Statuetki XII edycji konkursu Bizneswoman Roku zostały rozdane!

Bizneswoman Roku- Sukces Pisany Szminką

18 czerwca odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród XII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Znamy już wszystkie Laureatki i Laureatów tej edycji! Podczas Gali po raz pierwszy zaprezentowano zwycięzców w kategoriach zamkniętych: Ograniczanie Śladu Węglowego, Female Champion of Change, Male Champion of Change oraz Inspiratorka Roku. Wiemy również do kogo powędrowały nagrody specjalne Fundacji. Laureatki i laureaci to osoby przełamujące schematy oraz wcielające w życie innowacyjne pomysły, które wpływają na życie każdego z nas. Dowiedzmy się kto został w tym roku szczególnie doceniony przez Jury.

Konkurs Bizneswoman Roku pierwszy raz został zorganizowany 12 lat temu przez prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką – Olgę Kozierowską. Inicjatywa stała się największym tego typu konkursem w kraju, a jej celem jest docenienie przedsiębiorczych Polek działających biznesowo, naukowo czy społecznie. Wyróżnione kobiety dzień po dniu walczą nie tylko o swój sukces, ale poprzez własną odwagę realnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość. Bez wątpienia możemy je nazwać współczesnymi role models, czyli wzorami do naśladowania oraz źródłem inspiracji dla każdego, niezależnie od płci. Niepodważalna jest jednak rola laureatek w kształtowaniu postaw młodych i dojrzałych kobiet – historia każdej z nich motywuje do podjęcia działania i spełniania swoich najskrytszych marzeń.

Warto zaznaczyć, że od kilku lat w konkursie nagradzani są również mężczyźni, których zasługi na polu działania na rzecz równości są warte dostrzeżenia.

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Mastercard, kobiety w Polsce kierują prawie trzydziestoma procentami firm. Taki wynik daje nam bardzo dobrą, czwartą pozycję na świecie, natomiast z Polek czyni wzór do naśladowania. W tym roku ich sukcesy są jeszcze bardziej niezwykłe, bo zostały osiągnięte w trudnym czasie pandemii, która pogłębiła dysproporcje i uderzyła przede wszystkim w kobiety. Zmusiła je do pracy na kilka etatów: pracy zarobkowej, wsparcia dzieci w edukacji oraz opieki nad domem i domownikami. Kobiety stały się bohaterkami obecnych czasów, jednocześnie wzbudzając dyskusję o tym, co dziś oznacza słowo „równość.

Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny Mastercard na Polskę, Czechy i Słowację, Partner strategicznego konkursu

Lista Laureatek i Laureatów w kategoriach zamkniętych konkursu:

Female Champion of Change

Tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Female Champion od Change – otrzymała Sandra Subel – Global Head of Diversity and Inclusion w Axel Springer. Nieustraszona liderka, która każdego dnia z odwagą dokonuje zmian na rzecz promowania różnorodności i budowania inkuzywności oraz równowagi płci w firmie, a jej działania mają wpływ na globalną kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa oraz 16 000 pracowników. Jej inicjatywy i pomysły przyczyniają się do praktykowania polityki równych szans na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Male Champion of Change

Nagroda w tej kategorii przypadła w tym roku dwóm wyjątkowym mężczyznom działającym na rzecz równości w biznesie. Pierwszym z nich jest Maciej Herman – Dyrektor Zarządzający LOTTE Wedel, który inicjuje i wspiera wiele projektów włączających osoby z grup dyskryminowanych, ze względu na wiek, płeć, sprawność, narodowość oraz inne czynniki.

Nagroda została również przekazana Michałowi Mierzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Philip Morris Polska i kraje bałtyckie. Zasada równych szans jest w jego organizacji podstawą obowiązujących standardów, a różnorodność oraz inkluzywność są dzięki niemu aktywnie promowane.

Kategoria Male Champion of Change jest dowodem na to, że kobiety nie są same w działaniu na rzecz równouprawnienia w biznesie. Warto pamiętać, że równe szanse, niezależnie od płci, wpłyną pozytywnie nie tylko na życie kobiet, ale również mężczyzn, którzy często również muszą się borykać z bolesnymi stereotypami. Gratuluję obu Laureatom i mam nadzieję, że ich postawa przyczyni się do zmiany w mentalności wielu mężczyzn.

Kamila Cichocka, Dyrektor Marketingu w Microsoft, Partnera Edukacyjnego Konkursu i Partnera Kategorii

Gala bizneswoman roku
Kamila Cichowska i Michał Mierzejewski Fot. Sukces Pisany Szminką

Ograniczanie Śladu Węglowego

Twórcy konkursu Bizneswoman Roku nie pozostają obojętni w stosunku do wyzwań nowoczesnego, szybko zmieniającego się świata. Nowa kategoria Ograniczanie Śladu Węglowego została stworzona wspólnie ze SKANSKA, nowym partnerem konkursu, w odpowiedzi na problem, z którym obecnie zmaga się świat – po to aby wyróżnić firmy wybierające ekologiczną ścieżkę rozwoju.

Nagrodę w tej kategorii otrzymało IKEA Retail Polska. Nagrodę odebrała Agata Czachórska, Country Sustainability Manager z IKEA Retail Polska. Firma od wielu lat sukcesywnie działa w duchu zrównoważonego rozwoju – prowadzi kampanie edukacyjne, minimalizuje ilość odpadów powstałych w sklepach oraz inwestuje w energię odnawialną.

Zarówno społeczeństwo, jak i światowe korporacje są coraz bardziej świadome problemów klimatycznych, czego potwierdzeniem jest rosnąca waga strategii zrównoważonego rozwoju w większości odpowiedzialnych firm. Zrównoważony rozwój to obszar leżący u podstaw działalności Skanska, stanowiący kluczowy element naszego biznesu. Nasza firma nie tylko od lat konsekwentnie działa w tym obszarze, ale przywiązujemy też wielką wagę do popularyzacji wiedzy o zielonych rozwiązaniach i o tym jaki wpływ na środowisko mają nasze codzienne aktywności. Stawiamy na edukację w obszarze ekologii – poprzez program Zielonej Edukacji dla naszych klientów, pracowników i najemców staramy się uświadamiać w jaki sposób można korzystać z ekologicznych rozwiązań w biurowcach. W ten sposób zapraszamy wszystkich do wspólnego zadbania o przyszłość naszej planety.

Karolina Radziszewska, wiceprezeska ds. zasobów ludzkich w spółce biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią

Inspiratorka Roku

Nagrodę Inspiratorka Roku w 12. edycji konkursu przyznano polskiej malarce i ilustratorce Marcie Frej. Jej feministyczna sztuka, dzięki swojej aktualności i bezkompromisowości ma prawdziwą siłę i cieszy się niezwykłą popularnością, a prace Marty towarzyszą wielu akcjom społecznym, walczącym o prawa kobiet i osób wykluczonych. Jak sama twierdz, jej praca cieszy kiedy znajduje odbiorców i kogoś kto może z niej korzystać – to nadaje sens jej życiu i oznacza szansę na zmiany dla całego społeczeństwa.

Nagrody dodatkowe

Obecna sytuacja społeczna w kraju oraz wyzwania nasilone przez pandemię spowodowały, że Jury Fundacji postanowiło przyznać dwie nagrody dodatkowe – za całokształt działalności oraz Nagrodę Specjalną Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Nagroda za całokształt działalności

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Monika Sajkowska – Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jej misją jest to, aby każde dziecko mogło mieć bezpieczne dzieciństwo. Fundacja 30 lat działa na rzecz budowania systemu pomocy i profilaktyki przemocy, a problem ten nigdy nie był spotęgowany tak jak dzisiaj – wraz z pandemią nasiliły się przemocowe zachowania wobec dzieci.

Nagroda Specjalna Fundacji

Nagrodę Specjalną Fundacji Sukces Pisany Szminką otrzymała Sylwia Gregorczyk-Abram, jedna z najbardziej wpływowych prawniczek w kraju. Sylwia wspiera pro bono uchodźców, lekarzy rezydentów, osoby LGBT czy ofiary przemocy domowej, a także jest współtwórczynią wielu inicjatyw obywatelskich.

Sylwia_Gregorczyk_AbramRodzina Sukcesu Pisanego Szminką od lat tworzy wspólnotę kobiet wrażliwych, odważnych i kreatywnych. Jestem zaszczycona, że moje działania zostały docenione przez tak wyjątkowe grono. Ostatni rok pokazał siłę kobiet, które postawione przed jedną z najtrudniejszych prób pokazały, że potrafią się zjednoczyć i być dla siebie oparciem niezależnie od szerokości geograficznej, wyznania, koloru skóry czy orientacji seksualnej. Jesteśmy zmianą, której nikt nie zatrzyma. Działania Fundacji każdego dnia wpisują się w tę naszą wspólną drogę ku lepszej przyszłości. Bardzo dziękuje, że zaprosiłyście mnie do tej wspólnej podróży. Razem możemy więcej!

Sylwia Gregorczyk-Abram

Gdzie obejrzeć Galę?

Zapraszamy do obejrzenia całości wydarzenia na kanale YouTube Fundacji Sukces Pisany Szminką https://www.youtube.com/watch?v=99-AwAeRSso

Pełna lista Laureatek i Laureatów dostępna jest na stronie: https://bizneswomanroku.pl/laureatki/


Źródło: Fundacja Sukces Pisany Szminką

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polki w czołówce rankingu najbardziej przedsiębiorczych kobiet na świecie [RAPORT]

trzy kobiety rozmawiaja

Kobiety stanowią grupę, którą pandemia COVID-19 dotknęła w wyjątkowym stopniu — globalnie aż 87% przedsiębiorczyń prowadzących własną działalność twierdzi, że odczuło jej negatywne skutki. Nieproporcjonalnie duży udział kobiet w branżach, w których sytuacja pogorszyła się najbardziej, wyraźna nierówność w dostępie do technologii cyfrowych w coraz bardziej scyfryzowanym świecie oraz narastająca konieczność poświęcenia się obowiązkom domowym — to tylko niektóre czynniki decydujące o szczególnie trudnym położeniu kobiet w obecnej sytuacji.

Polska w czołówce rankingu MIWE 2020

W ramach tegorocznej, czwartej już edycji badania Mastercard Index of Women Enterpreneurs (MIWE), omówiono wkład przedsiębiorczyń z całego świata w życie społeczne i gospodarcze. Przeanalizowano również czynniki, które ułatwiają rozwój zawodowy kobiet oraz te, które go hamują. Ostateczna wartość indeksu jest średnią ważoną trzech elementów. Pierwszy z nich to udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, czy też aktywność zawodowa kobiet. Drugą składową stanowi dostęp kobiet do zasobów wiedzy i środków finansowych. Trzecim elementem są przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – ogólnie, w tym przez kobiety. Dzięki zastosowaniu unikatowej metodologii i wykorzystaniu publicznych danych udostępnionych przez wiarygodne podmioty, m.in. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodową Organizację Pracy, w ramach raportu MIWE 2020 opracowano globalny ranking przedstawiający sytuację kobiet w 58 krajach reprezentujących 80% siły roboczej kobiet.

Najlepiej w rankingu wypadły kraje europejskie. Spośród 18 państw Starego Kontynentu uwzględnionych w tegorocznym badaniu, aż 6 znalazło się w pierwszej dziesiątce. Liderem klasyfikacji generalnej, czyli państwem, w którym otoczenie biznesowe, uwarunkowania kulturowe i działania instytucjonalne wspólnie tworzą najlepsze warunki do rozwoju i pracy przedsiębiorczym kobietom, okazał się Izrael.

Wysoko w tegorocznym rankingu uplasowała się Polska, która zajęła 5. miejsce, przesuwając się z pozycji 16. (awans o 11 pozycji). Tym samym stała się ona, obok Szwecji (awans z pozycji 25. na 8.), jednym z dwóch krajów, które odnotowały największy postęp w 2020 r. Wpływ na tę zmianę miało kilka zmiennych, wśród nich poprawa instytucjonalnego wsparcia dla segmentu MŚP, lepsze postrzeganie i wykorzystywanie okazji biznesowych oraz coraz lepszy, kulturowy odbiór przedsiębiorców, w tym również kobiet.

Kraje oferujące najlepsze warunki do prowadzenia własnej działalności przez kobiety (wskaźnik Mastercard Index of Women Entrepreneurs):
1. Izrael – 74,7
2. USA – 74
3. Szwajcaria – 71,5
4. Nowa Zelandia – 70,1
5. Polska – 68,9
6. Wielka Brytania – 68,7
7. Kanada – 68,6
8. Szwecja – 68,3
9. Australia – 67,5
10. Hiszpania – 67,13

Awans Polski w zestawieniu jest świetnym przykładem tego, że zastosowania mechanizmów wsparcia uwzględniających płeć może szybko przynieść widoczne rezultaty. Dobre wskaźniki w zestawieniu wynikają m.in. z instytucjonalnego wsparcia udzielanego małym i średnim przedsiębiorstwom, które w porównaniu do 2019 r. wzrosło o 50% oraz związanej z tym poprawy wskaźnika kulturowego postrzegania przedsiębiorczości (wzrost o 13,2 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.).

Wyraźny wzrost pozycji Polski odnotowano również w rankingu częściowym, podsumowującym jedną ze składowych MIWE – udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Polska zajęła w tym zestawieniu 4. miejsce, awansując z 8. pozycji w roku ubiegłym. W pierwszej trójce tego zestawienia znalazła się Kolumbia, Filipiny oraz Rosja. Badanie dowiodło również, że kobiety w Polsce, Rosji i Szwecji stanowią aż 40% wszystkich pracowników na menadżerskich stanowiskach.

Także odsetek firm prowadzonych przez kobiety w stosunku do wszystkich prowadzonych biznesów jest w naszym kraju wysoki.Polska znalazła się, z wynikiem 29,9%, obok Portugalii (31,2%), Hiszpanii (30,9%) i Wielkiej Brytanii (28,4%), wśród czterech krajów osiągających dobry wskaźnik ponad 28%.

Pandemia przyniosła nie tylko szkody, ale też nowe możliwości

W raporcie MIWE 2020 przedstawiono również wstępną analizę wpływu pandemii COVID-19 na życie kobiet prowadzących własną działalność. Badania pokazały, że w skali globalnej, zarządzane przez kobiety przedsiębiorstwa zostały nieporównywalnie mocniej dotknięte konsekwencjami pandemii, niż firmy, na czele których stoją mężczyźni. Aż 87% firm prowadzonych przez kobiety odczuło negatywne skutki kryzysu, a wpływ na to miały czynniki takie jak:

  • Nadreprezentacja kobiet w sektorach, w które kryzys spowodowany epidemią uderzył najmocniej – 64% firm zarządzanych przez kobiety vs 52% firm prowadzonych przez mężczyzn odczuło konsekwencje kryzysu i złej sytuacji gospodarczej;
  • Konieczność sprostania nowym, dodatkowym obowiązkom domowym – 1/3 przedsiębiorczyń przyznała, że wzrost natężenia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu ograniczył ich możliwości skoncentrowania się na rozwoju firmy i generowaniu zysków;
  • Wykluczenie finansowe, które wyjątkowe widoczne jest w państwach, takich jak Nigeria, Uganda, Ghana, Tunezja, Malawi i Angola, w których tylko 20-30% kobiet prowadzi rachunek bankowy, umożliwiający skorzystanie z rządowych programów pomocy finansowej;
  • Brak umiejętności umożliwiających prowadzenie biznesu online – nawet w krajach rozwiniętych, jak USA, 43% kobiet jest mniej chętnych niż ich męscy konkurenci do rozwijania biznesu online.

W wielu krajach wdrożono programy, mające na celu poprawę sytuacji, wśród których najskuteczniejsza okazuje się szeroka pomoc udzielania małym i średnim firmom – np. programy dopłat do wynagrodzeń, programy urlopowe, zmniejszenie obciążeń nakładanych na firmy oraz pomoc podatkowa, a także opieka nad dziećmi zapewniana przez państwo w czasie zamknięcia placówek edukacyjno-wychowawczych.

Pandemia może stanowić również okazję do znacznego wzmocnienia pozycji kobiet w biznesie i wyeliminowania występujących na rynku uprzedzeń związanych z płcią. Wniosek ten wynika z kilku przesłanek. Warto w szczególności wspomnieć o następujących zagadnieniach:

  • Czasy pandemii dają kobietom kierującym przedsiębiorstwami szansę wykorzystania swoich umiejętności. Liderki mogą być inspiracją dla innych kobiet, które nie podejmują wyzwań natury biznesowej z obawy przed porażką lub z powodu barier kulturowych. W trakcie pandemii COVID-19 mieliśmy okazję przekonać się o zdolnościach przywódczych kobiet w nadzwyczajnych okolicznościach. Przywódczynie niektórych państw, na przykład premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Finlandii Sanna Marin, zrealizowały niezwykle skuteczne działania zmierzające do ograniczenia liczby zakażeń koronawirusem, a jednocześnie stworzyły atmosferę porządku, zaufania i spokoju.
  • Kobiety zajmujące się biznesem mimo wielu przeszkód potrafią dobrze dostosować się do sytuacji. Właścicielki przedsiębiorstw umiejętnie przystosowują się do nowych warunków pracy. 42% z nich przeszło na cyfrowy model działania przedsiębiorstwa, a 34% odkryło po rozpoczęciu pandemii nowe możliwości biznesowe.
  • „Nowa normalność” stanowi wyjątkową okazję do usunięcia istniejących barier, ponieważ pozwala zwiększyć udział kobiet w biznesie oraz stopień ich równouprawnienia. Pandemia COVID-19 nie tylko bardzo wyraźnie uwidoczniła obecne nierówności — od różnic w dostępie do technologii cyfrowych aż po wykluczenie finansowe — ale również okazała się ważnym bodźcem do przeprowadzenia zmian strukturalnych. Na przykład przed pandemią światowe wskaźniki nierówności finansowej utrzymywały się na tym samym poziomie mniej więcej od dekady. Tegoroczne wydarzenia stały się jednak przyczyną istotnych zmian w tym obszarze. Władze Wielkiej Brytanii w okresie największego nasilenia pandemii założyły w ciągu zaledwie dwóch dni rachunki bankowe dla 1,2 miliona obywateli, a ponad 11 milionów pracowników zatrudnionych w Brazylii w tzw. szarej strefie złożyło wniosek o założenie rachunków oszczędnościowych, na które miały być przelewane środki wypłacane przez rząd w ramach programu pomocowego.

Zdaniem autorów raportu konsekwencje tych zjawisk mogą być bardzo głębokie. Po raz kolejny możemy przekonać się o potencjale kobiet jako liderek, a przede wszystkim widzimy rolę pandemii jako czynnika, który może przyspieszyć wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. Kluczowe działania umożliwiające wykorzystanie tego potencjału w obecnej sytuacji powinny polegać na uruchomieniu inicjatyw uwzględniających płeć beneficjentów. Pozwoli to zmniejszyć lukę płacową rzędu 172 bilionów USD (według danych Banku Światowego) wynikającą z różnic w wielkości zarobków kobiet i mężczyzn, uzyskiwanych w ciągu całego życia zawodowego.

Doroczny raport MIWE opracowany przez Mastercard jest jednym z elementów szerszej misji firmy, której celem jest poprawa warunków życia osób wykluczonych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także wsparcie rozwoju zawodowego kobiet. W 2020 r. Mastercard zwiększył zakres swoich planów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu finansowemu, zobowiązując się zapewnić do 2025 r. dostęp do gospodarki cyfrowej miliardowi odbiorców indywidualnych oraz 50 milionom mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Wśród nich jest również ponad 25 milionów przedsiębiorczyń, którym zaoferowane zostaną rozwiązania umożliwiające rozwój ich biznesów. Obejmie to różne inicjatywy, m.in. finansowanie, mentoring i tworzenie technologii zmniejszających stopień wykluczenia.

Pełna wersja raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs (w jęz. angielskim) jest dostępna tutaj oraz tutaj.


Źródło: informacja prasowa Mastercard 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Marta Wiktoria Słyż | Kobiety ZOO Marketu #3

Marta Wiktoria Słyż

Kobiety, które pragnę przedstawiać, często nie mają popularności rodem z Vogue’a.

Obracają się w środowiskach raczej niekomercyjnych, bliżej im w swoich zainteresowaniach do spraw  przyziemnych, czysto ludzkich. Wolny czas wykorzystują na faktyczne działania, mniej na autopromocję w social mediach.

Kolorowa prasa czy media społecznościowe skupione są na sprzedaży. Bohaterowie reportaży to postacie z popularnych programów telewizyjnych, list radiowych przebojów, modelki. Świetnie, ale odnoszę wrażenie, że nie ma w polskich mediach miejsca na jednostki, które działają społecznie, wspierają potrzebujących, swoimi działaniami pozwalają drugiemu człowiekowi, choć na chwilę poczuć się lepiej, piękniej, dzięki którym inni nabierają pewności siebie.

To ogromny zaszczyt, że mogę pisać na łamach magazynu Brief.pl. Od lat jestem ich wierną fanką. Cenię sobie działania i jasno wyznaczone cele właścicieli wydawnictwa. Stali się pośrednikiem pomiędzy zdolnymi studentami, start’upami i inwestorami. Swoimi działaniami wspierają polskie marki, doceniają rzetelnych przedsiębiorców, promują ciekawe inicjatywy. Znalazła się również przestrzeń na Kobiety Zoo Marketu, za którą to szansę ogromnie dziękuję.

Gdy opowiedziałam Marcie o swoich planach związanych pisaniem reportaży o Kobietach Zoo Marketu, zapytała, niemal natychmiast “Czy masz fotografa? Temat jest mi bliski, chętnie się zaangażuję”. I oto ona. Kolejna Kobieta Zoo Marketu. Marta Wiktoria Słyż.

fot. Oli Hajn
fot. Oli Hajn

 

MARTA WIKTORIA SŁYŻ / MWS IMAGES

 

 

FOTOGRAFKA PORTRECISTKA. NA SWOIM KONCIE MA WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE, KONKURSY FOTOGRAFICZNE I PUBLIKACJE. ŁĄCZY TO Z BOGATYM DOŚWIADCZENIEM, POPARTYM NAGRODAMI ZA PROJEKTY W OBSZARZE KULTURY, SZTUKI I REKLAMY. WSPÓŁPRACOWAŁA M.IN. Z ZACHĘTĄ, INSTYTUTEM ADAMA MICKIEWICZA, DDB&TRIBAL, MCCANN WORLD GROUP, F11 AGENCY.

Marta najchętniej fotografuje kobiety, pewnie dlatego, że — jak tłumaczy — sama nią jest. W postaciach kobiet najbardziej interesuje ją przejaw wojowniczości.

„Fascynacja kobietami widoczna na moich zdjęciach ma jednak mniej wspólnego ze spojrzeniem feministycznym, a bardziej z upajaniem się pięknem. Ma to być piękno silne, pełne seksapilu, zmysłowości i pasji połączone z odrobiną chłodu i rezerwy. Zoo Market odwiedziłam już w ubiegłym roku — jak tylko o nim usłyszałam. Byłam ciekawa, co to takiego. Z reguły lubię wiedzieć, co się dzieje w mieście, pewnie z racji mojego zawodu. I od razu poczułam, że to totalnie mój klimat. Z Oliwią miałam już okazję pracować przy wspólnym projekcie „VanityDay’s vs New Lady in Town”.

Dla Marty fotograficzna opowieść o kobietach tworzących Zoo Market stała się pokusą nie do odrzucenia.

„Fotografuję od kilkunastu lat. Zawsze fascynowała mnie różnorodność kobiet i ich osobowości – od tych, które otaczają mnie w codziennym życiu, po te znane mi ze świata popkultury i sztuki. Moje prace poruszają się gdzieś pomiędzy modą a portretem, z filmowym klimatem. Najczęściej bawię się światłem i kolorem, chociaż czasami uciekam w czernie i biele. Portrety kobiet ZOO Marketu mają być jednak pełne kolorów i życia, bo spotkane tam kobiety są silne, zdecydowane, szalenie fascynujące. Każda z nich ma niesamowitą energię i bagaż niezwykłych, inspirujących doświadczeń, które zamieniają w niepowtarzalne historie. Tacy ludzie tworzą to miejsce: prawdziwi, życzliwi, cudowni. Dlatego tu zostałam”

Właśnie tak to się na tym bazarze dzieje. Trafiają do nas fajne dziewczyny, mądre kobiety, które tworzą rzeczy niezwykłe. Rozmawiają, wzajemnie się inspirują, działają i bum — tak powstaje kolejny, dla wielu osób ważny projekt.

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Oli Hajn

 

https://vanityday.wordpress.com


Autorka: 

Oli Hajn

Oli Hajn –współorganizatorka wydarzeń na ZOO Markecie. Stylistka, kostiumografka, aktywistka działająca na rzecz rewitalizacji Pragi Północ. Propagatorka mody vintage i tradycyjnego handlu w stolicy.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ewa Cygler Boguta rządzi | Kobiety ZOO Marketu #2

Ewa Cygler Boguta

Praska księżniczka. Rodzina na Pradze od 6 pokoleń. Jako dziewczynka handlowała z babcią na słynnym Bazarze Różyckiego. Opiekunka ZOO Marketu, karmicielka, przyjaciółka.

Ewę poznałam oczywiście na bazarze, była tam pierwsza. To była krótka, ale mocna rozmowa. Przypadłyśmy sobie do gustu. Ewa nie ma zwyczaju owijania w bawełnę. Sypie, grubymi żartami, często gwarą Praską. Życie nauczyło ją ciężkiej pracy. Jest matką czwórki dzieci, w tym jednego niepełnosprawnego syna.

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Marta W. Słyż/MWS images

Jestem kobietą Pragi od 6 pokoleń. Znam ludzi, którzy wyrażają się i żyją niegodnie, ale takich też szanuję. Znam ludzi, którzy wybili się z Pragi, studiowali, zostali kimś i znam tych przeciętniaków, którzy zasuwają, żeby te komorne zapłacić. Dużo osób zna mnie, ja również bardzo dużo osób znam. Jak mogę, staram się pomagać. Ludzie wiedzą, że i podanie napiszę i do urzędu pójdę. Raczej znają mnie z tej dobrej strony. Moim głównym zajęciem jest wychowywanie niepełnosprawnego syna, który przysparza mi mnóstwo jazzu.

Kiedyś rzeźbiłam, malowałam. Pracowałam w urzędzie, sprzątałam, prowadziłam zimną kuchnię we francuskiej restauracji. Teraz żyję Zoo Marketem. Z reguły tu handluje, przeważnie srebrem, bibelotami. Kocham PRL. Oczywiście robię jakieś tam zupki, które po prostu rozdaję. Wierzę, że w ten sposób my się tu integrujemy. Mamy tu wszyscy wspaniały kontakt. I wiem, że ta głupia zupa, która w gruncie rzeczy kosztuje tylko trochę serca – bo kocham gotować – otwiera na drugą osobę. Wtedy człowiek się zastanawia – Aha, czyli można bez pieniędzy, tak od siebie.

To jest ważne.

Ewa gustuje w rzeczach z PRL-u. Na jej stoisku można kupić oryginalne Klubowe. Amator Popularnych może sobie przypomnieć ich niepowtarzalny smak. Jest i stary socjalistyczny Jabłonex, choć można trafić i bransoletkę Coco Chanel. Do tego sporo peerelowskiej porcelany i zadziwiających dewocjonaliów. Ewa ma sporo stałych klientek, zarówno okolicznych mieszkanek, jak i lekarek z sąsiedniego szpitala Praskiego.

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Marta W. Słyż/MWS images

LUBIĘ HANDEL, ALE NIE TAK, ŻEBY WYCISNĄĆ OSTATNIĄ ZŁOTÓWĘ. LUBIĘ KONTAKT Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM.

Ten świat tak strasznie poszedł do przodu. Jest tylko gra, laptop, komórka. Ludzie nie wiedzą co to jest szacunek, dobroć, zainteresowanie drugą osobą i bezinteresowność. Kiedyś było inaczej.

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Marta W. Słyż/MWS images

 

Nie ukrywa, że ZOO Market to dla niej możliwość zarobku, ale to przede wszystkim odskocznia od codziennych problemów. Jako matka ciężko niepełnosprawnego syna boryka się ze wszystkimi problemami rodziców dorosłych niepełnosprawnych.

Ewa jest z nami w każdy weekend – handluje, matkuje, zawsze doradzi. O takich ludziach pragnę pisać. Takich ludzi promować i pokazywać światu, bo czym bylibyśmy bez dobrego słowa na co dzień, bez dobrych gestów… 

 

 

 


Autorka: 

Oli Hajn

Oli Hajn –współorganizatorka wydarzeń na ZOO Markecie. Stylistka, kostiumografka, aktywistka działająca na rzecz rewitalizacji Pragi Północ. Propagatorka mody vintage i tradycyjnego handlu w stolicy.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Agata Kiszluk-Krzemień, Marta Kondej | Kobiety ZOO Marketu #1

zoo market

Na warszawskiej Pradze, tuż przy Dworcu Wileńskim, za starym ceglanym murem powstało miejsce, jakiego dotąd w stolicy nie było. Miejsce gdzie po wejściu czas zwalnia, łagodzą się obyczaje, czuć tolerancję i zrozumienie. Zoo Market to miejsce spotkań, zakupów i inspiracji. Z Warszawy zjeżdżają goście szukający alternatywy do spędzania wolnego czasu. Z przyjaciółmi, rodzinami, w pojedynkę. Wchodzą i w większości już zostają. Ponad 1000 metrów kwadratowych przestrzeni plenerowej. Projekt tworzony przez silne, niezależne kobiety i ich przyjaciół.

Większość z nas w dobie konsumpcjonizmu żyje ponad stan. Nie tylko materialny – także duchowy i fizyczny. Każdego dnia żyjemy na tak wysokich obrotach, że nie zauważamy tego, że żyjemy. Pracujemy całymi dniami, wciąż się gdzieś śpieszymy, planujemy, by jak najwięcej móc zrobić. W tym pośpiechu zapominamy, że jesteśmy tu i teraz. Sama nie jestem najlepszym przykładem „Slow Life”, bo pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Często na pierwsze spotkanie jadę bez śniadania. To, czym się zajmuję, daje mi jednak wiele radości i satysfakcji. Wierzę, że tworzę coś istotnego dla miasta, dla dzielnicy. Wierzę, że ludzie znajdują w przestrzeniach Zoo Marketu poczucie wspólnoty, której często na co dzień tak brakuje. Tu jakoś tak się dzieje, że znajdują czas na rozmowy, na wymianę myśli — wyciągam z tego wnioski również dla siebie. To fajne uczucie.

W przestrzeniach Zoo Marketu pojawiłam się po raz pierwszy w 2016 roku. Zakochałam się w tym miejscu od razu. Oczarował mnie jego praski klimat, palące słońce i wspaniałe ubrania vintage! Od wielu lat kolekcjonuję ubrania z poprzednich dekad. Fascynuję się modą lat 80’. W piwnicach Marty Jabłkowskiej prowadzę niewielki butik New Lady in Town z ubraniami i dodatkami vintage. Gdy zaproponowano mi prowadzenie bazaru, przyznam, że dłuższą chwilę musiałam się zastanowić. Wiedziałam, że ten projekt wymaga zaangażowania i poświęceń, ale czułam też, że będzie to piękna przygoda.

 

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Marta W. Słyż/MWS images

AGATA KISZLUK-KRZEMIEŃ DOŚWIADCZONA MARKETERKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA MARKI BRIEF. OD LAT WSPIERA POLSKIE PRODUKTY I MARKI ZA POMOCĄ SWOICH MEDIÓW BRIEF I BRIEF.PL. SZCZĘŚLIWA MAMA, KTÓRA POSTANOWIŁA STWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, W KTÓREJ PRAGNIE SPĘDZAĆ CZAS Z KORZYŚCIĄ DLA SIEBIE I INNYCH.

W najważniejszym momencie życia, kiedy byłam w 7 miesiącu ciąży z długo wyczekiwanym maleństwem, Oliwia zadzwoniła do mnie w niedzielę rano. Mój mąż był wtedy w Chinach. Oli powiedziała dosłownie dwa zdania i nie musiała mnie więcej zachęcać. Kilka minut później wsiadłam do samochodu, pojechałam na Pragę i przez zamkniętą bramę patrzyłyśmy na pusty teren.Można zrobić świetny biznes, możemy wspólnie otworzyć fajne miejsce! Jak nie z Tobą to z nikim” – powiedziała. Tydzień później miałyśmy gotowy biznesplan i szukałyśmy podwykonawcy do przystosowania terenu. Postanowiłam zrobić przerwę od moich dotychczasowych przedsięwzięć, żeby w spokoju skupić się na upragnionym macierzyństwie i nagle dwa miesiące przed porodem, stoję na placu budowy, planując targowisko z Oli. Stawiamy wiaty, kawiarnię i scenę. Na dwa dni przed otwarciem urodziłam Natalkę… i to był najpiękniejszy tydzień mojego życia.

Zoo Market to trochę moje dziecko, które dojrzewa. Uczy się ciągle nowych rzeczy, czasami popełnia błędy, ale zwykle wyciąga z nich wnioski, dorasta i pozwala innym odkrywać swoje możliwości i potencjał.

Nigdy wcześniej nie poznałam tak wielu niebywałych osobowości w tak krótkim czasie. Po trzydziestce zazwyczaj już nie budujesz nowych przyjaźni, bazujesz na tych sprawdzonych przez lata. Tu jest wyjątkowo, ponieważ każdy, kogo poznaję, jest wyjątkowy. Każdy tu zostawia część siebie. Poprzedni ciężki sezon, utwierdził mnie w przekonaniu, że konsekwencja i dążenie do celu jest najważniejsze.

Z perspektywy czasu, myślę sobie, że w życiu Agaty był to mało odpowiedni moment na podejmowanie nowego wyzwania zawodowego. W tym okresie była w zaawansowanej ciąży, mając mnóstwo innych aktywności zawodowych jednocześnie.

Jej dotychczasowe doświadczenia życiowe też wydawały się odległe od praskiego targowiska. Decyzję podjęła trochę spontanicznie, ale w zasadzie do dnia porodu udało się jej zapanować nad większością spraw organizacyjnych. Natalka urodziła się dwa dni przed otwarciem, dzielne dziewczyny prosto ze szpitala wkroczyły na trwające już targi.

KIEDY MÓWIĘ „TARG” MYŚLĘ „CZŁOWIEK.

Wizyta na targu to zupełnie inne doświadczenie niż zakupy w galerii handlowej. Na targu najważniejszy jest człowiek. To tutaj spotykasz twórcę. Tutaj człowiek zaprezentuje swój produkt czy usługę i opowie Ci, jak go zbudował. Z człowiekiem możesz negocjować, a później pójdziecie razem na kawę. W galerii masz kontakt jedynie z bezosobową marką, produktem i metką cenową. Co prawda znajdziesz tam wszystko w jednym miejscu, ale jak dla mnie taka galeria mogłaby się mieścić w bunkrze, na wyspie lub być po prostu osobnym miastem.

TARGI SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ MIASTA TAK JAK PARKI, ULICE I DEPTAKI.

Jakiś czas temu wybrałyśmy się z Oli na zamykający się bazar »Namysłowska«. Kolejny zamykający się bazar w naszym mieście. Tłumy ludzi, zarówno handlarzy, jak i kupujących. Dla tych ludzi bazary to naturalne środowisko. Ominęły ich — albo oni sami sprytnie ominęli — trendy na galerie handlowe i szybkie zakupy. Dlatego właśnie podjęłyśmy się tego wyzwania. Dlatego każdego dnia ciężko pracujemy, by rozwijać nasz market. I choć może niektórzy pomyślą, że jesteśmy szalone, a biznes tego typu się nie opłaca, my naprawdę wierzymy w to, co robimy. Wierzymy, że miejsca takie jak Zoo Market mają rację bytu, że są potrzebne w przestrzeni publicznej. Zoo Market stał się miejscem, w którym spotykają się artyści, rękodzielnicy, drobni sklepikarze, studenci. Tworzą i sprzedają rzeczy z pasją.

 

fot. Marta W. Słyż/MWS images
fot. Marta W. Słyż/MWS images

PRAKTYCZNA PANI, A PRYWATNIE MARTA KONDEJ. PRODUCENTKA MUZYCZNA, PROMOTORKA IMPREZ I JEDNA Z TRZECH SKRECZUJĄCYCH KOBIET W POLSCE. W BRANŻY MUZYCZNEJ OD 2006. KOLEKCJONERKA GRAMOFONÓW I MIKSERÓW. MIŁOŚNICZKA MUZYKI Z LAT 80- TYCH I 90-TYCH, SZCZEGÓLNIE RNB, HIP HOPU I SOULU. UMIEJĘTNIE ŁĄCZY OLDSCHOOLOWY KLIMAT Z NOWOCZESNĄ SCENĄ ELEKTRONICZNĄ.

Kiedyś myślałam, że kiedy skończy się liceum, to trzeba się zarejestrować w urzędzie dla bezrobotnych. Tak mi powiedział ojciec, że wtedy zaczyna się prawdziwe życie. Nie chciałam tak żyć, więc szczęśliwie poszłam na studia: marketing i zarządzanie. Później trafiłam do korporacji. Miałam na utrzymaniu młodszą siostrę i te pieniądze były mi po prostu niezbędne do utrzymania jej i siebie. Przyszedł jednak moment, w którym moja dusza się zbuntowała. Rzuciłam pracę w biurze firmy handlującej sprzętem medycznym. To był okres, który pomógł mi szybko zdecydować, w którą stronę chcę podążać. Za pożyczone pieniądze kupiłam pierwsze odtwarzacze i zaczęłam szkolić się w domu, oglądając tutoriale na YouTube. Obsługa sprzętu i łączenie utworów było dla mnie na tyle intuicyjne, że w dwa tygodnie byłam gotowa zagrać pierwszą na pierwszej imprezie. Tyle że nie miałam gdzie. Zaczęłam nagrywać pierwsze sety na płyty CD i wysyłać je do klubów w stolicy. Tak trafiłam do legendarnego Punktu, pierwszego miejsca, które mi zaufało. Zwątpienie wymieszane z frustracją przychodziło wielokrotnie, ale pewność, że muzyka to dobry wybór była na tyle silna, że uparcie brnęłam w to dalej. Wydałam pierwszy mixtape, płyta trafiła w odpowiednie ręce i zaczęły spływać zaproszenia do kolejnych klubów.

Dziś moje życie to wakacje. Daje mi słońce w sercu i pozwala zwiedzać świat, poznać ludzi, których w innych okolicznościach nie miałabym szansy poznać. Tablicę marzeń zdążyłam już zrealizować, a teraz rozpisuję kolejną. Właśnie kończę beat tape, równolegle robię nowe numery i piszę teksty na EP-kę. W zeszłym roku doszłam do krajowego półfinału didżejskich mistrzostw świata Redbulla, tego lata wystąpiłam w redbullowej przestrzeni na Openerze. Nie narzekam na brak pracy. Kocham to, co robię i płacą mi za to.

Żyję z muzyki bez żadnego wykształcenia muzycznego. Jestem szczęściarą. Kosztowało mnie to sporo czasu, wiele wyrzeczeń i chwil zwątpienia, ale dziś bardziej niż kiedykolwiek działam na swoich warunkach i zasadach. Zapraszam do mojego otoczenia tych, którzy te zasady rozumieją i szanują. Dlatego Zoo Market jest mi bliski.

Na Zoo Market Praktyczną Panią zwabił szyld znajdujący się przed bazarem: „antyki, winyle, pierogi”. To combo mnie zaintrygowało. Kupiła tu stylowe spodnie i od tamtej pory wpadała okazjonalnie. Któregoś dnia zobaczyła deskę surfingową wymalowaną we flamingi — właśnie taka była jej potrzebna do teledysku. Tak poznałam Oliwię. Ja chciałam pożyczyć deskę, a ona skorzystała z okazji, żeby zaproponować mi granie na Zoo. Wymieniłyśmy się numerami.

Praktyczna przyznaje, że na Zoo Markecie, najbardziej odpowiada jej to, że może grać to, co lubi i że — jak sama mówi – wiele rzeczy dzieje tam się bezinteresownie. Dostrzegam wyraźną różnicę między ludźmi, którzy wykorzystują znajomości, a tymi, którzy robią coś dla innych. Chciałabym, by ludzie w ten sposób postępowali wobec siebie.

Praktyczna Pani jest współautorem jednej z trzech flagowych imprez na Zoo Markecie. Cyklu, którego wspólnym mianownikiem jest ciekawa elektronika. „Dźwięki z Dworca Zoo” Na parkiecie, na leżakach, na słońcu. Z lemoniadą w ręku, wśród znajomych, w sercu miasta.

www.praktycznapani.com

Każda kobieta ma w sobie ogromne pokłady energii, ambicji i masę pomysłów. Tylko od nas samych zależy, w jakim stopniu je wykorzystamy. Tym tekstem chcę Was zaprosić na cykl materiałów poświęconych silnym, niezależnym, przedsiębiorczym kobietom. Kobietom, które postanowiły robić to, co kochają i wkładać w to całe serce. Kobietom, które podjęły odważne, choć nie zawsze rozważne decyzje w swoim życiu i postawiły na działanie zamiast gadania. Jakie są efekty tych postanowień? Sami się przekonajcie!


Autorka: 

Oli Hajn

Oli Hajn –współorganizatorka wydarzeń na ZOO Markecie. Stylistka, kostiumografka, aktywistka działająca na rzecz rewitalizacji Pragi Północ. Propagatorka mody vintage i tradycyjnego handlu w stolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kobiety w biznesie górą! Ostatnie dni na rejestrację do konkursu European Women Startup Competition

kobiety - startup

Women Startup Competition – ogólnoeuropejski konkurs dla przedsiębiorczych kobiet jest niepowtarzalną okazją, aby zaprezentować swój biznes przed gronem inwestorów, przedstawicieli korporacji i dziennikarzy z całej Europy. Założycielki i pomysłodawczynie innowacyjnych startupów wciąż mogą zgłosić się do półfinałów konkursu. Odbędą się one w dn. 14–15 marca w nowej przestrzeni coworkingowej Mindspace Koszyki w Warszawie. Podczas dwudniowego wydarzenia wyłoniona zostanie zwycięska firma, która pojedzie do Londynu na finały. Rejestracja firm jest otwarta do 8 marca.

Women Startup Competition daje niesamowite możliwości jego uczestnikom – mówi Karolina Stelmach, współorganizatorka polskich eliminacji, uczestniczka pierwszej edycji konkursu.
Wypełnienie formularza zajmuje zaledwie 10 minut, a korzyści jest naprawdę wiele! Przede wszystkim warto pamiętać o nagrodzie głównej półfinałów. Zwyciężczynie pojadą na 5–dniowe szkolenie i finały do Londynu, ufundowane przez organizatorów. Taki wyjazd może niesamowicie przyspieszyć rozwój firmy, która dopiero zaczyna swoją przygodę z biznesem.

Dla takich podmiotów wiedza, ekspertyza oraz doświadczenie zdobyte podczas szkolenia są kluczem do dalszego rozwoju i osiągnięcia zamierzonych sukcesów rynkowych. – Wierzymy, że w Polsce jest wiele innowacyjnych biznesów, które warto wspierać i promować – dodaje współorganizatorka półfinałów – Małgorzata Czwarno. – Świetnym przykładem jest zeszłoroczny sukces Pelvifly – polskiego startupu, który wygrał 4. edycję konkursu. Jestem przekonana, że każdy z uczestników – niezależnie od końcowego wyniku – wyniesie ważną lekcję z tego konkursu.

Półfinały odbędą się w dn. 14–15 marca w przestrzeni coworkingowej Mindspace Koszyki (Koszykowa 61). Pierwszego dnia przewidziane są szkolenia z mentorami, przybliżające tematykę wystąpień publicznych, prezentacji i pitchingu przed inwestorami. Jednym z nich został Borys Szyc. Dzień drugi to tzw. demo day i krótkie (2–min) wystąpienia przed publicznością i jury, które wybierze 3 zwycięskie firmy. Startup, który zajmie 1. miejsce pojedzie na 5–dniowe szkolenie i finały do stolicy Wielkiej Brytanii.

Do konkursu może zgłosić się każda firma, która spełnia jeden z trzech warunków: jest zarządzana przez kobiety, w danej organizacji kobiety posiadają min. 50% udziałów lub przynajmniej połowę jej zespołu stanowią panie. Udział konkursie jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: http://bit.ly/2n2tNKb. Zgłoszenia od firm zbierane są do północy 8 marca br. na stronie: http://bit.ly/2Bph6Si.

Polskie eliminacje spotkały się z dużym zainteresowaniem firm, które wspierają i promują przedsiębiorczość wśród kobiet. W tegorocznej edycji Patronem Głównym półfinałów jest Mindspace – globalny dostawca przestrzeni coworkingowych. Dla zwycięskiego startupu ufunduje on 3–miesięczne członkostwo, co oznacza przynależność do społeczności Mindspace, jak również dostęp do wszystkich swoich lokalizacji coworkingowych na świecie – w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Izraelu.

Na półfinały zaproszony jest także każdy, kto interesuje się tematyką kobiecej przedsiębiorczości. Zeszłoroczne półfinały uatrakcyjniły krótkie wystąpienia znanych, polskich businesswomen, m.in. Olgi Kozierowskiej, dziennikarki i założycielki Sukcesu Pisanego Szminką, czy Marzeny Bieleckiej, inwestorki i współzałożycielki funduszu wysokiego ryzyka, Experior Venture Fund.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co czwarty programista będzie kobietą?

Branża IT należy do jednych z najlepiej rozwijających się oraz otwartych na różnorodność. Choć nadal 90 proc. programistów to mężczyźni, sytuacja zmienia się dynamicznie. Kobiety coraz śmielej wkraczają do IT, zachęcone lukratywną branżą, wynagrodzeniami i benefitami. Już teraz odsetek pań szkolących się do pracy w tym sektorze wynosi blisko 28 proc. i stale wzrasta.

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, gdyby kobiety były reprezentowane w branży
informatycznej tak samo licznie, jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się o
9 mld euro rocznie. Dodajmy, że udział sektora ICT w tworzeniu polskiego PKB to obecnie
ok. 8 proc., a według szacunków resortu gospodarki do 2020 r. wzrośnie nawet do 15 proc.
Tak dynamiczny rozwój IT powoduje, że na rynku będzie brakować coraz większej liczby
programistów i programistek – jak podaje Komisja Europejska, deficyt specjalistów IT w
ciągu najbliższych 4 lat może wzrosnąć do 825 tys. Na szczęście, zainteresowanie pań
pracą w tym sektorze rośnie. Jak podaje szkoła programowania online Kodilla.com, już
teraz odsetek kobiet szkolących się na programistki wynosi blisko 28 proc. i stale wzrasta.

Kobiety w IT mają lepiej?
Branża IT jest atrakcyjna tak samo dla mężczyzn, jak i kobiet, a jednym z
najważniejszych atutów jest oczywiście poziom osiąganego wynagrodzenia. Doświadczeni
programiści, niezależnie od płci, zarabiają powyżej średniej krajowej już po kilku latach
pracy. Dla przykładu – obecnie 50 proc. programistów znających język JavaScript odbiera
wynagrodzenie od ok. 3,8 do 8 tys. zł brutto miesięcznie, jak podaje raport
Sedlak&Sedlak. Dla specjalistów pracujących w branży kilkanaście lat, górne granice
wynagrodzenia są takie, jak w Europie Zachodniej i USA, czyli dochodzą do setek tysięcy euro rocznie.

Praca w branży IT daje poczucie bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że Polska, jak i
cała Europa, wciąż zmaga się z deficytem programistów. Komisja Europejska szacuje, że
do 2020 roku zabraknie w Europie około 825 tys. specjalistów od IT. Szczególnie
poszukiwani na rynku pracy są specjaliści konkretnych technologii, np. JavaScript
Developerzy czy Java Developerzy. Najczęściej negocjują oni umowy z jak najkrótszym
okresem wypowiedzenia, bo wciąż dostają nowe oferty pracy. Większe doświadczenie w
branży otwiera też wiele możliwości, nie tylko finansowych. Coraz częściej programiści
pracują zdalnie, a taka forma pracy jest bardzo atrakcyjna dla kobiet wychowujących
dzieci.

Ponadto w zawodzie programisty nie jest wymagane wykształcenie informatyczne. Wg
raportu Hays nie posiada go 39 proc. kobiet pracujących w IT. Oczywiście dyplom
politechniki jest dodatkowym atutem, ale mając odpowiednie umiejętności i portfolio nie
jest on konieczny. Dla pracodawców najważniejsze są konkretne umiejętności i
kompetencje − dyplomy czy certyfikaty mają mniejszą znaczenie. Stąd też dużo osób
inwestuje w samokształcenie. Kobiety wybierają bootcampy programistyczne, dzięki
którym mogą przebranżowić się i rozpocząć karierę w branży IT.

– Obecnie kobiety stanowią 10 proc. pracowników IT, jednak możliwość nauki zdalnej,
motywacja, perspektywa dołączenia do najlepiej rozwijającej się branży w kraju
powodują, że coraz chętniej uczą się programowania – komentuje Marcin Kosedowski ze
szkoły programowania online Kodilla.com, i dodaje: – Dziś panie stanowią od 22 do 34
proc. absolwentów bootcampów informatycznych. Zdecydowana większość z nich
znajduje pracę w zawodzie programistki w ciągu kilku miesięcy od zakończenia szkolenia.
Google, Facebook – oni też stawiają na kobiety

Okazuje się, że kobiety w IT są bardzo potrzebne i chętnie zatrudniane, a zespoły
składające się ze specjalistów obu płci uzyskują najlepsze efekty. Na kobiety stawiają nie
tylko małe firmy, ale również giganci branży technologicznej. “Różnorodność i integracja
są fundamentalną częścią naszej kultury i wyznawanych przez nas wartości. Jesteśmy
przekonani, że różnorodność i integracja mają zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu
jako firmy” – podaje Google. Z kolei Facebook na całym świecie zatrudnia ponad 20,6 tys.
pracowników i ma już 2 mld aktywnych użytkowników miesięcznie. Z najnowszych
danych wynika, że kobiety stanowią 35 proc. wszystkich zatrudnionych. Szwedzka firma
NetEnt weszła na polski rynek z zamiarem zrównania zatrudnienia kobiet i mężczyzn w
każdym obszarze pracy – mają zamiar dokonać tego do 2020 r. Międzynarodowa firma
Atos tworząca oprogramowanie m.in. dla komisji Unii Europejskiej zatrudnia około 100
tysięcy osób w 70 krajach, a we wrocławskim oddziale połowa pracowników to kobiety.

Takich przykładów jest bardzo dużo.
Pracodawcy doceniają u kobiet kompetencje miękkie, ale nie tylko. W badaniu GitHub –
jednego z największych serwisów hostingowych na licencji open-source, programiści
lepiej ocenili kod napisany przez kobiety (płeć autorów kodu podczas badania była ukryta).
Faktem jest, że kobiety świetnie sobie radzą jako programistki, ale ich powodzenie
zawsze jest poprzedzone godzinami nauki. Kobieta czy nie – każdy adept programowania
musi wysiedzieć swoje przed monitorem. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że
same dobre intencje nie wystarczą. Programowanie wymaga dyscypliny i wykształcenia
dobrych nawyków. Uczenie się to proces, a na efekty trzeba zapracować. Wszyscy
kandydaci na programistów i obecni programiści potrzebują przede wszystkim
cierpliwości. Tak naprawdę to nie płeć odpowiada za sukces, lecz determinacja i
sukcesywne dążenie do celu.

Źródło: www.Kodilla.com

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ruszył nabór do Plebiscytu Lady Business Awards 2017

Można zgłaszać się do Plebiscytu Lady Business Awards 2017, którego celem jest nagrodzenie wybitnych osiągnięć zawodowych kobiet biznesu. Organizatorem wydarzenia jest Lady Business Club Business Woman Foundation oraz portal ladybusiness.pl.

Ruszył nabór do pierwszej edycji Plebiscytu Lady Business Awards 2017, którego celem jest uhonorowanie wybitnych, przedsiębiorczych kobiet, które z sukcesem zarządzają firmami od co najmniej 15 lat.

Nasz plebiscyt, w odróżnieniu od konkurencyjnych inicjatyw, koncentruje się na osiągnięciach kobiet, które przetarły szlaki i stworzyły filary dla rozwoju polskiego biznesu, będąc wzorem i inspiracją dla następnych pokoleń – wyjaśnia Emilia Bartosiewicz, Prezes i założycielka Lady Business Club Business Woman Foundation.

Chcemy, aby ich wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości został doceniony i aby nagroda zachęciła je do mówienia o swoich dokonaniach w Polsce i za granicą – dodaje.

Kto może zgłosić się do plebiscytu? Poza warunkiem prowadzeniem firmy od minimum 15 lat i zarządzanie nią od minimum 10 lat, kandydatki powinny przedstawić wybitne osiągnięcia na polu zawodowym.

Zachęcam do udziału kobiety, które chcą pochwalić się swoimi sukcesami, silną pozycją na rynku i rozpoznawalną marką. Zapraszam charyzmatyczne i kreatywne osoby, które są wzorem przedsiębiorczości, innowacyjności, ale i etyki w biznesie. A także wykazują się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, prowadząc działalność prospołeczną i charytatywną – wyjaśnia Emilia Bartosiewicz.

Do udziału w Plebiscycie można zgłaszać się na stronie www.ladybusinessawards.pl do 31 października 2017 r. Uroczystość, podczas której poznamy zwyciężczynie, odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Warszawie. W Kapitule zasiadają wybitne postaci świata biznesu, m.in. Stanisława Missala – właścicielka marki Quality Missala, Irena Kurdziel – prezes Grupa Kotrak, Zofia Żuk – prezes Łuksja Sp. z o.o., Alicja Wojciechowska – prezes Alles.

Organizatorem Plebiscytu jest Lady Business Club Business Woman Foundation. Fundacja powstała w miejsce klubu Lady Business Club istniejącego od 2011 r. Misją Fundacji jest promocja przedsiębiorczości wśród kobiet oraz wspieranie ich rozwoju zawodowego i osobistego.

Patroni medialni: Biznes Musi Sprzedawać, Brief, Klub Integracji Europejskiej, Magazyn Pomorski, Manager24, Mamo Pracuj, Marketing dla Ciebie, OOH Magazine, Przedsiębiorcy.eu, VIP Magazyn, VIT Woman.

Partnerzy: Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Świadomi w Biznesie, Apostołowie Opinii, Business Lady Club w Bułgarii, Luxembourgh-Poland Business Club, Polski Klub Biznesu w Portugalii, Polish Business House, Polski Klub Biznesu

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF