...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Inventorum łączy naukę i biznes

Inventorum

Chcąc zyskać przewagę rynkową, przedsiębiorstwa stawiają na innowacyjne produkty i usługi. Rynek wciąż się zmienia, a firmy śledzące najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne stają się liderami w swojej branży. Nakłady na badania i rozwój w przedsiębiorstwach z roku na rok rosną, co stwarza szansę na nawiązanie nowych partnerstw między nauką a biznesem. Ważne jednak, aby korzystać z wiarygodnych danych od sprawdzonych ośrodków naukowych. Wdrożenie innowacji najczęściej wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych, przedsiębiorstwa dążą więc do minimalizacji ryzyka związanego z inwestycją. Cennym narzędziem, które przychodzi z pomocą jest Inventorum – bezpłatna platforma gromadząca i przetwarzająca dane o projektach naukowych, która ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Ponad 60 000 projektów w jednym miejscu

Platforma Inventorum została opracowana przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) w konsorcjum z Akademią Leona Koźmińskiego. Gwarantuje ona stały i bezpieczny dostęp do cyfrowych zasobów informacyjnych zarówno przedstawicielom świata nauki, jak i biznesu.

Inventorum pomaga lepiej rozpoznać potencjał i potrzeby przedsiębiorstw w zakresie korzystania z wyników prac badawczych. Naukowcom z kolei platforma umożliwia znalezienie obszarów innowacyjności, które mogą być potencjalnie opłacalne dla zespołów badawczych. Dzięki Inventorum ośrodki naukowe zyskują możliwość znalezienia odpowiednich partnerów gospodarczych, którzy pomogą efektywnie skomercjalizować ich pracę, a także za pomocą platformy mogą ocenić potencjał intelektualny danego przedsiębiorstwa.

Liczba projektów dostępnych w Inventorum stale wzrasta. Obecnie jest ich już ponad 60 000. To cenne źródło informacji dla wszystkich badaczy, którzy chcą realizować projekty naukowe wychodzące naprzeciw potrzebom rozwoju gospodarczego. Inventorum ma usprawnić proces komercjalizacji wyników badań. Przedsiębiorcom natomiast nasze narzędzie umożliwia znalezienie wiarygodnego partnera, który pomoże im wdrożyć innowację, odpowiadającą na potrzeby rynku.

dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Prawie 4600 instytucji naukowych

Inventorum to nowoczesne narzędzie, które za pomocą inteligentnych algorytmów, łączy naukowców z przemysłem i biznesem, to system, który proponuje użytkownikom najbardziej odpowiednie dla nich informacje. Platforma opracowana przez ekspertów OPI PIB wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania danych oraz uczenia maszynowego.

Inventorum zawiera rozbudowane informacje o projektach z różnych dziedzin, każdy zajedzie tutaj innowacje dotyczące organizacji, marketingu oraz produktów i procesów. W bazie dostępne są także dane o patentach, prawach ochronnych i konferencjach. W serwisie OPI PIB zarejestrowali się już naukowcy z prawie 4600 instytucji naukowych z całego świata. Inventorum dostępne jest w wersji polskiej i angielskiej a także umożliwia przeszukiwanie wielojęzycznych baz projektów i innowacji. Platforma to nowoczesne narzędzie wyszukiwania i prezentacji, które dostępne jest na smartfonach, tabletach i komputerach.

Platforma dostępna jest na stronie: www.inventorum.opi.org.pl


Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

ORLEN wyróżni prace badawcze pracowników jednostek naukowych

PKN ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających na terenie Polski. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Koncernu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca br., a laureatów poznamy w połowie października br.

Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Oceny zgłoszonych do konkursu prac dokona Komisja Konkursowa w drodze głosowania. Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie nagroda w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł.
Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów PKN ORLEN.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie, który jest dostępny w siedzibie PKN ORLEN oraz na stronie internetowej www.orlen.pl. ​​​

Nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w EŚW notowana w światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Dysponuje zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzi poprzez największą w regionie EŚW sieć blisko 2800 stacji paliw. PKN ORLEN jest również największym przemysłowym producentem energii elektrycznej o mocach na poziomie 1,9 GWe, zaś w obszarze wydobycia dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2017 r. wyniosły 153 mln boe.

PKN ORLEN