...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Edu Tech: „nowoczesna” edukacja, czyli jaka? Wnioski z debaty Fundacji Startup Poland

zabawa tabletem

Tryb zdalny, na który szkoły musiały się przełączyć podczas pandemii koronawirusa, w pewnym sensie wymusił wykorzystanie technologii w edukacji. Nauczyciele i uczniowie musieli zmierzyć się nie tylko z wyzwaniami technicznymi, ale także psychologicznymi. Czego nauczyła nas szkoła zdalna w pandemii? Czy jesteśmy gotowi na nowoczesną edukację i jak tę „nowoczesność” rozumieć? Fundacja Startup Poland jest partnerem 11. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Pandemia pokazała, że „nowoczesna” edukacja to nie tylko technologia – ważniejsza jest metodyka nauczania. Choć nie podoba mi się wiele rzeczy, jestem daleka od stwierdzenia, że obecną szkołę trzeba „zaorać”. Nie mamy takiej możliwości, ale nie jest to też skuteczna droga do zmian. Nie wystarczy wymienić kadry nauczycielskiej, potrzeba zmiany społecznej. Społeczeństwo musi być gotowe, otwarte na zmiany – mam tu na myśli, np. rodziców, którzy wciąż oczekują ocen wyrażonych liczbą, nawet jeśli nauczyciel chce oceniać dzieci inaczej. Nowoczesna edukacja jest trudna – łatwiej jest wystawić standardową ocenę niż pójść w nurcie wsparcia uczniów, towarzyszenia im w rozwoju i mentoringu.

Iwona Brzózka-Złotnicka, prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog

Z tezą, że nowoczesna edukacja to nie tylko technologia, ale także podejście do nauczania zgodził się Mikołaj Marcela, doktor nauk humanistycznych, pisarz i nauczyciel akademicki.

Dla mnie nowoczesna szkoła to nie taka, która w będzie w 100 proc. oparta na technologii, a taka, w której technologia jest narzędziem wspierającym w rozwoju. Technologię możemy wykorzystywać dobrze lub źle. Moim zdaniem w pandemii wykorzystaliśmy ją źle – stosowanie komunikatora do siedzenia przez 7 godzin i słuchania nauczyciela dokładnie tak, jak było to w szkolnej klasie, to nie jest dobra droga. Narzędzia cyfrowe mają wspierać samodzielne uczenie się – tak, żeby nauczyciele nie musieli przekazywać wiedzy, a raczej wspierali uczniów w jej zdobywaniu, przyglądali się ich pracy i pomagali, gdy sytuacja tego wymaga. Tu jednak potrzeba zmiany mentalnej, zmiany świadomości. Na razie idziemy z technologią w edukacji w złą stronę. Dla przykładu – kiedy pandemia wymusiła tryb zdalny, w pierwszym odruchu szukano sposobów na ograniczenie ściągania, czyli znów kontroli, nadzoru, dyscypliny zamiast zadbania o dostęp do narzędzi służących skuteczniejszemu przekazywaniu treści.

Mikołaj Marcela, doktor nauk humanistycznych, pisarz i nauczyciel akademicki

Z kolei Krzysztof Chojecki, nauczyciel i popularyzator matematyki dystansuje się od słowa „nowoczesna” w kontekście edukacji.

Już Konfucjusz mówił „daj mi spróbować, a zapamiętam”. Moim zdaniem to klucz, żeby uczniowie mieli sprawczość i nie jest to kompetencja „przyszłości”, a coś co dostrzeżono już dawno temu. Z mojego doświadczenia wynika, że bez zrozumienia procesu nauczania i zrozumienia emocji, sama technologia nie zda egzaminu. Dla mnie trendem jest łączenie technologii z miękkimi kompetencjami – technologia jest narzędziem, które ma wspierać, ale nigdy nie zastąpi człowieka. Praca, nauka będzie się indywidualizować – w mojej pracy technologia służy mi po to, żeby nie tracić czasu w szkole na wykłady, a poświęcić go na projekty, w których uczymy się w sposób praktyczny, np. projektując produkt do sprzedaży w Internecie.

Krzysztof Chojecki, nauczyciel i popularyzator matematyki

Na zmianę podejścia do nauczania i świadomości nauczycieli zwrócił uwagę także Dawid Łasiński, nauczyciel chemii znany w sieci jako „Pan Belfer – nauczyciel z internetów”.

Aby edukacja w Polsce stała się nowoczesna, potrzeba świadomości nauczycieli i „uwolnienia” ich swobody. W klasach 1-3 nauczyciele mają jeszcze jakąś swobodę, ale potem nauczanie się profesjonalizuje – jeśli uczę chemii, to uczę chemii i nie mam jak wyjść poza ten schemat, nawet gdybym chciał. Muszę realizować podstawę programową i tłumaczyć jak zbudowana jest bateria paluszek starego typu, zamiast zacząć projektować z dziećmi stronę www czy zorganizować lokalną akcję. To nauczyciele, którzy będą mieli odwagę ryzykować i zmieniać stare zasady będą skuteczni i będą budowali prawdziwe relacje z uczniami. A to czy do tego wykorzystają aplikację Kahoot! czy białą tablicę zamiast zielonej nie ma większego znaczenia – jeśli dobrze bawisz się na swoich lekcjach, to zainteresujesz także uczniów.

Dawid Łasiński, nauczyciel chemii znany w sieci jako „Pan Belfer – nauczyciel z internetów”

Podkreślając wagę zmiany nie tylko narzędzi, ale samego podejścia do nauczania, edukatorzy wskazali także te technologie, które wybierają w codziennej pracy z uczniami. Zgodnie stwierdzili, że tego typu narzędzia powinny być intuicyjne i „przezroczyste”, czyli niewymagające dodatkowego zaangażowania i zastanawiania się co zrobić, żeby dobrze działały. Sami korzystają z rozwiązań oferowanych przez polskie startupy takie jak Skriware (laboratoria m.in. z drukarkami 3D i robotami edukacyjnymi), Novakid (narzędzie do zdalnej nauki angielskiego dla dzieci) oraz Brainly (platforma social learningowa).

Zachęcamy do obejrzenia zapisu debaty na profilu Facebook Fundacji Startup Poland.


Źródło: Fundacja Startup Poland

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

73% uczniów odczuwa stres, niepewność i strach po powrocie do stacjonarnej szkoły – Centrum Edukacji Obywatelskiej [RAPORT]

Centurm Edukacji Obywatelskiej

Badanie przeprowadzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w pierwszych dniach po powrocie do stacjonarnej szkoły pokazuje, że młodzi ludzie są z tego powodu pełni obaw, w zdecydowanej większości zestresowani, często też zniechęceni. Przyznają, że naukę w formie zdalnej utrudniał im brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami. Jednak, co zaskakujące, aż 47% z nich jest zdania, że to edukacja stacjonarna jest trudniejsza niż zdalna. Nauczyciele przejawiają większy entuzjazm związany z powrotem do szkoły. Jednocześnie w części tej grupy widoczny jest problem wypalenia zawodowego. Eksperci Centrum Edukacji Obywatelskiej w opublikowanym raporcie alarmują, że to, jak przebiega powrót do stacjonarnej szkoły, w dużym stopniu ukształtuje sytuację w edukacji na kolejne lata.

Dla aż 73% badanych uczniów powrót do szkoły oznacza stres, a 52% komunikuje w związku z powrotem tylko negatywne emocje. Wśród nauczycieli tak krytyczny stosunek do powrotu przejawia 20% badanych. Sytuacja jest trudniejsza w szkołach średnich. Co ważne, aż 25% uczniów i 53% nauczycieli biorących udział w badaniu chciałoby otrzymać wsparcie psychologiczne.

Nauczyciele często wskazywali, że powrót do pracy stacjonarnej rozbudza w nich chęć do działania (48%). Jednak pytani o objawy wypalenia zawodowego przyznawali, że w ostatnim czasie jest więcej dni, kiedy już przed pracą czują się zmęczeni (47%). Problem wypalenia zawodowego może dotyczyć nawet 15% nauczycieli.

Centurm edukacji obywatelskiej wykres
Źródło: PAP

Powrót do tradycyjnej szkoły jest trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego dobrze, że MEiN apelowało do szkół o skupienie się na odbudowywaniu szkolnych relacji i dbaniu o kondycję psychiczną uczniów. Zdecydowana większość szkół przyjęła ten priorytet, choć w naszej ankiecie pojawiały się głosy uczniów, których nauczyciele nadal weryfikują ich wiedzę po powrocie do szkół. Są to zwykle przypadki pojedynczych nauczycieli, ale rzutują na odbiór powrotu do szkoły.

dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej

Prawie połowa uczniów (43%) uważa, że obecność w szkole nie jest konieczna do zdobywania wiedzy, a 47% uznaje edukację stacjonarną za trudniejszą. „Przyczyną takiego stanu rzeczy może być mniejsza elastyczność edukacji stacjonarnej, większy zakres kontroli nauczyciela w czasie zajęć w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami, czasochłonność dojazdów” – piszą autorzy raportu.

CEO wykres

W raporcie „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?” Centrum Edukacji Obywatelskiej zwraca uwagę, że okres po powrocie do szkół silnie wpłynie na nasz system edukacji w kolejnych latach.

Możemy teraz skupić się na odtwarzaniu szkolnych rutyn sprzed pandemii lub przyjrzeć się wnikliwe obecnej sytuacji i na jej podstawie wyobrazić sobie, jaka powinna być szkoła, która lepiej odpowiadałaby na potrzeby uczniów i nauczycieli.

dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej

Z raportu wynika, że najważniejsze wyzwania stojące przed szkołami to:

  • odbudowa motywacji i zaangażowania uczniów zestresowanych powrotem do szkoły,
  • praca nad wyrównywaniem większych niż dotychczas różnic w poziomie wiedzy pomiędzy uczniami,
  • zapewnienie dostępności psychologów i pedagogów szkolnych oraz elementów wsparcia psychologicznego dla nauczycieli,
  • odpowiedzenie na potrzeby grupy nastolatków, którzy docenili elastyczność edukacji zdalnej, a teraz sceptycznie patrzą na powrót do szkoły.

Raport i pełne rekomendacje dla szkół, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji edukacyjnych dostępne są do bezpłatnie na: https://ceo.org.pl/publikacje/rozwoj-szkoly-i-doskonalenie/szkola-ponownie-czy-szkola-od-nowa-jak-wyglada-powrot-do. Mogą być one przydatne zarówno w ostatnich tygodniach pracy przed wakacjami, podczas przygotowywania się do nowego roku szkolnego oraz w długoterminowej perspektywie.


Źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mam swoje Alle, czyli jak młodzież wspiera swoje lokalne społeczności

Zwolnieni z Teorii

Młodzi ludzie zwykle mają potrzebę zmiany i chęci do działania z rówieśnikami. W dobie pandemii więcej czasu spędzają w domu, a mając dostęp do nowych technologii mogą bezpiecznie nieść realną pomoc, na przykład organizując akcję edukacyjną, namawiającą do odpowiedzialnych zakupów czy zbiórkę na książkę tłumaczącą dzieciom pandemię COVID-19. Właśnie dlatego ruszyła akcja „Mam swoje Alle”, którą wspólnie organizują Zwolnieni z Teorii oraz Allegro by młodzież mogła realizować pomysły na poprawę swojego otoczenia i w prosty sposób pozyskać na nie budżet. Paulina Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

  • Młodzież w pandemii działa społecznie z domu.
  • Program „Mam swoje Alle” organizowany przez Zwolnionych z Teorii oraz Allegro umożliwia zbiórki na realizację projektów społecznych.

Żeby wprowadzić realną zmianę, warto rozejrzeć się dookoła i naprawianie świata zacząć od swojej najbliższej okolicy. Młodzież w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii pozytywnie wpływa na swoje otoczenie bez wychodzenia z domu. Uczennice IX LO w Bydgoszczy z projektu RE:fashion poprzez działania online uświadamiają, jak szkodliwa jest szybka moda i propagują przerobienie starej odzieży oraz wybieranie ekologicznych marek.

Licealiści i studenci z Olsztyna, Poznania, Lublina, Torunia, Gdańska i Szczecina zrzeszeni w projekcie „Korona nie z bajki”, planują stworzyć i wydać książkę dla dzieci tłumaczącą w przystępny sposób pandemię koronawirusa. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu w projekcie Krew Wzywa Krew zachęca do aktywnego i regularnego uczestnictwa w oddawaniu krwi oraz edukuje ludzi w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wszystkie te projekty by pozyskać fundusze na realizację i zaangażować do działania społeczność lokalną korzystają z programu „Mam swoje Alle”.

Aby zrealizować własny projekt społeczny w ramach programu „Mam swoje Alle” uczniowie zakładają projekt na zwolnienizteorii.pl, by dokładnie zaplanować swoje działanie. Następnie poprzez platformę Allegro Lokalnie organizują zbiórkę, docierają do sąsiadów oraz przedsiębiorców ze swojej okolicy i współpracują z nimi, sprzedając na rzecz swojego projektu przedmioty lub cegiełki. Mogą to być na przykład dyplomy lub podziękowania dla darczyńcy.

Młodzież może skorzystać z pomocy Allegro przez cały okres trwania swojego projektu, a po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający zdobycie kompetencji e-commerce. Dodatkowo 15 najlepszych projektów otrzyma od Allegro wsparcie w postaci mentoringu eksperta, wyróżnienie zbiórki na platformie Allegro Lokalnie oraz warsztaty dotyczące promocji projektów społecznych. Dzięki temu młodzież będzie miała okazję do rozwinięcia kompetencji takich jak – strategiczne myślenie, przedsiębiorczość czy orientacja na cel.

W ciągu sześciu miesięcy wszystkie aktywne na Allegro Lokalnie fundacje, stowarzyszenia i szkoły zebrały ponad 260 tysięcy złotych! Cieszymy się, że angażujemy w działania na rzecz lokalnych społeczności również młodych ludzi, którzy dzięki zbiórkom na Allegro Lokalnie zbierają budżet na realizację swoich projektów społecznych. Uczestnicy olimpiady mogą poznać mechanizm funkcjonowania e-commerce, zgłębić tajniki sprzedaży i zakupów online, a zebrane doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłej karierze młodych przedsiębiorców.

Karol Czupryński, dyrektor segmentu C2C, Allegro Lokalnie

Uczestnicy prowadząc prawdziwe projekty społeczne, rozwijają kompetencje przyszłości takie jak współpraca, komunikacja interpersonalna czy przywództwo.

W projektach społecznych wyjątkowe jest to, że działając dla innych, uczysz się dla siebie. Co roku tysiące młodych osób zdobywa w Zwolnionych z Teorii praktyczne doświadczenie działając na rzecz lokalnej społeczności. Organizowanie zbiórki na Allegro Lokalnie to dla nich możliwość na rozwój kompetencji przyszłości, które trzeba trenować w praktyce. Takie działanie sprzyja budowaniu i pielęgnowaniu relacji społecznych, za którymi młodzi tak bardzo tęsknią, kiedy budynki szkół są zamknięte.

Rafał Flis z Fundacji Zwolnieni z Teorii

Współpraca z Allegro to kolejny krok w rozwoju Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która już teraz daje możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych. Większość projektów przy realizacji projektu w Zwolnionych z Teorii można wykonać całkowicie za pośrednictwem komputera czy telefonu. Z myślą o bezpieczeństwie uczestników wprowadzono także zmiany w regulaminie, by realizacja projektów w czasie pandemii była bezpieczna. Więcej o programie na stronie www.mamswojealle.pl .


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF