...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Ukraińscy poloniści stworzyli bezpłatną aplikację do nauki języka polskiego

eTutor Polski – to nazwa bezpłatnego kursu nauki języka polskiego dla Ukraińców, który właśnie miał swoją oficjalną premierę. Projekt tworzą ukraińscy poloniści – uchodźczyni z Irpienia Olga i mieszkający w okupowanym Chersoniu Andrei. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, zainicjowali stworzenie ogólnodostępnej aplikacji, która umożliwi naukę nieograniczonej liczbie osób w dowolnym miejscu i czasie.

Z informacji podanych przez Straż Graniczną wynika, że od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski z Ukrainy wjechało już ponad 2,86 milionów osób. Wiele z nich zostanie w Polsce na dłużej. Istnieje już mnóstwo inicjatyw, które mają na celu pomoc Ukraińcom w odnalezieniu się w nowym miejscu. Niewątpliwie barierą jest jednak język.

Po przyjeździe do Polski zauważyłam, jak wiele osób przybywających z Ukrainy ma problemy z odnalezieniem się tu na miejscu z powodu bariery językowej. Brak znajomości języka utrudnia im znalezienie mieszkania lub pracy, załatwienie najważniejszych spraw urzędowych czy komunikację w sytuacjach życia codziennego. Jednocześnie byłam w kontakcie z moimi uczniami, których uczyłam polskiego jeszcze w Ukrainie, a teraz przyjechali do Polski. Okazało się, że wszyscy całkiem sprawnie sobie tutaj radzą. Podkreślali, jak dużo w obecnej sytuacji dała im znajomość podstaw języka. Wtedy zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, żeby w ten sposób pomóc jak największej liczbie osób.

Olga Zyza, polonistka z Irpienia, jedna z inicjatorek projektu

W ten sposób powstał eTutor Polski, czyli kurs po ukraińsku, dzięki któremu Ukraińcy mogą uczyć się języka polskiego od podstaw. Potrzeby niewątpliwie są ogromne.

Kluczowe było to, by kurs ten był ogólnodostępny, aby jak największa liczba osób mogła z niego swobodnie korzystać oraz by zagadnienia dotyczyły codziennych sytuacji, z jakimi Ukraińcy spotykają się po przyjeździe do Polski.

Po pierwsze – aby zapewnić szerokie wsparcie, kurs musiał być dostępny online. Jedną z najważniejszych rzeczy po przekroczeniu granicy jest zakup polskiej karty SIM, aby zapewnić sobie dostępu do Internetu. Nasz kurs ma formę aplikacji mobilnej, więc mając telefon i Internet, można od razu rozpocząć naukę, a znajomość języka jest przecież potrzebna już pierwszego dnia. Po drugie – kurs musiał pozwalać na maksymalną swobodę. Osoby przyjeżdżające do Polski często przemieszczają się nawet przez kilka tygodni w poszukiwaniu mieszkania i pracy. Ciężko wtedy mówić o lekcjach w konkretnym miejscu i czasie. Na szczęście aplikacja mobilna daje tutaj 100% swobody. Po trzecie – cena. Im przystępniejsza – tym szerzej dotrzemy. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić naukę zupełnie za darmo.

Andrei Sharaburiak, polonista z Chersonia, współinicjator kursu

Oficjalnie kurs eTutor Polski wystartował 12 kwietnia. Dostęp do kursu jest możliwy poprzez aplikację mobilną na systemy Android dostępną w Google Play (nazwa aplikacji: eTutor – języki online; osoby korzystające z ukraińskojęzycznej wersji Google Play będą po pobraniu aplikacji miały dostęp do kursu) lub przez przeglądarkę poprzez stronę: https://ua.etutor.pl. Twórcy pracują już także nad dostosowaniem aplikacji do systemu iOS. Wsparcie technologiczne zapewnia platforma do nauki języków obcych eTutor.

Obecnie kurs składa się z kilkunastu lekcji, które umożliwiają błyskawiczne zapoznawanie się z podstawami języka polskiego. Tematyka obejmuje m.in. powitania i pożegnania, polski alfabet, mówienie o sobie i swoich potrzebach czy pytania o drogę. Kurs będzie regularnie rozbudowywany o kolejne tematy takie jak np. załatwianie podstawowych spraw urzędowych.

Jako eTutor widzimy ogromne zapotrzebowanie na taki kurs, więc cieszymy się, że możemy zapewnić Oldze i Andreiowi wsparcie technologiczne oraz nasz wieloletni know-how w tworzeniu kursów językowych online. Nauka z aplikacją polega na wykonywaniu krótkich, 10-minutowych lekcji, w trakcie których poznajemy i ćwiczymy nową partię materiału, a następnie na codziennym powtarzaniu poznanych słów i fraz z systemem inteligentnych powtórek. Kurs ma przygotowywać do realnych sytuacji komunikacyjnych, więc zapewniliśmy możliwość osłuchania się z językiem polskim dzięki dialogom i nagraniom zrealizowanym przez profesjonalną lektorkę i lektora. Do tego w kursie znajdą się praktyczne informacje, które pomogą gościom z Ukrainy odnaleźć się w polskich realiach. Jako cel postawiliśmy sobie dotarcie z tym kursem do 100 000 osób. Stworzyliśmy też hashtag w ramach akcji promocyjnej – #RazomNas100k.

Karol Kułaga, Marketing and Product Director w LangMedia

Twórcy aplikacji zachęcają do wspólnego pomagania i udostępniania informacji o bezpłatnym kursie polskiego, by mogło dowiedzieć się o nim jak najwięcej Ukraińców. Kampania
w mediach społecznościowych będzie promowana właśnie za pomocą hashtagu #RazomNas100k. Wkrótce na stronie kursu pojawi się licznik i wszyscy będą mogli w czasie rzeczywistym obserwować liczbę zarejestrowanych użytkowników.

100 000 użytkowników to podstawowy cel, ale twórcy aplikacji nie wprowadzają limitu osób, więc docelowo liczba ta może być jeszcze większa.

Więcej informacji na temat kursu eTutor Polski jest dostępnych na stronie.


źródło: eTutor

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Uchodźcy i uchodźczynie częścią IKEA Retail Polska 

Siła IKEA tkwi w różnorodności – każda osoba może znaleźć w IKEA miejsce do rozwoju swoich kompetencji i bycia sobą. Dlatego IKEA uruchomiła program stażowy, zatrudniając 10 osób z doświadczeniem uchodźczym w sklepie na Targówku. Celem programu jest pomoc w zdobywaniu umiejętności na rynku pracy. 

 

Kultura organizacyjna IKEA jest zbudowana na poczuciu wspólnoty i wartościach, w których na pierwszym miejscu stawiany jest człowiek. Strategia Różnorodności i Włączania wyznacza firmie kierunek działań, oparty na przekonaniu, że równe traktowanie jest prawem każdego człowieka, a równe szanse dla wszystkich jest podstawą tego, kim jesteśmy. IKEA w każdym obszarze swojej działalności dąży do tworzenia włączającego środowiska pracy, w którym każda osoba może czuć się sobą, jest mile widziana i akceptowana.

 

Dzięki zainicjowanemu przez IKEA programowi “Zwiększanie kompetencji zawodowych osób z doświadczeniem uchodźczym” (ang. “Refugee Skills for Employment”) Grupa Ingka na całym świecie odgrywa ważną rolę w zapewnianiu możliwości rozwoju osobom uchodźczym. Prowadzone przez IKEA działania mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska pracy, a także zapewnienie wszystkim pracownikom i pracowniczkom równych szans. Poprzez program, IKEA wspiera integrację oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowo rozwijając umiejętności językowe uchodźców i uchodźczyń. Przygotowania do programu w Polsce ruszyły już w 2019 roku i jest on jednym z elementów, który wpisuje się w szersze działania IKEA na rzecz różnorodności i włączania osób z doświadczeniem uchodźczym. Sklep na Targówku został pionierem projektu IKEA w Polsce.

 

IKEA jako pierwsza firma w Polsce systemowo podeszła do tematu włączania osób z doświadczeniem uchodźczym na rynku pracy. Program uruchomiono przy merytorycznym wsparciu Fundacji Ocalenie. W ramach przeprowadzonej rekrutacji w styczniu 2022 roku IKEA zatrudniła 10 osób w działach Logistyki, Kas, Relacji z Klientami oraz IKEA Food. Stażyści i stażystki dołączyli do organizacji z różnych stron świata: Iraku, Tadżykistanu, Białorusi, Pakistanu oraz Czeczenii. W kolejnej edycji programu, firma dąży do jeszcze większej różnorodności pod względem pochodzenia. W tym momencie planowane są działania włączające, skierowane do osób z Ukrainy, uciekających przed wojną.

 

Chcemy, aby IKEA była miejscem, w którym każda osoba może być sobą, czuć się swobodnie oraz bezpiecznie. Doceniamy całe bogactwo różnorodnych doświadczeń płynących z różnych kultur oraz unikalne talenty każdej osoby pracującej w IKEA. Realizacja programu stażowego dla osób z doświadczeniem uchodźczym jest elementem naszej 3-letniej Strategii Różnorodności i Włączania w IKEA Retail w Polsce. Nasze podejście obejmuje 5 wymiarów różnorodności: płeć, wiek, orientację seksualną, sprawność fizyczną i psychiczną oraz pochodzenie etniczne. Projekt “Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń” odpowiada na potrzeby włączania osób o różnej narodowości i pochodzeniu etnicznym. Cieszy nas różnorodność, jaką te osoby wnoszą w nasze zespoły i po ponad miesiącu trwania programu z radością możemy powiedzieć, że zarówno dla pracowników i pracowniczek IKEA, jak i stażystów i stażystek jest to bardzo wartościowe i pozytywne doświadczenie

Susanna Romantsova, Liderka ds.Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA

 

W ramach programu stażowego, uczestnicy i uczestniczki są zatrudnieni na umowie o pracę i korzystają z pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez IKEA. Biorą udział w kursie języka polskiego, a także otrzymują wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie. Po zakończeniu stażu osoby te będą mogły wziąć udział w otwartych rekrutacjach na zasadach ogólnych i kontynuować pracę w IKEA.

 

Osoby z doświadczeniem uchodźczym często nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia z uwagi na panujące stereotypy czy brak wcześniejszego doświadczenia w danym kraju, mimo że posiadają różne talenty, wiedzę, doświadczenie i motywację. Przeszkodą jest również niemożność pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie przez brak odpowiedniej znajomości języka lub długotrwałe procedury uznawania wykształcenia. Takie inicjatywy mają szansę udowodnić, że wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w rozwoju zawodowym przynosi realną wartość biznesowi oraz społeczeństwu, jak również lokalnej gospodarce. Programy takie jak te, stworzone przez IKEA, mogą mieć pozytywny wpływ, dzięki otwieraniu nowych ścieżek zatrudnienia oraz zmiany postrzegania osób i ich doświadczenia uchodźczego. Kornelia Trytko, koordynatorka projektu ze strony Fundacji Ocalenie

 

IKEA dzięki pracy swojego zespołu oraz Fundacji nad programem, zdobyła cenne doświadczenie, które obecnie jest nieocenionym wsparciem, aby w bardziej efektywny sposób angażować i włączać osoby z Ukrainy, które ze względu na wojnę będą poszukiwały zatrudnienia w Polsce. Działania, które zostały podjęte podczas przygotowywań do programu m.in szkolenia z włączania osób uchodźczych dla liderów i liderek czy organizacja kursu języka polskiego dla stażystów i stażystek z programu, ale także podejście IKEA oparte na otwartości i szerzeniu idei różnorodności sprawiają, że firma jest lepiej przygotowana na efektywne włączanie kolejnych osób z doświadczeniem uchodźczym do organizacji. Obecnie IKEA zatrudnia pierwsze osoby z Ukrainy, szukające schronienia przed wojną. Firma w sposób kompleksowy przygotowuje się do jeszcze szerszego zatrudniania osób z Ukrainy, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia z programu stażowego, jak również uwzględniając aktualną sytuację i potrzeby.


źródło: informacja prasowa IKEA

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

„Kosmiczne” sankcje na Rosję

luna-25

Agresja przeciw Ukrainie sprawia, że sankcje dotykają kolejnych obszarów polityki Rosji. Tym razem dosięgnęły one kosmosu, a agresor stracił możliwość korzystania z niezbędnych do badań narzędzi.

Decyzję o wykluczeniu Rosji z kosmicznych działań podjęła ESA (Europejska Agencja Kosmiczna). Oznacza to, że rosyjskie sondy kosmiczne nie będą mogły wykorzystywać już sprzętu powierzonego przez ESA służącego do eksploracji księżyca.

Rosjanie nie dostaną m.in. eksperymentalnej kamery do nawigacji, wiertła księżycowego i zestawu do analizy gruntu. Kamera pierwotnie miała być częścią sondy Łuna-25, której misja kosmiczna odbyłaby się latem. Zamiast tego trafi do amerykańskiego lądownika.

Informacja o konieczności oddania sprzętu została już przekazana agencji Roskosmos.

 

 

Adam Daniluk

Jak to jest po ukraińsku? Jak to jest po polsku?

Rozmówki polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie na cyfrowych nośnikach Out Of Home. Chodzi o to, by wspólnie przejść barierę językową i to w obie strony – z ukraińskiego na polski i z polskiego na ukraiński. Dlatego platforma komunikacyjna OOH Life wraz z firmami Out Of Home prezentuje na swoich nośnikach proste i przydatne wyrażenia w obu językach. Możemy ćwiczyć wymowę, a przy okazji zobaczyć jak nasze języki są do siebie podobne.

Na ekranach cyfrowych w dużych miastach Polski na ulicach, a także w przejściach podziemnych i centrach handlowych pojawiły się proste wyrażenia. którymi posługujemy się w codziennym życiu. W ten sposób każdy może zacząć rozmowę w miły sposób,

Wyrażenia i zapis fonetyczny opracowała profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Svitlana Romaniuk, ukrainistka, Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, a projekty graficzne pro bono stworzył Grzegorz Ścieszka. Są proste, komunikatywne i dzięki wyrazistej kolorystyce przyciągają uwagę.

Po kampanii prezentującej nasze wsparcie dla Ukrainy zastanawiałyśmy się wraz z szefowymi działów marketingu AMS, Jet Line i Warexpo nad kampanią, która byłaby przyjazna tym, którzy znaleźli u nas schronienie, ale jednocześnie była jakoś dla nich użyteczna. I tak narodził się pomysł rozmówek, który zresztą służy obu stronom, także tym z nas, którzy chcemy znać chociaż kilka zwrotów po ukraińsku. Będziemy dodawać z czasem nowe wyrażenia i w ten sposób kontynuować kampanię. Wiemy, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy czytają i rozumieją ukraiński, więc nauka polskiego na poziomie rozmówek jest przeznaczona także dla nich.

Katarzyna Ratajczyk, OOHlife.org

Kampanię stworzyły i przeznaczyły na nią nośniki firmy: AMS, Jet Line i Warexpo, natomiast do udziału zaproszono też innych graczy na rynku Out Of Home, które mamy nadzieję, będą kolejno dołączać. kampania jest koordynowana przez platformę komunikacyjną branży: OOH Life.

“Rozmówki” zobaczymy w największych polskich aglomeracjach:

  • Trójmiasto (Gdynia)
  • Kraków
  • Łódź
  • Poznań
  • Szczecin
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Katowice + GOP

Naszą granicę przekroczyło już ponad 2,5 mln osób uciekających przed wojną. Duża część Ukraińców jedzie dalej, ale większość zostaje (szacuje się, że to 1,5 mln). W samej Warszawie, wg tego co mówi Prezydent Rafał Trzaskowski, jest ich około 300 tysięcy.


źródło: OOH Life

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zatraceni w pomaganiu? Jak organizacje radzą sobie z sytuacją wojny w Ukrainie – wnioski z badania

Konflikt zbrojny w Ukrainie postawił wiele firm w obliczu wyzwań, na które nie były przygotowane. W wielu przypadkach posiadane strategie działania, procedury, dobre praktyki nie sprawdziły się, a zarządzający stąpali po nieznanym gruncie, dodatkowo pod silną presją czasu i emocji. Wojna dotknęła praktycznie wszystkich aspektów biznesu, a wśród nich obszar zarządzania różnorodnością (Diversity & Inclusion, D&I) okazuje się wyjątkowo ważny dla utrzymania biznesu i zarządzania ludźmi w obliczu kryzysu. Diversity Hub od pierwszego dnia wojny monitoruje sytuację przedsiębiorstw, analizując aktualne problemy i potrzeby związane z wymiarem D&I w tym szczególnie trudnym czasie. Do dziś w badaniu wzięło udział ponad 100 korporacji, a wnioski zawarte zostały w raporcie „Wyzwania D&I w obliczu wojny w Ukrainie”. Przedstawiamy najważniejsze z nich. 

 

Zryw serca

Od pierwszego dnia po wybuchu wojny niemal wszyscy rzuciliśmy się na pomoc. Nasze działania (zarówno osób indywidualnych, jaki te podejmowane przez firmy) miały w zdecydowanej większości charakter spontaniczny, akcyjny i związany ciężką pracą i emocjonalnym zaangażowaniem bardzo dużej ilości osób. Wiele firm zmobilizowało się, działało na pierwszym froncie wsparcia zabezpieczając – szczególnie w pierwszych tygodniach – najbardziej podstawowe potrzeby osób uchodźczych.
Na naszych oczach dokonywały się rzeczy niemożliwe.

Jakkolwiek należy docenić działania wypływające prosto z naszych serc, wielokrotnie zabrakło w nich koordynacji. Badani podkreślali chaos, brak planu i panikę, w tym również na szczeblu kierowniczym. Już wtedy spodziewano się, że o wsparciu należało myśleć w kategoriach maratonu, nie sprintu. Dziś z perspektywy miesiąca widzimy wyraźnie, że jest potrzeba długofalowych planów, koordynacji działań o dłuższym horyzoncie czasowym, profesjonalizowania struktur dedykowanych do działań pomocowych oraz zbudowania systemu wspierania osób pomagających.

Czego nauczył nas COVID?

Wojna w Ukrainie jest kryzysem, którego nikt się nie spodziewał, a jej rozmiarów nawet nie mieliśmy prawa przewidzieć. Jednak to nie pierwszy kryzys na niewyobrażalną skalę. Wcześniejszym sprawdzianem dla biznesu była pandemia COVID-19, która wywróciła wiele biznesów do góry nogami. Po krótkotrwałym szoku, wiele firm zdołało zbudować rozwiązania kryzysowe zabezpieczające biznes i wspierające pracowników w łatwiejszym przejściu przez ten trudny czas. To w czasie COVID powstawały lub profesjonalizowały się sztaby kryzysowe, które nauczyły się sprawnie działać, szkolono menedżerów, wdrażano elastyczne procedury i rozwiązania zabezpieczające przed ryzykiem nagłych i długotrwałych absencji, pracy zdalnej, rozwiązania hybrydowe itp. Wiele z tych lekcji i rozwiązań jesteśmy w stanie dziś wykorzystać. Warto wzmocnić kompetencyjnie sztaby kryzysowe oraz przeprowadzić przegląd istniejących rozwiązań i procedur kryzysowych i zastanowić się, które z nich są aplikowalne wprost, a które wystarczy doszlifować do dzisiejszych potrzeb organizacji. COVID nauczył nas również dbania o kondycję psychiczną osób zatrudnionych. Nigdy wcześniej mental health nie był tak istotny. Wojna jest jednym z najważniejszych stresorów i odbije się na zdrowiu psychicznym nas wszystkich. Warto zadbać o zabezpieczenie dostępu do właściwej i odpowiedzialnej opieki psychologicznej dla wszystkich zatrudnionych.

Zadbać o biznes

Doing business as usual – to hasło jak mantra przewijało się na każdym naszym spotkaniu. Wiele niepokoju budził dylemat: zatrzymać się i pomagać czy iść do przodu z biznesem? Szczególnie dotkliwy z perspektywy osób odpowiedzialnych za utrzymanie biznesu. Dylemat ten dotyczy także obszaru różnorodności i włączenia (Diversity & Inclusion), który w obliczu oczywistych ryzyk biznesowych może zostać odsunięty na bok jako mniej istotny bądź też ukierunkowany tylko lub w zdecydowanym zakresie na wsparcie ofiar wojny. Warto mieć na uwadze, że w sytuacjach kryzysów umiejętne zarządzanie D&I pomaga niwelować ich negatywne skutki, wspierać zespoły, utrzymywać motywację i mobilizację ludzi. Kultura D&I przekłada się na elastyczność firm, dzięki czemu łatwiej im przetrwać trudności. Trzeba tez pamiętać, że mimo wojny, nadal istotne są potrzeby grup defaworyzowanych. One nie zniknęły, a mogą być nawet w trudniejszym położeniu. Porzucenie, odłożenie działań D&I
w dłuższej perspektywie będzie blokować otwarcie się firm na różnorodność, a więc nie będzie też służyć pomocy osobom poszkodowanym w wojnie.

Pod wspólnym dachem

Wielu z naszych pracownic i pracowników przyjęło ukraińskie rodziny pod swój dach. Rodziny, które dźwigają traumę rozerwanych więzi, pozostawionych domów, ukochanych osób i całego dotychczasowego życia. Do tego dochodzi lęk i bezradność potęgowana przez utratę wpływu. To musi odcisnąć piętno na gospodarzach, a pamiętajmy – w większości nie jesteśmy gotowi na zderzenie z traumą wojny i współuczestniczenie w cierpieniu. Podobnie, nie umiemy profesjonalnie udzielać wsparcia psychologicznego, przy czym sami go w takich wypadkach potrzebujemy. Dziś z perspektywy miesiąca możemy już też powiedzieć, że w większości nie spodziewaliśmy się, że ten okres gościny i opieki tak się wydłuży. Jaki ma to związek z pracodawcą? Zaangażowanie w pomaganie i emocje, które ono wywołuje, przekładają się na ogólną kondycję psychiczną osoby zatrudnionej, a za tym idzie efektywność i jakość pracy. Dojrzali pracodawcy, którzy dbają o zdrowie psychiczne swoich pracowników powinni skupić się na niwelowaniu negatywnych skutków związanych wtórną traumą pomagających, przeciążeniem pomaganiem i nadmiarem stresu. Warto zapewnić dostęp do wykwalifikowanej i szybkiej pomocy psychologicznej (np. linie wsparcia psychicznego online), wsparcia psychologicznego osób zarządzających i całych zespołów a także dostęp do szkoleń i webinarów na temat radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z goszczeniem osób uchodźczych w swych domach (np. webinaria: Pod jednym dachem).

Na ile starczy nam sił?

Po mobilizacji pierwszych dni przychodzą pytania: ile jeszcze potrwa wojna? Czego od nas będzie wymagać?  Ile nas będzie kosztować w wymiarze materialnym, społecznym, emocjonalnym? Po miesiącu od jej wybuchu nadal nie umiemy odpowiedzieć na te pytania. Po pierwszym szoku, organizujemy się w nowej rzeczywistości, ale należy pamiętać, że dynamika zmian jest cały czas bardzo wysoka. To, co dziś palące – jutro może być już nieaktualne. Pojawiają się już nowe wyzwania, których nie dostrzegaliśmy w ferworze pomagania. Jednym z nich jest skłonność do traktowania obywateli i obywatelek Ukrainy jako jedynych ofiar wojny i przez to zgubienie z pola widzenia perspektywy innych grup, szczególnie tych narażonych na wykluczenie społeczne a także tych, którzy również ucierpieli w wyniku wojny: Rosjan, Białorusinów, przedstawicieli innych narodowości, które opuściły tereny objęte wojną. Kolejną kwestią jest wzrastające ryzyko dyskryminacji pozytywnej – działań  pomocowych dla Ukrainek i Ukraińców, które mają doprowadzić do wyrównywania ich szans, ale będą wywoływały poczucie niesprawiedliwości wśród Polaków i Polek oraz zarzuty nierównego traktowania.  Nastroje społeczne związane z wojną będą się zmieniać, dlatego potrzebny jest ciągły proces uważnego przyglądania się i odpowiedniego reagowania.

Tekst powstał na podstawie raportu Diversity Hub pt. „Wyzwania D&I w obliczu wojny w Ukrainie”. Partnerem medialnym raportu jest Brief.

Raport dostępny jest do pobrania bezpłatnie, w dwóch wersjach językowych:


Autorami tekstu są:dr Anna Zaroda-Dąbrowska, dr Tomasz Dąbrowski, Diversity Hub

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Uber uruchamia nowy produkt „Uber dla Ukrainy”

Uber Ukraina

Ostatnie tygodnie to czas niesamowitej solidarności w związku z wojną w Ukrainie. W ramach licznych inicjatyw pomocowych Uber uruchomił specjalny produkt “Uber dla Ukrainy”, umożliwiając pasażerom przekazywanie 5 zł z każdego przejazdu na cele charytatywne. Ponadto firma przekazała już w sumie ponad 3,5 mln USD dla organizacji pozarządowych wspierających ofiary konfliktu.

Każdy pasażer, zamawiający przejazd korzystając z opcji “Uber dla Ukrainy” dołącza do zbiórki funduszy, które w całości zasilą Międzynarodowy Komitet Ratunkowy. Ta nowa funkcja dostępna jest 75 miastach w 16 krajach w Europie. Na początku marca Uber uruchomił w Stanach Zjednoczonych funkcję Uber Donate, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać wpłat bezpośrednio przez aplikację. Do tej pory przekazane zostało już ponad 3 miliony dolarów – z czego ponad 2 miliony zebrano od pasażerów w USA, a dodatkowy 1 milion dolarów dołożył Uber. Firma przekazała także 500 000 USD organizacjom pozarządowym w USA na wsparcie działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiednich.

Wszyscy w Uberze z niepokojem obserwujemy wojnę w Ukrainie, która dotyka przede wszystkim niewinnych ludzi. Nie możemy stać bezczynnie, dlatego zaoferowaliśmy darmowe przejazdy osobom uciekającym z Ukrainy, pomagaliśmy w transporcie żywności i niezbędnych towarów oraz bezpośrednio przekazaliśmy dodatkowe 1,5 miliona USD na pomoc humanitarną. Wraz z pogłębiającą się eskalacją kryzysu humanitarnego, nasz zespół na co dzień współpracuje z lokalnymi władzami i organizacjami, aby wspierać działania humanitarne w terenie.

Michał Konowrocki, szef Rider Uber CEE

Od początku rosyjskiej inwazji, Uber oferuje darmowe przejazdy na granicy z Polską do Lublina i Rzeszowa. Osoby, które chcą dotrzeć do tych miast z przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce, mogą wybrać opcję Uber Aid i wpisać kod „POMOCLUBELSKIE” lub „POMOCPODKARPACKIE”, aby otrzymać darmowy przejazd.*

Już ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granice Polski i Rumunii. Z tego powodu Uber przeznaczył w regionie pomoc o łącznej wartości 200 000 USD dla organizacji pozarządowych i firm, które zapewniają schronienie lub transport dla uchodźców. Akcja pomocowa objęła największe warszawskie punkty wsparcia takie jak: Arenę Ursynów, Stadion Narodowy, EXPO Modlińska oraz organizacje takie jak Fundacja Dom Ukraiński, Fundacja Ocalenie, Fundacja WOŚP czy Centrum Praw Kobiet. Bezpłatne przejazdy przez aplikację dostępne są również dla wszystkich, którzy chcą dotrzeć do jednego z punktów zbiórki darowizn organizowanych przez Czerwony Krzyż. Więcej informacji na blogu Uber.


źródło: Uber

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pracownicy punktują pracodawców za pomoc Ukrainie. Wyniki badania

Polska Ukraina

Jak wynika z badania „Pomoc dla Ukrainy z perspektywy pracowników" Dailyfruits, Polacy nie tylko oczekują od pracodawców włączenia się w wsparcie naszych sąsiadów, ale sami chcą angażować się w takie działania w miejscu pracy. Aż 87% zapytanych pracowników chce, aby ich pracodawca pomagał Ukrainie, a zdaniem 91% respondentów tacy pracodawcy są bardzo pozytywnie postrzegani na rynku pracy.

Wyniki badania zrealizowanego przez Dailyfruits w pierwszych dniach marca br. pokazały jak ważnym tematem także w miejscu pracy jest wsparcie Ukrainy i przybywających do nas uchodźców. Aż 88% zapytanych pracowników zadeklarowało, że obecnie dyskutuje ze swoim pracodawcą o możliwych formach pomocy Ukraińcom. Dla 46% ankietowanych jest to aktualnie temat numer jeden w firmie, a dla 42% jest to chęć potwierdzenia, że nie chcą być bierni wobec dramatu rozgrywającego się w Ukrainie.

pomoc Ukrainie 1

Najskuteczniejsze formy pomocy Ukrainie według pracowników

Pracujący Polacy widzą wiele możliwości wsparcia dla Ukrainy, jakie mogą realizować ze swoimi współpracownikami i pracodawcami. Najskuteczniejszą formą zdaniem 52% respondentów jest zorganizowanie w firmie zbiórki materialnej, na przykład ubrań, żywności czy artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów pomocowych. W opinii co trzeciego zapytanego jest to zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej na pomoc Ukrainie i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę. Według 19% warto promować w firmie wpłaty na zbiórkę realizowaną przez wybraną organizację humanitarną. Na kolejnych pozycjach w rankingu najskuteczniejszych form wsparcia dla Ukrainy, które może realizować pracodawca z pracownikami znalazło się: przekazanie produktów i udostępnienie usług dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowanie firmowej grupy wolontariuszy składających się z przedstawicieli pracowników i pracodawców, zatrudnienie uchodźców z Ukrainy oraz zamanifestowanie solidarności dla Ukrainy w postaci firmowego eventu.

Analizując wnioski z naszego badania i widząc, że wsparcie jest bardzo ważne dla firm i pracowników uruchomiliśmy projekt „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Firmy mogą wysłać przygotowane przez nas paczki żywnościowe m.in. do centrów pobytowych dla uchodźców czy wybranych instytucji i organizacji pomocowych. Pracownicy otrzymują specjalne kody na przygotowane paczki żywnościowe dla uchodźców, finansowane przez pracodawców i decydują gdzie chcą skierować pomoc. Z naszej strony zajmujemy się konfekcjonowaniem, pakowaniem i dystrybucją paczek.

Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits

Pracodawcy wspierający Ukrainę nie tylko gestami, ale czynami zyskują w oczach pracowników

Włączenie się w pomoc Ukrainie może przynieść wiele dobra, zarówno w postaci efektywnej pomocy potrzebującym w obliczu kryzysu humanitarnego, jak również samych firmom, których pracownicy będą się jednoczyć w szczytnym celu.

Według 91% uczestników badania pracownicy bardzo pozytywnie postrzegają pracodawców, którzy angażują się w pomoc Ukrainie. Zdaniem 48% respondentów są oni dumni ze swojego pracodawcy. W opinii 43% dzielą się pozytywnymi opiniami o swoim pracodawcy w mediach społecznościowych i mocniej utożsamiają się z firmą, w której pracują.

Wartościowym efektem realizowanych działań pomocowych dla Ukrainy przez firmy jest także zwiększenie zaangażowania w organizacjach i wzmocnienie więzi na linii pracodawca – pracownicy. Sami pracownicy dostrzegają tę zależność, bo co trzeci zapytanych respondent w badaniu Dailyfruits podkreśla to jako dodatkową korzyść dla pracodawcy wynikającą w faktu włączenia się w pomoc Ukrainie. Wśród innych dobrych aspektów zaangażowanie się pracodawcy w działania pomocowe zapytani dostrzegają także: umocnienie współpracy z partnerami i klientami w ramach wspólnie realizowanych działań dla Ukrainy i uchodźców, poczucie pracy w firmie, gdzie ważne są wartości humanitarne, integrację pracowników oraz pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesowa to czyny.

Jak pokazało badanie Dailyfruits działania CSR, realizowane przez firmy w obliczu sytuacji na Ukrainie, są ważne dla ich pracowników. Korzyści realizowane z tych działań są także wielowymiarowe, gdyż mogą nieść efektywną pomoc potrzebującym, a jednocześnie pomagać w słusznej sprawie jednoczyć oraz integrować firmowe zespoły.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Twitter omija rosyjską cenzurę

Twitter TOR

Twitter uruchamia wersję serwisu dostępną na przeglądarkach TOR. Pozwoli to ominąć rosyjską cenzurę.

Dark web to specjalny rodzaj sieci, z której można korzystać przy pomocy przeglądarki TOR. Wykorzystuje ona tzw. trasowanie cebulowe. Nazwa pochodzi od tego, że wszelkie treści są wielokrotnie szyfrowane w sposób warstwowy (analogia do cebuli). Zapewnia to anonimowość użytkownika i ułatwia dostęp do ocenzurowanych i ukrytych treści.

Wśród zablokowanych na Rosji serwisów swoje TOR-owe wersje uruchomiły już wcześniej Facebook oraz BBC.

Sieć TOR można bez problemów zainstalować na naszym komputerze. Wystarczy znaleźć odpowiedni plik instalacyjny, który jest powszechnie dostępny i można go wyszukać przy pomocy zwykłej przeglądarki.

Adam Daniluk

Golden Drum zawiesza Rosję i Białoruś w udziale w festiwalu

Międzynarodowy festiwal kreatywności Golden Drum zawiesza twórcom z Rosji i Białorusi możliwość zgłaszania prac do tegorocznej edycji konkursu oraz zasiadania w jury.

Pomimo, że organizacja jest neutralna politycznie i skupia się na promowaniu interesów branży reklamowej i komunikacyjnej, jej przedstawiciele uważają, że w tych wyjątkowych okolicznościach niezbędne jest zdecydowane stanowisko. Decyzja została podjęta przez zarząd słoweńskiej Izby Reklamy i kierownictwo festiwalu Golden Drum w odpowiedzi na nieuzasadnioną i nielegalną inwazję Rosji na Ukrainę, poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego oraz z powodu wsparcia tych działań przez Białoruś.

Ta decyzja nie została podjęta łatwo. Nie wolno nam ignorować tych, którzy cierpią z powodu tej wojny. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wielu rosyjskich i białoruskich profesjonalistów z branży kreatywnej i komunikacyjnej sprzeciwia się działaniom swoich władz. Tym samym zdecydowanie potępiamy agencje, media lub inne podmioty, które są zaangażowane w niewybaczalne działania rosyjskiego rządu. Nasza branża stanowi tylko mały fragment większego obrazu, ale chcemy jednoczyć się w naszych działaniach przeciwko wojnie.

Mojca Briščik, prezes Golden Drum i prezes słoweńskiej Izby Reklamy

Słoweńska Izba Reklamy jest organizacją non-profit, która powołała festiwal Golden Drum w celu połączenia społeczności reklamowych Nowej Europy. Jest promotorem pokoju, dialogu i wolności słowa. Festiwal potępia wszelkiego rodzaju konflikty zbrojne.

Stanowczo potępiamy rosyjską inwazję na Ukrainę. Opowiadamy się za pokojem, demokracją i równością, sprzeciwiamy się wszelkim aktom agresji. Jako izba trzech interesariuszy – agencji, reklamodawców i mediów – zobowiązana do przestrzegania zasad pokojowej współpracy, mamy obowiązek wobec naszych członków i społeczności reklamowej publicznie potępiać działania Rosji, które naruszają prawo międzynarodowe. Nasza decyzja wynika z przekonania, że prawa człowieka muszą być zawsze przestrzegane.

Urban Korenjak, prezes słoweńskiej Izby Reklamy

Aby wesprzeć głosy twórców z Ukrainy, w geście symbolicznego wsparcia, organizatorzy festiwalu zobowiązują się do dzielenia się ich prawdą, a także od odstąpienia od pobierania opłat wpisowych na tę edycję festiwalu.


źródło: MSL

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Bajki dla Ukrainy od Storytel

Bajki dla Ukrainy

Z myślą o przybyłych do Polski dzieciach z Ukrainy, Storytel stworzył stronę kazkowyjswit.pl, gdzie udostępniony został katalog bajek w formie audiobooków. Najmłodsi słuchacze znajdą tam zarówno klasyczne historie, jak i produkcje Storytel Original – wszystkie przetłumaczone na język ukraiński. Bajki dostępne są również w aplikacji Storytel.

Serce Storytel bije w rytm historii. W tej chodzi natomiast o pomaganie, i to najmłodszym. W ramach inicjatywy wsparcia dla ukraińskich dzieci, Storytel przygotował katalog historii w formie audio, przetłumaczonych na ich ojczysty język i nagranych przez ukraińskich lektorów i lektorki. Bajki zostały udostępnione do darmowego słuchania poprzez stronę kazkowyjswit.pl (bajkowy świat).

Na katalog składają się nagrania klasyków, takich jak „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek” czy „Królowa Śniegu”, oraz produkcje Storytel Original, czyli serie „Hania i Kudłaty Pies”, „Detektyw Ząbek” (w produkcji) i „Dobranocki”. Lista bajek będzie stopniowo poszerzana o nowe tytuły. Dodatkowo zaplanowane są również nagrania wideo, na których panie Nataliia Hnitiy (jeszcze do niedawna aktorka teatru lalek w Połtawie) oraz Valentyna Nazdoymynoha (autorka książek dla dzieci) będą czytały kolejne bajki. Wśród nich pojawi się wyjątkowa bajka o Mróweczce Daszy napisana specjalnie przez panią Natalię. To historia małej mrówki, która pewnego dnia razem z mamą musi opuścić dom. Przejęta Dasza trafia do innego kraju, w którym poznaje sympatyczną mrówkę o imieniu Jaś i odkrywa, że nowy, nieznany świat jest nie tylko bardzo ciekawy, ale też przyjaźnie do niej nastawiony.


źródło: Storytel

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF