...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2021 rok?

Choć za ustawowy dzień złożenia deklaracji należy przyjąć dzień 30 kwietnia, to jednak w tym roku – z racji tego, iż dzień ten wypada w sobotę – zgodnie z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, termin ten ulega przesunięciu. Deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba zatem złożyć najpóźniej do dnia 2 maja 2022 roku. O jakie dokładnie deklaracje chodzi?

Mowa o pięciu zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Formularz pierwszego z nich (PIT-36) jest przeznaczony dla tych podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Powyższy formularz wypełniają także te osoby, które uzyskały przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Na deklaracji tej rozlicza się także przychody osób małoletnich.

Formularz PIT-36L dedykowany jest z kolei tym podatnikom, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. – Co więcej, tę deklarację składać mogą również osoby rozliczające działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2021 chcą być opodatkowane podatkiem według stawki 19 proc. Przy rozliczaniu się na podstawie powyższego formularza warto, aby podatnik pamiętał, że nie może on rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Na mocy PIT-36L od uzyskanego dochodu opodatkowanego liniowo podatnik może jedynie odliczyć składki na ZUS oraz IKZE, ulgę na badania i rozwój, ulgę termomodernizacyjną oraz ulgę z tytułu darowizn na cele nauki zawodowej.

Szymon Kwasigroch, specjalista ds. księgowości w Systim.pl

Deklarację PIT-37 składają te osoby, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych objętych podatkiem PIT. Formularz ten muszą wypełnić także ci podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli wynagrodzenie pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

– Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku deklaracji PIT-37 podatnik ma kilka sposobów na jej złożenie. PIT ten można bowiem doręczyć w sposób tradycyjny, to jest albo poprzez pocztowy list polecony, albo poprzez fizyczne doręczenie do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnik może również sięgnąć po nową technologię, wysyłając formularz elektronicznie za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT, jak również rządowej usługi Twój e-PIT. Co ważne, ten sposób skróci zarówno proces rozliczenia podatku, jak i sam czas oczekiwania na jego zwrot.

Szymon Kwasigroch z Systim.pl

Specyficzną deklaracją jest PIT-38. Służy ona bowiem do wykazania dochodu (straty) uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Formularz ten jest właściwy również dla tych osób, które rozliczają przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach bądź też z inwestycji w kryptowaluty. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w sytuacji, w której podatnik nie wypełni samodzielnie oraz nie złoży wspomnianych wyżej zeznań PIT-37 i PIT-38, w przypadku rządowej usługi Twój e-PIT zeznania te zostaną automatycznie zaakceptowane oraz uznane za złożone w ustawowym terminie.

Ostatnim z formularzy jest PIT-39. Służy on do wykazania dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz z zamiany nieruchomości i praw. Deklaracji tej podatnik nie składa w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu (nawet, jeśli nieruchomość została sprzedana w jego trakcie). Co ważne, na formularzu składanym za 2021 rok należy wykazać przychód ze sprzedaży tych nieruchomości, które zostały wybudowane bądź nabyte w latach 2016-2021.


źródło: Systim

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak pisać o osobach starszych, cierpiących na otyłość i chorych na choroby psychiczne [RAPORT]

Etyka Języka

Otyłość, depresja czy schizofrenia są chorobami. Słowo „wariat” jest obraźliwe, podobnie jak porównanie szczupłej osoby do „szkapy”. Agencja PR FleishmanHillard opublikowała drugą część Poradnika: jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Publikację objęła patronatem Rada Języka Polskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Poradnik: jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację” kierowany jest do dziennikarzy i dziennikarek, specjalistów i specjalistek ds. komunikacji oraz innych osób wypowiadających się publicznie, mających wpływ na język społecznej debaty. Celem publikacji jest uświadomienie odbiorcom, jak używać języka niedyskryminującego, empatycznego i wolnego od stereotypów.

Pierwsza część Poradnika opublikowana w 2021 roku dotyczyła mówienia o kobietach, migrantach, o społeczności LGBT+, Żydach i osobach pochodzących z Afryki. Część druga jest uzupełnieniem problematyki związanej z językiem inkluzywnym, koncentruje się na słowach opisujących osoby szczupłe i chore na otyłość, osoby starsze oraz osoby chorujące na choroby psychiczne.

Pierwsza edycja Poradnika spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Uświadomiła nam, jak wielkie jest zapotrzebowanie na wiedzę o inkluzywnym języku. Dostaliśmy też wiele pytań o kolejne grupy narażone na dyskryminację. Postanowiliśmy kontynuować nasze dzieło i uzupełnić nasz Poradnik. Miło nam, że zarówno Rada Języka Polskiego, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydowali się ponownie objąć publikację patronatem

Wojciech Waglowski, agencja FleishmanHillard

Poradnik powstał we współpracy merytorycznej z prof. dr hab. Ewą Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodniczącą Rady Języka Polskiego. Jest dostępny w wersji online na stronie https://etykajezyka.pl/, również do pobrania jako plik pdf na licencji CC (BY). Oznacza to, że może być wykorzystywany w dowolny sposób i bez ograniczeń, z podaniem źródła.
Rozdziały poświęcone każdej z grup napisane zostały przez ekspertki z wyspecjalizowanych organizacji i instytucji: Fundacji eFkropka, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość oraz Fundacji Kobiety bez Diety.

Warto pamiętać, zwłaszcza dziś, kiedy tak łatwo rzuca się ciężkim słowem, że inkluzywność komunikacji to odpowiedzialność za słowo. Że słowa mają siłę, mają też moc nagradzania i moc niszczenia. Że wszystko da się powiedzieć na wiele sposobów i od nas samych zależy, który sposób wybierzemy. I że dobre słowo to lepszy świat

prof. Ewa Kołodziejek, autorka wprowadzającego tekstu  „Komunikacja inkluzywna. Odpowiedzialność za słowo.”

POBIERZ PEŁNY RAPORT


Źródło: FleishmanHillard

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Powstał wyjątkowy Poradnik dla NGO

kompas ngo

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej radosny i magiczny czas, jest to okres w którym nie możemy zapomnieć o potrzebujących. W te Święta udało się pomyśleć także o tych, który pomagają innym, czyli o organizacjach pozarządowych. Bowiem Fundacja Pro NGO przygotowała dla nich wyjątkowy prezent – Poradnik Kompas NGO, który dn. 22.12.2021 r. został udostępniony bezpłatnie organizacjom pozarządowym w całej Polsce.

Poradnik ten to publikacja stworzona z myślą o organizacjach pozarządowych, w którym każdy NGO znajdzie coś dla siebie. Poradnik podzielony został na rozdziały, każdy z nich porusza inny, ważny z punktu widzenia organizacji pozarządowych problem. Przechodząc przez kolejne rozdziały czytelnik pozna najważniejsze zagadnienia, definicje oraz wartościowe wskazówki i porady od ekspertów, by w ostatnim rozdziale zgłębić przykłady akcji i projektów zrealizowanych przez firmy. Przedstawione w publikacji dobre praktyki oraz informacje dotyczące realizacji projektów ukazane z perspektywy organizacji pozarządowej, będą dla nich swoistą receptą i przepisem jak tworzyć wartościowe akcje i na co zwrócić uwagę podczas planowania i realizacji takich inicjatyw.

Cieszę się widząc jak powstawał „Poradnik Kompas NGO” to wspaniałe, że biznes tak chętnie angażuje się w takie projekty i chce dzielić się swoją wiedzą. Każda wypowiedź to inna historia i realna pomoc, a udało się to osiągnąć dzięki firmom, które nie są obojętne, wierzą w ideę wolontariatu i realizują projekty CSR. Tym razem udało się pójść o krok dalej – firmy nie tylko zrealizowały te projekty, ale podzieliły się swoimi pomysłami, opisując co udało się osiągnąć i jak tego dokonali. Wszystko po to, aby zainspirować organizacje pozarządowe, dać przestrzeń do analizy, dyskusji i co najważniejsze zachęcić je do tworzenia własnych, unikalnych projektów, które wraz z firmami będą mogli realizować. Już nie mogę się doczekać nowych inicjatyw, które powstaną po przeczytaniu tego Poradnika.

Jasiek Mela, Ambasador Fundacji Pro NGO

W realizację projektu zaangażowały się firmy, które opisały dobre praktyki jako przykłady akcji CSR i wolontariatu. Ponadto kilkunastu przedstawicieli środowiska biznesowego odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące współpracy z biznesem, budowania wizerunku, komunikacji i zarządzania. Jest to wiedza w pigułce, zebrana w jedną publikację, która od początku do końca przeprowadza czytelnika przez wszystkie kwestie, które pozwolą mu stać się nowoczesną organizacją, która stawia na rozwój i nowatorskie pomysły.

Działalność Grupy Enea wpływa na jej otoczenie, w szczególności na społeczności lokalne, dla których jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, ważnym pracodawcą i partnerem w wielu przedsięwzięciach. Zależy nam, aby współpraca między biznesem i NGO rozwijała się dynamicznie, przyczyniając się do wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość życia społecznego i środowiska.

Joanna Mularczyk, Kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Grupa ENEA

Poradnik to nie tylko miejsce inspiracji dla NGO, to także lektura dla wszystkich tych, którzy są zaangażowani w działania społeczne, wolontariat, szukają inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Poradnik Kompas NGO można pobrać bezpłatnie na stronie www.poradnik.kompasngo.pl


źródło: Fundacja Pro NGO

Adam Daniluk

Nie zbierzesz pieniędzy w sieci, jeżeli tego nie zrobisz

Zrzutka

W jaki sposób podziękowania przekładają się na ilość i wysokość wpłat? Jakich błędów wystrzegać się przy planowaniu i organizacji własnej zrzutki? Jak właściwie wykorzystać analitykę, social media, widgety, targetowanie, adresy śledzące, pixel FB czy tagowanie kampanii promocyjnej? Jaką strategię przyjąć dla zbiórki w internecie, aby odnieść sukces? Odpowiedzi na te oraz wiele inny pytań, prezentuje poniższe zestawienie opracowane na podstawie analizy ponad 20 tysięcy udanych zrzutek.

Co roku w Polsce organizowanych jest ponad 100 tysięcy zbiórek online. Biorąc pod uwagę, że z roku na roku zbiórek dynamicznie przybywa, w głowach organizatorów zrzutek pojawia się wiele pytań. Jak się skutecznie przygotować do uruchomienia, przeprowadzenia i wypromowania indywidualnej zrzutki, aby odniosła sukces, czyli zebrała zaplanowaną kwotę pieniędzy w określonym czasie?

Dobra strategia to dopiero początek

Wszelkie działania powinny być poprzedzone przygotowaniem planu działania, któremu towarzyszyć będzie harmonogram, a także określenie budżetu, np. kampanii marketingowej. Dodatkowo, pomoże nam wskazanie jasno sprecyzowanego i co ważne mierzalnego celu, a także terminu startu oraz zakończenia zrzutki online.

Ważne jest także, aby organizatorzy określili grupę docelową, do której będą kierowali – targetowali komunikację i reklamy, a także wybrali kanały dotarcia do niej, np. poprzez Google Ads, na Facebooku, działania promocyjne w social mediach: Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, etc., działania z zakresu marketingu szeptanego – komentarze, fora, etc. W ramach przygotowań, warto także zastanowić się kto będzie wspierał nasze działania, czyli powinno się wskazać tzw. grupy wsparcia, tj. konkretnych członków rodziny czy znajomych, którzy będą pomagali organizatorom.

 Tomek Chołast Należy pamiętać, że na sukces zrzutki pracuje cały sztab ludzi – najbliżsi, przyjaciele czy wolontariusze. Komunikacja w tak dużej grupie odbywa się przede wszystkim online. Dlatego zawczasu należy zaplanować jakich komunikatorów będzie się używało. Należy także przypisać każdemu z członków zespołu konkretne zadania oraz wskazać czas kiedy ich praca będzie wymagana. Warto rozważyć także, włączenie do działań marketingowych osób z grupy promocji tj. dziennikarzy, influencerów, celebrytów, etc. Ich zaangażowanie może w krótkim czasie zwiększyć znacząco ilość wpłat.

Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl.

Dobre planowanie, jeszcze lepsze działanie

Całość działań praktycznych powinniśmy zacząć od założenia zrzutki na wybranej platformie online. Następnie przygotowujemy jej opis, dodajemy zdjęcia i film. Ten ostatni, dobrze zrobiony, potrafi otworzyć wiele ludzkich serc i w sposób wymierny przybliżyć nas do realizacji celu.

W kolejnym kroku warto założyć i zweryfikować konta na wybranych mediach społecznościowych, platformach, forach czy grupach dyskusyjnych. Dodatkowo, należy opracować komunikaty do grup docelowych, promocji i wsparcia, a także różne wersje reklamy oraz wybrać narzędzia promocji. Ważne, aby organizatorzy pamiętali o regularnym mierzeniu konwersji i optymalizacji działań marketingowych, wykorzystując do tego darmowe i dobre programy dostępne w sieci. Warto także skorzystać z narzędzia, które oferują wybrane platformy crowdfundingowe – stworzenie własnego linku śledzącego dla indywidualnej zrzutki. Dzięki temu, można będzie na bieżąco monitorować, które działania promocyjne przynoszą najlepsze efekty. Warto także stworzyć własną stronę internetową promującą indywidualną akcję i umieść na niej widget do zrzutki na platformie crowdfundingowej.

Kiedy już wszystko jest gotowe, nie pozostaje nam nic innego jak wystartować i monitorować stopień realizacji naszego celu – ilości zebranych środków pieniężnych. Nie ma też co się przejmować słabym początkiem. W przypadku bardzo wielu zbiórek online, pierwszy okres nie oznacza spływu dużych pieniędzy na konto organizatorów zrzutki. Dlatego, tak bardzo ważna jest konsekwencja w realizacji zaplanowanych strategii i konkretnych działań. Warto także zadbać o to, aby zweryfikować zrzutkę, gdyż to działanie bardzo nas uwiarygodni w oczach potencjalnych darczyńców.

Tomek ChołastOrganizatorzy zrzutek bardzo często zapominają o zbudowanie wiarygodności. Dla wielu z nich, dużą trudnością jest mówienie głośno o swoich problemach i potrzebach oraz proszenie o pomoc osób obcych. Warto przemóc obawy, strach, zrezygnować z prywatności i otworzyć się, przedstawiając uczciwie swoją historię. Dzięki temu wzbudzamy zaufanie. W efekcie, otrzymamy zwrotnie falę pozytywnej energii, wiele pozytywnych wiadomości i komentarzy. Oczywiście, jak zawsze nie obędzie się bez przykrych uwag, które czasami na krótką chwilę podcinają skrzydła. Ale nie warto się nimi przejmować, tylko robić dalej swoje.

Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl

Nagradzaj i dziękuj

W powodzeniu zbiórki online, często ważne okazują się być nagrody. Jeżeli wspierający mogą otrzymać dzięki niesionej pomocy finansowej, jakiś realny benefit, to na pewno przyczyni się to do powodzenia zrzutki. Zaangażowanie mediów, zarówno tych społecznych, jak i tradycyjnych, jest także bardzo ważnym działaniem praktycznym, które potrafi w bardzo krótkim czasie przyciągnąć do indywidualnej zrzutki dziesiątki, setki, a czasem nawet tysiące osób. Aby tak się stało, powinniśmy zadbać także o dobre story, czyli opowiedzieć o swojej historii w najbardziej ciekawy, ale również prawdziwy i naturalny sposób.

Warto również przez cały czas informować grupy docelowe oraz osoby, które już wsparły naszą zbiórkę o postępach. Stała komunikacja jest ważna także w przypadku kiedy z sukcesem zakończymy zbiórkę. Dzięki temu darczyńcy będą wiedzieli, że ich pieniądze nigdzie nie zniknęły, ale rzeczywiście zostały wykorzystane we właściwy sposób – zgodny z celem zrzutki. Wysłanie podziękowania do takich osób, będzie nie tylko miłym gestem podsumowującym zbiórkę, ale może być także przydatne przy organizacji kolejnych zbiórek, np. cyklicznych.

Więcej na temat zbierania pieniędzy w ramach zrzutek online, a także zakładania konta Google Analytics dla indywidualnej zbiórki, konfigurowania celów, łączenia Google Ads z Google Analytics, importu konwersji, tworzenia reklam i kampanii, tagowania kampanii niestandardowych czy też używania Pixela Facebooka, można przeczytać tutaj.


Źródło: Zrzutka.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Reklama audio online w pigułce! Premiera poradnika Grupy Roboczej Audiowideo IAB Polska

reklama audio

Grupa Robocza Audiowideo, działająca w strukturach IAB Polska, przygotowała publikację „Poradnik Reklamy Audio Online”. Według badania Mediapanel serwisy związane z audio w styczniu 2021 roku odwiedziło aż 16,4 mln realnych użytkowników, co stanowi niemal 50% polskich internautów. Poradnik przygotowany przez ekspertów rynkowych odpowiada na wątpliwości dotyczące prowadzenia skutecznych działań reklamowych w tym segmencie rynku.

Audio w internecie wydaje się być obecne od zawsze. Znany wszystkim format mp3 został opracowany już w 1993 roku i walnie przyczynił się do popularyzacji audio online. Przełom lat 90. i 2000. to okres, w którym jak grzyby po deszczu powstawały platformy P2P służące do wymiany plików audio i wideo.

Obecnie, patrząc bliżej na podmioty tworzące ten rynek, można wyróżnić trzy podstawowe grupy:

 1. Radia internetowe
 2. Serwisy streamingowe
 3. Podcasty

To, co je wszystkie łączy, to przede wszystkim legalne źródło pochodzenia, co jest bardzo istotne zarówno dla użytkowników jak i reklamodawców. W poszczególnych częściach poradnika eksperci opisują cechy każdego z powyższych mediów.

Poradnik Reklamy Audio Online to kompendium wiedzy z zakresu tego typu reklamy. Stanowi on zarówno idealny wstęp dla osób, które nie znają jeszcze tej części rynku, jak również pogłębienie i usystematyzowanie informacji dla osób, które już korzystają z reklamy audio online. Znajdziecie w nim swobodny, lecz kompleksowy wstęp wprowadzający do świata audio online. Obrazujący jego transformację, a także pogłębione usystematyzowanie zakresu możliwości reklamowych, charakterystykę użytkowników, formatów reklamowych czy modeli emisji. Prace nad poradnikiem w Grupie Roboczej Audiowideo IAB Polska (a także poza Grupą) trwały prawie rok, a nad ich przebiegiem i redakcją czuwał Adam Pachla z Grupy RMF. Efektem prac jest poradnik, który z czystym sumieniem mogę polecić wszystkich chcącym zgłębić wiedzę w zakresie reklamy audio online.

Rafał Jung, szef Grupy Roboczej Audiowideo przy IAB Polska; Marketing Product Manager w Polska Press Grupa

Publikacja składa się z następujących rozdziałów:

 • Landscape Audio Platformy streamingowe
 • Streaming dźwięku – przegląd platform, treści i sposobów
 • Podcasty
 • Tematycznie charakterystyczni
 • (R)EWOLUCJA audio
 • Reklama audio: formaty, modele rozliczeniowe, targetowanie
 • Programmatic Audio
 • Gdzie i jak słuchamy dziś cyfrowych treści
 • Pomiar audio
 • Wyzwania dla formatu digital audio w roku 2021
 • Case study: Polkomtel Sp. z o.o.
 • Case study: ING Bank Śląski

Autorami materiału są członkowie Grupy Roboczej: Adam Pachla, Grupa RMF; Jarosław Śliżewski, Grupa Radiowa Agory; Michał Jeziółkowski, Społeczności; Radek Sączek, Tandem Media; Michał Dobrzański, Tandem Media; Marcin Kozera, Wirtualna Polska Media; Małgorzata Kmieciak, Smart; Marcin Pyra, Grupa RMF; Magda Stępińska-Ponganis, MOVIads.

POBIERAM PUBLIKACJĘ


Źródło: IAB Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Czy jesteś (NIE)bezpieczny w sieci? [BRIEF PATRONUJE]

cyberbezpieczeństwo

Temat bezpieczeństwa w sieci – dla większości użytkowników Internetu jest po prostu nudny, a co się z tym wiąże – bagatelizowany. Szczególnie w czasie urlopowym, nasza czujność może zostać uśpiona. Autorom e-booka zależało na uświadomieniu użytkowników Internetu, że cyberprzestępcy nie biorą wolnego i będą szukać słabych punktów oraz luk w zabezpieczeniach, aby uzyskać dostęp do danych – poufnych, wrażliwych, a także kluczowych dla prowadzenia biznesu. Skutki wspomnianych działań mogą okazać się bardzo nieprzyjemne. Co najmniej.

Co znajdziesz w e-booku?

Dużo bezpiecznych treści – m.in. dowiesz się, czy Twoje dane już nie wyciekły, co to jest cryptojacking i czy Twój pracodawca nie wykorzystuje keyloggera. Autorzy podają definicję phishingu, który ciągle ewoluuje – mamy z nim do czynienia także w różnych komunikatorach i wiadomościach SMS. Wiele mówi się o atakach hakerskich na duże urzędowe instytucje – w e-booku można znaleźć wiele przykładów opartych o prawdziwe zdarzenia. Znajdują się tam także cenne wskazówki dotyczące korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, czyli tzw. hotspotów.

Zhakowany w 0,03 sekundy

Na rozszyfrowanie ciągu 5 znaków z 3 małymi literami i 2 cyframi program do łamania haseł potrzebuje 0,03 sekundy. Mrugnięcie okiem – tyle więc trwa złamanie hasła. W e-booku znajdziesz informacje, jak powinno wyglądać rzetelnie przygotowane hasło i dlaczego nie może być takie same w każdym miejscu, gdzie wymagane jest logowanie. Są także wskazówki dot. zarządzania hasłami ze wskazaniem bezpiecznych narzędzi do tego działania.

Program antywirusowy nie rozwiązuje problemu

Stwierdzenie, że program antywirusowy chroni dane użytkownika przed każdym atakiem cyberprzestępcy, można włożyć między bajki. Owszem, MOŻE ochronić przed złośliwym oprogramowaniem, ale jednocześnie oprogramowanie chroniące system operacyjny wywołuje złudne poczucie bezpieczeństwa, co w efekcie usypia czujność użytkowników Internetu. Należy zatem zachować zasadę ograniczonego zaufania, bo jedno narzędzie nie uchroni nas w pełni przed atakiem hakerskim.

Autorem e-booka jest SARE, firma specjalizująca się w (bezpiecznym) e-mail marketingu i marketing automation, należąca do Grupy Kapitałowej Digitree Group.

Patronat nad e-bookiem objęli:

IAB Polska, Brief.pl, Nowy Marketing, Marketer+, INIS, Salelifter, JU, Revhunter.

 

Pobierz e-booka

 


Źródło: SARE

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Raport „Wakacje a koronawirus”. Serwis Menway radzi, jak się przygotować na zagraniczny urlop

Wakacje a Koronawirus Raport

Serwis Menway (Grupa Interia) wychodzi naprzeciw potrzebom czytelników. Przygotował raport, w którym znajdują się praktyczne informacje dla osób planujących urlop za granicą. Jakie badania i dokumenty należy przygotować przed wyjazdem? Co z obostrzeniami? I czy konieczna będzie kwarantanna? Raport dotyczy ponad 30 krajów. Są to najpopularniejsze destynacje wybierane przez Polaków na wakacje.

Za chwilę rozpocznie się sezon urlopowy, który ze względu na pandemiczne obostrzenia nie zawsze będzie tak beztroski, jak byśmy sobie tego życzyli. Redakcja serwisu Menway z myślą o użytkownikach planujących urlop za granicą przygotowała raport „Wakacje a koronawirus”. Czytelnicy dowiedzą się z niego, jakie wymogi dotyczące wjazdu i pobytu turystów panują w poszczególnych krajach oraz, gdzie szukać pomocy (linki, adresy, nr telefonu) w przypadku jakichkolwiek problemów. Ponieważ przepisy zmieniają się czasami nawet z dnia na dzień raport jest aktualizowany na bieżąco. Przy jego tworzeniu współpracujemy z zagranicznymi instytucjami, w tym ambasadami i biurami informacyjnymi przy ministerstwach turystyki poszczególnych krajów.

Agnieszka Maciaszek, Dyrektor Zarządzająca Sektora Lifestyle w Grupie Interia.

W raporcie jest obecnie ponad 30 artykułów, z których każdy poświęcony jest innemu krajowi. Użytkownicy mogą sprawdzić informacje dotyczące m.in.: Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Czarnogóry, Cypru, Danii, Egiptu, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Islandii, Kenii, Malty, Maroko, Meksyku, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Turcji,  Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Serbii, Tunezji, Tajlandii, Włoch, Francji, Zanzibaru. 

pobierz pełny raport


Źródło: Interia

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie

e-kryzys Adam łaszyn

Nakładem wydawnictwa Message House ukazała się książka „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”. Publikacja ta - pod redakcją i głównego autorstwa Adama Łaszyna - to kompendium wiedzy na temat kryzysów w sieci. Na ponad 250 stronach czytelnik znajdzie szereg praktycznych porad dotyczących m.in. przygotowania kryzysowego; tego jak, kiedy i na co reagować w internecie oraz nt. błędów jakich należy unikać i dobrych praktyk do wdrożenia podczas wizerunkowych problemów w sieci. Przydatne informacje dla swojej codziennej pracy znajdą w książce osoby zajmujące się komunikacją, właściciele małych firm i managerowie korporacji oraz wszyscy, którzy promując w sieci i mediach społecznościowych swe usługi, produkty lub instytucje obawiają się negatywnych reakcji i hejtu, albo już mają z tym do czynienia.

Oficjalna premiera książki miała miejsce w trakcie jubileuszowego XX Kongresu Profesjonalistów w Rzeszowie. Sponsorem publikacji jest Press Service Monitoring Mediów. Patronat honorowy nad wydaniem objęło Polskie Stowarzyszenie Public Relations, a partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna „Newseria”, „Brief”, „OOH Magazine”, Mediarun.com, Mediafun.pl, NowyMarketing.pl i Porozmawiajmy.com.

Dziś w Internecie jesteśmy wszyscy – dlatego musimy wiedzieć jak się w nim odnajdywać

Przeciętny Polak spędza dziennie w Internecie 6 godzin i 26 minut – czyli ponad ¼ swojego życia, w tym średnio dwie godziny korzysta z mediów społecznościowych.¹ Przenieśliśmy się wszyscy do sieci i to samo zrobiły: nasze biznesy, instytucje publiczne i organizacje. W samym portalu Facebook blisko 3 miliony Polaków ma uprawnienia do administrowania różnego rodzaju profilami², a przecież są jeszcze opinie w google, które możemy wystawić na temat dowolnego miejsca świadczącego usługi, inne portale, blogi, czy strony www i każde z tych miejsc to źródło potencjalnego kryzysu.

Dzisiaj nie da się prowadzić biznesu, ani jakiejkolwiek innej działalności bez obecności w sieci. A to oznacza, że prędzej czy później pojawią się mniejsze lub większe problemy. Bo w Internecie jest hejt i bardzo dużo negatywnych emocji, więc kryzysów z tym związanych jest i będzie coraz więcej. Żeby sobie z nimi we właściwy sposób radzić trzeba mieć odpowiednią wiedzę lub doświadczenie. Firmy i instytucje w Polsce to doświadczenie zdobywają najczęściej już w boju, a to jest najdroższa z form uczenia się jak zarządzać kryzysami. Dużo efektywniej jest poznać ten know-how poprzez nasz poradnik.

Adam Łaszyn, szef agencji Alert Media Communications i główny autor książki

Internet to teraz źródło potencjalnych zagrożeń dla prawie każdego z nas

Obawę przed internetem potwierdzają badania prowadzone wśród osób, zajmujących się na co dzień komunikacją. W badaniu Krysometr 2020 trzy na cztery z najczęściej wymienianych potencjalnych przyczyn kryzysów dotyczyły właśnie sieci i obejmowały takie zagrożenia jak: fakenews i deepfake, cyberataki i wycieki danych, czy hejtostrofy i fale negatywnych komentarzy w sieci. Co ważniejsze jednak ten problem dotyczy nie tylko PR managerów, ale każdego, kogo biznes jest z siecią związany. Przekonują się o tym co chwilę na przykład właściciele hoteli, restauracji, klubów fitness, sklepów internetowych czy kancelarii prawnych, wobec których pojawiają się w sieci³ negatywne komentarze często przeradzające się w kryzysy.

Niezmiernie rekomenduję tę książkę do umieszczenia w bibliotece każdej organizacji w ogólnodostępnym miejscu. W świecie online kryzys jednocześnie bowiem przeraża i fascynuje. Przeraża, bo potężne narzędzia do walki z firmą otrzymują trolle, hejterzy, zwykli konsumenci czy też mniej świadomi internauci mający do dyspozycji cały arsenał broni: od fake newsów przez memy, deep fake czy całe antyprofile. Fascynuje, bo dobrze przygotowana strategia działań umożliwia nie tylko wyjście obronną ręką z awaryjnej sytuacji, ale też przekucie kryzysu w sukces.

Maciek ‘mediafun” Budzich, współtwórca polskiej blogosfery i autor bloga mediafun.pl

Praktyczne porady, case studies i wyjaśnienie najgroźniejszych internetowych zjawisk

„e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie” – to ponad 250 stron, na których czytelnik znajdzie bazujące na wieloletnim doświadczeniu autorów, praktyczne porady na temat tego jak do kryzysów się przygotować, przeciwdziałać im i zarządzać. Ta część poprzedzona jest wyjaśnieniem natury i podstawowych mechanizmów rządzących kryzysami i takim sieciowymi zjawiskami jak fake news, hejt, czy trolling. W książce znajdują się liczne studia przypadków (case studies) i opisy błędów popełnianych w sieci przez firmy i organizacje, a także wskazania dobrych praktyk z zakresu zarządzania kryzysem wizerunkowym w internecie.

Ten poradnik jest jak instrukcja przeciwpożarowa. A czy może cię spotkać coś gorszego niż pożar? Tak, pożar w labiryncie, z którego ani nie wiesz, gdzie uciekać, ani jak ugasić rosnące płomienie. A tym jest właśnie kryzys w świecie online dla wszystkich dotkniętych problemami w sieci. W takich chwilach potrzeba jasnej mapy. Na pomoc przychodzi ta książka. Dzięki jasnej strukturze i wielu przykładom każda osoba poszukująca pomocy znajdzie w niej dla siebie cenną wiedzę zarówno na temat ratowania się w trudnej sytuacji, jak i zapobiegania kryzysom. Jestem przekonana, że mimo zmieniających się platform i narzędzi ten poradnik długo pozostanie aktualny.

Luiza Jurgiel – Żyła, Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, które jest patronem honorowym książki

Więcej o książce

Książka „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie” powstała pod redakcją Adama Łaszyna, Prezesa Alert Media Communications i autora poradnika „Media i Ty”. Jest on głównym autorem książki. Wybrane rozdziały przygotowywane zostały przez konsultantów agencji – Krzysztofa Tomczyńskiego, Beatę Łaszyn, Karolinę Papuć, Kingę Gorę, Marlenę Garucką – Kubajek, Renatę Młotek, Katarzynę Toczyską i Wiktorię Chudek, którzy na bieżąco w swej codziennej pracy zajmują się omawianymi w książce zagadnieniami kryzysowymi. W publikacji znajdują się również komentarze eksperckie i podsumowania autorstwa zarówno przedstawicieli świata biznesu, jak i nauki oraz różnego rodzaju instytucji, a nawet księdza katolickiego.

Książkę można zakupić za pośrednictwem strony e-kryzys.pl lub na stronie wydawnictwa Message House: wmh.com.pl

¹Raport „Digital 2020.Poland”, We are social i Hootsuite, https://datareportal.com/reports/digital-2020-poland

²Dane na podstawie systemu reklamowego Facebook

³Badanie Kryzysometr 2020 – więcej na https://amc.alertmedia.pl/aktualnosci/pr/480191/skad-nadejda-kryzysy-wizerunkowe-2020-roku


Źródło:  Informacja prasowa Wydawnictwa Message House

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Poradnik: E-commerce w czasie wirusa

poradnik dla e-commerce koronawirus

Wraz z ogłoszeniem pandemii COVID-19 sytuacja na rynku sprzedażowym zaczęła się dynamicznie się zmieniać. W odpowiedzi na ten stan Grupa Domodi wystartowała z akcją #GrupaDomodiWspieraSklepy. Jest to szereg działań dedykowanych małym i dużym sklepom, które mają na celu poprawić ich sytuację na rynku e-commerce w tym trudnym okresie.

Chcemy, by sklepy dostępne w naszych serwisach dostały jeszcze więcej realnego wsparcia. Stawiamy przede wszystkim na działanie, dlatego na bieżąco monitorujemy ich sytuację i staramy się dopasowywać do niej dalsze kroki w zakresie promocji i pozyskiwania ruchu. Wiemy, że sprzedaż on-line to teraz jedyna szansa na utrzymanie płynności finansowej w sklepach i podreperowanie ich budżetów, dlatego też wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, tworząc specjalnie opracowany plan działań w dobie wyzwań, jakie stawia okres pandemii.

Paweł Piekarski – B2B marketing manager Grupy Domodi

Wsparcie dla partnerów odbywa się na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności Grupa stawia na indywidualne podejście do sytuacji każdego z nich. Zespół handlowy Grupy Domodi pomaga sklepom, jest z nimi w stałym kontakcie i tworzy dla nich dedykowane oferty. Ponadto, sklepy zarówno z branży fashion, jak i home mogą liczyć na wsparcie w postaci bezpłatnej reklamy w naszych serwisach oraz dodatkowych doładowań budżetów, dzięki czemu ich obecność na platforamch domodi.pl, allani.pl czy homebook.pl jest jeszcze lepiej wyeksponowana.

Kolejnym przedsięwzięciem jest opracowanie poradnika dedykowanego dla e-commerce. Została zawarta w nim kompleksowa wiedza dotycząca rekomendowanych kroków w okresie pandemii COVID-19. To przede wszystkim informacje dotyczące sytuacji na rynku oraz porady ekspertów Grupy Domodi, które mogą pomóc w prowadzeniu i rozwijaniu e-commerce w tym okresie.

W Grupie Domodi panuje przekonanie, że najlepsze działania to te przemyślane, dlatego tak kluczowe w całej akcji było przygotowanie zestawu raportów dotyczących bieżącej sytuacji na rynku oraz w serwisach. Na ich podstawie dużo łatwiej podejmować kolejne kroki. Wszystkie dane są regularnie aktualizowane i przesyłane do sklepów, co pozwala na jeszcze większą wydajność w działaniach marketingowych.

Dodatkowym wsparciem dla partnerów jest promowanie ich działań w okresie pandemii – przede wszystkim wszelkich akcji CSR prowadzonych przez sklepy. Zamieszczane są one w mediach własnych Grupy Domodi, które miesięcznie odwiedza ponad 10 milionów użytkowników, jako informacje publikowane m.in. w artykułach, newsletterach, webpush’ach oraz social mediach. Oprócz tego w ramach akcji #GrupaDomodiWspieraSklepy promowane są wszystkie akcje sprzedażowe sklepów, jak wyprzedaże czy kody rabatowe, których celem jest utrzymanie obrotu sklepów na wysokim poziomie i dostarczanie im wartościowego ruchu.

Akcja wspierająca Grupy Domodi to także szansa dla polskich marek, które jeszcze nie dołączyły do serwisów. Teraz mogą całkowicie bezpłatnie opublikować swoją ofertę w ramach darmowego okresu próbnego.

Więcej informacji oraz poradnik do pobrania znajduje się TUTAJ.


Źródło: informacja prasowa Grupy Domodi

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Poradnik dla startupów – kiedy warto rozpocząć współpracę z software housem

Wpadasz na jedyny w swoim rodzaju pomysł na biznes. Zakładasz, że wdrożysz go z kolegami. Jednak ile znasz osób, które rzucą wszystko, w tym dobrze płatną pracę z benefitami w jednej z lepszych korporacji IT, by tworzyć z Tobą startup i zamienić swoje uporządkowane życie na ciekawą, ale trudną przygodę? Weź pod uwagę ryzyko, że porażka wpłynie negatywnie na Wasze relacje, a duma nie pozwoli na powrót do poprzedniej firmy. Odpowiedzią na powyższe wątpliwości jest partnerstwo z kimś kto wie jak stworzyć dobry produkt od początku do końca, czyli z kreatywnym software housem. Jak poprowadzić tę współpracę, aby projekt nie tylko spełnił oczekiwania foundera i rynku, ale też zmieścił się w określonym budżecie i czasie?

Po pierwsze – poznaj potrzeby potencjalnych odbiorców

Przed rozpoczęciem współpracy z software housem, trzeba poznać rynek, na którym chcemy realizować projekt, a przede wszystkim sprawdzić czy ma on szansę zainteresować potencjalnych odbiorców. Aby to zrobić nie potrzebujemy makiet, specjalistycznego oprogramowania, ani też działającego w stu procentach produktu. Mimo to, founderzy często kształtują w swoich głowach idealny produkt, który dopiero później za wszelką cenę starają się nagiąć do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Niestety nie taka powinna być kolejność.

– Obecnie biorę udział w Startup School organizowanym przez Y Combinator i jedno z pytań, które pada co tydzień to: z iloma użytkownikami w tym tygodniu rozmawiałeś? Gdy liczba jest mała, od razu wiadomo na czym trzeba się skupić w nadchodzących dniach – na bardziej intensywnej pracy ze swoimi użytkownikami! Przykładowo, tworząc aplikację Teamdeck, byliśmy przekonani, że znamy potrzeby naszej grupy docelowej, bo sami do niej należymy. Jednak nim liczba użytkowników zaczęła znacząco rosnąć, minęły aż 3 lata. Kilka milionów złotych  i wiele iteracji później zarabialiśmy dosłownie na utrzymanie serwerów. Żeby to zmienić, musieliśmy poznać zachowania, bolączki i potrzeby użytkowników Teamdecka. Finalnie, wdrożenie związanych z nimi funkcji okazało się relatywnie mało czasochłonne, a jednocześnie bardzo opłacalne. Krótko mówiąc, okazało się, że nasi użytkownicy potrzebowali czegoś innego, niż nam się na początku wydawałokomentuje Zbigniew Czarnecki, prezes Apptension, kreatywnego software house’u, współpracującego ze startupami, inwestorami, agencjami i światowej sławy markami.

Po drugie – nie wzoruj się bezkrytycznie na rozwiązaniach innych

Pomimo tego, że kwestia zebrania opinii od potencjalnych użytkowników mogłaby wydawać się oczywista, niewielu founderów może pochwalić się naprawdę przemyślanym pomysłem na to co i komu chcą sprzedawać. W większości model biznesowy, który prezentują jest niezdefiniowany, a „specyfikacje” są przeładowane funkcjonalnościami.  Czasem można odnieść wrażenie, że trudno im postrzegać własny produkt inaczej niż przez pryzmat dokonań gigantów w danej branży. Przykład? Founder wzorujący elementy swojej aplikacji na wallu Facebooka, panelu administracyjnym Zalando i stories Instagrama. W takiej sytuacji warto rozważyć stworzenie pitch decka stanowiącego formę sprawdzenia pomysłu, który chcemy wdrożyć. Po weryfikacji może się okazać, że te wszystkie funkcjonalności są nam zupełnie niepotrzebne, bo celem foundera jest… sprzedaż klimatyzatorów.

Po trzecie – traktuj software house jak partnera

– Oczywiście cenimy dokładność i umiejętność definiowania potrzeb biznesowych, ale często founderzy nie potrafią określić co jest główną wartością dla użytkownika. Dlatego musimy „obierać” ich wstępne pomysły ze zbędnych funkcji. Zadaniem kreatywnego software house’u jest zbieranie feedbacku od użytkowników, filtrowanie go i rzeczowe uargumentowanie dlaczego warto przyjąć dany kierunek. Jesteśmy nie tylko wykonawcą, ale i doradcą, niemalże partnerem w biznesie. Tylko z takim podejściem mamy szansę na stworzenie solidnego produktudodaje Zbigniew Czarnecki, prezes Apptension.

Dobra oferta przedstawiona przez software house musi pokrywać cały cykl życia produktu od pomysłu, pitcha, nauczenia foundera czym są sprinty i Scrum oraz dlaczego niezbędna jest kontrola jakości (Quality Assurance), aż po wydanie produktu i jego utrzymanie. Osoby stojące za startupem muszą mieć pewność, że software house zatrudnia doświadczonych i rzetelnych specjalistów, którzy zawsze pojawią się na standupach i nie opuszczą projektu z dnia na dzień. 

Po czwarte – pamiętaj, że dobre produkty nie powstają w jeden dzień

Decydując się na współpracę z software housem, należy mieć na uwadze to, że wyprodukowanie produktu to minimum 6 miesięcy pracy. Dysponując takim czasem, w zdecydowanej większości powstanie MVP odpowiadający jedynie na podstawowe oczekiwania odbiorców. W przypadku prostej gry lub aplikacji e-commerce, tego typu produkt da się wytworzyć w miesiąc, a następnie skutecznie przetestować. Stworzenie solidnych rozwiązań z obszaru Big Data może z kolei zająć rok, a ukończenie projektu z dziedziny biotechnologii nawet kilka lat. 

Bez względu na to jak długo potrwa ta współpraca, pamiętajmy, że jednym z zadań software house’u jest zaoszczędzenie pieniędzy foundera. Od tego przecież jesteśmy – w Apptension przepracowaliśmy wiele tematów, uczyliśmy się na różnych produktach i dzięki temu możemy teraz sugerować naszym Klientom sprawdzone rozwiązaniadodaje Zbigniew Czarnecki.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF