...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Rekordowa transmisja Super Bowl

56. finał rozgrywek, w którym wzięły udział drużyny Los Angeles Rams oraz Cincinanati Bengals zakończył się wynikiem 23:20. Mecz można było zobaczyć na stacjach NBC, Telemundo i w serwisie Peacock. Niepotwierdzone jeszcze dane mówią o liczbie widzów sięgającej nawet 117 milionów. Jest to wynik, który bije rekord oglądalności z 2014 (112 milionów), a także po kiepskich liczbach sprzed roku (jedynie 91 milionów w szczytowym momencie) daje dobre prognozy na przyszłość. Mecze o Super Bowl zajmują osiem miejsc z dziesięciu w zestawieniu wydarzeń z największą telewizyjną widownią w USA.

Również przerwa w wielkim finale ma do zaoferowania oglądającym kilka ciekawych atrakcji. Podczas Halftime Show widzowie mogą zobaczyć krótki koncert gwiazd muzycznych oraz największy festiwal reklam, które tworzone są pod kątem wydarzenia.

Adam Daniluk

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Papaya Films: nie stwierdzono żadnych uchybień, jakie zarzucano firmie w ubiegłym roku

W październiku 2021 roku wydaliśmy oświadczenie, w którym zdecydowanie stwierdziliśmy, że w Papaya Films <<wartości i standardy to nie slogan>>. Wykazaliśmy tam fakty, przedstawiliśmy procedury i zasady, jakie stosujemy dla zapewnienia naszym zespołom optymalnych i bezpiecznych, a także uczciwych warunków. Dziś otrzymujemy urzędowe potwierdzenie, że stawiane nam zarzuty były całkowicie bezzasadne. Nie mamy jednocześnie poczucia triumfu w związku z pozytywnymi efektami kontroli PIP. Są one dla nas źródłem wiedzy, że działamy w dobrym kierunku oraz zobowiązaniem do stałego monitoringu przestrzegania norm oraz ciągłego doskonalenia warunków, a także edukacji pracowników i współpracowników.

Kacper Sawicki, prezes firmy Papaya Films

Przypomnijmy. Na jesieni ub.r. pojawiły się w Internecie anonimowe doniesienia, jakoby w Papaya Films, a także w innych firmach z branży, nie wymienianych z nazwy, nie przestrzegano norm zatrudnienia, ponadnormatywnie wykorzystywano pracowników, stosowano wobec nich przemoc słowną. Papaya Films jako jedyny podmiot w branży publicznie odniosła się do sytuacji. Firma przyznała, że praca w branży jest wymagająca i generuje stres, lecz jednoznacznie potwierdziła, że wszelkim nieprawidłowościom i patologiom mówi zdecydowanie „nie”. Efektem takiego stanowiska była strategia „sprawdzam”. W Papaya Films przeprowadzono audyt standardów i procedur, sprawdzono, czy działają mechanizmy interwencji i mediacji. Społeczność Papaya Films została ponownie szeroko poinformowana, jakie ma narzędzia, aby wspierać dobre praktyki pracy na planie i poza nim oraz zgłaszać propozycje udogodnień czy naruszeń. Papaya Films postanowiła też kontynuować bez zmian inicjatywy zaplanowane w ramach programu Business Governance przyjętego na okres 2017 – 2022. Stąd, jeszcze w październiku ub.r., podjęto uchwałę Zarządu o powołaniu pod nadzorem zewnętrznego audytora grupy roboczej złożonej z pracowników wszystkich szczebli firmy. Celem prac grupy jest analiza i ewentualne rekomendacje zmian w standardach najlepszych praktyk, jakie funkcjonują w firmie.

Jednocześnie, skutkiem niesprawdzonych doniesień internetowych była interwencja jednej z organizacji społecznych i zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku o kontrolę w Papaya Films, której wyniki, jakie dziś poznajemy, jednoznacznie zaprzeczają tym doniesieniom.

Kontrolerzy nie informowali Papaya Films o zamiarze i dacie wszczęcia kontroli a inspekcję rozpoczęli w grudniu ub.r. Na analizę dokumentacji oraz procedur, a także przesłuchania personelu i kierownictwa firmy, do dnia 4 lutego br., poświęcili łącznie 9 dni. W końcowym protokole PIP z dnia 8 lutego br. możemy m.in. przeczytać, że kontroli poddano dokumentację osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń, a także obwieszczenie dotyczące systemu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego. Kontrolerzy nie stwierdzili tu jakichkolwiek wad. Ustalono także, że firma wywiązuje się w ustawowych terminach z opłat prawno-skarbowych, w tym składek ZUS i na Fundusz Pracy. Inspektorzy PIP przeanalizowali także umowy cywilnoprawne zawierane z podmiotami bądź osobami współpracującymi z Papaya Films, stwierdzając, że nie mają one cech właściwych dla stosunku pracy. Inspekcja zwróciła uwagę na nieprawidłowość, polegającą na tym, że w roku 2021 kilkoro pracowników przeszło szkolenie BHP oraz dostarczyło wyniki badań medycyny pracy już po dacie rozpoczęcia pracy. Za to uchybienie Papaya Films otrzymała pisemne pouczenie, do którego będzie się stosować. Na koniec firma okazała także dokumentację potwierdzającą zapoznawanie pracowników z obowiązującą polityką antydyskryminacyjną oraz antymobbingową.

Plusem całej sytuacji jest fakt, że mogliśmy zostać formalnie sprawdzeni i weryfikację tę przejść pozytywnie. W tym kontekście nasuwa mi się też gorzka, ale pouczająca refleksja. Okazuje się, że sensację w Internecie można wywołać w 5 minut, eskalować ją w 2 dni, a weryfikacja faktów i formalne rozstrzygnięcie oraz poznanie stanu faktycznego i przedstawienie go opinii publicznej zajmuje miesiące.

Kacper Sawicki 

Papaya Films postawiła na otwartość i transparentność w działaniu oraz komunikacji związanej z  zaistniałą sytuacją. Obecnie firma cieszy się zaufaniem i kontynuuje współpracę z grupą stałych  klientów oraz ją rozwija z nowymi. Realizuje autorskie projekty oryginalnych produkcji, we współpracy  z takimi partnerami jak Amazon Prime, czy Canal+. 31 stycznia zainaugurowano historyczną, bo  zupełnie nową, 9. edycję Papaya Young Creators, programu mentoringowego połączonego z konkursem  dla młodych kreatywnych twórców. Partnerami programu są światowe marki, konkurs realizowany jest  w strategicznym aliansie z platformą TikTok. Patronami medialnymi Papaya Young Creators są  wiodące w Polsce wydawnictwa, do których należą m.in. RASP, Burda Media oraz Bauer. Szczegóły  programu i panel konkursowy (zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego) są dostępne na stronie  www.papayayoungcreators.com .


źródło: Papaya Films

Adam Daniluk

Schyłek Facebooka i problemy Meta Inc.

Patrząc na świeżo opublikowane wyniki platformy oraz reakcje giełdy, ciężko znaleźć pozytywy. Po wczorajszym zamknięciu i opublikowaniu raportu kwartalnego ceny akcji spadły o ponad 20% na najniższy poziom od ponad roku. Co spowodowało tak drastyczne spadki? Wyjątkowo niski przyrost nowych użytkowników na wszystkich platformach firmy, oraz co najbardziej istotne, pierwszy w historii spółki kwartał ze spadkiem liczby dziennych użytkowników Facebooka.
Mimo tak słabych wyników spółka wciąż zarobiła prawie 40 miliardów dolarów. Inwestorów może jednak martwić przyszłość spółki oraz jej plany na przyszłość opierające się na obiecanej wizji Metverse. W szczególności, że dywizja spółki odpowiedzialna za zrealizowanie tych planów w ostatnim roku wydała ponad 10 miliardów dolarów, żeby zarobić niecałe 2,5 miliarda dolarów.

Może się jednak okazać, że chwilowe problemy to wypadek przy pracy, a decyzja Marka Zuckerberga o inwestycji jeszcze większej ilości środków w technologie VR oraz AR w przyszłości przyniesie sukces na skale Facebooka.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021 serwisu Medonet. Wiemy, jak zmieniło się podejście Polaków do zdrowia w czasie pandemii

Narodowy Test Zdrowia Polaków to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny serwisu Medonet, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat stanu zdrowia i sposobów na jego poprawę. Jego najważniejszym elementem jest badanie obejmujące takie aspekty jak: stan zdrowia, chorobowość, profilaktyka zdrowotna, styl życia czy korzystanie z opieki zdrowotnej. Każda z osób, która wzięła udział w Narodowym Teście Zdrowia Polaków, poznała swój Indeks Zdrowia oraz otrzymała spersonalizowane rekomendacje dotyczące stanu zdrowia.

Tegoroczne wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków można porównać z NTZP 2020. W stosunku do roku 2020, w 2021 r. więcej śpimy, więcej ruszamy się, nieco zdrowiej się odżywiamy – jemy więcej warzyw i owoców, pijemy mniej napojów słodzonych. Natomiast średni Indeks Zdrowia w 2021 jest niższy aż o 7 punktów procentowych! Okazało się, że Polacy znacznie gorzej dbają o swoje zdrowie i zdrowy styl życia (najwyższy Indeks Zdrowia w przedziale 75-100% miało zaledwie 4 proc. badanych vs 13 proc. w 2020). Pozostałe wnioski:

 • Kobiety bardziej dbają o zdrowie niż mężczyźni. Niepokojący jest jednak fakt, że kobiet dbających o swoje zdrowie bardzo dobrze w 2021 roku jest znacznie mniej niż 12 miesięcy wcześniej – ich grupa zmniejszyła aż o 11 pkt. proc. rok do roku. Dla mężczyzn spadek ten jest także znaczny i wynosi 7 pkt. proc.
 • Rok do roku największy spadek średniego Indeksu Zdrowia nastąpił w najstarszej grupie wiekowej – aż o 9,3 pkt. proc. Może być on wynikiem m.in. ograniczeń w dostępie do służby zdrowia w czasie pandemii
 • Zwiększyła się liczba Polaków względem roku poprzedniego ze zdiagnozowaną chorobą: serca, onkologiczną, depresją, u 13 proc. badanych zdiagnozowano COVID-19
 • 49 proc. osób skorzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wizyty telemedycznej, 16 proc. wielokrotnie
 • Zaledwie 19 proc. Polaków deklaruje całkowitą abstynencję, to o 8 pkt. proc. mniej niż w roku 2020. Odsetek kobiet pijących alkohol wynosi 76 proc., natomiast mężczyzn 87 proc. Codziennie po alkohol sięga aż co dziesiąty dorosły Polak – mężczyzn pijących go codziennie jest 15 proc. – tak samo jak w roku poprzednim, wzrosła liczba kobiet pijących go każdego dnia – 5 proc.
 • Odsetek czynnych palaczy wszystkich wyrobów tytoniowych wynosi 27 proc. – to o 5 pkt. proc. mniej niż w roku 2020.
 • 11 proc. badanych chciało zaszczepić się przeciwko grypie, ale z powodu braku dostępności szczepionki nie mogli tego zrobić
 • 8 proc. badanych w momencie wypełniania NTZP2021 było już zaszczepionych przeciw COVID-19, a 47 proc. planowało się zaszczepić
 • W porównaniu z rokiem 2020, w 2021 r. podstawowe badania – morfologię krwi i ogólne badanie moczu wykonało aż o 3 pkt. proc. mniej Polaków
 • Spożycie suplementów wzrosło w roku 2021 w stosunku do 2020 o 7 pkt. proc., podobnie jak częstotliwość ich spożycia – codzienne deklaruje już co czwarty Polak (25 proc. względem 17 proc. w 2020)
 • Znacznie mniej osób w przeciągu ostatniego roku miało wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, dentysty czy okulisty

Tematem przewodnim tegorocznego Testu było zwrócenie uwagi na profilaktykę, regularne wykonywanie badań dostosowanych do swojego wieku, płci, a także historii zdrowia.

Mamy nadzieję, że Narodowy Test Zdrowia Polaków i prezentowany raport NTZP2021 przyczyni się do zwiększenia świadomości zdrowotnej Polaków, a także stanie się istotnym źródłem danych dla wszystkich osób i organizacji dążących do poprawy zdrowia naszego społeczeństwa. Jak pokazują tegoroczne wyniki mamy jeszcze wiele do zrobienia w kwestii profilaktyki zdrowotnej, a pandemia jeszcze pogłębiła problem. Na szczęście widać w niektórych obszarach pozytywne drgnięcia, jak stosowanie zdrowszej diety czy zwiększenie się liczby osób niepijących i niepalących, jednak zmiany te są jeszcze zbyt małe, by mówić o poprawie zdrowia całego polskiego społeczeństwa. Widać to zresztą doskonale w Indeksie Zdrowia, który znacznie spadł rok do roku, co powinno niepokoić.

dr Anna Zimny-Zając, redaktorka naczelna Medonet i przewodnicząca Rady Naukowej NTZP

Partnerem Strategicznym Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2021 jest uPacjenta.pl – serwis, który ułatwia dostęp do profilaktyki zdrowotnej oferując badania krwi i inne usługi medyczne z dojazdem do domu pacjenta.

Cieszymy się, że jako partner mogliśmy wspierać tak ważną inicjatywę jak Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021. Podobnie jak Medonet wierzymy, że profilaktyka zdrowotna jest niezwykle istotna, a wyniki ankiety pokazują nam jasno, że są wciąż obszary nad którymi powinniśmy pracować. Mam nadzieję, że coraz więcej Polaków zacznie regularnie badać krew i prowadzić zdrowy styl życia, a wyniki i rekomendacje z ankiety odpowiednio ich do tego zmotywują.

Dominik Swadźba, prezes i założyciel portalu uPacjenta.pl

Projekt został objęty honorowy patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Nad merytoryką projektu czuwa Rada Naukowa Narodowego Testu Zdrowia Polaków:

 1. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
 2. Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
 3. Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii, Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 4. Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – specjalistka w zakresie nauki o jakości zdrowotnej żywności i żywienia, Ekspert Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN 
 5. Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska specjalistka chorób wewnętrznych i kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Pracowni Kardiologii Społecznej  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski – specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski – internista, Komitet Zdrowia Publicznego PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. dr hab. n. med. Joanna Didkowska – onkolog, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów
 9. dr hab. Barbara Wizner – specjalistka w dziedzinie epidemiologii, profilaktyki i jakości opieki medycznej oraz gerontologii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 10. dr Anna Zimny-Zając – Redaktorka Naczelna Medonet.pl i przewodnicząca Rady Naukowej NTZP

Na podstawie danych otrzymanych w badaniu został przygotowany raport na temat stanu zdrowia Polaków w 2021 roku, który można pobrać na stronie: narodowytestzdrowia.medonet.pl.


Źródło:  Medonet

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Mariusz Then, Xbox: „Gaming for Everyone – chcemy dotrzeć do jak największej liczby graczy”

Na jesieni 2020 nadeszła nowa generacja konsol, a Xbox Series X notuje świetne recenzje. Co jest największą przewagą nowej generacji konsol i czemu warto się na nie zdecydować właśnie teraz?

Mariusz Then: Jako gracz konsolowy osobiście bardzo dobrze widzę ten skok jakościowy. Wykonaliśmy dobrą pracę, poczyniliśmy wiele zmian – tak aby ten sprzęt był rzeczywiście najmocniejszy. W naszej branży przyjęło się patrzeć na teraflopy, które określają prędkość konsoli. Xbox Series X posiada ich 12 i jest dwa razy mocniejszy od naszej poprzedniej konsoli. Ma dwa razy szybsze możliwości wczytywania nawet bardzo dużych światów danej gry. Do tego można zwiększać pojemność dysku konsoli. Te czynniki z pewnością przyczyniły się do ogromnego zainteresowania Xbox Series X u nas w kraju. Warto zaznaczyć, że jako Microsoft stawiamy na dostępność dla jak największej liczby graczy. O ile Xbox Series X jest naszą najmocniejszą konsolą, to na rynku dostępny jest też wariant budżetowy Xbox Series S.

Xbox jest dostępny w wielu sklepach, a wśród opcji zakupowych pojawiła się nowatorska usługa abonamentowa Xbox All Access, która pozwala zakupić konsolę w abonamencie razem z szerokim wyborem gier. Do tej pory była to domena tradycyjnych telekomów – i jest to bez wątpienia ciekawa opcja dla osób, które nie są gotowe na jednorazowy wydatek. Co skłoniło Microsoft do wprowadzenia takiego planu i jaki jest mniej więcej stosunek nabywców Xbox All Access w stosunku do tradycyjnych nabywców?

Nasza strategia jest bardzo prosta. Gaming for Everyone – chcemy dotrzeć do jak największej liczby graczy. Xbox All Access razem z Xbox Game Pass poszerza znacząco grupę konsumentów. Pozwala na zakup konsoli w systemie subskrypcyjnym z nielimitowanym dostępem do kilkuset gier. Dzięki temu użytkownik dostaje dostęp nie tylko do hardware’u, ale również do szerokiego wyboru gier. Xbox Game Pass może stać się podobną usługą dla gier, jaką jest Netflix dla filmów. Użytkownik może korzystać nie tylko z gier na Xbox, ale też grać na swoim komputerze albo telefonie. Nie mogę zdradzić jaki dokładnie odsetek zakupił konsole razem z usługą Xbox All Access, ale 20% takich użytkowników to jest nasz cel. Zależy nam nie tylko na sprzedaży konsol, ale też na tym, aby jak najwięcej graczy po prostu czerpało radość z gry. Dodatkowo, jako Microsoft zakupiliśmy ostatnio ZeniMax Media, spółkę matkę Bethesda Softworks, więc można się spodziewać, że tych tytułów będzie coraz więcej.

Z ankiety przeprowadzonej na portalu Gry Online, można wywnioskować, że nowy Xbox jest najchętniej kupowaną konsolą nowej generacji w Polsce. Jak postrzegają Państwo wyniki sprzedażowe konsoli w tych pierwszych miesiącach od premiery?

Wyniki są zaskakujące nawet dla nas. Microsoft potraktował Polskę jako naprawdę istotny rynek. Po raz pierwszy Polska została tak doceniona i premiera odbyła się w tym samym dniu, co premiera globalna, bez żadnych ograniczeń. Dostaliśmy taką liczbę konsol, jak inne kraje. Nie wystarczyło to na pokrycie popytu i cały czas zdarzają się chwilowe problemy z dostępem do kupna konsoli. Z pewnością wyniki sprzedaży są zdecydowanie powyżej oczekiwań.

Warto też wspomnieć szerzej o konsoli Xbox Series S, która z racji swojej niskiej ceny bardzo mocno otwiera rynek konsol dla większego grona odbiorców. Series S pozwala grać we wszystkie najnowsze gry, które ma Series X i dysponuje tymi samymi, najnowszymi technologiami, w tym wyświetlanie do 120 klatek na sekundę. Główna różnica jest taka, że rozdzielczość w Series S to FullHD (1440p) vs pełne 4 K na konsoli Series X. Xbox Series S zawiera również dedykowany sprzętowy mechanizm, umożliwiający skalowanie obrazu do 4 K po podłączeniu do telewizora obsługującego tę rozdzielczość także w aplikacjach rozrywkowych Xbox. Konsola Xbox Series S została stworzona z myślą o cyfrowych wersjach gier – bez nośnika fizycznego. Wyposażono ją w specjalnie zaprojektowany dysk SSD o pojemności 512 GB z opcją zwiększenia dostępnego miejsca za pomocą karty pamięci Seagate.

Microsoft jest jednym z liderów rynku zarówno w obszarze komputerów, jak i konsol. Czy rozgraniczacie typy graczy na konsolowych i komputerowych? Dla kogo Waszym zdaniem jest dedykowane granie na komputerze, a dla kogo granie na konsoli? Czy warto posiadać w domu oba sprzęty do grania? Czy też może panuje przekonanie, że komputer powinien służyć do pracy, a konsola do grania?

Jest to indywidualne podejście. To zależy od użytkownika. Ja na przykład gram na tym i na tym konsoli i na PC. Microsoftowi zależy, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców. W pewnym sensie rozgraniczamy rynek konsolowy, czy komputerowy, ale to nie jest tak, że granie na konsoli kanibalizuje granie na komputerze. Oczywiście, mamy dedykowane produkty skierowane dla poszczególnych grup odbiorców i prowadzimy kierunkową komunikacje. Natomiast pracujemy nad tym, aby ta granica się zacierała. Zaczynasz grać na konsoli, kontynuujesz na komputerze, czy też na komórce. Jestem przekonany, że w kolejnych latach ta granica coraz bardziej będzie się zacierać. Liczba graczy zauważalnie rośnie na wszystkich urządzeniach.

Gdzie w tym wszystkim plasuje się Minecraft? Najlepiej sprzedająca się gra na świecie.

Kupno Minecrafta było pierwszym ruchem, kiedy Microsoft zrozumiał, że gra nie może być wyłącznie na jedną platformę. Gracz musi mieć swobodną możliwość wyboru różnych gier na różne platformy.. Z moją córką często siadamy przed konsolą (ma 5 lat), ale Minecrafta jeszcze nie opanowała. Natomiast wierzę, że jest to gra jak najbardziej edukacyjna. Pobudza kreatywne myślenie i pozytywnie wpływa na rozwój młodych osób. Minecraft to gra numer jeden, jeśli chodzi o popularność naszych produkcji. Mamy specjalny dział, który odpowiada tylko za Minecrafta.

Jakie są najważniejsze gry, które są już dostępne na nową konsole? Na Xbox Series X gra Cyberpunk 2077 działa wyśmienicie, czy jest to zasługa bliskiej współpracy z wydawcą gry na etapie jej tworzenia?

Tak, oczywiście współpracujemy z największymi wydawcami. Zapewniamy im wsparcie, konsultujemy technologie. Ta współpraca jest, była i będzie. Oczywiście jesteśmy w regularnym kontakcie z CD Projekt i staramy się pomagać twórcom wykorzystać wszystkie możliwości naszych urządzeń. Wszystkie strony są zadowolone, więc jestem przekonany że przełoży się to na jeszcze lepsze doznania konsumentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego w jaki sposób układa nam się współpraca z twórcami gier.

Czy Xbox planuje działania nakierowane na esport w Polsce? Na Xboxa dostępnych jest wiele popularnych esportowych tytułów takich jak Overwatch, Fortnite, Call of Duty Warzone, Rainbow Six, Rocket League, czy FIFA. Wiadomo, że gry te są inaczej zbilansowane na PC, a inaczej na konsole. Czy planowane są jakieś dedykowane aktywności skierowane na rywalizacje dla graczy konsolowych? Turnieje dla amatorów, ligi zawodowe?

Wcześniej wychodziliśmy stricte z biznesu konsolowego i rynek esportu nie był w kręgu naszych zainteresowań. Teraz, tak jak mówiłem, otwieramy się również na graczy komputerowych i bez wątpienia esport jest interesującym obszarem do zgłębienia. W tym momencie nie mogę się niczym pochwalić, ale bez wątpienia chcemy to robić. Będzie wspierać to nie tylko Xboxa, ale również inne produkty Microsoft.

XBOX Series X
XBOX Series X; Źródło: Microsoft, Xbox

Redaktor Prowadzący sekcji Brief Esports. Business Consultant z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży esportu i gamingu. Organizator ponad 20 esportowych wydarzeń i turniejów dla profesjonalistów i amatorów. Pracował z najważniejszymi organizacjami esportowymi w Polsce takimi jak Pride, Team Kinguin, AGO Esports, czy Illuminar Gaming jako manager drużyny, dyrektor ds. esportu i dyrektor ds. rozwoju. Doświadczenie biznesowe zdobywał m.in. w McKinsey & Company. Regularny mówca na konferencjach poświęconych tematyce gamingu i esportu w Polsce. Doradca Esports Associations w temacie Narodowej Drużyny Esportu i strategii rozwoju esportu w Polsce.

Jarosław Śmietana