...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Edu Tech: innowacje w nauczaniu oczami edukatorów – wnioski z debaty Fundacji Startup Poland

debata eduTech

Fundacja Startup Poland zaprosiła do panelu dyskusyjnego edukatorów – praktyków nauczania, a równocześnie ekspertów od wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Dyskusja dotyczyła aktualnych trendów i przyszłości polskiej szkoły, a także wyzwań oraz szans, jakie przed nią stoją. Fundacja Startup Poland jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie.

W panelu udział wzięli: Zyta Czechowska – nauczyciel i pedagog specjalny, trener z zakresu technologii w edukacji, Nauczyciel Roku 2019, Tomasz Huk – pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor szkoły podstawowej i nauczyciel informatyki, Przemysław Staroń – Nauczyciel Roku 2018, autor książki „Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem”, ekspert ds. edukacji w Instytucie Strategie 2050, oraz Elżbieta Wagner, z niepublicznego ośrodka szkolenia nauczycieli Instytutu Educare.

Debata była kolejnym elementem prac nad raportem dotyczącym rynku Edu Tech przygotowywanym przez Fundację Startup Poland oraz InCredibles Sebastiana Kulczyka. Premiera raportu zaplanowana jest na listopad br.

W czasie pandemii polski system nauczania przeszedł nagły stress test w zakresie nowych technologii. Szkoły zostały zmuszone do szybkiego wdrożenia rozwiązań technologicznych dostosowanych do nauczania zdalnego. Efekty były różne – można znaleźć zarówno bardzo pozytywne, jak i negatywne przykłady. Wiele zależało od samych nauczycieli – nie tylko od tego, czy i w jaki sposób potrafili wykorzystać dostępne rozwiązania, ale także od tego, czy byli w stanie zastosować odmienną metodykę uczenia.

Zdaniem Elżbiety Wagner z Instytutu Educare w okresie edukacji zdalnej nauczyciele z reguły potrafili korzystać z nowych technologii.

Jako Educare mieliśmy kontakt z wieloma nauczycielami, którzy radzili sobie z tym dobrze i odnajdywali się w tej nowej rzeczywistości. Oczywiście w różnych szkołach było różnie – jedne były lepiej do tego przygotowane, inne gorzej. Byli też nauczyciele, którzy sami szukali rozwiązań, aby prowadzić lekcje w sposób bardziej atrakcyjny. Natomiast wszyscy wskazywali, że to, czego im brakuje w lekcjach online, to codzienna relacja z uczniem – mówiła. – Relacja między uczniem a nauczycielem jest niezbędna w procesie kształcenia. Jeśli uczeń nie będzie miał swojego „mistrza”, którego będzie szanował i który będzie mu pokazywał możliwe kierunki rozwoju, to nie będzie miał dostatecznej motywacji, żeby się uczyć.

Elżbieta Wagner, Instytut Educare

Dla Przemysława Staronia zajmującego się również szkoleniami nauczycieli niezwykle istotny jest proces określany przez niego terminem “stymulacja postaw”.

Szkolenia mogą być albo kształceniem umiejętności, albo właśnie stymulacją postaw. W pandemii widzieliśmy bardzo często to pierwsze podejście, a to są moim zdaniem didaskalia. Najpierw trzeba stymulować postawy, żeby człowiek miał świadomość i gotowość do pracy z uczniami w inny sposób. Dobre szkolenie musi polegać na tym, że nauczyciel zrozumie i poczuje, że taką zmianę warto wdrażać w codziennej praktyce.

Przemysław Staroń

Zyta Czechowska tłumaczyła z kolei, że nowe technologie w edukacji, to nie tylko znajomość programów, aplikacji, czy platform.

Trzeba zrozumieć, że metodyka uczenia online jest zupełnie inna niż w przypadku nauki stacjonarnej. Niektórzy nauczyciele w czasie lekcji online nadal stosowali tradycyjne metody i formy pracy z uczniami, a to się zupełnie nie sprawdza. Jestem zdania, że w nauce zdalnej powinniśmy stawiać przede wszystkim na mikro-uczenie się, stosując interwały powodujące dłuższe utrzymanie uwagi ucznia na zadaniu. Przeładowywanie uczniów informacjami nie ma sensu, jeśli znajdują się one w internecie i są w zasięgu ręki. Zdecydowanie bardziej istotna jest dziś umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji. Musimy też postawić na podejście zintegrowane – np. łączenie wielu nauk ścisłych i pokazywanie ich zależności i realnej użytkowości tych informacji. Nowe technologie mogłyby nam w tym bardzo pomóc. Kluczowa jest też personalizacja – zarówno pod kątem miejsca, jak i sposobu nauczania.

Zyta Czechowska

Swoim doświadczeniem podzielił się Tomasz Huk, którego zdaniem szkoła była zawsze o dwa kroki do tyłu za aktualnymi nowinkami technologicznymi.

Jeśli nie ma w szkole jakiegoś nauczyciela – pasjonaty, który poświęca swój czas, a bywa, że i własne pieniądze na wprowadzanie nowinek, to sama szkoła, jak i uczniowie pozostają zawsze w tyle. Natomiast dzisiejsza szkoła powinna być o dwa kroki do przodu – powiedział. – Zdaję sobie sprawę, że to oznacza koszty, ale bez tego nie sposób wykształcić człowieka poruszającego się sprawnie tak w technologiach, jak i w otaczającym go świecie. 

Tomasz Huk

Paneliści byli zgodni – wraz z postępem technologicznym, zmiany na rynku pracy przyspieszają, generując zapotrzebowanie na zupełnie nowe zawody. Zyta Czechowska przytoczyła badania naukowców z Cambridge pokazujące, że nawet 50 proc. aktualnie wykonywanych zawodów w przyszłości zniknie, a zastąpią je zupełnie nowe, w związku z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyzacją coraz większej liczby usług.

Moim zdaniem SI będzie wykonywała większość prac w sposób bardziej efektywny, bezbłędny i taki sposób, że my pracownicy będziemy musieli zmienić dotychczasowe kompetencje i kwalifikacje. Wśród tych kompetencji, które wskazywane są najczęściej, a których wciąż w systemie edukacji nie kształcimy, są kreatywność, inteligencja emocjonalna, ale też zdolność krytycznego myślenia. Rozwijanie tych umiejętności będzie wymagało nie tylko zmian w systemie edukacji, ale zmiany podejścia  nauczycieli i rodziców. Niestety wciąż jeszcze daleka droga przed większością szkół, aby myśleć o tak daleko idących trendach, jeśli chodzi o edukację.

Zyta Czechowska

Przemysław Staroń zachęcał w tym kontekście, aby odróżnić swego rodzaju meta kompetencje – nie do zastąpienia przez technologię, ponieważ muszą być realizowane przez człowieka, od samego zawodu, który się wykonuje.

Jeśli skupimy się, jako nauczyciele wyłącznie na wykonywaniu zawodu, to faktycznie będziemy przygotowywać uczniów do funkcjonowania w świecie, który odchodzi do lamusa. Wszystko, co wiąże się z upraszczaniem naszej rzeczywistości niech faktycznie robią roboty, czy szeroko rozumiana sztuczna inteligencja. Natomiast one nigdy nie zastąpią wspomnianej już relacji nauczyciel – uczeń. 

Przemysław Staroń

Tomasz Huk przewiduje, że w najbliższej przyszłości będziemy zmierzać w kierunki tzw. edukacji 4.0, analogicznej do wciąż raczkującego u nas tzw. przemysłu 4.0.

Podobnie jak on będzie się opierać o kilka elementów – internet rzeczy, praca w chmurze – która dziś jeszcze nie działa tak, jak powinna, ze względu na problemy z przepustowością internetu i rozszerzona rzeczywistość. Natomiast do szkół nie weszły jeszcze inteligentne roboty, które mogą np. ułatwiać przeprowadzanie różnych doświadczeń. Gdyby dane BIG Data gromadzone przez szkoły były systematyzowane w systemie psychopedagogicznym, mogłyby ułatwiać nauczycielowi analizę każdego dziecka, nie tylko w krótkim okresie, ale np. w perspektywie ośmiu lat nauki. Jest jednak tu pewne niebezpieczeństwo polegające na zbyt dużej inwigilacji uczniów – tu trzeba wypracować jakiś złoty środek.

Tomasz Huk


Źródło: Startup Poland

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polskie medtechy chcą się rozwijać

digital

Rozwiązania cyfrowe stają się niezbędnym narzędziem wspierającym sektor ochrony zdrowia. Ich rozwijanie wymaga wskazania kierunków, które w tym zakresie są najbardziej obiecujące. Takim wskazaniem, a także analizą obecnego stanu rynku, jest Raport Digital Health, opracowany na podstawie analizy danych zebranych od działających w Polsce innowacyjnych startupów.

Polskie medtechy chcą się rozwijać

Raport Digital Health, opracowany przez Fundację Startup Poland, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz lidera biotechnologicznego i pomysłodawcę inicjatywy – firmę Roche, dokładnie przyjrzał się środowisku polskich startupów działających w obszarze zdrowia. Między innymi pokazał, w czym specjalizują się polskie medtechy. Specjalizacje te są zróżnicowane, jednak w czołówce znalazły się dwa obszary: kardiologia (31%) i psychologia (23%).

Wśród stosowanych przez nie rozwiązań IT przeważają rozwiązania zdalne: telemedycyna, aplikacje mobilne (mhealth) i webowe. Z raportu można się także dowiedzieć, że w zakresie współpracy startupów z partnerami biznesowymi wiodące jest wsparcie marketingowe i weryfikacja założeń biznesowych. Startupy również chętniej współpracują bezpośrednio z naukowcami niż z uczelniami – niemal połowa medtechów w zakresie prac badawczo-rozwojowych współpracuje z indywidualnymi pracownikami naukowymi.

Co ważne, polskie startupy chcą poszerzać zasięg swojej działalności i prężnie się rozwijać.

Aż 84 proc. z nich planuje wejścia na nowe, zagraniczne rynki w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. To świetny obraz polskiego środowiska medtechowego, pokazujący, jak rokujący i dynamiczny jest to rynek. W Polsce inwestycje w nowe rozwiązania digital health nie budzą jednak jeszcze tak dużego zainteresowania, jak chociażby sektor FinTech. Aby tak się stało, i aby plany rozwoju mogły się urzeczywistnić, w otoczeniu systemowo-prawnym, naukowym i biznesowym pozostaje wiele do zrobienia.

Tomasz Snażyk, Prezes Zarządu Startup Poland

Polskie medtechy korzystają w swojej działalności z różnorodnych form finansowania, przy czym ponad połowa sięga po środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Digital health to przede wszystkim poprawa dostępności i jakości usług medycznych, ale ma wymierną wartość dla twórców technologii i firm wprowadzających rozwiązania na rynek. Jest też motorem napędowym dla innych sektorów.Dla osiągnięcia sukcesu w tym segmencie – poza zapewnieniem finansowania czaso- i kosztochłonnych prac B+R – niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie rozwoju biznesowego. Zaadresowanie potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyfiki różnych klientów oraz weryfikacja opłacalności wdrożenia to działania, które coraz częściej dostrzegamy wśród ubiegających się o wsparcie z NCBR spółek technologicznych. Mamy nie tylko pieniądze, ale także know-how jak zarządzać projektami wysokiego ryzyka. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że founderzy korzystają z różnych form wsparcia, w tym z programów z udziałem funduszy venture capital.

Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Plany a rzeczywistość

Raport wskazuje również, w jakich obszarach medtechy mają największe trudności. Problemy pojawiają się w szczególności z wyceną własności intelektualnej czy patentowaniem. Połowa startupów nie posiada własnych patentów ani nie jest w trakcie ich rejestracji. Wątpliwości
i przeciwności przysparzają również skomplikowane procedury administracyjne oraz braki
w zakresie otoczenia wspierającego komercjalizację, które powinny być analizowane z udziałem ekspertów ze środowiska naukowego i biznesowego.

Chociaż od kilku lat obserwujemy zwiększenie wsparcia ze strony sektora publicznego
i ułatwienia administracyjno-prawne dla rozwoju innowacyjności, co pomaga startupom w Polsce w funkcjonowaniu oraz tworzeniu kreatywnych rozwiązań wykorzystywanych w obszarze zdrowia cyfrowego, to wciąż głównymi barierami we współpracy z instytucjami rządowymi są biurokracja oraz zbyt długie procesy legislacyjne. Jak podkreślają twórcy Raportu, zmiana w tych obszarach powinna dotyczyć nie tylko przepisów, ale również praktyki sektora publicznego.

Potencjał digital health tkwi we współpracy

Jednym z najistotniejszych wniosków z Raportu jest to, że współpraca w obszarze zdrowia cyfrowego jest kluczowa, aby zapewnić równy dostęp do niego pacjentom, a także by świadczeniodawcy działali sprawnie. O potrzebie elastyczności, wymiany wiedzy i kompetencji w tym zakresie dowodzą dane dotyczące wykształcenia polskich startuperów medycznych. Mniej niż ¼ badanych kierujących startupami w branży digital health studiowała nauki medyczne, co oznacza, że nie zawsze mają pełen obraz potrzeb pacjenta, lekarza lub zrozumienie specyfiki działania systemu ochrony zdrowia. Tylko otwarta, komunikatywna i pełna zaangażowania współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin: technologii, informatyki, biotechnologii, medycyny, polityki zdrowotnej, biznesu, może pozwolić na połączenie kompetencji i zapewnienie rozwiązań najlepiej przystających do potrzeb wszystkich członków systemu ochrony zdrowia.

Współpraca z doświadczonymi podmiotami działającymi w branży to dla startupów ładunek profesjonalnego doświadczenia.To także szansa na zbudowanie, tak potrzebnej w Polsce, płaszczyzny wzajemnego zaufania. W Roche zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest w rozwoju medycyny podejście interdyscyplinarne. Dlatego już od kilku lat rozwijamy w Polsce Globalne Centrum Rozwiązań IT, którego działalność rozpoczęła się od kilkunastoosobowego startupu, a dziś to globalny hub innowacji, który dostarcza rozwiązania IT dla pacjentów, lekarzy i naukowców na całym świecie. Tym doświadczeniem i know-how chcemy się dzielić otwierając się coraz szerzej na współpracę, a także zwiększając co roku inwestycje w obszar badań i rozwoju w naszym kraju.

Mariusz Mulas, Dyrektor w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche

Pacjent na pierwszym miejscu

Celem raportu poświęconego branży digital health jest przybliżenie obecnego stanu rynku firm high-tech w obszarze medycyny, wskazanie kierunku, w jakim mogą się rozwijać rozwiązania cyfrowe wspierające pacjentów i lekarzy oraz zachęcenie do dialogu i współpracy różnych uczestników ekosystemu ochrony zdrowia: firm technologicznych, uczelni, inwestorów i instytucji publicznych.

Jak jednak podkreślają inicjatorzy raportu, nadrzędnym celem jego powstania i inspirowania rekomendowanych zmian jest dobro pacjenta.

W Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche każdego dnia widzimy, jak rozwiązania Digital Health, tworzone m.in. przez polskich specjalistów IT, pomagają lekarzom i pacjentom na całym świecie w procesach diagnostyki, opieki medycznej i podejmowania decyzji. Rozwiązania te pozwalają skrócić czas leczenia, zwiększyć jego skuteczność, a w rezultacie zmniejszyć koszty. Głęboko wierzę, że jest to szansa dla polskich pacjentów, lekarzy i systemu opieki zdrowotnej, którą powinniśmy świadomie wykorzystać.

Mariusz Mulas

Aby spełnić założone cele, planujemy długoterminowe działania. Za dwa lata – gdyż taki jest średni czas potrzebny do weryfikacji produktu tworzonego przez startup – będziemy chcieli powtórzyć badanie rynku medtech. Da to nam możliwość porównania i zweryfikowania w kolejnym raporcie kierunków rozwoju, utrzymujących się trendów oraz aktualnego stan sektora.

Tomasz Snażyk, Prezes Fundacji Startup Poland

Do tego czasu twórcy dokumentu sformułowali następujące rekomendacje dla branży:

  • Powiązanie inwestycji cyfrowych z celami w zakresie ochrony zdrowia.
  • Wprowadzanie ułatwień administracyjno-prawnych we wspieraniu rozwoju innowacyjności.
  • Wprowadzenie interoperacyjności pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami w obszarze zdrowia cyfrowego i podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację.
  • Wprowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej.
  • Implementacja technologii blockchain w obszarze zdrowia cyfrowego.
  • Dostosowanie regulacji ustawowych do dynamiki rynku zdrowia cyfrowego.
  • Uwzględniane potrzeb i opinii pacjentów w rozwiązaniach technologicznych stosowanych w obszarze ochrony zdrowia.
  • Wdrożenie na stałe do obszaru zdrowia cyfrowego rozwiązań, które sprawdziły się w trakcie epidemii COVID-19.

Raport jest dostępny tutaj: https://www.digitalhealth.startuppoland.org/


Źródło: Informacja prasowa Startup Poland

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Julia Krysztofiak-Szopa rezygnuje ze stanowiska prezes zarządu Fundacji Startup Poland

Julia Krysztofiak-Szopa, dotychczasowa prezes zarządu Fundacji Startup Poland ogłosiła dzisiaj rezygnację z pełnionej funkcji. Nie odchodzi jednak całkowicie z organizacji. Będzie pełnoprawnym członkiem jej rady.

Fundacja Startup Poland powstała w 2015 roku. Na początku funkcję prezesa pełniła Eliza Kruczkowska. W 2016 roku stanowisko objęła Julia Krysztofiak-Szopa. Zadaniem fundacji jest wspieranie start-upów. Corocznie organizacja publikuje raport analizujący sytuację start-upów na polskim rynku. 

Prezes fundacji zapowiedziała odejście ze stanowiska z końcem stycznia 2020 roku. Wyraziła potrzebę zmiany otoczenia z organizacji non-profit i ogłosiła, że poszukuje nowych wyzwań zawodowych w obszarach mediów, public affairs&advocacy, inwestycji VC i technologii, również poza Polską. 

– Startup Poland, w tej chwili największy think tank technologiczny w Polsce z ponad 35 ambasadorami w każdym polskim mieście, jest teraz na ważnym etapie, na którym sprawdzony, profesjonalny model operacyjny potrzebuje skalowania i bezwzględnego przywództwa. Głęboko wierzę, że nowy zarząd nie tylko zapewni ciągłość naszym działaniom, ale także będzie potrafił wykorzystać ten moment w życiu organizacji, aby nadać Startup Poland jeszcze większą siłę – czytamy na profilu Facebook’owym Julii Krysztofiak-Szopa 

Pomimo rezygnacji z funkcji Krysztofiak-Szopa zadeklarowała dalsze wsparcie fundacji już jako członek jej rady. 

 

Anita Florek

Oświadczenie Julii Krysztofiak-Szopa – Prezes Fundacji Startup Poland

Kiedy w ubiegłym roku opowiadałam np. w Business Insiderze podczas Forum w Krynicy o wynikach naszych badań młodych firm technologicznych, z pełnym przekonaniem mogłam powiedzieć, że jest ich w Polsce jest coraz więcej, a szczególnie rośnie branża fintech, big data / AI, IoT. Że te firmy, ich założyciele, pracownicy i inwestorzy, są znaczącą grupą interesu w polskiej gospodarce. […]

Kiedy w ubiegłym roku opowiadałam np. w Business Insiderze podczas Forum w Krynicy o wynikach naszych badań młodych firm technologicznych, z pełnym przekonaniem mogłam powiedzieć, że jest ich w Polsce jest coraz więcej, a szczególnie rośnie branża fintech, big data / AI, IoT. Że te firmy, ich założyciele, pracownicy i inwestorzy, są znaczącą grupą interesu w polskiej gospodarce.

Jednak w tym roku, na kilka dni przed zamknięciem badania, w którym na razie wzięło udział mniej niż 500 firm, boję się, że wnioski będą zupełnie odwrotne: coraz mniej nowych firm technologicznych, coraz słabiej przędą i coraz gorzej nadają się do inwestowania. Chyba że we Wrocławiu, bo w tym jedynym mieście póki co trendy są rosnące.

Osobiście takie wnioski mnie bardzo zmartwią. Bo kiedy rozmawiamy w Startup Poland z zagranicznymi funduszami VC, czy korporacjami, jak Roche, Google, Pepsico, albo rozmaite banki, to chcemy, by mieli przekonanie, że warto tutaj w Polsce inwestować w młode spółki biotechowe, fintechowe, AI-owe, foodtechowe, czy nawet tradycyjne SAASy. A kiedy osobiście rozmawiam z polskimi VC, którzy mówią, że w Polsce nie ma w co inwestować, to we mnie aż się gotuje, bo przecież jak to! Znam tyle świetnych startupów!

Ale jeśli dane tego nie pokazują, to wychodzi na to, że to tylko takie moje wishful thinking. I jest mi wtedy bardzo głupio bronić jakości polskich startupów na podstawie przykładów liczonych na palcach jednej ręki.

Rozmawiając ze startupami, które w tym roku nie wypełniły ankiety Startup Poland dowiedziałam się, że trochę nie chce im się już brać w tym udziału. Bo po co odpowiadać na te same pytania kolejny raz, skoro nic się nie zmieniło? A poza tym, w jaki sposób mnie, jako foundera, ten wasz raport w ogóle dotyczy?

Odpowiadam: skoro nic się nie zmieniło, musimy o tym wiedzieć. W przeciwnym przypadku założymy, że Twoja firma padła. A jak Cię to dotyczy? Ano tak, że w świat może pójść przekaz: „startupy z Polski są niezłe i warto w nie inwestować”, lub „w Polsce ze startupami coraz gorzej, nie opłaca się jeździć na Wolves Summit, Impact, czy Infoshare, żeby spotkać najwyżej jedną fajną spółkę, nie ma tu wystarczająco wiele wartościowych spółek, jak chcesz zobaczyć prawdziwych founderów lepiej pojechać do Berlina”.

Na szczęście badanie wciąż trwa i możemy to zmienić. Poświęć chwilę jeszcze dziś i wypełnij 15-minutową ankietę:
https://www.surveymonkey.com/r/polishstartups2019
This year available also in English!

Tak, software house’y także. Biotechy też. Robotyka też. Inżynieria materiałowa też.
A jeśli Twoja firma już wypełniała ankietę i trochę Cię to oświadczenie irytuje – proszę, przekaż ten link znajomym startupowcom. Mamy czas do środy 25 września.

Twój wkład w ten projekt będzie dla mnie, Julii, bardzo wiele znaczył!
Dziękuję!

Julia Krysztofiak-Szopa


Prezes Startup Poland od 2016 roku. Od ponad dekady związana z branżą startupową. Pracowała w Szwajcarii, Polsce oraz Dolinie Krzemowej, gdzie m.in. pełniła rolę pierwszej dyrektor programowej kalifornijskiego akceleratora startupów Blackbox.vc. Przedsiębiorca oraz współzałożyciel marki Wellfitting.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ostatnia szansa na udział w największym polskim badaniu startupów

Właśnie mija ostatni tydzień największego badania startupów, dlaczego warto wziąć w nim udział? O celach i zaletach badania opowiada w rozmowie z brief.pl Maciej Kołtoński - ​Head of Communications and Strategy w Startup Poland

Jak można opisać rolę Startup Poland w potężnym świecie startupow? 

Świat startupów to w dalszym ciągu swoista ziemia niczyja. Trwa ciągły spór metodologiczny dotyczący tego, czym tak naprawdę “startup” jest. Szczerze powiedziawszy, mało prawdopodobne jest, aby w najbliższych latach miała powstać jednolita i ogólnie uznawana definicja tego typu. Dlatego w Startup Poland nie staramy się na siłę kształtować rzeczywistości. Naszą misją jest raczej wyłapywanie trendów, barier i potrzeb ekosystemu, analizowanie ich oraz alarmowanie i wskazywanie odpowiednich kierunków rozwoju. Jako podmiot niezależny, prowadzimy ciągły dialog z rządem, przedstawicielami administracji publicznej, biznesem oraz oczywiście samymi startupami. Dzięki działaniom Startup Poland głos polskiej branży dociera również do osób podejmujących decyzje na szczeblu unijnym. Podstawą naszych działań są badania rynku. Oprócz publikacji specjalistycznych, takich jak np. Złota Księga Venture Capital 2018 opublikowana w maju tego roku, już po raz czwarty prowadzimy największe w Polsce i najbardziej przekrojowe badanie polskich startupów. Dzięki zbieranym od przedsiębiorców ankietom, we wrześniu opublikujemy Raport Polskie Startupy 2018.

Jaki jest główny cel badania?

Głównym celem badania jest dostarczenie ekosystemowi merytorycznej i popartej twardymi danymi wiedzy. Z trzyletniego doświadczenia wiemy, że wyniki Raportu przytaczane są w większości artykułów i analiz odwołujących się do funkcjonowania branży w Polsce. W planowaniu swojej strategii biznesowej uwzględniają go duzi przedsiębiorcy rozważający nawiązanie współpracy ze startupami, fundusze inwestycyjne oraz wspomniani już decydenci. Wartość Raportu dostrzegają też founderzy zakładający swoje biznesy. Mówiąc krótko, dzięki danym płynącym z badania polska branża startupowa nie działa “na ślepo”.

Do jakich podmiotów skierowane jest badanie? 

Badanie koncentruje się na podmiotach działających w obszarze szeroko rozumianej branży cyfrowej. To właśnie te projekty charakteryzują się największym potencjałem szybkiego wzrostu, będącym jedną z podstawowych cech startupu.

Badanie Startup Poland jest największym badaniem polskiej branży startupowej, czy jest również najlepszym badaniem (pod względem merytorycznym)?

Biorąc pod uwagę, iż jest to główne polskie badanie, jesteśmy przekonani, że tak właśnie jest. Niewątpliwą wartością metodologiczną jest ciągłość naszego projektu. Dzięki niezmiennym od czterech lat kryteriom mamy możliwość analizy zmiennych i wyłapywania trendów. Niewielu autorów innych publikacji posiada taki komfort.

Jakie wskaźniki  mierzy badanie? 

Dzięki ankietom zbieranym od przedsiębiorców znajdujemy odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jak wygląda mapa regionalnych, startupowych specjalizacji? Kim są polscy founderzy? Jak zarabiają i jak się finansują? Jak się rozwijają i czego potrzebują? Jak globalne są polskie startupy? Czy i kogo zatrudniają startupy? Ponadto, przy tegorocznej edycji badania kładziemy szczególny nacisk na kwestie takie jak: współpraca startupów z korporacjami, jakość tzw. “smart money”, rolę i wartość polskich mentorów, polskie exity oraz poziom wynagrodzeń  i konkurencyjność rynkową startupów.

Gdyby miał Pan w dwóch zdaniach zachęcić jak najwiecej startupow do udziału w badaniu, jakie byłoby to zdanie? 

“Nie pozwól, aby inni decydowali za Ciebie! Daj się usłyszeć i wypełnij ankietę.”

Kiedy będzie dostępny raport prezentujący wyniki badania? 

Premiera Raportu Polskie Startupy 2018 odbędzie się 5 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Jak co roku jego treść będzie można pobrać za darmo z naszej strony internetowej.

Aby wziąć udział w badaniu należy odwiedzić nasz landing page: www.badanie2018.startuppoland.org

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Trwa największe badanie polskiej branży startupowej

“Wykorzystanie potencjału startupowego” - biznes i polityka odmieniają to hasło przez wszystkie możliwe przypadki. Programy akceleracyjne, zarówno te prywatne, jak również finansowane ze środków publicznych wyrastają jak grzyby po deszczu. Stworzenie efektywnej strategii jest jednak niemożliwe bez wiedzy opartej na danych opisujących specyfikę ekosystemu. Dlatego Startup Poland - największy, polski think tank technologiczny, już po raz czwarty bada kompleksowo polski rynek startupowy. Efektem badania będzie publikowany po wakacjach Raport Polskie Startupy 2018.

Nie jest tajemnicą, że aby kogoś prześcignąć trzeba biec szybciej – podkreśla prezes Startup Poland, Julia Krysztofiak Szopa. Jednak oprócz tego, że biegniemy, ważne byśmy biegli we właściwym kierunku. Czy sprawnie pokonujemy przeszkody, które na naszej drodze stawia konkurencja rynkowa oraz legislacja? Czy mądrze wykorzystujemy fundusze płynące szerokim strumieniem ze środków unijnych i rządowych? Czy realizujemy potencjał kapitału prywatnego? Czy jesteśmy konkurencyjni globalnie? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy sprawdzając kondycję, potrzeby i trendy wśród polskich startupów. Dzięki ogólnopolskiemu badaniu nasza branża nie działa na ślepo.

Wartość Raportu dostrzegają też przedstawiciele administracji publicznej. Zadaniem naszego sektora jest ciągłe trzymanie ręki na pulsie oraz podejmowanie  wszelkich działań wzmacniających rozwój polskiej przedsiębiorczości. Niezwykle ważnym dla nas partnerem są organizacje pozarządowe, które podejmują wiele cennych inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich jest właśnie coroczne badanie rynku organizowane przez Startup Poland zaznacza Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Ankietę powinny wypełnić przede wszystkim młode firmy, dla których przetwarzanie danych i technologie cyfrowe stanowią ważny komponent ich modelu biznesowego. Mowa o startupach działających w obszarach takich jak big data, software, internet rzeczy, e-commerce, fintech, medtech, gaming, AI, agritech, robotyka, e-marketing, lub blockchain.

Możliwie dogłębne badanie rynku leży w interesie samych startupów. To w oparciu o nie podejmowane są decyzje, mające realny wpływ na nasze biznesy. Oczywiście o problemach z chęcią dyskutujemy na forach internetowych oraz w gronie znajomych. Niestety tego typu komunikaty nie przebijają się do świadomości publicznej. Wartościową alternatywą jest zawarcie swoich postulatów w Raporcie spełniającym rolę megafonu wzmacniającego nasz przekaz – tłumaczy Wiktor Schmidt, CEO Netguru.

Startupy mogą wypełniać ankiety do końca lipca. Formularz znajduje się pod adresem: www.badanie2018.startuppoland.org

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Polskie​ ​startupy​ ​zarabiają,​ ​zatrudniają​ ​i​ ​coraz​ ​rzadziej korzystają​ ​z​ ​publicznych​ ​pieniędzy

Samodzielny, po trzydziestce, z bagażem biznesowych doświadczeń – taki obraz polskiego startupowca wyłania się z najważniejszego źródła wiedzy o polskiej branży startupowej: Raportu Polskie Startupy 2017. Po raz trzeci Fundacja Startup Poland we współpracy z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej publikuje dane zebrane od najbardziej innowacyjnej grupy polskich przedsiębiorców

Samodzielny, po trzydziestce, z bagażem biznesowych doświadczeń – taki obraz polskiego
startupowca wyłania się z najważniejszego źródła wiedzy o polskiej branży startupowej: Raportu Polskie Startupy 2017. Po raz trzeci Fundacja Startup Poland we współpracy z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej publikuje dane zebrane od najbardziej innowacyjnej grupy polskich przedsiębiorców.

Startupowiec​ ​z​ ​wykształceniem​ ​i​ ​w​ ​garniturze

Raport Polskie Startupy 2017 zadaje kłam stereotypom: polski startupowiec już dawno wyrósł z T-shirtu i klapek. Branża dojrzewa: aż 58% polskich startupowców to osoby w wieku 30-39 lat, a 16% z nich przekroczyło czterdziestkę. 82% ma w kieszeni garnituru dyplom wyższej uczelni.

Ponad połowa zarządzających polskimi startupami to doświadczeni przedsiębiorcy: prowadzili już własną firmę lub rodzinny biznes. Co trzeci z nich budował wcześniej startup. To dobrze, bo dane wskazują, że to właśnie biznesy doświadczonych stanowią najliczniejszą grupę wśród najbardziej rozwiniętych firm. Byli pracownicy korporacji też radzą sobie przyzwoicie – 36% najsilniejszych startupów tworzą właśnie oni.

Zarabiają,​ ​zatrudniają​ ​i​ ​coraz​ ​rzadziej​ ​sięgają​ ​po​ ​wsparcie


Zmniejszyła się liczba startupów, które sięgają po zewnętrzne źródła finansowania – aż 62% deklaruje, że utrzymuje się wyłącznie ze środków własnych (w ub. roku tylko połowa). Jeśli już sięgają po pieniądze, to częściej wybierają inwestora VC niż publiczny grant.

Sprzedają głównie rozwiązania big data (19%), narzędzia do analityki biznesowej (17%),
produkty IoT (14%) oraz narzędzia dla deweloperów i programistów (14%). Klientem tych usług i produktów jest najczęściej biznes – aż 79% polskich startupów sprzedaje w modelu B2B i odsetek ten z roku na rok się zwiększa.

Najlepiej na rynku radzą sobie startupy, które sprzedają rozwiązania z zakresu big data. Częściej niż inne uzyskują regularne i wysokie przychody.

Świetnie na rynku radzą sobie też eksporterzy – wśród startupów połowa sprzedaje poza Polską i zarabiają oni znacznie lepiej niż firmy działające lokalnie. Już co czwarty startupowiec sprzedający na zagranicznych rynkach ma spółkę inkorporowaną poza Polską.

W ostatnim półroczu 70% startupów zatrudniło co najmniej jednego pracownika. Potrzeby kadrowe to też jedna z najbardziej palących potrzeb tych przedsiębiorców. Szukają głównie sprzedawców, zwłaszcza z wiedzą i doświadczeniem w sprzedaży za granicą, programistów oraz marketingowców.

Rynek startupów wyraźnie dojrzewa i profesjonalizuje się. Rośnie przewaga rozwiązań dla biznesu, w tym zwłaszcza dla firm większych – co by nie mówić: stabilniejszych i wypłacalnych. Dojrzałych życiowo i zawodowo startupowców stać, aby coraz dłużej utrzymywać biznes samodzielnie, tym bardziej, że coraz krócej czekają na pierwsze przychody. Dotarcie do etapu skalowania biznesu wymusza sięgnięcie po zewnętrzne finansowanie, które wyraźnie odwleka się w czasie. Środki inwestorów umożliwiają przede wszystkim zatrudnienie nowych specjalistów, do których dostęp stanowi rosnące wyzwanie dla założycieli. To sprzyja importowi kadr z zagranicy, co z kolei pobudza pozytywny trend rosnącej (choć wciąż niskiej) różnorodności kulturowej i otwarcia na zagranicę. A eksport to najskuteczniejsza trampolina do rozwoju startupu, co po raz trzeci potwierdziły nasze badania – mówi dr Agnieszka Skala z Politechniki Warszawskiej

Coraz​ ​bardziej​ ​innowacyjni

Rośnie liczba startupów, które patentują swoje rozwiązania – to już 19% (w 2016 roku było ich 14%). Widać też ożywienie na polu współpracy tych przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi i w inwestycjach we własne laboratoria badawcze.

Amerykanie,​ ​obywatele​ ​Ukrainy,​ ​sporo​ ​kobiet


Już co ósmy polski startup ma obcokrajowca wśród założycieli, a 28% zatrudnia osoby z innych krajów. To głównie obywatele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Najbardziej międzynarodowe zespoły mają startupowcy budujący rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR).

Niezmiennie 30% założycieli polskich startupów to kobiety, co plasuje polską branżę w wysokiej europejskiej średniej.

Rynek będzie się rozwijał tak, jak mu na to pozwolimy. Są dwie drogi. Pierwsza – spontanicznie, bez większych ingerencji Państwa ani aktywności i inicjatyw społeczności startupowych lub biznesowych, co moim zdaniem grozi zredukowaniem naszego rynku do roli dostarczyciela wysokiej klasy programistów i rozwiązań technologicznych dla silniejszych ośrodków ciążenia: Berlina, Londynu, Izraela, Krzemowej Doliny – komentuje dalszy rozwój rynku startupów w Polsce dr Skala – Drugą drogę, możemy sami zaplanować. Nie twierdzę, że jest to łatwe zadanie, ale na pewno wykonalne. Na razie widać świadome i nieźle zaplanowane dokapitalizowanie rynku, ale to jest dość proste w realizacji i daje tylko krótkoterminowe efekty. Najtrudniejsze i najważniejsze jest wdrożenie efektywnej polityki związanej z edukacją i kształtowaniem odpowiednich postaw pro-przedsiębiorczych, a to wciąż najbardziej zaniedbany aspekt rozwoju rynku startupów (i nie tylko startupów) w Polsce. 

Jeśli aspekty związane z edukacją nie zostaną wreszcie poważnie potraktowane w odniesieniu i do szkół wyższych, i do niższych szczebli edukacji, to potencjał rozwojowy tego fantastycznego rynku, który daje szansę na zbudowanie nowego pokolenia biznesu w Polsce, który stawia na jakość i eksport, zostanie po prostu zmarnowany – dodaje dr Agnieszka Skala

Pełny raport dostępny jest na stronie startuppoland.org/knowledge

Źródło: Raport Polskie Startupy 2017 Fundacji Startup Poland.
Autorzy raportu: Fundacja Startup Poland oraz dr Agnieszka Skala z Politechniki
Warszawskiej.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF