...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Polska Liga Esportowa przedstawia raport za 2022 rok

Polska Liga Esportowa zaprezentowała raport roczny, czyli zestawienie podsumowujące działalność PLE na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Rok 2022 nie był łatwy chyba dla żadnej firmy, ale mimo niesprzyjających okoliczności PLE udało się wygenerować dobre wyniki pod względem produktów, partnerów i komunikacji.

 

Polska Liga Esportowa jest jednym z pierwszy podmiotów na rynku, nie tylko w branży esportowej, który opublikował raport z działalności za 2022 rok. PLE przede wszystkim tworzyło rozgrywki w 7 tytułach, odnotowując 172 dni transmisyjne. To przełożyło się na wyprodukowanie 277 materiałów wideo na 17 platformach komunikacyjnych i prawie 18,5 MLN zasięgu w social mediach.

W aspekcie produktów Polska Liga Esportowa przemodelowała flagowy projekt, czyli PGE Dywizję Mistrzowską, rozwinęła współpracę z Riot Games tworząc ekosystem VALORANT w Europie Środkowo-Wschodniej i wprowadziła na rynek nowatorskie, ogólnopolskie rozgrywki dla amatorów – PLE: Nowy Poziom. Rok 2022 był też początkiem współpracy m.in. z Polskim Związkiem Żeglarskim, PKN Orlen i Fortuna 1 Ligą.

Polska Liga Esportowa nie tylko pod kątem produktowym zwiększyła paletę swoich działań. W 2022 roku współpracowała z 28 klientami tworząc ciekawe i angażujące treści. Podpisała też m.in. trzyletnie przedłużenie współpracy z firmą PGE, wspólnie z którą tworzy m.in. PGE Superpuchar PLE.

 

Miniony rok był dla Polskiej Ligi Esportowej czasem wymagającej pracy i za to chciałbym podziękować mojemu zespołowi. Rozwijamy się o nowe kompetencje i nowych pracowników, aby tworzyć produkty esportowe na najwyższym poziomie – mówi Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej.

Te i inne działania opisane w raporcie pokazują, że Polska Liga Esportowa dynamicznie się rozwija. Zachęcamy do przeczytania raportu, w którym PLE szeroko komunikuje zakres działań na przestrzeni ubiegłego roku.

Raport dostępny na stronie Polskiej Ligi Esportowej -> bit.ly/raport2022ple

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

64% startupów, które nadal działają na Ukrainie opiera swój biznes o rynek globalny

Tak wynika z nowego badania, które przygotował zespół Polish-Ukrainian Startup Bridge we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Ukrainian Startup Fund.

 

Niemal wszyscy respondenci zauważają zdecydowanie negatywny wpływ działań wojennych w kraju na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Większość liderów startupów ocenia swoją obecną sytuację jako złą. 12% firm, które wypełniło badanie, poinformowało, że zakończyło działalność wskutek inwazji rosyjskiej. Pełny raport można pobrać oficjalnej stronie projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge www.startupbridge.eu pod linkiem.

Powody zamknięcia firmy

Powody zamykania start-upów na Ukrainie są różnorodne – wymienia się 4 najczęstsze czynniki, które skutkują koniecznością zaprzestania działalności lub jej ograniczenia. W przypadku 1/3 start-upów powodem wycofania się z działalności był spadek sprzedaży produktów i usług na rynku ukraińskim. W przypadku około ¼ badanych o zakończeniu działalności przesądził brak możliwości wyjazdu za granicę (który w ich przypadku był niezbędny do utrzymania działalności) oraz utrata kapitału, który pozwoliłby firmie zachować płynność finansową.

Spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw, ponad połowa (56%) zetknęła się z koniecznością służby co najmniej jednego z członków zespołu składzie Siłach Zbrojnych Ukrainy. To wskazuje na znaczny udział startupów w  aktywnej obronę kraju przed inwazją rosyjską.

Większość firm działa globalnie (64% respondentów wskazało na międzynarodowy charakter sprzedaży usług i produktów), przy czym koncentruje się zarówno na rynku ukraińskim, jak i za granicą. Około 13% zadeklarowało, że kieruje swoje usługi i produkty wyłącznie na rynki zagraniczne, nie licząc rynków lokalnych. Stan taki udowadnia jak duży wpływ na przetrwanie młodych, skalowalnych  przedsiębiorstw ma bezpośredni dostęp do gospodarki światowej.

Prawie połowa badanych przedsiębiorstw zlokalizowana jest w Kijowie. Obwody lwowski, charkowski i winnicki to także ważne punkty na startupowej mapie Ukrainy. Szczególnie docenić należy dużą frekwencję odpowiedzi z regionu charkowskiego – z uwagi na bezpośrednią bliskość frontu i zniszczenia wojenne.

Problemy w funkcjonowaniu startupów z Ukrainy odbijają się na rynkach daleko poza granicami kraju i stanowią przeszkodę dla wszystkich podmiotów z nimi współpracujących lub kupujących ich usługi i produkty. Wynika to z utrudnień w pracy przedsiębiorstw z powodu utraty dostępu do źródeł energii, komunikacji telefonicznej i internetowej, oraz oczywistych trudności operacyjnych z nimi związanych.

Jednocześnie dla części analizowanych przedsiębiorstw fakt pracy dla klientów zagranicznych i współpraca z nimi jest szansą na przetrwanie bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w kraju. Wiele firm upatruje w tym podstawowy czynnik, który pozwala im nadal się rozwijać.

Wśród respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie o plany przeniesienia swoich start-upów po zakończeniu wojny i zwycięstwie Ukrainy, największy odsetek wskazał, że planuje wrócić na rynek ukraiński lub na nim pozostać (43%). Prawie 1/3 próby to osoby, które chcą przenieść swoją firmę na rynek Unii Europejskiej, rzadziej (zaledwie 5%) do Stanów Zjednoczonych. Część firm znajdowała się już poza Ukrainą na etapie wypełniania ankiety (16%). Ma to szczególne znaczenie na przyszłość Ukrainy, którą według autorów raportu należy chronić przed drenażem talentów kluczowych w odbudowie powojennej gospodarki.

Plany przesiedlenia po zakończeniu wojny

„Pozostawiamy w dobrej pamięci tych wszystkich, którzy już nie wrócą do swoich projektów, biur i laboratoriów, do swoich rodzin i przyjaciół. Wraz z ich utratą innowacyjne pomysły, wyzwania biznesowe i rozwiązania technologiczne, będą musiały poczekać na nowych utalentowanych i odważnych następców. Oddajemy hołd wszystkim poległym walczącym za Ukrainę”.

– mówi Łukasz Wawak, szef Polish-Ukrainian Startup Bridge.

Pierwszą ważną misją raportu jest nieustanne przypominanie, że wiele ukraińskich startupów nadal działa w kraju i za granicą i pracuje na rzecz nie tylko własnego rozwoju, ale także dla zwycięstwa Ukrainy.

Drugi wydźwięk to zachęcenie obywateli Polski i Europy do korzystania z usług ukraińskich przedsiębiorców, którzy wciąż mają możliwość wysyłania swoich produktów, rozwiązań i własności intelektualnej na cały świat. Każde euro wydane na produkty ukraińskich przedsiębiorców to mały krok do zwycięstwa Ukrainy.

I ostatnie najważniejsze przesłanie jest takie, że wojna kiedyś się skończy i świat powinien zrobić wszystko, aby Ukraina nie została pozbawiona swoich największych talentów, zwłaszcza ludzi przedsiębiorczych. Szacunek dla ukraińskiego dorobku intelektualnego i walki społeczeństwa o wolność powinien znaleźć odzwierciedlenie w pomocy w odbudowie i wzmocnieniu ukraińskich elit na miejscu oraz w staraniach o to, by jak najwięcej kapitału napłynęło z powrotem na Ukrainę.

 Pełny raport można pobrać pod linkiem.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Odporność na stres i adaptacja najtrudniejsze do znalezienia u kandydatów do pracy

praca

Choć świat nieuchronnie pędzi w kierunku digitalizacji, umiejętności miękkie są wciąż w czołówce najbardziej pożądanych cech pracowników. Jednak co trzeci pracodawca w Polsce mówi o wyzwaniach w zrekrutowaniu osób wykazujących się odpornością na stres i umiejętnością adaptacji. Według firm kandydatom brakuje również rzetelności, dyscypliny a także kreatywności. Jakie jeszcze kompetencje miękkie są postrzegane jako deficytowe na rynku pracy?

Według 31% przebadanych organizacji, kandydatom do pracy brakuje takich umiejętności jak odporność na stres, adaptacja, rzetelność, dyscyplina czy kreatywność. Nieco mniej, bo 29% firm mówi o trudnościach w zrekrutowaniu osób charakteryzujących się zdolnością analizy i krytycznego myślenia oraz umiejętnościami rozwiązywania problemów. Firmy sygnalizują także wyzwania z pozyskaniem kandydatów z takimi umiejętnościami miękkimi jak podejmowanie inicjatyw oraz współpraca (27%).

Żyjemy w czasach ogromnej dynamiki zmian, dlatego kompetencje miękkie stają się obok umiejętności twardych filarem rozwoju organizacji. Są niezwykle ważne, deficytowe i pożądane, to kluczowy czynnik w doborze kandydatów do firm, a ich podnoszenie i rozwój powinny być istotnym elementem strategii zarządzania talentami. Są również związane z mobilnością kariery wewnątrz organizacji. Działania te w głównej mierze mają na celu ograniczenie rotacji, ale też dostosowanie pracowników do nowych i aktualnie potrzebnych ról. Pomagają również pracodawcom reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe oraz wyzwania związane z brakiem kandydatów o odpowiednich umiejętnościach.
Szymon Rudnicki, dyrektor ManpowerGroup Talent Solutions w Polsce
Jak się okazuje, niewystarczająco dobrze rozwinięte kompetencje miękkie mogą być powodem odrzucenia kandydata w procesie rekrutacyjnym.
Firmy od kilku lat przywiązują coraz większą wagę do posiadanych kompetencji miękkich u zatrudnionych osób. Dotyczy to już właściwie wszystkich specjalizacji. Zdarza się również, że kandydaci bywają odrzucani w rekrutacji z powodu ich niedoboru. Najczęściej stoi za tym konkretne uzasadnienie biznesowe, na przykład gdy firma wprowadza nowe rozwiązania i jest w ciągłym procesie restrukturyzacji, a kandydat do pracy cechuje się dużym oporem wobec zmian, brakiem elastyczności i niechęcią do uczenia się nowych rzeczy. Wówczas nie przekona do siebie nowego pracodawcy. Jeszcze niedawno uważano, że w przypadku stanowisk technicznych czy inżynieryjnych kluczowe jest odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Obecnie pracodawcy poszukują połączenia tych elementów także z kompetencjami miękkimi. W dobie niedoboru talentów zadaniem dla pracodawców staje się wdrożenie programów upskillingowych i reskillingowych, aby pracownicy rozwijali się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego.
Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower
grafika_5_kompetencji_2022.png
Jakie cechy otwierały przed pandemią listę najtrudniejszych do znalezienia u pracowników kompetencji miękkich? Analiza ManpowerGroup z 2018 roku pokazuje, że firmy wskazywały wówczas na deficyt kandydatów ze zdolnością do współpracy oraz rozwiązywania problemów. Brakowało osób z umiejętnością komunikacji, a także zorganizowanych. Z kolei w analizie z 2021 roku na szczycie brakujących kompetencji miękkich były odpowiedzialność, rzetelność i dyscyplina, logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a także inicjatywa. Organizacje sygnalizowały również braki kompetencyjne w obszarze krytycznego myślenia, analizy oraz odporności i elastyczności.
Kompetencje takie jak komunikatywność, kreatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem, elastyczność oraz zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy, to cechy wykorzystywane w pracy zarówno do kierowania zespołami, jak i współpracy z nimi. Najlepszym sposobem na utrwalenie umiejętności miękkich jest praktyka. Powoduje ona, że przełamujemy bariery, wyzbywamy się pewnych nawyków, a w rezultacie kształtujemy istotne umiejętności interpersonalne. Pracodawcy uświadomili sobie, że kluczem do sukcesu oraz dalszego rozwoju w dobie gwałtownych zmian rynkowych, geopolitycznych i pokoleniowych jest elastyczność, a także otwartość na nowe rozwiązania i chęć nieustannego uczenia się. Dlatego rozwijanie unikatowych kompetencji miękkich powinno być priorytetem organizacji chcących utrzymać przewagę konkurencyjną.
Szymon Rudnicki.
Jak pokazuje raport ManpowerGroup, lista globalnych niedoborów kompetencji miękkich niewiele różni się od tej, którą wskazały polskie organizacje. 29% firm w 40 przebadanych krajach zdeklarowało trudności z rekrutacją osób cechujących się rzetelnością i dyscypliną. 27% organizacji sygnalizowało niedobór kandydatów odpornych na stres i potrafiących zaadaptować się do zmieniających się warunków. Globalnie brakuje również talentów z umiejętnością rozwiązywania problemów oraz kreatywnych (26%). Firmy zwracały także uwagę na deficyt pracowników cechujących się myśleniem krytycznym i zdolnościami analizy (26%).
Jak można rozwijać umiejętności miękkie wśród pracowników? Ekspert podkreśla, że są to cechy, które można budować przez całe życie.
Nie jest łatwo rozwijać je samodzielnie, dlatego w dużej mierze firmy korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm lub wewnętrznych działów szkoleń. Spotkania z udziałem wykwalifikowanych trenerów są bardzo cenne. Najpierw jednak, predyspozycje i kompetencje pracowników powinny zostać zmapowane poprzez odpowiednie testy, narzędzia psychometryczne czy badania.
Szymon Rudnicki.
Raport „Niedobór Talentów” 

Źródło: Manpower

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wedel z raportem „Z przyjemnością dla przyszłości”

Producent słodyczy Wedel wypuszcza raport dotyczący odpowiedzialnego biznesu. Premiera badania jest również okazją do wykonania świetnego gestu w celach ochrony przyrody. Firma zadeklarowała, że posadzi w okolicach stolicy 2 hektary lasu. Również i my możemy mieć udział w tym projekcie!

Wedel w raporcie zaprezentował aż 10 rzeczy, które stworzyli w ramach odpowiedzialnego biznesu. Wśród nich znajdziemy informację o biurze w warszawskim Kamioku, która zasilana jest energią pochodzącą w 100 proc. z odnawialnych źródeł. W 2021 r. zredukowano emisję dwutlenu węgla do atmosfery o niemal 12 tys. ton.

By pomagać przyrodzie, Wedel na dachu fabryki stworzył pasiekę, w które mieszka pół miliona pszczół, a nieopodal głównego biura znajdują się budki lęgowe dla ptaków. Zakład również zaczął swoją wewnętrzną kampanię „zero waste”, która promuje wśród pracowników segregowanie odpadów. Ciekawostką jest to, że nawet niewykorzystywane elementy podczas produkcji słodyczy znajdą swój użytek. Skrawki wafli trafiają np. do batonów Bajeczny.

Poza działalnością ekologiczną producent zajmuje się też aktywnościami charytatywnymi. Wedel do tworzenia swoich słodyczy wykorzystuje kakao z Ghany, dlatego firma angażuje się także w działania skierowane do mieszkańców tego kraju. Otworzyli już szkołę w mieście Tema, do której uczęszcza ok. 40 dzieci. Firma wspiera też różne inicjatywy, na cele charytatywne w ubieglym roku przeznaczyli aż 20 ton słodyczy i 324 tys. zł.

W akcjach Wedla udział wziąć może każdy z nas. Wystarczy wypełnić krótki quiz na stronie: www.wirtualnedrzewa.pl/wedel, a jesienią w ramach otwarcia lasu zostanie posadzone kolejne drzewo.

Raport odpowiedzialnego biznesu Wedla dostępny jest pod adresem: https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/pierwszy-raport-CSR.


 

Adam Daniluk

Wysokie zwroty z inwestycji w startupy przyciągają przedsiębiorców i managerów w korporacjach

Rosnące stopy procentowe skutecznie odstraszają inwestorów chcących zarobić na wynajmie mieszkania, a spadki na giełdach powodują, że inwestowanie w akcje jest teraz obarczone dużą niepewnością. Nic więc dziwnego, że inwestorzy szukają nowych obszarów do lokowania swojego kapitału, takich jak młode spółki technologiczne - startupy. W jaki sposób robią to najlepsi, na co zwracają uwagę podczas oraz jak nowi inwestorzy mogą uniknąć błędów pokazuje pierwszy w historii raport „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r.” opublikowany przez największy klub aniołów biznesu w Polsce – COBIN Angels, ze wsparciem partnerów, w tym Szkoły Głównej Handlowej i OVHcloud.

Aniołowie biznesu to osoby prywatne, które inwestują w startupy swój kapitał w zamian za udziały w spółce. Dodatkowo, tego rodzaju inwestorzy angażują się w rozwój spółek poprzez wsparcie doradcze lub pomoc w dotarciu do nowego klienta. Dzięki temu też mają oni bezpośredni wpływ na rozwój swojej inwestycji, a dla startupu są nieocenionym wsparciem na początki drogi rozwijania biznesu. Co więcej, zwroty osiągane z tej formy lokowania kapitału osiągają kilkuset, a nawet kilku tysięcy procent w skali kilku lat.

Absolutnie wierzę w potencjał startupów, które przy dobrym zarządzaniu mogą przekuć pomysł w wysokodochodowy biznes. Mogą być one doskonałym poligonem do testowania przyszłych masowych trendów konsumenckich. Ze wsparciem finansowym i know-how doświadczonych managerów oraz dużej rynkowo organizacji często udaje się przeskalować powstające w nich koncepty.

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost

Co istotne, żeby zostać aniołem biznesu nie trzeba być jednym z najbogatszych Polaków, określanych w raporcie jako Super Angels, czyli osoby inwestujące większe kwoty i robiący to od kilku lat. Inwestycje anielskie często rozpoczynają się nawet od 50 tysięcy złotych. Już nawet przy takiej kwocie zwrot z inwestycji po kilku latach może być znaczący – przykłady wyjść z inwestycji, czyli sprzedaży udziałów wskazują nawet 2000 czy 1200 procent zwrotu. Aniołowie biznesu, którzy dokonali tzw. exitów w 2021r. mogą pochwalić się średnią wyjścia z inwestycji na poziomie 3,99 milionów złotych.

Nowy Raport o rynku anielskim w Polsce pokazuje jak kształtuje się ten obszar działalności inwestycyjnej. Dominik Krawczyk, Chief Operations Officer w COBIN Angels powiedział: „Rynek aniołów biznesu jest wciąż młody w Polsce, ale posiada ogromny potencjał wzrostu m.in. ze względu na szybko rozwijający się obszar innowacji, zwiększające się zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskim rynkiem, a przede wszystkim z uwagi na rosnącą liczbę osób zamożnych, które szukają nowych sposobów alokowania i pomnażania swojego kapitału.”

Inwestycje w startupy dokonywane przez fundusze Venture Capital funkcjonują na polskim rynku już od dawna, jednak rynek inwestorów prywatnych tzw. aniołów biznesu jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Autorzy raportu szacują, że w Polsce jest aktualnie 680 aniołów biznesu, przy czym dla porównania w krajach Europy Zachodniej jest ich przynajmniej po kilka tysięcy. Wynik badania potwierdza, że rynek inwestycji anielskich w Polsce jest wciąż na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Aż 40% badanych aniołów biznesu inwestuje zaledwie od 3 lat lub krócej, a ponad połowa aniołów biznesu (53%) dokonało od jednej do sześciu inwestycji podczas całej swojej aktywności anioła biznesu.

Jak wynika z raportu, inwestycje w startupy są na razie domeną mężczyzn (80% badanych), jednak dwudziestoprocentowy udział inwestorek w rynku jest wynikiem wyróżniającym się na tle krajów europejskich – w Hiszpanii, Chorwacja, Łotwie, Słowacji, Irlandii czy Finlandia ten udział jest niższy.

Aniołowie biznesu w Polsce to głównie osoby w wieku średnim, których największa grupa plasuje się w wieku pomiędzy 35 a 49 lat – ten przedział wiekowy stanowi, aż 70%. Do tej pory najczęściej zostawali nimi przedsiębiorcy (55% badanych) oraz managerowie z korporacji (30%). Raport pokazuje również, że do tych dwóch grup zawodowych dołączają też kolejne np. osoby pracujące w tzw. zawodach wolnych – lekarze, prawnicy czy osoby pracujące w IT.

Bycie aniołem biznesu jest też jedną ze ścieżek rozwoju dla top managerów i dojrzałych przedsiębiorców. Współpraca ze startupami może być źródłem inspiracji i nowej wiedzy, a dla niektórych pomysłem na dalszą drogę zawodową. W tym kontekście należy stwierdzić, że rozwój rynku business angels jest zjawiskiem bardzo pożądanym zarówno z perspektywy całej gospodarki jak i indywidualnej.

Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu, anioł biznesu, CEO Billon Group

Raport COBIN Angels „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce? Polski rynek inwestycji anielskich w 2021 r.” powstał przy współpracy z partnerami OVHcloud i Polish Angels oraz partnerem merytorycznym Szkołą Główną Handlową. Partnerami medialnymi Raportu są Comparic, Fintek.pl, FX MAG, i ITwiz, a partnerami ekosystemowymi Ashoka, CIC Warsaw, European Business Angels Network, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Startup Hub Poland, Startup Poland, Trend House, VCLeaders, Youth Business Forum i Związek Banków Polskich.

RAPORT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Generacja Z wkracza do branży kreatywnej [RAPORT]

Są na początku swojej kariery zawodowej, ale nie mają kompleksów. Czują się nie tylko dobrze przygotowani do pracy w tej branży, ale i wierzą w swój kreatywny potencjał i w to, że sprostają każdemu nowemu wyzwaniu. Wyjątkowo dobrze odnaleźli się w swojej pierwszej pracy, a w każdym razie lepiej niż ich rówieśnicy zatrudnieni poza branżą kreatywną. Dowodem na to jest m.in. to, że częściej deklarują, że ich aktualna praca jest tym, co chcieliby robić w przyszłości. To obraz, jaki się wyłania z badania „Pokolenie Z. Podejście do pracy i kreatywności”, przeprowadzonego na zlecenie Papaya Films. W oparciu o jego wyniki powstał pogłębiony Raport „Pragmatyczni idealiści, czyli Generacja Z w branży kreatywnej”.

Każde nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy musi skonfrontować swoje wyobrażenia o karierze, pracy, zarobkach z rzeczywistością i zawsze stanowi wyzwanie dla pracodawców. Wydaje się, że w przypadku Zetek, szczególnie tych, które wybrały karierę w branży kreatywnej, to zderzenie przebiegło wyjątkowo łagodnie. Studia filmowe, agencje reklamowe i digital content, studia graficzne, firmy PR mają młodość wpisane w swoje DNA. Może to dlatego, ponad połowa przebadanych Zetek, mimo że najstarsi z nich mają obecnie niewiele ponad 25 lat, zadeklarowała, że zajmuje już teraz samodzielne stanowiska, a 10% nawet menedżerskie. Branża wykazała się więc otwartością na młode talenty, a one rewanżują się zapałem i chęcią dzielenia się swoimi pomysłami.

Raport, który jest właśnie w Waszych rękach, to nasz kolejny krok do dobrego poznania tych, z którymi i dla których pracujemy na co dzień. Mamy nadzieję, że wiedza, która płynie z wyników badania, pomoże zrozumieć Wam kim są i czego oczekują młodzi w pracy w branży kreatywnej.

Eja Trzcińska, Head of Papaya Young Creators

W swoim podejściu do pracy Zetki mocno akcentują, że wszystko powinno mieć jednak swoje granice. Chcą pracować i mocno się angażować, ale po pracy jest jeszcze własne życie. Dlatego idealna praca powinna oferować elastyczne godziny, możliwość pracy zdalnej i nie przekraczać 40 godzin w tygodniu. Kreatywne Zetki nie akceptują także pojęcia „darmowej pracy”. Za wysiłek i zaangażowanie należy się odpowiednie wynagrodzenie i to właśnie godziwa płaca stanowi dla nich źródło motywacji i chęci dawania z siebie więcej.

Są więc z jednej strony pragmatyczni i bez wahania twierdzą, że praca, bardziej niż możliwość samorealizacji, to przede wszystkim sposób na zarobienie na życie, ale z drugiej dostrzegają i wysoko plasują w swojej ocenie niematerialne walory pracy. 94% deklaruje, że ważne jest, aby to co robią miało sens i znaczenie, a 87% oczekuje, że praca pozwoli im rozwijać się i uczyć nowych rzeczy.

Co zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać te młode talenty i zatrzymać je w firmie? Oprócz dobrych zarobków i gwarancji rozwoju, niezwykle ważne są dla nich bezpieczeństwo i pewność stabilnego zatrudnienia. Nic dziwnego, przyszło im dorastać i startować w zawodowe życie w trudnych i niepewnych czasach. Jest też czynnik, który kreatywne Zetki częściej niż ich rówieśnicy spoza branży wymieniali jako barierę nie tylko kreatywności, ale też chęci angażowania się. Są to przemęczenie, stres i obawa przed krytyką. Przy wszystkich zaletach pracy w branży kreatywnej, presja, jaką odczuwają pracownicy na co dzień jest tu ewidentnie większa niż gdzie indziej.

Jaki obraz pokolenia Z pokazują wyniki naszego badania? Wymagający – dla nas, pracodawców. Zetki są pracowite i mają o sobie bardzo dobre mniemanie. Rzucają wyzwanie stereotypowi roszczeniowości własnego pokolenia, deklarując realne oczekiwania wobec środowiska pracy. Szalenie ważne dla kreatywnej generacji Zetek są wyzwania, gdyż stanowią o zawodowym i osobistym rozwoju. Zapraszam do lektury, poznajcie pełny i aktualny obraz twórczego pokolenia Z na rynku pracy.

Kacper Sawicki, Founder&President Papaya Films

RAPORT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Quo Vadis marketerze?

Syrop, pleśń i guma. Co je łączy? Co mają wspólnego: Coca Cola, Goodyear i Penicylina? Powstały one przez przypadek. Coca Cola - bo asystent aptekarza dolał wody gazowanej do syropu na nerwy, Penicylina - bo Fleming użył brudnej próbki, a guma do opon - bo Goodyear niechcący wylał na kuchenkę mieszankę kauczuku i siarki i przestała się tak bardzo kruszyć.

 

Ale jest jeszcze jedno, co je łączy. Wszystkie były poprzedzone latami ciężkich prób i ciągłym dążeniem ich autorów do rozwoju.

—————-

A jak Ty dążysz do rozwoju?

Potrzebujemy Twojej pomocy – odpowiedz nam na kilka pytań.

——————

Właśnie ta cecha – dążenie do doskonałości – jest charakterystyczna dla naszego gatunku. To ona  doprowadziła ludzkość  w miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ale ta sama cecha  staje się powoli naszym największym wrogiem. Dlaczego?

 

Biznes i marketing dziś

Obecna rzeczywistość jest dla marketerów i właścicieli firm trudniejsza niż wcześniej. Po pierwsze, mamy do czynienia z niespotykanym jak dotąd natłokiem informacji. Każdej minuty powstają niezliczone (dosłownie) ich ilości.

Jak pisze Jonah Berger w “Efekcie viralowym” –  “Ludzie wymieniają się ze sobą 16 tysiącami słów dziennie, a w każdej godzinie odbywa się ponad 100 milionów rozmów, których tematem są marki” Contentu, który nas otacza jest więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć, a co dopiero przeprocesować.

————-

czytasz brief.pl? Dołącz do badania i wypełnij ankietę: czytam i wypełniam

————-

Marketing FOMO

Do tego, cały czas zmieniają się algorytmy oraz narzędzia do pracy i analityki marketingowej i biznesowej. Strach przed pominięciem (FOMO) jest większy niż w innych branżach. Dlaczego? Bo pracując w marketingu szczególnie nie można pozwolić sobie, by zostać z tyłu.

———————-

Rozwój technologii sprawił, że praca w marketingu ma bardzo wiele specjalizacji – od performance marketingu, eventy, AI, UX na strategii kończąc. Już sam wybór, w którą stronę iść – niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny.  Bo przecież „nie da się być ekspertem od wszystkiego”.

————

A jaki Ty masz stosunek do rozwoju zawodowego?

Uzupełnij ankietę i sprawdź wyniki: teraz

—————

 

Pracując w marketingu, funkcjonujemy w rażąco czerwonym oceanie. Z jednej strony mamy klientów w środowisku przeciążenia informacyjnego, z drugiej konkurencję, z trzeciej podświadomość. A jeśli zdamy sobie sprawę, że klienci podejmują ponad 99% decyzji podświadomie, to czasami kwestionujemy sens naszej pracy w ogóle.

 

Jak sobie z tym radzisz?

Czy w dzisiejszych czasach popierasz motto Philipa Kotlera, Waldemara Pfoertscha i Uwe Sponholza, którym rozpoczynają książkę „H2H marketing”: „Wierzymy, że marketing może zmienić świat na lepsze”?

 

Czy jesteś zwolennikiem „Gra bez końca ”, o której pisze Simon Sinek – po prostu skupiasz się na własnym zysku i produkcie?

 

Co robisz, by nie zostać w tyle? 

Czytelniczko, czytelniku, marketerze, managerze, przedsiębiorco! Jeśli interesuje cię stan polskiego marketingu, wrzuć nam swoje 3 grosze i odpowiedz na kilka pytań które pozwolą nam przeanalizować potrzeby marketera i przygotować raport.

 

Zapraszamy Cię do udziału w naszym najnowszym badaniu.

Mamy dla Ciebie Bonus: każdy, kto weźmie udział w badaniu, pierwszy otrzyma jego wyniki na maila.

 

Poświęć nam chwilę i pomóż, bo potrzebujemy Twojego insightu: ok – wypełniam

 

P.S. Zapraszamy Was na śniadanie EKSPERCI, które odbędzie się już 31 maja (we wtorek) w FOOD TOWN w Fabryce Norblina.

Wspólnie porozmawiamy o tym, jak być na bieżąco w marketingu i ogarnąć tyle tematów, wiedzy, nowinek. Jak poradzić sobie w reklamowej postnowoczesności informacyjnej i nie utonąć?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ I BĄDŹ Z NAMI LINK TUTAJ

 

Autorka: Joanna Burdek

Strateżka, copywriterka, wykładowczyni. Właścicielka agencji Brand Useful: www.branduseful.pl Prowadzi szkolenia ze strategii marki i copywritingu. Na co dzień doradza firmom, jak wdrażać marketing oparty na brand purpose i budować mocne brand memory. Wierzy w to, że biznes, to więcej niż zarabianie, a marketing to więcej niż leady i lejek. Pracowała dla takich marek jak Continental, O bag, Zamek Wawel. Jest autorką powieści “Rudy kot bez rodowodu i zielony korytarz”. 

 

Źródła:

Melinda Palmer “What your customers want and can’t tell you”

Miłosz Brzeziński “Wy wszystkie moje ja”

Adam Grant  “Leniwy umysł”       

Daniel J. Siegel “10 minut uważności”

Jonah Berger “Efekt viralowy”       

Klauda Pingot “Błękitny umysł”

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Podejście sustainability pomoże firmom przetrwać kryzys

zrownowazony rozwoj

To zjawisko, czyli zrównoważony rozwój, które przyszło do nas ze świata zachodniego, doczekało się wielu definicji, ale jego sedno pozostaje niezmienne – chodzi o to, by dana firma funkcjonująca na rynku brała odpowiedzialność za swoje działania – nie tylko czerpała z różnych zasobów, ale również wnosiła pozytywny wkład w gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo, wliczając w to dbanie o pracowników.

Sustainability, czyli jak robią to najlepsi

W firmie, w której są wdrożone odpowiednie mechanizmy czy rozwiązania, np. dbanie o zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko czy chociażby wspieranie inicjatyw dla lokalnej społeczności, przejście na zrównoważony model działania nie powinien sprawić problemu. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw, które startują z poziomu zero. Te powinny podpatrzeć, jak sustainability działa w tych firmach, które wdrożyły to podejście wiele lat tematu, by przekonać się, że to nie jest to ani trudne, ani nie wymaga wielu środków.

Doskonałym przykładem jest Intrum, lider rynku zarządzania wierzytelnościami. Sustainability jest na stałe wpisane w misję firmy, którą jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Model funkcjonowania Intrum w oparciu o zrównoważony rozwój posiada 3 filary:

Umożliwianie zrównoważonych płatności:
Podstawą działalności Intrum jest walka z zatorami płatniczymi (jednym z głównych problemów polskiej gospodarki), poprzez niesienie pomocy firmom w uzyskiwaniu zapłaty za oferowane produkty i usługi i pomaganie konsumentom w wyjściu z długów. Jednak firma na tym nie poprzestaje. Dzieli się swoim doświadczeniem oraz know-how, edukując konsumentów w kwestii natury powstawania długów i odpowiedzialnego zarządzania finansami osobistymi, a także publikując każdego roku dwa unikatowe opracowania. – Jednym z nich jest raport ”European Payment Report”, analizujący sytuację finansową europejskich firm, a drugi to ”European Consumer Payment Report”, który daje wgląd w kwestię zadłużenia konsumentów w całej Europie. Z opracowań Intrum korzystają nie tylko najważniejsze media gospodarczo-biznesowe czy te piszące o finansach, ale także legislator na poziomie UE i wiele organizacji branżowych z sektora finansów – zaznacza Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland.

Jakie wnioski można wyciągnąć z działań Intrum? Jeżeli firma jest dobra w tym, co robi, posiada know-how w danym obszarze, to jej obowiązkiem jest dzielenie się wiedzą i dokonywanie pozytywnych zmian w społeczeństwie lub przynajmniej w wybranej sferze. To wymóg biznesowy XXI wieku.

Dla potencjalnych partnerów biznesowych, a także coraz częściej dla klientów, firmy, które są nastawione wyłącznie na zysk, a nie dają nic od siebie, są wręcz „podejrzane”. Nie trzeba przy tym otwierać nowego działu czy zatrudniać specjalistów, którzy podpowiedzą, jak wytworzyć wartość dodaną. Warto się skupić na tym, co już funkcjonuje. Dobrze prosperująca, duża firma odzieżowa może przekazywać ubrania do domów dziecka. Firma z branży finansowej może dzielić się „za darmo” swoją wiedzą i np. pomagać konsumentom, którzy teraz zmagają się ze skutkami inflacji. Możliwości jest wiele.

Agnieszka Surowiec.

Bycie szanowanym i godnym zaufania podmiotem rynku:
W tym przypadku chodzi o branie odpowiedzialności za swoje działania i postępowanie fair. Jednym z celów Intrum jest stanie się firmą neutralną klimatycznie do 2030 r., marka dba o niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko. Ta pro-ekologiczna postawa w praktyce sprowadza się do wielu działań, np. do emisji CO2, biurowej segregacji śmieci czy edukowania pracowników w kwestii dbania o Planetę. Misją Intrum jest pomaganie, więc firmie nie jest obca także CSR. Intrum każdego roku organizuje kilkadziesiąt akcji charytatywnych, w których włączonych jest pond 400 pracowników firmy. Hasło #Razemmozemywiecej zostało zresztą wymyślone przez zespół i towarzyszy pomaganiu na co dzień.

Intrum funkcjonuje w sektorze windykacji, w tzw. trudnej branży, dlatego priorytetem firmy jest etyczne działanie – zgodnie z przekonaniem, że etyczna windykacja jest nie tylko możliwa, ale i konieczna. Cztery wartości, które leżą u podstaw misji i wizji firmy – Empathy, Ethics, Dedication i Solutions oraz Kodeks Postępowania pomagają pracownikom dbać o właściwe postawy.

Bycie firmą, która postępuje fair, dba o środowisko, to nie „dodatki” do codziennej działalności czy kwestia wpisania się w aktualnie panujące trendy. To podejście, którego dziś wymaga rynek. Firmy dbają o swój wizerunek, przeznaczają na to wiele czasu i pieniędzy, więc nic dziwnego, że nie chcą prowadzić interesów z podmiotami, które są nieetyczne lub nawet podejrzane o nieuczciwość. Trzeba również działać świadomie. To jedno z założeń sustainability. Tę potrzebę najlepiej widać na przykładzie ekologii.

Prowadzenie biznesu nigdy nie odbywa się bez wpływu na środowisko, więc trzeba wprowadzać odpowiednie środki, by zniwelować ten negatywny wpływ. Tu wszystko zależy od profilu firmy. W praktyce może to np. oznaczać wyeliminowanie plastiku w produkcji albo po prostu ograniczenie zużycia papieru w biurze. W byciu „eko”, także w przypadku firm, nie zawsze musi chodzić o „wielkie” działania. Ważniejsze są chęci, wyrobienie odpowie-dnich nawyków i konsekwencja. 

Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland

Growing by making a difference – dbanie o dobrostan i potrzeby pracowników, rozwój kompetencji, tworzenie przyjaznego i zrównoważonego miejsca pracy:
O sukcesie danej firmy świadczą jej pracownicy. Zadowolona kadra, która odczuwa satysfakcję ze swojej pracy, to przepis na udany biznes. Wie to doskonale Intrum-pracodawca, kompleksowo dbając o swój zespół. Tym bardziej, że pracownicy firmy wykonują pracę, która ma znaczenie – kontaktują się każdego dnia z tysiącami osób zadłużonych, pomagając im rozpocząć życie wolne od długów i dbają o płynność finansową wielu firm – więc muszą mieć odpowiednie warunki do działania. – Dlatego w Intrum dbamy rozwój kompetencji naszych pracowników. Pod parasolem Akademii Intrum zebraliśmy wiele inicjatyw, szkoleń, warsztatów (organizowanych online i stacjonarnie), podczas których pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W obliczu funkcjonowania w niełatwej rzeczywistości, za co oczywiście odpowiada pandemia Covid-19, niezwykle ważne dla nas jest również dbanie o dobrostan pracowników. Wellbeing znalazł stałe miejsce w działaniach HR-owych i employer brandingowych Intrum – komentuje Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland.

Za podejście do kwestii wellbeing i umożliwianie pracownikom zrównoważonego łączenia pracy z obowiązkami domowymi, Intrum jest doceniane nie tylko przez pracowników, ale również przez ekspertów i zewnętrzne otoczenie. Liczne nagrody, np. ”Friendly Workplace” czy uznanie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu[1], to tylko kilka przykładów. One same w sobie też są ważnym sygnałem dla pracowników.

W byciu odpowiedzialnym pracodawcą, który dba o potrzeby pracowników, ważne jest wdrażanie konkretnych narzędzi, ale chodzi również o rozwiązania na poziomie strukturalnym czy te wdrażane w momencie tworzenia kultury organizacji. Intrum to otwarte środowisko pracy, w którym szanowana jest różnorodność i panuje absolutny brak zgodny na dyskryminowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, poglądy, itp., a próby takich działań są wyłapywane i wyciągane są z nich konsekwencje. Dla pracowników obecnych na dzisiejszym rynku pracy to must have.

Zrównoważony rozwój na trudne czasy

Przykład intrum, a także wnioski zawarte w raporcie firmy ”Annual and Sustainability Report 2021” pokazują, że biznesy, które postawiły na zrównoważony rozwój, lepiej poradziły sobie ze skutkami korona-kryzysu lub pandemia miała na nie zdecydowanie mniejszy wpływ niż na przedsiębiorstwa, którym „obca” jest kwestia sustainability. Dlaczego? W podsta-wowym i dosłownym rozumieniu, to podejście oznacza takie prowadzenie firmy, w którym w jednakowy sposób dba się o wszystkie jej „części” – wyniki finansowe i rozwój biznesu, zadowolenie klientów, potrzeby pracowników, wizerunek i tworzenie dodatkowej wartości (lub inaczej – dokonywanie pozytywnych zmian). Kiedy są one w równowadze, biznes prosperuje bez zarzutu, Kiedy na pierwszy plan zdecydowanie wychodzi jeden ze wspomnianych elementów, firma zaczyna „chorować”.

Jest wiele przykładów pokazujących, że nie jest to jedynie przepis na sukces tylko na spokojne czasy. Model sustainability sprawdza się także w czasach kryzysu, w których panuje chaos i niepewność, ponieważ określa, co jest najważniejsze w prowadzeniu firmy i jakie wyzwania przed biznesem w XXI w. stawia rynek.

Po miesiącach kryzysu rynki w całej Europie wracają do „normalności”, co jednak nie zmienia faktu, że zmiany, które zachodzą nie tylko w sferze społecznej, ale także i w gospodarce, są bezprecedensowe. Firmy muszą się z nimi zmierzyć, przystosować się do nowych wymagań klientów. Tu z pomocą przychodzi zrównoważony rozwój.

Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland

 

Więcej o działaniach Intrum w obszarze sustainability można przeczytać w raporcie ”Annual and Sustainability Report 2022”.


Źródło:Intrum

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sytuacja finansowa Polaków: Jest gorzej niż zakładaliśmy rok temu

66% Polaków w najbliższym czasie ograniczy swoje wydatki w obawie, że nie wystarczy im “do pierwszego”. Dane z raportu „Konsument w warunkach niepewności” domu mediowego MediaHub i Instytutu Badań Pollster, pokazują, że sytuacja materialna większości Polaków pogorszyła się bardziej niż spodziewali się rok temu. Badani nie przewidują poprawy - tylko pokolenie Z opiera się finansowemu pesymizmowi.

“Konsument w warunkach niepewności – zmiany w finansach i zachowaniach zakupowych” to kolejny raport stworzony przez MediaHub i Instytut Badań Pollster. Materiał poświęcony jest kondycji finansowej i zachowaniom zakupowym Polaków po dwóch latach pandemii, w obliczu ataku Rosji na Ukrainę i kryzysu inflacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone pod koniec marca br. Ponad połowa respondentów to uczestnicy zeszłorocznego badania “COVID-TRACK” podsumowującego pierwszy rok pandemii.

Seniorzy nie mają już na czym oszczędzać

Reprezentatywnej grupie Polaków w różnym wieku zadano pytania o ich sytuację finansową.
W porównaniu do wyników z 2021 roku, grupa odpowiadających, że ich sytuacja materialna uległa zmianie na gorsze, wzrosła o 12%. Najgorzej wygląda to w grupie powyżej 55 roku życia – aż 52% badanych odnotowało pogorszenie sytuacji finansowej w ciągu ostatniego roku. Najbardziej dotknął ich wzrost kosztów utrzymania domu, czyli opłaty za czynsz i media. Ponadto deklarują, że ograniczają już wydatki w każdej możliwej kategorii i nie mają możliwości zaoszczędzenia pieniędzy – jedynie na kosmetyki i chemię gospodarczą planują wydawać tyle samo.

Życie od wypłaty do wypłaty

Według raportu wzrost cen odczuwają wszyscy. Nawet ci, którzy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w kraju. Ponad 90% badanych spodziewa się wzrostu cen, większość z nich chce ograniczyć wydatki. Nie motywuje ich chęć odłożenia na później, a konieczność przetrwania do “pierwszego”. Raport MediaHub i Pollster pokazuje, że cofamy się w rozwoju jako społeczeństwo konsumenckie. Znów kluczowym kryterium zakupowym staje się cena, a na popularności zyskują programy lojalnościowe i wyszukiwanie promocji.
Siła nabywcza Polaków spada, a jedyne kategorie wydatków jakich nie planujemy ograniczać to te realizujące podstawowe potrzeby – paliwo i żywność. Jednocześnie rezygnujemy ze spontanicznych przyjemności np. wyjść do restauracji.

Wydatki na uczenie się i przeżywanie emocji bezpieczne

Jedynie najmłodsze grupy badanych, Gen Z i Young Millenials (18-34 lata), zadeklarowały, że chcą zwiększyć wydatki w kategoriach edukacja, rozrywka i kultura, co może mieć związek z ponad dwuletnią izolacją spowodowaną zdalnym nauczaniem uczniów i studentów oraz rzadszym obciążeniem wydatkami związanymi z utrzymaniem domu i rodziny. W tej grupie wiekowej obserwujemy największy optymizm co do obecnej i przyszłej sytuacji finansowej, choć podziela ona obawy starszych pokoleń i widzi konieczność oszczędzania.


RAPORT

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak wykorzystać technologię NFT w działaniach marek [RAPORT]

Rynek NFT urósł o ponad 21 000 proc w 2021 roku. Jego gwałtowny wzrost jest napędzany przez inwestorów, duże marki oraz globalnych celebrytów i celebrytki. Czy kryje się za nim prawdziwa wartość? Grupa K2 przedstawia raport pokazujący aktualny stan rynków NFT i Web 3.0 oraz ich znaczenie biznesowe i marketingowe.

Rynek NFT (non-fungible token) urósł o ponad 21 000 proc. w 2021 roku1. Raport Gartnera: „Hype Cycle for Emerging Technologies” z 2021 rok2 podkreśla znaczenie NFT, które znalazły się̨ na „szczycie ekscytacji”. Choć obecnie dla wielu jest to tylko sposób na szybkie wzbogacenie się, to ta technologia ma o wiele szersze zastosowanie.

Potencjał technologii NFT

NFT, jako unikalny element kodu blockchain, stanowi zapis własności dowolnego dobra/prawa cyfrowego. Obecnie utożsamiany jest z cyfrową sztuką i kolekcjami, ale trwają intensywne prace nad użyciem NFT w innych obszarach, takich jak zawieranie umów, zakup nieruchomości czy sprzedaż biletów wstępu, których nie można przekazać innej osobie.
Podobnie jak w pierwszych latach internetu, tak i teraz szybkiemu wzrostowi rynku NFT towarzyszy chór prześmiewców, sceptyków i niedowiarków.

To bańka spekulacyjna” – powtarzają. Z drugiej strony, mamy nie tylko entuzjazm konsumentów i konsumentek, ale i coraz śmielsze eksperymenty wielkich światowych marek, które zaczynają tworzyć strategie związane z NFT i szerzej – z metawersum.
Paweł Wujec, Prezes Grupy K2 i współautor raportu.

Działania marek z wykorzystaniem NFT

Działania związane z wykorzystaniem w komunikacji NFT są świadectwem, że marka zna nowe technologie, komunikuje się na podstawie najnowszych trendów, a nawet je wyznacza.
Można było oczekiwać, że pierwsze w trend włączą się marki technologiczne, ale zrobiły to lovebrands – marki uwielbiane przez klientów i klientki, które wyprzedzają swoje czasy bez względu na to, w jakim segmencie działają.
Obszary o największym potencjale dla NFT to w tej chwili szeroko pojęta sztuka, przedmioty kolekcjonerskie i fanowskie, muzyka i gaming, w którym niezwykle silnie zaznaczona jest moda. Jednak NFT jest wykorzystywane także przez wiele innych branż, m.in. Beauty, FMCG (w tym alkoholową), Handel, Social Media, Motoryzacja, Elektronika, TV, Sport, Finanse, Technologie. Przykłady działań marketingowych z wykorzystaniem NFT opisane są w „Raporcie Grupy K2: NFT w marketingu”.

NFT nie jest trendem jednego sezonu, kupowaniem śmiesznych obrazków kotów ani sposobem na to, żeby nastolatek w ciągu kilku godzin stał się milionerem. To technologia, która zrewolucjonizuje rynek twórców i szeroko pojętej sztuki, da nową formę wyrazu kulturze fanowskiej i kolekcjonerskiej oraz na stałe wejdzie do świata marketingu, stając się sposobem angażowania i nagradzania konsumentów i konsumentek.
Katarzyna Zemlik, Senior Strategic Planner w K2 Create (Grupa K2) i współautorka raportu

O raporcie

Raport Grupy K2: NFT w marketingu jest analizą przybliżającą technologię NFT oraz pokazującą, jak marki wykorzystują ją w swoich działaniach marketingowych. Jego autorami są Paweł Wujec, Prezes Zarządu Grupy K2 oraz Katarzyna Zemlik, Senior Strategic Planner w agencji K2 Create (Grupa K2).
Raport podzielony jest na cztery części. Część 1. prezentuje technologię NFT oraz aktualny stan rynków NFT. Część 2. poświęcona jest wykorzystaniu NFT w marketingu. Prezentuje potrzeby konsumentów i konsumentek, które zaspokajają NFT, jak również przykłady wykorzystania ich przez marki z branż: odzieżowej, Beauty, FMCG (w tym alkoholowej), Handel, Social Media, Motoryzacja, Elektronika, TV, Sport, Finanse, Technologie. Część 3. poświęcona jest przewidywaniom dotyczącym przyszłości NFT. Z kolei częś
4. raportu prezentuje, jak marki mogą zaznaczyć swoją obecność w rodzącym się metawersum na przykładzie ekspertyzy Grupy K2.
Raport oparty jest na ekspertyzie agencji K2 Create, która stawia na nowe technologie i innowacje w reklamie. Wspiera marki w komunikacji marketingowej dopasowanej do świata 3.0. – gamevertisingu, komunikacji w rodzącym się metawersum oraz wykorzystującej NFT w działaniach marek.

[RAPORT]


Źródło: K2

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF