...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

20 start-upów z szansą na wdrożenia rynkowe dla Przemysłu 4.0

startupy w Polsce

Dwadzieścia start-upów uczestniczyło w zakończonej właśnie 4. edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUP. Przy wsparciu doświadczonych partnerów młodzi przedsiębiorcy mogli udoskonalić swoje produkty i usługi oraz wdrożyć je na rynek. Początkujące firmy wzięły udział w szkoleniach i sesjach mentoringowych. We współfinansowanym ze środków unijnych projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości start-upy miały szansę otrzymać wsparcie na wdrożenie swoich pomysłów w wysokości nawet 200 tys. zł. Operatorem programu jest Krakowski Park Technologiczny.

KPT ScaleUP to trwający przez sześć miesięcy program akceleracyjny dla startup-ów dysponujących innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnych branż przemysłu. Projekt współfinansuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Scale Up obejmuje 10 operatorów z różnych wybranych branż.

Wsparcie bardziej doświadczonych

Start-upy, które wzięły udział w czwartej edycji KPT ScaleUP mogą pochwalić się rozwiązaniami, odpowiadającymi na potrzeby zarówno współczesnego świata, jak i odbiorców technologii z obszaru Przemysłu 4.0. Pomimo pandemii, przeprowadziliśmy największą do tej pory akcelerację: 20 startupów w jednej edycji. To pokazuje jak zdeterminowane do rozwoju swoich firm są wspierane przez nas startupy.

Angelika Popławska, kierownik projektu KPT ScaleUP z Krakowskiego Parku Technologicznego

W zakończonej właśnie czwartej edycji programu wzięło udział dwadzieścia start-upów. Młodzi przedsiębiorcy przez sześć miesięcy współpracowali z odbiorcami technologii. Swoją pomoc zaoferowali: Grupa TAURON, Grupa Azoty, Lafarge Polska, JMP Flowers, ASTOR, Warbud, Velvet Care, Voxel, Grupa VOX, Werner Kenkel oraz Aluprof. W pracę z młodymi firmami zaangażowało się 84 ekspertów z dużych przedsiębiorstw.

W czasie programu 35 mentorów zrealizowało łącznie ponad 380 godzin mentoringu. Oprócz tego, start-upy uczestniczyły w 30 godzinach szkoleń oraz 145 godzinach warsztatów i indywidualnego konsultingu. Jak przyznali uczestnicy projektu bardzo pomocne było dla nich także wsparcie ze środków unijnych w wysokości nawet 200 tys. zł.

Różnorodność pomysłów

Na przykładzie KPT ScaleUP wyraźnie widać, jak rośnie poziom specjalizacji startup-ów. To zespoły poważnie podchodzące do biznesu, otwarte na rozmowy, z uwagą i wnikliwością przyjmujące uwagi, nieraz nawet i krytyczne, od bardziej doświadczonych partnerów. Angażują się w proces akceleracyjny i dostrzegają w nim rzeczywistą szansę na zbudowanie swojej rynkowej przewagi.

Paweł Chaber, ekspert w Departamencie Analiz i Strategii, PARP

Produkty i usługi doskonalone w czasie akceleracji skierowane są do różnych gałęzi przemysłu. Wśród nich znalazły się m.in.: oprogramowanie i algorytmy do analizy zdjęć mikroskopowych, modułowe rozwiązanie do wprowadzenia na rynek maszyny pakującej i obniżające jej cenę czy aplikacja do płatności, windykacji oraz ofertowania klientów poprzez social media.

W lipcu br. zakończył się nabór do 5. edycji KPT ScaleUP. W najbliższych miesiącach kolejni młodzi innowatorzy będą mogli skonfrontować swoje pomysły z doświadczonymi przedstawicielami przemysłu.

Więcej informacji: www.scaleup.kpt.krakow.pl oraz na stronnie internetowej PARP.

Zobacz wideo z Demo Day, 28 września 2020 r.: link.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Prawie 20 mln zł dofinansowania dla 21 start-upów ze wschodniej Polski

dofinansowanie

W  5. rundzie konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” młode firmy technologiczne, które przeszły proces inkubacji w jednej z sześciu Platform startowych złożyły wnioski na ponad 44,5 mln zł wsparcia z funduszy europejskich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 21 start-upów, gotowych do wprowadzenia produktu na rynek i systematycznego zwiększania sprzedaży. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść nawet 1 mln zł. Pula środków w trwającym do 30 grudnia 2021 r. konkursie wynosi 390 mln zł.

Celem konkursu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania. Po wprowadzeniu produktu na rynek, będą w stanie przeprowadzić szereg działań służących dalszej ekspansji. Ze swoimi produktami start-upy mają szansę zaistnieć również na arenie międzynarodowej. W rozstrzygniętej w październiku 5. rundzie konkursu rekomendowaliśmy do wsparcia najlepsze pomysły na kwotę blisko 20 mln zł.

Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP

Przedsiębiorcy z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego muszą dysponować wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Otrzymane środki przeznaczyć można na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego czy wynagrodzenie pracy personelu. Dofinansowanie może być wykorzystane również na pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W 5. rundzie konkursu najwięcej zarekomendowanych projektów skierowanych jest do branży IT, medycyny i zdrowia, nieruchomości, edukacji oraz rolnictwa. Rekomendacje otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub, Idealist, Start in Podkarparckie i Wschodni Akcelerator Biznesu.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

PARP wydłużyła nabór wniosków o kolejne rundy, do 30 grudnia 2021 r. O 90 mln zł zwiększył się również budżet konkursu i obecnie wynosi 390 mln zł.

Więcej informacji na stronie działania.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

90 mln zł więcej dla start-upów

konkurs PARP

Więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków mają młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin naboru wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Jednocześnie Agencja zwiększyła budżet projektu. Do rozdysponowania wśród wnioskujących o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej jest teraz 390 mln zł. To oznacza, że więcej przedsiębiorców może liczyć na dofinansowanie.

Do 30 grudnia 2021 r. PARP wydłużyła nabór wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Druga zmiana to zwiększenie budżetu o 90 mln zł, tj. do 390 mln zł.

Przed młodymi firmami stoi wielka szansa. Dzięki zwiększeniu budżetu programu i wydłużeniu terminu na składanie wniosków jeszcze więcej innowacyjnych pomysłów ma szansę na realizację. Przedsiębiorcy ze Wschodniej Polski mają doskonałe warunki, aby razem z nami mądrze rozwinąć swoją ofertę i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w PARP

Wnioskujący mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na pokrycie kosztów swojego przedsięwzięcia, muszą jednak dysponować wkładem własnym na sfinansowanie przynajmniej 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć start-upom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

Aby wystartować w konkursie start-upy muszą wcześniej zakończyć z sukcesem inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Okres inkubacji pozwala młodym spółkom opracować i rynkowo zweryfikować własny model biznesowy oraz przygotować wstępną wersję produktu. Tak przygotowane start-upy walczą o dotacje PARP, prezentując swoje rozwiązania przed panelami ekspertów.

Do tej pory inkubacje oferowane przez Platformy zakończyło ponad 400 spółek. Spośród nich już 90 uzyskało dotację PARP na dalszy rozwój swojego przedsięwzięcia.

Więcej informacji: link.


Źródło: Informacja prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Znamy już wyniki 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie!

W poniedziałek 28 września odbyła się Gala Finałowa jubileuszowej 10. edycji rankingu 50. Kreatywnych. Poznaliśmy tegorocznych laureatów i podsumowaliśmy 10 lat istnienia rankingu. Którzy przedsiębiorcy uzyskali w tym roku tytuł Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie?

Gala Finałowa odbyła się w przestrzeniach Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Wydarzenie poprowadzili Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief.pl oraz Agata Kiszluk-Krzemień, dyrektor zarządzająca BRIEF wraz z przedstawicielami Kapituły rankingu: Adamem Burakiem (PKN ORLEN), Agatą Wydmańską (DHL Supply Chain), Andrzejem Matuszyńskim (Eurozet), Maciejem Ledzionem (endorfina events) oraz Pawłem Patkowskim (Orange Polska). 

 

Wyjątkowa edycja na wyjątkowy czas

 

O ostatecznym zestawieniu laureatów 10. edycji zadecydowała Kapituła, której skład można poznać na stronie kreatywni.brief.pl. Jej członkowie w pierwszym etapie głosowania oceniali zgłoszenia online, a następnie podczas obrad, które odbyły się w formule hybrydowej, głosowali nad kolejnością wyróżnionych osób i ich projektów. Członkowie Kapituły oceniali projekty nie tylko pod względem kreatywności samego pomysłu czy innowacyjności produktu, ale także sposób realizacji, oryginalność promocji, odnalezienie niszy rynkowej, a także umiejętność skalowania i dostosowania się do niespodziewanych zmian w otoczeniu biznesowym.  

 

Moją największą uwagę przyciągały te projekty, które łączyły pomysł biznesowy z pewnego rodzaju wrażliwością na czynienie świata lepszym – czy to w obszarze zdrowia, ekologii czy inicjatyw społecznych. W nagromadzeniu tak bardzo zróżnicowanych projektów z trudnością przebijały się zgłoszenia dużych firm i instytucji, które z natury rzeczy są mniej rewolucyjne w swoim charakterze, a bardziej dotykają niewielkich usprawnień, które mogą jednak nieść za sobą dużą wartość dla klientów. Z tym większą satysfakcją można docenić, że gronie 50. znalazły się tez podmioty z sektora finansowego.

Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing

 

Kapituła zgodnie stwierdza, że tegoroczna edycja rankingu była wyjątkowa, ponieważ należało uwzględnić podczas oceniania projektów kontekst pandemii i lockdownu, których skutki odczuła każda branża. Mimo zaistniałych okoliczności, w tym roku padł rekord liczby zgłoszeń. Przed Kapitułą stanęło wyzwanie szczegółowego zapoznania się z aż 174 projektami! Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele różnych sektorów: IT, medycyny i diagnostyki, marketingu, HR, mediów, finansów, edukacji, rolnictwa, ekologii, inicjatywy społeczne, projekty z branży modowej, gamingowej, podróżniczej, gastronomicznej, a nawet… funeralnej!

 

Tegoroczna, 10. edycja rankingu przebiegała w nietypowych warunkach zagrożenia pandemią. Musieliśmy opóźnić i przedłużyć czas przyjmowania zgłoszeń, a i tak obawialiśmy się, że będzie ich mniej niż ubiegłym roku. Okazało się jednak, że niestabilne i niosące zagrożenia czasy sprzyjają też kreatywności. Odnotowaliśmy więcej projektów, a część z nich była zainspirowana chęcią pomocy ludziom i firmom w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief.pl

 

To nie koniec! 

 

Wyjątkowa w tym roku jest również sama Gala Finałowa. Pandemia zmusiła nas do ograniczenia liczby uczestników, dlatego zdecydowaliśmy, że odbędzie się ona w formule hybrydowej, dzięki temu każdy mógł śledzić na bieżąco wręczenie wyróżnień podczas transmisji online. Nagranie wydarzenia można obejrzeć na Facebooku lub kanale YouTube BRIEF. 

 

Ten rok jest szczególny, ponieważ jest to dziesięciolecie rankingu. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować coś specjalnego z tej okazji. Tak więc Gala Finałowa oficjalnie rozpoczęła Tydzień Kreatywności, w ramach którego odbędą się liczne wydarzenia online skierowane do młodych, kreatywnych biznesów, startupów, laureatów poprzednich edycji rankingu, inwestorów, funduszy akceleracyjnych, a także wszystkich tych, którzy myślą o założeniu własnego biznesu. Ze szczegółowym harmonogramem wydarzeń można się zapoznać TUTAJ

Laureaci 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

 

Pierwsze miejsce zajął Jacek Ryszka, który stworzył aplikację SURRO. Służy ona do wynajmowania ludzi do płatnego live streamingu, dzięki czemu możemy np. obejrzeć samochód, który chcemy kupić na drugim końcu kraju, bez konieczności ruszania się z kanapy – osoba, którą wynajmiemy, obejrzy samochód, a my wraz z nią na transmisji live w aplikacji. 

 

Na pozycji drugiej – Krzysztof Paszek z Bioseco. Bioseco tworzy innowacyjny system monitorowania przestrzeni powietrznej i wykrywania obiektów latających, który wykorzystywany jest do poprawy bezpieczeństwa pasażerów poprzez minimalizowania liczby kolizji samolotów z ptakami, a także do ochrony zagrożonych gatunków ptaków na fermach wiatrowych. 

 

Na miejscu trzecim – RevDeBug.com, czyli Tomasz Kruszewski i Adam Kruszewski. Oferują platformę dla programistów, która pozwala znacząco zredukować czas potrzebny na znalezienie i naprawę błędów w oprogramowaniu przez wyeliminowanie z całego procesu zgadywania ich przyczyny. 

 

Pełna lista Laureatów 10. edycji: 

 

1. Jacek Ryszka – SURROapp.com

Jacek Ryszka
fot. Beata Kościuczyk

2. Krzysztof Paszek – Bioseco

Krzysztof Paszek
fot. Beata Kościuczyk

3. Tomasz Kruszewski, Adam Kruszewski – RevDeBug.COM

Tomasz Kruszewski, Adam Kruszewski
fot. Beata Kościuczyk

4. Maciej Sawicki, Szymon Kubiak, Damian Konopka, Wiktoria Wójcik – inSTREAMLY

Maciej Sawicki, Szymon Kubiak, Damian Konopka, Wiktoria Wójcik
fot. Beata Kościuczyk

5. Marcin Brysiak – Helping Hand powered by DigitalMedical.ai

Marcin Brysiak

6. Artiom Komardin, Przemysław Gałązka, Tomasz Dudek – Sense Monitoring

Artiom Komardin
fot. Beata Kościuczyk

7. Łukasz Jeziorski – Plum Research

Łukasz Jeziorski
fot. Beata Kościuczyk

 8. Robert Stachurski – GlucoActive

Robert Stachurski
fot. Beata Kościuczyk

9. Dawid Drzewiecki, Anna Drzewiecka – Vertigo

Dawid Drzewiecki, Anna Drzewiecka
fot. Beata Kościuczyk

10. Jakub Swadźba – Diagnostyka

Jakub Swadźba

11. Aleksandra Pędraszewska, Darran Milne, Andrzej Kaczorowski – VividQ

Aleksandra Pędraszewska, Darran Milne, Andrzej Kaczorowski
fot. Beata Kościuczyk

12. Kaja Rybicka, Marek Gut – Your KAYA

Kaja Rybicka, Marek Gut
fot. Beata Kościuczyk

13. Iga Czubak – Planteris

Iga Czubak
fot. Beata Kościuczyk

14. Hubert Guzera, Tomasz Władziński – Placeme

Hubert Guzera, Tomasz Władziński
fot. Beata Kościuczyk

15. Ida Laszuk, Kamil Laszuk, Jakub Kozik – Musicon

Ida Laszuk, Kamil Laszuk, Jakub Kozik
fot. Beata Kościuczyk

16. Wioletta Wiertel, Sebastian Szypuła – BOHEMA Clothing

Wioletta Wiertel, Sebastian Szypuła
fot. Beata Kościuczyk

17. Robert Rałowicz, Jakub Rozpendowski – 3D Lab

Robert Rałowicz, Jakub Rozpendowski
fot. Beata Kościuczyk

18. Maciej Piotrowski, Krzysztof Kacprzykowski – Nadwyraz.com

Maciej Piotrowski, Krzysztof Kacprzykowski
fot. Beata Kościuczyk

19. Damian Strzelczyk, Tomek Jabłoński – Tutlo

Damian Strzelczyk, Tomasz Jabłoński
fot. Beata Kościuczyk

20. Robert Szczepankowski – T-Master

Robert Szczepankowski
fot. Beata Kościuczyk

21. Sławomir Matul – Skillmmersion & VR Factory

Sławomir Matul
fot. Agata Kiszluk-Krzemień

22. Wojciech Rokosz – Plenti

Wojciech Rokosz
fot. Beata Kościuczyk

23. Adrian Piwko – Pora na Pola

Adrian Piwko

24. Michał Michalski, Piotr Kędzierski, Marcin Łuniewski – newonce.media

Michał Michalski, Piotr Kędzierski, Marcin Łuniewski
fot. Beata Kościuczyk

25. Zuzanna Rzymanek, Magdalena Rzymanek-Paczkowska – Wege Siostry

Zuzanna Rzymanek, Magdalena Rzymanek-Paczkowska
fot. Beata Kościuczyk

26. Karol Kość, Anna Nowacka-Kość – Stuka Puka

Karol Kość, Anna Nowacka-Kość
fot. Beata Kościuczyk

27. Agata Frankiewicz – Deko Eko B.V.

Agata Frankiewicz
fot. Beata Kościuczyk

28. Przemysław Pyziel – Planet Heroes

Przemysław Pyziel
fot. Beata Kościuczyk

29. Sylwia Modic, Andrej Modic – Farmer Direct

Sylwia Modic, Andrej Modic
fot. Beata Kościuczyk

30. Grzegorz Ciwoniuk, Łukasz Skłodowski – Elastic Cloud Solutions

Grzegorz Ciwoniuk, Łukasz Skłodowski
fot. Beata Kościuczyk

31. Jakub Kozioł – PROIDEA

Jakub Kozioł

32. Adrian Golonka, Angelika Golonka, Adam Golonka – Take!Cup Ogólnopolski System Kaucyjny

Adrian Golonka, Angelika Golonka, Adam Golonka
fot. Beata Kościuczyk

33. Jowita Michalska, Elżbieta Wojciechowska, Ewa Konopko – Fundacja Digital University

Jowita Michalska, Elżbieta Wojciechowska, Ewa Konopko

34. Grzegorz Ciosek – Runvido

Grzegorz Ciosek
fot. Beata Kościuczyk

35. Marcin Koziorowski – EcoBean

Marcin Koziorowski
fot. Beata Kościuczyk

36. Radoslaw Bułat, Jan Kamiński, Piotr Sędzik, Piotr Sobusiak – Applover

Radosław Bułat, Jan Kamiński, Piotr Sędzik, Piotr Sobusiak
fot. Beata Kościuczyk

37. Igor Pielas, Dorota Matuła – Activy

Igor Pielas, Dorota Matuła

38. Paweł Łubiarz – MyLuggage

Paweł Łubiarz
fot. Beata Kościuczyk

39. Blanka Popowska – Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni

Blanka Popowska
fot. Beata Kościuczyk

40. Joanna Zubik-Borucka – KatalogMarzeń.pl

Joanna Zubik-Borucka
fot. Beata Kościuczyk

41. Zdzisław Iwanejko – WaSH Innovation

Zdzisław Iwanejko
fot. Beata Kościuczyk

42. Tomasz Kościelny – Mediguard

Tomasz Kościelny
fot. Beata Kościuczyk

43. Krystian Dylewski – Blovly (2take.it)

Krystian Dylewski
fot. Beata Kościuczyk

44. Bartosz Borucki, Norbert Kapiński – Smarter Diagnostics

Bartosz Borucki, Norbert Kapiński
fot. Beata Kościuczyk

45. Paulina Skrzypińska – Bank BNP Paribas Polska S.A.

Paulina Skrzypińska
fot. Beata Kościuczyk

46. Sławomir Łuczywek – Centrum Finansowe Głuchych

Sławomir Łuczywek
fot. Beata Kościuczyk

47. Jakub Biel – x-kom

Jakub Biel

48. Kamil Baj, Agnieszka Skórska-Baj – Pszczelarium

Kamil Baj, Agnieszka Skórska-Baj
fot. Beata Kościuczyk

49. Krzysztof Biernat – KABE Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

50.  Martyna Ochojska, Joanna Jurga – NURN

Martyna Ochojska, Joanna Jurga
fot. Beata Kościuczyk

 

Patron Honorowy: Ministerstwo Rozwoju

 

Partnerzy Rankingu: PKN ORLEN, Millennium Leasing, LOTTE Wedel, Google for Startups, Krajowa Izba Gospodarcza, Centrum Kreatywności Targowa, Bolt, Santander, Legia Warszawa, DHL Supply Chain, Oknoplast, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa, Agencja Rozwoju Przemysłu, endorfina events, Startup Poland, Sieć Otwartych Innowacji, Safe Idea, Instytut Druckiego-Lubeckiego, ExplainVisually.co, Kalicińscy.com, Timecode Film Production, Neomatic

 

Patroni Medialni: Chillizet, Clear Channel

 

Partnerzy Gali: VES, Alpine Katowice, Jacobs Creek
 

Organizator: BRIEF 

partnerzy 50 kreatywnych

 

 

Anita Florek

Finał jubileuszowej 10. edycji 50 Kreatywnych potrwa aż tydzień!

Tydzień Kreatywności 50 kreatywnych

Gala Finałowa 10. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie odbędzie się 28 września. Jubileuszowemu wydarzeniu będzie towarzyszył Tydzień Kreatywności, podczas którego odbędzie się szereg wydarzeń skierowanych do młodych, kreatywnych biznesów i startupów.

3 września odbyło się spotkanie Kapituły 10. edycji rankingu. Członkowie Kapituły obradowali nad wynikami głosowania wstępnego i ustalili ostateczną listę tegorocznych finalistów. Członkowie Kapituły zaznaczają, że tegoroczne zgłoszenia i głosowanie były szczególne, ponieważ należało uwzględnić kontekst pandemii i lockdownu, których skutki poczuły wszystkie branże.

Konkurs 50. Kreatywnych to zawsze duży ładunek dobrej energii, zawartej w wielu ciekawych, innowacyjnych i czasem zupełnie nieoczywistych projektach. Wyzwaniem dla każdego członka Kapituły jest zawsze zapoznanie się z wszystkimi zgłoszeniami, a w tym roku było ich ponad sto siedemdziesiąt. Moją największą uwagę przyciągały te projekty, które łączyły pomysł biznesowy z pewnego rodzaju wrażliwością na czynienie świata lepszym – czy to w obszarze zdrowia, ekologii czy inicjatyw społecznych. W nagromadzeniu tak bardzo zróżnicowanych projektów z trudnością przebijały się zgłoszenia dużych firm i instytucji, które z natury rzeczy są mniej rewolucyjne w swoim charakterze, a bardziej dotykają niewielkich usprawnień, które mogą jednak nieść za sobą dużą wartość dla klientów. Z tym większą satysfakcją można docenić, że gronie 50. znalazły się tez podmioty z sektora finansowego.

Marcin Balicki, Prezes Millennium Leasing

Tegoroczna, 10. edycja rankingu przebiegała w nietypowych warunkach zagrożenia pandemią. Musieliśmy opóźnić i przedłużyć czas przyjmowania zgłoszeń, a i tak obawialiśmy się, że będzie ich mniej niż ubiegłym roku. Okazało się jednak, że niestabilne i niosące zagrożenia czasy sprzyjają też kreatywności. Odnotowaliśmy więcej projektów, a część z nich była zainspirowana chęcią pomocy ludziom i firmom w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief.pl

Tegoroczna Gala Finałowa rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie także będzie wyjątkowa, z dwóch powodów.

Jest to finał jubileuszowej edycji, tak więc postanowiliśmy uczcić ten fakt, tworząc Tydzień Kreatywności, który Gala oficjalnie rozpocznie. Od 29 września do 2 października odbędą się wydarzenia online w postaci webinarów i wywiadów skierowane do młodych, kreatywnych biznesów, startupów, laureatów poprzednich edycji rankingu, inwestorów, funduszy akceleracyjnych, a także wszystkich tych, którzy myślą o założeniu własnego biznesu.

Pandemia, podobnie jak wielu innych organizatorów wydarzeń, zmusiła nas do znacznego zmniejszenia liczby uczestników wydarzenia. Zdecydowaliśmy więc, że tegoroczna Gala Finałowa odbędzie się w formie hybrydowej, dzięki temu będzie mógł ją obejrzeć każdy z Was!

Gala Finałowa obędzie się w poniedziałek 28 września w Centrum Kreatywności Targowa i będzie transmitowana online na kanale BRIEF na YouTube i na Facebooku. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:00.

W ramach Tygodnia Kreatywności odbędą się następujące wydarzenia:

 

Dlaczego powinieneś zająć się sztuczną inteligencją i dlaczego dzisiaj, a nie jutro?

Wtorek 29 września godz. 15:00

Prowadzący: Arek Skuza

Sztuczna inteligencja już jest, nie trzeba na nią czekać, nie potrzeba futurologów, aby przewidzieć skutki jej pojawienia się. Co Twoja firma powinna więc zrobić? Jak wykorzystać fakt, że inteligentne algorytmy automatyzują pracę? Co możesz zrobić, aby przygotować swoich pracowników do wykorzystania możliwości płynących ze sztucznej inteligencji.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/3387222558001245/

 

Jak zrobić video explainer, który otwiera drzwi do inwestorów?

Środa 30 września godz. 15:00

Prowadzący: Timecode Film Production

Startupy, czy firmy, które zajmują się tworzeniem innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, często nie komunikują w prosty sposób, na czym polega ich produkt. A przecież czytelny przekaz, to podstawa w dotarciu do inwestorów, czy potencjalnych klientów. Tu z pomocą przychodzą animowane video explainery, czyli proste animacje, które potrafią w 60-90 sek. wyjaśnić, zainteresować, przekierować do miejsca, gdzie poznamy więcej szczegółów. O tym jak zabrać się do stworzenia takiego explainera, o czym pamiętać, jak uniknąć typowych błędów.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/643855039831858/

 

Polski ekosystem startupów. 10 lat inwestycji w startupy w Polsce – lessons learned

1 października godz. 15:00

Prowadzący: Dariusz Żuk

Podczas spotkania omówimy zagadnienia:

  • Tworzenie nowych kategorii komercyjnych produktów i usług
  • Absorpcja kreatywnych rozwiązań przez polskich konsumentów
  • Zainteresowanie korporacji usługami i produktami startupów
  • Jak wyjść na rynki globalne?
  • Budowa lidera w e-commerce
  • Sharing economy

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/995255517617392/

 

Ekosystem startupowy w Izraelu. Czego możemy się nauczyć od jednego z najlepiej funkcjonujących systemów?

2 października godz. 11:00

Prowadzący: Tomasz Snażyk, Zofia Najoszewska

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/340917523777141/

 

Jak skutecznie skalować globalnie? Rozmowa laureata 10. Edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie

2 października godz. 15:00

Prowadzący: Grzegorz Kiszluk

Na zakończenie przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Zapraszamy na rozmowę z laureatem 1. miejsca tegorocznej edycji rankingu! W spotkaniu weźmie udział, także Stefan Batory, założyciel aplikacji Booksy.

Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/318079255956006/

 

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia Gali Finałowej i udziału w wydarzeniach Tygodnia Kreatywności!

partnerzy 50

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF