...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

SAS zapewnia darmowe szkolenia z zakresu rozwiązań analitycznych pracownikom naukowym walczącym z pandemią COVID-19

SAS-Institute

Użytkownicy globalnej bazy danych COVID-19 mogą rozwinąć swoje umiejętności analityczne dzięki wirtualnym warsztatom organizowanym przez SAS.

W ubiegłym roku lider analityki biznesowej, firma SAS, bezpłatnie udostępniła przeznaczone dla sektora zdrowia narzędzia analityczne. Beneficjentami byli naukowcy wykorzystujący COVID-19 Research Database (CRD) do walki z pandemią. Dzisiaj firma jeszcze bardziej zwiększa swoje zaangażowanie na rzecz badań nad koronawirusem, zapewniając bezpłatny dostęp do wirtualnej przestrzeni edukacyjnej, służącej do rozwoju kompetencji z zakresu analizy danych.

COVID-19 Research Database to bezpieczne, zgodne z ustawą HIPAA (ang. Health Insurance Portability and Accountability Act) repozytorium, zawierające zanonimizowane dane medyczne. Stworzona przez firmę Datavant i jej partnerów baza danych jest dostępna dla badaczy i decydentów zajmujących się zdrowiem publicznym, którzy chcą określić, jaki wpływ na społeczeństwo i gospodarkę ma COVID-19. Wspierana przez międzybranżowe partnerstwo organizacji zajmujących się opieką zdrowotną i nowymi technologiami, baza CRD stanowi największe źródło dostępnych bezpłatnie danych dotyczących koronawirusa. Informacje pochodzą m.in. z elektronicznych kart zdrowia i dotyczą usług medycznych, produktów farmaceutycznych, a także śmiertelności. W bazie znajdują się dane ponad 300 milionów osób w postaci 85 miliardów rekordów.
Dostęp do CRD posiada ponad 2800 naukowców z 350 różnych instytucji, w tym amerykańskich organizacji stanowych i federalnych. Na podstawie pochodzących z niej danych obecnie realizowanych jest ponad 200 projektów.

Zaawansowane systemy analizują dane medyczne z ogromnego repozytorium

Chcąc pomóc większej liczbie naukowców korzystających z rozwiązania SAS® Analytics, firma stworzyła wirtualną przestrzeń edukacyjną (ang. Virtual Learning Environment – VLE). VLE to bezpłatne środowisko szkoleniowe, obejmujące kursy i seminaria realizowane na żywo, które mają na celu szkolenie badaczy w zakresie technologii i metod analizy danych, niezależnie od posiadanego doświadczenia. Zdaniem Marka R. Cullena, profesora medycyny na Uniwersytecie Stanforda i przewodniczącego Naukowego Komitetu Zarządzającego Bazą Danych COVID-19, VLE to przestrzeń ​​nie tylko dla użytkowników rozwiązań SAS, ale wszystkich naukowców.

Nowe, wirtualne środowisko edukacyjne SAS stanowi kolejny niezwykły dodatek do platformy CRD i wpływa na poprawę jakości badań – powiedział Mark R. Cullen. To kolejny przykład zaangażowania biznesu na rzecz rozwoju krajowej infrastruktury danych i usprawnienia badań w krytycznym czasie pandemii. CRD szybko rośnie, zarówno pod względem objętości, jak i różnorodności danych. To sprawia, że mamy więcej możliwości poznania najbardziej złożonych i niedostatecznie zbadanych aspektów COVID-19. Z drugiej strony stanowi to poważne wyzwanie dla zespołów badawczych, które mogą nie mieć odpowiednich umiejętności analitycznych. Technologie takie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja mogłyby pomóc im w pracy.

 Jeremy Racine, Global Healthcare AI Principal w SAS, zasiadający w Naukowym Komitecie Sterującym CRD

Analityka pomaga określić, które grupy są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem

Dane pochodzące z CRD pozwalają określić, które grupy społeczne czy etniczne są bardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2. Organizacja Healthcare Cost Institute (HCCI) wykorzystuje narzędzia SAS do analizy informacji pochodzących z elektronicznej dokumentacji medycznej. Wnioski wyciągnięte na jej podstawie są bardzo zróżnicowane. Przykładowo, jak wynika z prowadzonych przez HCCI badań, najwyższy odsetek zachorowań wykryto wśród Afroamerykanów i Latynosów. Badacze odkryli również, jaki wpływ na zakażenie koronawirusem ma profilaktyka zdrowotna. HCCI wykorzystywało także informacje pochodzące z nekrologów do określania liczby dziennych zgonów spowodowanych przez COVID-19. Wiodące uniwersytety badawcze, takie jak: Brown, Duke, Harvard i Vanderbilt, również wykorzystują rozwiązania SAS w swojej pracy.


Źródło: SAS

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Analityka w czasie rzeczywistym pomoże firmom szybciej reagować na zmiany nawyków konsumentów

informatyk analizuje dane na komputerze

Trwający kryzys pandemii COVID-19 spowodował znaczące zmiany w przepływie strumieni finansowych. Część klientów straciła pracę, niektórym zredukowano wynagrodzenie. Wpłynęło to na ich nawyki związane zarówno z oszczędzaniem, jak i wydawaniem pieniędzy. Firmy muszą podejmować szybkie decyzje, aby odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku. O tym, jak systemy analityczne mogą pomóc zrealizować ten cel, dyskutować będą przedstawiciele nauki i biznesu podczas wirtualnej konferencji Advanced Analytics and Data Science 2020.

Trudno określić, które zmiany w zachowaniach konsumentów pozostaną z nami na dłużej, a które ustąpią po zakończeniu pandemii. Długoterminowymi skutkami koronawirusa są zwiększenie się ryzyka kredytowego kontrahentów, jak również zwiększający się odsetek klientów windykowanych. Oznacza to, że instytucje finansowe muszą szybko przeorganizować procesy pożyczkowe i wdrożyć bardziej restrykcyjne polityki scoringowe. To z kolei może prowadzić do zbyt częstego kwalifikowania klientów jako niewiarygodnych. Takie działanie skutkuje decyzją odmowną o przyznaniu kredytu, stratą przychodu dla banku i niezrealizowaną inwestycją organizacji czy osoby, która ubiegała się o pożyczkę. W szerszej perspektywie oznacza to negatywny wpływ na poszczególne firmy, a także na gospodarkę całego państwa.

Szybkie analizy w niepewnych czasach

Firmy codziennie analizują ogromną ilość zewnętrznych i wewnętrznych informacji o klientach. Dzięki jednolitym platformom automatyzującym wszystkie etapy cyklu życia modeli analitycznych, takim jak SAS Viya, obecnie procesy te zajmują znacząco mniej czasu niż kiedyś. Samo modelowanie również uległo skróceniu dzięki postępowi technologicznemu, np. dostępności technologii in-memory, polegającej na przetwarzaniu danych w szybkiej pamięci RAM. W efekcie biznes może szybko przejść od fazy projektowej do praktycznego wykorzystania efektów procesów analitycznych.

Szybkość podejmowania decyzji zawsze odgrywała kluczową rolę w każdej branży. Obecnie analiza danych w czasie rzeczywistym jest jeszcze ważniejsza. Zachowania konsumentów stają się coraz mniej przewidywalne. Firmy muszą błyskawicznie określać możliwości pozyskania i utrzymania klienta, a także oceniać jego wiarygodność i szacować ryzyko wystąpienia nadużyć. Z pomocą przychodzi analityka, w tym również algorytmy Artificial Intelligence.

Łukasz Libuda, Principal Business Solutions Manager w SAS Polska

Procesy analityczne cechuje duża złożoność. Współpraca wielu użytkowników niejednokrotnie wiąże się z tym, że korzystają oni z różnych systemów czy języków programowania. Mając to na uwadze, SAS dostosował swoje rozwiązania do potrzeb współpracy np. z programistami czy twórcami modeli analitycznych, korzystającymi z narzędzi open source czy interaktywnych kreatorów no-code/low-code. W projekty z zakresu analityki zaangażowane są osoby o różnym stopniu zaawansowania. Część z nich nie ma odpowiedniej wiedzy, aby móc samodzielnie tworzyć i udoskonalać modele analityczne. System SAS oferuje wsparcie technologiczne podpowiadając użytkownikowi, jakie kroki powinien wykonać, dysponując określonym zestawem danych. Nie oznacza to oczywiście, że narzędzia analityczne same podejmują decyzje biznesowe.

Kompetencje analityczne wciąż poszukiwane

Firmy muszą budować wewnętrzne kompetencje w obszarze zaawansowanej analityki. Dlatego bardzo ważna jest współpraca biznesu z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia kadr i rozwijania odpowiednich kompetencji, zwłaszcza w obszarach analitycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, która jest dziedziną podlegającą nieustannym zmianom i ciągłej ewolucji.

Uczelnie wyższe muszą na bieżąco reagować na rozwój technologii oraz wynikające z tego zmiany rynkowe i dostosowywać programy nauczania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw. Specjaliści na stanowiskach data scientist, których kształcimy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, między innymi na kierunku Analiza Danych – Big Data odgrywają coraz większą rolę w swoich organizacjach.

Ewa Frątczak, Profesor SGH, kierownik Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Jaka będzie nowa cyfrowa normalność w biznesie?

Analityka w czasie rzeczywistym wspierana przez sztuczną inteligencję to ważne narzędzie w rękach decydentów działających w realiach cyfrowej ekonomii. Szybkość decyzji zwiększa konkurencyjność na niezwykle rozproszonych i szybkozmiennych rynkach. Jednocześnie wszyscy chcą tworzyć długoterminowe strategie działania w sytuacji, gdy o przyszłości wiadomo bardzo niewiele. Organizacje, które wykorzystują systemy scenariuszowe czy też stress testowe, mogą przygotować się na nadchodzące miesiące i w bardziej trafny sposób zaplanować działania w perspektywie długoterminowej. W tym celu firmy wykorzystują zaawansowane modele analityczne, budują eksperckie reguły biznesowe oraz analizują wszelkie możliwe ścieżki rozwoju.

W realiach tak zwanej nowej normalności firmy potrzebują wsparcia technologii i wiedzy płynącej z danych w coraz szerszym zakresie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w bieżącym roku akademickim na kierunku Analiza Danych – Big Data wprowadzamy nowy przedmiot kierunkowy „Real Time Analytics”, który łączy nowoczesne technologie z zaawansowaną analityką biznesową. Pracujemy też nad otwarciem nowej generacji studiów podyplomowych. Naszym celem jest wykształcenie kolejnych pokoleń analityków, którzy posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie modelowania i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Ewa Frątczak, Profesor SGH, kierownik Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Spotkanie ekspertów

Na temat roli analityki na zmieniających się rynkach dyskutować będą przedstawiciele sektora nauki, biznesu i technologii podczas wirtualnej konferencji Advanced Analytics and Data Science. Spotkanie organizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z SAS. Tematem przewodnim siódmej edycji wydarzenia, które odbędzie się 14 września 2020 r., będzie Real-Time Analytics & Cybersecurity.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – profesor Piotr Wachowiak. W programie znajdą się między innymi: wnioski z globalnych doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii AI i machine learning w biznesie oraz najlepsze praktyki w zakresie zastosowania Real-Time Analytics w obszarach takich jak: risk management, credit scoring, customer intelligence czy fraud detection. Zaprezentowane zostaną także najnowsze narzędzia i rozwiązania oraz praktyczne przykłady ich zastosowania w różnych branżach.

Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się TUTAJ.


Źródło: informacja prasowa SAS

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

SAS wskazuje najważniejsze trendy analityczne na rok 2020

trendy analityczne

Według IDC rynek rozwiązań analitycznych w zakresie Big Data w 2019 roku był wart prawie 190 mld dol. Eksperci SAS nie mają wątpliwości, że analityka będzie miała kluczowe znaczenie również w nadchodzącym roku. Ma to związek z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, jakim musi stawić czoła biznes – od przeciwdziałania nadużyciom, po rosnące oczekiwania klientów.

Analityka to dziedzina, która wciąż ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesu. Ogromny wpływ na jej rozwój ma upowszechnienie algorytmów „sztucznej inteligencji”. Technologia ta usprawnia zarówno samo działanie modeli analitycznych, jak i interakcje użytkowników z systemem. Dzięki temu rozwiązania klasy Business Intelligence będą bardziej przydatne dla większej liczby pracowników organizacji.

Patryk Choroś, Business Development Director w SAS.

Eksperci SAS wskazują 3 najważniejsze trendy, które wpłyną na oblicze analityki w roku 2020.

 

 • Coraz częściej będziemy rozmawiali z maszynami

Asystenci głosowi stają się coraz popularniejsi, co potwierdzają wyniki badania reichelt elektronik. Aż 87% respondentów przyznało, że korzysta z asystentów głosowych za pośrednictwem smartfonów. W biznesie obsługa systemów analitycznych za pomocą komend głosowych również zyskuje na znaczeniu dzięki technologii NLP (Natural Language Processing). Jak przewiduje Gartner, dzięki NLP i analityce konwersacyjnej, do 2021 roku odsetek pracowników wykorzystujących rozwiązania z zakresu analityki i business intelligence wzrośnie z 35% do ponad 50%, włączając w to nowe kategorie użytkowników, głównie pracowników pierwszej linii kontaktu z klientami.

 • Sztuczna inteligencja pozwoli zrozumieć wyniki analiz

Zdaniem ekspertów SAS demokratyzacja analityki będzie postępowała w nadchodzącym roku, co ma związek z coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji do tłumaczenia wyników analiz. Dzięki temu coraz więcej osób w ramach organizacji będzie mogło korzystać z narzędzi analitycznych i nie będą one zarezerwowane jedynie dla specjalistów Data Science. Trend dostrzega firma SAS, która w najnowszej wersji SAS® Viya® duży nacisk położyła na przejrzystość realizacji zadań i procesów analitycznych. Oprogramowanie tworzy diagramy przebiegu kroków modelowania, tak aby proces analityczny był bardziej zrozumiały. Nowe funkcjonalności wspierają pracę i upraszczają wiele skomplikowanych czynności wykonywanych do tej pory ręcznie. AI umożliwia również doskonalenie modeli analitycznych m.in. przez określanie ich mocnych i słabych stron, a także szacowanie ryzyka, czy otrzymane wyniki będą zaburzone statystycznie.

 • Analiza grafów pozwoli odpowiedzieć na złożone pytania zadawane przez użytkowników

Wraz ze wzrostem popularności narzędzi analitycznych użytkownicy biznesowi wykorzystują je do zadawania coraz bardziej złożonych pytań. Znalezienie na nie odpowiedzi wymaga przetwarzania zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych, często pochodzących z wielu źródeł, zewnętrznych i wewnętrznych. Tradycyjne metody analityczne nie zawsze to umożliwiają, dlatego w 2020 roku znaczenie będzie zyskiwała analiza powiązań i grafów. Ten zestaw technik analitycznych umożliwia zobrazowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi analizowanymi klientami, transakcjami czy miejscami. Techniki te są już z powodzeniem wykorzystywane w wykrywaniu nadużyć, modelowaniu społeczności i analizie kryminalnej. Dzisiaj eksperci Gartnera przewidują, że rynek aplikacji z zakresu analityki graficznej będzie rósł o 100% rocznie przez najbliższe pięć lat.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Analityka pozwala spełnić marzenie o pustych magazynach

Jaki widok cieszy specjalistę odpowiadającego za planowanie produkcji na koniec okresu rozliczeniowego? Puste magazyny, które niebawem zapełnią się nowymi produktami. Oznacza to, że towar został sprzedany, a prognozy dotyczące zapotrzebowania były trafne. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez wsparcia systemów analitycznych, które stają się coraz ważniejszym ogniwem łańcucha sprzedaży i produkcji.

Zapotrzebowanie na dany produkt czy usługę powinno stanowić punkt wyjścia dla prognoz sprzedażowych oraz procesu planowania produkcji. Tworzenie ich na podstawie archiwalnych danych nie gwarantuje sukcesu w świecie, w którym trendy zmieniają się niezwykle szybko. Niezbędne jest właściwe:

 • określenie zapotrzebowania na surowce i zabezpieczenie stanów magazynowych,
 • stworzenie harmonogramu produkcji,
 • zarządzanie gniazdami i maszynami produkcyjnymi,
 • przeprowadzenie kontroli jakości,
 • określenie cen poszczególnych produktów,
 • dystrybucja i rozmieszczenie towaru w placówkach.

3,2,1… sprzedaż

Jak wynika z badania ShopAlike „Od kliknięcia do zakupu” czas, jaki potrzebuje klient na podjęcie decyzji o nabyciu towaru różni się w zależności od kategorii produktu i może wynosić od niewiele ponad godziny do nawet kilkunastu dni. Z perspektywy pracowników działu planowania produkcji czasu jest zawsze zbyt mało, gdyż jeżeli zabraknie danego produktu, klient uda się do konkurencji. Niezwykle ważne jest zatem wyeliminowanie czynników, które przyczyniają się do spowolnienia pracy przedsiębiorstwa. Według danych SAS, 40% czasu specjaliści ds. planowania popytu poświęcają na zarządzanie danymi. Kolejne 30% ich czasu pracy konsumuje dostosowywanie prognoz sprzedażowych do zmiennych warunków rynkowych. Systemy analityczne pozwalają na automatyzację procesu planowania produkcji i sprzedaży, czego efektem jest wzrost satysfakcji klientów, którzy mają pewność, że nie zabraknie produktu, którego akurat potrzebują.

Inteligentna produkcja i sprzedaż

Systemy analityczne w procesie produkcji z powodzeniem wykorzystuje lider branży FMCG, firma Nestlé. Kluczem do sukcesu na trudnym rynku spożywczych produktów pakowanych jest umiejętność określenia lokalnego zapotrzebowania na określone dobra. Na tej podstawie tworzone są plany produkcyjne. Celem firmy jest uniknięcie nadmiernego zatowarowania i zamrożenia kapitału. Nestlé wykorzystuje systemy analityczne SAS w skali globalnej. Narzędzia umożliwiają również tworzenie prognoz produkcyjnych w oparciu o lokalne uwarunkowania, biorąc pod uwagę kontekst makroekonomiczny czy informacje dotyczące wydarzeń specjalnych, takich jak imprezy kulturalne czy sportowe.

Rozwiązania klasy Manufacturing Analytics umożliwiają m.in. określenie efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń, automatyzację i optymalizację dystrybucji zapasów, czy zarządzanie procesem zamówień. Ich działanie uzupełniają platformy Customer Intelligence pozwalające zidentyfikować bodźce biznesowe, a także zebrać i przetwarzać dane dotyczące aktywności klientów. Systemy te łączą w sobie zaawansowaną technologię i analitykę z rozwiązaniami marketingowymi, umożliwiając tym samym analizę oraz lepsze zrozumienie informacji czy prognozowanie przyszłych zachowań konsumentów.

Eksperci SAS wskazują, na jakie elementy powinni zwrócić uwagę specjaliści ds. sprzedaży i produkcji, wykorzystując analitykę biznesową – co pozwoli im właściwie określić zapotrzebowanie rynkowe:

 1. Bądź o krok przed konkurencją: Określ zapotrzebowanie, gdy ono powstanie, nie gdy zostanie zaspokojone i na tej podstawie zaplanuj produkcję.
 2. Nie trać czasu na tworzenie ogólnych modeli zapotrzebowania. Wykorzystaj modele behawioralne do stworzenia profilu danego klienta. Twórz na ich podstawie oferty, które będą odpowiadały jego potrzebom w danym momencie.

 3. Wykorzystaj potencjał danych do określania w jaki sposób oraz kiedy tworzy się zapotrzebowanie na dany produkt lub usługę m.in. na podstawie analizy danych z mediów społecznościowych.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF