...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Santander Universidades we współpracy z British Council ogłaszają nabór na Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council

Santander stypendia

Praca zdalna zawładnęła w ostatnich miesiącach rynkiem pracy. To rozwiązanie sprawiło, że bariery geograficzne mają znacznie mniejszy wpływ na możliwość zatrudnienia w międzynarodowych firmach. Nawet w tych, które nie mają siedziby w kraju zamieszkania osoby aplikującej. Niezmienna wciąż pozostaje potrzeba wykazania się dobrym poziomem znajomości języków obcych w tego typu rekrutacjach. Santander Universidades wraz z British Council w Polsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą pogłębić swoją znajomość języka angielskiego i zdobyć certyfikat IELTS. Santander Bank Polska jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Dla osób, które planują rozpocząć swoją karierę w międzynarodowej firmie, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych, oraz dla wszystkich innych, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje językowe, Santander Universidades we współpracy z Bristish Council stworzył program stypendialny „Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council”. Projekt jest częścią globalnej kampanii Grupy Santander pod hasłem #LifelongLearning promującej ideę uczenia się przez całe życie.

Santander od lat angażuje się we wspieranie środowisk akademickich na świecie. Staramy się przez nasze działania tworzyć platformę, która wspiera edukację i tworzy przestrzeń do współpracy między studentami, uczelniami a światem biznesu. W trakcie pandemii zaobserwowaliśmy, że wśród absolwentów uczelni i pracowników wielu firm wzrosła potrzeba przekwalifikowania czy pogłębienia kompetencji, które dotąd nie były im niezbędne. Z drugiej strony widzimy, że dynamicznie zmienia się zakres kompetencji, których obecnie oczekują pracodawcy od kandydatów na określone stanowiska. Ze względu na popularyzację pracy zdalnej, ograniczenia geograficzne przestają być kluczowe na rynku pracy a coraz więcej osób poszukuje możliwości pogłębienia kompetencji językowych. Dlatego uruchamiamy kolejną edycję Stypendium Językowego w partnerstwie z British Council w Polsce. Aplikować może każdy, kto ukończył 18 lat, niezależnie od wykształcenia, doświadczenia czy statusu zawodowego.

Wojciech Leśniewski, Dyrektor Santander Universidades w Polsce

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council oferuje 500 miejsc na e-learningowy kurs języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności. Najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska wsparcie w przygotowaniu oraz możliwość bezpłatnego zdania egzaminu IELTS. Projekt kierowany jest do studentów, absolwentów oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcą rozwijać kompetencje językowe.

Do udziału w stypendium można aplikować do 6 czerwca 2021 r., do godz. 23:00 poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts

Głównym celem British Council jest tworzenie programów, które zaspokajają potrzeby i ambicje młodych ludzi, wspieranie ich rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego, a także promowanie otwartych i inkluzywnych społeczności. Next Generation, najnowsze badanie szczegółowo analizujące polskie pokolenie młodych dorosłych, pokazało wyraźnie, że ambicja, umiejętności i ciężka praca to najważniejsze czynniki decydujące o udanym życiu. Wskazało je aż 80% respondentów. Mimo, iż Polska plasuje się bardzo wysoko w rankingach biegłości w znajomości angielskiego, młodzi ludzie często deklarują, że nie czują się wystarczająco przygotowani językowo do międzynarodowych wyzwań. Tymczasem to umiejętność, która otwiera wiele drzwi, pozwala sięgać po lepszą przyszłość, poszerza perspektywy. Stypendium językowe realizowane z Santander Bank Polska to kolejna inicjatywa, dzięki której możemy wspólnie wspierać ambitne osoby.

Colm McGivern, Dyrektor British Council w Polsce

Santander Bank Polska, który od lat wspiera szkolnictwo wyższe i edukację realizując program Santander Universidades, prowadzi jednocześnie rekrutację na wiele innych projektów stypendialnych. Pełną ich listę można znaleźć na stronie platformy santander-grants.com.


Źródło: Santander Bank Polska

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kolejna edycja programów stypendialnych fundacji, działającej w PKN ORLEN rozstrzygnięta

Fundacja „ORLEN - DAR SERCA” przyznała łącznie 237 stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach dwóch programów stypendialnych: Dla Płocka i powiatu płockiego oraz Dla Orłów. Laureaci, czyli uczniowie szkół regionu zostali docenieni za ponadprzeciętne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz za pracę na rzecz społeczności lokalnych.

– Prowadzone przez nas programy stypendialne to jeden z najważniejszych obszarów działań Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” – mówi Prezes Fundacji Katarzyna Różycka. – Praca z tak zdolną i zaangażowaną społecznie młodzieżą to przyjemność. Obserwowanie rozwoju tych młodych ludzi i ich dalszej ścieżki kariery potwierdza, że są to osoby wartościowe, które zasługują na docenienie ich pasji i działań. Szczególnie cieszy mnie to, że w tym roku do grona naszych podopiecznych dołączyła grupa nowych uczniów, których rozwój będziemy śledzić z uwagą – dodaje Katarzyna Różycka.

Tegoroczna Gala była wyjątkowa, bo była jednocześnie jubileuszem 10-lecia programu stypendialnego Dla Płocka i powiatu płockiego. W ramach obecnej edycji 124 uczniów z pasją co miesiąc otrzyma środki na realizowanie swych celów naukowych, sportowych i społecznych.

Obok stypendystów z Płocka, na Gali gościli także laureaci programu Dla Orłów. – W PKN ORLEN oraz Spółkach Grupy duży nacisk kładziemy na rolę życia rodzinnego i rodziny. Obok licznych programów, które wspierają naszych pracowników i ich rodziny na co dzień, podejmujemy także działania takie jak programy stypendialne. Tylko w tym roku Fundacja przyznała aż 113 stypendiów najzdolniejszym dzieciom – także tym uzdolnionym sportowo – z PKN ORLEN i Grupy ORLEN –  mówi Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN, Członek Zarządu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

Uzyskanie stypendium w obu programach Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”  wymaga spełnienia kilku warunków. Najważniejszym z nich jest, w przypadku stypendiów naukowych, odpowiednia wysokość średniej – co najmniej 4,7. Dodatkowe punkty uczniowie otrzymują za osiągnięcia wychodzące poza standardowy program nauki – udział w olimpiadach, konkursach oraz za pracę  społeczną. Od sportowców oczekuje się przede wszystkim wybitnych wyników w uprawianej dyscyplinie, ale również średniej nie niższej niż 4,0. Z kolei uczniowie pracujący społecznie musieli przede wszystkim udokumentować działalność na rzecz innych oraz legitymować się średnią na poziomie 4,5.
Warto przypomnieć, że Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” obok wspomnianych programów prowadzi także program dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka oraz funduje stypendia specjalne jak na przykład stypendium „Pełnia życia” – czteroletnie stypendium skierowane do medalistów Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Stypendia zostały wręczone podczas uroczystej gali  w ORLEN ARENIE w Płocku. Uroczystość uświetnił  wykład motywacyjny Tomasza Grzywaczewskiego – podróżnika, dziennikarza oraz autora książki „Przez dziki Wschód”, za którą otrzymał Nagrodę Magellana 2012. Jest pomysłodawcą Long Walk PLUS Expedition – głośnej wyprawy śladami ucieczki z gułagu Witolda Glińskiego oraz współautorem dokumentalnego filmu opowiadającego o tej wyprawie. Pasjonuje się poszukiwaniem i odkrywaniem zapomnianych opowieści. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Uczestnik wyprawy do Kamerunu „Vivat Polonia 2016” śladami polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego.

W wydarzeniu wzięli również udział laureaci z poprzednich edycji programów, co sprzyjało wymianie wiedzy i spostrzeżeń.

Nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w EŚW notowana w światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Dysponuje zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczna prowadzi poprzez największą w regionie EŚW sieć blisko 2800 stacji paliw. PKN ORLEN jest również największym przemysłowym producentem energii elektrycznej o mocach na poziomie 1,9 GWe, zaś w obszarze wydobycia dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2017 r. wyniosły 153 mln boe.

PKN ORLEN