...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Czy edukacja zależy tylko od szkoły?

Zmiany na maturze, blisko 200 tys. uczniów z Ukrainy na stałe w klasach i jednocześnie brak ok. 16 tys. nauczycieli w systemie według danych resortu - między innymi takie wyzwania czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Tym, co pomoże społecznościom szkolnym odnaleźć się nowej rzeczywistości, to zadbanie o relacje międzyludzkie — wskazują organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy 19 września ruszają w trasę do ponad 150 miast w całej Polsce. Będą zachęcać nastolatki do działania i rozwiązywania problemów, które widzą w swoim otoczeniu.

 

Badanie z kwietnia 2022 r. wśród psychologów i pedagogów szkolnych wskazuje, że w czasie edukacji w trybie zdalnym uczniom oprócz samodzielnego uczenia się, izolacji od ludzi i nieodpowiednich warunków do nauki w domu doskwierał brak bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z klasy czy szkoły – tak uważa 88% ankietowanych (źródło: Małe Charaktery, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Powrót do szkoły może okazać się nie tylko wyczekiwany, ale i trudny pod kątem odświeżania starych znajomości czy poznawania nowych ludzi.

 

Szkoła jako miejsce budowania relacji

Przykładem jest zespół nastolatków z projektu społecznego ze Słupska ”Schoola”, który w ubiegłorocznej edycji zauważył problem wyobcowania i opracował aplikację, pomagającą w nawiązaniu relacji. Dzięki niej można nie tylko zapytać wszystkich użytkowników z danej szkoły o plan lekcji, ale też o pożyczenie ładowarki do telefonu czy notatek z historii. Oprócz nawiązania nowych znajomości aplikacja daje również możliwość umówienia się na wizytę do psychologa szkolnego.

Dyrektorzy szkół wskazują, że edukacja młodzieży nie zależy już tylko od szkoły i nauczycieli, ale także od otoczenia, rodziców i opiekunów. Potwierdza to Paula Bruszewska z Fundacji Zwolnieni z Teorii i zauważa, że w dynamicznie zmieniającym się świecie to, na czym warto się skupić w edukacji to dwie kwestie: budowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie kompetencji przyszłości tj. umiejętności miękkich przydatnych na kolejnych etapach życia.

 

Wspólne działanie buduje więź

Chcąc wspierać rozwój młodzieży, organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii ruszają właśnie w ogólnopolską trasę. Dotrą do ponad 900 szkół średnich z ok. 150 miast i porozmawiają z ponad 100 tys. uczniów, aby zachęcić ich do aktywnego budowania relacji poprzez działanie społeczne. Będą inspirować nastolatków do tego, aby zebrali zespół, wybrali problem społeczny i zrobili własny projekt np. akcję charytatywną, wspólne wydarzenie integrujące czy aplikację mobilną dla społeczności szkolnej.

 

Nauczyciel w roli mentora

Równocześnie organizatorzy olimpiady udzielają wsparcia kompetencyjnego belfrom w ramach Grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii, w skład której wchodzi już 750 nauczycieli. Jak mówią przedstawiciele Fundacji, z pomocy tych nauczycieli korzysta już ok. 20 proc. uczniów w szkołach ponadpodstawowych w Polsce. To właśnie z ich wsparciem w zeszłym roku szkolnym ponad pięć tysięcy młodych ludzi zrealizowało ponad tysiąc projektów społecznych, m.in. tłumacząc temat OZE w lokalnej społeczności (PODpunkt) czy organizując zbiórki ubrań i funduszy na rzecz osób z Ukrainy (Fashion from Passion). Do tej pory udział w olimpiadzie wzięło 70 000 młodych ludzi. W sumie zrealizowali ponad 4500 projektów społecznych, które pozytywnie wpłynęły na ich najbliższe otoczenie, osiedle, miasto czy na środowisko lub zwierzęta. W sumie dobry wpływ tych projektów odczuło już ponad 30 milionów Polaków.

 

Dobro dla siebie i innych

Po przytłaczającym czasie pandemii zauważamy, że młodzież odżywa. Ma ciekawe pomysły i widzi, jakie pozytywne zmiany może wprowadzić w swoim otoczeniu. Nauczyciele natomiast odkrywają w działaniu społecznym z młodymi szansę na bycie takim nauczycielem, jakim zawsze chcieli być, mającym silną relację z uczniami, czującym na co dzień ich wdzięczność i pracującym z misjąmówi Paula Bruszewska i zachęca uczniów, którzy chcą działać społecznie, do rejestrowania się na platformie zwolnienizteorii.pl. Platforma zapewnia materiały, pigułki wiedzy i porady, jak działać zespołowo i efektywnie. Dzięki niej można aktualizować postępy pracy, a na koniec podsumować wyniki. Każdy uczestnik, który ukończy swój projekt, odbiera międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP. To prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tys. kierowników projektów z całego świata i uznawana przez pracodawców.

 

Kompetencje przyszłości efekt uboczny z działania społecznego 

Oprócz relacji z kolegami i koleżankami w projekcie, certyfikatu i realnego dobra uczestnicy zdobywają cenne kompetencje, które są wysoko cenione przez pracodawców. Jak zauważa Maja Chabińska-Rossakowska z ING Banku Śląskiego to właśnie umiejętności miękkie mogą zaważyć o decyzji o zatrudnieniu danej osoby w firmie. — Coraz częściej zauważamy, że twarda wiedza to kwestia do szybkiego wypracowania. Natomiast kompetencje społeczne to złoty graal wśród umiejętności kandydata, bo dają gwarancję, że dana osoba będzie umiała pracować w zespole, reagować na pojawiające się potrzeby czy pracować pod presją czasu — mówi Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor HR, Przewodnicząca Rady Fundacji ING Dzieciom.

Pod koniec roku szkolnego najlepsze projekty będą mogły powalczyć podczas wielkiego finału m.in. o nagrodę „Złotego Wilka”. Szkoły, które zainspirują młodych do wzięcia udziału w olimpiadzie, zostaną docenione w Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. Nagrody dla najlepszych projektów wręczane są przez najwyższe władze państwowe oraz przedstawicieli największych firm w naszym kraju. Aby wziąć udział w tegorocznej olimpiadzie, wystarczy zebrać zespół, zarejestrować się i stworzyć projekt do 22 listopada na stronie zwolnienizteorii.pl.

 

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym. 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Młodzież działa z sercem i sensem – Wielki Finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Dwa i pół tysiąca młodych ludzi z całej Polski świętowało zakończenie własnych projektów społecznych podczas Wielkiego Finału Olimpiady Zwolnieni z Teorii na Torze Służewiec w Warszawie. Najlepsze inicjatywy są nagradzane od lat społecznymi Oscarami tj. Złotymi Wilkami. W tym roku wśród zwycięskich akcji są m.in. Poznaj, by zrozumieć - Podcast o neuroróżnorodności, który podnosi świadomość na temat zaburzeń wynikających z neuroróżnorodności, Terrain Story - seria gier terenowych opartych na kodach QR i stronie internetowej, czy budująca zaangażowaną społeczność szkolną - Schoola.

 

Ponad pięć tysięcy młodych osób z całej Polski zrealizowało tysiąc projektów społecznych w tym roku szkolnym. Najlepsze z nich zostały nagrodzone Złotymi Wilkami podczas Wielkiego Finału Olimpiady Zwolnieni z Teorii, święta młodzieżowej aktywności społecznej. To podsumowanie całorocznej pracy młodzieży, która działa z sercem i sensem.

Działanie z sercem

Młodzi w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii decydują się na realizację inicjatyw, które są dla nich najbliższe. Edukują na temat ekologii poprzez wykłady czy prelekcje, wspierają lokalne schroniska, realizują zbiórki dla organizacji pozarządowych, projektują strony internetowe i aplikacje, które pomagają szkołom w budowaniu zaangażowanej społeczności. — Realizacja projektu społecznego to rollercoster emocji. Od euforii po łzy… Nauczyła nas, jak ważna jest komunikacja i umiejętność współpracy w grupie, bo przecież każda osoba ma inne spojrzenie na świat oraz pomysł na realizację zadań — komentuje Wiktoria Witczak współtwórczyni projektu Tylkojednowgłowiemam, i dodaje — Uważam, że przyszła praca powinna być zgodna z tym, co faktycznie czujemy i chcemy robić. Bez nacisku ze strony innych, bez namowy znajomych czy presji społecznej. Niezależnie jaką drogę wybierzemy, nie powinniśmy zapominać o naszych zainteresowaniach i samorealizacji. Możemy być lekarzem uwielbiającym tańczyć balet albo kucharką pomagającą zwierzętom.

Wrażliwość młodych na poszczególne problemy widać w tematach, jakie wybierają, realizując swoje inicjatywy. Młodzież reaguje na najważniejsze społeczne wyzwania i wpisuje je w swoje działania. Nie inaczej było w tym roku, gdy w marcu szereg zespołów porzuciło skrzętnie ułożone plany i z dnia na dzień zastąpili je pomocą sąsiadom zza wschodniej granicy. — Wojna w Ukrainie pokazuje jasno, że radzenie sobie z potężnymi wyzwaniami, nie jest tylko wynikiem posiadania czołgów, czy pieniędzy. Przynajmniej w równym stopniu, ważne są postawy, jakie w życiu przyjmujemy: odwaga i odpowiedzialność za wspólne dobro. Wy te postawy macie. — mówiła do finalistów podczas Wielkiego Finału Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Na Wielkim Finale nie zabrakło nauczycieli, którzy w tym emocjonującym i aktywnym czasie, jakim dla młodych jest realizacja własnych inicjatyw, są ogromnym wsparciem. Ich rola jest nieoceniona – wzmacniają, motywują do działania, pomagają w razie trudności i wyzwań, a na koniec doceniają i celebrują osiągnięcia uczniów.

Działanie z sensem

Organizatorzy olimpiady mówią, że z roku na rok rośnie liczba realizowanych projektów. Kończąca się edycja to aż 1056 zrealizowanych inicjatyw. Pracodawcy odbierają finalistów jako aktywną i chętną do działania młodzież z pierwszym doświadczeniem praktycznej pracy.

Olimpiada Zwolnieni z Teorii pozwoliła mi sprawdzić moje możliwości i otworzyć się na nowe doświadczenia, na które bym się wcześniej nie odważyła. Uwierzyłam w siebie i zobaczyłam, że dzięki współpracy możemy mieć realny wpływ na życie drugiego człowieka. Bardzo ważne dla mnie jest to, aby moja przyszła praca wiązała się z pasją i była potrzebna, ponieważ to może zapewnić nam satysfakcję zawodową. Pracy poświęcamy wiele wysiłku, dlatego tak ważne jest, aby robić to, co się kocha i daje korzyści dla społeczeństwa i planety, bo to nadaje naszemu życiu prawdziwy sens.

Katarzyna Konior z klasy III, II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, która realizowała projekt Fashion with Passion

Realizacja projektu pozwala robić dobre rzeczy dla lokalnej społeczności i uczyć się przy tym pracy w grupie, organizacji zadań czy skutecznej komunikacji – kompetencji wskazywanych jako deficytowe przez pracodawców na całym świecie.

W tym roku aż 500 młodych ludzi z całej Polski wzięło udział w naszym programie mentoringu kompetencyjnego „Mam swoje Alle”, który realizujemy w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Korzystając z wiedzy ekspertów Allegro, młodzi mogli rozwijać swoje projekty i pozyskiwać fundusze na ich realizację za pomocą platformy Allegro Lokalnie. Jesteśmy dumni, będąc częścią tak wspaniałej inicjatywy, która promuje przedsiębiorczość, kreatywność i troskę o najbliższe otoczenie. Podczas Wielkiego Finału obserwowaliśmy kolejne pokolenie społeczników, którzy zmieniają naszą rzeczywistość na lepsze i zarażają innych swoją energią. Udowadniają nam wszystkim, że skuteczność w działaniu bierze się z zapału i chęci do pracy. Życzymy im wielu sukcesów i jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz o nich usłyszymy.

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability, Allegro

Święto młodzieżowej aktywności społecznej

Podczas wydarzenia, które poprowadził Karol Paciorek, twórca internetowy i dziennikarz, projekty nagrodzono w 11 kategoriach: 4 formatach tj. zbiórka charytatywna, projekt technologiczny, reklama społeczna oraz wydarzenie publiczne i 7 tematach tj. kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. Przyznano też dwa Złote Wilki za zarządzanie zmianą społeczną dla projektów, które najlepiej przystosowały się do trudnej i niespodziewanej sytuacji społecznej związanej z wojną w Ukrainie. W tym roku Złotego Wilka otrzymało 16 projektów. Pełna lista zwycięzców poniżej.

Gwiazdą wydarzenia była Rene Parker, współzałożycielka i dyrektor generalna RLabs, południowoafrykańskiej, wielokrotnie nagradzanej organizacji non-profit. Do tej pory ponad 200 000 osób z niezamożnych środowisk w Afryce uzyskało dzięki RLabs dostęp do nowoczesnych szkoleń i programów dotyczących nowych technologii. Na nadchodzącym Światowym Forum Ekonomicznym Rene zostanie uhonorowana jako Innowator Społeczny Roku 2022, które jest jednym z najbardziej prestiżowych na świecie wyróżnień dla działaczy społecznych.

Co więcej, podczas Wielkiego Finału 30 zespołów, które ukończyły swój projekt w tym roku, walczyło o uznanie jury i nagrodę publiczności w Pitch Contest – kreatywnej prezentacji inicjatyw. Z kolei 6 finalistów poprzednich edycji zaprezentowało podczas WolfX inspirujące wystąpienia m.in. o efektywnym altruizmie i o tym, jak projekty społeczne przekładają się na życie. Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia były specjalne strefy, w których młodzież mogła między innymi skonsultować swoje CV z potencjalnymi pracodawcami, zaprojektować spersonalizowane eko torby i zdobyć nasiona do zasadzenia łąki.
Relację z Gali Głównej Wielkiego Finału można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook. Film podsumowujący edycję jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/b34uuauFD1M. Olimpiadę Zwolnieni z Teorii wspierają m.in.: ING Bank Śląski, Allegro, Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego, Reckitt. Partnerami medialnymi są: Radio Eska, Polsat News.

Zwycięzcy Złotych Wilków 2022 (wg kategorii):

Przestrzeń miejska

 • Terrain Story (Katowice) to seria gier terenowych opartych na kodach QR.
 • PODpunkt (Starogard Gdański) zwiększa świadomość lokalnego społeczeństwa w temacie OZE.

Społeczność lokalna

 • Retro Maków (Maków Mazowiecki) promuje szkolnictwo zawodowe.
 • Small Talk (Warszawa) to aplikacja, która łączy ludzi, którzy mogą mieć ze sobą wiele wspólnego.

Ekologia i natura

 • Earth Day Everyday (Elbląg) edukuje na temat ekologii poprzez kanały komunikacyjne, prelekcje i wywiady z ekologami.

Projekt technologiczny

 • NaLepsze (Szczecin) to aplikacja do wyszukiwania zbiórek, strajków i inicjatyw społecznych w okolicy.

Kultura

 • Nieznany Czarodziej Klawiatury (Płock) promuje postać zapomnianego kompozytora ks. Eugeniusza Gruberskiego.

Reklama społeczna

 • Tylkojednowgłowiemam (Zawiercie) przedstawia istotę i potrzebę edukacji seksualnej w polskich szkołach.

Wydarzenie publiczne

 • TAKsprawni (Tarnów) to charytatywne zawody wspinaczkowe, wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Edukacja

 • Schoola (Słupsk) to aplikacja, która pomaga szkołom średnim w budowaniu zaangażowanej społeczności.
 • Zapamiętani (Głogów) poszerza wiedzę młodzieży na temat metod efektywnej nauki.

Społeczeństwo obywatelskie

 • Poznaj, by zrozumieć – Podcast o neuroróżnorodności (Warszawa) podnosi świadomość na temat zaburzeń wynikających z neuroróżnorodności.

Zbiórka charytatywna

 • Aport! (Siedlce) uświadamia, jak ważne jest dbanie o bezdomne zwierzęta i wspieranie schronisk.

Zdrowie i sport

 • StayStrong (Kutno) dotyczy zalet zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia.

Zarządzanie zmianą

 • Fashion with Passion (Szczecin) edukuje na temat szkodliwości fast fashion i konsumpcjonizmu. Część działań np. zbiórki ubrań i funduszy zostały przekazane na pomoc osobom z Ukrainy.
 • Podaj Wieszak (Dębica) informuje o tym jak wpływa na planetę branża odzieżowa. Po wybuchu wojny na Ukrainie organizowano zbiórki odzieży i wspierano inicjatywy związane z pomocą uchodźcom.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Sztama z Ukrainą — polska młodzież wspiera uczniów z Ukrainy

Od kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, do Polski przybyło ponad milion osób. Wśród nich są setki tysięcy dzieci i nastolatków, którzy najprawdopodobniej będą kontynuować naukę w polskich szkołach. Dla wielu z nich może to być niezwykle stresujące. Będą zastanawiali się, jak zareaguje na nich polska młodzież, lub jak poradzą sobie w innej szkole. Młodzi ludzie chcą pomóc im w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, dlatego powstała akcja społeczna #SztamazUkrainą. W jej ramach uczestnicy olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii nakręcili film, w którym deklarują swoim ukraińskim rówieśnikom konkretne wsparcie mentalne.

 

Wideo ma na celu ukazanie wsparcia, które polscy nastolatkowie przesyłają młodym Ukrainkom i Ukraińcom. W nagraniu wypowiada się chętna do pomocy młodzież, zapewniająca, że ich rówieśnicy mają na kogo liczyć. Jak sami mówią w filmie — przecież mamy Sztamę z Ukrainą! #SztamazUkrainą #мизаУкраїну.

Uczniowie wiedzą, że nastolatkowie uciekający z Ukrainy poza nauką języka i wsparciem dorosłych, będą potrzebować też akceptacji rówieśników. To dlatego w swoich wypowiedziach stawiają akcenty na tematy ważne dla młodych bez względu na pochodzenie, takie jak muzyka, seriale czy sport.

— Martwisz się tym, jak będzie w nowej szkole w Polsce? Zastanawiasz się czy znajdziesz kogoś z kim się zakolegujesz? Nie wiesz, jak w ogóle odnajdziesz się w nowym mieście, z inną kulturą, innym językiem? Rozumiem Cię. Pochodzę z Ukrainy. Wiem, że początki są trudne. Ale wiem też, że są łatwiejsze, gdy nie jesteś w tym sam. (…) Przekonałam się, że tutaj nie raz usłyszysz Ви можете розраховувати на мене [“Możesz na mnie liczyć”.] Nie masz się czego bać. Jesteśmy w tym razem — mówi Andrzej, Ukrainiec mieszkający w Polsce, który uczy się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

— A dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy razem. My, czyli wszystkie osoby, które mają otwarte serca. I przywitamy Cię w naszych szkołach z otwartymi ramionami! — Zaznacza Filip z Liceum Ogólnokształcącego nr III z Wrocławia , jeden z uczestników akcji.

Piotr, uczeń z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, podkreśla natomiast, że jego rówieśnicy z Ukrainy nie muszą obawiać się także bariery językowej. — W sporcie najlepsze jest to, że nawet nie musisz znać języka, żeby z nami zagrać, zasady są w końcu takie same w każdym kraju. Ale fajnie jest grać do jednej bramki. Zagrajmy w jednej drużynie!

Uczniowie, którzy biorą udział w olimpiadzie projektów społecznych Zwolnieni z Teorii, deklarują że młodzi uchodźcy z Ukrainy mogą na nich liczyć. Ale z całą pewnością nie tylko oni. Wideo, które udostępniane jest na wielu grupach, również tych zrzeszających Ukrainki i Ukraińców, można zobaczyć na kanale YouTube Fundacji pod linkiem http://zwzt.link/sztama a także w jej kanałach social media jak np. Facebook: http://zwzt.link/sztamazukraina. Niech ta wiadomość od młodych do młodych ukoi niepokój młodzieży z Ukrainy, a polską młodzież umocni w działaniu. Ich gesty, nawet te subtelne, są w tej sytuacji wyrazem dużej gościnności i niosą ukojenie.

***

Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym. Twórcy Zwolnionych z Teorii są laureatami Rankingu Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Tysiące młodych działało społecznie w czasie lockdownu – znamy finalistów olimpiady Zwolnionych z Teorii

Projekt-_Szare-mury_-Zwolnieni-z-Teorii

Prawie cztery tysiące młodych ludzi z całej Polski zrealizowało blisko osiemset projektów społecznych, z których skorzystało ponad 10 milionów osób. Podczas Gali Projektów Społecznych wyłoniono wyróżniające projekty nastolatków działających społecznie w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wśród nagrodzonych projektów są m.in. Dziadkowie biznesu – pomagający lokalnym przedsiębiorcom w pandemii, Maturalni – spełniający maturalne marzenia, Szare Mury – zmieniające brzydkie graffiti w ironiczne rysunki czy Graj w zielone – zachęcające do wprowadzenia ekologicznych nawyków. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

 • Działanie społeczne w czasie lockdownu jest możliwe i pozytywnie wpływa na młodzież – pokazują badania Fundacji Zwolnieni z Teorii.
 • Pomimo pandemii młodzi ludzie nadal chcą działać w swoim otoczeniu i realizują projekty zespołowo dzięki nowym technologiom.

Właśnie zakończyła się tegoroczna edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest edukacja praktyczna młodzieży oparta na zrealizowaniu własnego projektu społecznego od A do Z. W tym roku było trudniej niż zawsze, bo plany młodzieży pokrzyżowała pandemia. Szczególnie alarmująca stała się sytuacja uczniów i nauczycieli, którzy praktycznie z dnia na dzień zostali wrzuceni w sytuację edukacji zdalnej. W ciągu ostatniego roku pojawiły się liczne badania, które sygnalizowały problem pogarszającej się kondycji psychicznej polskiej młodzieży. Wskazówką w poszukiwaniach sposobu na polepszenie tego stanu okazały się głosy uczestników olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy dawali sygnały, że Zwolnieni z Teorii pozwalają zachować im optymizm w tym niełatwym czasie. Na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii przeprowadzono badanie, które pokazało, że faktycznie osoby, które realizowały w tym roku projekt społeczny w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, mają wyższy poziom dobrostanu niż ich rówieśnicy. Jego wyniki zawarto w raporcie „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii”.

Wydawać by się mogło, że zamknięcie w domach i nauka zdalna wstrzyma aktywność społeczną młodych ludzi. Okazało się, że nic z tych rzeczy. W tym roku rekordowo dużo projektów zostało doprowadzonych do końca. To oznacza, że młodzież, która powiedziała sobie na jesieni „tak zrobię coś dobrego dla innych” dotrzymała danego słowa. Cieszy nas to, a badania potwierdzają, że zadbali w tym trudnym czasie nie tylko o swoje otoczenie, ale i o swój dobrostan psychiczny.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Gala Projektów Społecznych 2021 odbyła się 22 czerwca i była częścią corocznego Wielkiego Finału. To podsumowanie VII edycji Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Podczas wydarzenia, które poprowadził Marcin Prokop, dziennikarz i prezenter telewizyjny, zaprezentowano wszystkich Finalistów i przyznano prestiżowe Wilki za najlepsze projekty społeczne realizowane w tym roku. Projekty nagrodzono w 11 kategoriach: 4 formatach: zbiórka charytatywna, projekt technologiczny, reklama społeczna oraz wydarzenie publiczne i 7 tematach: kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. W tym roku Złotego Wilka otrzymało 16 projektów. Pełna lista zwycięskich projektów poniżej.

W kategorii przestrzeń miejska wygrały zespoły: „Szare mury” z Torunia oraz tarnobrzeski „PoznajMY Tarnobrzeg”. Projekt „Szare mury” ma na celu zmianę aranżacji miasta. Młodzież zamalowuje wulgarne i nieestetyczne graffiti i zastępuje je obrazkami bądź cytatami, które wywołają uśmiech u przechodniów i lokalnej społeczności. Projekt był realizowany w ramach programu „Mam swoje Alle”, którego partnerem jest Allegro i zakładał wsparcie mentoringowe pracowników firmy.

Cieszę się, że Allegro mogło wspierać was w realizacji projektów społecznych. To ogromna przyjemność, obserwować jak młodzi ludzie, chcą mieć wpływ na świat, w którym żyją. Gratuluję wam determinacji i cierpliwości w przejściu przez wszystkie etapy olimpiady. Szczególnie dziękuję tym z was, którzy zdecydowali się rozwijać w ramach programu Allegro „Mam swoje Alle”. Umiejętności, które zdobyliście to niezwykle cenne kompetencje, które wykorzystacie w przyszłości.

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability z Allegro

W kategorii kultura wygrały projekty „Częstochowski przegląd poezji” oraz „Jeżech stond”, realizowany ze wsparciem mentora w ramach programu „Zdalni do Pomocy” zainicjowanego przez ING Bank Śląski.

Ta inicjatywa pozwala spojrzeć na znajdujący się wokół nas świat z innej perspektywy. Otwiera nasze horyzonty, daje nam możliwość poznania siebie i swoich możliwości. Nasz projekt Jeżech stond, który pomimo zakończenia konkursu, nie kończy swojej działalności! Każda kolejna edycja konkursu pokazuje, że młodzi mają potrzebę aktywnego działania, a przy pomocy Zwolnionych z Teorii jest to znacznie prostsze.

Sandra Marek, z zespołu projektu „Jeżech stond”, uczennica 2 klasy liceum w II LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Złotego Wilka za reklamę społeczną uzyskał projekt „Dziadkowie Biznesu”.

Kampania społeczna będąca początkowo pracą zaliczeniową na studia stała się czymś znacznie więcej. Widzimy, że niesiemy realną pomoc i dajemy drugą młodość zapominanym przedsiębiorstwom. Nasi seniorzy zdobywają nowych klientów, a Dziadkowie Biznesu docierają do coraz to większego grona odbiorców.

Zofia Mańczuk, Dziadkowie Biznesu, Uniwersytet Warszawski

Najlepszy projekt w kategorii zdrowie i sport to „W Krainie Snów”, realizowany przez zespół uczniów z Wrocławia, który podejmował problem bezsenności.

Szóstką znajomych stworzyliśmy projekt w tegorocznej edycji olimpiady. Mierząc się ze zmianą trybu życia, byliśmy zmuszeni zmienić również nasze podejście do szkoły, zajęć i olimpiady. Dzięki temu zdobyliśmy nowe doświadczenia i wiele się nauczyliśmy. Samodzielne prowadzenie projektu uczy odpowiedzialności, bo to my ponosimy konsekwencje za popełnione błędy.

Alicja Zawadzka, z zespołu projektu „W Krainie Snów”, uczennica Liceum Dwujęzycznego nr. XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wszystkie zwycięskie projekty w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, wraz ze szczegółowymi ich opisami, dostępne są na stronie www.wielkifinal.zwolnienizteorii.pl. Relację z gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook. Olimpiadę Zwolnieni z Teorii wspierają m.in. Allegro, Google.org, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ING Bank Śląski.

Zwycięzcy Złotych Wilków 2021 (wg kategorii):

Przestrzeń miejska:

 • #PoznajMYTarnobrzeg
 • Szare Mury

Społeczność lokalna:

 • Aleja Czystych Serc

Ekologia i natura:

 • BeeApp
 • Graj w zielone

Projekt technologiczny:

 • Befriend

Kultura:

 • Częstochowski przegląd poezji
 • Jeżech stond

Reklama społeczna:

 • Dziadkowie biznesu

Wydarzenie publiczne:

 • Kompas Kryzysowy
 • OUTyzm

Edukacja:

 • Maturalni – spełniamy maturalne marzenia!
 • zdezINFORMOWANI

Społeczeństwo obywatelskie:

 • Piekło Internetu

Zbiórka charytatywna:

 • See the Sea

Zdrowie i sport:

 • W Krainie Snów

Zgłoś się do 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://kreatywni.brief.pl/


Źródło: Zwolnieni z Teorii 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Jak czynić dobro do potęgi? Działanie społeczne z wykorzystaniem sieci

Zwolnieni z Teorii_

Zmieniają obraźliwe graffiti na inspirujące murale, odczarowują stereotypy o imigrantach czy tłumaczą młodzieży zawiłości związane z pandemią koronawirusa – takie projekty realizują uczniowie w całej Polsce z pomocą nowych technologii w ramach programu „Mam swoje Alle” fundacji Zwolnieni z Teorii oraz Allegro. Kilkanaście projektów m.in. w Toruniu, Warszawie, Ostrowie Wielkopolskim i innych miastach miało wpływ na ponad ćwierć miliona odbiorców. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Teorii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Jak do tego doszło?

Według badań CBOS z lutego 2021 r. ogromna większość rodziców (89%) uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza od jakości nauki stacjonarnej. Rodzice dzieci uczących się zdalnie dostrzegają wiele negatywnych konsekwencji zdalnego trybu nauczania. Najczęściej w tym kontekście wymieniany jest brak bądź ograniczenie kontaktów z rówieśnikami (83%). Tak nie musi być. Dzięki nowym technologiom można nauczyć się nowych kompetencji z wykorzystaniem sieci, co pokazuje przykład programu „Mam swoje Alle”. Zakładał on udzielenie wsparcia młodzieży przez pracowników Allegro tak, aby młodzi mogli zespołowo, przedsiębiorczo i społecznie działać online – bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Młodzi ludzie nie tylko się ze sobą kontaktowali, ale też współdziałali społecznie na rzecz dobra innych ludzi.

Prawie osiemdziesięciu nastolatków z różnych zakątków Polski w tym roku szkolnym pochyliło się nad problemami w swoich lokalnych społecznościach, które chcieli rozwiązać. Powołali zespoły, zgłosili się do olimpiady Zwolnieni z Teorii i zaangażowali się w program specjalny, aby otrzymać wsparcie specjalistów w zakresie działania w internecie, zrównoważonego rozwoju, organizacji projektów i zarządzania swoim czasem. Ponad trzydziestu mentorów z biznesu wsparło uczniów w prowadzeniu pierwszego w ich życiu prawdziwego przedsięwzięcia, które w efekcie miało wpływ na ćwierć miliona ludzi w ich najbliższym otoczeniu.

W czasie pandemii Allegro postanowiło wesprzeć młodych na ich ścieżce do zaangażowania społecznego. Nasi pracownicy, poprzez konsultacje i mentoring, wspierali uczestników olimpiady w rozwoju ich przedsiębiorczości. Spotkania odbywały się online, co dla pokolenia, które wyrosło w dobie internetu, nie stanowiło problemu. W realizacji projektów korzystaliśmy z rozwiązań, jakie daje nam technologia, dzięki temu mieliśmy większe możliwości zasięgu, a przez to też wpływu społecznego. Jednocześnie jest to bezpieczne działanie podczas pandemii i może wspierać innych lokalnie czy charytatywnie. Z początku nastawiłam się, że to ja będę wspierać ambitną, ciekawą świata i gotową do działania młodzież, ale z czasem okazało się, że mentoring jest również cennym doświadczeniem dla mnie.

Magda Andrejczuk, ekspertka ds. CSR w Allegro z ponad 11-letnim doświadczeniem zawodowym, mentorka w programie “Mam swoje Alle”

Jak twierdzą organizatorzy olimpiady projektów społecznych, to właśnie nauka przez działanie przyniesie w bliskiej przyszłości młodzieży lepsze rezultaty niż piątki na świadectwie.

Z naszych badań i doświadczenia wiemy, że organizowanie projektów społecznych rozwija umiejętności pracy w grupie, samoorganizacji i kreatywności. Pandemia i lockdown wymusiły znalezienie nowych formuł działania z wykorzystaniem internetu i przyniosły one świetne rezultaty. Krótko mówiąc, dzięki doświadczeniu managerów z biznesu i nowym technologiom młodzież mogła dowiedzieć się i poznać na własnej skórze, jak czynić dobro do potęgi.

Aleksandra Chudaś, dyrektorka zarządzająca fundacji Zwolnieni z Teorii

Chudaś dodaje, że ważne jest, aby w tym zachęcaniu do działania społecznego udział brali nie tylko nauczyciele i dyrektorzy szkół, ale również osoby z otoczenia młodych ludzi, np. przedstawiciele biznesu, którzy mogą realnie wesprzeć nastolatków.

Ten program jest przykładem tego, jak wolontariat kompetencyjny może być prowadzony w sposób niekonwencjonalny, ponieważ pracownicy dużej firmy wsparli kilkudziesięciu młodych ludzi, a potem stała się niesamowita rzecz: role się odwróciły. Młodzi przeprowadzili webinar dla zespołu Allegro, mówiąc o ważnych dla nich tematach prozwierzęcych. Myślę, że ten nowy trend wymiany międzypokoleniowej z powodzeniem znajdzie zastosowanie w programach wolontariatu pracowniczego, zarządzania różnorodnością czy transferu wiedzy.

Aleksandra Chudaś, dyrektorka zarządzająca fundacji Zwolnieni z Teorii

Oprócz działania społecznego ważny jest fakt, że młodzi ludzie zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe. Pracodawcy zauważają, że to kompetencje miękkie, które najlepiej szlifuje się w praktyce, są kluczowe obecnie w procesie przyjmowania do pracy nowych kandydatów. Jak twierdzi Magda Andrejczuk, przedstawicielka Allegro, wykształcenie nie ma obecnie takiego znaczenia jak kiedyś, a kluczowe staje się doświadczenie w działalności pozaszkolnej i posiadane kompetencje miękkie. Z badania przeprowadzonego przez fundację Zwolnieni z Teorii [2021] wynika, że młodzież działająca społecznie w ramach olimpiady nabywa kompetencji miękkich niezbędnych do pracy i potrafi się lepiej zorganizować w działaniu niż ich rówieśnicy nieaktywni społecznie.

Program „Mam swoje Alle” jest realizowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii oraz Allegro po raz pierwszy. Celem programu jest wsparcie kompetencyjne młodych ludzi, którzy chcą działać społecznie i lokalnie. Zakończone projekty walczą teraz o Złotego Wilka, nagrodę przyznawaną za najlepsze projekty społeczne w Polsce. Premiera Gali Projektów Społecznych odbędzie się online 22 czerwca. Więcej na Facebooku Zwolnieni z Teorii.


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Poznaliśmy szkoły, które uodparniają na lockdown

Najlepszą szkołą średnią w Polsce sprzyjającą zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych wśród uczniów zostało Technikum nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Na podium Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii 2021 uplasowały się kolejno V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie i CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie. Ranking docenia działalność nauczycieli i nauczycielek, którzy w tym roku ze względu na nauczanie zdalne, mieli dużo trudniejsze zadanie. To, że sobie z nim poradzili, potwierdza badanie realizowane na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii. Paula Bruszewska CEO, Marcin Bruszewski Co-Founder oraz Rafał Flis Co-Founder z Zwolnieni z Teorii są laureatami 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

 • głoszono Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2021, który premiuje edukację praktyczną i możliwość szlifowania kompetencji przyszłości. Najlepsze szkoły są z Bartoszyc, Warszawy i Krakowa.
 • Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 15 czerwca podczas gali online, którą poprowadził Marcin Prokop.
 • Z badania realizowanego na zlecenie Fundacji Zwolnieni z Teorii przez agencję badawczą wynika, że nastolatkowie, którzy działali społecznie w czasie lockdownu, jaśniej widzą swój życiowy cel (o 12%) oraz pewniej kreślą rozwój osobisty (o 12%) od tych, którzy nie angażowali się społecznie.

Tegoroczna edycja Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii objęła ponad 277 szkół z całej Polski. Wyszczególnione w zestawieniu placówki edukacyjne wyróżniają się wspieraniem swoich uczniów w działalności społecznej i rozwoju kompetencji przyszłości.

Paula-BruszewskaTen rok dla polskich szkół był szczególnie trudny. Nauczyciele nie mogli tak jak zawsze wspierać bezpośrednio młodzieży w nauce i działalności społecznej, lecz robili to zza ekranów komputerów. Dlatego należą im się szczególne gratulacje za to, że pomimo trudnego okresu wprowadzali innowacje do programów nauczania, trwali i działali z myślą o tym, że nauka to nie tylko zakuwanie do matury, ale też okazja do poznania siebie i innych, rozwiązywania problemów otoczenia, które obserwujemy.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Trudne warunki pandemiczne działały także na niekorzyść dobrostanu psychologicznego młodzieży. Jednak jak pokazuje raport Fundacji Zwolnieni z Teorii – „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” – uczniowie tych szkół, którzy zrealizowali w tym roku szkolnym własny projekt społeczny w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, mają wyższy ogólny poziom dobrostanu psychologicznego niż ich rówieśnicy, którzy nie angażowali się społecznie.

Raport bazuje na badaniu przeprowadzonym za pomocą polskiej adaptacji Kwestionariusza Dobrostanu (PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALES) na reprezentatywnej próbie 621 uczniów. Z badania wynika, że nastolatkowie, którzy działali społecznie w czasie lockdownu, jaśniej widzą swój życiowy cel (o 12%) oraz pewniej kreślą rozwój osobisty (o 12%) od tych, którzy nie angażowali się społecznie. Dodatkowo uczniowie ci mają wyższe poczucie autonomii (ponad 7%) oraz pozytywne relacje (ponad 7%) niż ich rówieśnicy. Według raportu Fundacji Zwolnieni z Teorii odporni na lockdown to ci, którzy działając dla innych, troszczą się o siebie.

Zwolnieni z Teorii
Źródło: Zwolnieni z Teorii

-Z zespołem śmiejemy się, że jak coś robimy z sensem, to daje nam to taką energię, że przez to nie wpadamy w apatię!

Anna Ziętek, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu

Magdalena-SniegulskaPoczucie autonomii wiąże się z ogólnym dobrostanem, zadowoleniem z życia. To, co ważne, to uświadomienie sobie, że konstruowanie własnej autonomii jest procesem. Wymaga ćwiczenia i doświadczenia. Udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii jest doskonałym przykładem takiego doświadczenia. Kompetencje społeczno-emocjonalne można rozwijać w perspektywie całego życia jednej osoby, ale także życia wybranej społeczności, szkoły, klasy czy rodziny – ćwiczą.

Równocześnie, w kontekście specyfiki zmiany wspólnej, której wszyscy doświadczyliśmy, a młodzi ludzi odczuli ją w sposób szczególny, co pokazują badania, życia w pandemii i niepewności jutra, taka kompetencja jak panowanie nad otoczeniem, która jest wysoka u członków Olimpiady, może być niezwykle istotnym czynnikiem ochronnym.

 dr Magdalena Śniegulska, psycholog z Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Ten rok był trudny dla każdego z was i dla całego świata. Wszyscy czuliśmy się sfrustrowani, zmęczeni, samotni i często bardzo zdezorientowani. W tym czasie światowe wykorzystanie technologii posunęło się do przodu o co najmniej 5 lat w ciągu zaledwie 5 miesięcy. W tych trudnych dla polskiej edukacji czasach warto wspomnieć i docenić te szkoły oraz nauczycieli, którzy zadbali o rozwój umiejętności przyszłości, ponieważ będą katalizatorem powrotu z pandemii.

  Liza Belozerova, EMEA Grant Lead w Google.org, który wspiera tegoroczną edycję Zwolnionych z Teorii

Jak można dołączyć do szkół wspierających uczniów w rozwoju kompetencji społecznych? Wystarczy wstąpić do grupy Nauczyciele Zwolnieni z Teorii i zainspirować młodzież do realizowania własnego projektu społecznego. W Polsce jest już niemal 550 nauczycieli i nauczycielek, którzy angażują się i wspierają uczniów na zasadach mentora, otrzymując pełne wsparcie szkoleniowe od zespołu Fundacji. Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii jest zwieńczeniem tych działań, podsumowaniem całego roku szkolnych zmagań tysięcy młodych osób w całej Polsce.

Ogłoszenie Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii miało miejsce 15 czerwca podczas wydarzenia online. Galę finałową prowadził Marcin Prokop, popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny. Pełen Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii dostępny jest pod adresem: www.ranking.zwolnienizteorii.pl. Partnerami Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii są ING Bank Śląski oraz Grupa Pracuj, właściciel serwisu Pracuj.pl. Olimpiadę Zwolnieni z Teorii wspiera Google.org.

Badanie na potrzeby raportu „Odporni na lockdown. Raport o tym, co chroniło dobrostan młodzieży w trakcie pandemii” przeprowadzono metodą ilościową CAWI w maju 2021 roku w dwóch grupach: uczniów, którzy brali udział w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz uczniów szkół średnich, którzy w roku szkolnym 2020/21 nie angażowali się w żadne działania społeczne. Badanie obejmowało poziom ogólnego dobrostanu, jak i sześć wymiarów dobrostanu tj. samoakceptacja, pozytywne relacje z innymi, autonomia, panowanie nad otoczeniem, cel życiowy i osobisty rozwój. Zastosowano Polską Adaptację Kwestionariusza Dobrostanu (PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALES) autorstwa Jana Cieciucha i Dominiki Karaś.


Źródło: Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

#KiszlukRozmawia 56 – Paula Bruszewska, Zwolnieni z Teorii

#KiszlukRozmawia Paula Bruszewska

Grzegorz Kiszluk rozmawia z Paulą Bruszewską, współzałożycielką i prezesem Fundacji Zwolnieni z Teorii.

 

Grzegorz Kiszluk

Niepewni siebie, ale autentyczni. Młodzi szukają pracy w pandemii

Zwolnieni z teorii

Młodzi ludzie miewają problem z mówieniem o sobie, co wpływa negatywnie na przebieg rozmów o pracę. Spora część z nich idzie też na żywioł, po czym nie poddają analizie tego, jak wypadli. Pracodawcy jednak wskazują, że o wiele lepiej z autoprezentacją radzą sobie młodzi, którzy aktywnie wychodzą poza schemat. Oceniani są jako bardziej zaradni i pewni siebie, niż ci bez doświadczenia pozaszkolnego – wynika z wywiadów prowadzonych przez Fundację Zwolnieni z Teorii. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Teorii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

 • Lockdown odmienił sposób funkcjonowania rynku pracy i wprowadził nowoczesne rozwiązania do procesu rekrutacji.
 • Pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie są kluczowe podczas starania się o pracę.
 • Ruszył program „Pokolenie lockdown” realizowany przez Fundację Zwolnieni z Teorii i Grupę ING. Jego celem jest zaktywizowanie młodych ludzi oraz wspieranie ich przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

Pomimo pandemii pracodawcy wskazują, że trudno znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska – nadal mamy rynek pracownika. Konieczność pracy zdalnej to nie tylko zmiana formy, ale także podejścia do organizacji czasu i zadań. Według badań Ipsos (2020) dla Światowego Forum Ekonomicznego niemal połowa osób aktywnych zawodowo twierdzi, że w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46%) i pracuje w niekonwencjonalnych godzinach – na przykład bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44%). Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49%) lub trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji przestrzeni czy wyposażenia domowego biura (46%). Jak to wpłynie na wejście nowego pokolenia na rynek pracy?

Rozwiązaniem jest digitalizacja oraz komunikacja dostosowana do pokolenia Zet, dla którego technologia jest nieodłącznym elementem życia. Jak wskazuje ekspertka rynku pracy, komunikacja do młodszych, zaangażowanych osób powinna być nastawiona na poszukiwanie nowych, ekscytujących doświadczeń, życiowych wyzwań i zachęcanie do zmiany, a nie premiująca stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.

Paula-Bruszewska

Pracodawcy muszą dostosować system rekrutacji do młodych osób, znając specyfikę odbiorców. Aktywni, młodzi ludzie garną się do pracy i wykazują dużą inicjatywę własną. Jeśli takich ludzi szukasz do pracy, to komunikuj się językiem prostym i ciekawym. Jakiś czas temu został przeprowadzony test na studentach, którym przedstawiono standardową ofertę pracy. Nie rozumieli treści, języka ani przekazu. Rekruterska nowomowa nie jest z ich świata, co utrudnia zrozumienie oferty pracy na wstępie. Najmłodsze pokolenie pracowników czasami korzysta z rocznej przerwy (gap year) lub staży pomaturalnych, aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, co najbardziej ich pasjonuje, już na wczesnym etapie życia zawodowego.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Eksperci prognozowali, że umiejętności miękkie będą towarem deficytowym na rynku pracy. Te przewidywania stały się faktem. Obecnie, według Fundacji Zwolnieni z Teorii, pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie takie jak współpraca, poczucie sprawczości czy autoprezentacja są kluczowe podczas starania się o pracę. Młodzi ludzie podczas rekrutacji regularnie pomijają swoje dokonania i aktywności pozalekcyjne, a to one właśnie na rynku pracy młodych cenione są najbardziej, wręcz urastają do rangi profesjonalnego doświadczenia.

Rośnie nowe pokolenie szkoły lockdownu, które swoje umiejętności miękkie tj. współpracę z rówieśnikami, negocjacje, decyzyjność, pracę pod presją czasu, może zdobyć tylko w sieci. Właśnie w tym celu około 11 tysięcy z nich w 2021 roku i postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i podziałać społecznie realizując własny projekt społeczny w Zwolnionych z Teorii.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Czy to im pomoże zdobyć pracę w tych trudnych czasach? Z rozmów, które prowadzą Zwolnieni z Teorii wynika, że istnieje różnica między aktywnymi uczniami (którzy podejmują działania poza nauką np. w projektach społecznych czy pasjach) a nastawionymi na stabilizację młodymi ludźmi (niedziałającymi obywatelsko ani biznesowo). Ci pierwsi nie tylko mają więcej kompetencji, lecz również znacznie lepiej radzą sobie w prezentacji własnej osoby i dokonań, zyskując sporo punktów przewagi podczas samej rekrutacji. Dodatkowo Fundacja w partnerstwie z Grupą ING, postanowiła wyposażyć kolejny tysiąc młodych aktywnych ludzi w Polsce w kompetencje potrzebne przy zdobywaniu pracy. Grupa ING w ramach programu grantowego Build Back Better postanowiła wesprzeć projekty, mające na celu wsparcie społeczeństw po kryzysie spowodowanym pandemią COVID – 19.

W Polsce postanowiliśmy pomóc młodym ludziom wejść z mocnymi kompetencjami na rynek pracy po pandemii. Wierzymy, że w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii dotrzemy do tej grupy i wesprzemy ją w skutecznym poszukiwaniu drogi zawodowego rozwoju.

Joanna Dymna-Oszek, dyrektor Biura Zarządu Banku

Zwolnieni z teorii
Źródło: Zwolnieni z Teorii

Jak młodzi podchodzą do rozmów kwalifikacyjnych? Większość młodych ludzi, jak wynika z rozmów, idzie często na tzw. żywioł. Ta bezrefleksyjność w podejściu do rozmów widoczna jest szczególnie z poziomu rekruterów w firmach, którzy dziennie rozmawiają z kilku-kilkunastoma kandydatami i kandydatkami na stanowiska, ceniąc sobie najbardziej ogólne „ogarnięcie”. Pandemia pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Wyraźnie krystalizuje intencje i zaangażowanie kandydatów, bo wyraźnie widać, komu zależy na pracy i kto jest nastawiony na poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Warto dodać, że pracodawcy wśród pozytywnych cech młodych ludzi dostrzegają kreatywność, świeżość pomysłów, czasami nawet podważanie stanu obecnego i autentyczność. Tematem otwierającym rozmowy podczas pierwszego spotkania mogą być zrealizowane społeczne projekty pozaszkolne, które pokazują pracodawcy determinację, umiejętności organizacyjne i operatywność kandydatki czy kandydata do pracy.

Projekt „Pokolenie lockdown” to inicjatywa ING, która ma na celu wsparcie społeczności dotkniętych kryzysem koronawirusa, poprzez zapewnienie im szans na odbudowę i lepszy start po pandemii COVID-19.


Źródło: Zwolnieni z Teorii 

 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Odpowiedzialny biznes wspiera kompetencje przyszłości młodych ludzi

Przyszłość młodych ludzi

W nowoczesnej edukacji zamiast wkuwania na pamięć i biernego siedzenia w szkolnej ławce coraz częściej liczy się rozwój kompetencji proinnowacyjnych, takich jak np. zarządzanie swoim budżetem, rozwiązywanie problemów, czy wrażliwość społeczna. Olimpiada Zwolnieni z Teorii od lat motywuje młodzież do poszerzania praktycznych umiejętności poprzez realizowanie prawdziwych projektów społecznych i zapewnia im w tym wsparcie najlepszych ekspertów. W tegorocznej edycji wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi podzieliła się firma Enea, która pomogła w realizacji dziewięciu projektów związanych z edukacją i naukami ścisłymi. Jeden z projektów, „Code::Girls”, pokazujący potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki, został nagrodzony Złotym Wilkiem, nagrodą za najlepszy projekt społeczny w Polsce. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

 • W szóstej edycji olimpiady Enea zorganizowała warsztaty dla zespołów oraz konkurs, którego nagrodą była produkcja filmu z projektu.
 • Nowoczesna edukacja stawia na zdobywanie kompetencji przyszłości poprzez prowadzenie projektów społecznych przy wsparciu przedstawicieli biznesu.
 • Enea jako odpowiedzialny partner wspiera rozwój młodych uczniów oraz organizacje w obszarze edukacji.

Za niespełna miesiąc zostaną ogłoszone wyniki matur, po których uczelnie zakończą rekrutacje. Ostatecznie jednak to rynek pracy zweryfikuje umiejętności współczesnej młodzieży. Olimpiada Zwolnieni z Teorii powstała jako odpowiedź na brak praktycznych kompetencji u młodych ludzi, który utrudnia im znalezienie pierwszej pracy. Uczestnicy poprzez platformę internetową, prowadzą prawdziwe projekty społeczne, rozwijają kompetencje przyszłości takie jak współpraca, komunikacja czy przywództwo.

Efektem ostatniej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, w którą włączyła się Enea były ponad cztery tysiące zaangażowanych młodych ludzi z całej Polski i prawie tysiąc zrealizowanych projektów społecznych, z których skorzystało ponad sześć milionów osób. Przez kilka ostatnich miesięcy uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci przy wsparciu naszych pracowników realizowali projekty, które realnie wpłynęły na ich otoczenie.

Agata Goor, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności w Enei

Enea wsparła m.in. takie projekty jak: „Glow on Road”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze, „Code:Girls” – kampanię społeczną pokazującą potencjał kobiet w dziedzinie IT, a także „Tech_Connect” promujący robotykę i programowanie.

By podnieść kompetencje uczestników olimpiady, Enea zorganizowała warsztat dla zespołów objętych programem partnerskim. W trakcie spotkania z ekspertami młodzież dowiedziała się jak prowadzić swoje kanały komunikacji, tak aby wzbudzić zainteresowanie i kształtować wizerunek marki projektu. Dodatkowo, by zmotywować uczestników do działania, Enea we współpracy z organizatorami Zwolnionych z Teorii ogłosiła konkurs, który polegał na stworzeniu viralowego posta. Nagrodę w postaci produkcji filmiku przedstawiającego przebieg projektu otrzymał zespół „Glow On Road”. Jego autorzy nie tylko podbili social media osiągając zasięg organiczny na poziomie prawie 12 tys. osób, ale i serca przedszkolaków. Warsztaty „Glow on Road” dotarły do aż 776 dzieci w wieku przedszkolnym, podczas których młodzież uświadamiała dzieci o zasadach bezpieczeństwa na drodze i rozdawała odblaski.

Uczestnicy olimpiady Zwolnieni z Teorii w zakończonej już edycji mogli zgłaszać projekty samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia partnerów platformy. Decydując się na współpracę z partnerem młodzi ludzie otrzymywali konkretny temat do zrealizowania oraz pomoc ekspertów. Szczególnie istotna okazała się wiedza i doświadczenie przedstawicieli firmy Enea w dobie koronowirusa, który utrudnił, a w niektórych przypadkach uniemożliwił realizację zaplanowanych wcześniej inicjatyw. Enea wsparła m.in. projekt „Code::Girls” – zwycięzcę nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę, czyli dostosowanie projektu do nieoczekiwanych okoliczności i warunków związanych z pandemią.

W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Kobiety w IT (nie)możliwy sukces”. Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z sześciu różnych państw.

Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Innym projektem realizowanym także w programie partnerskim z firmą Enea jest „Tech_Connect”. Jego celem było uświadomienie i pomoc społeczeństwu w zrozumieniu podstaw świata techniki.

Idea projektu ewoluowała z prostych pokazów naukowych dla dzieci i młodzieży do rangi prawie profesjonalnych warsztatów z robotyki. Jesteśmy dumni, że udało się nam doprowadzić do tych zajęć.

 Justyna Pietrzak, jedna z realizatorek projektu

Zajęcia z robotyki dla uczniów szkół podstawowych skupiały się na pokazach oraz nauce programowania robotów opartych m.in. na Lego Mindstorms, czyli serii klocków, które można łączyć czujnikami elektronicznymi.

Enea od lat wspiera kształcenie dzieci i młodzieży, angażując się w projekty edukacyjne, dzięki którym ich odbiorcy zdobywają wiedzę m.in. z zakresu bezpieczeństwa, energetyki, ekologii i wielu innych dziedzin.

Edukacja to jeden z filarów, na którym budujemy społeczną odpowiedzialność biznesu Grupy Enea. Od lat w ramach konkursu Enea Akademia Talentów wspieramy rozwój młodych wynalazców oraz organizacje, które wdrażają nowatorskie, edukacyjne rozwiązania. Zapraszam uczestników Zwolnionych do realizacji projektów wspierających edukację i promujących nauki ścisłe w kolejnej edycji .

Agata Goor, Kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Enei

Oprócz partnerstwa w szóstej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, Enea prowadzi m.in. wolontariat pracowniczy oraz Fundację Enea, która realizuje własne projekty prospołeczne oraz wspiera działania w obszarach edukacji, sportu, zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Film przedstawiający przebieg realizacji projektu „Glow On Road” można obejrzeć pod linkiem: https://tiny.pl/7dbht

Zgłoś się do 10. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie: https://kreatywni.brief.pl/


Źródło: Informacja prasowa Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Wielki Finał Zwolnionych z Teorii, czyli najlepsze młodzieżowe projekty społeczne w Polsce

Wielki Finał

Ponad cztery tysiące młodych ludzi z całej Polski zrealizowało prawie tysiąc projektów społecznych w całej Polsce, z których skorzystało ponad 6 milionów osób. Podczas Wielkiego Finału Zwolnionych z Teorii wyłoniono najlepsze projekty nastolatków działających społecznie w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. pokaz mody online promujący ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań, skonstruowanie bionicznej protezy ręki, publikacja 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla niedowidzących dzieci, nowoczesna platforma online zachęcająca do aktywnego trybu życia, czy zbiórka charytatywna przeciw ubóstwu menstruacyjnemu. Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski oraz Rafał Flis, założyciele Zwolnionych z Torii zostali wyróżnieni w 5. edycji rankingu 50. Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Aktywne działanie zamiast uczenia się w szkolnej ławce – właśnie zakończyła się rekordowa pod względem udziału młodzieży edycja olimpiady Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest edukacja młodzieży oparta na praktyce i doświadczeniu. Każdego roku punktem kulminacyjnym olimpiady jest Wielki Finał, podczas którego wybierane są zespoły młodzieżowe otrzymujące Złote Wilki – nagrody za najlepsze zrealizowane projekty społeczne w Polsce. Jak zauważają uczestnicy, udział w olimpiadzie to jedna z niewielu okazji, kiedy młodzież działając dla innych, zdobywa dla siebie kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu takie jak np. umiejętność współpracy, zarządzanie swoim czasem i budżetem, rozwiązywanie problemów, empatia czy wrażliwość społeczna.

 • Coraz więcej nastolatków działa społecznie, wskazuje Fundacja Zwolnieni z Teorii – organizator olimpiady angażującej do przedsiębiorczości społecznej w Polsce
 • Pomimo pandemii koronawirusa młodzi ludzie nadal chcą działać w swoim otoczeniu i realizują projekty zespołowo dzięki nowym technologiom

Gala Wielkiego Finału 2020, którą poprowadził Karol Paciorek, popularny polski youtuber, odbyła się 16 czerwca o godz. 19. Tym razem, w odpowiedzi na sytuację epidemiczną, przyjęła nową formę, wydarzenia online.

We wtorek świętowaliśmy sukces ponad 4 tysięcy tegorocznych finalistów – to tyle co przez dwa ostatnie lata razem wzięte. Myślę, że ich sukces nigdy nie był tak czytelny jak właśnie w czasach pandemii. Po pierwsze, wszyscy mieliśmy okazję przekonać się jak ważna jest solidarność, serdeczność i podawanie pomocnej dłoni. To właśnie działanie z myślą o innych pozwalało nam radzić sobie z pandemią. A każdy z uczestników olimpiady, robiąc swój projekt społeczny, nie tylko sam dał pokaz swojej współczującej, empatycznej postawy, ale jeszcze zainspirował innych do zaangażowania.

Równolegle do robienia czegoś prawdziwie dobrego, dla uczestników olimpiady był to także intensywny kurs samorozwoju. I tu także kontekst pandemii jest szczególny. Każdy finalista to już wie, że nie ma jasnego i powtarzalnego przepisu na stworzenie własnej inicjatywy. Jest za to umiejętność działania pod presją. Jest kompetencja radzenia sobie z nieprzewidzianymi trudnościami. Ostatnie miesiące pokazały niezwykle wyraźnie jak istotne są te kompetencje nie tylko w lokalnych projektach społecznych, ale w tematach najwyższej wagi i światowej skali. I nieważne czy tym razem poradzili sobie lepiej czy gorzej z wyzwaniami podczas realizowania projektu. Ważne, że mają już to doświadczenie. To dzięki temu, jeśli chodzi o przyszłość, mogę im wszystkim dziś z pełnym przekonaniem powiedzieć – jesteście w świetnej formie.

Specjalnie dla BRIEF Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Paula Bruszewska
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Realizowanie projektów społecznych jeszcze nigdy nie było tak aktualne jak w okresie pandemii. Z jednej strony pokazała nam ona, jak ważne jest mobilizowanie się we własnym otoczeniu i pomaganie innym, a z drugiej, jak bardzo internetowy świat przyspieszył. Pandemia sprawiła, że mamy do czynienia z jeszcze większą automatyzacją niż do tej pory, co pokazuje, że kompetencje przyszłości, o których przydatności myśleliśmy w perspektywie najbliższych lat, stały się już dzisiaj kompetencjami teraźniejszości.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

W tegorocznym Wielkim Finale wręczono aż 16 Złotych Wilków. Kategorie standardowo podzielone były na zwycięskie projekty według formatu oraz według tematu. Nowością w tegorocznej edycji, w odpowiedzi na nieoczekiwane dostosowywanie projektów do wymagań związanych z pandemią, była nagroda specjalna w postaci Złotego Wilka za zmianę.

Ostatnie miesiące pokazały nam jak bardzo ważną kompetencją, nie tylko w realizowaniu projektów społecznych, ale także w szkole czy biznesie, jest umiejętność zarządzania zmianą. Pandemia spowodowała, że taką umiejętnością musiała wykazać się większość uczestników olimpiady. Jednak po wielu rozmowach z uczestnikami okazało się, że bardzo dużo projektów zarządzało zmianą już wcześniej, dlatego podjęliśmy decyzję, że konieczne jest stworzenie takiej kategorii, doceniającej niezbędną już kompetencje w dzisiejszym świecie.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Zwycięzcą nagrody specjalnej w postaci Złotego Wilka za zmianę został projekt „Code::Girls”, czyli kampania społeczna pokazująca potencjał kobiet do osiągania wysokich wyników w różnych obszarach informatyki.

Code::Girls jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ sama doświadczyłam dyskryminacji ze względu na płeć. Poruszenie tematu seksizmu dotyczącego kobiet w IT, przeprowadzenie kampanii internetowej oraz stworzenie międzynarodowej konferencji nie było proste, ponieważ wielokrotnie spotykałyśmy się z hejtem czy wyśmianiem naszych działań. Jednak nieustannie napływające komentarze dziewczyn o tym, jak ważny jest dla nich nasz projekt utwierdziły mnie w przekonaniu, że taka inicjatywa w społeczeństwie jest naprawdę potrzebna i pomoże wielu osobom w zdobyciu pewności siebie.

Specjalnie dla BRIEF Agnieszka Mańke, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 W ramach realizacji projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Kobiety w IT (nie)możliwy sukces”. Wybuch pandemii niestety nagle uniemożliwił nam jej organizację. Jednak wraz z pomocą naszego partnera, firmy Enea, dniami i nocami zmieniałyśmy naszą stronę i koncepcję tak, aby stworzyć platformę konferencyjną i przeprowadzić wydarzenie online. Udało nam się. W konferencji wzięło udział ponad 600 osób z 6 różnych państw.

Patrycja Wasielewska oraz Agnieszka Mańke, realizatorki projektu z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrodzone projekty wybierane według formatu, podzielone zostały na 4 kategorie takie jak zbiórka charytatywna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny i reklama społeczna. Najlepszy w kategorii projekt technologiczny okazał się „Waggle.pl”, nowoczesna platforma, której celem jest zachęcanie do aktywnego trybu życia w czasach, kiedy kondycja fizyczna nie jest priorytetem.

W trakcie tych kilku miesięcy udało nam się stworzyć od zera stronę internetową, która jest w stanie wskazać jeden z ponad 170 punktów sportowych na terenie Wrocławia i okolic. Nasz pomysł był prosty. Wiele osób chce się ruszać, ale nie zawsze wie gdzie może to robić. Do tej pory już 3 tysiące osób postanowiło sprawdzić naszą stronę.

twórcy projektu z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej

W kategorii zbiórka charytatywna najlepszym projektem okazała się „Akcja Menstruacja”, podczas której zorganizowano ogólnopolską zbiórkę środków higieniczno-sanitarnych dla tych kobiet, których nie stać na ich zakup oraz akcję humanitarną dla kobiet w Kamerunie.

Zwolnieni z Teorii to niezwykła olimpiada, która jednoczy ludzi mających wspólny cel: tworzenie lepszego jutra. Chciałyśmy dołożyć się do tego „tworzenia” i mimo presji związanej z maturalną otoczką, postanowiłyśmy stawić czoło ubóstwu menstruacyjnemu, o którym do tej pory w naszym kraju się nie mówiło. Akcja Menstruacja to efekt miesięcy ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale z ręką na sercu mogę powiedzieć – BYŁO WARTO. Po roku działalności, przeprowadzeniu wielu akcji humanitarnych oraz przekształceniu projektu w fundację, wiemy że jesteśmy na dobrej drodze do odtabuizowania okresu (i problemów z nim związanych) w mentalności Polaków!

Specjalnie dla BRIEF Julia Kaffka, Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

Dzięki programowi REBELKI, miałyśmy okazję poznać inne aktywne dziewczyny, które chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Naładowane pozytywną, siostrzeńską energią, postanowiłyśmy, że nasze działania skierowane będą na pomoc kobietom. Wybrałyśmy temat, którym nikt w Polsce nie zajmował się wcześniej na większą skalę i na dodatek budził spore kontrowersje. Zawsze miałyśmy jednak wsparcie ze strony Zwolnionych, co wpłynęło na nasze późniejsze decyzje – zdecydowałyśmy się na kontynuowanie projektu i założenie fundacji, ponieważ ubóstwo menstruacyjne wciąż pozostaje problemem nierozwiązanym, a my nie lubimy niedokończonych spraw.

Specjalnie dla BRIEF Emilia Kaczmarek, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Dzięki nam polska telewizja po raz pierwszy poruszyła temat ubóstwa menstruacyjnego. Chciałybyśmy, aby środki menstruacyjne były powszechnie dostępne dla tych, którzy ich potrzebują oraz żeby wreszcie zaczęły być postrzegane jako produkt pierwszej potrzeby. Po wielu wzlotach i upadkach oraz roku działalności śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby w mentalności Polaków okres przestał być tematem tabu raz na zawsze.

 Magdalena Demczak, uczennica I LO im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Projekty rywalizujące według tematu podzielone zostały na 7 kategorii takich jak: kultura, zdrowie i sport, edukacja, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, ekologia i natura oraz społeczność lokalna. W tych kategoriach Złotego Wilka otrzymało aż 11 projektów. Jednym z nich były „GadkiSzmatki”, zwycięzca kategorii ekologia i natura, czyli pokaz mody online promujący wśród młodzieży ekologiczne rozwiązania w produkcji i doborze ubrań.

Naszym projektem chcieliśmy osiągnąć przede wszystkim zmianę myślenia. GadkiSzmatki to nie tylko ekologia i mówienie o tym jak wpływa fast fashion na naszą planetę. Tu chodzi o coś więcej, o świadomość, że jeśli nie zaczniemy działać w jakiejkolwiek sprawie, to nigdy nic się nie zmieni w naszym życiu i na świecie.

Paulina Domek z Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Gadki Szmatki” to odpowiedź na konsumpcjonizm. Chciałam wraz z przyjaciółmi wprowadzić zmianę w mentalności i poczucie, że każdy nasz wybór ma wpływ. Społeczność „Zwolnionych” zaraża właśnie tą chęcią działania, jakby mówili „Wy macie wizję, my narzędzia, just do it!”. Więc działamy. 

Specjalnie dla BRIEF Paulina Talewska, maturzystka Liceum Plastycznego im. Władysława Hasiora w Koszalinie

W kategorii społeczeństwo obywatelskie nagrodzono projekt „100naStart”, polegający na wydrukowaniu 150 książek z przestrzennymi obrazkami dla dzieci z dysfunkcjami wzroku.

100naStart
źródło: Fundacja Zwolnieni z Teorii

Zdecydowaliśmy się zorganizować zbiórkę pieniędzy, by wydrukować pierwszy na świecie nakład innowacyjnych książeczek zawierających już nie tylko tekst pisany alfabetem Braille’a, ale także czarnodruk i, co najważniejsze, przestrzenne oraz kolorowe ilustracje. Finalnie wydrukowaliśmy nie sto, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale aż 150 książeczek dotykowych. Po zakończeniu pandemii wyślemy je do 28 ośrodków, fundacji i stowarzyszeń pomagających osobom niewidomym. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy ucieszą one tysiące dzieci w całej Polsce i za granicą.

autorzy projektu z II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Wszystkie zwycięskie projekty w tegorocznej edycji olimpiady Zwolnieni z Teorii, wraz ze szczegółowymi ich opisami, dostępne są na stronie www.wielkifinal.zwolnienizteorii.pl. Relację z gali można obejrzeć na stronie Zwolnionych z Teorii w serwisie Facebook.


Źródło: Informacja prasowa Fundacja Zwolnieni z Teorii

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF