość od 32 miesięcy. Na bazie aktualnych prognoz Komisji Europejskiej nasz kraj powinien być w czwórce państw UE, jakie w 2021 roku mogą odrobić straty w poziomie PKB poniesione rok wcześniej. Wiele będzie zależeć jednak od kolejnych lockdownów.

Kondycja polskiego sektora przemysłowego od początku tego roku nieustannie ulega poprawie. W lutym wskaźnik produkcji dołączył do wskaźnika nowych zamówień, rejestrując wartość powyżej neutralnego progu 50,0 punktów. Coraz szybszy wzrost poziomu zatrudnienia oraz znaczne wydłużenie czasu dostaw wywindowały odczyt wskaźnika PMI do poziomu, którego nie osiągnął on od pierwszej połowy 2018.

Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit

Światowe trendy

Specjaliści oceniają, że nasz przemysł korzysta obecnie z trzech trendów – zmiany modelu konsumpcyjnego Europejczyków, którzy kupują więcej dóbr materialnych zamiast podróżować, wzrostu produkcji na eksport, którą wzmacnia niski kurs złotego do euro oraz wykorzystywania na coraz szerszą skalę zastosowań z gamy smart factory. Zdaniem profesjonalistów, kluczową rolę może odgrywać ten ostatni czynnik, przemawiający za rosnącą od dekady popularnością rozwiązań Przemysłu 4.0. w przedsiębiorstwach zlokalizowanych nad Wisłą i Odrą.

Lutowe dane PMI zasygnalizowały szybki wzrost w polskim sektorze przemysłowym, a z drugiej strony obecność presji inflacyjnych. Wzmożony eksport wpłynął na większą liczbę nowych zamówień, co doprowadziło do sporego wzrostu wielkości produkcji i najszybszej od stycznia 2007 akumulacji zaległości.

fragment raportu raport IHS Markit PMI Polski Sektor Przemysłowy

Profesjonalny konsulting pozwala na optymalizację opłacalności procesów produkcyjnych, kontrolingu, zarządzania danymi oraz pełna gama korzyści technicznych, organizacyjnych i zabezpieczenia. Na podstawie analiz, w ramach audytu zdobywa się wiedzę, która pozwala na rewitalizację istniejących procesów lub opracowanie optymalnego planu automatyzacji pod kątem innowacji i popytu.

Strategia korzyści

Doradztwo strategiczne w zakresie smart factory to dla dużych przedsiębiorstw powoli standard. Industry 4.0. w polskich fabrykach i zakładach produkcyjnych, w powiązaniu z sieciami dostaw i sprzedaży, przekłada się bezpośrednio na zwiększanie elastyczności produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. To z kolei gwarantuje utrzymywanie konkurencyjności, ale także zdobywanie nowych rynków zbytu.

Przede wszystkim należy zdefiniować oczekiwania oraz określić potencjalne obszary do poprawy. Nie jest sztuką zakupić system do zbierania informacji i gromadzić tam wszystkie dostępne dane z nadzieją, że ich analiza za pomocą uniwersalnych narzędzi rozwiąże wszystkie problemy. Zamiast tego, na początek warto zadbać o profesjonalne i niezależne usługi konsultingowe w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Rozwiązania te warto także wprowadzać stopniowo, rozpoczynając od wdrożeń pilotażowych.

Aleksandra Banaś, prezes zarządu katowickiej spółki ifm electronic

Eksperci są przekonani, że wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. daje szansę na wykreowanie każdego producenta jako lidera nowoczesności i innowacyjności. To z kolei umożliwia bardziej wiarygodne kształtowanie świadomości biznesowej, gdyż w najbliższej przyszłości tylko nowoczesne firmy, oferujące produkty wysokiej jakości, mają szansę zasłużyć na powszechne zaufanie odbiorców. A z konsultingu przemysłowego w praktyce można czerpać na wielu polach.

To między innymi analiza zużycia energii, ocena bezpieczeństwa maszyn i ryzyka, audyty efektywności systemów automatyki przemysłowej. Na ich podstawie możliwe jest opracowywanie kompleksowej strategii zawierającej plany kontraktowe, modernizacyjne, naprawcze i rozwojowe – oparte o szkolenia wewnętrzne czy wsparcie techniczne, a dodatkiem może być tutaj outsourcing inżynierii oraz badań.

Tomasz Kłopot, dyrektor zarządzający w Inverse Control, gliwickiej firmie konsultingowo-inżynierskiej specjalizującej się w zakresie automatyki procesowej.

Indywidualne doradztwo

Branżowa rzeczywistość kreuje indywidualne podejście do implementacji innowacyjnych systemów i nowoczesnych technologii, szczególnie w przypadku rozwiązań stosowanych bezpośrednio w automatyzacji procesu produkcyjnego. Rozwiązania smart factory przygotowane „na miarę” często pozwalają taniej i efektywniej wykorzystać potencjał linii produkcyjnych oraz istniejącej już infrastruktury sprzętowo-informatycznej. Ale Przemysł 4.0. jest dedykowany dla wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, bez względu na wielkość czy rodzaj produkcji, ponieważ wymierny efekt mogą dać też systemy uniwersalne.

Aleksandra Banaś, prezes zarządu katowickiej spółki ifm electronic

Na rynku można znaleźć wiele gotowych rozwiązań wykorzystujących ultranowoczesne technologie. Nie każda firma poradzi sobie jednak z wdrożeniem innowacji smart factory bez uzyskania wsparcia ze strony niezależnego i kompetentnego konsultanta Przemysłu 4.0. Specjalista krok po kroku wskaże ścieżkę wdrożeń i wesprze producenta w stworzeniu długookresowej strategii oraz dobierze odpowiednie narzędzia. Większe zakłady produkcyjne mogą pozwolić sobie na zatrudnienie takiego eksperta na stałe. Dla mniejszych zakładów najlepszym rozwiązaniem jest zlecanie takich usług specjalistom zewnętrznym.

Zarządzający fabrykami w Polsce zdali sobie sprawę, że nie ma żadnych ograniczeń co do możliwości stosowania rozwiązań Przemysłu 4.0. Choć najlepiej nadają się do tego nowe zakłady produkcyjne lub pojedyncze linie technologiczne, gdzie odpowiednie rozwiązania można od razu integrować na etapie projektu, to nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dokonywać wdrożeń w działających już zakładach produkcyjnych. Warto wtedy rozpocząć od wdrożeń w obszarach automatyki procesowej, robotyki, wytwarzania, pakowania. Kolejny ważny obszar to dystrybucja – zarządzanie stanami magazynowymi i skoordynowanie ich z systemem dostaw surowców i odbioru produktów.

Decyzję o tym, czy będą to rozwiązania uniwersalne, czy też dedykowane do indywidualnych potrzeb klienta, należy podejmować biorąc pod uwagę koszt rozwiązania oraz jego funkcjonalność, otwartość na modyfikacje i technologiczne możliwości rozwoju w przyszłości.

Jacek Czeczot, dyrektor operacyjny w Inverse Control


Źródło: ifm electronic

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF