...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jadąc na narty, warto się ubezpieczyć

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja różnego rodzaju wyjazdom, w tym również na narty. Na zimowe szaleństwo wiele osób zdecyduje się również podczas ferii zimowych, które w części województw rozpoczną się już w połowie stycznia. Przygotowując się na wyjazd warto zadbać o dobre ubezpieczenie, by w razie nagłego wypadku mieć pokryte koszty leczenia, ale także akcji ratowniczej, np. transportu poszkodowanej osoby ze stoku. Jeżeli jednak to my jadąc na nartach potrącimy inną osobę, która zostanie ranna, to odszkodowanie dla tej osoby może zostać wypłacone z naszej polisy OC. Koszty leczenia, assistance, NNW i OC to elementy zawarte w ubezpieczeniu turystycznym. Warto wybrać zakres odpowiedni do naszej podróży oraz wystarczająco wysokie sumy ubezpieczenia.

 

Przykładem takich ubezpieczeń może być „Generali, z myślą o podróży” czy „Ubezpieczenie podróży” w Proama. Oba produkty pozwalają dopasować ubezpieczenie do charakteru wyjazdu lub celu Twojej podróży i elastycznie dobrać sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Zadbać, by w zakresie były narty i snowboard

Osoby jadące na narty lub snowboard powinny zadbać, by rozszerzyć umowę o „amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu”. Dodatkowo osoby uprawiające te sporty w sposób ekstremalny tj. jeśli jeżdżą poza oznakowanymi trasami powinni rozszerzyć o „sporty wysokiego ryzyka”. Jest to bardzo ważne, by mieć zapewnioną ochronę w przypadku zdarzeń związanych z uprawianiem tych sportów zimowych.

Narty za granicą

Zarówno ubezpieczenie podróżne w Generali, jak i w Proama, oprócz kosztów leczenia nagłych zachorowań oraz nieszczęśliwych wypadków już w podstawowym zakresie ubezpieczenia zawierają dodatkowe elementy.

W ostatnim czasie ważne jest również, by taka polisa zawierała koszty leczenia i usługi assistance za granicą również w przypadku nagłego zachorowania na koronawirusa (COVID-19) i to do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance wskazanej na umowie ubezpieczenia. Dodatkowo w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 (dodatni wynik testu), można otrzymać również pokrycie kosztów izolatorium, jeśli jest zalecone i zorganizowane przez służby medyczne danego Państwa.

Usługi assistance to np. transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku na stoku narciarskim do najbliższego szpitala albo placówki medycznej, a także transport na terytorium RP jeśli wymaga tego stan zdrowia, czy poszukiwania i ratownictwo przeprowadzane przez wyspecjalizowane służby ratownicze gdy nie jest znana lokalizacja poszkodowanego. Przykładowo koszt transportu ze stoku helikopterem za granicą może wynieść nawet do 10 000 EUR

W Generali i w Proama bezpłatne ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu w skład którego wchodzą ruchomości domowe będące własnością Ubezpieczonego lub jego osób bliskich i znajdujące się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego na terytorium RP.

W przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Dodatkowo umowy z okresem ubezpieczenia nieprzekraczającym 30 dni w zakresie podstawowym zawierają kontynuację leczenia nieszczęśliwych wypadków po powrocie z podróży zagranicznej na terytorium RP, obejmujące organizację i pokrycie kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

Choroba lub wypadek a koszty karnetów i wypożyczenia sprzętu

Dodatkowo umowa może być rozszerzona m.in. o Assistance Exclusive, który dla umów rozszerzonych o amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardingu oferuje dodatkowe świadczenia takie jak zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski, jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej Ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej zostanie uznany przez lekarza za osobę niezdolną do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, Możemy otrzymać proporcjonalną część opłat za niewykorzystany karnet narciarski od dnia zdarzenia do ostatniego dnia jego ważności, nie więcej do limitu ustalonego przez ubezpieczyciela, w Generali do 800zł. W tej sytuacji możemy również liczyć na zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego proporcjonalną część opłat za niewykorzystany okres wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Pakiet ten daje nam również świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych. Co to oznacza? Jeżeli w czasie trwania podróży zagranicznej nie będziemy mogli korzystać z wcześniej wykupionych usług narciarskich przez ponad 24 kolejne godziny z powodu całkowitego zamknięcia systemu wyciągowego, spowodowanego przez niedostateczną ilość śniegu, możemy otrzymać 100 PLN za każdy dzień zamknięcia tras narciarskich w razie niedostępności odpowiednich lub alternatywnych możliwości narciarskich lub refundację do 700 PLN kosztów podróży i opłat za korzystanie z wyciągów narciarskich, jakie będziemy musieli ponieść, aby dostać się do podobnego ośrodka narciarskiego lub wrócić z niego.

Ponadto, jeżeli zejdzie lawina i dostęp do naszego ośrodka narciarskiego będzie zablokowany lub transport publiczny zostanie odwołany lub skrócony, uzasadnione koszty zakwaterowania i transportu mogą zostać pokryte.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków i OC

Ubezpieczenie turystyczne zawiera również polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków, która zabezpiecza ubezpieczonego i bliskich przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków takich jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć,

Co jeżeli jednak jadąc zbyt szybko lub nieostrożnie i potrącimy innego narciarza, powodując np. złamanie jego nogi? Wówczas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zarówno szkody rzeczowe, jak  i osobowe wyrządzone tej osobie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Mamy możliwość również ubezpieczenie sprzętu sportowego – do których zalicza się narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa, deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardingu wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem

Czy jadąc na narty w Polsce również potrzebna jest polisa?

Ubezpieczenie podróżne zarówno w Generali, jak i w Proama może być również wybrane w wariancie krajowym. Co ważne oprócz terytorium Polski, ochrona dotyczy dodatkowo 50 km terytorium państw sąsiadujących. Jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania się pasmem granicznym, w sytuacji, gdy zjedziemy z trasy i przekroczymy granicę albo świadomie wybierzemy trasy biegnące np. częściowo poza granicami Polski.

Zakresem podstawowym takiego ubezpieczenia to następstwa nieszczęśliwych wypadków, umożliwiające wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Dodatkowo umowa może być rozszerzona o ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i usług assistance na terenie RP, jak transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub lekarza, transport ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania, organizacja wizyty lekarskiej, opieka i transport dzieci do miejsca zamieszkania

W tym przypadku również możemy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego, w tym narciarskiego i snowboardowego.

Polisy podróżne można zawrzeć w formie zdalnej, czyli agent przez email lub telefon ustala z nami potrzeby i zakres ochrony, wprowadza dane i tak skonstruowaną ofertę wysyła na nasz adres email.
Zapoznajemy się z tą ofertą i jeżeli jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, zatwierdzamy ją poprzez kliknięcie i opłacamy. Możemy też wykupić ją bezpośrednio przez stronę internetową lub infolinię, nawet w momencie, gdy już jesteśmy na lotnisku, przy czym ochrona zawsze rozpocznie się od dnia następnego po zawarciu polisy i zapłaceniu składki.

 

źródło: Generali

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Czym jest ubezpieczenie na życie i dlaczego warto je mieć?

ubezpieczenie

Kochasz swoją rodzinę, dbasz o nią i chcesz jej zapewnić bezpieczną przyszłość? Rozważ zakup ubezpieczenia na życia. Dzięki temu w razie Twojej śmierci bliscy otrzymają środki, dzięki którym będzie ich stać na godne życie. Dowiedz się, jaką polisę wybrać.

Ubezpieczenie na życie – gwarancja bezpieczeństwa

Ubezpieczenie na życie to polisa, która gwarantuje zabezpieczenie finansowe dla Twojej rodziny w przypadku Twojej śmierci. Jest to jeden z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Z roku na rok rośnie świadomość Polaków odnośnie do ubezpieczeń. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zabezpieczenie na przyszłość nie tylko siebie, ale też dla swojej rodziny. Sen spędza nam z powiek myśl, że gdy nas zabraknie, nasi bliscy mogą zostać bez środków do życia.

Podejmując decyzję o zakupie polisy, zapewnisz komfort sobie i swojej rodzinie. Będziesz miał pewność, że gdy Ciebie zabraknie, sytuacja materialna Twoich bliskich nie pogorszy się i będzie ich stać na godne życie, realizację marzeń oraz pasji. Aby kupić indywidualne ubezpieczenie na życie, nie musisz nawet wychodzić z domu. Wszelkie formalności możesz załatwiać przez internet. Ubezpieczenie na życie online ma w swojej ofercie większość renomowanych ubezpieczycieli.

Dla kogo ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie może wykupić niemal każdy, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Musisz jednak liczyć się z tym, że im będziesz starszy i bardziej schorowany, tym warunki ubezpieczenia będą gorsze. Wpływ na cenę ubezpieczenia ma m.in. jego zakres i Twój styl życia. Jeśli uprawiasz sporty ekstremalne bądź masz ryzykowną pracę, musisz liczyć się z wyższą składką. Podobnie będzie w przypadku osoby starszej i schorowanej. W tej sytuacji suma ubezpieczenia okaże się niższa. 

W zależności od swoich potrzeb i warunków masz do dyspozycji ubezpieczenia:

  • terminowe, 
  • bezterminowe,
  • na życie i dożycie. 

Każde z nich gwarantuje Twoim bliskim wypłatę środków w razie Twojej śmierci. Co więcej, ubezpieczenie terminowe oraz na życie i dożycie może stanowić lokatę kapitału. W tym przypadku, jeśli w trakcie umowy nie dojdzie do Twojej śmierci, otrzymasz wpłacone środki z powrotem. Sam wybierasz termin, na jaki się ubezpieczasz, i sumę ubezpieczenia. 

Do osób, których z racji wieku lub stanu zdrowia nie obejmuje ubezpieczenie terminowe, skierowane jest ubezpieczenie bezterminowe. Warunki tego typu ubezpieczenia zazwyczaj są gorsze. Zaletą jest ograniczona do minimum dokumentacja i niewielkie ryzyko odmowy przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na życie – na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim zweryfikuj oferty renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych pod kątem swoich potrzeb i możliwości finansowych. Pamiętaj, że cena nie powinna być kluczowym aspektem przy wyborze polisy. Wpływ na nią mają m.in.: Twój wiek, stan zdrowia, zakres ubezpieczenia oraz wykluczenia. Wszelkie niezbędne informacje, które pomogą Ci w podjęciu decyzji, znajdziesz w ogólnych warunkach umowy poszczególnych polis. 

Staraj się wybierać usługi znanych i renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych z doświadczeniem na rynku. Dzięki temu unikniesz problemów z wypłatą środków. W razie problemów i wątpliwości do Twojej dyspozycji są doradcy ubezpieczeniowi, którzy pomogą Ci dokonać wyboru.


Źródło: nn.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak sprawdzić czy samochód jest ubezpieczony?

jak sprawdzic OC

Każdy zarejestrowany samochód – niezależnie od tego czy jest użytkowany, czy stoi w garażu – musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej choćby na jeden dzień skutkuje karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli nie masz pewności, czy auto ma ważne OC, możesz to łatwo sprawdzić. Dowiedz się, w jaki sposób.

Konieczności posiadania polisy OC regulują stosowne przepisy, tj. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wykupienie ubezpieczenia stanowi finansowe zabezpieczenie w razie spowodowanego zdarzenia drogowego – to ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialności i zobowiązuje się do likwidacji szkody. Jednak nie wszyscy właściciele pojazdów dopełniają swojego obowiązku – nieświadomie lub z pełną świadomością.

Sprawdzenie OC – kogo dotyczy?

Sprawdzenie OC pod kątem ważności polisy jest istotne, ponieważ pozwala to uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych z karą finansową nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Weryfikację ważności obowiązkowej polisy powinny dokonać w szczególności osoby, które:

  • kupują używany pojazd
  • uczestniczą w kolizji drogowej lub wypadku
  • nie mają pewności, kiedy wygasa aktualna umowa.

Czy ważność OC można sprawdzić przez internet?

Jeśli tylko masz dostęp do Internetu oraz dysponujesz podstawowymi danymi na temat pojazdu, z łatwością sprawdzisz ważność ubezpieczenia OC. W jaki sposób?

  • Baza UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która czuwa nad tym, aby każdy zarejestrowany pojazd miał ważne ubezpieczenie OC. Dlatego też powstała baza, która zawiera informacje o samochodach i zawartych polisach.

Sprawdzenie OC polega na wejściu na stronę internetową UFG, a następnie – po kliknięciu w odpowiednie zakładki – wpisaniu numeru rejestracyjnego. W odpowiedzi otrzymasz informację na temat marki i modelu ubezpieczonego auta, a także numeru polisy oraz danych towarzystwa ubezpieczeniowego.

  • Strona internetowa CEPiK

Szczegółową historię pojazdu, w tym ważność ubezpieczenia OC, możesz sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Będziesz potrzebować takich danych jak: numer rejestracyjny, numer VIN, data pierwszej rejestracji auta.

Zaletą tej bazy jest możliwość uzyskania informacji o badaniu technicznym pojazdu, stanu licznika, pojemności silnika, rodzaju paliwa itp.

Warto podkreślić, że korzystanie z bazy UFG oraz CEPiK jest bezpłatne. Dostęp zaś jest możliwy przez 24 godziny na dobę.

Brak ubezpieczenia OC – co dalej?

Jeśli samochód nie ma ważnego OC, musisz jak najszybciej wykupić polisę. Przerwa w ochronie ubezpieczeniowej może skutkować karą finansową. To, czy ją otrzymasz, wiele zależy od tego, kto jest aktualnym właścicielem auta.

  • Jeśli nabywasz auto bez ważnego OC

W komfortowej sytuacji jesteś wówczas, gdy zbywca auta nie płacił składek na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Jeżeli bowiem wykupisz polisę w momencie podpisywania umowy kupna-sprzedaży, to poprzedni właściciel będzie odpowiadał przed UFG za brak ważnego ubezpieczenia auta.

  • Jeśli twój samochód nie ma ważnego OC

Jeżeli zorientowałeś się o braku ważnego OC, wówczas musisz jak najszybciej wykupić polisę. Nie warto zwlekać, ponieważ im dłuższa jest przerwa, tym wyższej kary nakładanej przez UFG możesz się spodziewać.

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia, zrób już teraz kalkulację składki OC w darmowym kalkulatorze na rankomat.pl. Dzięki temu szybko dowiesz się, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym możesz liczyć na najniższą składkę.

Pamiętaj! Kwestie związane z zakresem ochrony oraz sumami gwarancyjnymi regulują stosowne przepisy. Jako że wysokość składki nie ma żadnego wpływu na ochronę, za OC nie ma sensu przepłacać.

Wybierz najtańsze OC, aby przywrócić ciągłość ubezpieczeniową i tym samym uniknąć poważnych kar finansowych – w wysokości nawet 5600 zł (w przypadku pojazdów osobowych).


Źródło: rankomat.pl

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co zrobić, aby kupić tańsze ubezpieczenie OC i AC?

Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz oszczędzić na zakupie OC i AC? Poniżej przedstawiamy pięć niezawodnych sposobów na tańsze ubezpieczenie!

Po pierwsze: porównuj oferty w porównywarce OC, AC

Porównywanie ofert na OC i AC od różnych ubezpieczycieli jest bardzo dobrym sposobem, aby sporo zaoszczędzić! Co więcej, ofert ubezpieczeniowych wcale nie musisz porównywać ręcznie. Wystarczy, że masz dostęp do internetu, a także dane, na podstawie których szukasz ubezpieczeń i chwilę czasu. Porównywarka OC, AC pomoże Ci wyszukać najkorzystniejsze oferty. Narzędzie to pokaże Ci oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i zaoszczędzi Twój czas, ponieważ nie musisz wypełniać wielu formularzy. Uważnie przejrzyj to, co zaoferuje Ci porównywarka i wybierz najkorzystniejszą ofertę na OC i AC.

Po drugie: sprawdzaj oferty w kalkulatorze OC i AC

Po znalezieniu najkorzystniejszej oferty w porównywarce OC i AC możesz zrobić następną, bardzo przydatną rzecz, mianowicie – skorzystać z kalkulatora ubezpieczeniowego! Jak on działa? Kalkulatory internetowe działają w obrębie jednego towarzystwa ubezpieczeniowego i pokazują wyliczenia z udziałem produktów dostępnych tylko u tego jednego ubezpieczyciela. Nawet jeśli jesteś przywiązany do jednego ubezpieczyciela, pamiętaj, że porównywarka ubezpieczeń OC i AC pod adresem https://porownywarka-oc-ac.pl/ poda Ci kilkanaście wyników konkurencji.

Po trzecie: wybieraj optymalny model samochodu

Wybór modelu, roku produkcji, dotychczasowego przebiegu (jeśli kupujesz samochód używany), ale również pojemność silnika i liczba koni mechanicznych mają wpływ na to, jakie OC zaproponuje Twój ubezpieczyciel. Powyższe parametry mogą sugerować towarzystwu ubezpieczeniowemu, jaki styl i sposób jazdy zazwyczaj prezentujesz. Szybkie, nowe samochody z dużą liczbą koni mechanicznych są najczęstszym wyborem kierowców, którzy preferują szybszą jazdę. Taki sposób jeżdżenia przyczynia się do częstszych kolizji i wypadków na drodze, co z kolei wpływa na podniesienie wysokości składki OC przez ubezpieczyciela.

Po czwarte: ubezpieczaj w korzystnych pakietach

Jak dobrze ubezpieczyć samochód? Zaopatrując się w pakiet ubezpieczeń, np. OC i AC lub AC i assistance, możesz spodziewać się sporych zniżek na ubezpieczenie OC, AC dla Twojego samochodu. Zazwyczaj jest tak, że ubezpieczyciel oferuje korzystne zniżki nawet w sytuacji, gdy masz u niego wykupione ubezpieczenie inne niż komunikacyjne, np. na mieszkanie. Zatem zawsze warto powiedzieć swojemu ubezpieczycielowi, z których produktów z jego oferty korzystasz.

Po piąte: wybieraj to, co jest Ci naprawdę potrzebne

Szeroki zakres ubezpieczenia samochodu jest jak najbardziej wskazany, jednak kupując takie ubezpieczenie, sprawdź dobrze, czego dokładnie ono dotyczy. Przykładowo, ubezpieczenie szyb jest bardzo ważne, ponieważ chroni od straty finansowej na wypadek zdarzenia, na które nie masz wpływu. Ale zastanów się, czy jest Ci potrzebne np. ubezpieczenie bagażu, jeśli nigdy takiego nie wozisz w swoim bagażniku! Zaoszczędzone w ten sposób środki możesz przeznaczyć na wykupienie ubezpieczenia opon, ponieważ w tym przypadku nigdy nie przewidzisz, co może wydarzyć się na drodze!

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF