...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polski Język Migowy i outdoorowa kampania Pomigajmy = Pomagajmy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, Jet Line z merytorycznym wsparciem Fundacji Integracja, przygotował kampanię „Pomigajmy. Pomagajmy” na cyfrowym ekranie MORE. Akcja odbyła się na żywo w centrum stolicy z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Wydarzenie kierowane było do osób słyszących, aby ci w swoim otoczeniu zwrócili uwagę na osoby głuche i chętnie z nimi rozmawiali, pokonując tym samym bariery komunikacyjne.

 

 

Język migowy ułatwia porozumiewanie się z osobami głuchymi. Jest to język wizualno-przestrzenny, służący do komunikowania się bez korzystania z narządu słuchu. Jet Line postanowiło wykorzystać fakt, że ekrany MORE nie emitują dźwięku. Na ekranie DOOH, w czasie rzeczywistym wyemitowano Małgosię – ekspresyjną tłumaczkę polskiego języka migowego, która uczyła przechodniów podstawowych zwrotów. Dla ułatwienia nauki, uczestnicy widzieli napisy, tłumaczące polski język migowy. 

Po  pewnym czasie, gdy na miejscu tłumaczki pojawiła się Justyna, która jest osobą głuchą, przechodnie mieli utrudnione zadanie, ponieważ zniknęły napisy. Słyszący uczestnicy, dzięki nauczonym wcześniej przez Małgosię zwrotom mogli poznać  i porozmawiać z Justyną w polskim języku migowym. Przekaz ze studia nagraniowego był emitowany bezpośrednio na ekran MORE. Interakcja była dwustronna, ponieważ tłumaczka i osoba głucha również widziały, co dzieje się przed ekranem i mogły komunikować się z przechodniami.

– Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do komunikacji. Dzięki zaawansowanej technologii i przekazie na żywo, komunikacja była dwustronna, tworząc wrażenie rzeczywistej, fizycznej obecności na ulicy. Kampania DOOH Real Time to nowość na polskim rynku, która daje duże możliwości dla rozwiązań także biznesowych. Pozwala na bezpośrednią interakcję marki z klientem, prawdziwe reakcje, oferując nowa formę komunikacji.– mówi Andrzej Słomka, dyrektor zarządzający Jet Line. 

 

Jet Line tworzy przestrzeń do komunikacji


Specjalizujemy się w reklamie out of home, rekomendujemy nośniki, projektujemy i produkujemy narzędzia skutecznej komunikacji w przestrzeni. Jesteśmy właścicielem ogólnopolskiej sieci tablic Motorway 12x4m, cyfrowych witryn MORE, samochodów MobiJet  – mobilnych nośników miejskiego outdooru oraz platformy MyLED, służącej do planowania i realizowania kampanii DOOH. Od stycznia 2013r. prowadzimy Fundację Rejs Odkrywców i dzieląc się żeglarską pasją pomagamy młodym ludziom iść dobrym kursem. 

 jetline.pl / facebook.com/Jet.Line.Outdoor   

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Fundacja Integracja 

Od 28 lat jesteśmy prężnie działającymi  organizacjami, prowadzącymi sieć Centrów Integracja i własną Infolinię. Poza magazynem „Integracja” wydajemy też największy portal o tematyce niepełnosprawności: niepelnosprawni.plprowadzimy kilka serwisów tematycznych oraz kanał Integracja.tv na platformie YouTube.com. Tworzymy głośne kampanie społeczne, nagradzamy Medalem Przyjaciel Integracji, wybieramy Człowieka bez barier, organizujemy Wielką Galę Integracji oraz promujemy Liderów Dostępności. Staramy się likwidować bariery architektonicznecyfrowe i społeczne. Poprzez nasze działania doprowadzamy także do zmian prawa i świadomości społecznej.

https://www.facebook.com/integracja 

 

 

Sebastian Nowak

Uchodźcy i uchodźczynie częścią IKEA Retail Polska 

Siła IKEA tkwi w różnorodności – każda osoba może znaleźć w IKEA miejsce do rozwoju swoich kompetencji i bycia sobą. Dlatego IKEA uruchomiła program stażowy, zatrudniając 10 osób z doświadczeniem uchodźczym w sklepie na Targówku. Celem programu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy. 

 

Kultura organizacyjna IKEA jest zbudowana na poczuciu wspólnoty i wartościach, w których na pierwszym miejscu stawiany jest człowiek. Strategia Różnorodności i Włączania wyznacza firmie kierunek działań, oparty na przekonaniu, że równe traktowanie jest prawem każdego człowieka, a równe szanse dla wszystkich jest podstawą tego, kim jesteśmy. IKEA w każdym obszarze swojej działalności dąży do tworzenia włączającego środowiska pracy, w którym każda osoba może czuć się sobą, jest mile widziana i akceptowana.

 

Dzięki zainicjowanemu przez IKEA programowi “Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” (ang. “Refugee Skills for Employment”) Grupa Ingka na całym świecie odgrywa ważną rolę w zapewnianiu możliwości rozwoju osobom uchodźczym. Prowadzone przez IKEA działania mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy, a także zapewnienie wszystkim pracownikom i pracowniczkom równych szans. Poprzez program, IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźców i uchodźczyń. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

 

IKEA jako pierwsza firma w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu, firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające, skierowane do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną.

 

Chcemy, aby IKEA była miejscem, w którym każda osoba może być sobą, czuć się swobodnie oraz bezpiecznie. Doceniamy całe bogactwo różnorodnych doświadczeń płynących z różnych kultur oraz unikalne talenty każdej osoby pracującej w IKEA. Realizacja programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym jest elementem naszej 3-letniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA Retail w Polsce. Nasze podejście obejmuje 5 wymiarów różnorodności: płeć, wiek, orientację seksualną, sprawność fizyczną i psychiczną oraz pochodzenie etniczne. Projekt “Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń” odpowiada na potrzeby włączania osób o różnej narodowości i pochodzeniu etnicznym. Cieszy nas różnorodność, jaką te osoby wnoszą w nasze zespoły i po ponad miesiącu trwania programu z radością możemy powiedzieć, że zarówno dla pracowników i pracowniczek IKEA, jak i stażystów i stażystek jest to bardzo wartościowe i pozytywne doświadczenie

Susanna Romantsova, Liderka ds.Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA

 

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

 

Osoby z doświadczeniem uchodźczym często nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia z uwagi na panujące stereotypy czy brak wcześniejszego doświadczenia w danym kraju, mimo że posiadają różne talenty, wiedzę, doświadczenie i motywację. Przeszkodą jest również niemożność pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie przez brak odpowiedniej znajomości języka lub długotrwałe procedury uznawania wykształcenia. Takie inicjatywy mają szansę udowodnić, że wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w rozwoju zawodowym przynosi realną wartość biznesowi oraz społeczeństwu, jak również lokalnej gospodarce. Programy takie jak te, stworzone przez IKEA, mogą mieć pozytywny wpływ, dzięki otwieraniu nowych ścieżek zatrudnienia oraz zmiany postrzegania osób i ich doświadczenia uchodźczego. Kornelia Trytko, koordynatorka projektu ze strony Fundacji Ocalenie

 

IKEA dzięki pracy swojego zespołu oraz Fundacji nad programem, zdobyła cenne doświadczenie, które obecnie jest nieocenionym wsparciem, aby w bardziej efektywny sposób angażować i włączać osoby z Ukrainy, które ze względu na wojnę będą poszukiwały zatrudnienia w Polsce. Działania, które zostały podjęte podczas przygotowywań do programu m.in szkolenia z włączania osób uchodźczych dla liderów i liderek czy organizacja kursu języka polskiego dla stażystów i stażystek z programu, ale także podejście IKEA oparte na otwartości i szerzeniu idei różnorodności sprawiają, że firma jest lepiej przygotowana na efektywne włączanie kolejnych osób z doświadczeniem uchodźczym do organizacji. Obecnie IKEA zatrudnia pierwsze osoby z Ukrainy, szukające schronienia przed wojną. Firma w sposób kompleksowy przygotowuje się do jeszcze szerszego zatrudniania osób z Ukrainy, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia z programu stażowego, jak również uwzględniając aktualną sytuację i potrzeby.


źródło: informacja prasowa IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Uber uruchamia nowy produkt „Uber dla Ukrainy”

Uber Ukraina

Ostatnie tygodnie to czas niesamowitej solidarności w związku z wojną w Ukrainie. W ramach licznych inicjatyw pomocowych Uber uruchomił specjalny produkt “Uber dla Ukrainy”, umożliwiając pasażerom przekazywanie 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne. Ponadto firma przekazała już w sumie ponad 3,5 mln USD dla organizacji pozarządowych wspierających ofiary konfliktu.

Każdy pasażer, zamawiający przejazd korzystając z opcji “Uber dla Ukrainy” dołącza do zbiórki funduszy, które w całości zasilą Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. Ta nowa funkcja dostępna jest 75 miastach w 16 krajach w Europie. Na początku marca Uber uruchomił w Stanach Zjednoczonych funkcję Uber Donate, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać wpłat bezpośrednio przez aplikację. Do tej pory przekazane zostało już ponad 3 miliony dolarów – z czego ponad 2 miliony zebrano od pasażerów w USA, a dodatkowy 1 milion dolarów dołożył Uber. Firma przekazała także 500 000 USD organizacjom pozarządowym w USA na wsparcie działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiednich.

Wszyscy w Uberze z niepokojem obserwujemy wojnę w Ukrainie, która dotyka przede wszystkim niewinnych ludzi. Nie możemy stać bezczynnie, dlatego zaoferowaliśmy darmowe przejazdy osobom uciekającym z Ukrainy, pomagaliśmy w transporcie żywności i niezbędnych towarów oraz bezpośrednio przekazaliśmy dodatkowe 1,5 miliona USD na pomoc humanitarną. Wraz z pogłębiającą się eskalacją kryzysu humanitarnego, nasz zespół na co dzień współpracuje z lokalnymi władzami i organizacjami, aby wspierać działania humanitarne w terenie.

Michał Konowrocki, szef Rider Uber CEE

Od początku rosyjskiej inwazji, Uber oferuje darmowe przejazdy na granicy z Polską do Lublina i Rzeszowa. Osoby, które chcą dotrzeć do tych miast z przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce, mogą wybrać opcję Uber Aid i wpisać kod „POMOCLUBELSKIE” lub „POMOCPODKARPACKIE”, aby otrzymać darmowy przejazd.*

Już ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granice Polski i Rumunii. Z tego powodu Uber przeznaczył w regionie pomoc o łącznej wartości 200 000 USD dla organizacji pozarządowych i firm, które zapewniają schronienie lub transport dla uchodźców. Akcja pomocowa objęła największe warszawskie punkty wsparcia takie jak: Arenę Ursynów, Stadion Narodowy, EXPO Modlińska oraz organizacje takie jak Fundacja Dom Ukraiński, Fundacja Ocalenie, Fundacja WOŚP czy Centrum Praw Kobiet. Bezpłatne przejazdy przez aplikację dostępne są również dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć do jednego z punktów zbiórki darowizn organizowanych przez Czerwony Krzyż. Więcej informacji na blogu Uber.


źródło: Uber

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pracownicy punktują pracodawców za pomoc Ukrainie. Wyniki badania

Polska Ukraina

Jak wynika z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" Dailyfruits, Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania w miejscu pracy. Aż 87% zapytanych pracowników chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie, a zdaniem 91% respondentów tacy pracodawcy są bardzo pozytywnie postrzegani na rynku pracy.

Wyniki badania zrealizowanego przez Dailyfruits w pierwszych dniach marca br. pokazały jak ważnym tematem także w miejscu pracy jest wsparcie Ukrainy i przybywających do nas uchodźców. Aż 88% zapytanych pracowników zadeklarowało, że obecnie dyskutuje ze swoim pracodawcą o możliwych formach pomocy Ukraińcom. Dla 46% ankietowanych jest to aktualnie temat numer jeden w firmie, a dla 42% jest to chęć potwierdzenia, że nie chcą być bierni wobec dramatu rozgrywającego się w Ukrainie.

pomoc Ukrainie 1

Najskuteczniejsze formy pomocy Ukrainie według pracowników

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Najskuteczniejszą formą zdaniem 52% respondentów jest zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej, na przykład ubrań, żywności czy artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów pomocowych. W opinii co trzeciego zapytanego jest to zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej na pomoc Ukrainie i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Według 19% warto promować w firmie wpłaty na zbiórkę realizowaną przez wybraną organizację humanitarną. Na kolejnych pozycjach w rankingu najskuteczniejszych form wsparcia dla Ukrainy, które może realizować pracodawca z pracownikami znalazło się: przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców, zatrudnienie uchodźców z Ukrainy oraz zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w postaci firmowego eventu.

Analizując wnioski z naszego badania i widząc, że wsparcie jest bardzo ważne dla firm i pracowników uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek.

Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits

Pracodawcy wspierający Ukrainę nie tylko gestami, ale czynami zyskują w oczach pracowników

Włączenie się w pomoc Ukrainie może przynieść wiele dobra, zarówno w postaci efektywnej pomocy potrzebującym w obliczu kryzysu humanitarnego, jak również samych firmom, których pracownicy będą się jednoczyć w szczytnym celu.

Według 91% uczestników badania pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc Ukrainie. Zdaniem 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent w badaniu Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą w faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowanie się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Jak pokazało badanie Dailyfruits działania CSR, realizowane przez firmy w obliczu sytuacji na Ukrainie, są ważne dla ich pracowników. Korzyści realizowane z tych działań są także wielowymiarowe, gdyż mogą nieść efektywną pomoc potrzebującym, a jednocześnie pomagać w słusznej sprawie jednoczyć oraz integrować firmowe zespoły.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Bajki dla Ukrainy od Storytel

Bajki dla Ukrainy

Z myślą o przybyłych do Polski dzieciach z Ukrainy, Storytel stworzył stronę kazkowyjswit.pl, gdzie udostępniony został katalog bajek w formie audiobooków. Najmłodsi słuchacze znajdą tam zarówno klasyczne historie, jak i produkcje Storytel Original – wszystkie przetłumaczone na język ukraiński. Bajki dostępne są również w aplikacji Storytel.

Serce Storytel bije w rytm historii. W tej chodzi natomiast o pomaganie, i to najmłodszym. W ramach inicjatywy wsparcia dla ukraińskich dzieci, Storytel przygotował katalog historii w formie audio, przetłumaczonych na ich ojczysty język i nagranych przez ukraińskich lektorów i lektorki. Bajki zostały udostępnione do darmowego słuchania poprzez stronę kazkowyjswit.pl (bajkowy świat).

Na katalog składają się nagrania klasyków, takich jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” czy „Królowa Śniegu”, oraz produkcje Storytel Original, czyli serie „Hania i Kudłaty Pies”, „Detektyw Ząbek” (w produkcji) i „Dobranocki”. Lista bajek będzie stopniowo poszerzana o nowe tytuły. Dodatkowo zaplanowane są również nagrania wideo, na których panie Nataliia Hnitiy (jeszcze do niedawna aktorka teatru lalek w Połtawie) oraz Valentyna Nazdoymynoha (autorka książek dla dzieci) będą czytały kolejne bajki. Wśród nich pojawi się wyjątkowa bajka o Mróweczce Daszy napisana specjalnie przez panią Natalię. To historia małej mrówki, która pewnego dnia razem z mamą musi opuścić dom. Przejęta Dasza trafia do innego kraju, w którym poznaje sympatyczną mrówkę o imieniu Jaś i odkrywa, że nowy, nieznany świat jest nie tylko bardzo ciekawy, ale też przyjaźnie do niej nastawiony.


źródło: Storytel

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pomiędzy bezradnością a chęcią działania. Jak Twoja organizacja może pomóc?

Diversity Hub, Mental Health Center i Mental Health Helpline połączyło siły i przygotowało cykl bezpłatnych wydarzeń online dla biznesu "Pomiędzy bezradnością a chęcią działania. Jak Twoja organizacja może pomóc?" – to holistyczne podejście i wsparcie dla organizacji (menedżerów i menedżerek, liderów i liderek, członków i członkiń zespołów) współpracujących z Ukraińcami i Ukrainkami.

 

Myślami i sercem jesteśmy z Ukrainą. Trudno wyobrazić sobie, z czym aktualnie ten kraj musi się zmagać. Wielu i wiele z nas nie wie jak się zachować, co powiedzieć, jak reagować lub jak pomóc Ukraińcom i Ukrainkom, z którymi współpracujemy.

Dlatego też Diversity Hub, Mental Health Center i Mental Health Helpline połączyło siły i przygotowało cykl bezpłatnych wydarzeń online dla biznesu „Pomiędzy bezradnością a chęcią działania. Jak Twoja organizacja może pomóc?” – to holistyczne podejście i wsparcie dla organizacji (menedżerów
i menedżerek, liderów i liderek, członków i członkiń zespołów) współpracujących z Ukraińcami
i Ukrainkami.

Harmonogram wydarzeń:

Harmonogram jest stale aktualizowany. Dołącz do wydarzenia na Facebooku lub LinkedIn i bądź na bieżąco.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Fala dobra dla Ukrainy. Prawie 900 tysięcy postów w mediach społecznościowych o pomocy tylko w 6 dni

Media tradycyjne

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja za naszą wschodnią granicą zdominowała media i dyskurs publiczny w Polsce. Jednym z kluczowych elementów, które są relacjonowane w mediach tradycyjnych i społecznościowych, jest bezprecedensowe zaangażowanie Polaków w pomoc humanitarną uchodźcom wojennym.

Twitter rośnie w siłę

Przez pierwsze sześć dni wojny (24 lutego – 1 marca) w mediach społecznościowych opublikowano 894 949 wpisów nawiązujących do pomocy Ukraińcom, opatrzonych takimi hashtagami jak #solidarnizukraina, #NAPOMOCUKRAINIE, #PomagamUkrainie czy #pomocdlaukrainy. 43% tych publikacji pojawiło się na Facebooku, a 38% na Twitterze, co pokazuje, jak ogromną rolę w relacjonowaniu wydarzeń związanych z wojną odgrywa w ostatnim czasie to medium – do tej pory postrzegane przede wszystkim jako przestrzeń do dyskusji o polityce i sporcie.

Media społecznościowe

Temat pomocy, jaką Polska zaoferowała dotkniętej wojną Ukrainie, był jednym z tych dominujących także w mediach tradycyjnych. W internecie, prasie, radiu i telewizji w ostatnich sześciu dniach pojawiło się 27 085 publikacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ich poziom dotarcia przekroczył 268 milionów.

Wojna hybrydowa dzieje się na naszych oczach

Najaktywniejszymi portalami internetowymi (pod względem liczby publikacji), na których można było znaleźć informacje na ten temat były kolejno: echodnia.pl, radio.opole.pl, portalsamorzadowy.pl, onet.pl, a także wnp.pl. Obecność na tej liście Portalu Samorządowego pokazuje kluczową rolę samorządów w działaniach koordynujących pomoc. Z kolei jeśli chodzi o dotarcie, w pierwszej trójce portali podejmujących temat wsparcia uchodźców znalazły się onet.pl, eska.pl i rmf24.pl.

Media społecznościowe w kontekście konfliktu w Ukrainie pokazały po raz kolejny „inną twarz”. Znamy tę przestrzeń jako tygiel informacji biznesowych, politycznych czy rozrywkowych, ale dziś stały się też ogromną platformą do niesienia pomocy i przekazywania wiedzy na temat wojny. Z jednej strony jest to najszybszy kanał informujący o sytuacji nawet w najbardziej odległych lub odizolowanych miejscach, ale z drugiej doniesienia są przepełnione fake newsami i niesprawdzonymi danymi. W tym konflikcie mamy do czynienia nie tylko z wojną konwencjonalną, ale także hybrydową, gdzie druga strona doskonale rozumie mechanizmy działania mediów społecznościowych i wykorzystuje je do propagandy. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że narrację tworzą użytkownicy o różnym stopniu wiedzy i aktywności w social media. To powoduje, że często poza brakiem weryfikacji prawdziwości danych mamy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem „echa informacyjnego” wywoływanego udostępnianiem i publikowaniem nieaktualnych informacji sprzed kilku dni. Wprowadzane do przestrzeni na nowo, powodują dodatkowy szum informacyjny oraz dezinformację. A to w przypadku chociażby akcji pomocowych ma ogromne znaczenie. Dlatego tak dużą wagę należy przykładać do weryfikowania doniesień oraz korzystania tylko ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł informacji.

Sebastian Bykowski, prezes PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Potrzeba weryfikowania treści silniejsza niż kiedykolwiek

Na początku wojny w Ukrainie media społecznościowe odgrywały kluczową rolę w przekazywaniu informacji dotyczących pomocy uchodźcom. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pierwszą tak dużym konfliktem zbrojnym w Europie w dobie social mediów. Korzystały z nich zarówno organy rządowe, jak i setki tysięcy zwykłych obywateli. Z jednej strony, zgodnie z zasadą społecznego dowodu słuszności, taka aktywność mobilizowała nas do angażowania się. Z drugiej, pozwalała władzom państwowym i samorządowym koordynować pomoc na poziomie lokalnym i państwowym. Mimo bezprecedensowej pomocy, w jaką zaangażowały się miliony Polaków, z godziny na godzinę możemy obserwować w sieci nasilającą się dezinformację na temat tego, co rzeczywiście dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy i jak traktujemy przybyłych tu uchodźców. Niektóre tego typu fake newsy są powielane przez internautów, a nawet opiniotwórcze zagraniczne media. Dlatego tak ważne jest dzisiaj świadome korzystanie z mediów – weryfikowanie źródeł, zestawianie ich ze sobą, bycie wyczulonym na informacje nacechowane emocjonalnie czy unikanie czerpania wiedzy z komentarzy.

Szymon Sikorski, prezes agencji Publicon


źródło: PRESS-SERVICE

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

SeniorApp z nowym inwestorem

seniorzy

SeniorApp trafił do portfela funduszu Pracuj Ventures. Mobilna aplikacja, której celem jest pomoc osobom starszym, otrzyma wsparcie od dużego inwestora.

SeniorApp to innowacyjna aplikacja stworzona z myślą o seniorach. Za jej pomocą ludzie starsi mogą zamówić codzienną opiekę, pomoc w sprzątaniu czy zrobieniu zakupów, a także transport. Platforma działa na rynku od roku, funkcjonuje w pełni w 25 polskich miastach. Celem spółki jest zwiększenie zasięgu o kolejne miejscowości. System bardzo łatwo łączy osoby poszukujące pomocy z tymi, którzy tę pomoc chcą zaoferować.

Inwestycja funduszu Pracuj Ventures jest podyktowana dużym potencjałem aplikacji. W dobie postępującego procesu starzenia się społeczeństwa rynek ten wydaje się być bardzo perspektywiczny, a także obecnie średnio zagospodarowany.

Adam Daniluk

Mediately z dofinansowaniem. Aplikacja mobilna ułatwi pracę lekarzom

Mediately

Mediately otrzymało 7,2 miliona euro dofinansowania. Aplikacja mobilna rozszerzy swoją działalność o kolejne rynki w Europie.

Mediately to aplikacja mobilna, która pomaga lekarzom. Platforma upraszcza informację na temat leków, podpowiada lekarzom w kwestiach diagnozy oraz udostępnia im materiały w celach poszerzenia wiedzy z zakresu medycyny. Korzysta z niej już 10% lekarzy w całej Europie. Dofinansowanie pomoże im rozszerzyć działalność o kolejne kraje, w tym Polskę.

Firma udostępnia apikacje lekarzom całkowicie za darmo. Ma to na celu poprawienie opieki medycznej w jak najszerszej skali. Współpracują już z 28 na 30 największych firm farmaceutycznych.

Aplikacja od słoweńskiej firmy pozyskała aż 7,2 miliona euro dofinansowania. Największym inwestorem w ramach Serii A był Piton Capital, wsparty przez VentureFriends oraz dotychczasowych inwestorów SiliconGardens, LAUNCHubVentures, a także aniołów biznesu.

 

 

Adam Daniluk

Przetrwać zimę po ludzku – IV edycja zbiórki obuwia dla osób w kryzysie bezdomności

Wosh wosh

20 września rusza IV zbiórka obuwia dla osób dotkniętych bezdomnością organizowana przez firmę WoshWosh. Zebrane i odświeżone obuwie trafi do osób najbardziej potrzebujących. Do tej pory, podczas III edycji zbiórki, WoshWosh pomogło ponad połowie potrzebujących w Polsce. To realna pomoc, która zaczyna się od małego gestu, a kończy na tysiącach zebranych i dostarczonych par butów dla najbardziej potrzebujących.

Bezdomność, po ludzku

Zima to szczególnie ciężki okres dla osób dotkniętych bezdomnością, których w Polsce jest ponad 35 tys. Niskie temperatury niejednokrotnie są przyczyną wielkich tragedii, które przeważnie dzieją się gdzieś z dala od naszego codziennego życia. Skazani na życie na ulicy, bez odpowiedniego ubrania i zimowego obuwia toczą walkę o przeżycie, bo zima dla nich to nadal najgroźniejszy wróg. Cztery lata temu Martyna Zastawna, założycielka marki WoshWosh postanowiła pomóc osobom w kryzysie bezdomności organizując dla nich zbiórkę obuwia. W kontekście działalności marki WoshWosh, która na co dzień popularyzuje działania Zero Waste zajmując się odnową, czyszczeniem i naprawą obuwia, stworzenie i zainicjowanie tak ważnej dzisiaj akcji społecznej na stałe wpisało się w strategię związaną z realizacją założeń CSRowych wielu partnerów przyłączających się do akcji.

Bezdomność dla mnie nie jest tylko brakiem mieszkania, ale również pozbawieniem tych ludzi na ulicy nadziei, oparcia w drugim człowieku, przyzwolenie na poddanie się losowi, który bardzo często jest bezlitosny. Dlatego tegoroczna zbiórka jest dla mnie szczególnie wyjątkowa zarówno w kontekście liczby partnerów, z którymi będziemy ją realizować, jak i w kontekście zorganizowania całego zaplecza logistycznego, tak aby móc przygotować i przekazać jak największą liczbę butów.

Martyna Zastawna, inicjatorka zbiórki i założycielka WoshWosh

Dla ziemi i drugiego człowieka

Oddaj – nie wyrzucaj, tak najprościej można zdefiniować i opisać w jednym zdaniu główny cel akcji, ale pod tym hasłem kryje się znacznie więcej. Marka WoshWosh nie tylko zachęca wszystkich do dawania drugiego życia butom, zamiast kupowania nowych, czy oddawania tych niepotrzebnych par osobom bezdomnym, ale również angażuje się w tworzenie nowych strategii opartych na Zrównoważonym Rozwoju. Od ponad sześciu lat realizuje misję związaną z edukacją branży, nie tylko obuwniczej, ale i całego biznesu, w zakresie wdrażania realnych, transparentnych zmian mających na celu obniżenie śladu węglowego i zmianę nawyków zakupowych.

Razem możemy więcej

Od trzech edycji WoshWosh zaprasza do udziału w zbiórce obuwia inne marki. W tym roku głównym partnerem zbiórki jest firma Decathlon, która będzie zbierała obuwie dla osób bezdomnych zarówno wśród swoich pracowników, jak i w 19 sklepach w całej Polsce. Po raz drugi partnerem akcji została firma CCC, która również będzie zbierała obuwie wśród swoich pracowników. Dodatkowo InPost, jako partner akcji i firma chętnie angażująca się społecznie, zagwarantuje 1000 darmowych paczek via paczkomat jako alternatywę do

przekazania obuwia. Ale na tym nie koniec, ponieważ IV edycja to ponad 10 partnerów, w tym takie marki jak LPP, Allegro, Fundacja Deloitte, Stena Recycling, Siemens, Mondelez, Energa Grupa ORLEN, PepsiCo czy MetLife. Dodatkowo oprócz obuwia damskiego i męskiego marka LPP zbierze wśród swojego zespołu obuwie dziecięce, które zostanie przekazane do zaprzyjaźnionej fundacji pomagającej samotnym matkom i ich pociechom.

Rosnąca świadomość wśród firm powoduje, że mamy coraz więcej marek, które chcą przyłączyć się do akcji. Lista firm, które decydują się na zbiórkę obuwia wśród swoich pracowników jest coraz dłuższa, co niezmiernie mnie cieszy i motywuje do organizowania kolejnych edycji. Nie ukrywam, że większa liczba firm, to dla mnie niemałe wyzwanie pod względem logistycznym i organizacyjnym, dlatego w tym roku powołany zostanie w WoshWosh specjalny zespół dedykowany do sprawnego przeprowadzenia akcji, wynajęliśmy również oddzielny magazyn do selekcji zebranych butów. Chociaż przed nami bardzo dużo pracy związanej z przygotowaniem obuwia, to wiem, że warto robić to dla innych, dla tych, którzy nas potrzebują, warto również promować w społeczeństwie ekologiczny aspekt samej akcji i jej wartość dla środowiskabo oddać znaczy URATOWAĆ – i to słowo można odnieść zarówno do odzyskanego obuwia, jak i ludzkiego życia.

Martyna Zastawna, inicjatorka zbiórki i założycielka WoshWosh

Jak pomóc?

Jeśli chcecie dołączyć do akcji, możecie to zrobić na kilka sposobów:

  1. Osobista wizyta w WoshWosh – dostarczenie butów do siedziby firmy, WoshWosh, która znajduje się przy ul. Międzyborskiej 57/65 w Warszawie.
  2. Zaniesienie butów do wybranych sklepów Decathlon (lista sklepów poniżej)
  3. Wysyłka butów do siedziby WoshWosh: ul. Międzyborska 57/65 04-027 Warszawa. Ważne, by na przesyłce widniał dopisek: “Buty dla osób bezdomnych”.
  4. Wysyłka za pośrednictwem InPost, który jako partner akcji, gwarantuje 1000 darmowych paczek via Paczkomat (aby uzyskać kod na wysyłkę, należy wysłać maila na adres napiszdonas@woshwosh.pl )

Punkty Decathlon, w których można zostawiać obuwie: 

Warszawa Targówek – ul. Geodezyjna 76

Łódź 

  1. Ogrodowa 19a (Manufaktura)
  2. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki)
  3. Ofiar Terroryzmu 11 Września 14

-Poznań – ul. Szwedzka 8

-Gdańsk – ul. Szczęśliwa 1

Kraków Zakopianka – ul. Zakopiańska 62a

Katowice – ul. Nikodema i Józefa Reńców 30

Sosnowiec – ul. Sokolska 35

-Gliwice – ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7

Białystok Hetmańska – ul. Jana Pawła II 51

-Rzeszów – ul. Tadeusza Rejtana 65

Lublin Czechów – ul. Spółdzielczości Pracy 26

-Bielany Wrocławskie – ul. Francuska 2

Płock – ul. Trasa ks. Jerzego Popiełuszki 6 

Olsztyn – ul. Stanisława Doranta 3

Rumia – ul. Grunwaldzka 110

Szczawno-Zdrój – ul. Szczawieńska 4

Radom – ul. Grzecznarowskiego 21

Jakie buty zbieramy podczas akcji?

Prosimy o przekazywanie obuwia w dobrym stanie, zarówno męskiego jak i damskiego, jesiennego i zimowego, także obuwie sportowe.

Buty powinny być ze sobą zasznurowane lub połączone za pomocą taśmy, gumki bądź zapakowane do worka.

Nie przyjmujemy obuwia:

– Dziurawego (szczególnie dziury na podeszwie)

– Z odchodzącymi bądź odklejającymi się elementami

– Niekompletnego – brak elementów konstrukcyjnych, rzepów itp.

– Szpilek, butów na obcasie

– Butów dziecięcych

Martyna Zastawna – założycielka WoshWosh jest laureatką 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.


Źródło: WoshWosh

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF