Odporność na ryzyko coraz częściej związana jest z rentownością firmy, jej potencjałem i poziomem konkurencyjności [RAPORT]

kości do gry

Trwająca pandemia COVID-19 i inne wydarzenia ostatnich miesięcy dowiodły, że niektóre organizacje są bardziej odporne. Co wyróżnia te organizacje i jakie kroki powinny zostać podjęte w tym kierunku przez Twoją firmę i pozostałych liderów biznesowych?

Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu Marsh Risk Resilience Report, duże i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę ze znaczenia pojawiających się zagrożeń, jednocześnie zdecydowana większość firm wciąż nie jest świadoma potencjalnego wpływu tych ryzyk na ich działalność.

Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę, do udziału w której zaproszono blisko 1.000 organizacji z całego świata. Jak podkreśla raport opracowany na podstawie uzyskanych odpowiedzi, istnieją istotne dysproporcje w postrzeganiu i reagowaniu na zagrożenia stwarzane przez pandemię, ataki cybernetyczne, nowe technologie, zmiany klimatu /kwestie ESG (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny), zmiany regulacyjne i ryzyka geopolityczne.

Podczas gdy 75% badanych firm uważa, że procesy zarządzania ryzykiem i zakupu ubezpieczeń są dostosowane do długoterminowych strategii rozwoju ich organizacji, okazuje się, że tylko 25% firm posiada kompleksową i formalną procedurę modelowania i oceny wpływu nowych zagrożeń na ich działalność. Dzieje się tak pomimo tego, że zdecydowana większość respondentów wskazała te sześć ryzyk jako krytyczne i długoterminowe zagrożenia dla sukcesu ich organizacji.

Wyniki badania wskazują też na istotne luki w postrzeganiu ryzyk przez firmy, które to skupiają się głównie na zagrożeniach krótkoterminowych aniżeli na tych bardziej dotkliwych, ale rzadziej występujących. To sprawia, że organizacje są narażone na bieżące i długofalowe zakłócenia w zakresie operacji biznesowych, aktywów czy przychodów.

W obliczu pojawiających się nowych i coraz bardziej złożonych zagrożeń, raport podkreśla przewagę konkurencyjną, jaką mogą uzyskać firmy odporne na ryzyko. Odporne organizacje są w stanie przewidywać zagrożenia, zminimalizować potencjalne straty i szybko wznowić działalność po wystąpieniu zakłóceń, zwiększając dzięki temu swoją przewagę konkurencyjną nad gorzej przygotowanymi partnerami, poprzez wykorzystanie swoich możliwości w momencie znalezienia się w trudnej sytuacji biznesowej i finansowej.

John DoyleKryzys związany z pandemią COVID-19, tymczasowe zamknięcie Kanału Sueskiego, poważne ataki cybernetyczne i inne niedawne wydarzenia, ujawniły kruchość globalnych systemów i istotne luki w przygotowaniu organizacji do zarządzania tego rodzaju kryzysami.

Jak pokazuje nasz raport, skuteczne strategie budowania odporności firm pozwalają na szybszą odbudowę, ale także w coraz większym stopniu będą stanowić o przewadze konkurencyjnej danej organizacji.

Rezultaty naszych badań wskazują, że należy podejmować dodatkowe wysiłki na rzecz przewidywania zagrożeń i tworzenia modeli nowych ryzyk .Budowanie odporności to proces, który organizacje powinny traktować jako priorytet w ich działalności.

John Doyle, President and CEO w Marsh

Według Marsh Risk Resilience Diagnostic, proces budowania odporności na ryzyko składa się z 4 kluczowych etapów: przewidywanie konsekwencji zagrożeń, dostosowywanie strategii biznesowej do pojawiających się ryzyk, unikanie luk w postrzeganiu gotowości organizacji na zagrożenia oraz przeprowadzanie istotnych pomiarów. Wszystkie te działania wspierają proces zarządzania ryzykiem i pomagają organizacjom zwiększyć swoją odporność.

Michał Talarski Przeprowadzona analiza pokazuje różnice pomiędzy tym, jak organizacje postrzegają ryzyko a rzeczywistymi działaniami podejmowanymi przez nie w tym zakresie. Wyniki badania wskazują, że organizacje kładą zbyt duży nacisk na określone zagrożenia – przede wszystkim te, które dotykają ich bezpośrednio, podczas gdy inne zagrożenia, postrzegane jako wolniej ewoluujące, choć o podobnym stopniu oddziaływania, są w dużej mierze pomijane. Dlatego, tak istotne staje się przewidywanie nowych zagrożeń oraz dostosowywanie istniejących strategii organizacji do zmieniającego się krajobrazu ryzyk. Warto przy tej okazji dzielić się doświadczeniami, czerpać scenariusze zagrożeń od innych, gdyż tylko takie podejście umożliwia nam pełniejszą identyfikację ryzyk.

Michał Talarski, Dyrektor Pionu Klientów Strategicznych w Marsh Polska

Krzysztof WrzesieńOdpowiedzią na powyższe wyzwania może być budowa bardziej odpornej organizacji. Organizacji posiadającej wysoką zdolność do adaptacji, cechującej się zdolnością do reagowania, monitorowania swojego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykazującej się umiejętnością do szybkiego uczenia się oraz antycypowania przyszłości (tzw resilience potentials)*. Ta perspektywa wydaje się być dużo bardziej adekwatna w kontekście obecnych wyzwań.

Krzysztof Wrzesień, Senior Manager, Marsh Advisory w Marsh Polska

 

pobierz pełny raport

 

*Erik Hollnagel „Safety II in Practice. Developing the resilience potentials” 2018


Źródło: Marsh

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polacy lubią ryzyko

To, jak ryzykujemy na co dzień, decyduje też o tym, jak się ubezpieczamy. Ta prosta zależność nie zawsze jest intuicyjna. Okazuje się, że po polisy życiowe sięgają te same osoby, które też najczęściej ryzykują zdrowiem, czyli… młodzi mężczyźni w związkach. Za to dość rzadko ubezpieczają się single, którzy równie beztrosko podchodzą m.in. do zakupów – wynika z badania przeprowadzonego w maju 2018 r. na zlecenie Open Life TU Życie S.A. przez firmę DANAE.

Polacy najczęściej ryzykują na zakupach. Mniej niż 30% z nas czyta dokładnie umowy przed ich podpisaniem, a co 5. Polak nie sprawdza długości gwarancji, kupując wartościową rzecz. Natomiast najbardziej ostrożni jesteśmy wtedy, gdy w grę wchodzi zabezpieczanie się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Aż 7 na 10 Polaków zabiera ze sobą apteczkę w dalszą podróż, a 60% sprawdza prognozę pogody przed wyjściem z domu.

Zarówno ryzyko konsumenckie, jak i to związane z bliską przyszłością szczególnie upodobali sobie single – młode osoby, które żyją na własny rachunek. To również oni najrzadziej kupują polisy na życie. – Singlom bliskie jest przekonanie, że ubezpieczamy się „dla kogoś”, a brak rodziny uprawnia do mniejszej dbałości o finanse. Oczywiście nie jest to właściwe rozumowanie, bo to właśnie osobom, które żyją same i na własny rachunek, w kryzysowej sytuacji świadczenie może okazać się niezbędne do zachowania ciągłości dochodów – zaznacza Przemysław Orłowski, Dyrektor Departamentu Produktów w Open Life.

2

Nieco rzadziej niż na zakupach Polakom zdarza się ryzykować własnym zdrowiem. Blisko 7 na 10 zapina pasy w samochodzie, a ponad połowa nigdy nie przechodzi przez ulicę na czerwonym świetle. Jednocześnie 13% pije alkohol pomimo wcześniejszego zażycia leku, a 6% zawsze siada na desce w toaletach publicznych. Do ryzykownych zachowań w kwestii zdrowia przyznają się przede wszystkim młodzi mężczyźni będący w związku. Ci sami, którzy też najczęściej się ubezpieczają.

Z badania wynika, że im częściej ktoś ryzykuje zdrowiem i życiem, tym częściej będzie skłonny się ubezpieczać. To może dowodzić, że osoby regularnie podejmujące ryzyka zdrowotne, np. uprawiające sporty ekstremalne, są świadome możliwych negatywnych konsekwencji. Żeby się przed nimi zabezpieczyć, sięgają po ubezpieczenia. Podejmujący ryzyka zdrowotne częściej niż przedstawiciele innych grup kupują też ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, których podstawowym celem jest pomnażanie kapitału – zaznacza Szymon Fidziński, Dyrektor Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem w Open Life.

Wśród tych Polaków, którzy maja ubezpieczenia życiowe, najpopularniejszym jest ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie. Co 10. nieubezpieczony uważa, że ochrona nie jest mu potrzebna ze względu na styl życia; tyle samo jest przekonanych, że nie spotka ich nic złego. Częściej ubezpieczają się osoby mające dzieci oraz będące w związku, a także osoby posiadające samochód lub kredyt hipoteczny. Co istotne, skłonność do ochrony życia zwiększa się wraz ze wzrostem statusu materialnego.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: https://raport2018.openlife.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF