...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Na grudniowym szczycie „World for Ukraine” w Rzeszowie spotkają się liderzy pomocy Ukrainie.

Już za niespełna tydzień w Rzeszowie odbędzie się międzynarodowe spotkanie World for Ukraine Summit 2022. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań humanitarnych, społecznych i gospodarczych na rzecz długoterminowej pomocy Ukrainie. W szczycie uczestniczyć będą przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, biznesu, think-tanków oraz mediów.

 

Z satysfakcją informujemy, że to bezprecedensowe wydarzenie objęło patronatem już dziewięć ministerstw, co najlepiej świadczy o jego wadze i skali. Ze strony polskiej są to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ze strony ukraińskiej – kluczowe resorty gospodarki spraw zagranicznych, zdrowia oraz gospodarki. Cieszymy się również patronatem Rady Europy, a także Inicjatywy Prezydenta Ukrainy UNITED24 oraz prezydentów Rzeszowa i Lwowa – podkreśla Kamil Szymański, prezes Fundacji World for Ukraine, która jest organizatorem szczytu.

 

World for Ukraine Summit 2022 odbędzie się w dniach 7-9 grudnia br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego Rzeszów-Jasionka.

Celem szczytu W4UA (skrót od World for Ukraine) jest usprawnienie realnej pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy w trakcie konfliktu i po jego zakończeniu poprzez stworzenie przestrzeni do trójstronnego dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy Ukrainą, Polską i światem w zakresie pomocy humanitarnej i gospodarczej, umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz rekonstrukcji gospodarki. Szczyt ma przyczynić się do wielostronnej współpracy między organizacjami pozarządowymi, biznesem, rządami i samorządami, tak, aby wsparcie dla Ukrainy było skoordynowane i długoterminowe.

Otwarta formuła zakłada włączenie wielu podmiotów do sieci współpracy w najważniejszych kwestiach – natychmiastowej pomocy dla ludności zaatakowanego kraju i opracowania narzędzi do jego odbudowy.

Poruszymy kwestie wydajności pomocy humanitarnej, wsparcia zdrowotnego i psychicznego, odbudowy dziedzictwa kulturowego i instytucji edukacyjnych, a także wsparcie ekonomii. Odbudowa miast i odnowa infrastruktury oraz sektora agrarnego również będą kluczowymi zagadnieniami w dyskusji – zapowiada prezes Fundacji World for Ukraine.

Wydarzenie kierowane jest do organizacji pozarządowych, sektora biznesu, samorządów oraz kręgów akademickich i think-tanków z Polski, Ukrainy i innych obszarów świata, które wspierają działania pomocowe na rzecz Ukrainy i Ukraińców, dlatego kluczowe jest zapewnienie im wspólnej płaszczyzny do spotkań, łączenie ich wysiłków. Służyć temu mają panele dyskusyjne oraz okrągłe stoły, promujące współdziałanie i wymianę doświadczeń. Towarzyszące szczytowi działania o charakterze promocyjnym obejmują między innymi koncerty, wystawy zdjęć, pokazy filmów, aukcję charytatywną. Wydarzenie finansowane jest ze środków Fundatora, środków własnych Fundacji oraz wpłat od sponsorów.

Lokalizacja tego prestiżowego spotkania nie jest przypadkowa. Rzeszów to kluczowy węzeł transportowy dla pomocy napływającej z całego świata na rzecz Ukrainy, aby wspomóc zaatakowany kraj. Otrzymał tytuł „Miasto-Ratownik” od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

Organizator szczytu to Fundacja World for Ukraine, której celem jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i osób prywatnych dla pomocy Ukrainie.

 

Patronami medialnymi szczytu W4UA są m.in. PAP Media Room, TVP Info, ISB News, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Wprost, Do Rzeczy, Onet.pl, RMF FM, RMF24, UA24.tv oraz Bielsat TV.

 

Bieżące informacje o projekcie można śledzić na https://w4ua.com/ 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce – oddajemy głos przybyszom z Ukrainy

24 lutego 2022 nasi sąsiedzi z Ukrainy zostali napadnięci przez Rosję, a wiele i wielu z nich musiało opuścić własne domy i bliskich. Znaleźli schronienie w Polsce, a Polacy stanęli na wysokości zadania jako gospodarze przyjmujący uchodźców pod własnym dachem i niosący pomoc w wielkim zakresie. W raporcie „Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce” chcemy opowiedzieć o przybyszach z Ukrainy, dla których Polska stała się schronieniem, o ich codziennym życiu, zwyczajach, opiniach, aby ich lepiej poznać i zrozumieć. Ponieważ Ukrainki i Ukraińcy, wcześniej sąsiedzi, stali się teraz naszymi współobywatelami.

Przygotowany przez Kantar Polska raport obejmuje zarówno szeroką perspektywę społeczną związaną z codziennym życiem Ukrainek i Ukraińców w Polsce, jak i ich zachowania jako konsumentów. Zauważamy, że niektóre reklamy są np. uzupełniane o napisy w języku ukraińskim. Jednak wychodzimy z założenia, że działania komunikacyjne powinny iść dalej i uwzględniać specyfikę społeczną i potrzeby przybyszów z Ukrainy.

Wybrane wyniki badania.

 • Ucieczka przed wojną to dramat ludzi, którzy zostawili w kraju bliskich i dorobek całego życia. Dlatego tak ważne jest, aby Ukraińcy w Polsce mieli poczucie bezpieczeństwa. 71% z nich jest zaskoczonych gościnnością i serdecznością Polaków, a 58% uważa, że mimo okoliczności, dobrze sobie radzi w Polsce. Zatem, jako gospodarze przyjmujący uchodźców, Polacy zdali egzamin. Jednocześnie nasza pomoc nie wywołała efektu „wyuczonej bezradności”. Przybysze z Ukrainy potrafią radzić sobie z trudnościami.
 • Osoby, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 24.02 starają się podejmować pracę, aby móc się utrzymać i zachować samodzielność, 61% z nich pracuje w Polsce. Wypłaty pomocowe były dla wielu znaczącym zastrzykiem, jednak 36% przyjezdnych sięga po oszczędności sprzed wojny.
 • Tęsknota za opuszczonym krajem przejawia się między innymi w opiniach o kuchni. 56% Ukrainek i Ukraińców przybyłych do Polski odczuwa brak niektórych potraw i produktów z ich ojczyzny. Jednocześnie przybysze z Ukrainy są ciekawi naszych zwyczajów i starają się je poznać, 53% lubi próbować w Polsce dań, których wcześniej nie znali.
 • Ukrainki i Ukraińcy przybyli do Polski dość szybko zaczęli się organizować. 61% jest w grupie on-line gdzie osoby z Ukrainy wymieniają się opiniami, jak sobie radzić w Polsce. Jednak 58% nie radzi sobie dobrze z alfabetem łacińskim.

O raporcie „Portret Ukrainek i Ukraińców w Polsce

Badanie ilościowe zrealizowane w czerwcu i lipcu 2022 metodą Computer Assisted Self-Interviewing (CASI), na ogólnopolskiej próbie miejskiej osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022. N=500. 

Kontakt

Kuba Antoszewski, PR Manager, Kantar Polska

kuba.antoszewski@kantar.com

Katarzyna Chmura, Strategy Business Director, Kantar Polska

katarzyna.chmura@kantar.com

O firmie Kantar

Kantar to wiodąca na świecie firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych marketingowych. Posiadamy dogłębną, unikatową na rynku, dobrze ugruntowaną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, czują i działają – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnie na ponad 90 rynkach. Łączymy pogłębioną wiedzę ekspercką naszych pracowników z zasobami danych i benchmarków oraz autorskimi innowacyjnymi narzędziami analitycznymi i technologicznymi. Dzięki temu pomagamy naszym klientom lepiej rozumieć ludzi i osiągać zrównoważony wzrost.

Sebastian Nowak

7 milionów Polaków sięgnie po pomoc psychologa w związku z wojną na Ukrainie. [RAPORT]

Wojna na Ukrainie niewątpliwie wzbudza wiele obaw, 1/3 Polaków boi się zbrojnego ataku na Polskę, natomiast ponad 18% deklaruje, że w przeciągu ostatniego pół roku odczuli potrzebę konsultacji u psychologa lub sięgnęli po jego pomoc. Ma to związek z nasilającym się lękiem - dowiadujemy się z raportu pt. Czego Polacy boją się najbardziej, w obliczu konfliktu na Ukrainie, przygotowanego przez Procontent Communication.

 

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami kryzysu gospodarczego w Europie Wschodniej. Odczuwamy go na wielu płaszczyznach. Ponad połowa badanych (56%) boi się wzrostu cen żywności, a blisko 350 zapytanych osób (39%) twierdzi, że ich największe obawy na ten rok dotyczą inflacji oraz malejącej siły nabywczej. Konsekwencje ataku zbrojnego na Ukrainę mają realny wpływ na codzienne życie Polaków. W rezultacie, lęk odczuwany w obliczu wojny, zaczyna mieć charakter długoterminowy. Przy utrzymującym się stanie niepokoju, potrzebna staje się pomoc specjalisty. Sięgnie po nią nawet 7 milionów Polaków.

Kryzys gospodarczy. Wielowymiarowe zagrożenie?

Polacy wskazali również na najbardziej zagrożone sektory gospodarcze. 57% badanych uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na wzrost cen paliw, a zatem największy kryzys przewidują dla gałęzi transportu. Decyzje o odcięciu się od dostaw rosyjskich surowców, wywołały poważne konsekwencje dla przemysłu energetycznego. Na jego znaczne zagrożenie wskazuje co druga pytana osoba. Wśród najbardziej narażonych na kryzys znalazły się również sektor finansowy oraz opieki zdrowotnej. W konsekwencji, problem dotyka każdej możliwej sfery życia Polaków. Liczba osób, które zdecydowały się sięgnąć po specjalistyczną pomoc nie stanowi zatem zaskoczenia.

 

Niepokój wśród pracowników obszarów gospodarczych 

Według danych ostatecznych GUS na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 16 mln osób, czyli 40% Polaków. W dużej mierze to pracownicy zagrożonych sektorów, którzy są szczególnie narażeni na stres związany z postępującym kryzysem. Sprawą priorytetową powinno być zatem dbanie o to, by lęk nie stanowił dla nich przeszkody w codziennej pracy. Mimo to, według raportu, wciąż 1/3 pracodawców nie podjęła żadnych kroków by przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z konfliktu.

W obliczu trudnych dla wielu branż okoliczności, świetnie sprawdzą się działania Employer Brandingowe i CSR. Pracodawcy powinni rozpocząć dialog ze swoimi pracownikami, który buduje świadomość problemu i pozytywne relacje. Wdrożenie nowych rozwiązań do organizacji, mogłoby znacznie polepszyć samopoczucie pracujących Polaków, a to z kolei przełożyłoby się na efektywność ich pracy. Badania pokazują, że ludzie nie są obojętni wobec trwającej wojny na Ukrainie i nie należy zostawiać tego problemu bez reakcji. Dlatego tak istotna staje się komunikacja w kontekście sfery psychicznej pracowników. Pracodawcy powinni wykazać zrozumienie, iż długotrwały stres faktycznie dotyczy pracujących Polaków i może wpływać na ich funkcjonowanie również w życiu zawodowym. Warto rozważyć zagwarantowanie zatrudnionym w zagrożonych sektorach gospodarczych pracownikom pomocy w postaci psychologa. Specjalistyczna konsultacja może okazać się bowiem niezbędna, w przypadku nieustannie nasilającego się lęku podkreśla Iwona Kubicz z Procontent Communication

 

Podsumowanie Raportu. 

Celem raportu pt. „Czego Polacy boją się najbardziej, w obliczu konfliktu na Ukrainie” jest nie tylko ukazanie obaw ludzi, ale też nastroju społecznego wobec zachodzących zmian w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie.  Badanie powstało na reprezentatywnej próbie 832 dorosłych Polaków.

 

źródło: Procontent Communication

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Meta pomoże przedsiębiorcom z Ukrainy

Program Odnowy Gospodarczej Ukrainy, który zapowiedział w maju prezes ds. globalnych Meta Nick Clegg, obejmuje inwestycję w wysokości 1,5 mln dolarów w celu wypracowania rozwiązań i narzędzi wspierających małe i średnie firmy na Ukrainie.

 

W ramach programu Odnowy Gospodarczej Ukrainy, Meta uruchamia dziś specjalny hub szkoleniowy, który oferuje różnorodne zasoby edukacyjne, w tym kursy Blueprint w języku ukraińskim oraz platformę szkoleniową Meta Boost. Firma przedstawia i promuje również kilka inspirujących historii lokalnych SMB.

Ukraińscy przedsiębiorcy udowadniają, że nawet wojna nie jest w stanie złamać ich chęci ciągłego rozwoju. Właściciele firm nie ustają w poszukiwaniu sposobów na utrzymanie się na powierzchni w tak trudnych warunkach. W Meta jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich poświęcenia – aby wyrazić nasze wsparcie uruchamiamy program Odnowy Gospodarczej Ukrainy. Przedsiębiorcy otrzymają wiele zasobów edukacyjnych, wskazówek i przydatnych porad, jak skutecznie prowadzić swój biznes w cyfrowym świecie – wszystko w języku ukraińskim. W naszym hubie edukacyjnym zawarliśmy najbardziej istotne materiały, więc każdy może odkryć coś przydatnego dla siebie. Ukraińscy przedsiębiorcy to ludzie, którzy inspirują każdego z nas, więc naprawdę mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie będziemy mogli podnieść ich na duchu i pomóc im osiągnąć wielkie szczyty.

Kateryna Kruk, regional public policy manager w Meta na Europę Środkowo-Wschodnią

W nowym hubie edukacyjnym można znaleźć szeroki wybór darmowych szkoleń i warsztatów oraz różne zasoby edukacyjne, takie jak:

 • Meta Blueprint – globalny program edukacyjny, który pozwala uczestnikom na poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i mediów społecznościowych.
 • Meta Boost platform – zawiera liczne warsztaty online na temat tego, jak skutecznie kreować wizerunek firmy, zwiększać świadomość marki, utrzymywać kontakt z klientami oraz tworzyć atrakcyjne i angażujące treści.
 • Inspirujące historie ukraińskich przedsiębiorstw i ich właścicieli.
 • Niezbędne informacje o lokalnych programach partnerskich.
 • Prosty w obsłusze czatbot w aplikacji WhatsApp, który ułatwi korzystanie z platformy i sprawi, że proces nauki będzie jeszcze bardziej efektywny.


źródło: Meta

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Co drugi uchodźca znalazł pracę. Firmy chcą ich zatrudniać, bo są pracowici i szybko się adaptują

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że od wybuchu wojny pracę w Polsce znalazło 339 tys. uchodźców. Wskaźnik zatrudnienia wynosi w tej grupie ponad 50 proc. i cały czas powinien rosnąć. Pracodawcy chętnie zatrudniają Ukraińców, bo w zdecydowanej większości mają do nich pozytywny lub neutralny stosunek. Tylko 12 proc. firm wskazuje na negatywne nastawienie do pracowników ze Wschodu. Pracodawcy cenią w Ukraińcach zwłaszcza pracowitość (54 proc.), szybką adaptację (39 proc.) i sprawną naukę języka (32 proc.) – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Pracy w Polsce nie brakuje. Z danych GUS wynika, że na koniec marca br. liczba wakatów przekroczyła 158 tys. i była niemal o połowę wyższa niż rok wcześniej. Co prawda, pojawiają się pierwsze analizy wskazujące na spadającą liczbę ofert pracy, ale nadal jest ich niemal 300 tys. To oznacza, że tylu pracowników nasz rynek pracy mógłby wchłonąć już teraz. Stąd chcący podjąć u nas zatrudnienie uchodźcy nie mają z tym problemu. Znajdują pracę m.in. w gastronomii, hotelarstwie czy sektorze magazynowym. Pracodawcy chętnie po nich sięgają, bo chcą pomóc naszym sąsiadom, ale też Ukraińcy pracują u nas już wiele lat, że firmy doskonale znają ich wartość jako pracowników.

Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service S.A.

Od 24 lutego br. pracę w Polsce znalazło 339 tys. uchodźców – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do 19 lipca br. 647,8 tys. osób w wieku produkcyjnym, czyli 18-65 lat, zdobyło numer PESEL. To oznacza, że wskaźnik zatrudnienia osiągnął wartość 52 proc. Zatem co drugi uchodźca przebywający w Polsce i mający możliwość podjęcia zatrudnienia, pracuje.

O Ukraińcach myślimy dobrze

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co trzeci pracodawca zapytany o stosunek do pracowników z Ukrainy, jest nastawiony pozytywnie. Im większa firma tym lepsze zdanie o kadrze ze Wschodu. Aż 17 proc. respondentów z największych organizacji wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne nastawienie do Ukraińców, w średnich firmach wynik był na poziomie 9 proc., a w małych 8 proc. Jeżeli skorelujemy te dane z deklaracjami dotyczącymi zatrudnienia pracowników ze Wschodu przed wojną, okaże się, że im większe doświadczenie w pracy z Ukraińcami, tym lepsze nastawienie. Przed wojną co trzecia firma deklarowała, że ma w swojej załodze kadrę ze Wschodu. Najwięcej pracowników z Ukrainy zatrudniały duże przedsiębiorstwa (47 proc.). W przypadku średnich była to co trzecia organizacja, a w małych 22 proc.

37 proc. firm wskazuje, że ma neutralne nastawienie do pracowników z Ukrainy, a zaledwie 12 proc. przyznaje się do negatywnego stosunku.

Pracowitość w cenie

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazali w pierwszej kolejności na pracowitość (54 proc.), szybką adaptację (39 proc.) oraz sprawną naukę języka (32 proc.). Ten ostatni punkt jest kluczowy z punktu widzenia wdrażania uchodźców do pracy, gdyż większość z nich, ze względu na charakter ich migracji, nie mówi w języku polskim. Pracodawcy wiedzą jednak, że szybko można sobie z tym problemem poradzić. Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za skromność, a 18 proc. za ich doświadczenie. Lojalność kadry ze Wschodu docenia 15 proc. firm, 14 proc. wiedzę, a 12 proc. tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 7 proc. pracodawców wskazało, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy.

Sentyment do zatrudnienia Ukraińców to konsekwencja wielu lat ciężkiej pracy, którą kadra ze Wschodu udowadniała, że potrafi dobrze pracować w Polsce. Dlatego teraz nie dziwi to, że chętni uchodźcy tak łatwo znajdują u nas pracę. Pamiętam jak na samym początku wybuchu wojny apelowaliśmy o oferowanie miejsc pracy kobietom i odzew był niesamowity. Teraz widać to w statystykach i wysokim wskaźniku zatrudnienia. Natomiast w firmach, z którymi pracujemy proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn wyglądają teraz tak, że na 6 kobiet pracuje 4 mężczyzn, a wcześniej ok. 55 proc. stanowili mężczyźni a 45 proc. kobiety.

Krzysztof Inglot, Personnel Service


źródło: Personnel Service

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Władze rosyjskie blokują Brainly

Twórcy Brainly poinformowali, że Rosja zablokowała obywatelom dostęp do portalu Znanija (portal Brainly dla uczniów z Ukrainy, Rosji oraz Kazachstanu).

Na początku tego tygodnia Brainly otrzymało od Roskomnadzoru (Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Komunikacji, Informatyki i Środków Masowych) żądanie usunięcia treści związanych z wojną w Ukrainie z Bazy Wiedzy na platformie Znanija — regionalnej platformy Brainly, z której korzysta ponad 45 milionów użytkowników w całej Ukrainie, Rosji, Białorusi i Kazachstanie.

Jak informują twórcy: żądanie oczywiście nie zostało spełnione. Usunięcie takich treści z naszej Bazy Wiedzy byłoby sprzeczne z misją platformy i naruszyłoby zaufanie użytkowników, którzy polegają na platformie, jako źródle sprawdzonych informacji i materiałów do nauki.

Po inwazji Rosji na Ukrainę zwiększono widoczność odpowiedzi związanych z tą wojną na platformie, zapewniając lepszy dostęp do nieocenzurowanych informacji o konflikcie, jego kontekście historycznym i trwającej reakcji międzynarodowej. Ponadto, od początku marca Brainly wyłączyło wszystkie reklamy i płatności na Znanija.

Dziś dostęp do Znanija z terytorium Rosji został zablokowany przez Roskomnadzor.

Dziesiątki milionów użytkowników Znanija zobaczyło wiadomość odsyłającą do odpowiedzi na pytanie o wojnę w Ukrainie, a prawie milion tę odpowiedź przeczytało. Zespół Znanija nadal zapewni użytkownikom ukraińsko- i rosyjskojęzycznym dostęp do platformy, z miejsc, z których będzie to możliwe.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Youtube wciąż walczy z dezinformacją

Youtube, pomimo że dalej działa w Rosji wciąż walczy z falą dezinformacji. Według danych platforma usunęła już 70 tys. filmów i 9 tys. kanałów ukazujące w pozytywnym świetle inwazję rosyjską.

 

W zeszłym tygodniu ministerstwo cyfryzacji w Rosji ogłosiło, że platforma nie zostanie stale zamknięta. Mimo to strona już nie pozwala na reklamowanie się na terenach agresora ze wschodu, a także zablokowała możliwość dodawania filmów rosyjskim stacjom propagandowym. Wciąż pomimo podjętych działań, na Youtube dalej trafiają filmy ukazujące błędne informacje nt. inwazji.

Według dyrektora ds. produktu — Neala Mohana serwis ma politykę usuwania treści błędnie ukazujące wydarzenia związane z przemocą (tj. Holokaust). Do tego typu wydarzeń ma zostać podpięta obecna agresja Rosji na terenie Ukrainy.

Pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym obowiązkiem jest upewnienie się, że ludzie, którzy szukają informacji o tym wydarzeniu, mogą uzyskać dokładne, wysokiej jakości, wiarygodne informacje na YouTube. Konsumpcja autorytatywnych kanałów na naszej platformie znacznie wzrosła, oczywiście w Ukrainie, ale także w krajach otaczających Ukrainę, w Polsce, a także w samej Rosji.

Neal Moha, Dyrektor ds. produktu Youtube dla The Guardian

Obecnie usunięto już 70 tys. filmów, a 9 tys. kanałów zostało permanentnie zablokowanych. Przeciwko Rosji wystąpiły już wcześniej popularne portale. Użytkownicy mają ograniczony dostęp do Twittera, a aplikacje Meta (Facebook, Instagram) zostały kompletnie wyłączone.

 

Adam Daniluk

Polish-Ukrainian Startup Bridge rusza z nową inicjatywą dla startupów z Ukrainy

Polish-Ukrainian Startup Bridge otworzył nabór startupów do nowej inicjatywy pt. “PUSB for #techfugees”. Ukraińskie projekty zainteresowane tymczasową relokacją do Polski mogą otrzymać m.in. pomoc finansową, dostęp do przestrzeni coworkingowej w Warszawie czy też wsparcie w znalezieniu potencjalnych inwestorów. Do udziału zapraszają przedsiębiorców na wczesnych etapach rozwoju (pre-seed lub seed), dla których dostęp do polskiego rynku może być kluczową szansą na rozwój w obliczu wojny. Rekrutacja trwa do 6 czerwca 2022 pod linkiem. Uczestnictwo w inicjatywie jest bezpłatne.

Celem Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) jest identyfikacja najlepszych pomysłów biznesowych, a następnie ich akceleracja w trakcie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z Polski. Dodatkowo młodym przedsiębiorcom zza wschodniej granicy projekt ułatwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami funduszy Venture Capital. Projekt prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej finansowany jest z programu Polska pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność w czasie wojny

Dla nas, jak dla wielu, wojna w Ukrainie stała się poważnym wyzwaniem, które doprowadziło do zmian w działalności PUSB. Od pierwszych dni zaczęliśmy otrzymywać prośby o pomoc od startupów, które były już zaangażowane w nasz projekt lub dopiero planowały dołączyć do nas w tym roku. To pozwoliło nam dokładnie zrozumieć, czego oni potrzebują i jakiego wsparcia możemy im udzielić. Wtedy zrodził się pomysł na realizację PUSB for #techfugees. Mamy nadzieję, że udział w inicjatywie pomoże ukraińskim założycielom stanąć na nogi i wesprzeć swój kraj w odbudowie już w niedługiej przyszłości.

Łukasz Wawak, kierownik projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge

Nowa inicjatywa projektu – PUSB for #techfugees – skupia się na startupach we wczesnych fazach rozwoju (na tzw. etapie pre-seed i seed), które chcą i mają możliwość tymczasowej relokacji z Ukrainy do Polski lub już to zrobiły. Wśród wszystkich chętnych w czerwcu organizatorzy wybiorą 15 zespołów. Przy ocenie zgłoszeń największą uwagę zwracać będą na wpływ na odbudowę Ukrainy, skalowalność biznesu oraz potencjał do rozwoju na rynku polskim.

Wybrani uczestnicy otrzymają między innymi pomoc finansową w wysokości do 10 000 zł na usługi mentoringowe, zakup towarów i usług potrzebnych do kontynuowania ich działalności. Dodatkowo założyciele będą mieli dostęp do przestrzeni coworkingowej w Warszawie, pomoc w rejestracji firmy w Polsce, możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży startupowej i nie tylko. Pod koniec 2022 roku odbędzie się Demo Day – wydarzenie, podczas którego startupy z Ukrainy zaprezentują swoje pomysły przed gronem polskich inwestorom i innowatorów.

Rekrutacja do projektu trwa do 6 czerwca 2022 r. i odbywa się przez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem.
Więcej o Polish-Ukrainian Startup Bridge: www.startupbridge.eu.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

EKSPERCI: Ekosystem Startupów w Ukrainie | Śniadanie kreatywnych 4

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu eksperci, przygotowane w ramach 12 edycji 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie. Tym razem nasze spotkanie będzie poświęcone współpracy między startupami w Ukrainie i w Polsce. Jak dla obopólnej korzyści wykorzystać fakt, że mamy teraz w Polsce tak wielu przedstawicieli kreatywnych biznesów i startupów z Ukrainy?

Przedstawimy ekosystem startupów u naszych wschodnich sąsiadów oraz ich osiągnięcia, nie tylko u siebie w kraju, ale również na najbardziej dynamicznych rynkach rozwoju innowacji.

Dramatyczne wydarzenia spowodowały, że obecnie w Polsce znajduje się większa niż zwykle liczba przedstawicieli biznesu oraz startupów z Ukrainy. Celem naszego spotkania będzie również zaprezentowanie aktywności, szczególnie młodych przedsiębiorców, w ich trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji, które współpracują z ukraińskim ekosystem startupów. Specjalnym gościem będzie Victoria Umanska, założycielka Team Ukrainie Love oraz Fundacji Mama Wdoma. Victoria poznała dobrze rynek startowy po obu stronach naszej granicy oraz w innych krajach.

Wśród licznych zaproszonych gości pojawią się przedstawiciele polskich organizacji wspomagających rozwój innowacji i startupów w Polsce, a obecnie wspierających akcje pomocowe dla naszych przyjaciół w Ukrainie. Uczestnicy panelu dyskusyjnego to m.in.:

 • Michał Kramarz – Head of Google for Sturtups, CEE oraz Tomasz Snażyk – Chief Executive Officer at Startup Poland.
 • Rafał Kupidura, CEO IF Nation Group, który wraz z Pracodawcy RP i Corporate Connections Polska uruchomił falę pomocy finansowej i rzeczowej od polskich przedsiębiorców dla Ukrainy na kwotę ponad 200 mln złotych.
 • Irene Tchaikovska – Startup Support Specialist at Polish-Ukrainian Startup Bridge i Mykhailo Khaletskyi – Startup Mentor at Polish-Ukrainian Startup Bridge.
 • Agata Stafiej-Bartosik – Country Co-Director Poland, Interim Country Director Nordics w: Ashoka

Wydarzenie rozpocznie się jutro o godzinie 9:00 i będzie miało miejsce w lokalu Food Town w Fabryce Norblina.

Zapraszamy do zapisania się na wydarzenie pod tym linkiem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Havas prezentuje badanie o stosunkach Polaków do Ukraińców w Polsce

Badacze Havas Intelligence, jednostki Havas Media Group, wyspecjalizowanej w tworzeniu angażujących strategii mediowych, przeprowadzili badanie, którego pierwotnym celem było przyjrzenie się stosunkowi Polaków do Ukraińców pracujących w Polsce. Wobec agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, badanie zostało poszerzone o blok pytań dotyczących bieżących wydarzeń.

W styczniu pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy miało 71% badanych Polaków, z czego 41% deklarowało sympatię do nich. Wybuch wojny spowodował wzrost pozytywnych uczuć w stosunku do pracujących w Polsce Ukraińców. W pierwszych dniach inwazji Rosji 79% Polaków miało do nich pozytywny stosunek a 52% określało swoje uczucia jako sympatię. Wraz z opadnięciem emocji w kolejnych tygodniach wojny, entuzjazm Polaków nadal utrzymuje się na wysokim poziomie jednak spadł nieznacznie w porównaniu z lutym. 77% Polaków deklaruje pozytywne odczucia wobec Ukraińskich pracowników, 47% czuje wobec nich sympatię.

Stosunek do Ukraińców został zmierzony również z pomocą skali dystansu społecznego – respondentów byli pytani o to, jakiego typu relacje z mieszkańcami Ukrainy zgodziliby się utrzymywać. Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że zgodziłoby się, aby Ukraińcy znaleźli się w kręgu ich znajomych – w styczniu zgodziłoby się na to 89% badanych, w lutym 90% w marcu – 92%. Wzrosła także nasza akceptacja dla Ukraińców w naszym miejscu pracy – w styczniu 85% badanych zgodziłoby się, aby osoba z Ukrainy była ich współpracownikiem, w marcu było to już 88%. W styczniu 63% badanych Polaków zadeklarowało, że Ukrainiec/Ukrainka mogli by być ich partnerem/ką życiową. W marcu było to już 67% respondentów.

Stosunek do wojny i uchodźców

Polacy nadal odczuwają ogromny niepokój w związku z obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą. W lutym odczuwało go 81% badanych, w marcu 78%. Nieznacznie zmniejszyły się nasze obawy dotyczące rozprzestrzenienia się wojny na inne kraje – zaraz po wejściu wojsk rosyjskich takie obawy wyrażało 79% badanych, obecnie 74%.

Trzy czwarte Polaków uważa, że powinniśmy wspierać Ukrainę i Ukraińców tak, jak to tylko możliwe, niemal tyle samo (74%) uważa, że Polska powinna przyjąć i wspierać uchodźców. Aż 83% badanych deklaruje pozytywny stosunek do uchodźców z Ukrainy, a niemal jedna czwarta Polaków (23%) określiła swoją sympatię wybierając na skali maksymalną liczbę punktów 10. Najbardziej pozytywne emocje wobec uchodźców żywią kobiety i osoby po 55 roku życia.

Jedna trzecia Polaków deklaruje, że zupełnie nie ma możliwości zaangażowania się w pomoc uchodźcom. Pozostali wśród rozmaitych form pomocy najczęściej wybierają wpłaty na zbiórki (42%) lub dzielenie się posiadanymi przez siebie rzeczami takimi jak ubrania, śpiwory itp. (26%). 17% badanych samodzielnie kupuje lub przygotowuje produkty potrzebne uchodźcom, a 12% aktywne działa w social mediach udostępniając informacje dotyczące zbiórek/transportu darów itp.

Najbardziej zaangażowane w pomoc są kobiety, jedynie 28% z nich deklaruje, że nie ma możliwości wsparcia uchodźców (wśród mężczyzn jest to aż o 10pp więcej). Wyższy odsetek angażujących się w pomoc widoczny jest także wśród Polaków z wyższym wykształceniem (jedynie 27% nie ma możliwości pomocy uchodźcom, wśród osób o wykształceniu podstawowym jest to 39% badanych).

Poszukiwanie informacji o wojnie

Trzy czwarte Polaków deklaruje, że w związku z wojną toczącą się w Ukrainie częściej poszukuje treści informacyjnych, pozwalających im być na bieżąco z obecnymi wydarzeniami. Częściej poszukują ich mężczyźni – wybiera je 78% z nich, wśród kobiet robi to 71%. Niewielki odsetek poszukujących informacji o bieżących wydarzeniach w porównaniu z ogółem populacji widoczny jest wśród młodych Polaków. Wśród osób przed 24 rokiem życia tylko 62% szuka treści informacyjnych – 38% częściej poszukuje treści rozrywkowych pozwalających na chwilę oderwać myśli od obecnej sytuacji.

Aż 90% Polaków pozyskuje najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie z rozmów z rodziną i znajomymi. Ponad jedna czwarta badanych (27%) wymienia się nimi z najbliższymi kilka razy dziennie. Jednak najczęściej w ciągu dnia sprawdzamy internetowe portale informacyjne – kilka razy dziennie zagląda do nich 39% Polaków. Wiadomości w kanałach telewizyjnych kilka razy dziennie sprawdza 34% respondentów a aż 6% z nich robi to kilka razy w ciągu godziny.

W poszukiwaniu informacji najrzadziej sięgamy po Twittera – jedynie 44% Polaków korzysta z tego źródła i zagląda tam raczej sporadycznie – 18% robi to rzadziej niż raz na kilka dni. Warto zauważyć, że aż jedna trzecia osób korzystających z tego źródła nie robiła tego przed inwazją Rosji na Ukrainę. Szukając informacji o wojnie w Ukrainie Polacy sięgają średnio po 8 źródeł informacji.

DZIAŁANIA MAREK
Znacząca większość Polaków – aż 87% słyszało o bojkotach marek wynikających z ich postawy wobec wojny na Ukrainie. Jednak ponad połowa badanych (57%) przyznaje, że sama nie brała udziału w tego typu akcjach. 16% deklaruje, że zrezygnowało z zaplanowanych już zakupów bojkotowanych marek a jedna piąta wskazuje, że nie będzie rozważać takich zakupów w przyszłości.

Po raz pierwszy obserwujemy sytuację, w której blisko 90% respondentów słyszało o bojkocie marek, a aż 43% w jakiejś formie do tego bojkotu się przyłączyła. Do tej pory aktywności konsumenckie w tym obszarze, związane były najczęściej z kwestiami światopoglądowymi i funkcjonowały tylko w pewnych określonych segmentach społeczeństwa, nie miały zatem szansy rozlać się tak szeroko po całym kraju. Jednak napaść Rosji na Ukrainę to dla nas jako społeczeństwa sytuacja bez precedensu, dotyka nie tylko naszego poczucia bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wyobrażeń dotyczących świata, w którym żyjemy, ale także przekazywanych z pokolenia na pokolenie, obaw i traum, związanych z trudnymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Otwartość na bojkoty to tylko inna strona pomocy, której oddolnie udzielają Polacy i tak jak skala tej pomocy jest ogromna, tak poważne skutki mogą dosięgnąć marek z tzn. listy wstydu. Trudno będzie z zweryfikować realny wpływ na ich biznes, podejrzewam bowiem, że poszczególne firmy nie będą jasno nam tego komunikować, natomiast myślę, że przerobione kreacje reklamowe i straty wizerunkowe zostaną z tymi markami naprawdę na długo.

Anna Kuropatwa, Head of Strategy w Havas Media Group

Największy odsetek badanych deklaruje, że słyszał o działaniach pomocowych prowadzonych przez markę Biedronka (78%). Badani wskazywali także znajomość akcji prowadzonych przez marki Allegro (77%), Rossmann (73%) czy Lidl (73%).


źródło: Havas Media Group

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF