...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

“MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” Martyny Wojciechowskiej z rekordowym dotarciem. Raper Bedoes ambasadorem.

TikTok jest partnerem strategicznym i głównym kanałem komunikacyjnym w projekcie “MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” stworzonym przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Akcja wystartowała w poniedziałek (10.10), przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, a w sobotę oficjalnie dołączył do niej raper Bedoes, który wystąpił w filmie zachęcającym do wzięcia udziału w akcji. Dzięki działaniom promocyjnym zarezerwowanym zazwyczaj jedynie dla najbardziej zasięgowych kampanii, materiał tylko w jeden dzień został wyświetlony ponad 13 mln razy. Także w poniedziałek (10.10) wystartowało konto MŁODE GŁOWY na TikToku (tiktok.com/@mlode_glowy). To miejsce, gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego. Już teraz obserwuje je ponad 33 tysiące użytkowników, pierwszy film anonsujący projekt wyświetlony został 1,6 mln razy, a hasztag #mlodeglowy ma już na TikToku prawie 4 mln wyświetleń.

 

Do akcji zaangażowali się także popularni twórcy TikToka jak Kacper Zembrzucki (@zetkacper), Natalia Sisik (@nataliasisik), Bloger Wojciech (@blogerwojciech), Narodziny Wegetarianki (@narodzinywegetarianki) czy Magdalena Chorzewska (@chorzewska_instaporadnia). Akcję w swoich kanałach wsparli też m.in. Anna Lewandowska, Anita Werner, Anja Rubik, Wersow, Friz, Damian Michałowski, Agnieszka Woźniak-Starak, Joanna Przetakiewicz, Kasia Błażejewska, Ewa Drzyzga, Kinga Sawczuk, Paulina Krupińska, Olivier Janiak, Dzieciaki Cudaki, Maja Ostaszewska, Justyna Kowalczyk, Magda Bereda, Karolina Ferenstein-Kraśko czy Rafał Gębura.

 

Dodatkowo, na TikToku został uruchomiony dedykowany akcji efekt. Jego kreacja nawiązuje do różnorodnych osobowości, problemów i masek, na co dzień nakładanych przez wielu z nas, szczególnie przez osoby dotknięte problemami zdrowia psychicznego. Dzięki temu każdy użytkownik aplikacji może okazać swoje wsparcie dla akcji i promować o niej wiedzę.

 

Kampania na TikToku to część projektu “MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” realizowanym przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. W jego ramach zaplanowano największe w Polsce badanie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne. Badanie startuje w szkołach 25 października 2022 r. i potrwa do 26 lutego 2023 r. Jest anonimowe, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie placówki w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo koordynowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg. W programie uczestniczy już w sumie 1820 szkół z całej Polski, a tylko w tym tygodniu zapisało się do niego 220 placówek. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://mlodeglowy.pl/.

***

O projekcie

“MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” to ogólnopolski projekt badawczy i kampania edukacyjna dotyczące zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

Projekt MŁODE GŁOWY obejmuje największe w Polsce, bezpłatne badanie stanu psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną. Działania mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazać związane z tym wyzwania i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską. Badanie obejmujące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, realizowane jest wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg. Strategicznym partnerem akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

www.mlodeglowy.pl

tiktok.com/@mlode_glowy

Więcej informacji o badaniu i programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo:

Kierownik badań i prezes Fundacji Dbam o Mój Z@asięg

dr Maciej Dębski

m.debski@dbamomojzasieg.com

 

O Fundacji UNAWEZA

Fundacja UNAWEZA została założona przez Martynę Wojciechowską. Daje kobietom skrzydła poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewnia dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełnia ich marzenia. Pomaga w Polsce, Ukrainie i na krańcach świata. Teraz Fundacja kieruje swoje działania również na młodych ludzi. Słowo UNAWEZA pochodzi z suahili i po angielsku oznacza YOU CAN. MOŻESZ. Każdy z nas może.

A RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

www.unaweza.org

Sebastian Nowak

Nowy raport na temat zdrowia psychicznego i dobrostanu emocjonalnego

BRUKSELA — Kraje europejskie przyjęły proaktywną postawę, aby zająć się kwestią dobrostanu psychicznego młodych ludzi w okresie pandemii. Jednym z najczęściej podejmowanych działań było wzmocnienie wsparcia psychologicznego oferowanego w szkołach — zarówno poprzez zwiększenie liczby psychologów i doradców dostępnych dla uczniów i studentów, jak i szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania objawów problemów psychicznych.

Europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, stwierdziła: 

— Wszystkim nam bardzo zależy na prawidłowym rozwoju i zdrowiu emocjonalnym naszej młodzieży. Teraz, kiedy mamy za sobą pandemię, a na europejskiej ziemi toczy się wojna, jest odpowiedni moment na publikację raportu. Cieszę się, że państwa członkowskie UE poważnie podchodzą do tego wyzwania i podjęły działania, aby wspierać młodych ludzi, zwłaszcza w szkole. Te starania muszą umożliwiać młodym ludziom dalszy rozwój, teraz i w nadchodzących latach, a Komisja będzie zawsze chętnie służyć wsparciem.

Badania przeprowadzone w momencie pandemii i tuż po niej dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży nie pozostawiają złudzeń. Pandemia pogorszyła dobrostan psychologiczny młodych Polaków. Nasiliła objawy lęku i depresji u młodzieży. Spowodowała pogorszenie samopoczucia, z którymi młodzi borykają się do tej pory. Co siódme dziecko w kraju odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu, dlatego konieczna jest interwencja. 

Oprócz wysiłków państw członkowskich, takich jak Polska, Komisja Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, chcąc podkreślić w jak trudnej sytuacji pandemia postawiła młodzież i do jakich wyrzeczeń ich zmusiła. Z wyników badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Flash Eurobarometer w maju 2022 roku wynika, że dla 16 z 27 krajów członkowskich najważniejszym działaniem zaplanowanym na Europejski Rok Młodzieży jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrostanu wśród młodzieży.

Komisja Europejska zachęca młodych ludzi, jako przyszłych liderów Europy, do udziału w kształtowaniu UE. Poprzez specjalnie przygotowaną platformę Voice Platform, Komisja Europejska słucha i zaprasza ich do dzielenia się swoimi poglądami, wątpliwościami i pomysłami. Spośród wszystkich głosów zarejestrowanych w kategorii „Zdrowie, fizyczne, psychiczne i sport” jedna trzecia młodych ludzi poprzez platformę wezwała do zwiększenia świadomości problemów zdrowia psychicznego i poprawy dostępu do specjalistów zdrowia psychicznego w przystępnej cenie. 

Więcej informacji 

Europejski Rok Młodzieży 2022 został ogłoszony przez Komisję Europejską „rokiem przeznaczonym na umocnienie pozycji tych, którzy poświęcili tak wiele dla innych” — zgodnie ze słowami Przewodniczącej von der Leyen w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2021 roku. Jest to więc rok w pełni poświęcony młodzieży, aby zapewnić jej wsparcie, zachęcić i wzbogacić w nowe możliwości i nowe sposoby aktywnego udziału w życiu społecznym. 

Ogólnym założeniem Europejskiego Roku Młodzieży jest zachęcenie wszystkich młodych ludzi do wyrażania swoich opinii i uczestnictwa poprzez dzielenie się swoimi wizjami i nadziejami na przyszłość Europy w kluczowych zagadnieniach wyznaczonych na ten rok. Jednym z najważniejszych celów Europejskiego Roku Młodzieży 2022 jest wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego młodych ludzi, w tym ich zdrowia psychicznego. Jest to w pełni zgodne ze strategią UE na rzecz młodzieży 2019-2027, której celem jest uzyskanie lepszego dobrostanu psychicznego i ograniczenie stygmatyzacji osób cierpiących na problemy ze zdrowiem psychicznym, aby promować integrację społeczną wszystkich młodych ludzi.

Dodatkowo w ciągu roku podejmowane są działania mające na celu zapewnienie widoczności i promocję wartości europejskich w manifestach solidarności skierowanych do młodzieży oraz wsparcie dla Ukrainy wyrażone w różnorodnych formach. 

Jednocześnie Europejski Rok Młodzieży charakteryzuje atmosfera współtworzenia i zbiorowego udziału, do czego aktywnie przyczyniają się setki organizacji młodzieżowych i nie tylko. Przekłada się to na wiele krajowych i lokalnych aktywności — na stronie Europejskiego Roku Młodzieży opublikowano już ponad 4000 działań w całej Europie, które jednoczą młodych ludzi przy  pozytywnych i merytorycznych obchodach ich roku.

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Czym jest Europejski Rok Młodzieży? | Europejski portal młodzieżowy (europa.eu)

Podziel się swoją wizją na Platformie Głosu Młodych Komisji Europejskiej

Oficjalne hasztagi: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth i (hasztagi krajowe) 

Śledź Europejski Rok Młodzieży w mediach społecznościowych: Instagram: @european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU

Sebastian Nowak

Koszty związane ze zdrowiem psychicznym mogą do 2030 r. wynosić ponad 6 bln dolarów rocznie [RAPORT]

zdrowie psychiczne

Jak wynika z raportu 2022 Global Health Care Outlook. Are we finally seeing the long-promised transformation?, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, zachodzą one w takich obszarach tematycznych, jak: zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, kwestie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), transformacja cyfrowa czy nowa koncepcja modelu publicznej opieki zdrowotnej i równego dostępu do niej.

W 2022 roku światowy sektor opieki zdrowotnej w dalszym ciągu stawiać będzie czoła wyzwaniom związanym z nieustępującą pandemią. Jak wskazują eksperci Deloitte, oznacza to stałe podnoszenie poziomu obsługi pacjentów, zmianę sposobu i warunków świadczenia usług medycznych, nadspodziewanie szybki rozwój wirtualnych usług medycznych i efektywną współpracę wielu podmiotów w produkcji i dystrybucji szczepionek. Jednocześnie, coraz wyraźniej widać niepożądane efekty nierównego dostępu do opieki zdrowotnej, a także rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko naturalne.

Krzysztof Wilk

Wraz z globalną pandemią COVID-19 doświadczyliśmy niebywałego postępu w naukach medycznych i gwałtownego rozwoju cyfrowych technologii oraz analityki danych. Jednocześnie, konsumenci stali się bardziej świadomi i dysponują większą wiedzą, a systemy opieki zdrowotnej częściej skupiają się na profilaktyce i dobrym samopoczuciu całych społeczeństw. Zderzenie tych wszystkich sił okazało się katalizatorem operacyjnej i finansowej transformacji w opiece zdrowotnej na świecie

Krzysztof Wilk, partner, lider praktyki Life Sciences & Health Care Poland w Deloitte

Równy dostęp do opieki zdrowotnej

Wybuch pandemii i wysiłki podejmowane na całym świecie w walce z jej skutkami dobitnie ukazały dysproporcje w dostępie do opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów Deloitte nie jest to sytuacja nowa, ale COVID-19 wyraźnie wpłynął na sytuację grup społecznych, które powszechnie doświadczały barier uniemożliwiających skuteczną opiekę. W tym czasie dramatycznie uwypukliły się strukturalne wady systemów służby zdrowia oraz nierówności w tzw. społecznych determinantach poziomu opieki zdrowotnej.

Chociaż poszczególne czynniki przyczyniające się do nierówności zdrowotnych w danym kraju czy regionie są różne, wiele z nich jest wspólnych – takie jak tradycje kulturowe, regulacje prawne i polityka zdrowotna oraz skala zaufania pacjentów. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju inicjatyw równościowych, stawiając zdrowie na priorytetowym miejscu. Zdaniem ekspertów Deloitte na osiągnięcie takiego stanu dobrego samopoczucia, obejmującego zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne i duchowe wpływ mają jednak nie tylko same systemy opieki zdrowotnej, ale także czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Coraz większe znaczenie kwestii zdrowia psychicznego

Przez dziesięciolecia w wielu regionach świata dbałość o zdrowie psychiczne była niedoceniana, często uznawana za niepotrzebną, a opieka psychiatryczna – zaniedbana i niedofinansowana. Tymczasem pandemia ukazała, że ekonomiczne efekty rozprzestrzeniających się chorób psychicznych i zaburzeń behawioralnych oraz ich wpływ na całość światowej gospodarki jest znaczący i złożony. Według ekspertów od jednej czwartej do połowy światowej populacji doświadcza w którymś momencie swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym. Szacuje się, że do 2030 r. koszty walki z chorobami psychicznymi na świecie wynosić będą ponad 6 bilionów dolarów rocznie.

Temat zdrowia psychicznego pojawił się w programach politycznych i społecznych wielu krajów, w tym Polski. M.in. strategia rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2030 przewiduje znaczny wzrost nakładów na opiekę psychiatryczną. Można powiedzieć, że wreszcie dostrzeżono, że obok koronawirusa społeczeństwa doświadczają jednocześnie pandemii pogarszającej się kondycji psychicznej. Przedłużające się lockdowny, doświadczanie straty bliskich osób, rosnący poziom stresu spowodowanego trudną sytuacją finansową – to wszystko unaoczniło dotychczasowy powszechny brak dostępu do szybkich, przystępnych cenowo i adekwatnych jakościowo usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz znaczny wzrost wydatków konsumenckich na leczenie poza systemem służby zdrowia.

Krzysztof Wilk

Zdaniem ekspertów Deloitte większą efektywności działań podejmowanych w tym obszarze opieki zdrowotnej mogą zapewnić: rosnąca świadomość społeczna tego rodzaju zagrożeń, większe zainteresowanie ze strony prawodawców oraz silniejszy nacisk na zaangażowanie decydentów. Dostawcy usług w zakresie opieki psychologicznej, a często także firmy technologiczne powinny w tym obszarze współpracować z ubezpieczycielami i instytucjami akademickimi, aby rozwijać rozwiązania cyfrowe, które pozwolą skutecznie walczyć z różnymi schorzeniami psychicznymi.

Digitalizacja ma ogromny potencjał przekształcenia globalnych systemów zdrowia psychicznego i behawioralnego tak, aby stały się bardziej powszechne, przystępne cenowo, skalowalne i dostosowane do konkretnych sytuacji. Pandemia przyspieszyła powstawanie i rozpowszechnianie aplikacji z tego obszaru. Kwestią wymagającą rozwiązania pozostaje wybór odpowiedniego i sprawdzonego narzędzia, które będzie bazować na naukowych podstawach i efektywnie dopasowywać się do konkretnych potrzeb konsumentów.

Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life Sciences & Health Care Poland w Deloitte

Dekarbonizacja opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna na całym świecie odpowiada za 4 proc. emisji dwutlenku węgla – to więcej niż przemysł lotniczy czy transport morski. Wynika to głównie z faktu, że większość szpitali i placówek opieki nie jest zaprojektowana z myślą o efektywności energetycznej, a jednocześnie wszędzie tam nieustannie pracuje specjalistyczny sprzęt medyczny i na szeroką skalę wykorzystuje się np. urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze.

Z drugiej strony, zmieniający się klimat ma bezpośredni wpływ na zdrowie populacji i dodatkowo obciąża infrastrukturę opieki zdrowotnej. Jest to największe globalne zagrożenie dla zdrowia, przed którym stoi świat, ale równocześnie szansa na przedefiniowanie skali oddziaływania środowiska na społeczne determinanty zdrowia.

Ponieważ wpływ zmian klimatu wciąż rośnie, liderzy opieki zdrowotnej będą musieli zbudować odporność swojej infrastruktury systemowej, łańcucha dostaw i zasobów siły roboczej, aby wytrzymać zdrowotne efekty klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze, pożary i burze, ale też, aby sprostać napływowi pacjentów z chorobami układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i innymi problemami zdrowotnymi wywołanymi zmianami klimatycznymi.

Nowa koncepcja zdrowia publicznego i cyfrowa transformacja

Pandemia ujawniła istniejące słabości systemów zdrowia publicznego, narażając pracowników służby zdrowia na ogromny stres. Przyczyniła się również do ponownego wyobrażenia sobie przyszłości zdrowia publicznego, w której promowane są wspólne cele profilaktyki i dobrego samopoczucia całych społeczności i w której odchodzi się od tradycyjnego paradygmatu opieki nad chorą jednostką.

Jak wynika z raportu, istnieje niewątpliwa potrzeba przekształcenia borykających się z problemami i ograniczonych systemów zdrowia publicznego w systemy skupione na człowieku, integracyjne i odporne na przyszłe wstrząsy. Ta nowa wizja będzie wymagała nawiązania nowych partnerstw między publicznymi i prywatnymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, nowych źródeł finansowania, nowych podmiotów wnoszących różnorodne umiejętności i wiedzę fachową oraz podjęcia znaczących kroków w zakresie cyfryzacji zdrowia. Pandemia COVID-19 zapoczątkowała rosnącą świadomość potrzeby inwestowania w zdrowie populacji poprzez wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych modeli współpracy ponad granicami zawodowymi, instytucjonalnymi i organizacyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy infrastruktury opieki zdrowotnej.

W dobie globalnego kryzysu, systemy opieki zdrowotnej będą wymagały wielu nowych inwestycji, a w ich transformacji kluczową rolę mogą odegrać cyfrowe technologie – od ukierunkowanych aplikacji po całe inteligentne miasta. Przy czym, istotne jest, aby zacząć od wykorzystania potencjału już posiadanych zasobów, następnie inwestować w nowe rozwiązania lub wchodzić w partnerstwa umożliwiające dalszy rozwój, wreszcie – automatyzować powtarzalne procesy.

Systemy opieki zdrowotnej mogą przenosić do chmury funkcje takie jak szkoleniowe bazy danych, środowiska testowe i awaryjne kopie zapasowe. W ten sposób mogą nauczyć się wykorzystywać możliwości rozwiązań chmurowych, aby z czasem przenieść tam swoje podstawowe procesy. Dążenie do osiągnięcia opłacalności na większą skalę oznacza też, że przynajmniej część rutynowych działań, takich jak np. testowanie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, powinna odbywać się automatycznie.

Paweł Kuśmierowski

Sama konieczność zachowania dystansu społecznego zmusiła dostawców usług medycznych do szybkiej implementacji narzędzi wirtualnej opieki i coraz powszechniejszego polegania na zaawansowanych technologiach, takich jak rozwiązania chmurowe, technologia 5G, sztuczna inteligencja (AI) oraz interoperacyjne zbiory danych i ich zaawansowana analityka.

Transformacja cyfrowa jest niezbędnym krokiem w przygotowaniach do zorientowanej na konsumenta przyszłości systemów opieki zdrowotnej. Pomoże też zbudować i wyposażyć „szpital bez ścian”, który połączy opiekę szpitalną z alternatywnymi modelami, w tym opieką środowiskową i domową.

Pobierz pełny raport


Źródło: Deloitte

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Razer promuje zdrowe nawyki wśród graczy

Razer Wellness

Razer Wellness to cykl artykułów, warsztatów i webinarów mających na celu uświadomić graczy, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie. Cała kampania rozpoczęła się 10 października z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Od tamtej pory Razer rozpoczął serię tekstów, w których wypowiadają się osoby ze sfery e-sportu i gamingu, a także lekarze i specjaliści z dziedziny psychologii.

Razer przygotował wywiady z: Fuudo, Xianem (Street Fighter), Kaiserem (League of Legends) i Kelly (Counter Strike). Opowiadają w nich o swoich doświadczeniach na profesjonalnej scenie. Dają również rady, na przykład jak radzić sobie z emocjami w trakcie gry. Ponadto, Razer Wellness dostarcza masę informacji, które przydatne będą także poza obszarem gamingu. Poradniki jak poprawić swój sen, czy też jak zadbać o swój wzrok podczas długotrwałej pracy z komputerem z pewnością zainteresują nie tylko graczy.

Dodatkowo Razer zapowiedział serię webinarów i warsztatów. Uczestniczyć w nich będą fizjoterapeuci, psycholodzy i inni specjaliści. Ponadto Razer udostępnia konsultacje z ekspertami, mającymi partnerstwo z firmą.

Więcej możemy znaleźć pod tym linkiem: https://www.razer.com/esports/wellness#esports-wellness-partners

Adam Daniluk

Helping Hand – platforma wsparcia zdrowia psychicznego pozyskała 3 mln złotych na rozwój produktu i ekspansję zagraniczną

Helping Hand

Helping Hand to pierwsza w Polsce platforma online z autorskimi programami i treściami terapeutycznymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, z których mogą korzystać zarówno osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego, jak i udzielający tej pomocy psycholodzy oraz terapeuci. Oferta Helping Hand jest skierowana głównie do firm chcących zapewnić swoim pracownikom narzędzia do psychoedukacji i autoterapii, jak również dostęp do autorskich filmów i artykułów stworzonych przez doświadczonych psychologów i licencjonowanych terapeutów oraz umożliwić korzystanie z indywidualnych terapii online.

W zakończonej właśnie rundzie finansowania projekt wsparli inwestorzy krajowi oraz zagraniczni. Głównym inwestorem został światowy lider w obszarze inwestycji w młode firmy z sektorów Wellness oraz Medtech – izraelski fundusz Welltech Ventures. Część z pozyskanych środków zostanie przeznaczona na stworzenie anglojęzycznego autorskiego kontentu oraz na dotarcie do użytkowników na rynkach zagranicznych. Już dziś firma obsługuje międzynarodowe firmy, świadcząc usługi w języku polskim i angielskim.

Welltech Ventures wspiera firmy, które adresują problemy związane z różnymi obszarami zdrowia i dobrego samopoczucia, a zarazem tworzą nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Tak działa właśnie Helping Hand, spełniając tym samym wszystkie nasze kryteria inwestycyjne. Ogromnie cieszymy się, że do naszego portfolio dołączyła platforma, która demokratyzuje dostęp do opieki psychologicznej, psychoedukacji oraz wspiera zdrowie psychiczne pracowników firm i ich rodzin.

Amir Alroy, współzałożyciel funduszu inwestycyjnego Welltech Ventures

Pozyskanie finansowania na rozwój platformy Helping Hand zbiegło się w czasie z niezwykle ważnym wydarzeniem nie tylko z punktu widzenia samej firmy, lecz także całej branży Wellness i WellTech. Helping Hand jest jedyną firmą z Polski, która została zaproszona do udziału w tegorocznej edycji Global Wellness Summit, jednego z najważniejszych międzynarodowych spotkań w tym sektorze. Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 3 grudnia 2021 r. w Bostonie, a jej temat wiodący to „A New Era in Health & Wellness”.

Jestem zaszczycony, że właśnie podczas tegorocznej konferencji Global Wellness Summit, w ramach sesji moderowanej przez Amira Alroya oraz Galit Horovitz, założycieli Welltech Ventures, będę miał okazję zaprezentować szerszej publiczności Helping Hand, platformę oferującą wsparcie psychologiczne online. Będzie to nie tylko szansa na rozpoczęcie ekspansji zagranicznej, ale również możliwość zabrania głosu w tak ważnej kwestii, jaką jest w obecnych czasach dbałość pracodawców o zdrowie psychiczne pracowników.

Bernard Gołko, Prezes Zarządu w spółce zarządzającej platformą Helping Hand

Według raportu „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, prawie 50% badanych pracowników twierdzi, że odczuwa negatywny wpływ pandemii na ich samopoczucie, a prawie 60% z nich chciałoby otrzymywać wskazówki od pracodawcy dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz dbania o kondycję psychiczną. Uważają oni także, że to pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Wagę tego problemu dostrzegli także sami pracodawcy, którzy dbałość o dobrostan swoich pracowników wpisują w strategię ESG, a innowacyjna platforma Helping Hand stała się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem przez działy Human Resource.


Źródło: Helping Hand

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne [BRIEF PATRONUJE]

Majówka ze zdrowiem psychicznym

W Mental Health Center i Mental Health Helpline mamy ogromne doświadczenie w budowaniu świadomości w zakresie zdrowia psychicznego w organizacjach. Jest to nasza pasja, misja, wiara. Wierzymy, że małymi krokami zmieniamy nastawienie ludzi do zdrowia psychicznego – dzięki nam
w wielu organizacjach temat zaistniał w rozmowach, pracownicy sięgają po pomoc specjalistów. Dzieje się, ale nie zwalniamy tempa.

Podczas „Majówki ze zdrowiem psychicznym” poruszymy m.in. takie tematy jak:

 • Zdrowie psychiczne pracowników – konsekwencje ignorowania problemu i korzyści
  z programów pomocowych
 • Wstajesz i wiesz – kiedy mamy naprawdę problem ze snem?
 • Moje ciało mnie nie słucha, czyli o wpływie długotrwałego stresu na zdrowie
 • Nosisz spodnie, więc walcz – czyli o męskiej wrażliwości
 • O przynależności w miejscu pracy. Dlaczego jest tak ważna i jak ją budować?
 • Jak wspierać nastolatka w rozwoju i procesie terapii?
 • Role opiekuńcze – jak się nimi dzielić i jak organizacja może pomóc?

Podzielimy się z Tobą swoim doświadczeniem i wiedzą, a Ty w tym czasie możesz napić się kawy, poleżeć na trawie, poopalać na tarasie. Od 4 do 31 maja, od poniedziałku do piątku, 60 minut od 13.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu, zarejestruj się bezpłatnie na www.majowka.mhcenter.pl.


Źródło: Mental Health Center oraz Mental Health Helpline

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Szlachetne zdrowie! Jakie mamy podejście do zdrowia po roku pandemii? Światowy Dzień Zdrowia

lekarz zdrowie swiatowy dzien zdrowia

Rokrocznie motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, adekwatnej do priorytetowego problemu w obszarze zdrowia publicznego w danym roku – obecnie jest to ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo szpitali i powszechność ubezpieczenia zdrowotnego (w ub.r. było to docenienie roli pielęgniarek i położnych).

Niby wiadomo (za Schopenhauperem), że Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym to takie podejście młodzi odbierają jako komunały – przypisujemy je raczej seniorom, którzy najdotkliwiej odczuwają zdrowotne ograniczenia i niedostatki, z wiekiem doceniają je bardziej, szczególnie w kontekście sprawności i samodzielnego funkcjonowania.

Zdrowie według Polaków w 2021

Wyniki badania Ipsos (z 11.03.2021) pokazują m.in., że połowa Polaków dzięki pandemii przewartościowała swoje życie, jednak czy ta skłonność do doceniania tego, co się ma, ma wiele wspólnego z wyższą dbałością o zdrowie? Stało się dla nas istotne (zarówno własne, jak i najbliższych – dla ok. 70 proc. badanych), co nie oznacza, że w codziennym funkcjonowaniu przekłada się to na podobne działania. Realia pokazują, ze jedni wybiorą izolację społeczną, inni zaś inwestowanie w ofertę apteczną lub zmianę diety (często – sugerując się podpowiedziami z mediów o przyjmowaniu profilaktycznie wit. D, postawieniu na probiotyki, ekotrendach itp.).

Gdy dominuje smutek i negatywne emocje oraz znudzenie (u 64 proc. badanych) trudno nie tylko o automotywację do działań czy o kreatywność, ale utrzymanie optymalnego zdrowia psychicznego – bez zamartwiania się i stresu. Wszak nie wystarczy zdrowa dieta i mobilizowanie się do ruchu, by mieć pełnię satysfakcji z dbałości o zdrowie (konieczny jest zdrowy sen, umiejętność niwelowania stresu itd.). A to nie jest częste w pandemicznych realiach.

Choć zdrowie zyskało na wartości – aż 42 proc. Polaków przytyło średnio o 6 kg, a jedynie 26 proc. mobilizuje się do podejmowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej (czemu sprzyja praca zdalna, gdy wiele osób nie ma potrzeby w ogóle wychodzić z domu, szczególnie gdy bezproblemowo możemy zamawiać na co dzień posiłki z dowozem).

Wśród kluczowych must have do przetrwania pandemii znalazły się w badania Ipsos czekolada (14 proc.) i alkohol (10 proc.) czy bezruch przy oglądaniu Netflixa, co pokazuje, jaki sposób spędzania czasu wybieramy najchętniej; na szczęście dla niektórych na tej liście znalazł się również rower treningowy (istotny dla 13 proc.).

Badanie Ipsos pokazuje również, że bardziej niż o życie martwimy się o przejście koronawirusa, a dodatkowo stresująca w tej sytuacji jest świadomość paraliżu ochrony zdrowia, także w razie innych chorób czy wypadków losowych. Mamy coraz częściej świadomość, że zdrowie to nie to samo co brak choroby, a samopoczucie, odporność, witalność i forma są istotne, by je zachować. Częściej niż dotąd o zdrowiu myślimy i mówimy w kontekście zdrowia psychicznego (nie tylko nerwic, apatii, niemocy, stanów lękowych czy depresji).

Badania pokazuje, że Polacy czują, że spada ich kondycja, a długie godziny dziennie spędzone przed komputerem przekładają się na pogorszenie wzrok i problemy z kręgosłupem. Domowy nieaktywny styl życia przekłada się również na trudności z rozładowaniem złych emocji, stresu, napięcia, częstsze są wybuchy agresji. Do tego obniża się samoocena, nie tylko związana z wyglądem. Brakuje nam ludzi, motywacji grupowej, ale pomagają e-zajęcia z trenerami on-line.

Media chętnie podejmują tematykę najbardziej jaskrawych problemów zdrowotnych i społecznych, nie zawsze w kontekście pedagogicznym. Wiele osób na doradzaniu w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego buduje swoje działania komunikacyjne (przedstawiciele sektora fitness, blogerki fit, celebryci weganie, trenerzy nagrywający porady video czy psychologowie, prowadzący darmowe e-szkolenia). Są one różnej jakości, czasem to próba przypomnienia o sobie, ale potrafią być inspiracją czy wsparciem. Najgorzej, gdy do głosu dochodzi populizm daleki od rzetelnej wiedzy medycznej (i innej naukowej), który w obecnym czasie pandemii trafia na bardzo podatny grunt i bardzo szybko się popularyzuje wśród przeciwników medycyny konwencjonalnej i antyszczepionkowców, nierozumiejących czym jest realizacja zadań w ramach zdrowia publicznego i tzw. dobra społecznego. Ich dyskusje zaogniają się w mediach społecznościowych i silnie antagonizują internautów.

Ogrom czasu spędzanego w domu z dala od ludzi innych niż domownicy przekłada się u jednych na nagradzanie się bezkarnie jedzeniem, dla poprawy samopoczucia czy zajadania stresu, u innych – na rozwój wiedzy o zdrowszym żywieniu i więcej czasu na gotowanie i testowanie zdrowych nowinek kulinarnych. Badania sprzed niemal roku pokazały, że Polacy jako konsumenci już podczas pierwszego lockdownu postawili na rozwój domowego gotowania – ogromny wzrost sprzedaży odnotowały urządzenia do pieczenia chleba. Wzrósł także popyt na produkty ekologiczne i prosto od lokalnych rolników.

Styczniowe wyniki badania Kantar Polska pokazują jednak, że klienci sklepów spożywczych (marketów, dyskontów i sieci drobnych sklepików), użytkownicy aplikacji sklepowych nie umieją jednak często odróżnić żywności bio, eko od pozostałej. Zaś powszechne nazywanie takiej żywności (oraz oferty spożywczej bez laktozy lub bez glutenu lub wegańskiej) zdrową czy prozdrowotną jest oceniane przez wielu specjalistów jako nadużycie marketingowe. Np. kasze (powszechnie traktowane jako zdrowa oferta) nie są często wolne od syntetycznych pestycydów, podobnie jak antybiotyki w produktach zwierzęcych. Doniesienia o wynikach badań, pokazujących przekroczenie norm glifosatu nawet ponad 40-krotnie (raport FoodRentgen i Fundacji Konsumentów) rodzą coraz większe zainteresowanie w mediach i mediach społecznościowych – i silne emocje – chcemy wiedzieć, co jemy i w jakich miejscach sprzedaży żywność jest bezpieczna dla zdrowia, którym sieciom można zaufać w tej kwestii.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia życzmy sobie nawzajem nie tylko zdrowia i racjonalności w podejściu o jego dbałość, ale sięgania do rzetelnych źródeł wiedzy o nim.

Marketer z wykształcenia, z ponad 20-letnim doświadczeniem (agencyjnym, korporacyjnym i mediowym) jako dyrektor strategiczny czy dyrektor marketingu; analityk i strateg, w szczególności na rzecz marek spożywczych, farmaceutycznych i usług medycznych. Ekspert strategiczny w Radzie Ekspertów Business Centre Club; wykładowca akademicki i trener biznesu, publicystka, współpracownik agencji konsultingowych i brandingowych oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Zdrowia.

Marta Chalimoniuk-Nowak

Z powodu pandemii zdrowie psychiczne prawie połowy Polaków wisi na włosku. Grozi nam zbiorowa depresja?

Zdrowie psychiczne

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Tymczasem dane z najnowszego badania opinii społecznej są dość mocno niepokojące. Podczas tzw. I i II fali pandemii 42,2% Polaków zauważyło u siebie pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. 50,4% ankietowanych nie dostrzega takiego problemu, a 7,4% nie umie tego określić. Zdaniem Damiana Markowskiego z platformy Therapify, wyniki przeprowadzonego badania są alarmujące, zwłaszcza że od czasu wybuchu epidemii w Polsce nie minął jeszcze rok. To może oznaczać, że zaczynamy mieć do czynienia z nowym, społecznym problemem, tj. pandemią depresji.

polacy traca zdrowie psychiczne
Źródło: MondayNews

Nie są to dobre wyniki, ale jednak większość badanych nie ma poczucia utraty zdrowia psychicznego. A pandemia to przecież bardzo trudne doświadczenie dla nas wszystkich pod wieloma względami. Moim zdaniem, nie należy obawiać się w najbliższym czasie nadejścia pandemii depresji.

  dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego

Według badania, kobiety częściej niż mężczyźni wskazują, że ich kondycja psychiczna uległa pogorszeniu. Różnica wynosi 11,8%. Zdaniem eksperta z Therapify, to wcale nie oznacza, że Polki częściej tego doświadczają. Mężczyźni niechętnie przyznają się do słabości. Natomiast tego typu problemy dotykają ludzi bez względu na płeć.

Kobiety, które przeszły na pracę zdalną w czasie lockdownu, mogą przeżywać dużo większą stratę niż mężczyźni. Mówiąc wprost, teraz mają więcej na głowach. Wcześniej, gdy jeździły do firm, mogły odrywać się od domowych obowiązków. Dla niektórych stanowiło to formę terapii.

  dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego

Za główną przyczynę pogorszenia zdrowia psychicznego Polacy najczęściej uznają to, że źle znoszą izolację społeczną – 49,2%. Potem wskazują obawy przed tym, że ktoś bliski zachoruje bądź oni sami zarażą się koronawirusem – odpowiednio 42% i 34,6%. Natomiast najrzadziej podawanym czynnikiem jest brak dostępu do leków – 2,8%. Złe warunki w miejscu pracy wymienia 3,5% respondentów, a wykonywanie obowiązków służbowych w domu – 8,5%.

Potrzeba kontaktu z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych, jakie ma człowiek. Dotyczy to też fizycznej bliskości. To zrozumiałe, że najczęściej właśnie izolacja społeczna stanowi problem. Ponadto mało kto dobrze znosi poczucie bezradności wobec wirusa.

dr Aleksandra Piotrowska, Uniwersytet Warszawski

Najczęściej deklarowanym objawem osłabienia kondycji psychicznej jest obniżenie nastroju – 51%. Na drugim miejscu wskazywane są zaburzenia snu – 48,5%. Potem lęki – 37,4%. Z kolei na czwartej pozycji jest częste uczucie niepokoju – 36,7%.

Zgłaszane objawy są naturalnymi ludzkimi reakcjami na trudną sytuację, w jakiej znalazło się wiele osób. Jeśli w nasilonym stopniu utrzymują się przez dłuższy okres, mogą być symptomami depresji. Trzeba wiedzieć o tym, że jest to groźna choroba. Nieleczona może całkowicie uniemożliwić normalne funkcjonowanie.

Damian Markowski, platforma Therapify

Ponadto badanie wykazało, że aż 78,3% Polaków stwierdzających u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego nie miało ww. objawów przed pandemią. Zaledwie 18% osób w tej grupie badanych ma odmienną opinię, a 3,7% nie umie tego ocenić.

Te wyniki ewidentnie potwierdzają to, że główną przyczyną osłabienia kondycji psychicznej Polaków jest cała sytuacja związana z pandemią. Biorąc pod uwagę to, że wszystkie ograniczenia nie znikną jeszcze przez dłuższy czas, osoby mające problemy na tle psychicznym powinny zacząć korzystać z profesjonalnej pomocy.

Damian Markowski, platforma Therapify

Dotychczas 69,8% ankietowanych w ogóle nie szukało specjalistycznej pomocy w zakresie leczenia ww. dolegliwości. Natomiast 27,7% respondentów twierdzi, że o nią zabiegało. Z kolei 2,5% nie określiło tego w badaniu.

Zgłoszenie się na terapię w Polsce wymaga pewnego poczucia niezależności od opinii innych ludzi i zaufania do siebie, że tego właśnie się potrzebuje. Często problemem bywa to, że otoczenie w ogóle nie akceptuje trudnych emocji, które przeżywa dana osoba. Mówi się jej, żeby wzięła się w garść. A to jest najgorsza rada, jaką można kierować do człowieka w złym stanie psychicznym.

dr Aleksandra Piotrowska, Uniwersytet Warszawski

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-15.02.2021 roku przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy Therapify na reprezentatywnej próbie 1026 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.

O tym jak odpoczywać, żeby się nie przemęczyć i nie wydać fortuny, a jednocześnie wspierać branżę turystyczną, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii i wprowadzonych lockdownów będziemy rozmawiać podczas najbliższego spotkania #SubiektywniKreatywni 14 lipca o godz. 10:00.

Paweł Zawadzki (Większe Logo) porozmawia z:

 • Tomaszem Machałą (Nocowanie.pl)
 • Pawłem Łubiarzem (MyLuggage)
 • Maciejem Żakowskim (Restaurant Week)

Jak pracując zdalnie przygotować się do wakacji? Jak i gdzie odpocząć w mieście? Jak radzą sobie firmy, których głównym celem jest pomoc w planowaniu odpoczynku i wakacji? 

BIORĘ UDZIAŁ W WYDARZENIU


Źródło: MondayNews

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Pandemia a zdrowie psychiczne Polaków

kobieta w maseczce

Liczba osób dotkniętych Covid-19 wciąż rośnie. Obawy o zdrowie swoje i najbliższych, zmiana warunków ekonomicznych, samotność i kwarantanna – to tylko niektóre z czynników, które generują stres i stałe obniżenie nastroju nawet wśród tych, którzy dotychczas cieszyli się dobrym zdrowiem psychicznym. Jak informuje WHO, do 2030 depresja stanie się wiodącym ryzykiem utraty lat życia w zdrowiu w krajach wysokorozwiniętych. Współczynnik osób dotkniętych depresją rośnie również w Polsce, gdzie o chorobach związanych ze zdrowiem psychicznym wciąż mówi się za mało.

Dane NFZ wskazują, że recepty na leki przeciwdepresyjne realizuje w Polsce rocznie prawie 4 mln osób, a z uwagi na m.in wciąż niski poziom świadomości kwestii związanych z zaburzeniami psychicznymi wielu chorych nie sięga po profesjonalną pomoc – szacuje się, że od 35% do 50% osób z poważnymi problemami psychicznymi w krajach rozwiniętych nie otrzymuje żadnego leczenia. Według WHO, depresja jest także głównym czynnikiem przyczyniającym się do występowania samobójstw – od 2013 do 2020 roku liczba prób samobójczych zwiększyła się w naszym kraju o 40%. To obszar w Polsce wyraźnie zaniedbany, którym warto się zająć z uwagi na troskę o ogólne, globalne zdrowie publiczne.

Maja Laura Jaryczewska, członkini zarządu Fundacji Efektywny Altruizm

Zmiana trybu życia i nieustające napięcie atakuje nasze zdrowie psychiczne w sposób mało wyraźny i z początku trudny do zidentyfikowania. Obserwacja zarówno siebie, jak i swoich najbliższych, to jeden z elementów odpowiedzialności społecznej, jakiego nie powinniśmy bagatelizować. Stany depresyjne objawiające się brakiem entuzjazmu, utratą kreatywności, poczuciem bezsilności i beznadziei, możemy zaobserwować nie tylko w relacjach intymnych, jakie podtrzymujemy z rodziną czy z przyjaciółmi, ale również w środowisku pracy.

Znaleźliśmy się w wyjątkowych warunkach, które wymagają dodatkowych środków ostrożności. Odpowiedzialność pracodawcy to nie tylko dezynfekcja rąk, ale również wnikliwa obserwacja i umiejętność reagowania w przypadku podejrzenia depresji u pracownika. Czasem wystarczy zwykłe pytanie – „Jak się czujesz?”.

Paweł Sławski, z All Hands Agency, agencji marketingowej specjalizującej się w społecznej odpowiedzialności biznesu

Wyzwania, jakie postawiła przed nami pandemia związane są również ze zdrowiem psychicznym i należy traktować je równie poważnie, co kwarantannę. Pobłażliwe podejście do problemu wynika z faktu, że depresja to choroba atakująca powoli, niealarmująca z góry o swojej obecności. Jej realne, katastrofalne skutki z pewnością zauważymy za jakiś czas, dlatego warto zapobiegać im już teraz.

Źródła:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/fundamental-facts-about-mental-health-2016.pdf
https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/pluginfile.php/266/mod_resource/content/1/nfz_o_zdrowiu_depresja.pdf


Źródło: All Hands Agency 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna #NASZAwtymGŁOWA Instytutu LB Medical na temat zdrowia psychicznego Polaków

Psycholog z mężczyzną mającym problemy psychiczne

W Polsce potrzebna jest szeroka dyskusja społeczna z ekspertami i wypracowanie skutecznych rozwiązań systemu opieki medycznej w tej dziedzinie. Bardzo potrzebne są też, odpowiednie programy edukacyjne skierowane do społeczeństwa, aby zdrowie psychiczne nie było wstydliwym i pomijanym tematem. Odpowiedzą jest kampania społeczno-edukacyjna #NASZAwtymGŁOWA, której inicjatorem jest Instytut LB Medical.

Badamy kondycję psychiczną Polaków

Z badania „Kondycja psychiczna Polaków”, przeprowadzonego przez Instytut LB Medical wspólnie z agencją badawczą SW Research, wynika, że 50% Polaków doświadczyła w ostatnich dwóch latach trwałego obniżenia nastrojów. 65% naszych rodaków narzekała w tym czasie na zmęczenie i wyczerpanie, a 1/3 skarżyła się na brak energii i siły witalnej. Dziś ponad 70%. badanych odczuwa negatywne skutki COVID-19, która dodatkowo obciążyła psychikę Polaków. Wśród respondentów pojawiają się takie emocje jak: lęk, niepokój, strach a nawet przerażenie w odniesieniu do sytuacji związanej z koronawirusem1.

Na podstawie danych, które analizujemy od początku marca, obserwujemy narastające lęki i frustracje społeczne. W zależności od etapu rozwoju pandemii koronawirusa, fale nastrojów miały różny charakter. Jednak w ostatnich tygodniach mamy widoczne wzrosty obaw związanych niemal z każdą dziedziną naszego życia – zarówno, jeżeli chodzi o poczucie zagrożenia zdrowia, widmo niewydolności służby zdrowia, aż po strach przed zapaścią gospodarczą.

Odczucie lęku dodatkowo spotęgowały inne wydarzenia – np.: ruchy społeczne i ogólne poruszenie polityczne, które wywołują niespotykany dotychczas wewnętrzny dysonans – np. czy angażować się społecznie mimo restrykcji, czy też pozostać w domu i pozostać biernym?

Wszystko to składa się na obecny obraz Polaków jako zdezorientowanych, przestraszonych i… sfrustrowanych.

Piotr Zimolzak, socjolog, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research

Polacy nie są skłonni pójść do psychologa czy psychiatry

W I połowie 2020 roku liczba zwolnień lekarskich w Polsce z powodu epizodu depresyjnego i zaburzeń depresyjnych nawracających wzrosła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przełożyło się to na aż 20 mln dni absencji w pracy2!Liczby chorych stale rosną, a depresja i inne schorzenia zdrowia psychicznego dotyczą już każdej grupy zawodowej, bez względu na status społeczny.

Świadomość społeczna na temat zdrowia psychicznego jest bardzo niska, co może prowadzić do wykluczenia społecznego, gdyż osoby zmagające się z zaburzeniami często nie są tego świadome lub wstydzą się skorzystać z pomocy. Tylko 4 na 10 badanych byłoby skłonne pójść do psychologa lub do psychiatry. Właśnie dlatego Instytut LB Medical przygotował kampanię społeczno-edukacyjną #NASZAwtymGŁOWA, której celem jest uświadamianie Polaków w kwestii zdrowia psychicznego, zachęcanie do zadbania o siebie poprzez pogłębianie wiedzy praktycznej, świadome wprowadzanie działań profilaktycznych oraz do wizyt u specjalistów.

Badanie kondycji psychicznej Polaków_infografika-1

Kampania ma obalać szkodliwe tabu i wywołać społeczną dyskusję wokół zdrowia psychicznego, dawać konkretne wskazówki, kiedy powinno się zwracam z pomocą do specjalistów, pokazywać, że nie jest to wstyd. Problemy zdrowia psychicznego mogą dotknąć każdego. Kampania ma uświadamiać, że zdrowie psychiczne ma ogromny wpływa na wszystkie aspekty naszego życia i ma bardzo wiele twarzy. Zadbanie o nie jest priorytetem dla nas wszystkich.

Pandemia COVID-19 i zastosowana strategia walki czyli masowy lock – down roznieciły nową pandemię – pandemię depresji, lęku i stresu…

Choć walka z fizyczną chorobą jest priorytetem podczas pandemii, nie można ignorować zdrowia psychicznego społeczeństwa i strategii leczniczych w tym obszarze… Aby zwalczyć kryzys dotyczący zdrowia psychicznego potrzebujemy nowatorskich, skutecznych i dostępnych strategii terapeutycznych. Dokładne zbadanie psychologicznych szkód obecnej sytuacji może nam pomóc zmodyfikować procedury i strategie, które powinny być w takich sytuacjach implementowane przez rządy.

Jagna Ambroziak, psycholog kliniczny i terapeutka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii

Niewątpliwie dla większości Polaków obecna sytuacja jest jedną z najcięższych od kilkudziesięciu lat. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że COVID-19 dotyka nas wszystkich w sposób przypominający doświadczenia wojenne. Jest wirus, który masowo zagraża wszystkim ludziom na świecie. U wielu z nas powstają objawy przypominające zaburzenia posttraumatyczne. Pojawiają się lęki, uczucie zagrożenia, obniżenie nastroju czy stała niepewność o przyszłość.

Nasza wolność, w dobrej wierze i ochronie przed zakażeniem się, jest stale ograniczana. W związku z ochroną ludzi starszych, często nie dochodzi do ważnych i podstawowych spotkań rodzinnych. To co kiedyś przynosiło radość, uruchamiało spontaniczność i kreatywność jest mocno zawężone. Ludzie silnie przeżywają samotność. Niektórzy z nas naprawdę wymagają bardzo pilnej pomocy osób doświadczonych w jej niesieniu, wsparciu psychologicznym a także, jeśli to potrzebne, udzielaniu pomocy farmakologicznej. Swobodna, niepodlegająca żadnej ocenie rozmowa, o tym co nas psychicznie boli, co niesie zagrożenie może zasadniczo pomóc w radzeniu sobie w tak trudnym okresie.

dr Magdalena Namysłowska, psychiatra i terapeutka z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii

Kampania NASZA w tym GŁOWA skierowana wszystkich, nie tylko do tych, którzy już chorują. To przestrzeń także dla osób, które dotąd nie miały problemów ze zdrowiem psychicznym, ale chciałyby o nie zadbać. Warto zwracać uwagę na pierwsze symptomy i zanim pojawią się poważniejsze dolegliwości uporać się z nimi. W ramach kampanii będziemy przeciwdziałać chorobie pokazywać jak dbać o zdrowie psychiczne, edukować, aby pomóc zrozumieć jak zaczynają się schorzenia związane ze zdrowiem psychicznym i gdzie szukać pomocy.

Mamy porażające liczby, narastający problem, dodatkowe utrudnienia w leczeniu, nowe zachorowania związane z pandemią, potrzebę nowych strategii terapeutycznych, mamy wiele do zrobienia. Zróbmy to razem. To odpowiedzialność całego środowiska: jednostki, rodziny, przyjaciół, ale także pracodawców, instytucji państwowych. NASZA w tym GŁOWA, aby zmienić podejście do zdrowia psychicznego poprzez edukację i społeczny dialog. Zaburzenia Zdrowia psychicznego są podłożem wielu chorób i #NASZAwtymGŁOWA, aby minimalizować konsekwencje poprzez profilaktykę oraz wprowadzanie odpowiednich rozwiązań.

Dorota Bieniek-Kaska, Inicjatorka Kampanii i Prezes Instytutu LB Medical

Instytut LB Medical powstał z myślą o potrzebach zdrowotnych Polaków

Instytut tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia oraz komunikacji zdrowotnej. Co robimy? Komunikujemy, edukujemy i walczymy o pacjentów. Podejmujemy zadania z zakresu zdrowia i higieny, a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Budowanie świadomości problemów zdrowotnych oraz edukowanie na temat profilaktyki i rozwiązań terapeutycznych to nasz nadrzędny cel.

Łączymy doświadczenie ekspertów medycznych, prawników, specjalistów od komunikacji z doświadczeniem pacjenta i ich rodzin, co daje nam możliwość angażowania się w sprawy ważne dla pacjentów, organizacji prozdrowotnych i instytucji naukowych oraz prawo do społecznej dyskusji o najważniejszych problemach zdrowotnych.

Misją Instytutu jest polepszanie jakości życia pacjentów i wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów społecznych i edukacyjnych opartych na badaniach naukowych evidence based. Naszym celem jest również budowanie relacji ze środowiskiem naukowym, eksperckim i pacjenckim. Konsolidacja tych środowisk jest jednym z filarów działalności Instytutu. To dzięki temu możliwy jest realny wpływ na poprawę kondycji ochrony zdrowia Polaków.


Źródło: informacja prasowa LB Medical

 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF