...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Co pomoże młodym w pracy?

Zwolnieni z Teorii

Mogłoby się wydawać, że wchodzeniu na zawodowe szczeble muszą towarzyszyć nudne praktyki czy wyczerpujący staż. Nie musi tak być. Jak wynika z badania Pracuj.pl (2021) większość młodych osób wchodzących na rynek pracy ma czym się chwalić, pomimo braku doświadczenia zawodowego. Tym elementem są dodatkowe aktywności. Z badania wynika, że tylko co czwarty respondent nie angażował się w żadne niestandardowe działanie podczas studiów. Jakimi dodatkowymi aktywnościami chwalą się młodzi pracownicy? W gronie trzech najczęściej wymienianych znalazły się dodatkowe kursy językowe (36%), wolontariat w organizacjach społecznych (35%), działalność w kołach naukowych (29%) oraz organizowanie własnych projektów i zaangażowanie w organizacje studenckie (po 26%) Te ostatnie według ekspertki Pracuj.pl cieszą się największym uznaniem wśród rekruterów, bo świadczą o dużej samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej kandydata lub kandydatki. – Ponad połowa kandydatów angażujących się w dodatkowe aktywności, którzy brali udział w naszym badaniu podkreśla, że rekruterzy zauważyli i docenili ten punkt w ich CV.

Prowadzenie samodzielnych projektów prospołecznych czy związanych z hobby jest bardzo istotne zwłaszcza na początku kariery. Są one wówczas dla pracodawcy ważnym sygnałem zdolności, zapału i aktywności kandydata, nawet jeśli nie ma on jeszcze za sobą dużej historii zatrudnienia. Podobne działania to także zawsze świetny pretekst do rozmowy z rekruterem o naszych mocnych stronach.

Aleksandra Skwarska, PR & CSR Manager w Grupie Pracuj

To jak ważne są te doświadczenia potwierdza historia osiemnastoletniej Marty Radeckiej z Będzina i zespołu #TOgether, który podejmował problem pewności siebie wśród nastolatków. Przez cały rok szkolny Marta z zespołem rówieśników organizowała transmisje na żywo w mediach społecznościowych, które miały przedstawić zakończone sukcesem historie osób walczących z pewnością siebie oraz dyskusje z psychologami czy pedagogami.

Robienie własnego projektu społecznego pomogło mi finalnie zdobyć pracę w biurze podróży jako animator. W tej pracy trzeba być otwartym, a dzięki projektowi musiałam dużo rozmawiać z ludźmi i ćwiczyć tę umiejętność. Pracodawca zauważył moje kompetencje w projekcie, wybrał mnie do finalnych stu kandydatów z tysiąca aplikujących i na koniec postawił na mnie, mimo że wśród kandydatów było dużo ludzi starszych ode mnie. Potem dowiedziałam się, że rekruter docenił moje doświadczenie organizacyjne, bo w projekcie odpowiadałam z relacje z mediami i sponsorami, co wymaga m.in. komunikatywności.

Marta Radecka

Czy czasy pandemii i lockdownu to dobry moment na rozwijanie kompetencji społecznych? Jak twierdzi Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii nawet w tym trudnym czasie młodzież ma szansę rozwinąć jedną z najcenniejszych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców tj. umiejętność pracy w grupie. Z badań fundacji wynika, że aż 3/4 uczestników ją rozwinęło podczas realizacji własnego projektu społecznego w czasie, w którym szkoły były zamknięte.

Sprawdziliśmy to i wiemy, że według badanych realizacja projektów w ramach naszej olimpiady przyczyniła się do rozwinięcia przez nich kluczowych kompetencji tj. umiejętność pracy w grupie, umiejętność samoorganizacji i kreatywność – i to pomimo działania w większości zdalnego. To uniwersalne umiejętności, które przydadzą się naszym uczestnikom w zasadzie niezależnie od wybranej ścieżki kariery zawodowej.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Czy działalność społeczna może pomóc w znalezieniu pracy? Chudaś odpowiada twierdząco, podając przykłady młodzieży realizującej z rówieśnikami kampanie społeczne wspierającą lokalne firmy prowadzone przez seniorów, przerabiające brzydkie graffiti na kolorową sztukę street artu czy promowanie porad ekologicznych w zakresie niemarnowania żywności.

Często rodzice lub nauczyciele pytają, dlaczego młodzież ma poświęcać czas na akcje społeczne, zamiast wykorzystywać go jak najwięcej na naukę do egzaminów. Wydaje im się, że to, co kiedyś zapewniło im sukces, dzisiaj również jest jego gwarancją. Czasy się zmieniły. Doświadczenie w pracy w zespole nad prawdziwym przedsięwzięciem to dodatkowe punkty w CV. Dla młodych przed pierwszym doświadczeniem zawodowym to szczególnie cenne.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Badania Zwolnionych z Teorii potwierdzają, że dzięki realizacji projektu młodzi ludzie odważniej szukają pracy (½), a prawie 1/3 uważa, że realizacja projektu była na tyle dobrze widziana podczas rekrutacji, że przyczyniła się do wybrania właśnie ich na stanowisko pracy.

Działanie społeczne w pandemii

Jak pokazują badania, działanie społeczne młodych w pandemii koronawirusa wzmacnia dobrostan psychiczny. Z badania „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” (2021) wynika, że nastolatkowie, którzy działali społecznie w czasie lockdownu, jaśniej widzą swój życiowy cel (o 12%) oraz pewniej kreślą rozwój osobisty (o 12%) od tych, którzy nie angażowali się społecznie. Dodatkowo uczniowie ci mają wyższe poczucie autonomii (ponad 7%) oraz pozytywne relacje (ponad 7%) niż ich rówieśnicy. Według organizatorów olimpiady społecznej Zwolnieni z Teorii odporni na lockdown to ci, którzy działając dla innych, troszczą się o siebie.

Liczne ekspertyzy wskazują, że pandemia wpłynęła nie tylko na tryb nauki, ale również rozwój młodych ludzi.

Włożyliśmy wiele wysiłku, by pomóc tysiącom młodych ludzi w tym trudnym czasie. Dostosowaliśmy olimpiadę projektów społecznych całkowicie do trybu online, aby młodzi mogli działać bezpiecznie i efektywnie. Obserwując ich zachowania i wypowiedzi w tej pandemicznej edycji olimpiady, postawiliśmy hipotezę, że organizacja projektów społecznych pomaga im lepiej przetrwać czas lockdownu niż ich rówieśnikom. Teraz mamy potwierdzenie, że działanie społeczne pozytywnie wpływa na ich dobrostan psychiczny.

Aleksandra Chudaś z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Badanie Fundacji Zwolnieni z Teorii zostało przeprowadzone w maju 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1520 osób w ramach grantu Google.org przez badaczy z fundacji Stocznia. Drugie badanie dotyczące dobrostanu młodzieży zostało przeprowadzone na potrzeby raportu „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” metodą ilościową CAWI w maju 2021 roku w dwóch grupach: uczniów, którzy brali udział w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2020/21 nie angażowali się w żadne działania społeczne. Więcej o olimpiadzie projektów społecznych na stronie www.zwolnienizteorii.pl.


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rusza letnia szkoła Akademii Liderów. Bezpłatny program dla młodzieży zainteresowanej projektami społecznymi

projekty społeczne dla młodych

Młodzież z całej Polski, uczestnicząca w Akademii Liderów, organizowanej przez Fundację Świętego Mikołaja będzie miała szansę zrealizować 23 projekty społeczne. Wśród nich są m.in: projekt międzypokoleniowy wspierający wymianę doświadczeń i kompetencji przedstawicieli różnych grup wiekowych, projekt związany z zebraniem dokumentacji o zabytkach gotyku znajdujących się na Północno-Wschodnim Mazowszu, projekt podejmujący trudny i rosnący problem cukrzycy w Polsce czy projekt propagujący ochronę pszczół. W tegorocznej edycji wyłoniono 31 młodych aktywistów z różnych województw Polski, którzy wezmą udział w 10- dniowej letniej szkole, startującej pod koniec lipca. Hasło przewodnie tej edycji Akademii Liderów to „Działaj! Się nie poddawaj”.

Antonina-GrzadkowskaTegoroczna edycja na pewno będzie wyjątkowa. Po ciężkim roku naznaczonym pandemią i przedłużającym się nauczaniem zdalnym, niezwykle ważne staje się popularyzowanie inicjatyw, pokazujących młodym ludziom, że mogą zmieniać świat na lepszy i realizować wspólnie ciekawe projekty społeczne. Dzieci i młodzież, co podkreślają m.in. eksperci Polskiej Akademii Nauk są grupą najbardziej narażoną na negatywne skutki izolacji, dlatego tak istotna jest możliwość organizowania projektów, w których będą mogli działać i aktywizować innych do podejmowania inicjatyw społecznych.

Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

Celem szkoły letniej zorganizowanej dla uczestników Akademii Liderów jest przede wszystkim przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia projektów. Zaproszeni przez Fundację eksperci uczą akademistów jak postawione cele przekuć w konkretny plan działania, jak budować harmonogram i budżet projektowy, jak przekonywać partnerów do wspólnego działania oraz jak mądrze przewodzić zespołowi wolontariuszy. Program szkoły letniej składa się z dwóch istotnych elementów: szkolenia nastawionego na rozwój kompetencji i spotkań z gośćmi specjalnymi, wyjątkowymi osobami ze świata biznesu, polityki, nauki oraz kultury.

Antonina-GrzadkowskaMłodzież ma ograniczone możliwości nauczenia się podstaw zaangażowania obywatelskiego w praktyce w szkole. Dlatego kwestia aktywizacji młodych osób, rozwoju wolontariatu i kompetencji liderskich jest także realizowana przez organizacje pozarządowe. Przykładem takich działań jest prowadzony przez nas program Akademia Liderów. Uczestnicy, wyłonieni w rekrutacji do programu są z nami od momentu pomysłu na swój własny projekt społeczny, poprzez szkołę letnią młodych liderów, na czas realizacji własnych autorskich projektów otrzymują wsparcie indywidualnego tutora. Na koniec programu spotykamy się, aby podsumować projekty młodzieżowe i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Każdy z uczestników otrzymuje także roczne stypendium dedykowane na rozwój talentów.

Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

W 2021 roku projekt Akademii Liderów jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Finansowanego z Funduszy EOG.


Źródło: Fundacja Świętego Mikołaja

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kamila Malanowicz poprowadzi zespół marketingowy Zwolnionych z Teorii

Kamila Malanowicz

Kamila Malanowicz pracowała wcześniej w działach strategii w czołowych agencjach reklamowych w Polsce: DDB, VML oraz PZL. Obsługiwała takich klientów jak: McDonald’s, Mondelez Polska, Danone, PZU oraz Johnson&Johnson. Doświadczenie zawodowe gromadziła także w domu mediowym Value Media i Jeronimo Martins. Łącznie posiada 10 lat doświadczenia zawodowego zwieńczone nagrodami branżowymi m.in. Effie. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania, a także Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów User Experience Design na Uniwersytecie SWPS. Swoją chęć działania społecznego realizowała między innymi w organizacjach takich jak Toastmasters czy Geek Girls Carrots.

Od ponad 2 lat pracuje w Fundacji Zwolnieni z Teorii, która zajmuje się angażowaniem młodych ludzi do realizowania własnych projektów społecznych z wykorzystaniem nowych technologii. Przez ten czas, jako Brand Manager, była odpowiedzialna m.in. za kampanię „Bądź ich inspiracją” skierowaną do nauczycieli, kampanię „#CONTRA19” aktywizującą młodzież do aktywności społecznej w czasie pandemii czy kampanię rekrutującą młodzież do realizacji projektów społecznych. Obecnie awansowała na stanowisko Chief Marketing Officer. W nowo utworzonym dziale są także Martyna Fibich, Joanna Chabrowska oraz Emilia Kaczmarek.

Martyna Fibich swoją historię z Fundacją Zwolnieni z Teorii zaczęła 7 lat temu, od zrealizowania trzech własnych projektów społecznych – w tym nagrodzony Złotym Wilkiem za najlepszy projekt społeczny w Polsce. To doświadczenie zdeterminowało jej dalsze wybory. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ze specjalizacją zarządzania projektami. Obecnie rozwija się w kierunku kreatywnym. W Fundacji Zwolnieni z Teorii prowadzi część kampanii marketingowych.

Joanna Chabrowska jest studentką Uniwersytetu SWPS na kierunku School of Ideas, w ramach którego uczy się projektować innowacje. Od zawsze ciągnęło ją do interdyscyplinarnych wyzwań, dlatego, zanim zaczęła pracę w Fundacji Zwolnieni z Teorii, projektowanie innowacji łączyła ze studiowaniem socjologii i kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W przerwach od przygotowywania komunikacji dla grupy Nauczycieli Zwolnieni z Teorii odpowiada za cały content video w Fundacji. Od prawie roku współpracuje z Fundacją Pro Akademika i tworzy szkolenia dla nauczycieli, pomagając im zdobyć kompetencje przydatne w edukacji zdalnej.

Emilia Kaczmarek ma na swoim koncie trzy projekty społeczne zrealizowane w ramach Zwolnionych z Teorii (w tym dwa nagrodzone Złotym Wilkiem). Jest prezeską fundacji Akcja Menstruacja, która jako pierwsza w Polsce walczy z ubóstwem menstruacyjnym. Za swoją działalność została wyróżniona przez Wysokie Obcasy na liście „50 śmiałych kobiet 2020 r.”. Laureatka nagrody „25 under 25” magazynu Forbes w kategorii „Wspieranie różnorodności”. W Fundacji Zwolnieni z Teorii dba o komunikację z uczestnikami olimpiady, będąc dla nich żywym przykładem, że warto realizować działania społeczne.

Zgłoś się do 11. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://brief.pl/kreatywni/zgloszenia/


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mam swoje Alle, czyli jak młodzież wspiera swoje lokalne społeczności

Zwolnieni z Teorii

  • Młodzież w pandemii działa społecznie z domu.
  • Program „Mam swoje Alle” organizowany przez Zwolnionych z Teorii oraz Allegro umożliwia zbiórki na realizację projektów społecznych.

Żeby wprowadzić realną zmianę, warto rozejrzeć się dookoła i naprawianie świata zacząć od swojej najbliższej okolicy. Młodzież w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii pozytywnie wpływa na swoje otoczenie bez wychodzenia z domu. Uczennice IX LO w Bydgoszczy z projektu RE:fashion poprzez działania online uświadamiają, jak szkodliwa jest szybka moda i propagują przerobienie starej odzieży oraz wybieranie ekologicznych marek.

Licealiści i studenci z Olsztyna, Poznania, Lublina, Torunia, Gdańska i Szczecina zrzeszeni w projekcie „Korona nie z bajki”, planują stworzyć i wydać książkę dla dzieci tłumaczącą w przystępny sposób pandemię koronawirusa. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu w projekcie Krew Wzywa Krew zachęca do aktywnego i regularnego uczestnictwa w oddawaniu krwi oraz edukuje ludzi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie te projekty by pozyskać fundusze na realizację i zaangażować do działania społeczność lokalną korzystają z programu „Mam swoje Alle”.

Aby zrealizować własny projekt społeczny w ramach programu „Mam swoje Alle” uczniowie zakładają projekt na zwolnienizteorii.pl, by dokładnie zaplanować swoje działanie. Następnie poprzez platformę Allegro Lokalnie organizują zbiórkę, docierają do sąsiadów oraz przedsiębiorców ze swojej okolicy i współpracują z nimi, sprzedając na rzecz swojego projektu przedmioty lub cegiełki. Mogą to być na przykład dyplomy lub podziękowania dla darczyńcy.

Młodzież może skorzystać z pomocy Allegro przez cały okres trwania swojego projektu, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający zdobycie kompetencji e-commerce. Dodatkowo 15 najlepszych projektów otrzyma od Allegro wsparcie w postaci mentoringu eksperta, wyróżnienie zbiórki na platformie Allegro Lokalnie oraz warsztaty dotyczące promocji projektów społecznych. Dzięki temu młodzież będzie miała okazję do rozwinięcia kompetencji takich jak – strategiczne myślenie, przedsiębiorczość czy orientacja na cel.

W ciągu sześciu miesięcy wszystkie aktywne na Allegro Lokalnie fundacje, stowarzyszenia i szkoły zebrały ponad 260 tysięcy złotych! Cieszymy się, że angażujemy w działania na rzecz lokalnych społeczności również młodych ludzi, którzy dzięki zbiórkom na Allegro Lokalnie zbierają budżet na realizację swoich projektów społecznych. Uczestnicy olimpiady mogą poznać mechanizm funkcjonowania e-commerce, zgłębić tajniki sprzedaży i zakupów online, a zebrane doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłej karierze młodych przedsiębiorców.

Karol Czupryński, dyrektor segmentu C2C, Allegro Lokalnie

Uczestnicy prowadząc prawdziwe projekty społeczne, rozwijają kompetencje przyszłości takie jak współpraca, komunikacja interpersonalna czy przywództwo.

W projektach społecznych wyjątkowe jest to, że działając dla innych, uczysz się dla siebie. Co roku tysiące młodych osób zdobywa w Zwolnionych z Teorii praktyczne doświadczenie działając na rzecz lokalnej społeczności. Organizowanie zbiórki na Allegro Lokalnie to dla nich możliwość na rozwój kompetencji przyszłości, które trzeba trenować w praktyce. Takie działanie sprzyja budowaniu i pielęgnowaniu relacji społecznych, za którymi młodzi tak bardzo tęsknią, kiedy budynki szkół są zamknięte.

Rafał Flis z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Współpraca z Allegro to kolejny krok w rozwoju Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która już teraz daje możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych. Większość projektów przy realizacji projektu w Zwolnionych z Teorii można wykonać całkowicie za pośrednictwem komputera czy telefonu. Z myślą o bezpieczeństwie uczestników wprowadzono także zmiany w regulaminie, by realizacja projektów w czasie pandemii była bezpieczna. Więcej o programie na stronie www.mamswojealle.pl .


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wielki Finał Zwolnionych z Teorii, czyli najlepsze młodzieżowe projekty społeczne w Polsce

Wielki Finał

Aktywne działanie zamiast uczenia się w szkolnej ławce – właśnie zakończyła się rekordowa pod względem udziału młodzieży edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest edukacja młodzieży oparta na praktyce i doświadczeniu. Każdego roku punktem kulminacyjnym olimpiady jest Wielki Finał, podczas którego wybierane są zespoły młodzieżowe otrzymujące Złote Wilki – nagrody za najlepsze zrealizowane projekty społeczne w Polsce. Jak zauważają uczestnicy, udział w olimpiadzie to jedna z niewielu okazji, kiedy młodzież działając dla innych, zdobywa dla siebie kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna.

  • Coraz więcej nastolatków działa społecznie, wskazuje Fundacja Zwolnieni z Teorii – organizator olimpiady angażującej do przedsiębiorczości społecznej w Polsce
  • Pomimo pandemii koronawirusa młodzi ludzie nadal chcą działać w swoim otoczeniu i realizują projekty zespołowo dzięki nowym technologiom

Gala Wielkiego Finału 2020, którą poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber, odbyła się 16 czerwca o godz. 19. Tym razem, w odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę, wydarzenia online.

We wtorek świętowaliśmy sukces ponad 4 tysięcy tegorocznych finalistów – to tyle co przez dwa ostatnie lata razem wzięte. Myślę, że ich sukces nigdy nie był tak czytelny jak właśnie w czasach pandemii. Po pierwsze, wszyscy mieliśmy okazję przekonać się jak ważna jest solidarność, serdeczność i podawanie pomocnej dłoni. To właśnie działanie z myślą o innych pozwalało nam radzić sobie z pandemią. A każdy z uczestników olimpiady, robiąc swój projekt społeczny, nie tylko sam dał pokaz swojej współczującej, empatycznej postawy, ale jeszcze zainspirował innych do zaangażowania.

Równolegle do robienia czegoś prawdziwie dobrego, dla uczestników olimpiady był to także intensywny kurs samorozwoju. I tu także kontekst pandemii jest szczególny. Każdy finalista to już wie, że nie ma jasnego i powtarzalnego przepisu na stworzenie własnej inicjatywy. Jest za to umiejętność działania pod presją. Jest kompetencja radzenia sobie z nieprzewidzianymi trudnościami. Ostatnie miesiące pokazały niezwykle wyraźnie jak istotne są te kompetencje nie tylko w lokalnych projektach społecznych, ale w tematach najwyższej wagi i światowej skali. I nieważne czy tym razem poradzili sobie lepiej czy gorzej z wyzwaniami podczas realizowania projektu. Ważne, że mają już to doświadczenie. To dzięki temu, jeśli chodzi o przyszłość, mogę im wszystkim dziś z pełnym przekonaniem powiedzieć – jesteście w świetnej formie.

Specjalnie dla BRIEF Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Paula Bruszewska
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Realizowanie projektów społecznych jeszcze nigdy nie było tak aktualne jak w okresie pandemii. Z jednej strony pokazała nam ona, jak ważne jest mobilizowanie się we własnym otoczeniu i pomaganie innym, a z drugiej, jak bardzo internetowy świat przyspieszył. Pandemia sprawiła, że mamy do czynienia z jeszcze większą automatyzacją niż do tej pory, co pokazuje, że kompetencje przyszłości, o których przydatności myśleliśmy w perspektywie najbliższych lat, stały się już dzisiaj kompetencjami teraźniejszości.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

W tegorocznym Wielkim Finale wręczono aż 16 Złotych Wilków. Kategorie standardowo podzielone były na zwycięskie projekty według formatu oraz według tematu. Nowością w tegorocznej edycji, w odpowiedzi na nieoczekiwane dostosowywanie projektów do wymagań związanych z pandemią, była nagroda specjalna w postaci Złotego Wilka za zmianę.

Ostatnie miesiące pokazały nam jak bardzo ważną kompetencją, nie tylko w realizowaniu projektów społecznych, ale także w szkole czy biznesie, jest umiejętność zarządzania zmianą. Pandemia spowodowała, że taką umiejętnością musiała wykazać się większość uczestników olimpiady. Jednak po wielu rozmowach z uczestnikami okazało się, że bardzo dużo projektów zarządzało zmianą już wcześniej, dlatego podjęliśmy decyzję, że konieczne jest stworzenie takiej kategorii, doceniającej niezbędną już kompetencje w dzisiejszym świecie.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Zwycięzcą nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę został projekt „Code::Girls”, czyli kampania społeczna pokazująca potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki.

Code::Girls jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ sama doświadczyłam dyskryminacji ze względu na płeć. Poruszenie tematu seksizmu dotyczącego kobiet w IT, przeprowadzenie kampanii internetowej oraz stworzenie międzynarodowej konferencji nie było proste, ponieważ wielokrotnie spotykałyśmy się z hejtem czy wyśmianiem naszych działań. Jednak nieustannie napływające komentarze dziewczyn o tym, jak ważny jest dla nich nasz projekt utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka inicjatywa w społeczeństwie jest naprawdę potrzebna i pomoże wielu osobom w zdobyciu pewności siebie.

Specjalnie dla BRIEF Agnieszka Mańke, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Kobiety w IT (nie)możliwy sukces”. Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak wraz z pomocą naszego partnera, firmy Enea, dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z 6 różnych państw.

Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrodzone projekty wybierane według formatu, podzielone zostały na 4 kategorie takie jak zbiórka charytatywna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny i reklama społeczna. Najlepszy w kategorii projekt technologiczny okazał się „Waggle.pl”, nowoczesna platforma, której celem jest zachęcanie do aktywnego trybu życia w czasach, kiedy kondycja fizyczna nie jest priorytetem.

W trakcie tych kilku miesięcy udało nam się stworzyć od zera stronę internetową, która jest w stanie wskazać jeden z ponad 170 punktów sportowych na terenie Wrocławia i okolic. Nasz pomysł był prosty. Wiele osób chce się ruszać, ale nie zawsze wie gdzie może to robić. Do tej pory już 3 tysiące osób postanowiło sprawdzić naszą stronę.

twórcy projektu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej

W kategorii zbiórka charytatywna najlepszym projektem okazała się „Akcja Menstruacja”, podczas której zorganizowano ogólnopolską zbiórkę środków higieniczno-sanitarnych dla tych kobiet, których nie stać na ich zakup oraz akcję humanitarną dla kobiet w Kamerunie.

Zwolnieni z Teorii to niezwykła olimpiada, która jednoczy ludzi mających wspólny cel: tworzenie lepszego jutra. Chciałyśmy dołożyć się do tego „tworzenia” i mimo presji związanej z maturalną otoczką, postanowiłyśmy stawić czoło ubóstwu menstruacyjnemu, o którym do tej pory w naszym kraju się nie mówiło. Akcja Menstruacja to efekt miesięcy ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć – BYŁO WARTO. Po roku działalności, przeprowadzeniu wielu akcji humanitarnych oraz przekształceniu projektu w fundację, wiemy że jesteśmy na dobrej drodze do odtabuizowania okresu (i problemów z nim związanych) w mentalności Polaków!

Specjalnie dla BRIEF Julia Kaffka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Dzięki programowi REBELKI, miałyśmy okazję poznać inne aktywne dziewczyny, które chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Naładowane pozytywną, siostrzeńską energią, postanowiłyśmy, że nasze działania skierowane będą na pomoc kobietom. Wybrałyśmy temat, którym nikt w Polsce nie zajmował się wcześniej na większą skalę i na dodatek budził spore kontrowersje. Zawsze miałyśmy jednak wsparcie ze strony Zwolnionych, co wpłynęło na nasze późniejsze decyzje – zdecydowałyśmy się na kontynuowanie projektu i założenie fundacji, ponieważ ubóstwo menstruacyjne wciąż pozostaje problemem nierozwiązanym, a my nie lubimy niedokończonych spraw.

Specjalnie dla BRIEF Emilia Kaczmarek, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Dzięki nam polska telewizja po raz pierwszy poruszyła temat ubóstwa menstruacyjnego. Chciałybyśmy, aby środki menstruacyjne były powszechnie dostępne dla tych, którzy ich potrzebują oraz żeby wreszcie zaczęły być postrzegane jako produkt pierwszej potrzeby. Po wielu wzlotach i upadkach oraz roku działalności śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w mentalności Polaków okres przestał być tematem tabu raz na zawsze.

 Magdalena Demczak, uczennica I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Projekty rywalizujące według tematu podzielone zostały na 7 kategorii takich jak: kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. W tych kategoriach Złotego Wilka otrzymało aż 11 projektów. Jednym z nich były „GadkiSzmatki”, zwycięzca kategorii ekologia i natura, czyli pokaz mody online promujący wśród młodzieży ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań.

Naszym projektem chcieliśmy osiągnąć przede wszystkim zmianę myślenia. GadkiSzmatki to nie tylko ekologia i mówienie o tym jak wpływa fast fashion na naszą planetę. Tu chodzi o coś więcej, o świadomość, że jeśli nie zaczniemy działać w jakiejkolwiek sprawie, to nigdy nic się nie zmieni w naszym życiu i na świecie.

Paulina Domek z Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Gadki Szmatki” to odpowiedź na konsumpcjonizm. Chciałam wraz z przyjaciółmi wprowadzić zmianę w mentalności i poczucie, że każdy nasz wybór ma wpływ. Społeczność „Zwolnionych” zaraża właśnie tą chęcią działania, jakby mówili „Wy macie wizję, my narzędzia, just do it!”. Więc działamy. 

Specjalnie dla BRIEF Paulina Talewska, maturzystka Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

W kategorii społeczeństwo obywatelskie nagrodzono projekt „100naStart”, polegający na wydrukowaniu 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla dzieci z dysfunkcjami wzroku.

100naStart
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy, by wydrukować pierwszy na świecie nakład innowacyjnych książeczek zawierających już nie tylko tekst pisany alfabetem Braille’a, ale także czarnodruk i, co najważniejsze, przestrzenne oraz kolorowe ilustracje. Finalnie wydrukowaliśmy nie sto, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale aż 150 książeczek dotykowych. Po zakończeniu pandemii wyślemy je do 28 ośrodków, fundacji i stowarzyszeń pomagających osobom niewidomym. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy ucieszą one tysiące dzieci w całej Polsce i za granicą.

autorzy projektu z II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Wszystkie zwycięskie projekty w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, wraz ze szczegółowymi ich opisami, dostępne są na stronie www.wielkifinal.zwolnienizteorii.pl. Relację z gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.


Źródło: Informacja prasowa Fundacja Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Szkoły uczące proinnowacyjnych kompetencji, czyli Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii

Fundacja Zwolnieni z Teorii

Znane są już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii, jedynego, który zamiast wyników matur, analizuje aktywność społeczną i przedsiębiorcze podejście uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, której celem jest, aby każdy młody człowiek w Polsce mógł zrealizować własną akcję społeczną. Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii wyznacza nowe standardy edukacyjne, ponieważ lista laureatów to szkoły, które nazwałabym najbardziej innowacyjnymi w Polsce. W tym roku w Rankingu znalazło się ich niemal 300. Niech one będą dobrym kompasem dla tych, którzy dziś zastanawiają się, w jakiej szkole chcieliby się znaleźć – mówiła podczas gali Rankingu Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, która wygłosiła przemówienie gratulacyjne oraz laudacje dla pięciu najlepszych szkół.

Gala finałowa Rankingu odbyła się 2 czerwca o godz. 19. W odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę – wydarzenia online. Po raz pierwszy w 6-letniej historii Rankingu sklasyfikowano aż 289 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, w których zrealizowany został przynajmniej jeden projekt społeczny. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłorocznym wydaniu Rankingu. Podczas Gali zaprezentowano 20 najwyżej sklasyfikowanych szkół. – Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii prezentuje szkoły, które robią rzeczy ponadobowiązkowe, bacznie obserwują dokąd zmierza świat i właśnie w tym kierunku podążają ze swoimi uczniami.

Mam wielki szacunek dla młodzieży za to, że mają chęć, aby zmieniać świat. W tej trudnej drodze ku przyszłości, największą pracę zaraz po uczniach wykonują właśnie nauczyciele, którzy wspierają ich na każdym kroku. Jesteśmy naocznymi świadkami, jak zmienia się rola nauczyciela od tego, który uczy i przekazuje wiedzę, do tego który wspiera w rozwoju każdego ucznia indywidualnie, wskazując, które umiejętności może rozwijać. Jest dla niego mentorem. Obecnie nie sztuką jest przekazać komuś wiedzę, lecz pokazać mu, jak do niej dojść, i jak ją umiejętnie wykorzystywać. Do tego trzeba posiadać kompetencje, które można rozwinąć tylko poprzez własne doświadczenie. Takie praktyczne podejście premiuje właśnie nasz ranking .

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Paula Bruszewska
źródło: Propsy PR Non For Profit Sp. z o.o.

Jej słowa potwierdza większość nauczycieli ze szkół, które znalazły się w Rankingu. Z ankiety przeprowadzonej przez organizatora olimpiady wynika, że trzech na czterech nauczycieli, a także i uczniów, wzmocniło swoje wzajemne relacje.

Na linii uczeń-nauczyciel stworzyła się nowa płaszczyzna współpracy. Inspiruje ona obydwie strony, które wspólnie pracują nad rozwiązywaniem realnych problemów: zagadnień z zakresu ekologii, medycyny, ekonomii, ochrony zwierząt, psychologii itp. Pomagać temu może fakt, że kluczowe pytanie jakie zadają sobie uczniowie czy nauczyciele przy realizacji projektu społecznego, to: po co my to robimy, a nie na jaką ocenę.

Józef Marciniszyn, dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie, które znalazło się na pierwszym miejscu w Rankingu

Dwukrotny wzrost liczby szkół, które znalazły się w tegorocznym Rankingu, nie jest dziełem przypadku. W zeszłym roku Zwolnieni z Teorii zaprosili ponad 300 nauczycieli z całej Polski, by razem z nimi wprowadzali projekty społeczne do swoich szkół. Dzięki temu korzysta na tym nie tylko polska młodzież, ale także sami nauczyciele, jak również szkoły, które stają się placówkami coraz bardziej proinnowacyjnymi i atrakcyjnymi dla uczniów.

Niezależnie od tego, na którym miejscu szkoła znajdzie się w rankingu, jest to wielkie wyróżnienie i docenienie pracy społecznej uczniów. Ranking wskazuje szkoły, w których nie tylko nauka jest ważna, ale i to, by uczniowie byli otwarci, przedsiębiorczy czy zaangażowani w życie społeczne. A przecież to właśnie te cechy i konkretne umiejętności będą w dorosłym życiu potrzebne bardziej, niż treści podstawy programowej poszczególnych przedmiotów .

Barbara Niemiec-Falkus, nauczycielka języka polskiego z III LO w ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=b9DNpBvGyAE&feature=emb_logo

 

Cały Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2020 dostępny jest pod adresem: www.ranking.zwolnienizteorii.pl Relację z Gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.

Partnerami Rankingu jest Google.org i Grupa Pracuj. Patronat medialny objęli dziennik Rzeczpospolita oraz portal Onet.

Zgłoś się do 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://kreatywni.brief.pl/


Źródło: Informacja prasowa Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Firmy większego wpływu

Młodzi ludzie coraz chętniej angażują się w projekty społeczne. Mają energię, zapał i chęć do działania, brakuje im tylko czasami nowych, ciekawych pomysłów, które mogliby realizować. Dlatego firmy, świadome wpływu działalności społecznej na rozwój ich biznesu (nie tylko CSR, ale także employer brandingu, HR i budowania marki firmy), pomagają młodzieży wybrać tematy, którymi warto się zająć. Prawie 14 tysięcy uczniów startujących w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, ma w tym roku szansę wziąć udział w jednym z pięciu programów partnerskich firm.

Angażowanie młodzieży w rozwiązywanie kluczowych problemów społecznych wspólnie z biznesem jest nie tylko zmianą świata na lepsze, ale także inwestycją w talenty, które za pewien czas mogą zasilić szeregi tych firm. Dla młodych ludzi to doświadczenie jest bardzo istotne. Seth Bannon, założyciel start upu Amicus, powołuje się na badania, które pokazują, że 47% milenialsów zapytanych o to, co jest celem działalności biznesowej, odpowiedziało, że rozwój społeczeństwa oraz ochrona środowiska, a nie maksymalizacja zysków. Firmom odpowiedzialnym społecznie łatwiej także pozyskać bardzo dobrze wykształconych i przedsiębiorczych młodych ludzi. Jak mówi Bannon, aż 83% studentów MBA jest w stanie rozpocząć pracę za pensję niższą o 15% od oczekiwanej, w firmie, która jest realnie zaangażowana społecznie. – Ludzie chcą mieć poczucie, że zmieniają świat wokół siebie w sposób, który stanowi zmianę na lepsze – mówi David Graeber z London School of Economics w wywiadzie dla The Economist.

Dane Instytutu Gallupa pokazują także, że firmy realizując również misję społeczną i angażując w to swoich pracowników, mogą zarobić 147% więcej na akcji niż ich konkurencja działająca wyłącznie dla zysku. Porównując dwie firmy z tej samej branży i o zbliżonej wartości rynkowej, z których jedna dodatkowo działa społecznie, a druga tylko komercyjnie, to właśnie ta pierwsza ma szansę zanotować większe zyski. Potwierdza to raport AON „2017 Trends in Global Employee Engagement” z którego wynika, że większe zaangażowanie pracowników o 5 punktów procentowych może generować wzrost przychodu dla firmy w kolejnym roku nawet o 3 punkty procentowe. Dodatkowo badania Deloitte pokazują, że pracownicy firm zaangażowanych społecznie identyfikują się z nimi nawet o 300% bardziej niż pracownicy firm wyłącznie nastawionych na pomnażanie zysku.

Wśród palących problemów społecznych w Polsce, na które zwracają uwagę firmy współpracujące już z organizatorami Zwolnionych z Teorii, jest między innymi: marnowanie żywności, brak wysokiej samooceny wśród nastolatków czy nieefektywna segregacja odpadów. Programy partnerskie w ramach Zwolnionych z Teorii, wspierające tysiące młodych ludzi w całej Polsce uruchomiły właśnie m.in. Biedronka, Unilever (Dove) czy Coca-Cola – czołowe firmy zaangażowania społecznego. To pierwszy w Polsce przykład tak usystematyzowanego rozwiązywania biznesowych wyzwań i społecznych zobowiązań korporacji. W ramach programów partnerskich młodzież zdobywa pomysł na realizację projektu oraz bezcenną wiedzę, tzw. know-how, czyli korzystanie z konsultacji doradców merytorycznych i webinariów oraz szkoleń z daną firmą. – We współczesnym świecie firmy działające społecznie są coraz lepiej odbierane. Z jednej strony wymaga tego rynek, trendy zagraniczne, a z drugiej powstała ogromna rzesza świadomych prosumentów, którzy chętniej wybierają marki zaangażowane społecznie – mówi Rafał Flis, wiceprezes Zwolnionych z Teorii.

Organizatorzy Zwolnionych z Teorii, największej olimpiady w Polsce, nawiązują współpracę z biznesem, umożliwiając mu uzyskiwanie jeszcze bardziej efektywnego i pozytywnego oddziaływania na otoczenie. Tematy ważne dla danej firmy i jej  pracowników, okazują się ważne także dla wielu młodych ludzi. Dzięki czemu zyskują jeszcze większe wsparcie i zasięg. – To właśnie tysiące młodych ludzi od Pomorza po Podkarpacie może działać oddolnie i namawiać swoją społeczność np. do niemarnowania żywności, recyklingu, umiejętnego korzystania z nowych technologii czy monitorowania smogu w swoich małych ojczyznach – dodaje Flis.  

Organizatorzy Zwolnionych z Teorii prognozują, że zainteresowanie biznesu zlecaniem zadań społecznych wzrośnie w perspektywie roku o kilka do kilkunastu procent. W szczególności zauważają duże zainteresowanie nowym podejściem do działań społecznych branży farmaceutycznej i energetycznej, w których tkwi wielki potencjał do realizacji kreatywnych pomysłów młodzieży, od organizowania wydarzeń antysmogowych, poprzez kampanie zachęcające do szczepień. Jednak również mniejsze firmy i branże, które nie chcą zostać w tyle za swoją konkurencją, powinny zacząć eksplorować obszary działalności społecznej w swoim otoczeniu. Dla korzyści społecznych, które na pewno przełożą się także na biznesowe.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF