Koronawirus zajrzał do portfeli Polaków [RAPORT]

portfel

Pandemia koronawirusa okazała się pierwszym kryzysem, który wymusił tak powszechne zmiany w myśleniu o finansach własnych i swoich najbliższych. Z raportu Nationale-Nederlanden „Pokolenie równoległych światów: między rzeczywistością a wirtualnością” wynika, że co dziesiąty Polak stracił w tym czasie pracę, 10 proc. ankietowanych zapożyczyło się u rodziny lub w banku, a 25 proc. przyznało, że ostrożniej wydaje pieniądze.

To nie był łatwy czas. Bezrobocie dotknęło aż 10 proc. badanych. W największym stopniu problem ten dotyczył osób w wieku 30-34 lata. Niemal połowie ankietowanych nie zmieniła się wysokość wynagrodzenia, ale wśród respondentów, których pensja w czasie pandemii zmalała, aż 10 proc. musiało zapożyczyć się u rodziny lub w banku. To uświadomiło, jak istotne jest posiadanie oszczędności na czarną godzinę: dwie piąte badanych wskazało właśnie kondycję finansową jako obszar budzący ich niepokój. A kłopoty na tym polu doświadczył blisko co dziesiąty badany, przy czym nieco częściej dotyczyły one osób wychowujących dzieci.

Recepta na kryzys: oszczędności

Katarzyna CzupaZ naszego badania płynie jeden szczególnie ciekawy wniosek. Wraz z wiekiem zmienia się wysokość oszczędności, która dałaby Polakom poczucie bezpieczeństwa. O ile osoby w wieku 25-30 lat wskazywały na oszczędności rzędu 65 tys. zł, to dla osób w wieku 41-50 jest to już ponad 95 tys. Większość jest zgodna co do jednego – pojawienie się COVID-19 uświadomiło, jak ważną rolę odgrywa posiadanie poduszki finansowej, będącej do swobodnej dyspozycji w kryzysowej sytuacji.

Katarzyna Czupa, ekspertka ds. programów emerytalnych z Nationale-Nederlanden

Większa kontrola wydatków

Niepewność dotycząca najbliższej przyszłości skłoniła Polaków do większej kontroli wydatków i gromadzenia kapitału. Niemal 75 proc. ankietowanych zmieniło sposób zarządzania domowym budżetem. 25 proc. przyznało, że od pandemii ostrożniej wydaje pieniądze, np. rezygnując z większych wydatków. Ponad dwóm piątym Polaków udało się zaoszczędzić w tym czasie pieniądze, zaczęli też je wreszcie odkładać lub wykupili dodatkowe ubezpieczenie, na co zdecydowało się 7 proc. badanych. Z drugiej strony niemal jedna trzecia musiała korzystać już z oszczędności lub nawet się zapożyczyć. Z raportu Nationale-Nederlanden wynika, że aż 10 proc. Polaków po finansową pomoc zwróciło się do rodziny albo poszło do banku.

Kluczowa własna pensja i dobre ubezpieczenie

Mimo że zdaniem ponad połowy ankietowanych kluczową rolę w zwiększeniu poczucia komfortu w sferze ekonomicznej odgrywają stabilne, dobre zarobki i oszczędności, to jednak co piąty wskazuje na ubezpieczenie na życie, które zapewnia ochronę w przypadku niespodziewanych  zdarzeń. Nieco mniej Polacy są przekonani do inwestycji i lokat, najmniej zaś do produktów emerytalnych – odpowiednio ponad 17 proc. i niecałe 12 proc. badanych.

 


Źródło: Nationale-Nederlanden

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Cudzoziemcy chętnie przedłużają pobyt i pracę w Polsce na czas pandemii, ale co potem? [BADANIE]

pracownicy

Ponad 37% pracowników zagranicznych zatrudnionych obecnie w Polsce już skorzystało z automatycznego przedłużenia pozwolenia na legalny pobyt i pracę w naszym kraju na czas pandemii COVID-19. Świadczą o tym wyniki trzeciej edycji badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” przeprowadzonego w kwietniu i maju 2021 przez agencję EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

PAP wykres cudzoziemcy
Źródło: PAP

Badanie pokazało, że ponad 90% pracujących w Polsce obcokrajowców wie o możliwości automatycznego przedłużenia pobytu i pracy w naszym kraju. Skorzystało z tej możliwości ponad 37% cudzoziemców, a przeszło 17% imigrantów zamierza z niej skorzystać. Co trzeci respondent nie jest zainteresowany tym rozwiązaniem.

Zgodnie z sondażem, liberalne przepisy dotyczące migrantów ekonomicznych oraz wprowadzone na czas pandemii szczególne rozwiązania dla cudzoziemców pozwoliły Polsce po wybuchu epidemii zatrzymać w kraju wielu pracowników zagranicznych.

Wykres PAP Cudzoziemcy
Źródło: PAP

Jednak warto pamiętać, że regulacje zawarte w tzw. >>ustawach covidowych<< są czasowe, a przeszło co trzeci imigrant ekonomiczny wiąże swój pobyt i pracę w Polsce właśnie z terminem zakończenia epidemii i funkcjonujących w związku z nią rozwiązań.

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Zdaniem ekspertki właśnie z tego powodu powinniśmy już teraz zastanowić się, co zrobić, aby zapobiec masowemu odpływowi migrantów po zakończeniu pandemii. Skutecznym rozwiązaniem mogłoby być wydłużenie okresu obowiązywania ułatwień dla cudzoziemców z obecnych 30 dni do 6 miesięcy od dnia zakończenia pandemii.

Na wydłużeniu okresu obowiązywania specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców z 30 dni do 6 miesięcy skorzystaliby wszyscy. Pracodawcy mieliby możliwość zaplanować strukturę kadrową, określić wymiar rotacji i zapewnić zastępstwo. Pracownicy zyskaliby dodatkowe pół roku pewności i stabilności pracy. Rządzący natomiast dostaliby możliwość opracowania nowych rozwiązań dla obcokrajowców i usprawnienia oraz cyfryzacji obecnie obowiązujących procesów.

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

W przeciwnym razie, zdaniem ekspertki, polskie urzędy mogą zostać zasypane wnioskami od kilkuset tysięcy cudzoziemców, którym nagle zakończy się prawo do legalnego pobytu i pracy w Polsce. Pracodawców może czekać masowy „exodus” pracowników zagranicznych, którzy w obawie przed karą za przekroczenie terminu legalnego pobytu będą wyjeżdżać z Polski. Wreszcie linie produkcyjne i centra logistyczne staną, ponieważ nie będzie miał ich kto obsługiwać.

Dodajmy, że trzecia edycja badania socjologicznego „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” została przeprowadzona w kwietniu i maju 2021 roku przez EWL Group oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 620 pracujących w Polsce cudzoziemców, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Gruzji.


Źródło: PAP

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Barometr Providenta: Doceniamy wygodę i elastyczność pracy zdalnej, ale tęsknimy za interakcjami z zespołem [BADANIE]

home office

Niemal co trzeci Polak, którego pracę można było wykonywać z domu, w ciągu ostatniego roku całkowicie, albo niemal całkowicie przeszedł na tryb zdalny – wynika z Barometru Providenta. Choć prawie połowa z nas uważa, że praca z domu jest wygodniejsza, tęsknimy za kontaktem z ludźmi i możliwością przedyskutowania zawodowych kwestii w zespole.

Ponad ¾ respondentów przepytanych w ramach Barometru Providenta, przed pandemią nie miało okazji pracować zdalnie. W trakcie roku spędzonego w warunkach pandemii, wśród badanych, których pracę można wykonywać poza miejscem zatrudnienia (ok. 35 proc. wszystkich ankietowanych), tylko niecałe 10 proc. nie korzystało z tej możliwości. Natomiast 31 proc. całkowicie lub prawie całkowicie przeszło na tryb zdalny, a niemal 34 proc. często pracowało z domu. ¼ respondentów na home office bywała tylko sporadycznie.

praca zdalna
Źródło: Provident

Lubimy pracować z domu, ale wciąż mamy na co narzekać

W porównaniu z ubiegłoroczną edycją Barometru Providenta na temat pracy zdalnej, odsetek osób preferujących ten tryb wzrósł o niemal 5 pp. (z 40,7 proc. do 45,4 proc.). Natomiast udział osób, które zdecydowanie wolą wykonywać swoje obowiązki w biurze pozostał na podobnym poziomie około 1/3 respondentów. Co 5. badany za najwygodniejszy model uznał hybrydę, elastycznie łączącą pracę stacjonarną oraz zdalną.

Rok pracy zdalnej na tak dużą skalę był wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla pracowników, którzy na nowo musieli osiągnąć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą – zauważa Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska.- Jak pokazało badanie Barometr Providenta, doświadczenie pracy z domu w niewielkim stopniu wpłynęło na nasz stosunek do tego trybu wykonywania zadań zawodowych. Choć lubimy pracować w domu, wciąż, jak na samym początku pandemii, brakuje nam kontaktu z ludźmi, w tym ze współpracownikami.

Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska

Na brak kontaktu z ludźmi narzeka prawie połowa wśród respondentów, którzy mają za sobą doświadczenie pracy zdalnej. Dodatkowe 36 proc. wskazuje, że brak im integracji z osobami ze swojej firmy. Niewiele mniejszy odsetek deklaruje, że problemem są dla nich domowe „rozpraszacze” jak dzieci, rodzina, współlokatorzy, telewizja, zwierzęta domowe. Te same czynniki stanowiły TOP 3 minusów pracy zdalnej w ubiegłorocznej edycji badania.

W przypadku najczęściej podawanych zalet pracy z domu, dwie najważniejsze zachowały swoją pozycję z zeszłego roku. Wciąż najbardziej doceniamy oszczędność czasu na dojazd do pracy (61,5 proc.) oraz ciszę i spokój w mieszkaniu (42,8 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się możliwość elastycznego godzenia obowiązków domowych z pracą (40,6 proc), która wyprzedziła zajmujący tę pozycję w 2020 r. brak dress code’u (38,3 proc.).

Nasze doświadczenia pracy zdalnej bardzo się od siebie różnią – niektórych cieszy cisza w mieszkaniu, inni zwracają uwagę na takie rozpraszacze jak chociażby telewizor. Wiele zależy na pewno od tego jak wyglądała nasza codzienność w biurze i czy odbieraliśmy ją jako komfortową. Ważnym czynnikiem jest także płeć. Kobiety częściej skarżą się, że w pracy przeszkadzają im dzieci czy inni członkowie rodziny. Także kwestie związane z brakiem kontaktu z ludźmi są dla nich bardziej dotkliwe.

Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska

Wydajność w domowym biurze

Niemal 64 proc. badanych ma wydzielone specjalne miejsce w domu, przeznaczone tylko do pracy. Ponad połowa respondentów (58,4 proc.) deklaruje, że pracuje z taką samą efektywnością jak w biurze. Jednocześnie aż 42,5 proc. przyznaje, że praca zajmuje im więcej godzin niż wcześniej – przy czym dotyczy to częściej kobiet. Zadeklarowało tak 51 proc. respondentek pracujących zdalnie i zaledwie 32,8 proc. mężczyzn wykonujących swoje obowiązki zawodowe w tym samym trybie.

Na czas naszej pracy wpływają także pozazawodowe obowiązki, którymi zajmujemy się w domu. Niecałe 27 proc. respondentów deklaruje, że nie zdarza im się oderwać od pracy zdalnej, aby zająć się innymi sprawami.

Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska

Kobiety w trakcie pracy zdalnej najczęściej zajmują się gotowaniem (52,8 proc.), praniem (49,2 proc.) oraz sprzątaniem mieszkania (38,9 proc.). Panowie najczęściej gotują (39,6 proc.), a także sprzątają mieszkanie (39,5 proc.) oraz robią zakupy online (24,9 proc.).

Praca zdalna w Provident Polska

Od początku pandemii wkładamy wiele wysiłku w zapewnienie pracownikom poczucia komfortu w trakcie pracy zdalnej. Priorytetem jest troska o ich kondycję psychiczną i fizyczną. Bardzo ważną kwestią było dla nas podtrzymanie i umocnienie relacji w zespole oraz z kadrą zarządzającą. W warunkach pracy zdalnej staraliśmy się stworzyć tzw. coffee moments – swobodne spotkania, podczas których można chwilę porozmawiać na tematy niezwiązane z pracą. Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych pracowników, udało nam się utrzymać efektywną komunikację w zespołach, mimo zmiany trybu pracy.

 Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. CSR, Provident Polska

85 proc. ankietowanych pracowników Provident Polska zaznacza, że mimo home office, są w stanie utrzymać kontakt z kolegami z pracy, a 66 proc. uważa, że jest on wystarczający. Ponad 50 proc. badanych zadeklarowało także, że codziennie kontaktuje się ze swoim przełożonym.

O badaniu: Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae Sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1115 dorosłych Polaków, w kwietniu 2021 roku.


Źródło: Provident

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Połowa pracowników uważa, że brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpływa na efektywność pracy [BADANIE]

Home office

Rośnie liczba osób, którym na pracy zdalnej coraz bardziej doskwiera brak bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, a co 5. przyznaje, że stałe przebywanie razem z domownikami negatywnie wpływa na ich relacje, jak wynika z nowego raportu polskiej platformy do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting o pracy zdalnej. Jednak pracownicy lubią tę formę pracy, a niemal połowa uważa, że dzięki brakowi bezpośredniego nadzoru pracuje efektywniej.

Polakom zdecydowanie podoba się praca zdalna, jak wynika z nowego raportu polskiej firmy dostarczającej rozwiązania webinarowe ClickMeeting „Jak oceniamy pracę zdalną po roku pandemii?”. Średnia odpowiedzi na pytanie „Czy lubisz pracować zdalnie?” wyniosła 7 punktów na 10 możliwych.

Połowa pracowników uważa, że bez bezpośredniego nadzoru pracuje efektywniej

Praca w domu oznacza również utrudniony kontakt z innymi pracownikami i członkami zespołu oraz menedżerami. Jednak aż 48 proc. badanych przez ClickMeeting stwierdziło, że właśnie brak bezpośredniego nadzoru pozytywnie wpłynął na efektywność ich pracy. Zaledwie 9 proc. ankietowanych twierdzi, że jest odwrotnie. Zdaniem 17 proc. respondentów praca online pozytywnie wpłynęła na ich relacje z przełożonym, natomiast 13 proc. dostrzega pogorszenie stosunków z szefem.

ClickMeeting statystyki
Źródło: ClickMeeting

Oszczędzamy czas na dojazdach do biura, ale pracujemy dłużej

Jednym z powodów tak pozytywnego podejścia jest zapewne oszczędność czasu na dojazdach do biura – przeważające 72 proc. respondentów potwierdza, że pracując z domu zyskuje na czasie. Jednak w analogicznym raporcie opublikowanym przez ClickMeeting we wrześniu 2020 r. taką odpowiedź wskazało o 4 proc. więcej osób. Natomiast aż 23 proc. nie zgadza się z tym twierdzeniem – o 7 proc. więcej niż we wrześniu. Być może wynika to z tego, że praca zdalna często powoduje zatarcie się granicy między pracą a czasem wolnym. Ponad połowa respondentów zwróciła uwagę na fakt, że od kiedy dom stał się jednocześnie biurem, ich czas pracy uległ wydłużeniu. Zdaniem tylko 38 proc. ich czas pracy nie wydłużył się, a dla pozostałych 6 proc. jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia.

Równo rok dzieli nas od momentu, kiedy pandemia zrewolucjonizowała nasze życie, również w kontekście pracy. Skalę tej zmiany odzwierciedla zapotrzebowanie na platformy do spotkań online, webinarów i wideokonferencji. W 2020 r. na samej tylko platformie ClickMeeting odbyło się ponad 2 mln wydarzeń online, które zgromadziły łącznie niemal 31 mln uczestników. Polacy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i polubili ją, tęsknią jednak za relacjami z innymi ludźmi. Dlatego nieustannie wdrażamy kolejne rozwiązania, które pomagają skrócić dystans między uczestnikami spotkań i dać im jak najlepsze doświadczenia i interakcje w wirtualnych relacjach.

Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting

ClickMeeting Statystyki
Źródło: ClickMeeting

Brak bezpośrednich relacji doskwiera coraz bardziej, dlatego chcemy pracować hybrydowo

Mimo sporego zadowolenia z pracy zdalnej w porównaniu do września spadła liczba zwolenników wykonywania jej w pełnym wymiarze – z 29 proc. do 24 proc. obecnie. Wzrosła natomiast liczba respondentów preferujących pracę wyłącznie stacjonarną – z 9 proc. do 15 proc. Najwięcej pracowników chciałoby łączyć pracę z domu i z biura – aż 62 proc. Trudno się dziwić – po tak długim okresie izolacji zaczyna nam doskwierać brak kontaktów z innymi ludźmi. W porównaniu do września bardzo wzrosła liczba osób, które w pytaniu o tęsknotę za relacjami interpersonalnymi wskazały, że bardzo im ich brakuje – z 20 proc. aż do 32 proc. Co piąty ankietowany wskazał, że brakuje im relacji w średnim stopniu. Można zatem powiedzieć, że 53 proc. respondentów cierpi w jakimś stopniu z powodu braku relacji interpersonalnych z czasów pracy w biurze.

Click meeting statystyki
Źródło: Clickmeeting

Praca zdalna wpływa na relacje z domownikami

Praca zdalna nie pozostaje też bez wpływu na relacje z domownikami – w końcu w tej sytuacji spędzamy z nimi znacznie więcej czasu niż przed pandemią. Ponad 40 proc. respondentów uważa, że praca z domu pozytywnie wpłynęła na ich relacje domowe, jednak ponad 20 proc., a więc ⅕ badanych uważa, że wpływ ten jest negatywny. Kolejne 22 proc. nie potrafi stwierdzić, czy coś się w tym aspekcie zmieniło, a pozostałych 14 proc. ten temat nie dotyczy.


Źródło: ClickMeeting

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Santander Bank Polska wspiera przedsiębiorców w zdalnym prowadzeniu firmy

dorosly mezczyzna pracuje zdalnie homeoffice

Już 25 000 jednoosobowych działalności gospodarczych skorzystało z eKsięgowości, eFaktoringu oraz eWindykacji i eUmów w Santander Bank Polska. Bank wprowadził pakiet e-usług dla przedsiębiorców, aby ułatwić im codzienne bankowanie. Santander Bank Polska jest Partnerem 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, w bankowości internetowej Mini Firma, mają dostęp do usług wspierających ich w prowadzeniu działalności. Z rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie biznesem bez wychodzenia z domu, skorzystało już 25 tys. firm.

W Santander Bank Polska udostępniamy produkty, które odpowiadają na realne potrzeby klientów. Wprowadzamy wiele udogodnień dla przedsiębiorców, by mogli kontynuować swoją działalność, niezależnie od sytuacji. Bardzo nas cieszy, że dla wielu z nich nasze a usługi online stały się praktycznym wsparciem w codziennym zarządzaniu firmą.

Adrian Kaczmarek, Menedżer Segmentu MŚP z Santander Bank Polska

Wiele narzędzi z poziomu jednej bankowości internetowej

Klienci Santander Bank Polska, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mają dostęp do bankowości internetowej Mini Firma, mogą korzystać z takich narzędzi jak eFaktoring, eWindykacja, eUmowy oraz eKsięgowość.

Usługa eFaktoringu pomaga firmom w zachowaniu płynności, przyspieszając płatności. Dzięki niej fakturę sprzedażową, zaraz po jej wystawieniu, można zgłosić do sfinansowania w Narodowym Funduszu Gwarancyjnym (NFG), który ekspresowo wypłaci całość wartości netto faktury lub jej część – w zależności od decyzji przedsiębiorcy. Aby zacząć korzystać z usługi jednoosobową działalność gospodarczą trzeba prowadzić od co najmniej 12 miesięcy i złożyć wniosek o przyznanie limitu faktoringowego. Na start można otrzymać nawet 100 000 zł. Proces finansowania faktur odbywa się w on-line, szybko i bez zbędnych formalności.

W sytuacji nieterminowej spłaty lub nieuregulowania płatności, klienci mogą skorzystać z eWindykacji – nieopłacone faktury trzeba jedynie wprowadzić na platformę Payhelp i tym samym uruchomić proces windykacji polubownej. W razie potrzeby przez platformę można też skierować sprawę na drogę sądową, w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dostawcą usługi eWindykacja oraz serwisu Payhelp jest BEST S.A.

Narzędziem, które zapewnia przedsiębiorcom wsparcie z zakresu prawnego są eUmowy. Dają one dostęp do aplikacji Umownik, która umożliwia wygenerowanie aktualnej i zgodnej z prawem umowy w oparciu o ponad 30 dostępnych szablonów. Znajdują się w niej np. umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, NDA, RODO. W aplikacji klienci mogą tworzyć wzory o dowolnej treści, a także prowadzić zdalne negocjacje z kontrahentem. Dodatkowo, mają możliwość weryfikowania tożsamości i podpisania umowy podpisem elektronicznym. W ten sposób można elektronicznie, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i poufności wprowadzonych danych, szybko i poprawnie przygotować, a następnie zawrzeć umowę. Jednocześnie wszystkie tak stworzone dokumenty są dostępne w jednym miejscu i w każdej chwili można do nich sięgnąć przez bankowość internetową. Dostawcą usługi Umownik jest LawBiz Technology Sp. z o.o.

W ramach usługi eKsięgowość przedsiębiorcy mogą korzystać z darmowych programów do fakturowania i prowadzenia samodzielnej księgowości. Faktury można wystawiać zarówno online, jak i w aplikacji mobilnej inFakt, a także zapisywać je do formatu PDF i przesyłać kontrahentom e-mailem. Na platformie eKsięgowość bezpłatnie dostępne są także szablony faktur oraz wsparcie księgowego. W pakiecie samodzielnej księgowości można dodatkowo edytować koszty, a także generować księgi przychodów i rozchodów, deklaracje VAT-7 i PIT-5. Przedsiębiorcy mogą również kontrolować terminy płatności składek do ZUS i US oraz ich wysokość. Santander Bank Polska przygotował również płatne pakiety dla przedsiębiorców, którzy chcą powierzyć prowadzenie finansów swojej firmy zdalnemu księgowemu. W ramach tej oferty, wybrany księgowy lub księgowa na bieżąco zewidencjonuje wszystkie koszty, wyśle deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego, a także będzie reprezentować przedsiębiorcę przed urzędami i doradzi najlepsze rozwiązania. Dostawcą eKsięgowości jest inFakt Sp. z o.o.

Więcej info: https://www.santander.pl/firmy/uslugi-dla-firm


Źródło: informacja prasowa Santander  Bank Polska 
 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Raport: W pandemii wyższe wynagrodzenie ważniejsze od stabilnego zatrudnienia

Rynek pracy

Wyższe wynagrodzenie, lepsze możliwości rozwoju zawodowego i ciekawsze obowiązki to trzy główne czynniki, które obecnie motywują do zmiany pracy. Co ciekawe niestabilna w wyniku pandemii sytuacja u obecnego pracodawcy zachęci do zmiany firmy jedynie co dwudziestego pracownika. I chociaż pozyskiwanie nowych talentów jest jednym z priorytetów HR przedsiębiorstw w warunkach nowej rzeczywistości, to tylko co dziesiąty pracodawca jest gotowy na ustępstwa w postaci podniesienia wynagrodzenia, by przyciągnąć osoby o pożądanych kompetencjach a dwóch na trzech zaoferuje umowę na czas dłuższy niż 3 miesiące. Więcej w opublikowanym dziś raporcie ManpowerGroup i HRlink „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”.

Według raportu ManpowerGroup i HRlink co drugi pracownik (48%) jest gotowy na zmianę pracy w trakcie pandemii, jeśli otrzyma wyższe wynagrodzenie. Co piąty (18%) zmieni firmę, jeśli będzie mieć lepsze możliwości rozwoju zawodowego, a co czternasty (7%), gdy otrzyma propozycję ciekawszych obowiązków. Co jeszcze motywuje pracowników do zmiany pracodawcy w czasie nowej normalności? To awans na wyższe stanowisko (6%) oraz niestabilna w wyniku pandemii sytuacja w obecnym miejscu pracy (5%). Co w takim razie musiałoby się wydarzyć, aby pracownicy zmienili zdanie? W sytuacji chęci zmiany pracy 46% pozostanie w organizacji, jeśli pracodawca zaoferuje wyższe wynagrodzenie, a 18%, gdy firma zaproponuje stabilne zatrudnienie. 11% badanych pozostałoby w obecnym miejscu pracy, gdyby relacje z przełożonym i atmosfera w zespole były lepsze, tyle samo, jeśli otrzyma awans. Obawa przed zmianą pracy w trakcie pandemii zatrzyma w firmie 6% osób, a brak wiedzy na temat kondycji finansowej przyszłego pracodawcy 4% badanych.

Co motywuje do zmiany pracy?
źródło: ManpowerGroup

Motywatory finansowe od zawsze były jednym z kluczowych czynników w procesie zmiany pracy. To, co jest istotną informacją płynącą z naszego badania to odsetek pracowników motywowanych przez pozafinansowe elementy. To sygnał dla pracodawców, ile cennych dla organizacji talentów mogą przyciągnąć, jeśli zadbają o ich rozwój zawodowy, możliwość udziału w nowych projektach, stabilne zatrudnienie, zaplanują wspólnie z nimi ścieżkę kariery a menedżerowie zadbają o dobre relacje z pracownikami i w zespołach. Te ostatnie potrzebne są szczególnie teraz, kiedy pracownicy wykonują pracę zdalnie lub wręcz odwrotnie, ich zakres obowiązków i specyfika stanowiska nie pozwalają im na to.

Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce

Pracodawcy w pandemii mniej otwarci na zmianę warunków zatrudnienia

Jak pandemia wpłynęła na podejście firm do przyciągania i zatrzymywania talentów? Według raportu ManpowerGroup i HRlink 10% firm jest gotowych na to, by zaoferować kandydatowi wyższe niż wcześniej planowały wynagrodzenie, a 37% zaproponuje umowę na czas dłuższy niż 3 miesiące. Może to wynikać z tego, że 22% firm odnotowało w pandemii wzrost liczby kandydatów, którzy odrzucają oferty pracy, a 47% jest zdania, że obecnie wcale nie jest łatwiej o nowego pracownika. Co jeszcze się zmieniło? U 29% pracodawców w wyniku pandemii wydłużył się proces decyzyjny w zakresie pozyskiwania pracowników a działania podejmowane są w bardziej przemyślany sposób.

priorytety HR
źródło: ManpowerGroup

Dane zebrane wśród pracodawców potwierdzają, że w trakcie pandemii wzrosła ostrożność i zachowawczość firm. Organizacje bacznie przyglądają się danym i analizują każdą wydaną lub zaplanowaną do wydania złotówkę. Podobnie wygląda kwestia zaciągania długoterminowych zobowiązań, bo do takich należy zatrudnienie pracownika na czas dłuższy niż okres próbny. Ostatnie pół roku to czas dynamicznych zmian i ciągłych, często skrajnych prognoz. W takich warunkach podejmowanie długofalowych decyzji jest zwyczajnie trudne oraz obarczone dużym ryzykiem. Dodatkowo przejście na pracę zdalną, hybrydową postawiło przed nami wyzwanie w postaci wypracowania optymalnych metod komunikacji w firmie. Część firm dość szybko dostosowała swoje procesy do panujących warunków, jednak pozostali pracodawcy do dziś szukają właściwych narzędzi i sposobów na efektywne komunikowanie się i podejmowanie decyzji.

Arkadiusz Kuchto, prezes zarządu HRlink.pl

Czy pandemia przyniosła kres rynku kandydata?

W raporcie opublikowano także analizę danych zebranych od 250 firm (korzystających z kilkudziesięciu źródeł aplikacji kandydatów, w tym płatnych i darmowych serwisów z ofertami pracy), uwzględniającą zmiany w liczbie ofert zatrudnienia w podziale na województwa oraz sektory rynku, w ramach której przeanalizowano i porównano dane z okresu styczeń-lipiec 2019 i 2020. Porównując te okresy w ujęciu rocznym perspektywy znalezienia nowej pracy najbardziej pogorszyły się w przypadku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (o 48% ofert pracy mniej niż w analogicznym czasie rok temu), małopolskiego (40%) i pomorskiego (34%). Zieloną wyspą na mapie Polski jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie w okresie pandemii aż o 16% w ujęciu rocznym wzrosła liczba ofert. Z kolei biorąc pod uwagę dane dla 33 obszarów rynku, to aż 12 branż odnotowało wzrost liczby ofert pracy. Największa różnica w porównaniu do stycznia–lipca 2019 roku dotyczy sektora medycznego ze wzrostem aż o 551% oraz farmacji – 441%. Na korzystniejsze niż przed rokiem perspektywy zmiany zawodowej mogły liczyć osoby zainteresowane zatrudnieniem w branży FMCG (305%), IT (65%), analityce (57%), finansach i bankowości (41%). Jednocześnie pandemia przyniosła pogorszenie szans na znalezienie nowej pracy w hotelarstwie (spadek o 65%), administracji (51%) i energetyce (37%).
Arkadiusz Kuchto zauważa, że pandemia przyniosła dużą polaryzację zmian w poszczególnych obszarach rynku.

Nie oznacza to jednak, że mamy całkowity kres rynku kandydata, mimo ogólnego wzrostu stopy bezrobocia. Jak wskazała prawie połowa badanych pracodawców, nie jest łatwiej pozyskać pracownika w czasie pandemii, w szczególności w branżach IT, e-commerce, call center czy FMCG. Firmy wykorzystują więcej kanałów dotarcia do kandydatów oraz publikują większą liczbę ogłoszeń rekrutacyjnych w poszczególnych procesach, czasem pomimo mniejszej liczby prowadzonych rekrutacji w danym sektorze.

Arkadiusz Kuchto, prezes zarządu HRlink.pl

Z kolei Iwona Janas zaznacza, że pandemia zmieniła rynek pracy, w tym zapotrzebowanie na kompetencje.

W naszym badaniu pracodawcy przyznali, że pozyskiwanie nowych talentów jest dla nich jednym z najważniejszych HRowych celów w warunkach nowej rzeczywistości. Firmy są świadome, że bez potrzebnych umiejętności nie będą mogły umacniać swojej przewagi konkurencyjnej. To, na co organizacje w ostatnim czasie zwracają szczególną uwagę, to kompetencje miękkie, które pozwalają budować odporność zespołów i firm. Chodzi o umiejętność komunikacji, współpracy w zespole, dobrej organizacji pracy, adaptacji do zmieniającej się sytuacji. Wiedzą o tym również pracodawcy, którzy w procesach rekrutacyjnych kładą coraz większy nacisk na posiadanie przez kandydatów tych kompetencji.

Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce


Źródło: Informacja prasowa ManpowerGroup Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Chcesz skutecznego zespołu zdalnego? Zapewnij bezpieczeństwo psychologiczne

Bezpieczeństwo psychologiczne pracownika w pracy zdalnej

Na podstawie projektu badawczego, w którym przebadano kilkaset zespołów, Google wyznaczył 5 czynników, które czynią zespoły wielkimi. Okazało się, że nie decydują o tym wcale najbardziej doświadczeni członkowie zespołu, czy najinteligentniejsi pod względem IQ ani nawet ci popełniający najmniej błędów. O bezpieczeństwie psychologicznym pisze dla nas Andrzej Dobrucki, Laureat zeszłorocznej edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

W roku 2015 po dwóch latach wytężonej pracy ekipa Google opublikowała wyniki swoich badań, przeprowadzonych pod nazwą Project Aristotle, które miały odpowiedzieć na pytanie:

Co czyni grupę ludzi świetnym zespołem?

Na podstawie projektu badawczego, w którym przebadano kilkaset zespołów, Google wyznaczył 5 czynników, które czynią zespoły wielkimi. Okazało się, że nie decydują o tym wcale najbardziej doświadczeni członkowie zespołu, czy najinteligentniejsi pod względem IQ ani nawet ci popełniający najmniej błędów.

Warunkiem, który okazał się decydujący w budowaniu skutecznego zespołu okazało się mało wówczas rozpoznawalne bezpieczeństwo psychologiczne. Dalej uplasowały się niezawodność, jasna struktura, znaczenie i wpływ.

Bezpieczeństwo psychologiczne

Czym jest w ogóle bezpieczeństwo psychologiczne w zespole? Szeroko definiuje się je jako klimat pozbawiony strachu, w którym członkowie mają pełną swobodę wyrażania siebie i nie boją się kar czy kompromitacji.

Kiedy ludzie czują się bezpiecznie w swojej pracy, nie mają wówczas problemu ze zgłaszaniem uwag czy błędów – również przyznając się do swoich. Robią to bez obawy o odwet czy utratę stanowiska. Psychologiczne bezpieczeństwo jest swoistą atmosferą zaufania pomiędzy członkami zespołu.

Jacy jesteśmy, kiedy czujemy się bezpiecznie

W atmosferze zaufania, wsparcia i autentyczności każdy ma możliwość kreatywnego wyrażania siebie. To z kolei jest podstawowym budulcem innowacji w tym nowych metod rozwiązywania problemów.

Strach i lęk powodują, że zamykamy się w sobie i dbamy wyłącznie o naszą własną pozycję.
Jeśli mamy poczucie psychologicznego bezpieczeństwa, łatwiej nam wyciągnąć rękę do tych koleżanek i kolegów z zespołu, którzy potrzebują naszej pomocy. Inteligencja emocjonalna i empatia nie działa bowiem w atmosferze niepewności i lęku.

W końcu bezpieczeństwo takie motywuje nas do działania na rzecz celów organizacji. Chętniej też zgłaszamy konstruktywne uwagi wobec członków zespołu, ale też kadry menedżerskiej.

A jak jest w zespołach zdalnych?

Z badań Google oraz zapewne doświadczenia wielu z nas wynika, jak brak innowacyjności, gry zespołowej, autentyczności i odpowiedniej informacji zwrotnej negatywnie wpływa na morale i skuteczność zespołu.

Nie jest tajemnicą, że w pracy zdalnej brak tych warunków powoduje wielokrotnie bardziej dotkliwe skutki. Decyduje o tym głównie brak fizycznego kontaktu między ludźmi czyli niekompletne pole informacyjne na temat życia i pracy pozostałych członków zespołu. Łatwiej o demotywację i spadek zaufania do współpracowników i menedżerów.

W modelu kolokowanym (czyli w biurze) zaufanie stopniowo rodzi się między ludźmi, którzy spędzają ze sobą czas w pracy, na kawie, wspólnie uczestniczą w projektach, rozwiązują problemy i stanowią dla siebie wsparcie, po które łatwo sięgnąć.

W środowisku zdalnym, które dla wielu z nas wciąż jest czymś nowym, rola kształtowania kultury bezpieczeństwa psychologicznego spada przede wszystkim na menedżerów. Oldschoolowe zarządzanie metodą kija i marchewki sprawdza się w takich zespołach fatalnie. Niestety wielu menedżerów ale i pracowników wciąż uważa tę formę motywacji za najskuteczniejszą zapominając, że z kąpielą wylewa dziecko zwane zaufaniem, bo w relację wkrada się strach.

Menedżer w zespole zdalnym musi więc zachęcać do autentyczności, wyrażania własnego zdania oraz eksperymentowania z rozwiązaniami. Zamiast podkreślać hierarchię i siłę – słuchać i służyć pomagając jak najlepiej wykonywać pracę. Wzór płynący od menedżerów i liderów z czasem zaraża zespół stając się trwałym fundamentem kultury.

I tylko w takiej atmosferze każda grupa ludzi, a szczególnie grupa pracująca zdalnie, może być długofalowo skuteczna i zmotywowana.

Autorami artykułu są prowadzący nadchodzące webinarium pt.: Bezpieczeństwo psychologiczne pracownika w pracy zdalnej. Serdecznie zapraszamy w środę 29 kwietnia, godz. 15:00. 

Dołącz do wydarzenia


Andrzej Dobrucki
Zuzanna Przybyła
WorldIsYourOffice.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF