Porozumienie branżowe wynikiem I edycji konferencji naukowej o etyce public relations

Standardy profesjonalnego public relations

Konferencja naukowa „Etyka PR” odbyła się w piątek, 13 grudnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszą edycję konferencji poświęcono Standardom profesjonalnego public relations. Uczestnicy wzięli udział w sześciu panelach, w których prelegentami byli naukowcy i praktycy branży. Porozumienie dotyczące standardów PR zawarto pomiędzy środowiskiem naukowym a ZFPR.

Na konferencji „Etyka PR” zaprezentowano i omówiono Standardy profesjonalnego public relations, stworzone przez Społeczny Zespół Ekspertów, kierowany przez prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego, w którego skład weszli także: prof. dr hab. Krystyna Wojcik, dr Ewa Hope i dr Jacek Barlik. Zebrani wzięli udział w sesji eksperckiej, sesji plenarnej, panelach branżowych oraz badawczych. Prelekcje wygłosili uznani specjaliści z branży PR, naukowcy, doktoranci oraz przedstawiciele Związku Firm Public Relations i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Standardy profesjonalnego public relations stanowią pryncypia, podstawy, które mogą być podstawą dla kodeksów i zbiorów zasad stosowanych w firmach PR.

dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska

Zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej etyce w branży jest odpowiedzią na problemy wizerunkowe polskiego PR-u. Z raportu przygotowanego przez Press-Service i prezentowanego przez prezesa Sebastiana Bykowskiego wynika, że w 95% wzmianek o „czarnym PR” sformułowanie to odnosi się do aktywności zupełnie niezwiązanych z profesjonalnym public relations.

Etyczny PR-owiec może mieć wpływ na etyczne działania swojego klienta, co jest realną szansą na zmianę oblicza branży.

prof. Jerzy Olędzki z UKSW

Prelegenci podkreślili ważną rolę studentów, którzy wkrótce wejdą na rynek pracy. Z raportu zaprezentowanego przez dra Jacka Barlika z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że studenci public relations wiedzą o problemach z reputacją branży, a prawie 80% z nich jest gotowych bronić swojej przyszłej profesji.

Eksperci są świadomi, że zagadnienia etyki nie cieszą się atrakcyjnością, jednak są niezbędne do realizowania zadań w sposób profesjonalny. Bez etyki nie da się mówić o profesjonalizmie – stwierdził Piotr Czarnowski. Wpisuje się to w podsumowanie treści prezentowanych przez naukowców, którzy utożsamiają profesjonalizm z bezwzględnym przestrzeganiem zasad etycznych i z edukacją w tym zakresie.

Konferencję zakończył panel z prezesami agencji public relations zrzeszonych w Związku Firm Public Relations, prowadzony przez dra Łukasza Przybysza z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy uznali, że do podstawowych wartości public relations należą odpowiedzialność, profesjonalizm, prawda, transparentność, edukacja i dialog.

Przedstawiciele Społecznego Komitetu Ekspertów PR i Związku Firm Public Relations zawarli porozumienie dotyczące standardów profesjonalnego PR. Partnerzy ustalili, że w Kodeksie Etyki PR przyjętym przez ZFPR zostanie zamieszczona informacja, że jest on zapisem norm zbudowanych na pryncypiach i wartościach etycznych przedstawionych w Standardach profesjonalnego public relations. W tekście Standardów zostanie natomiast zapisane, że przedstawiają one wartości i pryncypia uzasadniające konieczność dokonywania odpowiednich wyborów opisanych w kodeksie etyki ZFPR.

Druga edycja konferencji naukowej „Etyka PR” odbędzie się pod koniec 2020 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencję zorganizował Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Kołem Naukowym Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media”. Współorganizatorami byli Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Koło Naukowe Strefa PR z Uniwersytetu Warszawskiego, a także Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Partnerem strategicznym była agencja EXACTO sp. z o.o. Organizację wydarzenia wsparli Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Press Service Monitoring Mediów, Hill+Knowlton Strategies Polska oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF