Studenci w Polsce – mieszkają z rodzicami, mają dobre perspektywy zawodowe i chętnie korzystają z bankowości internetowej

Dysponują niewielkim budżetem na tle kolegów z Europy, 41 proc. mieszka nadal z rodzicami, a jeśli wynajmują mieszkanie, lub miejsce w akademiku to pochłania ono 1/3 budżetu. Ale gdy rozpoczną karierę zawodową mogą liczyć na pensje powyżej średniej krajowej. Związek Banków Polskich opublikował drugą edycję raportu Portfel Studenta.

1600 zł – tyle pieniędzy w miesiąc wydaje statystyczny polski student. Niektórym może się to wydawać dużą kwotą, ale na tle Europy to niewiele. Mniejszym budżetem dysponują jedynie studenci w Serbii i Rumunii. Najwięcej wydają Szwedzi – 1312 euro (ok. 5500 zł), czyli prawie trzy razy tyle, co Polacy. Grubszym portfelem dysponują także Czesi i Słoweńcy – ok. 560 euro (ok. 2400 zł), czyli o połowę większym, niż w naszym kraju.

Największym wydatkiem z portfela studenta są koszty związane z zakwaterowaniem. W Polsce pochłaniają one średnio 36 proc. budżetu., co jest jednym z wyższych wskaźników w Europie. Rekordowo drogie wynajęcie mieszkania, stancji, czy akademiku jest we Francji, gdzie przekraczają połowę wszystkich rachunków. Co ciekawe, Polacy chętniej, niż Francuzi, Niemcy czy Słowacy, mieszkają podczas studiów z rodzicami. Na pozostanie w domu decyduje się 41 proc. studiujących.

Studenci są bardzo aktywni w internecie. Dotyczy to także robienia zakupów i korzystania z bankowości internetowej. Wśród najmłodszych klientów instytucji finansowych odsetek osób, które mają i korzystają z rozwiązań dostarczanych przez banki jest najwyższy. Aż 89% osób w wieku 18-24 lata loguje się na swoje konto i wykonuje operacje online. Coraz większą popularnością cieszy się także bankowość mobilna. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zakupów mobilnych, czyli realizowanych przy pomocy smartfona lub tabletu. Grupa wiekowa 18-24 jest liderem wśród korzystających z takiego rozwiązania. Sam rachunek bankowy w tej grupie posiada 58 proc. osób i zdecydowana większość z nich nic nie płaci za swoje konto (62 proc.). Standardem młodych klientów banków jest również korzystanie z karty płatniczej (93 proc.).

Sytuacja na rynku pracy w Polsce mocno zmieniła się w ostatnich latach. Liczba studentów w Polsce przekracza 1,4 mln. osób. To stawia nas na czwartym miejscu w Europie, za Niemcami, Francją i Włochami. W ciągu ostatnich dziecięciu lat liczba osób na wyższych uczelniach w naszym kraju spadła o pół miliona, co w kontekście popytu na nowych pracowników znalazło odzwierciedlenie w pensjach na jakie mogą liczyć absolwenci wielu kierunków studiów. Nierzadko osiągają one poziom przeciętnej płacy krajowej, a czasami wręcz go przekraczają. W najlepszej sytuacji znajdują się informatycy. Ich zarobki na początku kariery zawodowej wahają się między 5500-7500 zł brutto. W pozostałych branżach poziom pierwszej pensji brutto przy umowie o pracę oscyluje wokół 3000-4500 zł brutto. Pozytywnie wyróżnia się farmacja, handel detaliczny oraz branża dóbr szybkozbywalnych, gdzie pracodawcy są w stanie zapłacić więcej za umiejętności sprzedażowe potencjalnych pracowników.

Raport „Portfel Studenta” to publikacja z serii wydawanej przez Związek Banków Polskich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych Projektu „Bankowcy dla Edukacji”. Dotychczasowe dotyczyły m.in. oszczędzania (Poradnik „Warto Oszczędzać”), cyberbezpieczeństwa (Raport „Cyberbezpieczny Portfel”), kredytów (Raport „infoKREDYT”) czy sytuacji gospodarczej w regionach (Raport „RegioBank”). ZBP regularnie wydaje także raporty tematyczne poświęcone sytuacji na rynku mieszkaniowym (Raport AMRON SARFiN), bankowości elektronicznej (Raport NetB@nk) i zastrzeganiu utraconych dokumentów (Raport InfoDOK). Wszystkie materiały dostępne są na: www.zbp.pl/raporty

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF