...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Portfel Studenta 2020: koszty studiowania coraz wyższe, a polscy studenci w gorszej sytuacji materialnej niż przed pandemią COVID-19

portfel studenta

Bez względu na wysokość miesięcznych wydatków (i dochodów), cenną umiejętnością jest wykształcenie w sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy. Jak wskazują dane WIB, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł. Tegoroczny Raport, dostarcza również ciekawych wniosków w zakresie oceny przez młodych Polaków własnego potencjału finansowego. Na tle swoich rówieśników, studenci w blisko 40% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy. Z kolei blisko 30% uznaje się za lepiej sytuowanych.

Autorzy raportu, wskazują, że jednym z kluczowych składowych miesięcznego rachunku studenta, oprócz wyżywienia i ewentualnie czesnego, jest zakwaterowanie. Jak wynika z badania przygotowanego w lipcu br. przez Centrum AMRON i WIB, pandemia wpłynęła również na sytuację mieszkaniową aż 63% studentów w Polsce. Prawie co trzeci student zerwał lub zawiesił umowę najmu i wyprowadził się z miasta, w którym studiował. Ponadto, 30% ankietowanych stwierdziło, że opłaty mieszkaniowe obniżyły się w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na uczelniach.

Spięcie miesięcznego budżetu i wypracowanie ewentualnych nadwyżek dla większości studentów wiąże się z podjęciem pracy dorywczej. Jak wynika z danych WIB, obecnie aż 62% studentów pracuje, ale jedynie co czwarty (25%) zarabia „na rękę” powyżej 2000 zł. Jeszcze ciekawiej, prezentują się oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków, wpływających co miesiąc na konto za 10 lat. Aż 93% z badanych nie wyobraża sobie, aby wtedy dostawać “na rękę” mniej niż 4000 zł. Najwyższe ambicje, aby zarabiać ponad 10 000 zł ma 25% z nich.

Największe szanse zaspokoić takie oczekiwania mają absolwenci kierunków technicznych i ścisłych. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, średnie zarobki w rok po uzyskaniu dyplomu w tym przypadku wynoszą 3781 zł brutto (w przypadku nauk technicznych) i 3429 zł brutto (w przypadku nauk ścisłych). Na znacznie mniejsze dochody mogą z kolei liczyć absolwenci kierunków artystycznych (2333 zł brutto) i przyrodnicznych (2116 zł brutto), choć należy podkreślić wzrost.

Zarządzanie finansami dla młodych Polaków, jeszcze przed marcowym lockdownem, wiązało się z korzystaniem z kanałów zdalnych bankowości. Wyniki ankiety WIB i Parlamentu Studentów RP przedstawione w Raporcie wskazują, że co najmniej raz dziennie z aplikacji bankowej korzysta w Polsce co trzeci student (34%), a blisko połowa (49%) używa jej minimum raz w tygodniu. Co ważne, większość z młodych użytkowników pamięta nie tylko o wygodzie, ale i bezpieczeństwie. Ponad połowa (58%) ma zainstalowane oraz – co ważne – aktualne oprogramowanie antywirusowe na smartfonie. Jednak z drugiej strony aż 30% młodych Polaków nie posiada, a 12% nie wie czy posiada oprogramowanie, które w skrajnych przypadkach może zabezpieczyć przed utratą ważnych danych czy środków na koncie.

Zresztą, brak lub niedostateczny poziom szeroko rozumianej wiedzy finansowej to wciąż duża bolączka młodego pokolenia. Jak wynika z tegorocznego badania WIB i Fundacji GPW, zdecydowanie najgorzej (jako słabą lub bardzo słabą) znajomość podstaw oceniają osoby młode w wieku studenckim, czyli 18-24 lata (83%). Ponadto, blisko co drugi badany (48%) przyznał, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych, a 7% podpisuje takie dokumenty bez jakiegokolwiek zapoznania się z ich treścią.

Pełna wersja Raportu „Portfel Studenta 2020” na stronach Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dostępny jest również Raport Centrum AMRON i WIB „Studenci na rynku nieruchomości 2020”.


Źródło: Informacja prasowa Związek Banków Polskich

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Studenci w Polsce – mieszkają z rodzicami, mają dobre perspektywy zawodowe i chętnie korzystają z bankowości internetowej

1600 zł – tyle pieniędzy w miesiąc wydaje statystyczny polski student. Niektórym może się to wydawać dużą kwotą, ale na tle Europy to niewiele. Mniejszym budżetem dysponują jedynie studenci w Serbii i Rumunii. Najwięcej wydają Szwedzi – 1312 euro (ok. 5500 zł), czyli prawie trzy razy tyle, co Polacy. Grubszym portfelem dysponują także Czesi i Słoweńcy – ok. 560 euro (ok. 2400 zł), czyli o połowę większym, niż w naszym kraju.

Największym wydatkiem z portfela studenta są koszty związane z zakwaterowaniem. W Polsce pochłaniają one średnio 36 proc. budżetu., co jest jednym z wyższych wskaźników w Europie. Rekordowo drogie wynajęcie mieszkania, stancji, czy akademiku jest we Francji, gdzie przekraczają połowę wszystkich rachunków. Co ciekawe, Polacy chętniej, niż Francuzi, Niemcy czy Słowacy, mieszkają podczas studiów z rodzicami. Na pozostanie w domu decyduje się 41 proc. studiujących.

Studenci są bardzo aktywni w internecie. Dotyczy to także robienia zakupów i korzystania z bankowości internetowej. Wśród najmłodszych klientów instytucji finansowych odsetek osób, które mają i korzystają z rozwiązań dostarczanych przez banki jest najwyższy. Aż 89% osób w wieku 18-24 lata loguje się na swoje konto i wykonuje operacje online. Coraz większą popularnością cieszy się także bankowość mobilna. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zakupów mobilnych, czyli realizowanych przy pomocy smartfona lub tabletu. Grupa wiekowa 18-24 jest liderem wśród korzystających z takiego rozwiązania. Sam rachunek bankowy w tej grupie posiada 58 proc. osób i zdecydowana większość z nich nic nie płaci za swoje konto (62 proc.). Standardem młodych klientów banków jest również korzystanie z karty płatniczej (93 proc.).

Sytuacja na rynku pracy w Polsce mocno zmieniła się w ostatnich latach. Liczba studentów w Polsce przekracza 1,4 mln. osób. To stawia nas na czwartym miejscu w Europie, za Niemcami, Francją i Włochami. W ciągu ostatnich dziecięciu lat liczba osób na wyższych uczelniach w naszym kraju spadła o pół miliona, co w kontekście popytu na nowych pracowników znalazło odzwierciedlenie w pensjach na jakie mogą liczyć absolwenci wielu kierunków studiów. Nierzadko osiągają one poziom przeciętnej płacy krajowej, a czasami wręcz go przekraczają. W najlepszej sytuacji znajdują się informatycy. Ich zarobki na początku kariery zawodowej wahają się między 5500-7500 zł brutto. W pozostałych branżach poziom pierwszej pensji brutto przy umowie o pracę oscyluje wokół 3000-4500 zł brutto. Pozytywnie wyróżnia się farmacja, handel detaliczny oraz branża dóbr szybkozbywalnych, gdzie pracodawcy są w stanie zapłacić więcej za umiejętności sprzedażowe potencjalnych pracowników.

Raport „Portfel Studenta” to publikacja z serii wydawanej przez Związek Banków Polskich w ramach działań informacyjno-edukacyjnych Projektu „Bankowcy dla Edukacji”. Dotychczasowe dotyczyły m.in. oszczędzania (Poradnik „Warto Oszczędzać”), cyberbezpieczeństwa (Raport „Cyberbezpieczny Portfel”), kredytów (Raport „infoKREDYT”) czy sytuacji gospodarczej w regionach (Raport „RegioBank”). ZBP regularnie wydaje także raporty tematyczne poświęcone sytuacji na rynku mieszkaniowym (Raport AMRON SARFiN), bankowości elektronicznej (Raport NetB@nk) i zastrzeganiu utraconych dokumentów (Raport InfoDOK). Wszystkie materiały dostępne są na: www.zbp.pl/raporty

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF