SAR- Badanie Producentów 2021 rozpoczęte!

badanie producentów logojpg

Do badania zaproszone są wszystkie polskie studia produkujące filmy dla komunikacji marketingowej. Tegoroczna edycja badania jest szczególna - wyniki mają pokazać jaki wpływ na produkcję filmów reklamowych ma trwająca pandemia. Studia zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Klubu Producentów Reklamowych SAR do 15 stycznia.

Badanie Producentów odbywa się po raz czwarty. Organizuje je Klub Producentów Reklamowych SAR, który co roku opracowuje raport ukazujący główne trendy w polskiej produkcji reklamowej. Badanie ma charakter ilościowy, analizowane są dane dotyczące setek przeprowadzanych co roku produkcji.

W tym roku klub stawia przed badaniem szczególny cel: jest nim wykazanie, jaki wpływ na produkcję filmów reklamowych miała pandemia.

W marcu minionego roku, po szoku wywołanym wprowadzonym nagle lock-downem, wielu producentów szybko się pozbierało. Obserwowaliśmy dynamiczną i często spektakularną adaptację produkcji do pandemicznej rzeczywistości. Dzisiaj produkcja wygląda zupełnie inaczej niż rok temu, zarówno na poziomie operacyjnym, na planie filmowym jak i strategicznym, gdzie planuje się treść i zakres realizacji. Na obu tych poziomach nastąpiły znaczące zmiany, a producenci dzięki intensywnej, wspólnej pracy najczęściej byli ich motorem. To są moje obserwacje, badanie pokaże twarde liczby i dane.

Julian Dworak, Dyrektor Klubu Producentów Reklamowych SAR

Zbieranie danych do Badania Producentów trwa do 15 stycznia, premiera raportu planowana jest na marzec. Tegoroczne dane zostaną ukazane na tle danych z lat poprzednich. Wszystkie poprzednie raporty z Badania Producentów są dostępne na stronie www.kpr.sar.org.pl.

Działania Klubu Producentów Reklamowych

Klub Producentów Reklamowych SAR powołany został w styczniu 2018 roku w celu promocji efektywnego postępowania w obszarze produkcji filmów reklamowych, wspierania doskonalenia umiejętności zawodowych producentów i rozwoju wiedzy o produkcji reklamowej oraz promowania produkcji reklamowej jako profesjonalnego działania w obszarze komunikacji marketingowej. Obecnie w skład KPR wchodzi osiem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Graffiti, Lucky Luciano, Opus Film, OTO, Papaya i Watchout. Klub działa w strukturach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i jest członkiem europejskiej federacji organizacji branżowych producentów filmów reklamowych CFP-E. www.kpr.sar.org.pl.

Działania SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 130 podmiotów: agencje full service, agencje mediowe, agencje brand design & consulting, agencje eventowe, agencje interaktywne, domy produkcyjne i agencje AdTech. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy. Stowarzyszenie jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovation Award i KTR.  Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions.

źródło: informacja prasowa Stowarzyszenie komunikacji marketingowej SAR

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Stanowisko przedstawicieli branży MICE dot. sytuacji związanej z koronawirusem

branża MICE koronawirus

O Koronawirusie komunikujemy od dłuższego czasu i wiele wątków zostało poruszonych. Panuje ogromne natężenie informacji związanej z wirusem i podejmowane są liczne działania oraz decyzje, w tym przede wszystkim te dotyczące naszego osobistego bezpieczeństwa.

Dlatego też uporządkowaliśmy kalendarium tego co się już wydarzyło, jaki jest aktualny status i czego możemy się spodziewać.

Mamy nadzieję, że naświetli Wam to cały obraz aktualnej sytuacji. Zmiany są dynamiczne (w tempie godzinowym) i będziemy Was o nich informować – na końcu podsumowania znajdziecie informację gdzie będziemy publikowali bieżące wiadomości (stworzyliśmy jedno miejsce agregujące całą niezbędną wiedzę – to powinno ułatwić komunikację).

A teraz do meritum:

4 marca (środa)

 • powołanie branżowego sztabu kryzysowego branży MICE reprezentującego
  • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • Klub Agencji Eventowych SAR
  • Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
  • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
  • Meeting Professional International Poland Chapter MPI
  • Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej SITE Poland

w składzie:

Paweł Tyszkiewicz, Anna Zimecka, Maria Zaremba, Mariusz Nowak, Dominik Górka, Dorota Wojtczak, Olga Krzemińska – Zasadzka, Marta Chmielewska, Łukasz Adamowicz, Monika Dymacz – Kaczmarczyk, Daria Rzadkiewicz, Grażyna Grot – Duziak, Cezary Wilemajtys, Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu

 • przygotowanie pierwszego draftu wspólnego stanowiska dot. sytuacji na rynku.

5 marca (czwartek)

 • Odbyło się posiedzenie z udziałem: połączonych komisji ustawodawczej i zdrowia, rządu (ministrowie m.in. KPRM, MSZ, MON, MZ), instytucji państwowych (GIS, ZUS itp.) oraz partnerów (LEWIATAN, BCC), na temat specustawy dotyczącej Koronawirusa. Na posiedzeniu przedstawiliśmy (SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej Klub Agencji Eventowych SAR Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland MPI Poland Chapter SOIT) wspólne stanowisko branży MICE.
 • Materiał video:
 • Dla przypomnienia – nasze postulaty to m.in.:
  • zapewnienie w sposób natychmiastowy dodatkowej płynności finansowej (dotacje państwowe, tanie linie kredytowe i inne narzędzia);
  • obniżki CIT/ZUS itp. mające na celu utrzymanie zatrudnienia w naszej branży w tym trudnym okresie;
 • Udział w posiedzeniu umocnił głos naszej branży, czego efektem było:
  • zaproszenie na wtorek 10 marca do Senatu na spotkanie robocze dot. nowej inicjatywy ustawodawczej, która celem jest wprowadzenie m.in. rekompensat dla przedsiębiorców dotkniętych tą sytuacją;
  • bliska współpraca i wsparcie przez ministra P. Szrota w Ministerstwie Rozwoju i natychmiastowe przekazanie naszego stanowiska do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz;
  • Wsparcie przez KPP Lewiatan w budowaniu świadomości sytuacji wśród zrzeszonych korporacji.
  • Zaproszenie na spotkanie branżowe do Ministerstwa Rozwoju w dniu 9 marca.

6 marca (piątek)

 • Publikacja wspólnego stanowiska branży MICE (SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej Klub Agencji Eventowych SAR Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland MPI Poland Chapter SOIT) dot. Koronawirusa i kolejne kroki w tym zakresie (pełna treść dostępna m.in.:http://media.sar.org.pl/)
 • Publikacja petycji dla osób popierających stanowisko branży MICE

7-8 marca (sobota – niedziela)

 • Nawiązanie kontaktu z jak największą ilością stowarzyszeń zaproszonych na spotkanie do Ministerstwa Rozwoju
 • Koordynacja stanowisk większości branż zaproszonych na spotkanie poza sektorem MICE do Ministerstwa Rozwoju, w tym szczególnie:
  • Polska Izba Turystyki;
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych;
  • Polski Związek Organizatorów Turystyki;
  • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich;
  • Harmony Polish Hotels;
  • Krakowska Izba Turystyki;
  • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych;
 • W rezultacie opracowaliśmy spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych.

9 marca (poniedziałek)

 • O godz. 13:00 spotkanie przedstawicieli zaproszonych stowarzyszeń
 • O godz. 15.00 odbyło się spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz oraz kierownictwem resortu m.in. Andrzejem Gut-Mostowym Krzysztofem Mazurem, Olgą Semeniuk i przedstawicielami departamentów, tym również ministerstwa finansów, rzecznikiem MSP i sejmowej podkomisji dot. turystyki.
 • W imieniu w/w branż mieliśmy przyjemność zaprezentować analizę sytuacji i proponowane rozwiązania, które spotkały się z szerokim aplauzem wszystkich zgromadzonych organizacji na sali tj:
  • POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W SPOSÓB NATYCHMIASTOWY tutaj omawialiśmy m.in. kwestię dotacji / szybko dostępnych linii kredytowych ze strony ARP / BGK na okres do 5 lat;
  • ULGI PODATKOWE / ZUS
   • rezygnacja ze split payment w naszej branży;
   • przyspieszenie zwrotu VAT;
   • zwolnienia ze składek ZUS na ten trudny okres.
  • SPÓJNA POLITYKA ZE STRONY RZĄDU
   • różnice w informacjach pomiędzy między MSZ, GIS lub MR, a MEN
  • WSPÓLNA PRACA Z RZĄDEM NA ZASADACH PARTNERSKICH
   • zaoferowaliśmy pełną otwartość i gotowość do pracy 24/7 razem z rządem – uważamy, że jesteśmy na tej samej łodzi, która wchodzi bardzo szybko na mieliznę.
 • Rezultatami naszego spotkania było m.in.:
  • przyjęcie przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz wielu punktów do dalszych prac roboczych w ministerstwie;
  • powołanie sztabu kryzysowego dot. całej branży tj. touoperatorów, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki, MICE koordynowanego przez Bartka Bieszyńskiego.

10 marca (wtorek)

 • Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu dot. inicjatywy ustawodawczej nowelizacji tzw. specustawy dot. Koronawirusa – pojawiły się m.in. zapisy dot. rekompensat za powstałe szkody w wyniku działań władzy publicznej w szczególności dot. organizatorów wydarzeń, imprez, targów itd. (to chyba pierwszy skuteczny lobbing w naszym życiu :))
 • Zapoznaliśmy Senatorów, stronę rządową i partnerów społecznych z aktualną sytuacją w naszej branży i przedstawiliśmy uwagi do projektu;
 • Analizowaliśmy pierwsze publiczne propozycje rządu po spotkaniu w dniu. 9 marca w Ministerstwie Rozwoju.
 • W projekcie noweli specustawy znalazły się zapisy o możliwości dochodzenia szkody wywołanej zarządzeniami administracyjnymi przez przedsiębiorców. Stworzenie funduszu pomocowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej, których epidemia Koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze z tego funduszu miałyby być częściowo umarzane a częściowo spłacane jako nieoprocentowana pożyczka.

11 marca (środa)

 • W godzinach 10.00 – 14.00 odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego branży MICE w udziałem ok 100 osób, na którym to:
  • przedstawiliśmy dotychczasową sytuację;
  • zebraliśmy informacje jak wygląda sytuacja w poszczególnych firmach;
  • zebraliśmy pomysły dot. nowych rozwiązań dla rządu;
  • podzieliliśmy dalsze prace w ramach wąskiego sztabu branży MICE.
 • W godzinach 15.00 – 18.00 odbyło się połączone posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej, na którym to po raz trzeci w ciągu 6 dni przedstawiliśmy senatorom i stronie rządowej sytuację w naszym sektorze oraz zgłosiliśmy uwagi dot. ustawy.
 • W godzinach 18.00 – 23.30 odbyło się spotkanie branżowego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju, na którym to oszacowaliśmy potrzeby finansowe całej branży, z podziałem na sektory, w sytuacji w której przez najbliższe pół roku nie będzie żadnych zleceń, a będzie konieczność utrzymania kosztów stałych.

12 marca (czwartek)

 • W godzinach 11.00 – 12.00 odbyła się telekonferencja z udziałem Związku Banków Polskich, BGK i przedstawicieli największych banków w Polsce dot.:
  • utrzymania dotychczasowych linii kredytowych w naszej branży;
  • zawieszenia bez dodatkowych kosztów rat leasingowych / kredytowych.
  • zmiany nastawienia do ryzyka dla turystyki
  • uruchomienia powiększonej pomocy de minimis
 • W godzinach 11.00 – 14:00 odbyło się spotkanie z rzecznikiem MŚP.
 • Do naszego stanowiska dołączają:
  • Polska Izba Techniki Estradowej PITE
  • Polska Izba Przemysłu Targowego;
  • Polski Holding Hotelowy;
  • Izba Turystyki RP;
  • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR

13 marca (piątek)

 • Odbyła się pierwsza telekonferencja szerokiego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju tj: touroperatorzy, agenci turystyczni, izby turystyczne, wycieczki szkolne, przewoźnicy autokarowi, hotele, targ i rozrywka.
 • Konsultowaliśmy pierwszą propozycją rządu dot. podniesienia gwarancji de minimis BGK do 80%;
 • Odbyła się telekonferencja sztabu kryzysowego branży MICE dot. priorytetów na najbliższe dni tj. dobre praktyki, stanowisko do klientów i komunikacja.

Status na dzień 14 marca:

Minister Jadwiga Emilewicz przedstawiła pierwsze propozycje rządu m.in. w odpowiedzi na nasze propozycje zgłoszone na spotkaniu w Ministerstwo Rozwoju:

 • Rząd potwierdził, że priorytetem jest natychmiastowa poprawa płynności finansowej branży wobec braku zleceń;
 • Pakiet będzie obejmował zatem m.in. elementy, które proponowaliśmy tj.
  • zawieszenie składek ZUS na czas kryzysu bez odsetek;
  • tanie linie kredytowe w BGK (zwiększenie pomocy deminimis zarówno pod kątem limitów jak i stopnia gwarancji);
  • rozliczenie straty w 2020 – będzie można odliczyć od podatku, który był należny w 2019 r.;

Wszystkie zmiany mają być wprowadzone na drodze pakietu specustaw.

Nasze uwagi na ten moment:

 • Terminy – nie wiemy ile zajmie uruchomienie nowych kredytów i czy aby na pewno muszą być to kredyty, a nie bezzwrotna, ale udokumentowana pomoc (konieczna zgoda UE, ale rząd tutaj działa).
 • ZUS – z jednej strony dobrze, że jest zawieszenie, z drugiej – kiedyś będzie trzeba je spłacić, szczególnie dot. to JDG – piloci, animatorzy, prowadzący, artyści etc.
 • VAT/ CIT – nie znamy szczegółów czy uda się przyspieszyć zwrot VAT’u, czy dla hoteli będzie można znieść podatek minimalny, czy VAT będzie w ogóle zawieszony itd. „Zawieszenie” to też zawieszenie, czyli też kiedyś do spłacenia.

Światełkiem w tunelu jest, w tym momencie stanowisko Komisji UE, która decyduje się przeznaczyć środki na pomoc przedsiębiorcom szczególnie w zakresie MŚP – szczegóły w linku.

Uruchamiamy dla Was źródło bieżącej komunikacji – fanpage TUgether, na którym znajdziecie wszystkie aktualne wydarzenia, decyzje i informacje dla branży MICE, wszystkich innych branż będących z nami w rozmowach z rządem i szeroko rozumianej komunikacji.

Będziemy zamieszczać informacje kilka razy dziennie – zatem śledźcie fanpage i udostępniajcie go wśród swoich środowisk.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Klub Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
Meeting Professional International Poland Chapter MPI
Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej SITE Poland
Polska Izba Techniki Estradowej PITE
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP


Źródło: informacja prasowa SAR

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nie daj się hejterom! Pokaż się w konkursie Innovation 2020

zgłoszenia Innovation SAR

Jeśli Twoje projekty wykraczają poza znane i stosowane dotychczas rozwiązania, jeśli tworzysz kampanie reklamowe z zaskakującym insightem, albo udoskonalasz swój produkt lub usługę wdrażając nowe pomysły – nie przegap zgłoszeń do Innovation 2020! Konkurs skierowany jest do biznesu, środowisk technologicznych, firm z zakresu marketingu czy mediów. Zgłoszenia właśnie ruszyły, a pierwszy termin zgłoszeń mija 2 lutego.

Uczestnicy mają do wyboru trzy kategorie:

 • Innowacyjny Biznes – gdzie jury konkursowe docenia rozwiązania wykraczające poza znane i stosowane dotychczas modele biznesowe oraz modele sprzedażowe, ciekawe pomysły na produkt lub usługę, nowoczesny branding oraz działania z zakresu CSR.
 • Innowacyjne Media – w której można zgłosić pracę w podkategoriach aplikacje i platformy, algorytmy i narzędzia optymalizacyjne, formaty mediowe i/lub reklamowe oraz smart use of data.
 • Innowacyjne Doświadczenie – nagradzająca działania dotyczące zaskakującego contentu, eventu, consumer experience/user experience oraz touchpointu.

Jury konkursu Innovation, w tym roku pod przewodnictwem Aliny Prawdzik (Managing Partner Central Eastern Europe and Head of Proptech Investments w Innogy Innovation Hub), docenia idee i pomysły, które zmieniają lub mają szansę zmienić świat globalnie, jak i wpływają na lokalną rzeczywistość. Obok dużych, międzynarodowych koncernów konkurs nagradza małe przedsiębiorstwa, w tym startupy, a także działania społeczne – tworząc tym samym zestawienie najciekawszych projektów realizowanych w danym roku na polskim rynku.

To już szósta edycja konkursu Innovation, który z każdą kolejną odsłoną budzi coraz większe zainteresowanie, co rok ustanawiając rekordową liczbę zgłoszeń. Nagrodzeni w konkursie otrzymują statuetkę – oddaną za każdym razem w ręce innego, niezwykłego artysty. Do tej pory nagrodę w konkursie tworzyli między innymi Gosia Baczyńska, studio Rygalik czy kolektyw panGenerator. W tegorocznej edycji do współpracy została zaproszona Maja Ganszyniec – artystka projektująca dla marki IKEA, nazywana ikoną polskiego designu. Za kampanię tegorocznego konkursu Innovation, opartą na tematyce hejtu i porażki, odpowiada Twin.digital collective.

Zgłoszenia prac można dokonać maksymalnie do 28 lutego br. Pierwszy termin zgłoszeń mija 2 lutego. Obrady jury odbywają się w marcu oraz w kwietniu. Nominowanych w konkursie poznamy 9 kwietnia, a uroczysta gala rozdania nagród Innovation odbędzie się 27 kwietnia w Fortecy Kręglickich w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie Innovation 2020 znajdziecie na stronie www.innovation.sar.org.pl.

Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
Współorganizatorzy: Twin.digital collective, Spark Foundry
Media: Nowy Marketing, My Company, Brief, Marketer +

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Konferencja INNOVATION 2019 prowokuje do przyszłościowego myślenia

Gdzie jest granica wpływu technologii na naszą codzienność? Jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji? W jaki sposób gry komputerowe mogą być pomocne w realnym życiu? Na te i wiele innych pytań odpowiadać będą prelegenci z całego świata, podczas Konferencji Innovation, już 16 kwietnia w Fortecy Kręglickich w Warszawie.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane najciekawsze case studies pionierskich projektów, nowych idei i niezwykłych rozwiązań oraz światowe trendy. Celem Innovation jest edukacja i inspirowanie do myślenia o innowacjach oraz ich wdrażania. Wśród prelegentów znajda się między innymi gwiazda z USA Troy Hitch, Global Chief Innovation Officer z Proximity Worldwide, George Nolis Co-founder ze słynnej agencji gamingowej Battlenet czy laureat wielu międzynarodowych nagród Miahi Colbat, School Director of St. Brendan`s School of Innovation. W czasie konferencji dodatkowym źródłem wiedzy o nowoczesnych i odważnych rozwiązaniach będzie prezentacja zwycięskich projektów Konkursu Innovation  oraz specjalna strefa dla najciekawszych startupowców wyłonionych w konkursie Startup Program. Innovation to future thinking, praktyka (nie teoria) i nieszablonowe podejście do biznesu oraz marketingu.

Konferencja INNOVATION to trzy bloki: INNOVATION FOR GOOD, w którym prelegenci będą szukać odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące wpływu innowacji na codzienne życie, GAMIFICATION OF LIFE gdzie zostaną zaprezentowane przenikające do naszej rzeczywistości obszary z gier video oraz  TECHNOLOGY HACKING REALITY, w której Adam Heartle, specjalista od spraw bezpieczeństwa w sieci, redaktor naczelny serwisu ZaufanaTrzeciaStrona.pl, na żywo będzie hakował nasze umysły i telefony.

Szczegóły dotyczące wydarzenia, a także bilety dostępne są na stronie www.innovation.sar.org.pl. Do końca marca obowiązuje tańsza pula biletów.

Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Współorganizatorzy: Life On Mars, Spark Foundry Polska

Sponsorzy: AMS, WP, Nielsen,

Partnerzy: Kukbuk, VRFACTORY, Grupa MU

Partner technologiczny: LG

Patroni medialni: Nowy Marketing, PRoto, Marketer Plus, Brief, Press, ThinkThank

Audytor Konkursu: Firma prawnicza LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF