Tak wyglądała dyskusja na temat 5G w internecie

„Super szybkie, pochodzi z Chin, i być może jest szkodliwe dla zdrowia – co to?” – mogłaby brzmieć dobrze oddająca sytuację zgadywanka. Jeśli chodzi o instalację sieci 5G, pod względem technologicznym Polska zdecydowanie prowadzi wśród krajów europejskich, jednak opinie na ten temat na portalach społecznościowych, są delikatnie mówiąc podzielone.

W ostatnich miesiącach 5G było jednym z najgorętszych tematów w Europie i Polska nie jest tu wyjątkiem. Według danych zajmującego się analizą mediów online i tekstu Neticle, sieć 5G od 1 kwietnia wygenerowała w kraju ponad 55 tysięcy wzmianek. Najaktywniejszym miesiącem był maj, kiedy to dzienna ilość wzmianek często przekraczała 1500.

Nie był to przypadek, wszak od 11 maja sieć komórkowa Plus – jako pierwsza w Polsce – udostępniła technologię 5G w siedmiu dużych miastach. W ten sposób 900 tysięcy klientów Plusa uzyskało dostęp do sieci w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

W kwietniu i maju o 5G mówiło się znacznie częściej niż w miesiącach letnich

Skrajne emocje po wprowadzeniu 5G

Szczyt wzmianek przypadł na 9-ego maja, głównie za sprawą mediów społecznościowych. Głównym tematem tweetów, postów i komentarzy była wieść o wprowadzeniu sieci 5G. Mimo że największa część wzmianek była neutralna i miała charakter informacyjny, a we wzmiankach o wydźwięku negatywnym żądano powstrzymania siejących przestrach fake newsów, duża część użytkowników wyrażała obawę o swoje zdrowie. Znacząca część tego rodzaju postów wiązała sieć 5G z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, a nawet ze zwiększoną liczbą zachorowań na choroby nowotworowe.

Tematy kluczowe: koronawirus na długo przed rozwojem

W internecie zawrzało po wywiadzie udzielonym przez amerykańską ambasador 12 maja: Georgette Mosbacher stwierdziła, że instalacja sieci 5G „porównywalna jest do umieszczenia w domach kamer”. Wypowiedź ambasador wygenerowała mnóstwo tweetów, artykułów i komentarzy. Również w tej sytuacji zauważalny jest konflikt między Chinami i Ameryką, którego to sceną stała się Polska, po tym jak do wybudowania sieci 5G użyto tańszej technologii Huawei, mimo że w zeszłym roku, jeden z pracowników chińskiej firmy został przyłapany na szpiegostwie.

Choć wciąż bardzo dużo było komentarzy wyrażających obawę o zdrowie, równocześnie pojawiały się posty o zabarwieniu satyrycznym. W artykułach o pozytywnym wydźwięku testowano już prędkość sieci, podano też do wiadomości, że każdy ma możliwość sprawdzenia na mapie, czy według miejsca zamieszkania może korzystać już z nowej technologii.

27 maja światło dzienne ujrzała wiadomość, że w Łodzi spróbowano podpalić wieżę 5G. Politycy nie pozostali obojętni na te wieści. Według lewicowej posłanki Hanny Gil-Piątek, wieże 5G zostały postawione, zanim mieszkańcom upłynąłby okres na złożenie petycji w ich sprawie, a inwestorzy przedsięwzięcia dostali za dużą władzę. Tymczasem wiceminister cyfryzacji Wanda Buk zaprzeczyła doniesieniom, jakoby rząd nie przestrzegał wymogów ochrony środowiska oraz oskarżyła posłankę o szerzenie nieprawdziwych informacji.

Mniej wzmianek = bardziej pozytywny nastrój

Jeśli chodzi o interakcje (lajki, komentarze, udostępnienia) możemy zauważyć ich pojedynczy wzrost, spowodowany głównie facebookowym postem Plusa na temat instalacji sieci z 8 maja, ale do ich dużej liczby tego dnia przyczyniło się też kilka popularnych tweetów.

Na wielokrotnie zwiększoną liczbę interakcji wpłynął post Plusa

Mimo że w kwietniu i maju, w internecie przeważały wzmianki o wydźwięku negatywnym (np. 27-ego kwietnia), a dominującym w nich uczuciem był strach, latem nastrój online stał się już weselszy. Równocześnie spadła ilość dzienna wzmianek i interakcji.

Duże amplitudy w osądzie kontrowersyjnego tematu

Zamiast wiadomości dominują media społecznościowe

Biorąc pod uwagę powyższe analizy, nie zaskakuje fakt, że zdecydowanie większą część dyskusji na temat 5G prowadzono w mediach społecznościowych, a nie w prasie online. Niespełna 16% wzmianek o 5G pochodziło z artykułów, podczas gdy ponad 67% z Twittera i Facebooka.

Liczba wzmianek na różnych platformach zmniejszyła się w drugiej połowie lipca, ale w historii sieci 5G możemy spodziewać się kolejnych rozdziałów.

 

Zachęcamy do przeczytania również do innych badań sieci od Neticle.

Wielkie premiery gier: Valorant vs Warzone w sieci. Analiza

Zsófia od 10 lat pracuje jako dziennikarz, blogger, copywriter oraz account manager w obszarze komunikacji i marketingu. Jest autorką wielu publikacji w takich branżach jak turystyka, telekomunikacja, bankowość a nawet budownictwo. Pomimo wykształcenia socjologicznego i kilku projektów z tym związanych w okresie studiów, przez ostatnie dwa lata związana była z jednym z największych węgierskich banków gdzie pracowała jako Data Miner/Text Analyst. Aktualnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w Neticle, gdzie zajmuje się analizami mediów.

Zsófia Antal

Konsekwencje korzystania z pornografii przez pryzmat badań naukowych. Nowa edycja raportu Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Pierwsza edycja raportu ukazała się w 2017 roku i była jednym z nielicznych opracowań w języku polskim, prezentującym konkluzje badaczy z Polski i zagranicy na temat szkodliwości pornografii. Nowe wydanie obejmuje dodatkowo wnioski z badań prowadzonych w 2018 i 2019 roku.

Spośród ponad 6.000 studentów zbadanych w Polsce, aż 12,2% określa siebie jako osoby uzależnione od treści pornograficznych*. Z kolei badania mózgu z udziałem osób nałogowo oglądających pornografię w Wielkiej Brytanii** oraz w Polsce*** pokazują podobne zmiany w funkcjonowaniu mózgu do tych obserwowanych w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub hazardu****. To tylko dwie spośród wielu informacji przywołanych w podsumowaniu artykułów naukowych przygotowanym przez STS.

Cytowane wnioski mają uzmysłowić różnorodność i specyfikę możliwych konsekwencji oglądania treści pornograficznych przede wszystkim w kontekście dzieci i młodzieży, którzy mają do niej nieograniczony dostęp na swoich smartfonach. Masowość kontaktu dzieci z pornografią wpisuje się w szerszy problem nałogowego korzystania z Internetu i nowych technologii wraz z takimi zjawiskami jak seksting, czy FOMO oraz rodzi ryzyko wystąpienia coraz poważniejszych problemów w jakości i sposobie społecznego funkcjonowania całego pokolenia.

W zamyśle Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które jest pomysłodawcą opracowania, ma być ono podręcznym źródłem wiedzy nie tylko dla rodziców chcących skutecznie chronić swoje dzieci przed pornografią, ale przede wszystkim dla specjalistów z obszaru poradnictwa i służb zwalczających przestępczość. W Polsce jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest rozpowszechnianie pornografii umożliwiające zapoznanie się z nią osobom poniżej 15. roku życia (Art. 200 § 3 k.k). Nadal więc konieczne jest pogłębianie świadomości o szkodliwości pornografii i zwrócenie uwagi na bagatelizowanie wciąż zbyt łatwego dostępu do niej dla dzieci i młodzieży. Jeszcze w tym roku podsumowanie zostanie rozesłane przez Stowarzyszenie do prokuratur, komend policji i sądów w całej Polsce.

Wnioski płynące z badań naukowych zostały podzielone na podrozdziały opisujące główne konsekwencje konsumpcji pornografii, takie jak: uzależnienie, proces eskalacji prowadzący do wyszukiwania coraz drastyczniejszych treści, zmiany fizjologiczne i funkcjonalne w mózgu, zaburzenia satysfakcji seksualnej i pojawiające się dysfunkcje seksualne, a także pojawienie się kryzysów w relacjach i zmiana w sposobie postrzegania kobiet. Zebrana wiedza wskazuje na skalę problemu u osób dorosłych, ale jest też próbą pokazania niepokojących procesów zachodzących w życiu kolejnych pokoleń nastolatków wpadających w pułapkę oglądania pornografii.

Raport jest dostępny do pobrania na specjalistycznym portalu www.opornografii.pl oraz stronie Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Konsultantami raportu byli lekarz seksuolog dr Bogdan Stelmach oraz dr hab. Mateusz Gola.

 

 

* A.D. Dwulit, P. Rzymski, Prevalence, Patterns and Self-Perceived Effects of Pornography Consumption in Polish University Students: A Cross-Sectional Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, maj 2019.

** V. Voon, T.B. Mole, P. Banca, L. Porter, L. Morris, S. Mitchell, M.N. Potenza, M. Irvine, Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours, “PloS one”, 2014.

*** M. Gola, M. Wordecha, G. Sescousse, M. Lew-Starowicz, B. Kossowski, M. Wypych, S. Makeig, M.N. Potenza, A. Marchewka, Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use, “Neuropsychopharmacology”, 2017.

**** E. Kowalewska, J.B. Grubbs, M.N. Potenza, M. Gola, M. Draps, S.W. Kraus, Neurocognitive mechanisms in compulsive sexual behavior disorder, “Current Sexual Health Reports”, 2018.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF