...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rezyliencja – klucz do skutecznej adaptacji w świecie BANI

Rezyliencja (ang. resilience) to proces obejmujący pozytywną adaptację w obliczu znacznych przeciwności losu. Rozumiana jest też jako zespół umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem o dużym nasileniu.

Umożliwia elastyczne radzenie sobie z problemami, trudnościami, konfliktami i porażkami, a także powracanie do stanu równowagi psychicznej po okresach, w których człowiek doświadczał silnego stresu (ang. bounce back). Umożliwia ona również poprawę sprawności umysłowej i działania w różnych obszarach życia, w tym w obszarze pracy zawodowej. Dzięki temu rezyliencja stanowi obecnie jedną z kluczowych kompetencji, warunkujących optymalne funkcjonowanie i zdrowie psychiczne pracowników oraz całych organizacji. Stanowi ona także składnik Kapitału Psychologicznego (Luthans i n., 2007), który uznawany jest obecnie za jeden z istotnych wyznaczników osiągania przewagi konkurencyjnej przez organizacje i instytucje biznesowe (Zawadzka, 2016).

Rezyliencja – klucz do skutecznej adaptacji w świecie BANI

Rezyliencja sprzyja skutecznemu adaptowaniu się do chaotycznej rzeczywistości, charakteryzującej współczesny świat, określany jako „świat BANI” (J. Cascio). Akronim „BANI” stanowi skrót od pierwszych liter angielskich słów “Brittle” (kruchy), “Anxious” (niespokojny), “Non-linear” (nielinowy) i “Incomprehensible” (niezrozumiały).  Jest to kolejny, po „świecie VUCA”, model opisujący dynamikę oraz charakterystykę środowiska biznesowego, w której funkcjonują organizacje, instytucje i pracownicy.

Zgodnie z model BANI, to co kiedyś (w świecie VUCA) było zmienne, a poprzez to niestabilne, teraz stało się kruche i przestało być wiarygodne. Ponadto dziś ludzie nie czują już niepewności – zamiast tego są niespokojni. Rzeczy i sytuacje nie są już złożone, lecz podporządkowane nieliniowym systemom logicznym. Natomiast to, co kiedyś było oceniane jako niejednoznaczne, teraz wydaje się niezrozumiałe i nielogiczne.

Praca i realizacja celów biznesowych w takich warunkach wiąże się dużym obciążeniem psychicznym oraz koniecznością nieustannego mierzenia się z wieloma czynnikami powodującymi stres, lęk, niepokój, a także wywołującymi frustrację, kryzysy, poczucie braku sensu i motywacji.

Rezyliencja – fundament siły psychicznej i dobrostanu pracowników

Rezyliencja stanowi swoistą tarczę ochronną, która pozwala człowiekowi konstruktywnie radzić sobie z silnym stresem oraz jego negatywnymi skutkami. Pomaga ona również pokonywać kryzysy, a nawet rozwijać się i przekraczać poziom swoich dotychczasowych możliwości po trudnych doświadczeniach. Dzięki temu sprzyja przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym oraz problemom zdrowotnym, które mogą występować w ich następstwie. Ponadto rezyliencja wiąże się z osiąganiem osobistego mistrzostwa oraz funkcjonowaniem na bardzo wysokim poziomie, także w obliczu trudnych wydarzeń i okoliczności. W związku z tak wieloma korzystnymi właściwościami sprzyja ona budowaniu siły psychicznej oraz dobrostanu pracowników w życiu zawodowym oraz osobistym.

Rozwój rezyliencji

Rezyliencję można rozwijać, jednak wymaga to czasu, regularnych ćwiczeń oraz wkładania w nie odpowiedniego wysiłku. Dlatego do budowania rezyliencji niezbędna jest wewnętrzna motywacja i samoświadomość. Aby wyzwolić je w sobie, warto zadać sobie pytanie: jak często w trakcie codziennych obowiązków zawodowych doświadczam ograniczeń wynikających z deficytów w zakresie rezyliencji? Pomocne może okazać się również wykonanie analizy korzyści i kosztów związanych z podjęciem treningu rezyliencji.

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie mózgu

Rezyliencja wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem naszego mózgu, dlatego należy regularnie o niego dbać i utrzymywać go w dobrej formie. Mózg osoby odpornej psychicznie działa optymalnie, tzn. jest w stanie efektywnie uczyć się, zapamiętywać informacje, oceniać sytuacje, analizować problemy, podejmować decyzje, planować, wykonywać polecenia i regulować nastrój. Jest to niezbędne, by skutecznie radzić sobie w wielu obszarach życia, a szczególnie w życiu zawodowym. Czynnikami istotnymi dla prawidłowego funkcjonowania mózgu są między innymi: regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość i jakość snu, redukcja spożycia używek, dbanie o zdrowie fizyczne i kontrolowanie jego stanu, ograniczenie kontaktu z pestycydami, substancjami konserwującymi oraz zanieczyszczonym powietrzem, a także kontrolowanie i ograniczenie doświadczania stresu.

Redukowanie stresu i napięcia

Chroniczny stres wpływa negatywnie zarówno na stan naszego ciała, jak i umysłu. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie optymalnego poziomu pobudzenia psychicznego i fizycznego (tzn. nie zbyt wysokiego, ani nie zbyt niskiego). Tylko wtedy czujemy się dobrze i działamy efektywnie, a wszystkie narządy w naszym ciele działają harmonijnie. Wiele technik służących regulowaniu poziomu pobudzenia emocjonalnego opiera się na pracy z ciałem. Do najprostszych z nich zaliczają się techniki oddechowe. Warto również stosować metody relaksacji, takie jak np. relaksacja progresywna lub trening autogeniczny. W redukowaniu poziomu napięcia pomocna będzie również regularna aktywność fizyczna, dostosowana do naszych możliwości i preferencji (taniec, rower, rolki, długie spacery, itp.), a także wykonywanie czynności sprawiających nam zdrową przyjemność (np. realizacja hobby).

Korzystanie ze wsparcia społecznego

Wsparcie społeczne ma niezwykle korzystny wpływ na nasze samopoczucie, zdolność radzenia sobie z trudnościami, a także zdrowie psychiczne i fizyczne. Jest ono również ważne, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, problemami i przeciwnościami, na które napotykamy w naszym życiu zawodowym. Warto podkreślić, że okazywanie wsparcia przez liderów nie tylko sprzyja budowaniu rezyliencji u pracowników, ale i wzmacnia w nich przekonanie, że są ważni. To z kolei pomaga budować wzajemne zaufanie i opartą na nim wysokojakościową relację pomiędzy pracodawcą oraz pracownikami, która stanowi „kapitał zaufania”, będący bezcennym zasobem organizacji.

Poczucie sensu w kryzysie

To naturalne, że w obliczu trudnych sytuacji odczuwamy cierpienie i negatywne emocje. Jednakże osoby z wyższym poziomem rezyliencji potrafią dostrzegać również pozytywne aspekty trudnych wydarzeń. Odnajdywanie sensu w problemach oraz kryzysowych sytuacjach pomaga w lepszym radzeniu sobie z nimi oraz w szybszym powracaniu do stanu równowagi po nich. Dlatego jeśli aktualnie mierzymy się z jakimś problemem lub znajdujemy się w trudnej sytuacji, warto poszukać jej pozytywnych aspektów i zastanowić się nad następującymi kwestiami:

 • Jak ta sytuacja/problem może wpłynąć pozytywnie na moje życie?
 • Jakie moje mocne strony mogę wykorzystać, by skutecznie rozwiązać ten problem?
 • Czy dotychczas z moich zmagań z tym problemem/sytuacją wyniknęło coś dobrego?
 • Czego dobrego ta sytuacja może mnie nauczyć?
 • Z czego mogę być mimo wszystko zadowolony?
 • Co jest dla mnie nadal ważne w życiu (pomijając tę sytuację/problem)?
 • Co powoduje, że jeszcze się nie poddałem/am?

Wdzięczność

Świadome praktykowanie wdzięczności wpływa na wzrost satysfakcji z pracy i życia, poprawę relacji interpersonalnych, poprawę jakości snu oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. W związku z tym stanowi ono skuteczne „narzędzie” rozwoju rezyliencji oraz budowania dobrostanu. Wdzięczność w miejscu pracy można praktykować na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest jej wyrażanie, czyli mówienie słowa „dziękuję” współpracownikom w codziennych sytuacjach zawodowych. Jeśli wypowiadamy je szczerze, to zawsze jest ono wyrazem naszego szacunku i uznania dla tego, co robią oni dla nas oraz dla całej firmy. Ma ono również szczególne znaczenie, jeśli pada z ust szefa, gdyż wtedy pracownicy czują się przez niego zauważeni i szczególnie docenieni. Wdzięczność w sferze pracy zawodowej można też kultywować indywidualnie, np. poprzez robienie list wdzięczności. Metoda ta polega na regularnym wypisywaniu rzeczy, za które czujemy się wdzięczni.

Poczucie humoru

Zdrowe poczucie humoru (w odróżnieniu od wrogiego poczucia humoru charakteryzującego się poniżaniem innych ludzi, sarkazmem i cynizmem) jest jednym z czynników warunkujących optymalne zdrowie psychiczne. Pomaga ono lepiej radzić sobie z cierpieniem i jest istotnym elementem odporności psychicznej. Sprzyja odprężeniu, zwiększa odczuwaną biskość w relacjach interpersonalnych i poprawia nastrój. W obliczu tak wielu korzystnych efektów, jakie poczucie humoru wnosi do naszego życia warto dbać o nie zarówno w naszym życiu zawodowym i jak najczęściej żartować z kolegami i koleżankami z pracy.

Odkrywanie własnych sposobów na rozwój rezyliencji

Zaprezentowane powyżej metody nie wyczerpują puli sposobów umożliwiających rozwój rezyliencji. Warto eksperymentować i samodzielnie odkrywać własne formy wzmacniania umiejętności, które się z nią wiążą. Istotne jest też stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy mają na to przestrzeń oraz pełne wsparcie ze strony kadry zarządzającej i współpracowników.

psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy. Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego). Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48. Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie. Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Najlepszy sposób na odstresowanie, czyli poznaj świat gier komputerowych i mobilnych

Dzisiaj gry komputerowe i mobilne są jedną z popularniejszych, uniwersalnych form rozrywki. Nie tylko pozwalają na świetną zabawę, ale też działają odstresowująco, co w ostatnich tygodniach jest bardzo ważne. Gama wyboru gatunków jest szalenie szeroka i głęboka, rozwiązania technologiczne są na coraz bardziej imponującym poziomie i tak naprawdę już niewiele byłoby w stanie zaskoczyć odbiorcę. Kiedyś ten świat wyglądał zupełnie inaczej, a w tym artykule masz możliwość przenieść się w czasie i przyjrzeć się z bliska temu, jak to wszystko wyglądało. Nowości takie jak Creator Studio & Creator Hub od now.gg pozwalają na modyfikowanie gier docierając do ponad 4 miliardów użytkowników i 4,5 miliona twórców. To co, wskakujemy w kapsułę czasu?

Kiedyś człowiek nawet sobie nie wyobrażał, że taką maszynę można wykorzystywać do czegoś innego, niż praca. Uległo to zmianie między 1949 a 1961 rokiem. Dlaczego taka rozbieżność? Dlatego, że sprzeczanie się w odniesieniu do tego, jaka gra była pierwsza, można porównać do sporu o to, czy pierwsze było jajko czy kura. Niektórzy mówią, że pierwsze było elektroniczne kółko i krzyżyk.

Czyli Noughts and Crosses, inni twierdzą, że tamci nie mają racji i pierwsze było Spacewar! Czasem są i tacy, którzy wybierają opcję pośrodku i mówią, że pierwszy to był Tennis for Two. Najsilniej przemawia jednak argument broniący kosmicznej strzelanki, bo tylko ta gra generowała sygnał wideo.

Spacewar! to, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, strzelanka rozgrywająca się w kosmosie. Były dwa statki kosmiczne, które między sobą walczyły. Potem wprowadzono aktualizacje dodające m.in. gwiaździste (a nie czarne, jak wcześniej) tło, punktację i ulepszono model grawitacji.

Od tamtego momentu branża zaczęła się rozwijać. Wprowadzano do obiegu więcej sprzętów do gier i dzięki temu gry komputerowy stawały się coraz przystępniejszą rozrywką.

Jak wygląda współczesność?

Możliwości sprzętów zmieniły się drastycznie, więc normalne jest, że zmieniły się też możliwości gier. Z początkiem XXI w. ludzie zaczęli zauważać, że te gry komputerowe to biznes. Zaczęła się produkcja na masową skalę. W ciągu tych 60-70 lat zmieniło się bardzo dużo. Teraz mamy tak realistyczne gry, że momentami trudno je odróżnić od rzeczywistości, a kiedyś trudno było sobie wyobrazić, że gra może mieć lepszą grafikę, niż GTA: San Andreas. Twórcy gier teraz robią wszystko, żeby modele ruchu postaci, zachowywania się przedmiotów i całego świata były zbliżone do rzeczywistości. Popatrz, chociażby na ewolucję God od War’a czy Wiedźmina, gdyby nie charakterystyczni protagoniści niektórzy by nie poznali, że to te same tytuły.

Jak to się ma z grami mobilnymi?

Większość użytkoników Nokii, miało też wbudowaną systemowo kultową grę Snake, w której to mogłeś poudawać, że węże są pasjonatami wegetarianizmu i jedzą jabłka, które zapewniają im coraz dłuższe ogony. Była to gra z nieskomplikowanymi mechanizmami, ale jak uczy historia, to wystarczy, żeby zapoczątkować coś większego.

Kolejna kultowa gra mobilna to Angry Birds. Powstała w 2009 gra, w której tytułowymi wściekłymi ptakami rozwalałeś świnie używając do tego procy. Ptaki oczywiście mają święty powód do swojego wkurzenia, bo to właśnie świnie zabrały im jajka, które chcą odzyskać.

W 2016 roku, kiedy została wydana gra Pokemon Go. Nie dało się o tym nie usłyszeć, bo zrobił furorę wśród użytkowników z całego świata. Łapanie pokemonów to była wówczas jedna z najpopularniejszych aktywności, a teraz, choć już mniej, wciąż się w nią bawi.

Przyszłość gier mobilny – modding?

Dzięki nowej platformie NFG, firmy now.gg, gry mobilne mogą być modyfikowane i udostępniane, zmieniając sposób, w jaki korzystamy z gry. Na czym polega i jak działa Creator Studio & Creator Hub od now.gg? BlueStacks Creator Studio i Creator Hub otwierają przed globalną społecznością graczy mobilnych możliwości tworzenia i udostępniania nieskończonych wersji gier mobilnych przez użytkowników. Modyfikacji (ang. modding) można dokonywać na trzech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Podstawowy modding polega na zabawie z kolorem; na przykład, możesz mieć ciemny tryb dla gry, podobny do filtrów Instagrama. Pośredni modding pozwala linkować do wydarzeń w grze, takich jak efekty na ekranie podczas zabijania lub wygrywania strzałów. Wreszcie, z zaawansowanym moddingiem, możesz zmienić tekstury 2D i 3D wewnątrz gry, w tym elementy gry, takie jak ubrania awatara.

Do 2025 roku większość graczy mobilnych będzie grać w zmodowane gry. Wyobraź sobie, że szukasz gry i znajdujesz zmodowane wersje od swoich ulubionych graczy, streamerów i fanów. Globalny dostęp do moddingu gier mobilnych otwiera nieskończone możliwości dla graczy i twórców” 

Rosen Sharma, CEO i założyciel BlueStacks i now.gg

Jak zapewniają twórcy platformy, modding gier mobilnych od BlueStacks toruje drogę dla modów, które w przyszłości staną się domyślnym sposobem mobilnej rozgrywki.


źródło: materiały prasowe

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pogromca lęków i ataków paniki – aplikacja Rootd wchodzi na Polski rynek

aplikacja Rootd

Aplikacja Rootd, która ma ponad 170 tysięcy pobrań w ponad 100 krajach, została dzisiaj wydana w języku polskim, dla Polaków. Lęk i ataki paniki są teraz najczęstszą diagnozą zaburzeń psychicznych na świecie a aplikacja Rootd pomaga użytkownikom pokonać ataki paniki i niepokój w chwili, gdy one następują. Czyni to dzięki sprawdzonym lekcjom, przyciskowi paniki, narzędziu oddychania i specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom.

Pomysł na aplikację zrodził się 3 lata temu u Ani Wysockiej z potrzeby posiadania w zasięgu ręki dyskretnej pomocy w momencie, kiedy nieoczekiwanie nastąpi atak paniki.

Rootd został zainspirowany potrzebą zmniejszenia piętna odczuwanego przez osoby cierpiące na lęk i ataki paniki. Jedyne narzędzia pomocy, które mogłam znaleźć 3 lata temu, były niedyskretne, zbyt drogie lub źle zaprojektowane. Widziałam potrzebę opracowania skutecznych ćwiczeń w dostępnej i nowoczesnej formie, i dlatego pomysł stworzenia aplikacji mobilnej na telefon wydał mi się najlepszym.

Ania Wysocka, Founder & CEO Rootd

Rootd został oficjalnie wydany w sklepach App Store i Google Play 30 stycznia 2019 roku. Aplikacja zebrała ponad 170000 użytkowników i ponad 1000 recenzji i osobistych e-maili, twierdzących że aplikacja pomaga ludziom borykającym się z atakami paniki wrócić do pracy, szkoły i poczuć się ponownie samodzielnymi. Pomaga też ich rodzinom i przyjaciołom zrozumieć czym są ataki paniki i związany z tym niepokój. Teraz celem Ani jest aby taka pomoc była dostępna również po polsku.

Wydałam oryginalną wersję aplikacji w języku angielskim, dodając później  francuski i portugalski, ale wiedziałam od początku, że chciałam też przetłumaczyć aplikację na język polski. Mam korzenie w Polsce i również tam bardzo bliskie mi osoby borykające się z lękiem, które z pewnością skorzystałyby z dodatkowej pomocy jaką jest aplikacja Rootd. Dodam też że jest mi o wiele łatwiej wytłumaczyć ciociom w Polsce nad czym pracuję kiedy mogę im to pokazać w ich ojczystym języku.

Ania Wysocka, Founder & CEO Rootd

Aplikacja została wybrana jedną z najlepszych aplikacji w 2019 roku przez magazyny Healthline, Cosmopolitan i Women’s Health. Rootd był też oceniony w gazecie biznesowej Douglas, która wybrała go jako jedną z najbardziej obiecujących młodych firm w 2019.

Słyszymy coraz częściej o potrzebie globalnej edukacji w temacie zdrowia psychicznego. Cieszę się, że Rootd ma w tym swój udział, działając przeciwko dyskryminacji i niedostępności środków, które powodują, że ponad połowa osób dotkniętych lękiem nigdy nie szuka leczenia. Rootd pomaga przełamywać te bariery, będąc dostępnym na urządzeniach, które większość z nas ma przy sobie przez cały czas –  naszych telefonach komórkowych.

Ania Wysocka, Founder & CEO Rootd

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Nie dajmy się zwariować

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii #NormalnaSprawa. Tym razem zespół MindMe połączył siły ze znanym polskim youtuberem, Danielem Rusinem, znanym jako Reżyser Życia. Twórca niejednokrotnie poruszał na swoim kanale tematy związane z problemami, z którymi ludzie muszą zmierzyć się w swoim codziennym życiu.

W tej edycji kampanii chcemy pokazać ludziom, jak zdrowie psychiczne wpływa na ich efektywność oraz samopoczucie w życiu zawodowym, ale także w ogólnych relacjach i funkcjonowaniu w życiu codziennym – mówi Tomasz Młoduchowski, założyciel MindMe – Wierzymy, że odpowiednie podejście i właściwe narzędzie pomoże zbudować równowagę w zespole i organizacjach, a do tego pomoże ludziom w ich codziennych zmaganiach z problemami. MindMe.pl to aplikacja, która daje możliwość nie tylko przepracowania swoich problemów przez pojedyncze osoby, to platforma kontaktu z profesjonalnym terapeutą, z której mogą korzystać całe organizacje. Taki proces uzdrawiania organizacji wpływa na dynamikę zespołów, lepsze zarządzanie, większą świadomość wpływu emocji na efektywność pracy.

Dziś depresja kosztuje Polskę 1-2.6 mld zł rocznie. (NFZ wydaje na leczenie depresji 170 mln złotych, ZUS pokrywa 762 mld zł kosztów absencji chorobowych). Średni czas oczekiwania na wizytę do aż 25 dni (dane odnoszą się do placówek NFZ. W Warszawie w dniu 10 listopada 2017) Czas oczekiwania wynosił około 40 dni. MindMe stanowi odpowiedź na rosnący problem.

Lubię nagrywać filmy o trudnych tematach i cieszę się, że będę mówił o nich dalej przy wsparciu MindMe i agencji Good Division – mówi Reżyser Życia – Daniel Rusin- twórca filmu. Badania przeprowadzone przez moich nowych partnerów pokazują jaką mamy blokadę w mówieniu o swojej kondycji emocjonalnej. Potwierdzają to reakcje i komentarze widzów pod moimi filmami. Wiele osób obawia się oceny ze strony ich środowiska, strachu przed niezrozumieniem. Trzeba zmienić to myślenie, bo to #NormalnaSprawa i sięganie po pomoc to żaden wstyd. Dobra kondycja psychiczna to lepsze życie prywatne i przede wszystkim zawodowe. W aktualnym świecie 'praca’ wiąże się ze stresem, wyścigiem terminów, deadlinów co bardzo często prowadzi do narastania problemów. Wiem to z własnego doświadczenia. Aplikacja MindMe to dobry, pierwszy krok w trosce o nasz stan psychiczny i polepszenie życia. Oby takich projektów było więcej, są niesamowicie potrzebne dla wszystkich, bo przecież na problemy emocjonalne cierpią dorośli, młodzież i dzieci.

W pierwszej odsłonie kampanii chcieliśmy nakreślić skalę problemu zdrowia psychicznego. Poradzić sobie choć trochę ze stygmatyzacją zaburzeń i przekonać do walki o lepszą jakość życia ma co dzień – mówi Jolanta Piela, założycielka agencji Good Division. Dziś chcemy pokazać realne skutki trybu życia, w którym nie znajdujemy miejsca na troskę o nasz stan psychiczny. Jednym z takich obszarów życia jest praca. Wymaga się od nas określonych postaw, wytrzymałości, szybkości reakcji, stajemy się niewolnikami profesjonalnego wizerunku, którego wymaga od nas środowisko i tempo życia – ukrywanie słabości. To prowadzi do nawarstwienia się problemów, toksycznej atmosfery, mobbingu, wypalenia zawodowego i bardziej tragicznych następstw. Chcemy pomóc temu zapobiec.

Nie inaczej jest w sferze zawodowej. Ludzie boją się pokazać swoje słabe strony. Nieważne, że tak naprawdę życie im się wali, nie potrafią komunikować się ze współpracownikami, a szef znęca się nad nimi psychicznie. W pracy zawsze pozostają niewzruszeni i chowają się za maską profesjonalnego uśmiechu. Tymczasem na każde 100 tysięcy kobiet w naszym kraju, 5 odbierze sobie w tym roku życie. W przypadku mężczyzn mowa z kolei o 33 przypadkach samobójstwa na 100 tysięcy osób.

Razem z Reżyserem Życia działamy więc na rzecz uświadomienia ludziom, że problemy i zaburzenia psychiczne to #NormalnaSprawa, a sięganie po pomoc to nic złego. W świecie zawładniętym przez media społecznościowe kreowanie swojego wizerunku stało się codziennością. Perfekcjonizm na Instagramie, wymarzone wakacje na Facebooku – ze wszystkich stron otoczeni jesteśmy ludźmi idealnymi, choć tak naprawdę wielu z nas cierpi i nie wie, jak sobie z tym poradzić.

Razem z Reżyserem Życia postanowiliśmy lepiej zobrazować ten problem i przedstawić ludziom jedno z możliwych rozwiązań. Tak właśnie powstał wyjątkowy film, który można obejrzeć tutaj:

MindMe może stanowić pierwszy krok w drodze po pomoc. Dzięki aplikacji użytkownik ma dostęp do certyfikowanych terapeutów w dowolnym dla niego miejscu i czasie. W tym momencie przestają liczyć się wszelkie bariery terytorialne, społeczne, czy też związane z kosztami, które są w tym przypadku zdecydowanie mniejsze niż standardowa wizyta w gabinecie specjalistycznym.

Więcej na:

www.mindme.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zestresowany pracownik, niespełniony przywódca i nieszczęśliwy zespół, czyli trujący klimat organizacji

Większość praktyk zarządzania, z których korzystamy dzisiaj, jest nadal zakorzeniona w starym wzorcu „zarządzaj i kontroluj". Nic więc dziwnego, że Polacy są najbardziej zestresowanym narodem w Europie [1]. Jakie błędy najczęściej popełnia kadra menedżerska? Kim jest niespełniony przywódca i czy naprawdę „taki mamy klimat”?

Wielu z nas spędza lata wspinając się po korporacyjnej drabinie, by osiągnąć oczekiwany sukces. Podróż jaką musimy przebyć pozostawia jednak wiele pytań i przemyśleń na temat tego, w jaki sposób korporacje kształtują ludzi oraz relację między nimi. Oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego, jest to również świat pełen toksycznych praktyk zarządzania, które niejednego specjalistę doprowadziły do decyzji o zakończeniu swojej korporacyjnej podróży. W czym tkwi problem?

Niespełniony przywódca

Aż 40% nowo mianowanych menedżerów nie radzi sobie i traci stanowisko w ciągu pierwszych 18 miesięcy [2]. Są również tacy, którzy zostają liderami chociaż nie czują do tego powołania czy predyspozycji. Czasem powodem jest nieobsadzony w firmie wakat lub brak pomysłu na dalszy rozwój kariery zawodowej. Czasem też menedżerem zostaje osoba, której praktyki oparte są o strach, manipulacje, rygorystyczny monitoring czy nierealistyczne cele. Swoje uzasadnienie ma tutaj maksyma „ludzie nie odchodzą z pracy, ale od swoich szefów”. W takiej sytuacji pozostają jedynie przykre konsekwencje – dla menedżera, zespołu i całej firmy. Zazwyczaj oznacza to zwiększoną rotację w organizacji, spadek wyników i generowanie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Branże, które potrzebują kompetentnych liderów i opierają się na pracy zespołowej to w głównej mierze: marketing, działy HR, logistyki, produkcji i również coraz częściej branży IT, w której managerowie projektów pracują nad wdrożeniami nowych produktów lub funkcjonalności.

Nieszczęśliwy zespół

Nieszczęśliwy zespół to taki, którego nie słucha menedżer – nie zna potrzeb, nie angażuje się w projekty lub angażuje się przesadnie (tzw. mikrozarządzanie) oraz stosuje inne złe praktyki. Bardzo często zdarza się również, że menedżerowie nie wspierają rozwoju swoich pracowników, czasami wręcz blokują ich awanse. W efekcie wielu z nich ma poczucie, że utknęli w organizacji i nie mają szans na zmianę swojej sytuacji zawodowej. Są pracodawcy, którzy w sytuacjach kryzysowych proponują specjalne szkolenia z umiejętności zarządzania lub przesuwają menedżera na inne stanowisko w strukturach firmy. Warto jednak zaznaczyć, że pewne cechy są możliwe do wypracowania, ale nie każdy może i powinien zostawać liderem grupy, a historia zna wiele przypadków na ten temat.

Zestresowany pracownik

Pewien poziom stresu w pracy jest naturalny i potrzebny, ale tę granicę łatwo przekroczyć. Najbardziej narażeni na stres są pracownicy branż: finansowej (46 proc.), gastronomii i rozrywki (38 proc.) oraz opieki zdrowotnej (38 proc. [3]). To ze względu na tempo pracy, zakres obowiązków przekraczający czas i możliwości pracownika czy wysoki zakres odpowiedzialności. Duże znaczenie mają również kwestie interpersonalne, takie jak: brak wsparcia ze strony przełożonych, problemy z komunikacją, delegowaniem zadań, złe zarządzanie i coraz częściej mobbing. Pracą pod presją w dłuższej perspektywie czasu jest niemożliwa. Spada poziom motywacji i efektywności pracowników, wpływa destrukcyjnie na relacje w zespole, a nawet w domu.

Czy naprawdę „taki mamy klimat”?

Podczas gdy droga do pozyskania wykwalifikowanych specjalistów jest dziś bardzo trudna, nadal mamy problem z powielaniem złych wzorców. Jednocześnie świadomość pracowników na ten temat jest już tak duża, że nie godzą się na niesprawiedliwe lub niegodne traktowanie w miejscach pracy. Zależy im na komforcie, work-life balance, a coraz częściej work-life integration. Natura współpracy również się zmienia – pracownicy oczekują możliwości pracy zdalnej i elastycznych godzin. Działają takie modele współpracy jak turkusowe organizacje. Tam gdzie władza i kontrola idą ramię w ramię, tam możemy spodziewać się wspomnianych wcześniej konsekwencji. Zdarzają się również przypadki, że korporacyjny klimat nie spełnia już oczekiwań pracownika. Dlatego coraz więcej z nich zakłada własną działalność, wybiera freelance lub dołącza do start-upu, który zwykle oznacza dużą swobodę działania i charakteryzuje się większą elastycznością.

[1] Raport “The Workforce View in Europe 2018”.
[2] Badanie Harvard Business Review
[3] Raport “The Workforce View in Europe 2018”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Biohacking, czyli o tym jak suplementować szczęście, sukces i dobre samopoczucie

Biohacking mózgu tak nazywa się termin określający wpływanie w sposób świadomy na poprawę funkcjonowania mózgu i procesów fizjologicznych, które w nim zachodzą. Może stanowić niesamowity dopalacz dla wielu z nas chcących lepiej wykorzystywać możliwości własnego mózgu.

Wiedza z tego zakresu w ostatnich latach, dotycząca wpływania na takie sfery jak motywacja, szczęście, przyjemność, dobre samopoczucie, chęć do działania czy koncentracja staje się coraz bardziej ogólnodostępna i powszechna. Czy zatem i Ty możesz świadomie wspierać prace swojego mózgu i osiągać jeszcze lepsze wyniki zawodowe i spełnienie w sferze prywatnej ?

Jeżeli przeczytasz ten tekst, to dowiesz się:

 • W jaki sposób Twoja fizjologia może sabotować to jak się czujesz i jakie wyniki osiągasz
 • Poznasz bezpośrednie przyczyny niechęci do działania i braku motywacji lub odkładania spraw na później
 • Otrzymasz rozwiązanie jak w bezpieczny sposób możesz wpływać na aspekt swojego samopoczucia, odczuwanego szczęścia czy ilości posiadanej energii w ciągu dnia.

 

Neuroprzekaźniki

Neuroprzekaźniki to inaczej przewoźnicy, którzy transportują pewne informacje z jednego miejsca do drugiego. Odpowiadają one między innymi za emocje, odpowiedź na stres, motorykę(czyli kwestię ruchu), wigor, czy potrzeby jakie mamy. W artykule wyróżniłem 4 najważniejsze z punktu widzenia efektywności i kwestii zawodowych. To kim dzisiaj jesteś jest przez nie determinowane, dlatego warto abyś poznał czy poznała ich znaczenie dla Ciebie i osiąganych przez Ciebie wyników.

#Dopamina

Najważniejszą rolą dopaminy z punktu widzenia Twojej efektywności i sukcesów jest fakt, że odpowiada za takie kwestie jak poziom energii którą posiadasz, samopoczucie jakie obecnie Ci towarzyszy jak również kwestie motywacji do działania i realizowania kolejnych kroków w ramach planu dnia czy realizowanego projektu.
Jak zidentyfikować jej niedobór?

Jeżeli od jakiegoś czasu zauważasz lub zdarza Ci się często:

 • Brak chęci do działania, nazwijmy to taką bezradnością i bezsensownością do zrobienia rzeczy, które powinieneś, powinnaś zrobić – prokrastynacja
 • Odczuwasz ogólne zmęczenie, niski poziom energii, nie możesz skupić uwagi
 • Ciągnie Cię do używek i stymulantów typu kawa, alkohol, narkotyki, papierosy czy napoje energetyczne(potrzebujesz się dodatkowo pobudzić)
 • Nie możesz przekuć idei w czyn i zacząć działać
 • Zauważasz spadek libido
 • Brakuje Ci satysfakcji z realizowanych działań

Najprawdopodobniej w Twoim organizmie nie ma wówczas wystarczającej ilości dopaminy. Jak zatem sobie z tym radzić i wspierać ciało w jej naturalnej produkcji?

Nie wątpliwym faktem jest, że najpierw należy szukać rozwiązania w podejmowaniu aktywności fizycznej. Każdy kto choć raz uprawiał jakiś sport, odbył większy wysiłek fizyczny czy trenuje regularnie wie, jak wielki wpływ niesie on za sobą w kwestiach przeciwdziałania wyżej wymienionym problemom.

Drugim istotnym czynnikiem, któremu należy się przyjrzeć to dieta. Im zdrowiej tym lepiej, bądźmy jednak realistami, nie zawsze się to udaje z uwagi na dzieci, prace, obowiązki czy projekty. Dobra organizacja swojego żywienia w tej kwestii potrafi zdziałać cuda, powinno się do tego podjeść jak do projektu, który mamy zrealizować. Warto również przyjrzeć się w przypadku mężczyzn czy poziom testosteronu znajduje się na odpowiednim poziomie. Jak wykazały badania National Institute of Health trening oporowy inaczej siłowy, potrafi podnieść poziom naturalnego testosteronu do optymalnych wartości i utrzymywać go na tym poziomie. A jego zbyt niskie wartości będą skutkowały zaniżoną ilością dopaminy przez co możliwe, że nie wykorzystujesz pełni swoich możliwości zawodowych i nie tylko.

 

#Serotonina

Podobnie jak dopamina jest neuroprzekaźnikiem. Jest w głównej mierze odpowiedzialna za kwestie odczuwanego szczęścia, satysfakcji z miłości, pogody ducha, przyjemności z życia, zasypania i wybudzania się w nocy, ale również depresji czy spadku satysfakcji z ulubionych aktywności.Jak zidentyfikować niedobór?

Jeżeli od jakiegoś czasu Twoją uwagę zwrócił fakt, iż:

 • Masz myśli bardziej depresyjne powiedzmy negatywne
 • Ciężko Ci zasnąć, wybudzasz się w nocy nawet kilkukrotnie
 • Nie odczuwasz satysfakcji z życia, działań,
 • Nie czujesz się szczęśliwą i zadowoloną osobą
 • Ciągnie Cię do słodyczy i żywności przetworzonej typu czekolada, chipsy

Znowu wracamy do mądrego i elastycznego podejścia Work-Life-Balance i znajdowanie czasu na dbanie nie tylko o rzeczy zewnętrzne ale również o siebie i swoje ciało.

#Gaba

Odpowiada za kwestie odprężenia, skupienia uwagi na danej czynności lub rzeczy, reguluje również kwestie związane z zasypianiem. Posiada on właściwości kojące oraz pozawala w sposób swobodny zebrać myśli razem.

Niedobory możemy identyfikować w przypadku np.:

 • Krążących myśli przy próbie relaksacji
 • Zdezorientowanym skupienie
 • Nieuzasadnionym uczuciu przytłoczenia
 • Zasypianiu wyłącznie przy włączonym telewizorze
 • Problemach z zaśnięciem spowodowanych dziesiątkami myśli pojawiającymi się naszej w głowie

#Acetylocholina

Odpowiada za pamięć krótkotrwałą, koncentracja, skupienie uwagi np. podczas rozmowy, orientacja przestrzenna,

Niedobory możemy identyfikować w przypadku np.:

 • Problemy z zapamiętywaniem
 • Niska kreatywność
 • Problem ze znalezieniem słów do kontekstu w rozmowie
 • Dziury w pamięci
 • Obniżona orientacja przestrzenna np. problem ze znalezieniem drogi
 • Po przeczytaniu strony w książce, nie pamiętasz co zostało przeczytane

 

SAMOPOCZUCIE = NEUROPRZEKAŹNIKI

Samopoczucie wiąże się bezpośrednio z ilością występowania każdego z neuroprzekaźników w naszym organizmie. W artykule wyróżniłem 4 najważniejsze lecz należy pamiętać, że jest ich znacznie więcej. Warto zapamiętać, iż dopamina, serotonina i acetylocholina mają charakter stymulujący czyli pobudzają nas do różnych zachowań, emocji, decyzji, odczuć itd. Natomiast Gaba ma bardziej charakter kojący można by rzec uspokajający na nasz organizm.

Tak jak niedobór serotoniny będzie sprawiał, iż będziemy bardziej znużeni, mniej zadowoleni a wręcz notorycznie będą pojawiały się w naszych głowach negatywne myśli. Tak np. w przypadku dużej ilości dopaminy, będziemy mieli większe poczucie sprawczości w realizacji zadań, podejmowaniu większego ryzyka niż zazwyczaj czy większej chęci do działania. Natomiast gaba będzie wspierała procesy relaksacji i ułatwiała zasypianie. Jeżeli wówczas, zauważyłeś lub zauważyłaś u siebie co najmniej 2 aspekty dotyczące danego neuroprzekaźnika i powtarza się to dość często, najprawdopodobniej wówczas w dużej mierze w ciągu np. danego okresu brakuje Ci wystarczającej ilości odpowiadającego tym problemom neuroprzekaźnika.

Wymienione poniżej dodatkowe neuroprzekaźniki to:

 • Oxytocyna odpowiadająca za potrzebę bliskości i relacji z innymi ludźmi,
 • Adrenalina, która odpowiada w głównej mierze za tryb walcz lub uciekaj
 • Noradrenalna czyli podobnie jak adrenalina, ale również wpływa na pobudzenie i czujność

 

Jak regulować i wspomagać organizm

Najważniejszym regulatorem dla mózgu i jego regeneracji oraz regulacji funkcji neuroprzekaźników powinna być regularna aktywność, odpowiednio dopasowany styl żywienia pod prace którą wykonujesz, oraz Twoje możliwości tak aby jak najbliżej być zdrowego odżywiania na ile można sobie tylko pozwolić. Istnieją również dodatkowe metody pomocy dla organizmu w postaci suplementacji wspierającej regulacje pojedynczych lub kilku neuroprzekaźników razem w celu poprawy komfortu pracy, życia i funkcjonowania. Powinna jednak być ona dobierana indywidualnie i pod określone potrzeby i problemy.

Nie od dziś wiemy, że na wydzielanie dopaminy potrafią mieć wpływ różne czynniki takie jak picie kawy, seks czy używki. Również bardzo znaczącym czynnikiem będzie jedzenie! Czekolada, słodycze, czy ulubiona potrawa w szybki sposób potrafią spowodować wyrzut dopaminy. Kluczowym aspektem jest aby w myśl szerszej perspektywy utrzymywać dany neuroprzekaźnik na odpowiednim poziomie. Podobnie w kwestii serotoniny, zjedzenie czekolady potrafi poprawić humor na jakiś czas czy zapalenie papierosa podczas przerwy od pracy. Ważne jest aby starać się dążyć do równowagi i unikać zbyt dużego odbiegania od normy, gdzie np. zaczynamy mieć stany depresyjne.

 

Podsumowując

Najważniejszą rzeczą jaką warto zapamiętać jest to, iż neuroprzekaźniki determinują bardzo dużo w naszym życiu. Odpowiadają za nasze samopoczucie, przez co wpływają na nasze myśli, odczuwane emocje, działanie a w konsekwencji na rezultaty lub ich brak. Ich poziom ulega ciągłym zmianom tak jak nasz nastrój więc nie jest możliwym utrzymywać cały czas stały ich poziom. Kluczowym czynnikiem jest to, aby nie dać im odbiec zbytnio od normy i obserwować sygnały jakie daje nam organizm. Mając tą wiedzę mamy możliwość wpływania na to w postaci np. wyjścia na spacer czy na trening. Dodatkowa suplementacja w przypadku ciągłych problemów z danym neuroprzekaźnikiem będzie wskazana. Pamiętać należy aby nie robić tego na własną rękę, gdyż może to spowodować skutki inne od zamierzonych. Każdorazowo aktywność i tak zwany Work-Life-Balance będzie miał kolosalne znaczenie na wszystkie aspekty życia.

→ Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz więcej pytań odnośnie tego tematu lub innych. Zapraszam Cię do zadawania pytań w komentarzu, gdzie z przyjemnością pomogę Ci znaleźć odpowiedzi na zadane pytania.

 

Źródła:

Oscillatory serotonin function in depression.
Salomon RM et al. Synapse. (2013)
Dopamine in drug abuse and addiction: results from imaging studies and treatment implications.Volkow ND et al. Mol Psychiatry. (2004)
The Improvement of Sleep by Oral Intake of GABA and Apocynum venetum Leaf Extract.Yamatsu A et al. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2015)
Neurotrophic factors and their effects in the treatment of multiple sclerosis.
Razavi S et al. Adv Biomed Res. (2015)


Piotr Zalewski – Członek Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness. Wykładowca Akademicki na WSPiA w Lublinie. Współzałożyciel i szkoleniowiec sprawnebiuro.pl. Publicysta oraz trener personalny. Autor książki „Sexy Umysł, Sexy Ciało”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Klucz do sukcesu? – Prawidłowy oddech

Pierwszą rzeczą dającą Ci dzisiaj przestrzeń i możliwości był ten pierwszy oddech. Towarzyszy on nam od samego początku, oddychamy za dnia jak i wówczas kiedy śpimy, odpowiada za efektywność i światłość naszego umysłu jak również za regeneracje całego ciała.

Wyobraź sobie, że będzie to punkt zwrotny aby zmienić kierunek Twojego funkcjonowania na taki o jakim zawsze pozostawało Ci marzyć. Co by było gdyby można było otrzymać klucz, który wspierałby Cię w tym aby w końcu osiągnąć optymalny stan zdrowia, sukces i spokój umysłu?

Jak bardzo interesujące byłoby otrzymać to wszystko w każdej chwili w której tego potrzebujesz i mieć nieograniczony abonament do jego wykorzystania?
Kluczem do urzeczywistnienia tego jest  – Twój własny oddech.

Pomyśl  o tym: Możesz przetrwać tygodnie bez jedzenia, dni bez wody, ale tylko minuty bez oddychania. Jest to czynność o której dzisiaj zapominamy, aby wykonywać go w sposób prawidłowy, a bez którego nie byłoby możliwe osiąganie tak wspaniałych dokonań cywilizacyjnych. Statystycznie dorosły człowiek wykonuje około 18.000 tyś oddechów w ciągu jednego dnia.
Co by się stało gdyby można było usprawnić swój oddech o 20%, 30% albo i więcej ?

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak oddech wpływa na poziom Twojej energii w ciągu dnia
 • O skutkach błędnego nawyku oddychania na Twoją efektywność
 • Poznasz proste ćwiczenie dzięki, któremu sprawdzisz czy oddychasz prawidłowo
 • Obniżysz wpływ stresu na Twoje ciało, oraz nauczysz się go neutralizować

 

Więcej energii

Oddychanie to życie, a życie to energia, która napędza Twoje działanie. Jeżeli zależy Ci na tym aby mieć więcej energii Twoją uwagę kieruj ku aktywności i świadomej pracy nad oddechem. Jak pokazują badania, każdy z nas codziennie powinien wykonywać co najmniej 10 tyś. kroków jak również choć raz doprowadzić do podniesienia swojego tętna w granice 120-140 uderzeń/min (mowa o osobach bez przeciwskazań medycznych). Bez tlenu, komórki w Twoim ciele są mniej wydajne, przez co Twoje możliwości percepcji, kreatywności czy koncentracji są zaburzone i hamują Twój sukces w pracy i biznesie. Ciało potrzebuje mieć dostarczoną odpowiednią ilość tlenu, a Twoim kluczowym obowiązkiem jest mu go zapewnić. Dlatego też przygotowałem dla Ciebie kilka wskazówek jak możesz świadomie wykorzystać ów mechanizm.

Według meta-analiz dotyczących badań nad oddechem i jego wpływie na dotlenienie mózgu, powinniśmy wykonywać optymalnie do 12 oddechów w ciągu minuty. Jak pokazują statystyki 70% z nas oddycha zbyt płytko i zbyt szybko, co prowadzi do powstania zjawiska  hiperwentylacji. Ma to kolosalne znaczenie, ponieważ ta sytuacja doprowadza do sytuacji w której mózg zaczyna pracować na niższych obrotach z braku dostępu do tlenu. Dlatego świadomość swojego oddechu i praca nad nim przynosi niesamowite rezultaty, a w formie aktywności fizycznej nie bez powodu jest w harmonogramie 90% najbogatszych ludzi na świecie.

Poniżej została zobrazowana aktywność poszczególnych rejonów mózgu i jego dotlenienie następujące po czasie 1 minutowej hiperwentylacji. Jak można zauważyć, hiperwentylacja wpływa na pobudzenie poszczególnych rejonów mózgu gdzie w przypadku normalnego oddechu mózg pracuje wydajnie.

http://www.buteykoscotland.co.uk/oxygen.htm

 

Wpływ błędnego rytmu oddechowego na Twoją efektywność

Badania przeprowadzone przez Frontiers in Psychology z 2017 roku, dotyczące wpływu zaburzeń oddechowych na zdrowie i kontrole stresu wykazały między innymi fakt iż, 80% dorosłych osób ma problem z poprawnym rytmem oddechowym. Jedną z podstawowych metod weryfikacji rytmu oddechowego jest ćwiczenie przedstawione na poniżej.

Wykonaj szybką diagnozę, zanim przeczytasz dalej!

 1. Połóż prawą rękę na klatce piersiowej, natomiast lewą na brzuchu. Oddychaj normalnie niczego nie zmieniając i postaraj się zaobserwować 2 rzeczy.
 2. Czy najpierw unosi się klatka piersiowa, czy może najpierw unosi się brzuch i w następnej kolejności reszta?
 3. Oddychaj w ten sposób przez minute obserwując świadomie swój oddech i co się z nim dzieje.
 4. Co udało Ci się zaobserwować? – Analizą zajmiemy się za chwilę, przejdźmy na razie dalej.

 

 

Jak często zdarzało Ci się, czytać jakieś sprawozdanie, sprawdzać raporty, czy rozmawiać z kontrahentem po czym zapomniana została większa lub mniejsza część skonsumowanej treści. Wpływ na koncentracje ma wiele czynników, pytanie czy jeżeli Twój oddech będzie płytki i przyśpieszony to w sposób optymalny będziesz wstanie odpoczywać, spać czy regenerować siły? – Jeśli nie to czy zatem Twoja efektywność będzie mogła być mniejsza?

Poniższa infografika pokazuje zastosowanie jednego z ćwiczeń oddechowych, które jeśli jesteś po ciężkim dniu, będzie wstanie dać Twojemu ciału zasłużony odpoczynek i rozluźnić zestresowane całym tygodniem ciało. Pokazuje również, że oddech powinien zacząć się od pobudzenia mięśnia oddechowego jakim jest „przepona”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując

Stres, podatki i urząd skarbowy mimowolnie powodują wzrost ciśnienia we krwi, gdzie często w parze zaczynamy przyśpieszać nasz oddech jak i powodować paradoksalnie samo nakręcającą się spirale stresu. Dlatego jeżeli czujesz zmęczenie, Twoje ciało jest spięte, bolą cię plecy, szyja czy kark to może czas najwyższy pooddychać i zacząć korzystać z maximum swoich możliwości. Nie zda się na nic wymówka o braku czasu. Wypracowując nawyk świadomego oddechu, te 2 minuty dziennie będą rzutowały być może na następne 15-20 lat Twojego życia oraz fakt czy wykorzystasz swój potencjał będąc efektywniejszym w życiu i biznesie. Bieganie, siłownia, basen, spacery, każda aktywność sprawia, iż ciało i umysł jest bardziej dotleniony, dzięki czemu osiąga nowe przestrzenie niewykorzystanych dotąd możliwości.


Piotr Zalewski – Członek Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness. Wykładowca Akademicki na WSPiA w Lublinie. Współzałożyciel i szkoleniowiec sprawnebiuro.pl. Publicysta oraz trener personalny. Autor książki „Sexy Umysł, Sexy Ciało”.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Stres nasz codzienny

Ponad 75-90% wszystkich wizyt u lekarza pierwszego kontaktu spowodowanych jest skutkami przebywania w sytuacjach stresowych. Długotrwałe napięcie niesie ze sobą podwyższone ryzyko wystąpienia zachorowań nie tylko fizycznych, ale również emocjonalnych. U jednych przejawia się on groźnymi dla zdrowia zaburzeniami działania całego organizmu, u innych bólami głowy i ramion, u pozostałych nudnościami i kłopotami związanymi z funkcjonowaniem układu pokarmowego. Sygnały wysyłane przez ciało nie muszą od razu przybierać postaci groźnej choroby. Czasami są bardzo subtelne i konieczna jest uważna jego obserwacja.

Dla większości z nas stres jest stanem naturalnym, w jakim codziennie żyjemy. Uważa się, że pochodzi on z zewnętrznych uwarunkowań i nie ma innego wyjścia, jak się do niego przyzwyczaić. W przypadku zwrócenia się po poradę do lekarza, otrzymujemy zazwyczaj recepty z przepisanymi lekarstwami na towarzyszące dolegliwości. Rzadko kto pokusi się o zdiagnozowanie prawdziwej istoty problemu, czyli poznania powodu pojawiających się schorzeń. Stres prowadzi do powstania w ludzkim organizmie stanu zapalnego. Długotrwałe w nim przebywanie powoduje poważne choroby.

W całej historii ewolucyjnej człowieka, stan zapalny stworzony był po to, aby szybko wyeliminować pojawiający się problem i zniknąć po jego rozwiązaniu w organizmie. Współczesna cywilizacja w sposób znaczący zmieniła ten proces. Stres, otyłość, zanieczyszczenia, złe odżywianie i przedwczesne starzenie powodują zazwyczaj długotrwały stan zapalny w organizmie, utrzymując go co prawda na niskim poziomie, ale w wiecznej gotowości do walki z potencjalnym zagrożeniem, które jednak się nie pojawia. Taki stan nie prowadzi co prawda bezpośrednio i od razu do choroby, jednak przyczynia się do jej wystąpienia w przyszłości. W ten sposób rozwijają się zazwyczaj choroby serca, cukrzyca typu 2 czy choroby neurodegeneracyjne. Immunolog Ruslan Medzitov z Uniwersytetu w Yale nazwał taki stan para-zapaleniem, twierdząc że jest on wynikiem dłuższego życia oraz złego sposobu odżywiania się, polegającego między innymi na dostarczeniu organizmowi większej ilości kalorii niż potrzebuje.

Stres jest reakcją obronną ludzkiego organizmu, pochodzącą z wczesnych etapów ewolucji, mającą na celu ocalenie gatunku. W momencie zagrożenia ciało błyskawicznie zwiększa poziom produkcji adrenaliny, serce zaczyna szybciej pracować, aby dostarczyć więcej krwi do mięśni. Jest to typowa odpowiedź organizmu na sytuację zagrożenia. Dla naszych przodków był to proces niezwykle ważny zapewniający przetrwanie. W obecnym świecie nie dość, że straciliśmy nad nim kontrolę, to jeszcze stał się naszym wrogiem. Stale z niego korzystamy odczuwając mniejsze lub większe sytuacje stresowe czy bodźce, odczytywane przez nas jako niebezpieczne. Badania, wykonane w Wielkiej Brytanii, wykazały, że ludzie czujący się oszukanymi, cierpieli o 55% częściej na problemy z naczyniami wieńcowymi niż pozostałe osoby. Ewolucja jednak dała nam znacznie doskonalsze mechanizmy reagowania na stres.

Współczesny świat generuje trzy rodzaje aktywnych sytuacji, mogących stać się źródłem stresu. Pierwszy bazuje na kontaktach z samym sobą. Drugi – z innymi osobami. Trzeci – ze społeczeństwem. Czynniki stresogenne pojawiają się na wszystkich trzech obszarach. Jednak pełną kontrolę mamy jedynie na pierwszym z nich. Tylko w relacjach ze sobą możemy w pełni zapanować nad naszymi reakcjami. Nie mając wpływu na myślenie i sposób rozumowania innych osób, a tym bardziej całego społeczeństwa, tak ważne jest odpowiednie podejście nas samych do dziejących się w nas i wokół procesów – zachowanie odpowiedniego dystansu i kierowanie się własnymi sądami. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów przeciwdziałania ewentualnemu stresowi.

Liczne badania naukowe wskazują, że stosując odpowiednie techniki służące zapanowaniu nad stresem przynoszą ogromną poprawę w ostrych i przewlekłych schorzeniach zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Wszyscy aktywnie żyjący ludzie prowadzą interakcje ze światem zewnętrznym, polegające na pokonywaniu barier, jakie pojawiają się na drodze prowadzącej do wyznaczonego celu. Jednak zewnętrzne przeszkody to nie wszystko. Jednocześnie należy sobie poradzić z wewnętrznymi lękami, zwątpieniem, frustracją, strachem, bólem czy innymi czynnikami, jakie sami sobie stwarzamy. Aby osiągnąć wyznaczone cele, czuć się spełnionym i szczęśliwym człowiekiem, ale również cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją, należy poświęcać jednakową uwagę zarówno światu zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu. W poradzeniu sobie z własnymi ograniczeniami należy przyjąć trzy podstawowe zasady. Pierwsza wyklucza świadome wartościowanie i ocenianie. Druga nakazuje mieć pełne zaufanie do samego siebie. Trzecia kładzie nacisk na podejmowanie wolnych i świadomych wyborów i decyzji. Nauczenie się odróżniania własnego ja i własnych potrzeb, w znaczny sposób wpływa na właściwe ocenianie i tworzy perspektywę, która ułatwia zapanowanie nad stresem i jego złagodzenie. Konsekwencją będzie łatwiejsze osiąganie zaplanowanych celów w otaczającej rzeczywistości oraz uniknięcie poważnych chorób wywołanych przez stres. Nikt nie ma większego wpływu na dziejące się wokół rzeczy. Jednak każdy z nas może podjąć decyzje w jaki sposób będzie je odbierał, interpretował i jaką ważność im nada. W ten sposób omija się frustrację i lęk, które w sposób naturalny nakręcają proces nerwowości i chronicznego stresu.

Inną, równie przydatną umiejętnością jest opanowanie sztuki zrelaksowanego skupienia, która umożliwia spokojne i efektywne wykonywanie czynności. W ten sposób zachowywana jest równowaga pomiędzy stresującymi sytuacjami w świecie zewnętrznym oraz potrzebą harmonii wewnętrznej. Dzięki temu odczuwanie poziomu stresu znacznie maleje, poprawia się tym samym efektywność, skuteczność uczenia się, a działanie przynosi większą satysfakcję. Głównym założeniem wewnętrznego zapanowania nad stresem jest to, że technika wykorzystuje naturalne zdolności człowieka. W sposób naturalny każda osoba może nauczyć się zachowywania równowagi pomiędzy mobilizacją przed czekającym ją wyzwaniem a demobilizacją, dzięki której możliwy jest odpoczynek i relaks. Każdy człowiek ma wrodzoną umiejętność spokojnego i rozsądnego zachowania nawet w największym natłoku spraw. Warto zdać sobie z niej sprawę i ją doskonalić.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Czas na relaks… w biurze

Według GfK stres to zjawisko, którego doświadcza aż 98 proc. Polaków[1]. Jednym z głównych czynników stresogennych jest praca. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie ADP Polska, które objęło pracowników ośmiu europejskich państw. Wynika z niego, że jesteśmy najbardziej zestresowaną nacją w Europie. Niemal co 4 badany przyznał, że odczuwa stres w pracy każdego dnia[2]. Czy jesteśmy skazani na funkcjonowanie w ciągłym napięciu, które ma negatywny wpływ na zdrowie i obniża produktywność? Niekoniecznie. Wystarczy sięgnąć po sprawdzone na zachodzie sposoby „walki” ze stresem, które teraz szturmem wkraczają do polskich biur. To m.in. smart working i najnowsze employer-friendly trendy w aranżacji przestrzeni biurowych, które zapewniają komfort nawet podczas długiego dnia pracy.

Stres jest nieodłączną częścią pracy nie tylko przedstawicieli takich zawodów, jak strażak, chirurg czy makler giełdowy. Problem dotyka także tzw. białych kołnierzyków, czyli osób pracujących w biurze, na pozór w spokojnym otoczeniu. Po prezenterze telewizyjnym i taksówkarzu, trzecie miejsce na liście najbardziej stresujących zawodów w 2017 r., opublikowanej przez amerykański serwis z ofertami pracy Career Cast, znalazł się specjalista PR, a na czwartym pracownik korporacji wyższego szczebla. W małych dawkach stres może być motywujący i pobudzać do działania. Tego zdania są zwolennicy stresozaradności. To założenie, według którego emocjami związanymi ze stresem można zarządzać i kierować w taki sposób, by zmobilizować się do skutecznego działania. Jednak po przekroczeniu pewnego poziomu, może przynieść on odwrotny skutek. Długotrwałe zmęczenie, brak koncentracji, irytacja, spadek odporności i wypalenie zawodowe, to tylko niektóre efekty. Czy istnieje skuteczny sposób, aby zupełnie wyeliminować to zjawisko z życia biurowego? 

 

Zostaw stres na dachu biurowca

Znana maksyma mówi, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoją dziś pracodawcy i osoby odpowiedzialne za aranżację miejsc pracy, jest takie projektowanie przestrzeni biurowej, by tworzyła komfortowe warunki. „Efektem ubocznym”, będzie obniżenie poziomu stresu odczuwanego przez pracowników, co pokazują także wyniki badań przeprowadzonych przez dr Craiga Knight’a, który od wielu lat studiuje psychologię środowiska pracy na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii. Korzyści z kreatywnego podejścia do tworzenia przyjaznych miejsc pracy jest jednak więcej. Według analiz przeprowadzonych przez ekonomistów z University of Warwick, poczucie zadowolenia odpowiada za wzrost produktywności o 12 proc. Warto też zwrócić uwagę, że u niezadowolonych pracowników efektywność pracy spada o 10 proc.

Rozwiązaniem będzie dopasowanie biura do zmieniających się potrzeb jego użytkowników. – Aktualnie najczęściej stawia się na tworzenie stref o różnych funkcjonalnościach. Od pracy w ciszy i skupieniu, spotkań całych zespołów, także tych mniej formalnych, jak i miejsc izolowanych akustycznie, pozwalających na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej czy wideokonferencji. Niezależnie od rodzaju zadania, pracownik znajdzie w takiej przestrzeni miejsce, które będzie go wspierało w jego zrealizowaniu. Ważne, aby podczas aranżacji biura nie zapominać o tzw. chilloutroomach i strefach relaksu, które także pozwalają na zmianę pozycji, czyli o miejscach, gdzie można odpocząć i zebrać siły do dalszej pracy – twierdzi Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu, Członek Zarządu Mikomax Smart Office. Dlaczego? Bez relaksu, znacznie spadnie nie tylko jakość i szybkość działania, ale też komfort pracowników. Badania wskazane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne pokazują, że aktywność fizyczna pomaga zwiększyć ilość wydzielanej w organizmie noradrenaliny, odpowiadającej za mobilizowanie mózgu i ciała do działania, a w konsekwencji, skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem.

Z organizacji takich przestrzeni znany jest Google. Pracownicy tej firmy w Zurichu mają do swojej dyspozycji boisko do gry w kosza. Ci w Dublinie, aby się zrelaksować, mogą sięgnąć po książkę z biblioteki przypominającej tę ze świata Harry’ego Pottera, w której znajdują się  wygodne i „magiczne” fotele. Dla osób, które lubią nieco bardziej aktywny wypoczynek w Waszyngtonie przygotowano ściankę wspinaczkową. Sale relaksu wypełnione wygodnymi, kolorowymi pufami, stołami z piłkarzykami i automatami do gier znajdują się m.in. w Moskwie i Chicago. A na dachu budynku Google’a w Toronto powstało mini pole golfowe.

 

Smart-meble do zadań (nad)zwyczajnych

Na razie to mało prawdopodobne, aby biura wszystkich polskich firm wyglądały tak, jak te Google’a w różnych rejonach świata, ale można z nich czerpać inspirację. Okazuje się bowiem, że nie trzeba dokonywać drogiego i czasochłonnego remontu, ani kompletnej reorganizacji przestrzeni biurowej, by znacznie zwiększyć jej funkcjonalność. Tę potrzebę zapewniają nowoczesne meble i elementy wyposażenia biur, które dopasowują się do użytkownika i jego potrzeb. Dodatkowo pozwalają na dowolne zestawianie, a wszystko po to, by jak najefektywniej wykorzystać zajmowaną przestrzeń. – Meble nie wyeliminują stresu, ale odpowiednio dobrane sprawią, że pracownik będzie się czuł komfortowo, a tym samym przystąpi do wykonywania swoich obowiązków z większym spokojem. Obserwujemy, że coraz więcej pracodawców na polskim rynku świadomie podchodzi do kwestii aranżowania miejsca pracy i rozumie, że zestresowany pracownik nie może być w pełni produktywny. Dlatego poszukują rozwiązań, które pozwalają zadbać o ich wygodę, ale także uwzględnią różne style pracy. Wiedzą, że biuro może, i powinno, wspierać jego użytkowników, niezależnie od branży czy obszaru działalności organizacji – zauważa Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax Smart Office.

Może to być np. zestaw sof, foteli i puf, który świetnie sprawdzą się zarówno w przypadku osób wykonujących zadania wymagające większej koncentracji, podczas nieformalnych rozmów, jak i lunchu czy w chwili relaksu. Siedziska powinny być wyposażone w funkcjonalne wysokie ścianki, zapewniające izolację akustyczną, co pozwoli wydzielić miejsce odcięte od hałasu. Taki pomysł sprawdzi się w tych przestrzeniach, w których nie ma możliwości stworzenia odrębnych stref do pracy w ciszy lub odpoczynku. –  Pracodawcy decydują się na takie meble, coraz częściej stawiają także na nietuzinkowy design, np. żywe kolory i oryginalne wzory. Nie jest to chwilowa moda, ale trend obecny na światowym rynku już od dłuższego czasu. W dodatku, jest to element umożliwiający budowanie wizerunku firmy i niejednokrotnie stanowi ten czynnik, który przyciąga nowych pracowników –  dodaje Zuzanna Mikołajczyk, Mikomax Smart Office.

 

Strefa ciszy na open space

Brak możliwości przeprowadzenia spokojnej rozmowy telefonicznej czy spotkania się w większym gronie na burzę mózgów w warunkach open space, znacznie utrudnia wykonywanie obowiązków. Według autorów badania „Polacy a stres” to jedna z głównych przyczyn stresu w pracy. Jednak nawet na otwartej przestrzeni, bez konieczności przeprowadzania remontu, można zorganizować ciche i zapewniające prywatność miejsce. Na rynku pojawiły się projekty przypominające budki telefoniczne, bądź kabiny do spotkań małych zespołów projektowych. W zależności od potrzeby danej organizacji, biuro można uzupełnić dodając rozwiązania, które izolują akustycznie od otoczenia. To meble kompaktowe i mobilne, pozwalające na szybką rearanżację w przypadku zmieniających się potrzeb, dające więc dużą elastyczność.

 

Smart working w walce ze stresem

Strefy relaksu, chilloutroomy, „sprytne” i wygodne meble, które zwiększają komfort pracy, to tyko część przepisu na sukces w walce ze stresem. Ważna bowiem jest nie tylko aranżacja biura, ale i model współpracy, który będzie wychodził naprzeciw potrzebom pracowników. Powinni mieć oni możliwość pracy według elastycznego grafiku, który pozwoli zachować work-life balance. Modelem biznesowym, który zakłada, że obowiązki służbowe mogą być wykonywane w miejscu i czasie wybranym przez pracownika, uzgodnionym wcześniej z pracodawcą, jest smart working. Ta nowa filozofia zarządzania skoncentrowana na efektach, zakłada, że taka organizacja pracy przynosi podwójne korzyści, co zostało potwierdzone przez wyniki pierwszego na rynku projektu badawczego poświęconego smart workingowi, przeprowadzonego przez Mikomax Smart Office przy współpracy z ABSL. Dla pracodawcy oznacza on nie tylko optymalizację kosztów pracy, ale przede wszystkim zwiększenie efektywności i kreatywności zatrudnianych pracowników. Ci z kolei mając możliwość elastycznej pracy, chętniej angażują się w realizację powierzonych zadań i łatwiej godzą obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. Badanie pokazało również, że polskie firmy dostrzegają już potrzebę wdrożenia elastycznego modelu pracy zgłaszaną przez pracowników i myślą o zmianach w modelu zarządzania. Jak pokazuje przypadek Adrino, największej na naszym rynku sieci reklamy mobilnej, zmian tych można dokonywać stopniowo.

– Jesteśmy przekonani, że najważniejszą wartość każdej firmy stanowią ludzie, dlatego pracodawcom powinno szczególnie zależeć na komforcie zatrudnianych osób. W praktyce oznacza to nie tylko wdrażanie rozwiązań, które pozwolą na zredukowanie stresu odczuwanego przez pracowników, ale także na wyeliminowanie ewentualnych stresorów. Należy do nich z pewnością praca w upale. Wysokie temperatury w okresie wakacyjnym nie sprzyjają skupieniu, a to może przyczynić się do powstania problemu z realizacją wyznaczonych celów. Dlatego od czerwca do końca sierpnia nasi pracownicy kończyli pracę w piątki dwie godziny wcześniej. Ten dodatkowy czas wolny mogli przeznaczyć na odpoczynek lub relaks z rodziną, by następnego tygodnia przystąpić do wykonywania obowiązków z nową dawką energii –  Grzegorz Chyliński, CEO Adrino.

Zastosowany na szeroką skalę smart working może w przyszłości przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu odczuwanego przez pracowników. W jaki sposób? Przykładowo, trudniejsze zadania, wymagające maksymalnego skupienia, mogą być wykonywane w zaciszu domowym, w otoczeniu dobrze znanym i bezpiecznym. Dodatkowo, to rozwiązanie daje większą możliwość pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

Praca według elastycznego grafiku jest atrakcyjnym pomysłem na to, jak obniżyć poziom stresu u pracowników. Ale co z czasem, w którym będą oni wykonywać swoje obowiązki będąc w biurze, a nie u siebie w domu? Dlatego smart working powinien być uzupełniony o odpowiednią aranżację miejsca pracy. Niebanalny design, wygodne meble wykończone przy użyciu ciekawych materiałów i w atrakcyjnych kolorach, przestrzeń dedykowana relaksowi czy aktywnemu wypoczynkowi, z pewnością przyczynią się do tego, że stres w miejscu pracy będzie coraz mniej znaczącym problemem.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF