...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rewolucja w prawie pracy

 • Nowe przepisy Kodeksu pracy mają być przede wszystkim odpowiedzią na konieczność dostosowania prawa polskiego do unijnego;
 • Zmiany dotyczyć będą wielu obszarów, m.in. zasad zawierania umów o pracę, zwiększenia elastyczności pracy, możliwości wprowadzenia kontroli trzeźwości, wprowadzenia nowych dni wolnych;
 • Wprowadzenie zmian będzie sporym wyzwaniem dla pracodawców, którzy już dziś powinni oszacować skalę wpływu tych nowości na ich organizacje.

Zmiany w Kodeksie pracy wynikają z zobowiązania przez Polskę do wprowadzania przepisów Unii Europejskiej – w tym dyrektywy work-life balance w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, jak również dyrektywy w sprawie obowiązków informacyjnych wobec pracowników. Dodatkową motywacją do zmian w KP była próba odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego biznesu, takie jak praca zdalna, kontrola trzeźwości, czy zatrudnianie cudzoziemców. W konsekwencji zmian w Kodeksie pracy będzie bardzo dużo. Planowane wejście w życie przepisów zostało przesunięte na jesień 2022 r., ale przedsiębiorcy już dziś powinni zapoznać się z nowelizacją, by skutecznie prowadzić swój biznes. Przykładowo, nowe zobowiązania w 2022 roku będą odnosić się m.in. do osób zatrudnionych na czas określony, którym będzie trzeba podać przyczynę wypowiedzenia umowy. – Stąd też już teraz warto znać nowe przepisy, aby mieć możliwość odpowiedniego przygotowania się do nowych regulacji i rozważenia ograniczenia długości trwania obecnie zawieranych umów na czas określony – mówi Michał Szypniewski, Prawnik, ekspert Altkom Akademii.

Kluczowe zmiany

Największą zmianą jest obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umów na czas określony. Do tej pory nie było takiego obowiązku. Jest to fundamentalna zmiana, ponieważ ze względu na powszechność zawierania tego typu umów obejmuje szeroki zakres pracowników.

Uproszczone zostały regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców. – Obecnie po zmianach np. zatrudnienie obywateli Ukrainy jest już wręcz banalne, bo wystarczy złożyć powiadomienie i to po zatrudnieniu pracownika. Nigdy nie było prościej. Podobnie jest z obywatelami tzw. Wielkiej Szóstki (Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina), tu też zostały wprowadzone uproszczenia. Co więcej, na horyzoncie widać kolejne zmiany w postaci zupełnie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

komentuje Michał Szypniewski.

Zupełnie nowym przepisem jest długo wyczekiwana kwestia kontroli trzeźwości w pracy. Pracodawcy będą mogli dokonywać tzw. kontroli prewencyjnej przy założeniu, że będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika lub innych osób, czy też ochrony mienia. Same warunki wprowadzenia kontroli trzeźwości nie będą zbyt wygórowane. Wystarczy, że pracodawca oceni, że kontrola jest niezbędna do ochrony zdrowia i mienia. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu pracy i zapewniania metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Jakie zmiany wobec pracownika?

Nowe przepisy zakładają przede wszystkim więcej uprawnień przysługujących pracownikowi. Niektóre z nich okazują się nie tak bardzo atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przykładem jest prawo do dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego. – Prawo do skorzystania z urlopu opiekuńczego najprawdopodobniej nie będzie cieszyło się pierwszorzędnym zainteresowaniem ze względu na to, że urlop jest bezpłatny. Istnieją silniejsze uprawnienia, chociażby możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego (80% podstawy wymiaru zasiłku)

mówi Michał Szypniewski.

 

Nowe regulacje wprowadzą także wzmocnienie ochrony pracownika – rodzica dziecka do lat 8 (do tej pory dotyczyło to rodziców dziecka do lat 4). W praktyce oznacza to, że znacząco wzrośnie liczba pracowników uprawnionych do odmowy zgody na polecenia takie jak: praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, czy w przerywanym systemie czasu pracy.

Według nowych przepisów pracownik będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Będą to dodatkowe 2 dni lub 16 godzin roku kalendarzowego z powodu siły wyższej (pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem i to tylko w sytuacji, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika). I znów – wynagrodzenie w tym przypadku wynosić będzie 50% – co może zniechęcać do skorzystania z uprawnienia.

Dużo nowych wzorów dokumentów

Zmiany takie jak wprowadzenie kontroli trzeźwości w pracy, obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy na czas określony, ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców – są istotne z punktu widzenia pracodawcy. Nowe przepisy wprowadzają również sporo nowości, na które przygotować się muszą działy kadr – przede wszystkim potrzebne w dokumentacji pracowniczej. Pojawią się obowiązkowe nowe wzory wniosków (np. o elastyczną organizację pracy) oraz zmiany w regulaminie pracy (czy to dotyczące przerw od pracy, czy kontroli trzeźwości) i w arkuszach informacyjnych (np. o warunkach zatrudnienia). Co ważne – ułatwieniem dla pracodawców przy składaniu wniosków będzie z pewnością możliwość wykonania tego w wersji elektronicznej.

Zmiany w Kodeksie pracy na dużą skalę

Zmiany w Kodeksie pracy są rewolucyjne. – Nie każdego roku wprowadza się nowe, nieznane wcześniej w prawie pracy instytucje, takie jak work-life balance i nie każdego roku wprowadza się tak spore uproszczenia w zatrudnianiu cudzoziemców

– mówi Michał Szypniewski.

 

Liczba istotnych zmian w przepisach prawa pracy jest niebagatelna. Pracodawcy również w ramach employer brandingu starają się, aby przepisy te były przestrzegane, muszą więc być znane w organizacji.– To już się dzieje – wiele firm zorganizowało szkolenia dla swoich działów HR. Osób zainteresowanych zmianami jest więcej. Nierzadko za prawo pracy w organizacji odpowiadają członkowie zarządu. Szkolenia kierowane są również do HR Business Partnerów, a także do kadry kierowniczej. Są także specjalne szkolenia dedykowane menedżerom

mówi Michał Szypniewski.

Aby mogła się rozpowszechnić, wiedza o nowych przepisach musi zostać pozyskana ze sprawdzonego źródła, tak by w organizacji informacje były spójne i jasne. Jest to również okazja dla pracodawcy do zastanowienia się nad dotychczasowymi rozwiązaniami np. w modelu zatrudnienia.

 

Sebastian Nowak

Prawo w WSB-NLU – najczęściej zadawane pytania

Ile trwają studia na kierunku prawo w WSB-NLU?

Jednolite studia magisterskie na Prawie, trwają przez 10 semestrów, a więc pięć lat. Po ukończeniu studiów i obronie pracy, każdy absolwent kierunku prawniczego na WSB-NLU otrzyma tytuł magistra. Obecnie, do 30 października włącznie, trwa rekrutacja.

W jakim trybie studiować można prawo?

Nasz nowy kierunek, na obu specjalnościach – Prawo w biznesie oraz Prawo w administracji – można studiować w trybie niestacjonarnym oraz interaktywnym. Pierwsza z możliwości to nic innego, jak studia zaoczne, oparte na zjazdach, odbywających się w weekendy, od piątku do niedzieli. W semestrze ma miejsce około pięciu zjazdów, podczas których studenci zobowiązani są do brania udziału w wykładach oraz ćwiczeniach.

Druga z możliwości to studia w trybie interaktywnym, a więc bazujące na regularnych multitransmisjach za pośrednictwem nowoczesnej platformy edukacyjnej Cloud Academy.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów?

Prawo w administracji i Prawo w biznesie to specjalności, których programy i założenia nieco różnią się między sobą, jednak istnieje spora część przedmiotów, które na obu specjalnościach pozostają takie same. Są to między innymi podstawy prawa, historia i teoria prawa, prawo rzymskie, prawo cywilne, karne, podatkowe oraz międzynarodowe. Ponadto na każdej specjalności studenci będą także mieli okazję posiąść praktyczne i wyjątkowo przydatne umiejętności, niezbędne do efektywnego i profesjonalnego wykonywania późniejszych czynności i obowiązków zawodowych. Dla specjalności Prawo w biznesie jest to między innymi:

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • podstawy systemu zamówień publicznych w prawie polskim i UE,
 • koncepcje zarządzania,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie strategiczne.

Z kolei dla specjalności Prawo w administracji:

 • raportowanie i analiza danych,
 • myślenie krytyczne i kreatywne,
 • zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych,
 • wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • prawo urzędnicze,
 • zarządzanie mieniem publicznym.

Co wyróżnia kierunek prawniczy na WSB-NLU?

Zarówno nowo powstały kierunek prawniczy, jak i całą naszą uczelnię wyróżnia przede wszystkim wyjątkowe podejście do studentów i chęć zbudowania oraz zachowania swoistej symbiozy pomiędzy uczącymi się a przekazującymi wiedzę. Stawiamy przede wszystkim na satysfakcję, ale i możliwość realnego rozwoju naszych studentów, dlatego też kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. Studenci Prawa będą mieli okazję od podszewki poznać szczegóły swojego zawodu i prawidłowości rządzące szeroko pojętym segmentem prawnym lub prawno-administracyjnym. Ponadto odbędą oni wielogodzinne praktyki, które doskonale przygotują ich do pewnego wkroczenia na własną ścieżkę zawodową.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozszerzeniem ulgi dla klasy średniej

Tadeusz Kościński potwierdził w wystąpieniu projekt ustawy podnoszący do rangi ustawowej rozwiązania z wydanego 7 stycznia rozporządzenia, który został przyjęty przez rząd (Polski Ład). Kościński wskazał, że przeniesienie tego rozporządzenia do wspomnianej ustawy ,, to konieczność”. Dodaje, że stosowanie aktualnych rozwiązań Polskiego ładu może  doprowadzić przedsiębiorcę do odpowiedzialności karnej.

Minister finansów podkreślił, że nie zgadza się z taką oceną, ale by wyeliminować ewentualne wątpliwości, zdecydowano się na przyjęcie ustawy.
Ministerstw Finansów 

Polski Krach i jego poszkodowani

Kontynuując swoją wypowiedź szef resortu, wspomniał także o zmniejszonych pensjach w grudniu 2021 roku, które otrzymały określone grupy zawodowe, tj.: nauczyciele, mundurowi. To właściwe oni są pierwszymi poszkodowanymi przez sztandarowy program rządu.

Intensywnie pracujemy nad rozszerzeniem Polskiego Ładu o nowe rozwiązania. Ulgą dla klasy średniej zostaną objęci m.in. emeryci i renciści. Osoby na zleceniach oraz w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy. Korzystanie z ulgi będzie możliwe również przy zbiegu różnych umów. W efekcie więcej osób zarabiających do 12.8 tys. zł skorzysta z Polski Ładzie lub reforma będzie dla nich neutralna. 

Tadeusz Kościński

Projekt ustawy zostanie zaprezentowany już niedługo. Szef MF dodał także, że z powodu niedopracowanego Polskiego Ładu może ktoś jeszcze otrzymać niższą pensję jeszcze pod koniec stycznia bieżącego roku.

Może się zdarzyć, że ktoś pod koniec stycznia otrzyma niższą pensję niż jeszcze w grudniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to pracodawcy są zobowiązania do jak najszybszego wyrównania. W takich sytuacjach zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie czy też poprzez formularz.

Tadeusz Kościński

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sztuczna inteligencja objęta prawem UNESCO

Dlatego światowa Organizacja UNESCO postanowiła objąć AI szeregiem zasad, które wskazują jak, należy bezpiecznie jej używać.

UNESCO twierdzi, że najważniejszą zadaniem ludzkości, jest utworzenie odpowiedniej technologii, która będzie działa tak, aby przynieść ludziom odpowiednie zyski i nie będzie stwarzała zagrożenia dla społeczeństwa. Korzystanie z AI ma również nie naruszać niczyjej prywatności. Tak stwierdził dyrektor organizacji -Audrey Azoulay:

Świat potrzebuje zasad dotyczących sztucznej inteligencji, żeby ta przyniosła korzyści ludzkości. Zalecenia w sprawie jej etyki stanowią ważne informacje w tym zakresie. Ustanawiają pierwsze globalne ramy normatywne, jednocześnie nakładając na państwa odpowiedzialność za stosowanie ich na swoim poziomie. Będziemy wspierać wszystkich członków organizacji w ich wdrażaniu, prosząc jednocześnie o regularne raportowanie postępów i praktyk.

Dokument, który reguluje temat sztucznej inteligencji, został podpisany przez 193 kraje świata, które dołączyły do światowej organizacji. Jednym z nich jest oczywiście Polska. Ważne jest, aby AI podlegała prawu, które gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo i świadome korzystanie z dostępnej technologii.

Widzimy zwiększone uprzedzenia ze względu na płeć i pochodzenie etniczne, znaczące zagrożenia dla prywatności, rozwój masowej inwigilacji oraz zawierzanie ai spraw związanych z prawem. Do tej pory nie istniały żadne uniwersalne standardy, które rozstrzygałyby te kwestie. Audrey Azoulay

W tej sprawie głos zabrała także Gabriela Ramos, zastępca dyrektora generalnego ds. nauk humanistycznych. Ramos uważa, że wprowadzenie określonych regulacji w dziedzinie sztucznej inteligencji może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie:

Wiążące decyzje mające wpływ na miliony ludzi powinny być sprawiedliwe, przejrzyste i zaskarżalne. Nowe technologie muszą pomóc nam stawić czoła głównym wyzwaniom w naszym dzisiejszym świecie, takim jak rosnące nierówności i kryzys środowiskowy, a nie je pogłębiać.

AI jest jeszcze bardzo młodą technologią, którego postęp możemy już obserwować. Podczas wielkiej rewolucji technologicznej świat podzielił się na dwa obozy — ci, którzy uważają, że AI ułatwi ludziom życie i ci, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja może odebrać pracę milionom ludzi na świecie.

Oczywiście każdy, kto choć trochę monitoruje rozwój sztucznej inteligencji, wie, że faktycznie ta technologia może zastąpić setki ludzkich zawodów na świecie, ale jednak w zamian powstają już nowe miejsca pracy, które opierają się o produkcję podzespołów, części i innych urządzeń. W tym procesie ludzkie ręce są niezastąpione i raczej długo się to nie zmieni.

Pod tym linkiem możemy zapoznać się z całą treścią oświadczenia UNESCO oraz wprowadzonych zasada na samo AI.

https://en.unesco.org/artificial-intelligence

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Prosta Spółka Akcyjna już w lipcu. Innowacja czy dublowanie prawa?

książki, prawo

Przedsiębiorcy mieli skorzystać z nowej formy prowadzenia działalności już od 1 marca 2021 roku, ale vacatio legis aktu prawnego zostało wydłużone, bo nie udało się na czas zakończyć prac nad elektronicznym postępowaniem rejestrowym. Urzędnicy tłumaczyli się opóźnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Stąd dopiero od 1 lipca 2021 roku będzie można założyć Prostą Spółkę Akcyjną.

PSA – w założeniu Ministerstwa Rozwoju – ma być szansą dla małych biznesów, głównie startupów, by w szybki i elastyczny sposób wejść na rynek. Resort liczy też, że nowe rozwiązanie sprawi, że innowacyjni przedsiębiorcy nie będą ze swoimi pomysłami uciekać do państw, które już od dawna oferują przyjazne – zarówno pod kątem podatkowym jak i prostoty obsługi firmy – środowisko dla startupów. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że w celu rozwiązania w istocie kilku problemów stworzono skomplikowane rozwiązanie prawne, które już w samej nazwie — prosta spółka akcyjna — jest sprzeczne samo w sobie.

Maciej_OniszczukUstawodawca na każdym kroku podkreśla innowacyjność PSA. Trudno jednak – na kilka tygodni przed wejściem ustawy w życie – doszukać się w nowym akcie prawnym przełomowej regulacji, która na pewno zmieni sposób tworzenia spółek kapitałowych. Raczej można przyczepić się, że zamiast jedynie poprawić istniejące już przepisy zdecydowano się dodać całkowicie nowe i skomplikowane rozwiązanie. Sprawdzimy działanie PSA na żywym organizmie, czyli na gospodarce.

Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk&Associates, która zajmuje się m.in. obsługą spółek handlowych czy doradztwem podatkowym

Nihil novi sub sole

Do tej pory przedsiębiorcy, którzy rozpoczynali życie swojego startupu zazwyczaj wybierali dwa rozwiązania – założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z o.o. Część przepisów regulujących spółkę z o.o. ma już 20 lat. Zatem warto tutaj postawić pytanie czy rzeczywiście nie wystarczyło uprościć część przepisów dotyczących spółki z o.o. jak to miało miejsce np. w Niemczech. Wbrew zapowiedziom ciężko uznać, że PSA niesie za sobą prostotę, elastyczność czy zminimalizowanie biurokratyzacji do minimum.

Maciej_OniszczukJuż ponad 130 artykułów w ustawie, które tworzą nowe rozwiązania muszą budzić wątpliwość. Analiza tak długiego aktu prawnego może być nie do przeskoczenia bez fachowej pomocy prawnej.

Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk&Associates

Natomiast Mnisterstwo Rozwoju promuje PSA kilkoma zasadami, które mają zachęcić do wyboru tego rozwiązania.

Pierwszą z nich jest wymagany kapitał akcyjny przy zakładaniu spółki. Wystarczy zaledwie złotówka, a to zdecydowana różnica w porównaniu ze spółka z o.o. (5 tys. zł), a nie mówiąc już o spółce akcyjnej (100 tys. zł). Nie trzeba jednak wykładać tej złotówki na stół. Można też posiłkować się wkładem niepieniężnym, którym może być np. świadczenie pracy, usług, a nawet wiedza wniesiona do spółki. Zdecydowanie jest to ukłon w stronę młodych przedsiębiorców, którzy dopiero startują ze swoim biznesem.

Prostą Spółke Akcyjną będzie można założyć przez internet w maksymalnie 24 godziny Poprzez sieć będzie podejmować też uchwały korzystając np. z poczty elektronicznej, a nawet komunikatorów internetowych.

Maciej_OniszczukZałożenie firmy w jeden dzień? To już mamy przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółkę z o.o. też można już założyć przez Internet, w praktyce wygląda to różnie. Podejmowanie decyzji przez internet? Te rozwiązania wymusiła pandemia i są już kodeksowo dopuszczone w tradycyjnych spółkach kapitałowych.

Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk&Associates

Stworzą chaos?

Według ustawodawcy nieskomplikowana ma być też struktura organów spółki. Dopuszczona zostanie możliwość powołania tzw. rady dyrektorów, która ma w założeniu łączyć cechy zarządu i rady nadzorczej. Jednak stworzenie oddzielnie zarządu i rady nadzorczej również będzie możliwe.

Maciej Oniszczuk przekonuje jednak, że to co ma w założeniu być proste może paradoksalnie najbardziej skomplikować działanie PSA. Dotychczas w prawie korporacyjnym ściśle trzymano się podziału na system monistyczny (rada dyrektorów w systemie anglosaskim) oraz dualistyczny (w systemie kontynentalnym i podział kompetencji rady pomiędzy zarząd i radę nadzorczą).

Maciej_OniszczukWprowadzając do polskiego obrotu prawnego radę dyrektorów burzymy ten porządek tworząc dodatkowy chaos w postaci możliwości wyboru. Będą istnieć więc spółki PSA posiadające reprezentujący je zarząd, a równolegle do nich takie posiadające radę dyrektorów z przydzielonymi funkcjami wykonawczymi i niewykonawczymi, gdzie każdy dyrektor ma prawo reprezentowania spółki, ale tylko dyrektorzy wykonawczy zarządzają, a niewykonawczy nadzorują. Jak to wytłumaczymy w urzędzie przy okazji odbioru jakiegoś dokumentu, pozwolenia lub przy okazji wizyty w banku?

Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk&Associates

Inwestorzy skuszą się na blockchain?

W założeniu obrót akcjami również będzie miał charakter mniej sformalizowany. Handel nimi będzie trzeba tylko i wyłącznie zarejestrować w odpowiednim rejestrze cyfrowym prowadzonym przez np. banki, domy maklerskie lub notariuszy. Nie będzie wymagany “wydrukowany” dokument. Rozwiązanie to może uprościć proces poszukiwania inwestorów.

Inna dopuszczona ustawą forma rejestru obrotu akcjami to ewidencja rozproszona i zdecentralizowana, która jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo danych. Ten sposób daje możliwość skorzystania np. z technologii blockchain, jeśli podmiot stosuje to rozwiązanie do prowadzenia bazy danych. To z kolei pozwoli na obrót akcjami na platformach cyfrowych.


Źródło: Oniszczuk&Associates

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Emocje, prawo i pieniądze w esporcie

WSB debata esport

Zainteresowanie grami komputerowymi rośnie. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w przedziale 16-24 lata. Wraz z grupą wiekową 25-34 lata stanowią około 70 procent segmentu. Tak przedstawia się piramida wieku na bardzo popularnej platformie do streamowania gier komputerowych oraz rozgrywek esportowych Twitch. Strony internetowe związane z grami odnotowały wyraźne wzrosty wiosną tego roku. Pandemia i izolacja zmieniły nasze przyzwyczajenia. Spotkania towarzyskie zostały częściowo przeniesione w świat wirtualny.

Zauważyłem 20-30 procentowy wzrost liczby subskrypcji mojego kanału na You Tube. To dość gwałtowny wzrost. Dla porównania, przed pandemią film na moim kanale zyskiwał około 25-30 tys. wyświetleń w ciągu 24 godzin, natomiast po tym, jak zamknęliśmy się w domach filmy uzyskiwały wynik 40-50 tys. wyświetleń w ciągu 24 h.

 Jakub „Smarte” Woźniak, gamer i Youtuber

Zaznacza, że nie tylko jego kanał odnotował takie rezultaty. Tendencja została zauważona przez całe środowisko gamerów. Takie wyniki to także konsekwencja zwiększonej aktywności gamerów i częstszego publikowania treści.

Rekordowy miesiąc, maj, to 15 tys. nowych subskrybentów w ciągu 28 dni. Coś takiego wcześniej mi się nie przydarzyło.

 Jakub „Smarte” Woźniak, gamer i Youtuber

Wzrost zatrzymał się latem, kiedy izolacja społeczna osłabiła się i wyszliśmy z domów. Zainteresowanie grami spadło, spadła też liczba wyświetleń filmów. Miało to także związek z działaniem algorytmu Google. Obecnie wyświetlenia znowu rosną, bo dystans społeczny znowu się zwiększył. Podobna tendencja pojawiła się na Twitchu. Zasadnicze staje się pytanie czy liczba subskrybentów zostanie na tym poziomie, kiedy wrócimy do „normalnego” życia?
Esport znalazł się na celowniku marketerów. To stosunkowo nowa i dopiero odkrywana droga dotarcia do konsumentów. Wojciech Jeznach, współwłaściciel Fantasyexpo, agencji, która pomaga markom realizować kampanie promocyjne w branży gamingowej i esporcie, wskazuje na ogromny potencjał marketingowy. Jednak na promocję w wirtualnym środowisku decydują się na razie duże firmy np. związane z komunikacją czy sprzętem i akcesoriami komputerowymi. Jeznach zapewnia, że współpraca ze znanymi gamerami to dobry kierunek, bo każda zainwestowana w to złotówka zwróci się w przyszłości z nawiązką.
Czy warto wiązać przyszłość zawodową z branżą gier? Jak przekuć pasję w sposób na życie i zarabianie pieniędzy?

Mamy wielu graczy, ale z drugiej strony brakuje nam osób, które w sposób profesjonalny zajęłyby się marketingiem, zarządzaniem, kwestiami prawnymi. Warto pasjonować się grami, ale to nie wystarczy. Jeśli ktoś myśli o pracy w tym sektorze to musi zdobyć konkretne kwalifikacje i umiejętności, a zamiłowanie do gamingu może stanowić bardzo dobrą motywację do pracy.

Piotr Janus, brand menager w firmie Komputronik

Regulacje prawne dotyczące gamingu i esportu znajdują się dopiero na etapie rozpoznawania problemów i budowania pewnych struktur.

Przede wszystkim prawo nie powinno przeszkadzać w rozwoju esportu i nie zabijać jego magii. Prawo nigdy nie doścignie rozwoju technologicznego. Esport to branża o dużym potencjale gospodarczym. Mamy do czynienia z profesjonalizacją tego sektora. Relacja między gamingiem (tworzeniem gier), esportem a sportem tradycyjnym powinny być przez prawo rozpoznane. Uważam, że profesjonalizacja esportu jest ściśle powiązana z fundamentami prawnymi. Istota zagadnień związana z esportem, cały ekosystem esportowym powinny być unormowane prawnie.

dr Jacek Markowski, doradca prawny 

Niestety, podobnie jak w tradycyjnym sporcie, esport ma swoje ciemne strony. Długie godziny poświęcone na treningi stanowią realne zagrożenie dla osób, którym granica między rzeczywistością a virtualem może zacząć się niebezpiecznie zacierać.

Dobrze zorganizowany świat wygląda tak, że mamy czas pracy i czas zabawy. Jeśli ktoś cały czas przebywa w świecie wirtualnym to nie jest to dobre. Najlepsi gracze potrafią nacisnąć klawisz 13 razy w ciągu sekundy. To powoduje ogromne napięcie. Nie można funkcjonować w ten sposób przez dłuższy czas. Być może już niedługo takie osoby będą musiały korzystać z pomocy psychologów z powodu rozczarowania tym, że nie odnoszą oczekiwanych sukcesów w esporcie. Taki obraz świata wydaje mi się dystopijny. Czy nie zabraknie nam umiejętności mówienia „dzień dobry” na ulicy? – zastanawia się socjolog i wskazuje na to, że w Japonii jednym z powodów problemów demograficznych i starzejącego się społeczeństwa jest właśnie zatopienie się młodych ludzi w świecie wirtualnym i brak motywacji do nawiązywania kontaktów bezpośrednich.

dr Tomasz Marcysiak,  socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy

Do zagrożeń związanych z gamingiem dochodzi także doping w postaci zażywania wszelkiego rodzaju niedozwolonych substancji, ale także doping w postaci elektronicznej, czyli wykorzystywanie błędów w grze czy też używanie nielegalnego oprogramowania, które daje przewagę nad innymi zawodnikami lub drużynami.

Prawo powinno te problemy rozpoznać i znaleźć odpowiednie rozwiązania, zarówno w kwestii profilaktyki jak i w kwestii ewentualnego odwołania od decyzji organizatora rozgrywek, który czasem w sposób automatyczny uznaje, że zachowanie zawodnika budzi wątpliwości. To może skończyć się zbanowaniem zawodnika. W takiej sytuacji potrzebny jest arbitraż.

dr Jacek Markowski, doradca prawny 

Na liście potencjalnie niebezpiecznych zjawisk znajduje się też hazard, na który narażone są w szczególności młode osoby. W tym przypadku rozwiązaniem jest nakładanie na podmioty związane z grami obowiązku edukowania konsumentów gier w zakresie tego, co może być ukrytym hazardem w mechanice gier.

Osoby związane ze środowiskiem graczy podają w kontrze zalety esportu.

Leo Messi jest w stanie rozegrać około 450 meczów w swojej karierze piłkarskiej. Natomiast gracze esportowi mogą rozegrać nawet 450 meczów w ciągu roku. Do tego potrzebna jest bardzo duża koncentracja, a także przygotowanie fizyczne i mentalne. Nie znam innej dziedziny, w której od zera można stać się bohaterem. Bariera wejścia do esportu jest znacznie niższa niż w innych dyscyplinach. Wystarczy komputer o odpowiednich parametrach i dostęp do internetu.

Wojciech Jeznach, współwłaściciel Fantasyexpo

Dodaje także, że poziom emocji towarzyszący turniejom esportowym niczym nie różni się od emocji w czasie rozgrywek ekstraklasy piłkarskiej.

Według raportu 4CS – firmy zajmującej się badaniem przyszłości i doradztwem strategicznym dla firm – w najbliższych latach z pewnością nastąpi rozwój branży gamingowej i najprawdopodobniej ten rozwój będzie bardzo dynamiczny. Jakub „Smarte” Woźniak wskazuje na to, że czynnikiem napędzającym ten proces będzie technologia, w szczególności VR, pozwalający kierować akcją gry poprzez myśli gracza. Brzmi bardzo futurystycznie? Być może to już niedaleka przyszłość.

Wszystkie wątki oraz wnioski dotyczące branży pojawiły się w debacie organizowanej przez Wyższe Szkoły Bankowe. Nagranie ze spotkania online jest dostępne na Facebooku Wyższych Szkół Bankowych.

https://www.facebook.com/WyzszeSzkolyBankowe/videos/373932590381528


Źródło: informacja prasowa Wyższych Szkół Bankowych 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Powołanie biegłych

mobbing

Najpierw przesłanki

W sprawach o roszczenia majątkowe w postaci zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku mobbingu powód musi udowodnić, że miał miejsce mobbing, że do rozstroju zdrowia w ogóle doszło oraz że doznany przez poszkodowanego pracownika rozstrój zdrowia był spowodowany mobbingiem. Jeżeli z materiału dowodowego przedstawionego przez powoda w trakcie postępowania sądowego wynika, że przesłanki mobbingu nie zostały spełnione, Sąd nie powoła wnioskowanych przez stronę powodową biegłych. Wydaje się to logiczne: skoro opinie powołanych biegłych miały potwierdzić rozstrój zdrowia, który nastąpił w wyniku mobbingu, a mobbingu w ogóle nie było, to nie ma sensu podejmować dalszych działań. Stanowiłoby to niepotrzebne przedłużenie postępowania, a wnoszący powództwo byłby narażony na dodatkowe, niepotrzebne koszty. W sytuacji, gdy Sąd nie stwierdził zaistnienia przesłanek mobbingu w sprawie, oddala wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych sądowych jako nie mający znaczenia dla rozstrzygnięcia.

Przepisy

Obowiązujące przepisy wskazują, że dowód z opinii biegłego ma specyficzny charakter i ma służyć „dowodzeniu takich faktów, których stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 k.p.c.”. Zawarta w opinii biegłych wiedza ma dostarczyć Sądowi podstaw do dokonania prawidłowej oceny stanu faktycznego. Taka opinia może również służyć do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zjawisk lub samego faktu ich zaistnienia, jeżeli nie są one powszechnie znane. Głównym zadaniem opinii biegłych jest dokonanie „weryfikacji twierdzeń stron o przebiegu zdarzeń (stanie rzeczy, cechach przedmiotów) wówczas, kiedy nie jest możliwe dokonanie tej oceny przy uwzględnieniu wniosków płynących z wiedzy powszechnej i zasad doświadczenia życiowego ocenianych przy uwzględnieniu zasad logiki”.

Decyzja Sądu

Inicjatywę dowodową w tym zakresie wykazują strony, a głównie powód, który ma przecież swoje roszczenie udowodnić. To na nim spoczywa ciężar dowodu na okoliczność wniesionych roszczeń. Jeżeli poszkodowany pracownik doznał rozstroju zdrowia w wyniku mobbingu, to celem opinii biegłych sądowych jest potwierdzenie rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez pracownika. Opinia dotyczy najczęściej rozstroju zdrowia psychicznego, którego efektem jest depresja reaktywna, „będąca bezpośrednim skutkiem stresogennych warunków pracy”. Na tę okoliczność są powoływani biegli sądowi z zakresu psychiatrii i psychologii, a ich opinia może potwierdzić związek przyczynowo-skutkowy między naruszeniami praw pracowniczych, jakie miały miejsce w stosunku do poszkodowanego pracownika a rozstrojem zdrowia, który był wynikiem tych naruszeń. Może być tak, że nękany przez mobbera pracownik cierpi na zaburzenia adaptacyjne – depresyjno-lękowe, które są wynikiem mobbingu. Związek ten może potwierdzić jedynie opinia biegłych, ponieważ Sąd – nawet, jeśli taką wiedzę posiada – nie może tego zrobić.

Opinia dodatkowa

Sąd nie jest związany wnioskami stron w zakresie dopuszczenia dowodu z dodatkowej opinii biegłego tego samego lub innego. Oznacza to, że Sąd sam decyduje, czy w sprawie istnieje potrzeba wykorzystania wiadomości specjalnych i czy sporządzona już przez biegłego opinia jest przydatna i zupełna. Jeżeli strona jest niezadowolona z niekorzystnej dla niej opinii, Sąd nie musi uwzględniać kolejnych i kolejnych wniosków o sporządzenie nowych opinii, ponieważ prowadziłoby to do sytuacji sporządzania dotąd opinii, aż będą one korzystne dla wnioskującej strony. Sytuacja taka jest oczywiście niedopuszczalna. Opinia ma być przekonująca dla Sądu, a nie dla strony.

Jeżeli Sąd uznaje pierwszą opinię za miarodajną, uzasadnia swoje stanowisko i nie ma już obowiązku powoływać kolejnego biegłego czy żądać dodatkowej opinii od tego samego biegłego.

Sąd może również zażądać ustnego wyjaśnienia podczas rozprawy złożonej na piśmie opinii biegłego. Jeżeli opinia nie jest przekonująca albo jest niejednoznaczna, Sąd może z własnej inicjatywy albo na wniosek stron zażądać wyjaśnienia niejasności na rozprawie albo powołać innych biegłych do sporządzenia nowej opinii.

Sąd może żądać dodatkowej opinii biegłych w sytuacji, gdy sporządzona opinia jest niejasna, niekompletna, niezupełna, zawiera luki lub gdy występują w niej rozbieżności, czy jest wewnętrznie sprzeczna albo trudno ją zweryfikować. Materiał dowodowy może być tak obszerny i/lub skomplikowany, że może wymagać oparcia się na opinii kilku biegłych.

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, mimo, że Sąd nie jest związany żądaniem stron co do wyjaśnienia opinii podczas rozprawy, to jednak powinien przychylić się do wniosku stron w sytuacji, gdy wyraźnie obie strony się tego domagają.

Wartość dowodowa opinii

Opinia biegłych musi spełnić określone warunki, aby mogła zostać uznana za miarodajną. Opinia taka ma wartość dowodową, gdy:

 • zawiera odpowiedź na pytania postawione w tezach dowodowych;
 • spełnia kryteria zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej;
 • wydana została na podstawie przesłanek wskazanych przez Sąd;
 • sporządzona została w sposób przejrzysty i zrozumiały dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych.

Przedstawiona przez biegłego opinia powinna być jasna, kompletna, adekwatna do potrzeby jej sporządzenia, kompatybilna z zagadnieniami, które są jej przedmiotem, przejrzysta pod względem możliwości zrewidowania toku myślenia autora pod względem zasad wiedzy, doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania.

Jak podważyć opinię

Jeżeli strona chce powołać kolejnego biegłego na tę samą okoliczność, musi taki wniosek bardzo dobrze i przekonująco uzasadnić. Uzasadnienie wniosku powinno zatem zawierać konkretne argumenty, za pomocą których strona podważa lub co najmniej poddaje w wątpliwość wiarygodność pierwszej opinii. Jeżeli wniosek nie zabrzmi przekonująco, zostanie pominięty jako zamierzający do przedłużenia postępowania albo zgłoszony na okoliczności, które zostały już w dostateczny sposób wyjaśnione.

Podstawa sporządzenia opinii

W sprawach mobbingowych postępowanie dowodowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie powód musi udowodnić, że zachowania, których doświadczył w miejscu pracy wyczerpują przesłanki definicji mobbingu zawartej w art. 94³ § 2 Kodeksu pracy. Postępowanie takie z reguły jest długotrwałe i wymaga wniesienia wielu dowodów na potwierdzenie tej okoliczności.

Drugim etapem postępowania dowodowego będzie udowodnienie, że powód doznał w wyniku tych zachowań rozstroju zdrowia. Ten etap opiera się na dowodach z dokumentacji medycznej i opinii biegłych wydanej na podstawie tej dokumentacji i badania poszkodowanego pracownika. Celem tej opinii jest ustalenie, czy pracownik doznał rozstroju zdrowia z powodu doznanego w miejscu pracy mobbingu. Jeżeli pracownik w wyniku mobbingu zapadł na kilka chorób, potrzebne będą opinie biegłych kilku różnych specjalności, najczęściej z zakresu psychiatrii, neurologii, psychologii, kardiologii, diabetologii, angiologii, nefrologii, endokrynologii, gastroenterologii czy pulmonologii.

Zdaniem przedstawicieli doktryny, przed uznaniem powództwa i zasądzeniem pracownikowi zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia z powodu mobbingu, Sąd powinien z urzędu przeprowadzić dowód z opinii biegłego w celu potwierdzenia związku przyczynowo-skutkowego.

Biegli opierają się na całej dopuszczonej jako dowód dokumentacji medycznej pracownika, o której dopuszczenie również należy wnioskować. Biegli wykonują również własne badania, ale nie dokonują własnych ustaleń faktycznych, ani oceny prawnej, ponieważ dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych i właściwa ocena prawna to rola Sądu, a nie biegłych.

Kwalifikacje biegłych

Autorem takiej opinii może być osoba fizyczna posiadająca wiedzę specjalistyczną na dany temat nawet, jeśli nie jest wpisana na listę biegłych sądowych, ale została powołana w charakterze biegłego w konkretnej sprawie. Osoba ta ma posiadać wiadomości i praktyczne doświadczenie w dziedzinie, w której zakresie leży sprawa. To Sąd ma obowiązek dopilnowania, żeby powołany biegły posiadał kwalifikacje, dzięki którym będzie w stanie sporządzić opinię rzetelną i na wysokim poziomie merytorycznym. Biegły nie może być świadkiem w tej samej sprawie, zatem jeżeli jego przydatność jako świadka jest większa, to lepiej powołać go na świadka i znaleźć innego biegłego.

Biegły składa przyrzeczenie, w którym zobowiązuje się wykonać powierzone mu obowiązki biegłego „z całą sumiennością i bezstronnością”.

W jednym ze stanów faktycznych, Sąd Apelacyjny uznał, że pozwana biegła „będąc stałym biegłym sądowym i złożywszy uprzednio przyrzeczenie zobowiązujące do wykonywania funkcji z całą sumiennością i bezstronnością, miała świadomość ciążących na niej obowiązków. Znała także swoje obowiązki w sprawie, ponieważ zostały one określone w tezie dowodowej. Winna zatem podjąć wszystkie możliwe, a zarazem konieczne czynności tak, aby udzielić odpowiedzi na postawione jej pytanie w sposób odpowiadający standardom wiedzy” (w tym zakresie).

Wnioski

W sprawach o mobbing Sąd nie jest zobowiązany do powołania biegłych na okoliczność wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stanem zdrowia pracownika a tym, czego doświadczał w pracy jeżeli uzna, że na podstawie zebranego materiału dowodowego nie można stwierdzić, że do mobbingu w ogóle doszło. Opinia biegłych nie stanowi uzupełnienia stanu faktycznego, ani oceny prawnej, dlatego przed wniesieniem sprawy o mobbing należy bardzo dobrze zastanowić się, czy na pewno w tej sprawie przesłanki mobbingu zostały spełnione i czy aby na pewno są na to wystarczające dowody oraz czy rzeczywiście przesłanki te można udowodnić.

Pochopne wniesienie sprawy o mobbing może spowodować oddalenie powództwa i zwiększone poczucie krzywdy pracownika, który oprócz tego, że nie uzyskał sprawiedliwości, po którą przyszedł, to jeszcze musi ponieść wszystkie koszty.

Nie każdy Sąd stoi na stanowisku, że dla uznania określonego zachowania za mobbing wystarczy, że pracownik był poddany zachowaniom wywołującym jeden ze skutków określonych w kodeksowej definicji mobbingu. Sprawa może trafić do Sądu, który zgodnie z inną linią orzeczniczą uzna, że wszystkie przesłanki mobbingu określone w art. 94³ § 2 Kodeksu pracy muszą być spełnione łącznie, a ciężar ich udowodnienia spoczywa na pracowniku. Jeżeli na podstawie przeprowadzonego materiału dowodowego Sąd uzna, że przesłanki te nie zaistniały, to nie powoła biegłego, bo skoro nie ma mobbingu, to nie ma sensu udowadniać, że na jego tle wnoszący powództwo doznał rozstroju zdrowia.

Radca prawny; przygotowuje sie do pracy doktorskiej za zakresu mobbingu. Praktyk i specjalista w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, którego sama doświadczyła. Prowadzi szkolenia i wdraża skuteczną politykę antymobbingową u pracodawców. Udziela również wsparcia merytorycznego i psychicznego zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oskarżanym o mobbing. Prowadzi kampanię uświadamiającą i popularyzujacą politykę antymobbingową. Skuteczna w działaniu. Wygrała wszystkie postępownia przeciwko swoim prześladowcom. Specjalnie dla czytelników Briefu dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym i praktyczną wiedzą na ten temat.

Joanna Koczaj-Dyrda

ZESTAWIENIE ISTOTNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZMIAN W PRAWIE OD 1 stycznia 2018 r. ORAZ PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych
Od 1 stycznia tzw. druga ustawa o innowacyjności w gospodarce wprowadza zmiany w ustawach podatkowych i m.in.:
 zwiększa wysokości ulgi od podstawy obliczenia podatku w związku z kosztem uzyskania przychodów
poniesionym na działalność badawczo-rozwojową (do 100 lub 150 %),
 doprecyzowuje katalog ww. kosztów kwalifikowanych,
 a w odniesieniu do start-upów, będących osobami prawnymi – doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały.

Ponadto, też od 1 stycznia:
 zacznie obowiązywać tzw. minimalny podatek dochodowy z tytułu własności środka trwałego (np. centrum
handlowego) położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł;
 zaliczenie kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze do kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko do wysokości 3 mln zł kosztów tych świadczeń;
 w zakresie PIT: od 1 stycznia preferencyjne koszty uzyskania przychodów (50%) przysługiwać będą tylko
określonym zawodom – podczas gdy do końca 2017 r. stosowanie tej preferencji było i jeszcze jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego wykonywania praw z zakresu regulacji prawa autorskiego, bez względu na wykonywany przez podatnika zawód.

INNOWACYJNOŚĆ / PODATKI
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Ustawa co do zasady zwalnia z podatku CIT dochód z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w latach 2016-2023, przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną zaangażowaną w działalność badawczo-rozwojową. Wejście w życie: 1 stycznia.

PODATKI
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Od 1 stycznia obowiązek przekazywania przez podatników organom podatkowym tzw. jednolitego pliku
kontrolnego – czyli w języku ustawy: ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych „w postaci elektronicznej
odpowiadającej strukturze logicznej” – obejmie także mikroprzedsiębiorców. Struktury logiczne można pobrać z
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

PRAWO SPÓŁEK
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie
podatkowym i gospodarczym
Etap legislacyjny: po opiniowaniu, w Radzie Ministrów
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406
Projekt obejmuje m.in.:
 wskazanie, że członkowie zarządu spółki kapitałowej składają oświadczenie o swojej rezygnacji sądowi
rejestrowemu, a członkowie rady nadzorczej – spółce;
 uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w sytuacji gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;
 doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;
 doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez
organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania.

PRAWO SPÓŁEK
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
Etap legislacyjny: opiniowanie, w Radzie Ministrów
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294656

 

Projekt przewiduje m.in. tzw. dematerializację akcji (a także innych tytułów w dochodach lub w podziale majątku spółki) – uprawnienia będą potwierdzane w formie elektronicznej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sądowym
Od 1 stycznia 2018 r. w elektronicznym katalogu dokumentów w KRS spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-
akcyjnych i spółek europejskich będą udostępniane także sprawozdania z płatności na rzecz administracji
publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Natomiast w rejestrze przedsiębiorców KRS pojawiać się będą wzmianki o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców
Etap legislacyjny: skierowano do komisji sejmowej po I czytaniu,
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10- 148-17
Projekt uzależnia zakwalifikowanie działalności do działalności gospodarczej od przekroczenia pułapu przychodu, a także wprowadza klauzulę rozstrzygania niedających się wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym. Przewidywana jest też możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Ustawa ustalałaby różne zasady ogólne postępowania administracyjnego z udziałem przedsiębiorcy, a także
wprowadzałaby instytucję indywidualnej interpretacji w sprawach daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Etap legislacyjny: w komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300657
Ustawa wprowadziłaby możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego odpowiedzialnego za zarząd wyodrębnioną częścią majątku zmarłej osoby (prowadzącej za życia indywidualną działalność gospodarczą). Zarządca byłby umocowany do czynności sądowych i pozasądowych. Zarządcę mógłby wskazać i wpisać go do CEIDG sam przedsiębiorca, co zapewniłoby automatyczną kontynuację działalności. Mógłby nim być prokurent. Alternatywnie, osoby uprawnione mogłyby powołać zarządcę sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny miałby obowiązek zarządzania przedsiębiorstwem zasadniczo aż
do momentu dokonania działu spadku albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z innych przyczyn. Instytucja
zarządcy miałaby być stosowana także do wspólników spółek cywilnych.

 

PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Etap legislacyjny: RM skierowała projekt do Sejmu, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295220
Założeniem Rady Ministrów jest m.in. to, że dzięki ustawie „wyeliminowane zostaną wątpliwości prawne, na jakich zasadach firmy zagraniczne (ich oddziały i przedstawicielstwa) mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce”. Przesłanką do wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego, który utworzył oddział w Polsce, będzie naruszenie prawa przez przedsiębiorcę, a nie oddział. Wpis przedstawicielstwa do rejestru ma być ważny 2 lata – z możliwością przedłużenia.

PRAWO PRACY
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W celu ułatwienia godzenia obowiązków opiekuńczych z pracą wprowadzona zostanie, od 1 stycznia 2018 r.,
możliwość przyznania pracodawcy lub przedsiębiorcy grantu na telepracę za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo
przedsiębiorca może otrzymać z Funduszu Pracy grant w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzeniaza pracę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

PRAWO PRACY
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Etap legislacyjny: przed głosowaniem w Sejmie po poprawkach Senatu
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1974
Jeśli Sejm odrzuci poprawki Senatu, to już od 1 stycznia 2018 r. zniknie obowiązujący obecnie roczny limit składek wpłacanych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników. Zmiana ta dotyczyć będzie grupy ok. 350 000 pracowników o najwyższych zarobkach, tj. przekraczających ok. 10 700 zł brutto miesięcznie. Senacka poprawka oddala moment wejścia w życie tej zmiany o rok.

PRAWO INSOLWENCYJNE (UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE)
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
Ustawa obowiązuje już od niemal dwóch lat, ale dopiero od 1 lutego ma zacząć funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – platforma elektroniczna obsługująca postępowania, a w szczególności zawierająca orzeczenia i umożliwiająca składanie pism przez uczestników. Niestety dotąd brakuje informacji wskazujących na to, żeby Rejestr rzeczywiście ruszył w przewidywanym terminie. Nie wydano jeszcze aktów wykonawczych.

Za to pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302650/katalog/12457014#12457014 ), który to rejestr zastąpiłby, wg projektodawców, CRRiU. Projekt dostosowuje różne ustawy, w tym np. Prawo upadłościowe i ustawę o KRS, do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/848 z 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, zgodnie z którym państwa członkowskie od 26 czerwca 2018 r. mają prowadzić co najmniej jeden rejestr upadłości. KRZ ma m.in. zawierać dane o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

PRAWO INSOLWENCYJNE (UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
Etap legislacyjny: skierowano do I czytania w komisjach
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2089
Projekt wprowadza instrumenty nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w tym prawo zawieszenia praw z licencji doradcy oraz wgląd do dokumentacji. Sądy w postępowaniach insolwencyjnych będą wybierały syndyka, nadzorcę czy zarządcę w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych na podstawie nowego przepisu ustanawiającego merytoryczne kryteria wyboru. Tylko doradcy, którzy spełnią określone kryteria doświadczenia zawodowego będą mogli obejmować ww. funkcje wobec dłużników o większych rozmiarach lub o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym lub dla gospodarki państwa.

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Od 15 maja będzie można wnosić pisma procesowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tą samą
drogą będzie mógł dokonywać doręczeń sąd. Akta spraw mają być prowadzone i udostępniane już nie tylko w
formie papierowej, ale też elektronicznie.

LOGISTYKA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwaz dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie udostępniania
infrastruktury kolejowej
9 grudnia 2018 r. wejdą w życie niektóre przepisy rozporządzenia dotyczące planowania opóźnień na
udostępnianej infrastrukturze kolejowej oraz opłat za opóźnienia, tj. rekompensat od zarządcy infrastruktury
względem przewoźników.

PRAWO PRACY / STAWKI GODZINOWE

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2018 r. Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w 2018 to 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

OCHRONA ZDROWIA
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
Od 16 lutego zabroniona będzie reklama i promocja usług w zakresie udostępniania solarium, a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia nie będą mogły skorzystać z solarium.

PRYWATNOŚĆ
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) RODO ma być stosowane od 25 maja. Akt wymaga przejrzenia, uzupełnienia i uaktualnienia wszelkich procedur i polityk w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to gotowości administratorów do zgłaszania naruszeń RODO do właściwego organu (a ew. także do podmiotów danych) czy wprowadzanych rozporządzeniem ograniczeń profilowania. Administratorzy danych muszą potrafić spełnić żądania podmiotów danych do „bycia zapomnianym” i do przeniesienia danych. Natomiast umowy o powierzeniu przetwarzania danych powinny, w świetle RODO, zawierać dodatkowe lub bardziej precyzyjne postanowienia niż dotychczas. Wymaga to weryfikacji i ew. renegocjacji umów już obowiązujących, także w świetle bezpośredniej odpowiedzialności przetwarzających dane, niezależnie od modelu biznesowego (np. dostawcy „chmur”). Wreszcie, rzesza przetwarzających będzie musiała powołać inspektora ochrony danych osobowych rzeczywiście znającego się na rzeczy.

PRYWATNOŚĆ
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
Etap legislacyjny: w Radzie Ministrów https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457664#12457664
Ustawa ma uzupełniać RODO w zakresie określonym Rozporządzeniem, a także rozstrzygać o niektórych
kwestiach nieobjętych RODO. Przykładowe odstępstwa od zasad ogólnych zawartych w RODO:
• zgoda na przetwarzanie danych osoby w wieku poniżej 13 lat musi być udzielona przez przedstawiciela
ustawowego;
• uprawnienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do dostępu do wszelkich informacji, w tym danych
osobowych, niezbędnych Prezesowi Urzędu do realizacji zadań podlega ograniczeniu ze względu na tajemnice ustawowo chronione.

 

Ponadto, projekt zakłada m.in., że:
• postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie jednoinstancyjne;
• postępowanie kontrolne nie może trwać dłużej niż miesiąc;
• naruszenie praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych może być podstawą roszczeń niemajątkowych.

MEDIA / KOMUNIKACJA
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Od 1 kwietnia abonenci, którzy są czasowo obecni w państwie członkowskim UE innym niż państwo zamieszkania, będą mieć możliwość, bez dodatkowych opłat, korzystania z przenośnych usług dostępu online do takich treści jak muzyka, gry, filmy, programy rozrywkowe lub wydarzenia sportowe oraz, w razie potrzeby, możliwość np. pobierania danych, tak jak by dokonywali tych czynności w państwie swojego zamieszkania. Dostawcy usług będą mieć prawo weryfikować miejsce korzystania z usług, w tym przez kontrolę adresu IP. Rozporządzenie obejmuje też umowy zawarte i prawa nabyte przed 1 kwietnia.

MEDIA / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie
transgranicznej wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. Rozporządzenie jest efektem wywiązywania się Unii z zobowiązań Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku. Zezwala na dystrybucję kopii chronionych przedmiotów podmiotom, które zostały upoważnione lub uznane przez państwo członkowskie do prowadzenia na zasadzie niekomercyjnej działalności na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji. Początkowa data stosowania Rozporządzenia to 12 października.

PRYWATNOŚĆ / KOMUNIKACJA
Projekt – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz
ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w
sprawie prywatności i łączności elektronicznej)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
Etap legislacyjny: debata w Radzie http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010
Komisja Europejska oczekuje, że rozporządzenie zostanie przyjęte i będzie stosowane nie później niż od 25 maja 2018 r., aby zapewnić spójność z RODO. Nowe przepisy w zakresie e-privacy miałyby objąć usługi ‘over the top’ (OTT), takie jak komunikatory internetowe i usługi telefonii internetowej (voice over IP). Postulowane jest wprowadzenie wyraźnego zakazu blokowania dostępu do stron internetowych formularzami zgody na
przetwarzanie ciasteczek (cookies), gdy nie jest to konieczne do korzystania z danej usługi. Nadzór nad
przestrzeganiem rozporządzenia miałby być sprawowany przez te same organy, które będą właściwe w sprawach RODO.

ROLNICTWO
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wyznaczające ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła. (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Wyznaczony tym Rozporządzeniem szwedzki ośrodek będzie, od 1 listopada, m.in. formułował zalecenia odnośnie metod obliczania, które należy zastosować w ocenie wartości użytkowej i ocenie genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła.

SEKTOR ENERGETYCZNY
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania. (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Od 18 grudnia będą stosowane niektóre techniczne i operacyjne przepisy z zakresu transgranicznego przepływu energii elektrycznej. Celem ogólnym jest m.in. wsparcie wzrostu udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

DZIAŁALNOŚĆ KOSMICZNA
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych
Etap legislacyjny: konsultacje międzyresortowe
http://legislacja.gov.pl/projekt/12300856
Ustawa byłaby pierwszym krajowym aktem prawnym w zakresie polityki kosmicznej. Ma być podstawą utworzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych oraz reguł odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez te obiekty. Według projektu zgoda na wypuszczenie obiektu w przestrzeń kosmiczną będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej.

O Taylor Wessing:
Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią oferującą pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół liczący ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osiągnąć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chcą rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA łączą ugruntowaną wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwiązań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF