...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Olszewska, Loyalty Heroes w rozmowie z Grzegorzem Kiszlukiem

Kiszmasz o tym czym jest lojalność w biznesie. 3. edycja konkursu Loyality Heroes

Malgorzata Olszewska, przewodnicząca jury konkursu Loyalty Heroes  w #Kiszmasz w Telewizja Biznesowa

 

👉🏼 Konkurs Loyalty Heroes, wyróżnia docenia długofalową pracę, strategiczne myślenie oraz skupienie na klientach.
👉🏼 Długookresowe, przemyślane działania, jakie promuje ten konkurs, przynoszą znakomite efekty sprzedażowe!
👉🏼 Termin zgłoszeń – 29 lutego, zapraszamy szczegóły na https://loyalty-heroes.com/

 

Lojalność klienta stanowi kluczowe narzędzie marketingowe, zdolne budować trwały sukces w sprzedaży. Konkurs, o którym mowa, wyróżnia się tym, że docenia długofalową pracę, strategiczne myślenie oraz skupienie na klientach. To nie tylko kwestia programów, lecz także lojalizacji i trwałego związku z klientem.

Długookresowe, przemyślane działania, jakie promuje ten konkurs, przynoszą znakomite efekty sprzedażowe, co warto docenić. Termin zgłoszeń do 29 lutego, więc zachęcamy do udziału i sprawdzenia szczegółów na stronie Loyalty Heroes.

Grzegorz Kiszluk

Dominik Andrzejczuk, Quantum Data Center Corporation w rozmowie z Grzegorzem Kiszlukiem

Kiszmasz, o tym, że jest nas 60 milionów... Kongres "60 Milionów" stanowi fascynującą inicjatywę, skupiającą się na jednoczeniu polskiej diaspory na całym świecie. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko pokazanie potencjału Polaków w kraju, ale także za granicą.

 

Dominik, będący polsko-amerykańskim obywatelem, podzielił się swoimi doświadczeniami, zwracając uwagę na wyjątkową siłę społeczności polskiej poza granicami kraju. w swojek karierze od inżyniera do przedsiębiorcy, zaobserwował brakującą liczbę polskich menedżerów pomimo obfitości inżynierów w Polsce. Projekt zakłada budowę mostu pomiędzy tymi dwoma światami, zachęcając do współpracy i wymiany doświadczeń.

„60 Milionów” widzi potencjał w przyciąganiu polsko-amerykańskich menedżerów do Polski oraz eksportowaniu polskiego know-how na rynek amerykański. Dzięki tej inicjatywie Polska może odnieść korzyści ze wzrostu biznesów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych.
W rozmowie poruszamy także kwestię budowania Marki Polska. Przykłady dwóch polskich marek: polsko-amerykańskiego producenta pierogów w USA oraz polską linię lotniczą LOT.
Projekt „60 Milionów” ukazuje konieczność strategicznego podejścia do budowania mostów pomiędzy Polską a światem.

Grzegorz Kiszluk

Ekonomia senioralna a startupy!

Marzena Rudnicka, fouderka Krajowego Instytutu Ekonomii Senioralnej w Kiszmaszu w Telewizji Biznesowej

 

Synergia między pokoleniami to kluch do sukcesów polskiego ekosystemu startupowego, który jest motorem napędzającym całą gospodarkę w wielu krajach.

 •  Rola właściwego podejścia do startupów i młodych przedsiębiorców.
 •  Przedsiębiorcy z pokoleń Z i Alfa korzystają z sharing economy.

 

 

 • Olbrzymia rola wartości w biznesie.
 • Młodsze generacje doceniają jakość życia ale mają inne spojrzenie na dobra materialne.
 • Szkodliwe, lekceważące podejście do ich wyborów przez starsze pokolenie.
 • Młodsze generacje nie bagatelizują wartości dóbr materialnych, ale łączą je z nowoczesnymi podejściami.
 • Stastarsze pokolenie – niestety – często wykazuje lekceważenie i niezrozumienie dla nowoczesnych trendów.
 •  Starci częściej potrzebują spojrzenia „w lustro” i zastanowienia się nad własnym podejściem.
 • Bezwzględna konieczność współpracy, budowania mostów międzypokoleniowych i akceptacji różnic.

 

Społeczna Odpowiedzialność Osób Doświadczonych

 • Osoby bardziej doświadczone mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych.
 • Apel o społeczną odpowiedzialność i bardziej otwarte podejście do nowych pomysłów.
 • Podkreślenie, że każde pokolenie ma swoje wartości i perspektywy.

 

Współczesne społeczeństwo starzeje się, a Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie

 • Rola think tanku ekonomiczno-społecznego, jakim jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w analizie i budowaniu rozwiązań dla procesu starzenia się społeczeństwa.
 • Cele KIGS:
  – Koncentrowanie się na zbiorowym procesie starzenia się społeczeństwa.
  – Budowanie mostów międzypokoleniowych w dziedzinie zdrowia, finansów i relacji społecznych.
  – Analiza rosnącej liczby osób starszych i konieczności dostosowania świata do ich potrzeb.
  – Konieczność współpracy z dużymi firmami nad włączaniem osób dojrzałych na rynek pracy.
  – Konieczność dostosowywania produktów do różnych grup wiekowych.
  – Propozycja organizacji spotkania networkingowego dla osób dojrzałych i młodych startupów.
  ::

Grzegorz Kiszluk

Ciemna strona startupów – Szymon Janiak Czysta3 – w rozmowie z Grzegorzem Kiszlukiem

#kiszmasz #BusinessInBrief w Telewizji Biznesowej

Zmiana w podejściu do biznesu w epoce startupów.

 

 • Startup, jako nowej kategorii biznesowych projektów, zdolnych obsłużyć ogromną liczbę klientów na całym świeci…  o kazden porze dnia i nocy dzięki technologii.
 • Konkurs 50 Kreatywnych.
 • Ekosystem startupowy w Polsce – Zdaniem Janiaka -zmienia się na lepsze, mimo bardzo rótkiej historii wolnorynkowej gospodarki w Polsce względem bardziej rozwiniętych krajów.
 • Pieniądz publiczny, jako czynnik stymulujący, ale również generujący negatywne efekty i patologie.
 • Konieczność akceptacji błędów i porażek w procesie budowania start-upów i inwestowania.
 • Cykliczny charakter rynku startupowego, związany z napływem pieniędzy publicznych.
 • Rady dla młodego pokolenia: skupienie się na pasji, zgłębianie obszarów zainteresowań.
::

Grzegorz Kiszluk

Szkoła w Chmurze – nowa era w edukacji! EDUKACJA + KULTURA = SUKCES w biznesie (i nie tylko!) 

Natalia Minczanowska, Szkoła w Chmurze - Liceum - wszystkie klasy liceum - w Telewizji Biznesowej

 Szkoła w Chmurze, (rok szkolny 2023/24 około 30.000 uczniów).
   – Brak klasycznego planu lekcji;
   – warsztaty i konsultacje – m.in. jak budować CV czy tworzyć pomysły na biznes.

 

 Kompetencje XXI Wieku:
   – praktyczne nauczanie, np. zarządzanie emocjami, czym jest przedsiębiorczość;
   – Centrum Robotyki, wspiera pasje i rozwój uczniów.
#Kiszmasz #BusinessInBrief #BriefujZnami

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Daniel Bajer – Estonia, Digital Nation

Kiszmasz, Business in Brief, cotygodniowy wywiad Grzegorza Kiszluka w Telewizji Biznesowej

Transformacja Estonii – digital nation  

 • – 1992 – Estonia odzyskuje niepodległość. 
 • – Liczba mieszkańców: 1,3 mln, z dużą grupą etniczną Rosjan. 
 • – Pomimo niewielkich rozmiarów, Estonia kultywuje unikalną kulturę i język. 
 • – Brak podstaw ekonomii wolnorynkowej. 
 • – Wyzwania budżetowe, administracyjne problemy. 
 • – Podobieństwo do sytuacji w Polsce w latach 90. 
 • – Koncept „Digital-Nation” jako odpowiedź na wyzwania. 

Nowoczesna Administracja Państwowa 

– Wykorzystanie internetu w administracji publicznej. 

– Możliwość online dla wielu czynności, redukcja urzędów. 

– Pozytywne skutki dla budżetu. 

Estonia jako Źródło Unicornów 

– Inspiracja z doświadczeń amerykańskich. 

– Strategiczne podejście do transformacji – program „Skok Tygrysa”. 

Warunki dla Przedsiębiorców 

– Proces rejestracji firmy poniżej 5 minut. 

– Brak ZUSu, prosty system opodatkowania. 

– Kultura biznesu sprzyjająca innowacjom.

Edukacja i Kultura Prowadzenia Biznesu 

– Kluczowa rola edukacji w tworzeniu jednorożców. 

– Środowisko wspierające siedziby firm i rozwój. 

Podsumowanie 

– Estonia jako inspiracja dla innych krajów. 

– Konieczność zmiany spojrzenia na pochodzenie i sytuację. 

– Zmiana warunków otoczenia biznwsowego dla sukcesu. 

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Martyna Zastawna jedna z 15 najbardziej obiecujących kobiet w biznesie według Departamentu Stanu USA

Kiszmasz Busines in Brief, cotygodniowy wywiad Grzegorza Kiszluka w Telewizji Biznesowej

„Pani od butów” Laureatką rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie 2014;

 • W biznesie liczą się wartości!
 • Propagowanie dobrych przykładów inspiracją dla innych przedsiębiorców;
 • Polska gospodarka potrzebuje przedsiębiorczych kobiet!
 • Moda na Ciuchlandy;
 • Marketing odpowiedzialny społecznie;
 • Kreatywność to umiejętność patrzenia z różnych perspektyw.

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Przetargowe Bingo

 Pierwsza szerokozasięgowa kampania branżowa promująca dobre praktyki przetargowe

 

O kampanii

Głównym tematem kampanii Przetargowe Bingo skierowanej do branży reklamowej jest stosowanie prostych i intuicyjnych – skutecznych zasad przetargowych – wszystkie rekomendowane zasady i dobre praktyki można znaleźć na stronie: www.skutecznyprzetarg.pl/przetargowe-bingo. Kampania ma na celu pokazać, że branży reklamowej zależy na umacnianiu wspólnie wypracowanych standardów, tak by stały się one powszechną praktyką. Stosowanie dobrych praktyk jest gwarancją zwiększenia efektywności i skuteczności marketingowej, a co za tym idzie i biznesowej. Projekt promuje spot Przetargowe Bingo, na planie którego, obok Aktora Janusza Chabiora spotkali się przedstawiciele firm, agencji i organizacji branżowych.
W ramach kampanii zaplanowana jest również kampania digital, advertoriale edukacyjne, mailingi oraz działania w social media z ekspertami branżowymi.

10 skutecznych zasad przetargowych

Określenie celów przetargu i dobór odpowiedniej procedury
Zaproszenie nie więcej niż 5 Agencji
Profesjonalny i przemyślany brief
Jawny budżet
Briefing z każdą Agencją osobno
Adekwatny czas na opracowanie propozycji
Timing i NDA, ochrona praw autorskich obowiązują obie strony
Obiektywne i jawne kryteria i wagi ocen
Negocjacje w duchu partnerstwa
Wynagrodzenie pracy przetargowej

Szczegółowy opis zasad:  www.skutecznyprzetarg.pl/przetargowe-bingo

Organizatorzy

Kampania to kolejne działanie w ramach inicjatywy koalicji branżowej SAR, PSML, IAA Polska, ze wsparciem IAB i POR (Polska Organizacja Reklamodawców). Dotychczas w wyniku Dialogu Branżowym powstała m.in. Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej będąca zbiorem rekomendacji i narzędzi w 9 kategoriach marketingowych.

Spot kampanii

Kampanię promuje spot Przetargowe Bingo, na planie którego spotkali się przedstawiciele firm, agencji i organizacji branżowych. Reżyserem spotu jest Filip Załuska, operatorem Wojciech Zieliński. Za pomysł kreatywny odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v MATT, za media Mindshare Poland, za produkcję filmu F25 Production House, za komunikację PR – Monday Group Agencja Komunikacji.

W filmie wystąpili:

Mariusz Gerałtowski (PSML)
Dominik Górka (Live Age)
Dorota Haller (HONOR / HUAWEI)
Magdalena Heinrich (AstraZeneca)
Jakub Kamiński (Brain)
Adrian Kawecki (Mindshare)
Olga Kustra-Kowalczyk (IKEA)
Dariusz Maciołek (Bank BNP Paribas)
Jerzy Minorczyk (IAA Polska)
Paweł Patkowski (Orange)
Lena Stryjewska (2012 agency)
Maciej Twardowski (Ogilvy)
Paweł Tyszkiewicz (SAR)
Marcin Wocial (Play)

Najważniejsze linki
strona inicjatywy: www.skutecznyprzetarg.pl/przetargowe-bingo
spot kampanii: https://youtu.be/sK0E_OZp6H4

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Dziś firma, to pajęczyna przeróżnych inspiracji – Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes-Benz Busines in Brief

Kiszmasz Busines in Brief, cotygodniowy wywiad Grzegorza Kiszluka w Telewizji Biznesowej

 • Komunikacja marketingowa wymaga coraz większego profesjonalizmu, ale Marka jest drogowskazem;

 •  Sztuka – źródłem inspiracji. „Sztuka, nauka to biznes… A dobra sztuka, to fantastyczny biznes!” – Andy Worhol;
 •  każde skrzyżowanie dwóch obszarów, każda interdyscyplinarność w biznesie daje fantastycznie pozytywna rezultaty;
 •  kreatywność rodzi się z różnorodności;
 •  Marka jest najlepszym przewodnikiem na rynku, na którym egzystuje ponad pół miliona różnorodnych Marek!

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF

Ekosystem startupowy Francji – Darek Maciołek, BNP Paribas w Busines in Brief

Kiszmasz Busines in Brief, cotygodniowy wywiad Grzegorza Kiszluka w Telewizji Biznesowej

Francja – jeden z bardziej rozwiniętych  okosystemów startupowych w w Europie.

 

 • Małe i średnie firmy oraz korporacje, inwestując w rozwój startupów, korzystają z nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla budowania większej efektywności własnych organizacji;
 • Przykłady udanych inwestycji korporacji w rozwój  startupów w Polsce;
 • Francuski rząd wprowadza wiele ułatwień i przepisów przyjaznych dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości,
 • Ciągle udowadniamy światu, że Polacy– w różnym wieku– dysponują olbrzymim potencjałem kreatywności w biznesie;
 • Polska potrzebuję efektywnego i skutecznego otoczenia dla rozwoju tego potencjału– system edukacji i budowania wysokiej Kultury biznesowej
 • Jak i gdzie szukać pomysłów na biznes?

 

Brief.pl - jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

BRIEF