...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Dlaczego model kultury mentoringowej wpisuje się w trendy rozwojowe?

Żyjemy w epoce niepewności, gdy nieustającemu rozwojowi towarzyszy narastająca liczba stresorów. Specjaliści wskazują na cztery czynniki negatywnie oddziałujące na nasz długofalowy dobrostan i powodujące wzrost stresu. Są to: niepewność, brak wpływu, brak informacji, poczucie utraty kontroli.

 

Obecny krajobraz społeczno-polityczny w którym funkcjonujemy: straty bliskich po pandemii, w trakcie wojny obok granic naszego kraju, galopująca inflacja, presja czasu, nadmiar zadań w pracy to czynniki sprzyjające powstawaniu lub wzmacnianiu zaburzeń psychicznych. 

Dodatkowo w organizacjach obserwujemy kilka ciekawych i ważnych zjawisk.

W świecie zachodnim mówi się o trendzie wielkiej rezygnacji (great resignation), czyli zjawisku odchodzenia z pracy na dużo większą skalę niż dawniej, pod wpływem gruntownego przewartościowania swojego życia. Mamy do czynienia z podejściem: „wybieram życie zamiast pracy”. Stąd też, dążenia do wprowadzenia 4 dniowego tygodnia pracy testowane obecnie w wielu krajach i szeroko omawiane w Parlamencie Europejskim i Polsce również.

Kolejną kwestią jest znaczące rozwarstwienie w zakresie podejścia do stylu pracy. Wielu ekspertów mogących pracować zdalnie zamienia się w cyfrowych nomadów. Całkowity powrót do biur jest już w zasadzie niemożliwy, a brak elastyczności w tym zakresie wyklucza pracodawcę na ryku pracy.

Inną obserwacją i prognozowanym trenem jak wynika z raportu „Trendy w rozwoju 2022” przygotowanym przez House of Skills, jest oczekiwanie pogłębiania się niedoboru talentów, na co będzie miało wpływ przyspieszenie rozwoju innowacji cyfrowych.

I ostatnia sprawa to charakterystyka nowego pokolenia „Z” wchodzącego na rynek pracy, gdzie w kolejnych latach, zarządzanie przez pokolenie „X” będzie ustępowało pokoleniu „Milenialsów”, czyli pokoleniu oczekującym rozwoju, motywacji i partnerstwa. Natomiast generacja „Z”, opisywana jest jako kreatywna, ceniąca samorozwój i niezależność. 

Wszystkie opisane wyżej zjawiska i trendy, wywołują refleksje i dylematy. Obecnie najbardziej aktualne pytania z zakresu obszaru rozwoju to:

 • dlaczego tu jestem i czego potrzebuję? 
 • Jaki jest mój cel życiowy i zawodowy? 
 • Co jest dla mnie ważne: prywatnie i zawodowo?
 •  Czy moje wartości w pracy i w życiu są spójne? 
 • Jaka jest moja faktyczna wartość rynkowa? 

 

Co takie zmiany oznaczają dla liderów i organizacji?

Pracownicy zdalni potrzebują czasu, uwagi, wsparcia, jasności celów i partnerskiej komunikacji o rozwoju i o tym, co dzieje się w firmie. W wielu branżach mamy do czynienia z dużymi przyspieszeniami z uwagi na rozwój technologii, która pociągają za sobą konieczność zmian postaw i kompetencji. Towarzyszem w tych zmianach i drodze rozwojowej są bezpośredni przełożeni. Zatem rozwój ludzi staje się najbardziej adekwatną odpowiedzią na postępujące zmiany.

Czym jest rozwój ludzi w obecnej rzeczywistości: Model dobrostanu w pracy 

Marka i wizerunek organizacji, owocowe czwartki oraz podobne benefity, które działały przed pandemią, już nie wystarczą do budowania modelu dobrostanu w pracy.

Ważne, by budować z pracownikami porozumienie w tej sprawie, wsłuchiwać się w potrzeby, o których mówią i okazywać niespotykaną dotąd elastyczność.

Budowanie kultury organizacyjnej, w której pracodawca słucha i komunikuje się, uwzględniając potrzeby wszystkich pracowników, ma szansę stymulować innowacje i nowy sposób myślenia.

Według raportu „ Trendy w rozwoju 2022”  obserwujemy, wyraźny trend do zmiany wzorców skutecznego przywództwa. Od dwóch lat mamy do czynienia z wyraźną promocją przywództwa określanego jako compassionate leadership, czyli przywództwo współodczuwające. W tym podejściu, kluczową rolę odgrywają wspieranie ludzi, troska o ich dobrostan, szukanie rozwiązań. Kontrolę zastępuje zaufanie. Charyzmę i pewność osądów ‒ uważność i słuchanie i nastawienie na włączanie innych.

Punktem wyjścia dla współodczuwającego lidera są samoświadomość i praca nad sobą, bo bez tego trudno będzie zrozumieć, co dzieje się wokół, być autentycznym i skonfrontować się z wyzwaniami.

Z analizy psychologów SWPS wynika ważne jest dla nas rozwijanie swojej sprawczości (poczucie wpływu, wykorzystywanie mocnych stron, osiąganie celów) oraz wspólnotowości (służenie innym, czynienie dobra na rzecz społeczności). Tego typu podejście poparte jest również danymi z raportu „ odpowiedzialny biznes w Polsce 2021, przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z którego jasno wynika, że wolontariaty pracownicze mają tendencję mocno rozwojową. Również analizując raporty mentoringowe w Polsce w latach 2021-2022, przygotowane przez EMCC Polska, z roku na rok mamy więcej programów mentoringowych w organizacjach. A takie instytucje jak Fundacja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, czy Fundacja Liderek Biznesu, zwiększają co roku skalę programów mentoringowych, które działają w formule pro-bono.

Co to oznacza zmiana paradygmatu zarzadzania?

Podążanie za trendem „lidera blisko ludzi” oznacza znaczącą rewolucję dla organizacji.

Konieczność wyjścia poza dotychczasowe schematy myślenia i działania na każdym szczeblu organizacji od stanowiska szeregowego po sam szczyt nie zatrzymując się na zarządach, lecz udziałowcach, wydaje się nieunikniona. Dlaczego?

Jeśli lider współodczuwający ma funkcjonować w organizacji, to powinien mieć miejsce i czas na regularne momenty refleksji i przerw, tak aby z oddalenia spoglądać na szybko zmieniający się krajobraz zdarzeń, bo to sprzyja podejmowaniu strategicznych decyzji, daje czas na praktykowanie uważności i nastawia na słuchanie innych. Praca opiera się wtedy na zaufaniu a nie kontroli.

Gdy przywódcy zrezygnują z podejścia opierającego się na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu, również i pracownicy będą musieli zmienić postawę – zaprzestać oczekiwania na polecenia szefa i zacząć wydawać je sobie sami. Nie będzie to łatwe. Trzeba będzie pokonać własne ograniczające przekonania, odnaleźć osobiste źródła wpływu, odważnie nazywać i komunikować potrzeby przełożonym i współpracownikom.

Zatem, przed zarządzającymi i profesjonalistami HR stoi zadanie budowy kultury organizacyjnej, która jest gotowa na zmianę oferty wartości dla pracownika oraz na self-liderów. Taka gotowość oznacza przekonanie, że pracownicy są najlepszymi przywódcami samych siebie i w wielu przypadkach wiedzą więcej od przełożonych na temat wykonywanej przez siebie pracy. To kultura przyjazna zadawaniu pytań, konstruktywnemu kwestionowaniu, zachęcająca do testowania pomysłów, poszerzania możliwości, zwiększania autonomii i samodzielnego wprowadzania zmian. 

Jeśli pracownik będzie zauważany i doceniany za to, że wnosi swoją wyjątkowość, ma szansę powstać wspierające środowisko pracy. Sprzyjają temu obecne trendy „diversity and inclusion”, które od kilku lat są wdrażane w organizacjach choć nie zawsze skupiają się na różnorodności w poglądach, sposobach myślenia czy szacunku do autonomii człowieka.

Wracając do obecnych praktyk, należy zauważyć, że współcześnie zarządzanie obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie. To podejście jako pierwszy opisał  H. Fayol – francuski teoretyk i praktyk zarządzania na przełomie XIX i XX wieku. Już sam fakt, że jest to teoria z tak odległych wieków daje do myślenia i powoduje refleksje.

Zatem, jak w obliczu piętrzących się wyzwań ekonomicznych w organizacjach, nastawieniu na wyniki, gdzie kontrola jest jedną z podstawowych funkcji liderskich, dopasować organizację do innej rzeczywistości?

Taki sposób działania wydaje się trudniejszy, zwłaszcza dla liderów z długim stażem i dużym doświadczeniem. Jednak przełomy w wielu dziedzinach dzieją się wtedy, gdy to, co możliwe, styka się z tym, co okazuje się bardzo potrzebne. Znajdujemy się właśnie w momencie definiowania tego co możliwe nawet jak kiedyś byłoby nie do pomyślenia.

Uważam, że kolejnym krokiem rozwoju organizacji, będzie zarządzanie organizacjami poprzez starszyznę, lub radę mentorów, których celem będzie zrównoważony rozwój pracowników i organizacji. Dzięki temu zostanie wyeliminowana niezdrowa konkurencja i walki o stanowiska a ludzie będą mogli skupić się na satysfakcjonującej pracy. Przepływ informacji nie będzie monetą przetargową w myśl zasady kto ma informacje ten ma władzę. Kontrolę zastąpi samokontrola, gdyż rozwój samoświadomości sprzyja autonomii i dążeniu do samoulepszania.

Oczywiście, do tego trzeba wielu lat ewolucji, ale trendy mentoringowe i coachingowe wprowadzane coraz bardziej do organizacji będą sprzyjały budowaniu dojrzałości i relacji partnerskich, które są niezbędne, aby wejść na inny poziom zarządzania.

Jolanta Bujnowska 

Mentorka i Coach akredytowana w EMCC, certyfikowana trener badań psychometrycznych w zakresie odporności psychicznej MTQ produkt family oraz profili osobowości FACET 5.

Jest praktykiem biznesu z ponad 20 letnim doświadczeniem menadżerskim w zarządzaniu strategicznym, operacji i rozwoju zespołów. Prowadzi praktykę mentoringową i coachingową, współpracując min. jako Mentorka w programach mentoringowych Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu. Autorka wielu publikacji, prowadzi własny blog o tematyce rozwojowej oraz własną markę z zakresu rozwoju i inwestycji https://jolantabujnowska.pl/

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

To nie płeć warunkuje sukces

Kobiety stanowią ponad połowę naszego społeczeństwa i są dużo lepiej wykształcone niż mężczyźni. W Polsce odsetek kobiet w przedziale wiekowym 26-65 lat z wykształceniem wyższym wynosi powyżej 38% i jest o ponad 10 punktów procentowych wyższy niż mężczyzn. To ogromny potencjał, niestety często jednak niewykorzystany.

 

Według „Global Gender Gap Report 2022” World Economic Forum, w zarządach polskich spółek zasiada jedynie 24,7% kobiet, a luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosi w Polsce średnio 8,69%.

Eksperci zgodnie podkreślają, że pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na rozwój zawodowy kobiet i opóźniła osiągnięcie równości płci. Przez wiele miesięcy kobiety musiały łączyć pracę zawodową z obowiązkami domowymi i opiekuńczymi. Część kobiet straciła pracę lub musiała zrezygnować z zatrudnienia na rzecz opieki nad dziećmi. Według przewidywań potrzeba ponad 130 lat, żeby nastąpiła równość płci.

Stereotypy przeszkodą na drodze do kariery

Wśród największych przeszkód na drodze do równości i rozwoju kobiecych karier są krzywdzące stereotypy. Kobiety zbyt często postrzegane są przez pryzmat macierzyństwa, ograniczonej dostępności oraz emocjonalnego podejścia do spraw zawodowych.

Znacznie trudniej jest im się wspinać po szczeblach kariery. Wyzwania, z którymi mierzą się w życiu zawodowym, bardzo często wynikają z kulturowych norm i przyzwyczajeń. Warto dodać, że stereotypami nie kierują się wyłącznie mężczyźni. Niestety kobiety także podążają tym tropem myślenia, a szkoda, bo powinny wzajemnie się wspierać na drodze do sukcesu.

To, w jaki sposób myślimy, warunkuje także, z jakiego miejsca pochodzimy i w jakim środowisku dorastamy. Już na wczesnym etapie rozwoju, dzieci uczą się tego, jak funkcjonuje świat, jak jest postrzegany, jakie mamy wzorce do naśladowania. Nigdy nie należy postrzegać samego siebie przez pryzmat trudnej przeszłości, statusu materialnego, czy opinii, które krążą wśród społeczeństwa. Od naszego punktu widzenia najwięcej zależy.

Mentoring jako skuteczne narzędzie do rozwoju zawodowego

Według raportu „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, tylko 19% kobiet w Polsce jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej, a 29% boi się zmiany pracy.

Z moich obserwacji oraz doświadczeń w roli mentorki i trenerki mentalnej wynika, że często ograniczeniem do podejmowania zawodowych wyzwań i spełniania biznesowych marzeń, jest brak wiary we własne możliwości i przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobre.

Jestem osobą, która mocno wspiera kobiety w rozwoju zawodowym. Pracuję nad ich odwagą, skłonnością do podejmowania decyzji, dzielę się swoimi doświadczeniami z młodszymi koleżankami. Pomagam im uwierzyć w swoje możliwości, wsłuchać się w siebie i odkrywać swoje naturalne predyspozycje. Paradoksalnie, jesteśmy doskonałymi partnerkami, matkami, wspaniale zarządzamy swoimi rodzinami, a w biznesie brakuje nam odwagi. Często boimy się porażki oraz oceny innych.

Uważam, że inicjatywy promujące kobiety na stanowiskach menadżerskich, które przejawiają przedsiębiorcze postawy i nie obawiają się wyzwań, są bardzo ważne. Promowanie biznesowej sprawczości może zachęcić inne kobiety do działania na tym polu, odważenia się na wypłynięcie na nieznane wody, podjęcia ryzyka i wyjścia ze swojej strefy komfortu.

Kobiety ważnym ogniwem w gospodarce

Z danych Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wynika, że dzięki wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej do 2050 r. powstałoby 10,5 miliona dodatkowych miejsc pracy. Tymczasem, według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy aż 50% potencjału kobiet w skali globalnej pozostaje niewykorzystana.

W Polsce aktywnych zawodowo jest tylko 64% kobiet, to mniej niż średnia dla całej UE. Większa aktywność zawodowa płci żeńskiej to konkretne zyski dla państwa i społeczeństwa, ponieważ udział w rynku pracy ma bezpośrednie przełożenie na PKB. Na chwilę obecną wkład kobiet w PKB naszego kraju wynosi jedynie 39%. Jeśli udałoby nam się dogonić Szwecję, która ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia – 81%, nasz produkt krajowy brutto wzbogaciłby się rocznie o 83 miliony dolarów.

Większość polskich przedsiębiorstw ma trudności w pozyskaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami, co stanowi barierę rozwojową. Remedium na niedobór specjalistów, których w Polsce brakuje ok. 150 tys., jest wzrost aktywności zawodowej kobiet.

Warto wykorzystać kobiecy potencjał

W kobietach drzemie ogromny potencjał, a dzięki konkretnym działaniom można ten obszar usprawnić i zagospodarować. Szczególnej uwadze polecam wszelkie programy dedykowane kobietom, inicjatywy mentoringowe oraz wsparcie koleżanek, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, na przykład w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, czy poprzez spotkania networkingowe. Zawsze warto czerpać z takich możliwości. Poza tym łatwiej uwierzyć w swoje możliwości, kiedy mamy wokół siebie wspierające osoby, które motywują nas do działania i rozwoju. Dlatego, jeśli tylko na horyzoncie pojawiają się możliwości, to powinnyśmy z nich skorzystać.

Większy udział kobiet na rynku pracy i w świecie biznesu przyniesie same korzyści. Zarówno w skali makroekonomii, jak i personalnie – zmieni życie poszczególnych osób i wpłynie na losy kolejnych pokoleń.

Każdy z nas rodzi się z ogromnym potencjałem, który warto w sobie odkryć i go wykorzystać. Wystarczy wyjść ze stery komfortu, poszukać wsparcia oraz inspiracji płynących z doświadczeń innych. Jak mawiał Zig Ziglar – amerykański pisarz i mówca motywacyjny „Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał”.

Martyna Ślosarek

Właścicielka innowacyjnej firmy działającej na terenie całej Polski w zakresie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii z ponad 16 letnim doświadczeniem w branży energetycznej, administracji państwowej, start-up’ach  oraz strategy consultingu. Absolwentka studiów doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Ekonomia, studiów podyplomowych oraz licznych szkoleń i kursów. Na co dzień buduje #FirmęMarzeń, będącą absolutnym urzeczywistnieniem jej pragnień biznesowych, jedną z najszybciej rozwijających się organizacji z sektora OZE w kraju oraz jako Trener mentalny Akademii Jakuba B. Bączka, Chief Happiness Officer oraz Konsultant Kryzysowy wzmacnia wiarę innych osób we własne możliwości, daje konkretne metody i narzędzia pracy nad własnym rozwojem, pomaga odnaleźć mocne strony oraz uczy, jak korzystać z wewnętrznego potencjału.

 

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

6 szybkich trików, dzięki którym odmienisz swoje biuro lub mieszkanie

Masz ochotę na szybkie odświeżenie swojego miejsca pracy lub zamieszkania? Ale nie chcesz porywać się od razu na czasochłonny i wyczerpujący remont. Zacznij od małych zmian, które nie obciążą zbytnio Twojego budżetu! Pokażę Ci najprostsze triki, które często wykorzystuję w swojej pracy jako home stager, a które z łatwością wdrożysz u siebie. Co prawda home staging to atrakcyjne zaaranżowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu, ale poniższe wskazówki mają zastosowanie praktycznie w każdej przestrzeni, więc nie ma czego się obawiać.

 

Trik 1: ODGRACANIE, czyli decluttering

Na wzór japońskich guru zacznij od declutteringu, czyli pozbywanie się nadmiaru niepotrzebnych przedmiotów z Twojego otoczenia. Jest to prosty zabieg, który nic nie kosztuje, oprócz Twojej pracy. Konsumpcjonizm doprowadził nas do tego, że otaczamy się przedmiotami, z których w dużej mierze nie korzystamy. Kupujemy i zbieramy rzeczy, które zajmują nam przestrzeń. Zagracamy się coraz bardziej mając problemy ze znalezieniem czegokolwiek.

Co możesz zrobić? Po pierwsze poszukaj miejsc do przechowywania. Po drugie zastanów jakich rzeczy nie potrzebujesz, co trzymasz na zasadzie „przyda się”. Podziel je na 3 kategorie: np. do sprzedania, do oddania, do wyrzucenia. I rozpocznij proces uwalniania się od nich! Zobaczysz, jak wnętrze dosłownie odetchnie.

 

Trik 2: PRZEMEBLOWANIE 

Kiedy wnętrze oczyścisz z nadmiaru przedmiotów, zastanów się nad nową aranżacją, na zasadzie przestawienia mebli. Zamień je miejscami i zobacz co się stanie. Wypróbuj nowy układ na żywo bez dywagować w głowie czy to ma sens. Spróbuj ustawić meble ukośnie lub poprzecznie, nie blokując ciągu komunikacyjnego. Bardzo możliwe, że złapiesz się za głowę widząc jak dużą różnicę robi taki zabieg. Często robię takie rewolucje podczas wizyt u Klientów. Ich reakcje są bezcenne 🙂

Wskazówka: W trakcie przesuwania mebla wsuń pod niego dywanik lub tekturę

 

Trik 3: GRA ŚWIATŁEM

Jeśli chcesz optycznie powiększyć swoje pomieszczenie, to na ścianie umieść jedno lub więcej luster. Światło dzienne odbijające się w lustrze dodatkowo rozświetli pomieszczenie. Światłem sztucznym możesz operować dowolnie,i im więcej różnych źródeł, tym przytulniej. Odpowiednia gra światłem może zdziałać cuda. Pomyśl o świetle dla każdej funkcjonalności: np. lampa sufitowa, nastrojowa, do czytania etc.

Wskazówka: W lampach umieść ciepłe światło żarówki.

 

Trik 4: DUŻE OBRAZY

Prostym i bardzo efektownym pomysłem na ożywienie wnętrza jest powieszenie w nim obrazów. Obraz jak mało co może wpłynąć na wystrój wnętrza. Mile widziane są dzieła sztuki, ale jeśli nie masz to równie wyjątkowo mogą wyglądać plakaty w ramkach. W nowoczesnych wnętrzach na pewno sprawdzi się abstrakcja, we wnętrzach klasycznych pejzaże. Odpowiednio skomponowana galeria stanowi ciekawą ozdobę pomieszczenia, a jej zaletą jest to, że w dowolnej chwili możesz ją wymienić.

Wskazówka: 2-3 duże obrazy mogą zrobić lepszy efekt niż 20 małych.

 

Trik 5: DODATKI i ich kolory

Zasłony, poduszki, pledy, narzuty, koce itp. Wszelkiego rodzaju tekstylne akcesoria to jeden z najszybszych sposobów na nadanie pomieszczeniu zupełnie nowej jakości. Poza tym za pomocą dodatków można ożywić każde miejsce dobierając je w odpowiednich kolorach. Zapraszam na do obejrzenia moich realizacji i zainspirowaniu się Realizacje | Home Staging Team – podnosimy wartość nieruchomości (hs-team.pl)

Wskazówka: wybierając poduszki pamiętaj, że powinny pasować do galerii na ścianie.

 

Trik 6: ROŚLINY

Postaw na duże rośliny doniczkowe, które uczynią Twoją przestrzeń zdrowszą i piękniejszą. Nie tylko zachwycą swoim wyglądem, ale też nawilżą i oczyszczą powietrze. Aby rośliny były prawdziwą ozdobą pomieszczenia warto umieścić je w efektownych i dopasowanych do otoczenia doniczkach.Taki żywy element zawsze odmieni każde miejsce.

Wskazówka: Efektowne i łatwe w utrzymaniu rośliny to strelicja, zamiokulkas, dracena, aloes

I najważniejsze – pamiętaj, że dom czy biuro powinno być zawsze dopasowane do Twoich potrzeb i aktywności, a jego wystrój ułatwiać Ci codzienne czynności.

Mam nadzieję, że skorzystasz chociaż z jednego z triku, dzięki temu spojrzysz na swoją przestrzeń bardziej przychylnym okiem.

Wioletta Dmowska jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

 

Wioletta Dmowska  z wykształcenia jest magistrem zarządzania, z pasji dyplomowana home stagerka, dekoratorka i fotografka wnętrz. Poza tym inwestorka i licencjonowana pośredniczka. Właścicielka Home Staging Team www.hs-team.pl , pracowni która profesjonalnie przygotowuje mieszkania/domy do sprzedaży lub do wynajmu podnosząc ich wartość. 

Wiola dzięki połączeniu wiedzy na temat aranżacji wnętrz i rynku nieruchomości potrafi skutecznie przyspieszyć sprzedaż mieszkania.Tworzy strategię sprzedaży i koncepcję, a następnie zarządza projektem, tak aby transakcja była opłacalna. Jako pasjonatka nowoczesnej sprzedaży i marketingu pokazuje ile można zyskać tworząc odpowiedni wizerunek nieruchomości.

Przez długi czas pracowała w korporacjach jako menedżer sprzedaży, ale pewnego dnia zrealizowała swoje marzenie o niezależności zawodowej. Idealnym rozwiązaniem stała się praca w nieruchomościach, gdzie może wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Profil LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/wioletta-dmowska-52221532/

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

 

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Firmy zmieniają świat na lepsze. Jubileuszowa konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

31 maja w Warszawie odbędzie się XX konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Wydarzenie zgromadzi ponad 30 ekspertek i ekspertów, którzy będą rozmawiać o trendach i wyzwaniach współczesnego biznesu. Konferencji patronuje wymowne hasło „Make The Change”.

 

„W dobie zmian klimatycznych, społecznych i gospodarczych biznes stoi przed nowymi wyzwaniami. Dziś od biznesu wymaga się zaangażowania, a przedsiębiorcy stają się zapalnikiem pozytywnych zmian w świecie. Od początku nasze konferencje miały poruszać aktualne tematy, inspirować i podsuwać innowacyjne rozwiązania, a także budować relacje między przedsiębiorcami. Chcemy stwarzać przestrzeń do dyskusji oraz networkingu, wymiany pomysłów i rozwiązań biznesowych” – mówi Dorota Czekaj, założycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Wystąpienia zaproszonych gości będą koncentrowały się wokół 3 głównych problemów:

#1 Jak biznes wpływa na środowisko?

Podczas pierwszego panelu wystąpią przedstawicielki MŚP, które tworzą biznes oparty o wartości związane ze środowiskiem. Pojawią się m.in. tematy związane ze zmianą klimatu, równym dostępem do edukacji czy zjawiskiem green greenwashingu.

„Ekologia czy zero waste to nie tylko hasła, które można wykorzystać w promocji marki, bo to teraz modne. Podczas konferencji pokażę, że bycie eko w biznesie daje wymierne korzyści finansowe” – mówi Sylwia Majcher, dziennikarka, edukatorka ekologiczna, autorka poradników i jedna z prelegentek konferencji.

#2 Jak biznes wpływa na społeczeństwo?

W kolejnym panelu uczestnicy i uczestniczki będą rozmawiać o postrzeganiu kobiet jako ekspertek w przestrzeni publicznej.

„Bycie ekspertem nie zależy od płci, a jednak wiele kobiet wciąż czuje się dyskryminowane w biznesie ze względu na płeć. Ufa się mniej trenerkom i przedsiębiorczyniom niż trenerom i przedsiębiorcom. To ważne, że podczas konferencji zastanowimy się, jak zmienić ten stan rzeczy” – mówi Mirella Panek Owsiańska, ekspertka CSR.

Organizatorki postanowiły też zaprosić Macieja Makselona, redaktora w wydawnictwie W.A.B., nauczyciela kreatywnego pisania, dwukrotnego mówcę TEDx i twórcę popularnego wystąpienia TED, który zachęca do rozmowy “o feminatywach i o tym, co może zmienić ich używanie.”

#3 Jak biznes wpływa na tworzenie organizacji przyjaznej pracownikom?

Jubileuszowa konferencja SPK poświęci uwagę także sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Uczestnicy zastanowią się, jakie cechy musi mieć organizacja przyjazna osobom, które dopiero zaczynają swoją zawodową ścieżkę. Nastąpi także podsumowanie akcji i przedstawienie wniosków z Programu mentoringowego dla młodych kobiet, który w tym roku realizowała Sieć w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach.

„Bardzo się cieszę, że na konferencji będą mogły spotkać się doświadczone liderki oraz młodzi aktywiści. To okazja, żeby poznać swoje punkty widzenia. Zrozumieć z jednej strony potrzeby pracodawców, z drugiej oczekiwania pokolenia Zet” – mówi 17-letnia Kira Sukhoboichenko, założycielka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków, zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu „Dzieciaki Startupy”.

Konferencja bez barier

Ambicją organizatorek konferencji było, żeby każda uczestniczka mogła swobodnie wziąć udział w wydarzeniu. Również osoby ze specjalnymi potrzebami. Dlatego partnerem konferencji jest Fundacja Kultury Bez Barier, która zapewni tłumaczenie wystąpień na polski język migowy, pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Każda uczestniczka konferencji, rejestrując się na konferencję, może wskazać, jakiego wsparcia potrzebuje.
„Trzeba samemu być zmianą, jaką chce się widzieć w świecie. Niestety myślenie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami wciąż nie jest w Polsce standardem. Dlatego dostępność konferencji Make The Change to dla mnie bardzo duża wartość. Organizatorzy nie tylko deklarują wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale faktycznie zapewniają udogodnienia. I to w pełni profesjonalny sposób” – zauważa Anna Żórawska, prezeska Fundacja Kultury bez Barier, trenerka z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej i wydarzeń, a także mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Coraz więcej kobiecych firm na rynku.

Zakończyła się 9 edycja programu Biznes w Kobiecych Rękach

 

Ochrona zdrowia, moda czy consulting – to tylko niektóre z branż, w jakich otworzyły swoje firmy uczestniczki programu Biznesu w Kobiecych Rękach. Właśnie zakończyła się 9 edycja, która pomogła kobietom przekuć marzenia o własnej firmie w rzeczywistość.
Program Biznes w Kobiecych Rękach prowadzony jest przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i realizowany przy wsparciu Citi Foundation w Nowym Jorku oraz Fundacji Citi Handlowy. W tej edycji programu wzięło udział 60 uczestniczek. Opracowały one i wdrożyły swój pomysł na firmę. Efekt? Polski rynek wzbogacił się o 34 nowe firmy prowadzone przez kobiety.

Program na przekór kryzysowi.

Uczestniczki ostatniej edycji programu od początku musiały zmagać się z trudną sytuacją gospodarczą. Czas pandemii i wojna na Ukrainie przyniosły pytanie, czy to na pewno dobry moment na własny biznes.
„Własna działalność może być sposobem na kryzys. Dowodem na to są uczestniczki ostatniej edycji programu Biznes w kobiecych rękach. Firma dała im poczucie niezależności, wiary w siebie oraz bezpośredni wpływ na wysokość swoich zarobków” – zauważa Magdalena Jeżyńska, koordynatorka programu. Podobnie myślą też same uczestniczki.
„Zawody artystyczne są bardzo narażone na obecną sytuację ekonomiczną. To właśnie z tych usług rezygnujemy, gdy widzimy mniejsze wpływy w domowym budżecie. Cały sukces polega jednak na tym, by realizować swoje cele pomimo wszystkich przeciwności. Ja dzień po dniu buduję pewność tego, że to, co robię, ma sens. Szczególnie pomaga w tym widok, gdy po miesiącach ciężkiej pracy liczba klientów sukcesywnie wzrasta” – mówi Alicja Bokina, która otworzyła w ramach programu własną pracownię fotograficzną.
Grzegorz Wolff, z-ca dyrektora Urzędu m.st. Warszawy, podkreśla też, że Biznes w Kobiecych Rękach to nowe możliwości dla całego rynku, bo każda nowa firma to nowe miejsca pracy, nowe współprace czy nowe kontrakty.

Poczuć energię kobiecych biznesów

W poprzednich edycjach programu Biznes w Kobiecych Rękach powstało aż 335 nowych firm, z których ponad 70% nadal stabilnie rozwijają swoją działalność. Sekret skuteczności programu nie tkwi jednak wyłącznie w twardej, biznesowej wiedzy. Siłą programu są przede wszystkim relacje.

„Biznes w Kobiecych Rękach to program o wyjątkowej energii, która łączy doświadczone kobiety biznesu z tymi, które stoją na początku drogi do stworzenia własnej firmy. Dziesiątki warsztatów, setki godzin w ramach relacji mentoringowych, ale przede wszystkim sieć wsparcia, jaką tworzą uczestniczki programu, jego absolwentki oraz mentorki – wszystko to pomaga kobietom w realizacji ich marzeń o własnym biznesie” – podkreśla Barbara Sobala, wiceprezes zarządu Citi Handlowy.

Z kolei Jolanta Bujnowska, akredytowana mentorka i coach EMCC – zwraca uwagę, że mentoring w programie Biznes w Kobiecych Rękach pozwala kształtować wysoki poziom kultury organizacyjnej firm:

„Kreatywność danej organizacji zależy od ciągłego zadawania sobie pytań o to, co można zrobić jeszcze lepiej i czego można się nawzajem od siebie nauczyć. W tym kontekście mentor może stać się osobą, która pomaga rozwijać w organizacji twórcze myślenie, innowacyjność, inspiruje do wielkich działań i kształtuje kompetencje przyszłości”.

Przedsiębiorczość to rodzinna inwestycja

Własna firma dla większości uczestniczek programu była ogromną zmianą. Musiały porzucić utarte ścieżki związane z pracą na etacie i nauczyć, jak łączyć prowadzenie firmy z życiem rodzinnym. Ale to właśnie rola partnerki, żony czy matki motywowała je często do podjęcia decyzji o przejściu na swoje.

„Założenie własnej firmy to wyjście ze swojej strefy komfortu. Rezygnujemy z czegoś, co nam znane i stałe na rzecz zupełnie nowej i nieznanej opcji. Jednak chciałabym w przyszłości pokazać mojej córce, że warto postawić na siebie i działać według swoich zasad. Chciałabym przekazać jej „gen przedsiębiorczości”. Dlatego założyłam własną działalność” – przyznaje Katarzyna Hummel, która wzięła udział w ostatniej edycji programu i prowadzi firmę jako wirtualna asystentka.

Z kolei Anna Sobieraj, która w trakcie programu pracowała nad swoją firmą doradczą w zakresie komunikacji marki, odpowiada wprost:

„Jak wygląda teraz moje życie? Jak zabawa! To nie znaczy, że nie pracuję czy pracuję mniej, wręcz przeciwnie – o swoim biznesie się myśli i pracuje się w nim całą dobę, ale pracuję z pasją, więc czuję się jak na placu zabaw. Być może nie takiej odpowiedzi się spodziewacie po hm… dorosłej kobiecie, odpowiedzialnej matce, która właśnie otwiera swoją działalność i nagle ma płacić poważne ZUS-y, podatki i zarabiać na wszystkie koszty, ale tak jest i czuję się w tym naprawdę dobrze”.

Choć program Biznes w Kobiecych Rękach dobiegł końca, można wziąć udział w rekrutacji do kolejnej edycji na rok 2023/2024. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/programy/biznes-w-kobiecych-rekach/

::

Biznes w Kobiecych Rękach (BWKR) jest autorskim projektem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Central European Startup Awards 2018 w kategorii Best accelerator or incubator. Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Citi Foundation w Nowym Jorku oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak usprawnić pracę z Twoim księgowym?

Dzisiaj zawód księgowego bez wątpienia przechodzi spektakularną metamorfozę - od całkowicie manualnej obsługi, wypełniania stosu papierowych dokumentów i czynności ewidencyjnych, do cyfrowej transformacji przez systemy księgowości online. Księgowy nie tylko rozlicza podatki, ale też może doradzać w prowadzeniu biznesu. Dlatego usprawnienie pracy z księgowością to wiele korzyści zarówno dla biur rachunkowych, jak i samych przedsiębiorców.

 

Być na bieżąco

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów, w tym obowiązujących zasad księgowych i określonych obowiązków podatkowych. Niezwykle ważne jest także posiadanie aktualnych i dokładnych informacji finansowych, aby móc podejmować świadome decyzje i zapewnić sukces swojej firmie. Dlatego oprócz samego prowadzenia działalności, powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednie prowadzenie księgowości firmy.

Biuro rachunkowe jest zawsze na bieżąco ze wszystkimi aktualnymi przepisami rachunkowymi i może zapewnić, że podejmowane działania księgowe w firmie są z nimi zgodne i wykorzystują dostępne możliwości optymalizacyjne. Przykładowo, biura w sieci OSCBR regularnie otrzymują najnowsze informacje rynkowe czy te o zmianach w przepisach, uczestniczą w wielu inicjatywach mających na celu wsparcie klienta w jego rozliczeniach oraz korzystają z bieżących szkoleń podnoszących ich wiedzę.

 

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Wybierając biuro rachunkowe warto kierować się jego doświadczeniem w prowadzeniu księgowości według specyficznych wymagań branży, w której mamy działalność. Dysponuje ono zespołem specjalistów o szerokim zakresie specjalizacji, doświadczenia i kompetencji, co może być szczególnie przydatne dla firm o skomplikowanych potrzebach finansowych.

 

Jakie kompetencje powinno posiadać biuro rachunkowe?

Dobrą praktyką jest wyznaczenie przez biuro jednego księgowego lub całego zespołu do obsługi firmy, przez co zyskujemy komfort odpowiedniego przepływu informacji – wiemy do kogo zgłosić się po potrzebne informacje. Biuro rachunkowe może zaoferować także szereg dodatkowych usług, co umożliwi realizację wielu pojawiających się potrzeb, np. konsultację z doradcą podatkowym czy obsługę kadrowo-płacową. Biura sieci OSCBR mogą m.in. zaoferować również możliwość założenia konta firmowego, sprawdzić czy powinniśmy posiadać kasę fiskalną, a także w razie potrzeby wspomóc w jej zakupie.

 

Tańsze rozwiązanie

Dla firm generujących mniejszą liczbę dokumentów księgowych, zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego będzie tańsze niż zatrudnienie wewnętrznego księgowego. Za ułamek kwoty kosztu wynagrodzenia możemy uzyskać pomoc profesjonalnej księgowej wyspecjalizowanej w prowadzeniu księgowości firm z branży, w której prowadzimy działalność. To kluczowe z punktu widzenia powodzenia danego biznesu.

 

Księgowy zawsze czuwa

Współpracując z biurem księgowym nie dotknie nas również problem nieobecności. W razie potrzeby możemy liczyć na wyznaczenie zastępstwa na czas absencji naszego dedykowanego księgowego, aby sprawy naszej firmy były odpowiednio zaopiekowane. Dodatkowo możemy skorzystać na wymianie doświadczeń wśród pracowników biura, a także liczyć na wsparcie pozostałych członków zespołu w rozwiązaniu nietypowej sytuacji.

 

Co jeszcze może zrobić przedsiębiorca?

Bardzo ważną rolę w komunikacji z księgowością odgrywają sami przedsiębiorcy. Przejście na system online wymaga zaangażowania i organizacji również ze strony osób w firmie. Stare przyzwyczajenia związane z wysyłaniem tradycyjnych, papierowych faktur warto przenieść do odpowiedniego systemu online. To usprawni komunikację pomiędzy firmą i księgowością, a przez to pozwoli księgowym nie tylko na liczenie podatków, ale także udzielenie wsparcia w prowadzeniu biznesu. Księgowy, mając odpowiednie narzędzia i współpracując z przedsiębiorcą, zadba o raportowanie zarządcze, pomoże śledzić płynność finansową oraz podpowie w zakresie finansowania i rozwoju biznesu. A przecież podstawą dobrze funkcjonującej organizacji jest odpowiednia kontrola finansów, m.in. bieżących wydatków i wpływów, czyli właśnie księgowości.

 

Anita Gołębiewska – OSCBR i CashDirector S.A.

Dyrektor zarządzający OSCBR – Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych i Dyrektor Operacyjna CashDirector S.A., w której wspiera rozwój technologii automatyzującej pracę księgowych. Pełniła funkcję prezesa spółki Superksięgowa tworząc najwyższe standardy jakości obsługi księgowej dla małych i średnich firm. Zbudowała i rozwinęła 3 oddziały spółki mieszczące się w Warszawie, Toruniu i Lublinie. W chwili obecnej zarządzana przez nią sieć liczy ponad 2 tys. partnerów w całej Polsce. OSCBR oferuje wysokiej jakości usługi księgowe połączone z innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym.

Na początku swojej kariery prowadziła księgowość międzynarodowych firm, a od ponad 10 lat popularyzuje nowoczesne narzędzia do świadczenia usług rachunkowych. Jest zwolenniczką automatyzacji i cyfryzacji, jak również podniesienia rangi zawodu księgowego, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale zna problemy, z jakimi mierzą się przedstawiciele tej grupy zawodowej.

W ramach działań charytatywnych pełni funkcję Prezesa Fundacji Małego Odkrywcy wspierając rozwój kulturalny, fizyczny i edukację dzieci w wieku szkolnym. Chętnie angażuje się wspierając akcje lokalnej społeczności. Została laureatką Tytułu “Człowiek Roku 2017” w obszarze kultury dzielnicy Warszawa – Wesoła. Promuje zdrowy tryb życia od ponad 10 lat koordynuje działania Morsy Zielonka, pierwszej grupy morsów powstałej na Mazowszu. Uważa, że kluczem do sukcesu każdego lidera jest przywództwo – od 2020 roku jest Niezależną Licencjonowaną Trenerką i Mówcą Motywacyjnym John Maxwell Team.

 

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Kiedy, z kim i jak – 3 pytania o mentoring biznesowy

Mentoring biznesowy staje się coraz bardziej popularny. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na pracę z mentorem zwykle pojawiają się wątpliwości: Z jakimi tematami przyjść na mentoring biznesowy? Kto może być dla mnie najlepszym mentorem? Jak wygląda proces mentoringowy, a jak pojedyncza sesja? To ważne pytania. Przyjrzyjmy się im bliżej.

 

#1 Czy to temat do pracy z mentorem biznesowym?

Zwykle warto rozważyć mentoring, kiedy:

 • Jesteś liderem z doświadczeniem, byłeś już na niezliczonej ilości szkoleń, a wciąż nie czujesz się pewnie w danym obszarze. Zmagasz się z tym, jak zbudować samodzielny zaangażowany zespół, albo skuteczne relacje biznesowe, albo jak patrzeć na biznes bardziej strategicznie, ale też jak stawiać granice, jak budować odporność psychiczną w trudnym środowisku czy lepiej zadbać o swoją równowagę przy olbrzymiej odpowiedzialności biznesowej.
 • Przygotowujesz się do nowej roli, albo właśnie awansowałeś i chcesz bezpieczniej i szybciej wejść w rolę, zbudować swój autorytet w zespole, ustalić priorytety biznesowe i zacząć skutecznie działać
 • Potrzebujesz zmiany w życiu zawodowym, ale nie jesteś pewien jak się do niej zabrać. Chcesz się przyjrzeć się swoim mocnym stronom i dotychczasowym doświadczeniom, zdefiniować możliwości, wybrać kierunek, ustalić dokładnie plan działania
 • Masz swoją firmę i jako szef jesteś w gruncie rzeczy dość samotny. Czasem chciałabyś szczerze porozmawiać o biznesie z kimś, kto rozumie Twoją rzeczywistość: o myślach kłębiących się w głowie, o kierunkach rozwoju firmy, o optymalizacji procesów, struktur, kosztów.
 • Zdajesz sobie sprawę z wartości jaką daje silna marka osobista i chcesz podejść do tematu bardziej świadomie i strategicznie, a dzięki temu budować ją spójnie, autentycznie i na swoich warunkach.

W opisanych sytuacjach, mentor biznesowy pomoże dojść do sedna problemu, zdefiniować cel i plan działania. Praca z mentorem, który ma adekwatną wiedzę i doświadczenie pozwala zobaczyć więcej możliwych ścieżek i rozwiązań danego problemu. Mentor pomaga lepiej uświadomić sobie swoje talenty i mocne strony, ale też bariery i trudności, które wspólnie można skuteczniej rozbroić. W efekcie klient zwykle szybciej i bardziej świadomie osiąga to, do czego zmierza.

 

#2 Jak wybrać najlepszego dla siebie mentora?

Decydując się na wybór mentora biznesowego warto wziąć pod uwagę co najmniej trzy kryteria.

 • Na ile mentor ma aktualną wiedzę, doświadczenie i praktykę biznesową/ menadżerską w obszarze, który mentee chce rozwinąć. Nie chodzi o to, żeby mentor miał dokładnie taki sam profil zawodowy jak mentee, bo jedną z wartości z tej współpracy jest właśnie pokazanie innych perspektyw. Ważne jednak, żeby wyzwania, z jakimi mierzy się mentee, były znane mentorowi z praktyki.
 • Ile godzin/ procesów mentoringowych mentor ma w doświadczeniu, czy ma uznaną międzynarodowo certyfikację/ akredytację, a przede wszystkim rekomendacje swoich klientów i praktyczny warsztat. Nie każdy może być mentorem, prowadzenie procesu mentoringowego wymaga określonego warsztatu i umiejętności (nie tylko doświadczenia biznesowego).
 • Na ile jest „chemia” pomiędzy mentorem i mentee. Jeśli nie ma dopasowania w relacji, ogranicza się otwartość i w efekcie skuteczność całego procesu mentoringowego. Mentor to nie przyjaciel, ale skuteczność mentoringu w dużej mierze zależy od jakości relacji, więc warto wybrać osobę, z którą jej budowanie nie będzie budziło w nas oporu. Relacja to w mentoringu jedna z kluczowych sił napędowych.

 

#3 Jak wygląda proces mentoringowy?

Warto zacząć od krótkiej sesji zerowej, na której klient opowie w czym potrzebowałby wsparcia, a mentor czy i jak może pomóc. Na tym pierwszym spotkaniu można sprawdzić nie tylko „dopasowanie” merytoryczne, ale też tzw. chemię. Profesjonalny mentor może pracować z każdym, ale nadawanie na tych samych falach pomaga szybciej zbudować relację, która jest podstawą efektywnego procesu mentoringowego.

Dalej na pierwszej sesji następuje doprecyzowanie celu i określenie mierzalnych efektów procesu. Nawet cele z pozoru niemierzalne, jak budowanie pewności siebie, czy odwagi w prezentowaniu da się zwymiarować. Po co? Zakotwiczony efekt dodaje sprawczości i mocno wspiera w realizacji celu. Podczas pierwszej sesji omawiany są też zasady współpracy, czyli tzw. kontrakt.

W typowym procesie mentoringowym spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, pomiędzy sesjami często jest coś do przemyślenia czy przygotowania. Każda sesja powinna być sprofilowana pod potrzeby i wyzwania klienta. W mentoringu jest przestrzeń i na twardy konkret biznesowy i na emocje. To właśnie praca na obu płaszczyznach równocześnie daje najlepsze efekty.

W relacji mentoringowej kluczowy jest wzajemny feedback, warto szczerze rozmawiać co we współpracy wspiera postępy, a co warto byłoby wzmocnić czy zmienić. W trakcie procesu mentor cyklicznie sprawdza jak wygląda realizacja celu, co przyspiesza, a co blokuje progres, optymalizuje narzędzia i sposób pracy tak, żeby klient osiągnął to, na czym mu zależy. Ostatnia sesja to podsumowanie przebytej drogi, przyjrzenie się temu co klient odkrył o sobie, w czym jest silniejszy i przede wszystkim – na ile osiągnął cel.

Mentoring nie jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania dzisiejszej rzeczywistości, ale jak mówi prof. Clutterbuck, guru współczesnego mentoringu, autor ponad 50 książek i współzałożyciel European Mentoring and Coaching Council „jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju jakie mają dziś do dyspozycji ludzie i organizacje.” Dlaczego? Bo to połączenie wsparcia merytorycznego indywidualnie dostosowanego do rzeczywistości klienta i pracy na przekonaniach, emocjach, nawykach. Takie połączenie twardego i miękkiego wsparcia, które trwa przez kilka miesięcy to wyjątkowo skuteczna mieszanka rozwojowa.

 

Agata Rybarska, mentorka  i coach biznesowy, akredytowana przez dwie największe organizacje mentoringowo-coachingowe na świecie.

Na co dzień wspiera liderów w indywidualnych procesach rozwojowych w najróżniejszych wyzwaniach biznesowych, najczęściej w obszarze: kompetencji przywódczych, rozwoju biznesu, budowania marki osobistej, efektywności osobistej i ścieżki kariery. Ma ponad 15 lat doświadczenia liderskiego w globalnych korporacjach w marketingu i sprzedaży, zarządzała dużymi zespołami, pracowała dla ponad 30 marek na 7 rynkach. W pracy mentoringowej, jak w biznesie, lubi konkrety i działanie, ale przede wszystkim widzi człowieka wraz z jego emocjami i potencjałem. Wyróżniona na 5-tym miejscu w rankingu „Top 20 Coaches in Warsaw 2021” oraz w rankingu Forbes Women „22 Polki, które warto obserwować w 2022”. Więcej o autorce na www.agatarybarska.com oraz https://www.linkedin.com/in/agata-rybarska/

Autorka  jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Neuroplastyczność sprzymierzeńcem przedsiębiorczyni. Jak dbać o swój mózg, aby podnieść funkcje kognitywne ?

Biologiczną podstawą posiadania pewności jest doświadczenie. Kiedy czegoś doświadczymy osobiście, sprawdzimy to sami, a najlepiej wielokrotnie powtórzymy i zweryfikujemy – jesteśmy przekonani, że jest to zgodne z prawdą. Czym jednak jest ta prawda? Czy jest obiektywna? Obecnie panuje dosyć spójne przekonanie, że to co postrzegamy jest naszą percepcją rzeczywistości, głęboko zależną od tego kim jesteśmy i co dotychczas przeszliśmy, czyli komunikatem poddanym działaniu naszych wewnętrznych „filtrów” np. zakorzenionych przekonań. Istnieją jednak inne oparte na symulacjach matematycznych teorie, mówiące o tym, że nawet czas i przestrzeń, nie są fundamentalne, a wytwarzane przez nasz mózg na potrzeby przetrwania (m.in. Hoffman et al. 2015 ). Te pozornie sprzeczne teorie łączy jednak nadrzędna pozycja mózgu i niesamowitych zdolności neuronów do tworzenia nowych połączeń (neuroplastyczność). Uwierzmy zatem, że możemy nasz mózg programować i nadpisywać, że z jego pomocą możemy dobrze kierować naszym życiem i karierą.

 

Niezależnie od wieku 

To my kreujemy swoją rzeczywistość. W każdej minucie, to co oglądamy, czytamy, jakie aktywności fizyczne podejmujemy i co wprowadzamy do naszego organizmu, ma wpływ na nasz mózg – zmienia nasze połączenia synaptyczne, powodując to kim jesteśmy i w jaki sposób odczuwamy. Warto o tym pomyśleć. Na chwilę zatrzymać się w natłoku informacji płynących praktycznie z każdej strony. Warto spróbować usiąść za sterami swojego mózgu i postarać się świadomie wybierać w którą stroną rozwiną się nasze nowe połączenia synaptyczne. Przez ostatnie dekady silnie zakorzenione było przekonanie, że pomimo iż tracimy każdego dnia miliony komórek nerwowych, w pewnym wieku przestają one być zastępowane. Obecnie badania potwierdzają wytwarzanie nowych neuronów oraz możliwość tworzenia nowych szlaków synaptycznych do końca życia. Zatem zapis naszego mózgu może być poprawiany i ulepszany niezależnie od wieku.

 

Jak ćwiczyć mózg? 

Efektywną drogą do rozwoju naszego mózgu jest uczenie się całkiem nowych rzeczy. Dziecko z łatwością uczy się nowych rzeczy, gdyż do realizacji określonego zadania musi wytworzyć sieć nowych połączeń neuronalnych. Tu nie ma wyboru drogi na skróty. Dorosły do realizacji zadania najczęściej może wykorzystać ścieżki już istniejące, co kosztuje go mniej wysiłku i energii. Oszczędny energetycznie mózg woli pozostawać w bezpiecznej strefie i wykorzystywać sieć istniejących już szlaków synaptycznych. Kiedy jednak uczymy się czegoś zupełnie nowego nasz mózg jest zmuszony do wykreowania nowych połączeń synaptycznych. Odczuwamy to jako wyzwanie, lecz możemy mieć pewność, że jego realizacja uruchomi nowe zasoby naszego mózgu i pozwoli nam spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy.

Jest wiele badań opisujących pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na mózg, zarówno u osób zdrowych, jak i pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi np. chorobą Alzheimera. Między innymi zauważono wzrost poziomu białka BDNF (Brain-derived Neurotrophic Factor)
u osób wykonujących w sposób regularny krótkie i intensywne interwałowe ćwiczenia. Białko BDNF ma pozytywny wpływ na pamięć i uczenie oraz zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych (neuroplastyczność). Spadek zdolności poznawczych wraz z wiekiem łączony jest ze spadkiem poziomu białka BDNF w mózgu. Zatem nawet bardzo krótka, ale regularna i intensywna aktywność fizyczna w ciągu dnia, może pozytywnie wpłynąć na nasze zdolności kognitywne.

 

Odpowiednia dieta ma znaczenie dla mózgu 

Od bardzo dawna wiadomo, że jelita są niezwykle gęsto unerwionym narządem, nie budzi też zdziwienia, że mózg wysyła do jelit różne komunikaty. Jednak ważnym odkryciem ostatnich lat jest dodatkowa wymiana sygnałów między jelitami, a mózgiem, która zachodzi m.in. przez nerw błędny. Okazuje się, że bakterie, które zasiedlają nasze jelita są w stanie wysyłać sygnały do mózgu. Co ciekawe kompozycja mikrobioty jelitowej może wpływać na funkcje poznawcze i psychiczny dobrostan, a nawet przyszłą trajektorię starzenia. Zatem istotnym czynnikiem dbałości o nasz mózg, jest troska o różnorodność i prawidłową kompozycję mikroflory jelitowej. Wśród korzystnych szczepów wymienia się bakterie z rodzaju Lactobacillus, czy Bifidobacterium. Różnorodność i dobry skład mikrobioty w jelitach możemy wspomagać poprzez śródziemnomorską dietę, ograniczenie spożycia cukru oraz przyjmowanie antybiotyków jedynie wtedy, gdy są konieczne, przy jednoczesnym przyjmowaniu osłon probiotycznych. Warto też nie przyjmować pokarmów w trybie ciągłym, a szczególnie w nocy, aby dać naszemu organizmowi odpocząć od ciągłego trawienia i pozwolić zająć się regeneracją i procesami naprawczymi.

 

Kontrola nad mózgiem 

Według danych z praktyki lekarskiej psychiatrów, jedną ze składowych obniżonego dobrostanu jest poczucie utraty kontroli nad swoim życiem. Nie jest to zaskakujące, zważywszy na to w jak trudnych i intensywnie zmiennych warunkach żyjemy w ostatnim czasie. Możemy jednak spojrzeć na to z drugiej strony, w sposób nieco bardziej pozytywny – mając kontrolę nad naszym mózgiem, organem nadrzędnym, nieodkrytym i niezwykłym, zapisując go zgodnie z własnym scenariuszem, a nie ścieżką najmniejszego wysiłku i niskich barier energetycznych – mamy ogromny wpływ na nasze obecne i przyszłe życie.

 

Izabela Zawisza – dr nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka

DDFSTUDIO

Wynalazczyni, autorka i współautorka kilku patentów, przedsiębiorczyni stawiająca w swoim biznesie na badania i innowacje. Obecnie właścicielka marki kosmetycznej OREKA Laboratories oraz firmy ProConChem działającej w obszarze badań naukowych oraz projektowania technologii dla klientów zewnętrznych.

Podczas studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk, oprócz pracy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem oraz nagrodą za najlepszy doktorat w IBB PAN w 2014 roku, kluczowym osiągnięciem Izabeli Zawiszy było opracowanie i opatentowanie molekuły Chitathione. Dr Izabela Zawisza jest obecnie w trakcie badań naukowych prowadzących do habilitacji. Współwynalazczyni 3 patentów (IBB PAN) i wyłączna autorka kolejnych zgłoszeń patentowych (działalność badawcza własna, działalność badawcza na rzecz przemysłu). Pasjonatka innowacji oraz wdrażania ich w branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Doświadczona przedsiębiorczyni. Wprowadza na rynek nowe kategorie kosmetyków, które rozwiązują problemy skórne, są łagodne, skuteczne i przyjazne dla środowiska. Jako pierwsza wprowadziła na rynek produkty (EKO-peelingi), których opakowania biodegradują w czasie rzeczywistym.

Marka OREKA jest jej autorską marką, najbardziej oddającą jej wartości. „Moje wartości to minimalizm i troska o planetę oraz drugiego człowieka. Nie lubię nadmiaru i przerostu formy nad treścią. Cenię wysoką jakość i dbam o nią we wszystkim, co robię. Razem z OREKA zostawmy tylko dobry ślad.”

Z zamiłowania podróżniczka, odwiedziła kilkadziesiąt krajów na 5 kontynentach. Samodzielna mama 3-letniego Adasia.

 

Autorka jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Czym jest zaangażowanie pracowników? Jak o nie zadbać w małej firmie? Czy znajdzie się na to czas?

Zacznijmy od początku. Co to tak naprawdę jest to zaangażowanie. Wg literatury jest to złożony konstrukt łączący w sobie stosunek do pracy charakteryzujący się oddaniem, chęcią do działania oraz stopniem identyfikacji pracowników z organizacją, jej celami i wartościami. Stanowi również wyznacznik umiejętności firmy do włączania pracowników w procesy zarządcze i operacyjne. Ilość spędzanego czasu w pracy nie jest wyznacznikiem zaangażowania pracownika. Brzmi zrozumiale?

 

Kontynuując, z opublikowanych badan wiemy, że organizacje, które dbają o wysoki poziom zaangażowania, odnotowują wyższe zyski, a wraz ze wzrostem zaangażowania pracowników spada prawdopodobieństwo ich odejścia z firmy, wydajność natomiast idzie w górę. Analizy Instytutu Gallupa potwierdziły, że obniża się absencja – i to nawet o 37%. Z kolei, badania K.Ayers potwierdzają, że koszt niezaangażowanego pracownika to 35% kosztów wynagrodzenia brutto.  To znaczące kwoty w budżecie każdej firmy. Mówiąc wprost: nie stać nas na niezaangażowanych pracowników. Z raportu polskiego Enpulse (którego moja firma używa na co dzień) „Zaangażowanie 2021” pracownicy Zaangażowani stanowili 41% respondentów (to o 1 p.p. mniej niż w 2020, na kilkutysięcznej próbie). Nie jest to wystarczające dla utrzymania wysokiej efektywności organizacji. Z tegoż raportu wiemy również, że udział pracowników ze statusem Niezaangażowani wyniósł 15% (wzrósł od 2020 o 2 p.p.).

Kto i dlaczego powinien dbać o zaangażowanie pracowników?

Do niedawna panowało przekonanie, że o zaangażowanie należy dbać, jeśli firma ma więcej niż 100 pracowników (!), a poziom zaangażowania weryfikowano w firmach zazwyczaj raz w roku. Całe szczęście to się zmieniło.  Gdy zarządzający zorientowali się, że badania, nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji, a jedynie pokazują przeszłe odczucia i nastroje, wiele firm zaczęło regularnie ankietować pracowników (w tym również moja).

Zarządzam firmą zatrudniającą poniżej 40 osób i od zawsze starałam się dbać o zaangażowanie w swojej organizacji. Czy mam na to czas? Na początku nie miałam, ale potraktowałam to jako jeden z priorytetów. Stosuję kilka prostych zasad, którymi chętnie się podzielę, bo uważam, że to właśnie mniejsze firmy powinny szczególnie dbać o pracowników. Mamy mniejsze zaplecza finansowe i często rośniemy szybciej niż się spodziewamy. Ludzie, którzy z nami i dla nas pracują są najważniejsi w budowaniu naszych firm.

Badam zaangażowanie w interwałach miesięcznych. Wydaje się to trudne, ale z pomocą przychodzi narzędzie. Oszczędzam dzięki niemu sporo czasu, nie muszę projektować kwestionariusza badań, mogę opierać się na sprawdzonej metodologii. Co mi to daje? Pracownicy wiedzą, że ich opinie przynoszą realne skutki i poprawiają sytuację. Mają poczucie sprawstwa. Niby mała firma, a nie z każdym da się porozmawiać, nie każdego potrzeby da się określić. Dodatkowo, ludzie często mają blokady komunikacyjne i w rozmowie wstydzą się lub boją artykułować swoje potrzeby.

Jak zacząć?

Jeżeli nie macie czasu albo nie chcecie robić tego sami zdecydujcie się na zewnętrzną platformę. Jak często? Prawda jest taka, że częstotliwość należy dostosować do dynamiki organizacji Jednym wystarczy 12 pytań raz w roku, inni starają się badać ten obszar nawet raz w tygodniu. U mnie sprawdza się częstotliwość miesięczna. Atuty automatycznego narzędzia:

 1. Badanie zaangażowania przeprowadzane na zewnętrznej platformie z wystandaryzowanymi pytaniami to pewność, że przeprowadzamy badanie zgodnie ze sztuką. Miesięczne lub np. kwartalne badanie pozwala wprowadzać działania odpowiadające bieżącym potrzebom i odczuciom pracowników co oszczędza czas i obniża koszty wprowadzanych zmian.

Badanie należy traktować jak zbieranie informacji zwrotnej od pracowników. Nie jest ona ani dobra, ani zła. Pozwala za to skupić się na tym co w danym momencie jest najważniejsze dla pracowników.

 1. Responsywność – można ją utrzymać na poziomie 75% i więcej przez cały rok. Po pierwsze, pracownicy muszą wiedzieć, w jakim celu robimy badanie. Po drugie, muszą mieć pewność, że ankiety są anonimowe, a odpowiedzi nie spowodują negatywnych konsekwencji personalnych. Po trzecie, powinni mieć dostęp do wyników i wiedzieć jakie, na tej podstawie, będą przeprowadzane działania w firmie.
 2. Analiza danych. Automatyczne platformy pozwalają śledzić wyniki w czasie rzeczywistym oraz porównywać je pomiędzy komórkami organizacyjnymi.  Warto też zwrócić uwagę na możliwości eksportu raportu do pptx, pdf czy xls. Nie muszę się znać na analizie danych z badań behawioralnych, aby zrozumieć wyniki i zajmuje to niewiele czasu.
 3. Komunikacja z pracownikami. Chętnie dzielę się wynikami z pracownikami. Jednak czasem mamy tak gorące okresy, że zamiast spotkań umieszczam informacje na platformie w dziale Aktualności. Niby niewiele, ale wykorzystuję wszystkie zasoby maksymalnie. Pokazuję przy tym, że moja firma jest transparentna, a podejmowane działania nie są prowizoryczne.

Pamiętajmy, że aby naprawdę zadbać o zaangażowanie nie trzeba od razu tworzyć rozbudowanych planów działań. Wręcz przeciwnie, warto skupić się na kontakcie z pracownikami i weryfikować poszczególne inicjatywy na podstawie pozyskanych danych.

Pamiętajmy również, że badanie to pewien rodzaj zobowiązania wobec zespołu. Skoro chcę zebrać dane, w domyśle – mam zamiar z nimi pracować i ulepszać swoją organizację. Inaczej – ludzie w niej zatrudnieni, nie będą widzieli sensu w odpowiadaniu na pytania. To może wiele zmienić.

Marta Zięba-Szklarska – ekspert w zakresie HR, Kadr, Płac i Transgranicznego Zatrudnienia
Związana z rynkiem pracy od 2000 roku i od 2004 z Transgranicznym Zatrudnieniem – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Interim Manager w obszarze Doradztwa, Rozwoju Biznesu w Polsce i w projektach międzynarodowych. Certyfikowany „Financial Adviser EFG® i EFC®” oraz Dyrektor ds Rozwoju MIędzynarodowego w European Federation of Financial Professionals in Poland. Członek zespołu ds. wpisania kwalifikacji na listę Ministerstwa Finansów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obszarze doradztwa i planowania finansów osobistych przygotowywanych w ramach prac z Instytutem Badań Edukacyjnych i instytucji tj. EFFP Polska, UE w Poznaniu i UE w Katowicach.
Współpracuje z Firmami Doradczymi, Kancelariami, Izbami, Instytucjami Rynku Pracy, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami na terenie Polski, UE i na Świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Nepalu. Ekspert Inicjatywy Mobilności Pracy, OKAP i Pracodawców RP w zakresie rynku pracy i Transgranicznego Zatrudnienia. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, PKF Consult, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz polskich izb pracodawców. Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie prawa pracy, transgranicznego zatrudnienia i mobilno-ści pracy dla Firm i Instytucji Pozarządowych.
Zaangażowana w projekty społeczne, w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i zarzadzaniem kosztami PFRON z Międzynarodową Fundacja REAXUM. Jest Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet i Mentorem w programach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz VITAL Voices Chapter Poland. Współpracuje przy projekcie badawczym zmotywowani.pl badając zaangażowanie pracowników z Polski i cudzoziemców.

 

Marta Zięba-Szklarska jest członkinią Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w ramach której kobiety zyskują przestrzeń do rozwoju i promocji swoich biznesów, a także mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który jest realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet

Kobiety biorą biznes w swoje ręce

Kryzys geopolityczny, inflacja, rosnące ceny – czy to dobry moment na otwarcie własnej firmy? Są osoby, dla których właśnie trudna sytuacja gospodarcza stała się impulsem, żeby wejść na drogę przedsiębiorczości. To uczestniczki programu Biznes w Kobiecych Rękach, który właśnie wystartował.

 

Program Biznes w Kobiecych Rękach prowadzony jest przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i realizowany przy wsparciu Citi Foundation w Nowym Jorku oraz Fundacji Citi Handlowy. W dziewiątej już edycji programu ponownie 60 uczestniczek dopracuje i wdroży swój pomysł na biznes mimo gospodarczych zawirowań. Koordynatorka programu Magdalena Jeżyńska – uważa, że to słuszna decyzja:

Wszyscy boimy się kryzysu, który nadchodzi. Odpowiedzią na niego dla wielu kobiet może być założenie własnej firmy i samodzielne decydowanie o swojej zawodowej przyszłości. Poprzednie lata – pandemia czy początek wojny w Ukrainie również przynosiły zwątpienie i pytania – czy to na pewno dobry moment na własny biznes. Przykłady firm, które powstały w ostatnich latach w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach, pokazują, że tak właśnie jest. Udział w programie, a później tworzenie własnej firmy, dają poczucie niezależności, wiary w siebie, ale też wsparcie innych kobiet. Działalność to także większa elastyczność czasowa i bezpośredni wpływ na wysokość swoich zarobków.

Grzegorz Wolff, z-ca dyrektora Urzędu m.st. Warszawy podkreśla, że Biznes w Kobiecych Rękach to program, który pomoże w rozwoju osobistym i zawodowym nie tylko samym uczestniczkom. „Biznes w Kobiecych Rękach to nie tylko szansa dla kobiet, które szukają swojej drogi życiowej, ale też nowe możliwości dla całego rynku i to nie tylko na szczeblu lokalnym. Każda nowa firma to także nowe miejsca pracy, nowe współprace, nowe kontrakty.”

Barbara Sobala, Wiceprezes zarządu Citi Handlowy zauważa, że to wszystko jest możliwe dzięki temu, jak bardzo kompleksowy jest Program. „Biznes w Kobiecych Rękach to jedna z „pereł” w naszym portfolio programów społecznych. Program wyjątkowej energii, która łączy doświadczone kobiety biznesu z tymi, które stoją na początku drogi do stworzenia własnej firmy. Dziesiątki warsztatów, setki godzin w ramach relacji mentoringowych, ale przede wszystkim sieć wsparcia, jaką tworzą uczestniczki programu, jego absolwentki oraz mentorki – wszystko to pomaga kobietom w realizacji ich marzeń o własnym biznesie.”

3 wartości, jakie pomaga realizować kobiecy biznes:

 • Niezależność 

Anna Sobieraj, która w ramach programu chce otworzyć firmę wspierającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw podkreśla:

„Właśnie dlatego, że czasy są niepewne. Potrzebuję sama decydować o tym, ile zarabiam, za jaką stawkę godzinową pracuję, tak by nie pracować więcej, tylko efektywniej finansowo”

Anna jako świeżo upieczona mama chce pracować bardziej elastycznie. „Istotną kwestią jest dla mnie ilość godzin, jakie spędzam w pracy. Rozpoczęcie własnej działalności daje mi możliwość decydowania o sobie, a to jest teraz dla mnie najważniejsze” – podkreśla Anna.

 • Rozwój

Katarzyna Nadia Walczak, która także zdecydowała się zostać przedsiębiorczynią, ma nadzieję, że udział w programie pomoże jej stworzyć „Ukojenie” – miejsce spotkań i warsztatów w Dolinie Baryczy.

„Zdecydowałam się na założenie firmy w niepewnych czasach, bo chcę rozwijać siebie – przyznaje Nadia i dodaje – „Program Biznes w Kobiecych Rękach pomoże mi zweryfikować plany i wytyczyć optymalną ścieżkę rozwoju. W swoim biznesie stawiam na moją moc przyciągania dobrych ludzi, bo to dla nich chcę budować Ukojenie i bez nich się to nie uda”.

W trakcie trwania programu Biznes w Kobiecych Rękach uczestniczki skorzystają z warsztatów z ekspertami z różnych dziedzin – strategii biznesowej, autoprezentacji, marketingu, e-commerce, finansów i księgowości. Program kompleksowo przygotowuje uczestniczki do prowadzenia własnej działalności z sukcesem.

 • Siostrzeństwo

Stasia Serwińska – absolwentka Biznesu w Kobiecych Rękach i założycielka Akademii REiS nie ukrywa, że siłą programu jest kobieca energia:

„Program pokazał mi kolejny raz w życiu, jak ważne jest wsparcie innych w drodze do celu. Jak pięknie mogą wspierać się kobiety. Wiedza i profesjonalizm to jedno, ale wspaniałe relacje, emocje to ogromny potencjał tego projektu. Dostałam nie tylko wiedzę jak prowadzić firmę, co jest ważne i na czym się skoncentrować, ale przede wszystkim doświadczyłam ogromnego wsparcia innych kobiet”.

 

Myślę, że każde czasy mają w sobie jakąś dozę niepewności. Wiem, że to, co oferuję kobietom jest potrzebne właśnie teraz: w trudnych i niepewnych dziejach. W końcu najlepszą inwestycją w takich chwilach jest właśnie inwestycja w siebie. Kobieta, która daje sobie przyzwolenie na regenerację bo wie, jak jest ona potrzebna do dalszego działania będzie miała więcej siły na zadania, jakie postawi przed nią los. – dodaje Monika Harwas-Drzymulska – uczestniczka obecnej edycji, makijażystka specjalizująca się w kosmetykach naturalnych.

Podczas programu Biznes w Kobiecych Rękach każda z uczestniczek ma możliwość współpracy z mentorką, która dzieli się swoim biznesowym doświadczeniem. Obawy związane z rozwijaniem firmy w trudnych czasach są naturalne. Dlatego szczególnie ważne stają się życzliwe, pełne empatii spotkania z mentorkami oraz wsparcie, jakiego udzielają sobie wzajemnie uczestniczki.

Program Biznes w Kobiecych Rękach jest ważnym narzędziem wzmacniania pewności siebie w biznesie dla Kobiet, które stratują z własną firmą. Dzięki szkoleniom oraz spotkaniom monitoringowym podnoszą swoją wiedzę, kompetencję, kształtują postawy, które w bardzo dużym stopniu mają wpływ na kształt i rozwój przedsiębiorstw uczestniczek. Mentoring jest źródłem zarówno wiedzy (mentor dzieli się doświadczeniem), jak i  pozwala doświadczać, lepiej zrozumieć swoje kompetencję, zidentyfikował obszary rozwojowe jak i wpływa na postawy, przede wszystkim dodając otuchy i podnosząc wiarę w siebie. Dzięki udziałowi w programie Uczestniczki mają szansę lepiej i pewniej budować swoje firmy, korzystać z doświadczenia i dobrych praktyk oraz doskonalić swoje kompetencje na różnych płaszczyznach.  – podsumowuje Katarzyna Antosiewicz, mentorka biznesu, członkini i mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Obecna edycja programu potrwa do czerwca.

Więcej informacji na stronie: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/programy/biznes-w-kobiecych-rekach/

 

***

Biznes w Kobiecych Rękach (BWKR) jest autorskim projektem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, który zajął pierwsze miejsce w konkursie Central European Startup Awards 2018 w kategorii Best accelerator or incubator. Program jest realizowany przy wsparciu finansowym Citi Foundation w Nowym Jorku oraz wsparciu merytorycznym Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet to fundacja, której celem jest wspieranie kobiet w budowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W SPK wierzymy, że wyposażając kobiety w ekspercką wiedzę i kontakty sprawimy, że będą sprawcze i niezależne finansowo. Kompleksowo wspieramy przedsiębiorczość kobiet poprzez: rozwijanie kobiecej społeczności zawodowej, mentoring, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych oraz popularyzowanie inwestowania przez kobiety. Mamy aż 50 000 obserwatorek w mediach społecznościowych! Zapraszamy także Ciebie https://www.linkedin.com/company/fundacja-przedsiebiorczosci-kobiet W naszej społeczności działa też wyjątkowy Klub, realizowany w ramach programu Biznes w Kobiecych Rękach finansowanego przez Citi Foundation i Fundację Citi Handlowy. To Klub Mentorek, który zrzesza 150 kobiet posiadających bogate doświadczenie zawodowe, którym chętnie się dzielą. Skorzystaj z wiedzy naszych mentorek - zapraszamy do lektury ich tekstów.

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet