...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Pandemia sprawiła, że w pracy potrzebujemy nowych umiejętności [RAPORT]

Raport umiejętności SAS

W ciągu ostatniego roku biznes stanął przed wyzwaniem zweryfikowania większości krótkoterminowych planów rozwoju. Zmiany nie ominęły również pracowników, którzy muszą obecnie wykazywać się nieco innymi umiejętnościami w ramach pracy zdalnej, ponieważ większość procesów została przeniesiona do świata cyfrowego. Jak wynika z badania SAS, 88 proc. menedżerów przyznaje, że musiało zmienić plany rozwoju zawodowego zespołów, aby umożliwiały one zdobycie umiejętności, których obecnie najbardziej potrzebują organizacje.

Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia inicjatyw z zakresu rozwoju zawodowego i uwidoczniła braki umiejętności zarówno u menedżerów, jak i pracowników. Przedstawiciele jednej i drugiej grupy muszą szybko się uczyć, aby nadążyć za zmieniającym się środowiskiem pracy. Pięćdziesiąt procent menedżerów HR, którzy wzięli udział w badaniu „HR Dive” przeprowadzonym przez studio ID i SAS, przyznało, że pracownicy powinni podnosić swoje umiejętności, przekwalifikować się lub łączyć różne kompetencje. Nieco mniej, bo 41 proc. z nich wyraziło taką samą opinię w stosunku do menedżerów. Jednocześnie według danych firmy TINYpulse, 49 proc. menedżerów motywuje rozwój kompetencji, który przynosi im korzyści, a pracownicy, którzy czują, że rozwijają się w pracy, są o 20 proc. bardziej skłonni pozostać w organizacji po roku od rozpoczęcia pracy. Wszystkie te dane wskazują, że organizacje stoją przed dużym wyzwaniem w zakresie zarządzania procesem rozwoju kompetencji w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby pracowników i zapewnić sprawne działanie w nowej rzeczywistości.

Umiejętności miękkie ważne w pracy zdalnej

Potrzeba zachowania dystansu społecznego i brak możliwości spotkania osobiście ze współpracownikami, klientami czy partnerami sprawiła, że trudniej jest odczytać nastrój rozmówcy czy nawiązać bliższy kontakt. Nie dziwi zatem fakt, że niemal 50 proc. respondentów badania „HR Dive” wskazało, że menedżerowie powinni obecnie mocniej skupić się na rozwoju umiejętności miękkich, a 32 proc. potwierdziło, że te założenia dotyczą również pracowników.

Konieczność zmiany jest oczywista, jednak wiele organizacji ma kłopot ze wskazaniem, jakich konkretnych umiejętności brakuje ich pracownikom. Uczestnicy badania SAS przyznali, że najczęściej identyfikują je w procesie oceny wewnętrznej, np. rozmów lub ankiet rocznych. Rzadziej wskazują je sami pracownicy lub jest to efekt audytu firm trzecich. Niemal 30 proc. ankietowanych przyznało, że nie próbuje obecnie określić brakujących umiejętności w swojej organizacji.

Cztery trendy, które będą odgrywać największą rolę w zmianach, jakie zachodzą obecnie na rynku pracy:

 1. Rosną oczekiwania względem biznesu – rola firm nie sprowadza się jedynie do wytwarzania i sprzedawania dóbr czy świadczenia usług. Pandemia pokazała, jak ważna jest odpowiedzialność biznesu, który powinien troszczyć się o pracowników oraz społeczność lokalną. Dbałość o zdrowie (także psychiczne), bezpieczeństwo i zapewnienie możliwości rozwoju członkom zespołów to ważne wyzwanie, któremu przedsiębiorstwa muszą stawić czoła. Oczekuje się, że firmy będą zabierały stanowisko w ważnych sprawach społecznych i politycznych.
 2. Inwestycjom w technologie muszą towarzyszyć inwestycje w szkolenia i rozwój – wdrożenie zaawansowanych technologii w organizacji nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeżeli pracownicy nie będą wiedzieli, jak z nich korzystać. W szczególności dotyczy to pracowników, którzy przed pandemią spotykali się z klientami głównie osobiście, a obecnie muszą to robić zdalnie, korzystając z narzędzi do współpracy.
 3. Szkolenia pozwalają utrzymać i pozyskać pracowników – pandemia uwidoczniła, że niektóre umiejętności mają większe znaczenie niż inne. Przyspieszona cyfrowa transformacja biznesu sprawiła, że zapotrzebowanie na deweloperów IU, specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji czy chmury jest jeszcze większe. Mając na uwadze, że na rynku wciąż brakuje talentów, firmy powinny rozważyć wsparcie obecnych pracowników w procesie zmiany zawodowej, pomagając im pozyskiwać nowe umiejętności.
 4. Organizacje muszą stworzyć kulturę rozwoju – szkolenia pracowników stanowią największą wartość, gdy po ich zakończeniu dzielą się oni wiedzą z resztą zespołu. Atmosfera wzajemnego wsparcia jest szczególnie ważna, gdy firma próbuje znaleźć nieistniejące jeszcze rozwiązanie danego problemu. Pracownicy muszą sami dążyć do podnoszenia kwalifikacji. Aby to było możliwe, niezbędne jest skuteczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy, np. wykonując niektóre zadania szybciej lub eliminując powtarzające się błędy.

Link do raportu: https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/briefs/third-party/en/getting-employees-ready-2021-112028.pdf


Źródło: SAS Institute

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Rozwój kompetencji miękkich – klucz do zawodowego sukcesu

kompetencje miekkie

Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie, a czynnikiem najbardziej stresogennym jest praca zarobkowa – wynika z raportu „Workforce View in Europe” firmy ADP. W codziennej pracy zawodowej sukces często zależy od tego, jak dobrze współpracuje ze sobą zespół. Najlepsze zaawansowane umiejętności techniczne nie pomogą firmie osiągnąć celów, jeśli będzie ona nękana m.in. przez słabe przywództwo, zawodną komunikację czy brak elastyczności pracowników.

Według badania przeprowadzonego przez Eurofound 40% Europejczyków w wieku produkcyjnym dostosowało się do pandemii, tworząc w swoich mieszkaniach tymczasowe biura. Praca w domu stała się nową normą. Zespołem na odległość zarządza się trudniej dlatego obecna sytuacja wymusiła wzmożoną potrzebę rozwoju kompetencji miękkich. Wyzwaniem dla kadry menedżerskiej jest również budowanie dobrej atmosfery, w tym cały aspekt emocjonalny związany z pracą zespołu.

Efektywność i satysfakcja w pracy zależne są między innymi od zdolności do działania w zupełnie nowej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Podczas pandemii bardzo silnie wybrzmiały potrzeby z obszarów kompetencji miękkich, czyli przykładowo zdolność do korzystania z własnego potencjału, dostrzeganie możliwości, jakie mamy wokół siebie czy umiejętność skutecznego i efektywnego poruszania się w zmiennych, złożonych i niepewnych czasach. Rozwój osobisty wymaga zatrzymania się na chwilę, aby móc ruszyć z miejsca z całym arsenałem mocnych stron. Mając świadomość swojego potencjału i otwarty na zmiany, elastyczny zespół, możemy o wiele lepiej reagować jako firma na to, co nam przyniesie przyszłość. Dlaczego coaching jest najlepszych narzędziem w takiej sytuacji? To co odróżnia coaching od standardowych procesów szkoleniowych to trwałość efektu zmiany i potwierdzony badaniami duży wzrost efektywności osób oraz organizacji.

Tomasz Wróblewski, akredytowany coach ICF

Mówiąc o kompetencjach miękkich nie możemy pominąć jednej z najważniejszych umiejętności – radzenia sobie ze stresem. Respondenci autorskiego badania przeprowadzonego w okresie od 27 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku przez zespół Kukanow, Nawrocka, SW Research wskazywali, że bardzo często lub często dotykają ich dolegliwości związane obszarem emocjonalnym: bycie zmartwionym (28%), nieustające poczucie zmartwienia (27%), przytłoczenie negatywnymi myślami (26%) oraz bezsilność (26%). Wrażenie utraty kontroli, wywołane pandemią COVID-19, rzutuje na komfort i zdrowie psychiczne.

Rok 2020 jest pod względem narażenia na stres szczególny – pandemia, czyli niepewność, obawy, izolacja, strach o zdrowie, o przyszłość, o pracę, o bliskich. Narastające zmęczenie, frustracja, osamotnienie powodują, że żyjemy pod ogromnym napięciem, w ciągłym stresie. Brak równowagi w tych szczególnych czasach w ogromnym stopniu wpływa na różne aspekty naszego życia. Każdy z nas inaczej reaguje w sytuacjach stresowych, a i objawy stresu bywają różnorodne i często wpychają nas na automatyczną ścieżkę reagowania, która niejednokrotnie nie jest zgodna z tym, czego właściwie chcemy i co jest teraz dla nas ważne. Musimy na nowo nauczyć się, jak radzić sobie w okresie przedłużającej się niepewności, nieoczekiwanych zmian, a przede wszystkim na nowo nauczyć się o siebie dbać.

Mariola Anoszczenko, akredytowany coach ICF

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na skutki pandemii uruchomiła nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych. Oferta szkoleń obejmuje pełen zakres tematów marketingowych m in.: e-commerce, content marketing, social media, programmatic, oraz najnowsze szkolenia z kompetencji miękkich: coaching managerski i techniki redukowania stresu.

Poziom dofinansowania dla MMŚP sięga 80% kosztów, a objęte są nim usługi rozwojowe, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu, a w konsekwencji zniwelują negatywne skutki pandemii.

PARP przeznaczył ponad 6,5 mln złotych na dofinansowanie szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze komunikacji marketingowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia z e-marketingu?

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Sektorze Komunikacji Marketingowej:

 • mikro przedsiębiorstwa: liczba personelu < 10, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 2 mln euro
 • małe przedsiębiorstwa: liczba personelu < 50, roczny obrót/ roczna suma bilansowa ≤ 10 mln euro
 • średnie przedsiębiorstwa: liczba personelu < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro/ roczna suma bilansowa ≤ 43 mln euro

Przedsiębiorstwa w PKD swojej działalności muszą mieć wpisane co najmniej jeden z poniższych kodów:

58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
59 – Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
73.1 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Szczegóły dotyczące dofinansowanych szkoleń znajdują się tutaj: https://www.iab.org.pl/szkolenia/


Źródło: informacja prasowa IAB Polska

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Kompetencje przyszłości – krytyczne myślenie/wyciąganie wniosków

ludzie trzymajacy sie za rece zespol

Czy jesteśmy dziś w stanie przygotować się do dynamicznych zmian, jakie coraz szybciej serwuje nam biznes, środowisko oraz społeczeństwo? Jakie kompetencje są obecnie kluczowe, żeby efektywnie i zwinnie odnaleźć się na rynku? Kim jest idealny pracownik przyszłości? 

Zdecydowanie jedną z najważniejszych ludzkich umiejętności jest zdolność do analizowania danych oraz kojarzenia faktów, czyli potoczne „łączenie kropek”. Każdego dnia jesteśmy zalewani informacjami – zarówno merytorycznie istotnymi (wiadomości, newsy, artykuły, blogi, kursy online, etc.) jak i tymi mniej ważnymi (memy, filmy, seriale, reklamy, etc.). Umiejętność syntezy niewielkich danych z różnych dyscyplin nauki lub biznesu będzie w przyszłości stanowiła o sile najlepszych z nas.

Koncepcja krytycznego myślenia nie jest nowa – od wielu lat to właśnie „otwarty umysł”, „fluencja intelektualna” czy „interdyscyplinarne wykształcenie” były synonimem człowieka renesansu. Dziś zmienia się nieco koncepcja osoby wszechstronnie wykształconej. Każdy z nas ma pod ręką całą wiedzę nowożytnego świata. Nieważne więc to, co wiemy, ale jak tę wiedzę umiemy wykorzystać w jak najszerszej perspektywie.

Nad rynkiem pracy wisi widmo automatyzacji pracy i sztucznej inteligencji. Mówi się o krawędzi wydajności ludzkiej pracy – nie tylko automatycznej i mechanicznej, ale także tej intelektualnej. Według mnie te twierdzenia są mocno na wyrost.

Uczenie maszynowe czy „sztuczna inteligencja” faktycznie potrafią dziś osiągać najwyższy poziom ekspertyzy w jednej, często wąskiej dziedzinie. Jednak (na szczęście) ich umiejętności nie wykraczają poza zadania, do których zostały stworzone. System sztucznej inteligencji AlphaGo (który nauczony jest ekstremalnie skutecznej gry w “Go”) będzie świetnie radził sobie z ludzkim graczem, ale nie wciąganie żadnych wniosków ze swoich działań. Nie będzie umiał wykorzystać swojego doświadczenie w innych grach. Jeśli każemy mu zagrać w chińczyka lub Scrabble – nabyte umiejętności nie będą nic warte. 

Jeśli algorytmy analizujące treści “przeczytają” 1000 artykułów dotyczących jednej wybranej teorii lub tezy – na pewno będą bardzo dobrze zorientowane w danym temacie. Jednak absolutnie nie będą umiały przełożyć zdobytej sztucznie “wiedzy” na jakiekolwiek inne dziedziny nauki. 

Człowiekowi czasami wystarczy kilka pozornie niepowiązanych ze sobą artykułów czy publikacji, żeby wyciągnąć zupełnie nowe wnioski i znaleźć między nimi wspólny mianownik. Seryjni przedsiębiorcy otwierają kolejne firmy, które w warstwie biznesowej nie mają ze sobą nic wspólnego, ale doświadczenie, jakie zdobyli, pozwala im minimalizować błędy i podejmować słuszne decyzje.

W mojej ocenie sztuczna inteligencja jeszcze długo nie zostanie detektywem czy dziennikarzem śledczym. Nie będzie potrafiła szybko i sprawnie “przełączać się” między tematami, wyciągnąć własnych wniosków i dokonywać efektywnej analizy zebranego materiału. Te umiejętności długo pozostaną w ludzkich rękach.

Głęboko wierzę, że bycie ciekawym świata, szukanie nowych bodźców do samorozwoju oraz krytyczne myślenie będą kluczowymi czynnikami determinującymi sukces w najbliższej przyszłości.


Autor: 

Paweł Zawadzki

Paweł Zawadzki – z wykształcenia psycholog, zawodowo od 10 lat związany z marketingiem, komunikacją i produkcją angażujących treści wideo. Nagradzany za międzynarodowe projekty komunikacyjne (między innymi: Digital Channel Award w Berlinie oraz Phygital Distribution & Experience w Lizbonie). Pracował dla ogólnopolskich telewizji jako koordynator i kierownik produkcji. Na rynku agencji kreatywnych efektywnie prowadzi projekty dla takich marek jak Pekao S.A czy Allegro. Obecnie zarządza agencją i domem produkcyjnym “Większe Logo” zapewniając kompleksowe wsparcie produkcyjne na potrzeby digital marketingu.

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Od pracowników kompetencji miękkich, od uczelni praktycznego podejścia – tego chce biznes

Eksperci Akademii Leona Koźmińskiego zebrali odpowiedzi na ponad 80 ankiet wysłanych do polskich i zagranicznych spółek działających w sektorach: produkcyjnym, finansowym czy IT. Większość z nich to firmy prywatne działające na rynku od ponad dziesięciu lat. Naukowcy przeprowadzili też pogłębione wywiady z 18 prezesami i dyrektorami HR dziesięciu firm notowanych na GPW (w tym WIG20 i mWIG40).

Jak wynika z badań, firmy mają konkretne oczekiwania nie tylko wobec zwiększania kompetencji swoich pracowników. Mają je też wobec uczelni, które kształcą obecnych, a także przyszłych poszukujących pracy – to m.in. zindywidualizowane podejście do studenta i przekazywanie mu praktycznej wiedzy.

Uczelnie muszą nawiązywać współpracę z biznesem

Polska jest czwartym pod względem liczby studentów krajem w Europie, jednak uczelnie muszą się lepiej dostosowywać do potrzeb rynkowych. W Polsce jest coraz więcej osób z wyższym wykształceniem, które wykonują nisko płatne zawody. Jednym z powodów tej sytuacji może być to, że uczelnie nie przygotowują odpowiednio studentów do wejścia na rynek pracy – zaznacza prof. Dorota Dobija, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik badania.

Jak wynika z badania, firmy oczekują, że studenci już w trakcie studiów będą zdobywać praktyczne umiejętności i doświadczenie w kontakcie z biznesem. Dlatego też uczelnie muszą nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwami.

Lepsze zrozumienie oczekiwań przyszłych pracodawców względem studentów pomoże dostosować uczelniom program nauczania w taki sposób, aby ułatwić studentom znalezienie pracy po ukończeniu studiów. Jeśli chodzi o kształcenie podyplomowe, firmy oczekują „spersonalizowanych” programów, dostosowanych do ich wewnętrznych potrzeb i wyzwań – dodaje Dorota Dobija.

Kompetencje miękkie na czele potrzeb

Eksperci Akademii Leona Koźmińskiego opisali, w jaki sposób uczelnie biznesowe mogą wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom firm. Te najważniejsze potrzeby pokazuje zestawienie powodów, dla których pracownicy wysyłani są na różnego rodzaju szkolenia.

W badaniach firmy wskazywały głównie na potrzebę rozwoju kompetencji miękkich wśród swoich pracowników, w szczególności w kontekście współpracy między zespołami, komunikacji, dawania informacji zwrotnej.

Kompetencje miękkie wymagają bardziej praktycznego i warsztatowego podejścia. W związku z tym uczelnie muszą nie tylko stworzyć bardziej elastyczne programy edukacyjne dostosowane do słuchaczy, ale też oferować odpowiednią dozę praktyki – zaznacza prof. Dobija.

Badania prowadzono w latach 2016–2018, jego autorami są dr Alenka Bracek-Lalic (kierownik badania międzynarodowego), prof. Dorota Dobija (kierownik badania w Polsce), Anna Górska oraz Sylwia Hałas-Dej z Akademii Leona Koźmińskiego. Polska była jednym z siedmiu krajów biorących udział w badaniu. W sumie przebadanych zostało osiem uczelni biznesowych. Jego realizację sfinansowano ze środków Unii Europejskiej.

Co jeszcze wynika z badania?

 • W ciągu ostatnich 5 lat najpopularniejsze były szkolenia prowadzone i organizowane wewnętrznie przez firmy.
 • 1-3 dni – taką długość szkoleń preferują firmy. Krótkie szkolenia zapewniają firmom relatywnie szybkie wprowadzenie nabytych umiejętności i zidentyfikowanie luk kompetencyjnych.
 • Menadżer idealny to według badanych osoba, która oprócz wysokich kompetencji merytorycznych (zawodowych), jest także mistrzem budowania dobrej atmosfery w pracy,
  słucha swojego zespołu i wspiera go.
 • 1/3 – dla tylu respondentów cena jest najistotniejszym kryterium przy wyborze dostawcy szkolenia.
 • Poza rozwojem kompetencji miękkich – ze szczególnym naciskiem na współpracę pomiędzy zespołami, komunikację i umiejętność dawania informacji zwrotnej – firmy wskazywały też potrzebę dostosowania się do oczekiwań nowego pokolenia.   

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF