...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Uskrzydlający lider odpowiedzią na kryzys przywództwa?

Rola i oczekiwania wobec lidera zmieniają się szybko i radykalnie. Nie tylko pod kątem wymagań nowych pokoleń, ale także realiów w jakich żyjemy. Organizacje przyszłości potrzebują uskrzydlających liderów, stawiających ludzi w centrum uwagi.

W jednym z TEDx-owych wystąpień na temat cech Lidera Przyszłości (The Leader of the Future) John Spence mówi, że dobrym liderem jesteś wtedy, gdy stajesz się żywym przykładem i wzorcem tych cech, które chciałbyś widzieć u swoich naśladowców.

„You are a good leader when you become a living example of what you hope your followers one day become…”.

W tym zdaniu mieści się prawdziwa esencja dobrego lidera – lidera różnorodnych zespołów, lidera nowych pokoleń!

Obecnie na rynku pracy współpracują ze sobą cztery pokolenia, z czego prawie połowa całej „siły roboczej” to przedstawiciele młodych pokoleń. To dla liderów ogromne wyzwanie i wysoko postawiona poprzeczka. Umiejętność zarządzania różnorodnością jest w tej chwili jedną z najbardziej pożądanych kompetencji liderskich. Różnorodnością szeroko rozumianą, bo nie chodzi tu tylko o kwestie płci, wieku ale także kompetencji, doświadczenia czy sposobu podejścia. Dobry lider potrafi wykorzystać pełen potencjał różnorodnych zespołów.

Wiemy już, że do 2025 roku 75% rynku pracy przejmą pracownicy młodych generacji. Jakich liderów potrzebują organizacje przyszłości, aby sprostać temu wyzwaniu? Jakich liderów potrzebują młode pokolenia, aby wspierać ich rozwój i tworzyć nowych, dobrych liderów.

Rola lidera uległa radykalnym zmianom na przestrzeni ostatnich 30 lat. Z lidera przeszłości, nieomylnego wodza, wydającego „podwładnym” polecenia i rozkazy do lidera przyszłości, który ma służyć ludziom, wspierać ich i rozwijać. To zupełnie inna perspektywa, o wiele bardziej wymagająca dla lidera.

Dlaczego w tytule tego artykułu pojawia się uskrzydlający lider i kim on jest? Dlaczego właśnie uskrzydlającego lidera potrzebują organizacje przyszłości?

Uskrzydlający to więcej niż dobry – to lider, który dodaje skrzydeł. Motywuje, rozwija i inspiruje. Jest wzorem i przykładem. Nauczycielem i „influencerem”, za którym każdy chce pójść. To lider, który buduje zaangażowanie, efektywność i sukces zespołu oraz całej organizacji.

Jakie cechy i kompetencje powinien posiadać uskrzydlający lider, aby pociągnąć za sobą młode pokolenie?

 1. Autentyczność – przykład, wzór i autorytet do naśladowania. Młodzi ludzie chcą pracować dla prawdziwych i wiarygodnych liderów. Uskrzydlający lider jest nauczycielem kultury i wartości firmy – zawsze się nimi kieruje. Ma swoją integralność, spójność pomiędzy tym, w co wierzy, co mówi, a co robi. To uczciwość i szczerość w postępowaniu i traktowaniu innych ludzi.
 2. Otwartość – w trzech najważniejszych wymiarach:
  • Komunikacja – lider musi na bieżąco informować pracowników o celach, strategiach wynikach i o tym, co dzieje się w firmie. To jest podstawa budowania relacji, otwartości i zaangażowania w zespole.
  • Zmiana – uskrzydlający lider jest otwarty na ciągłe zmiany. Młode pokolenia dorastały i żyją w czasach ciągłych zmian i ewolucji – są do tego przyzwyczajeni. Potrzebują lidera, który nie tylko będzie otwarty na zmiany ale sam te zmiany będzie inicjował i promował. Nie chcą i nie będą pracować dla lidera, który za wszelką cenę będzie starał się utrzymać nienaruszony status quo.
  • Transparentność – przejrzystość intencji i działań. Ma kluczowe znaczenie dla budowania otwartej komunikacji i zaufania, dla jasno stawianych celów i zadań.
 3. Inspiracja – Uskrzydlający lider inspiruje, nie zarządza ludźmi.
  • Działa jako mentor.
  • Dba o rozwój pracowników, pomagając im osiągać swoje cele.
  • Daje odpowiedzialność i autonomię w działaniu.
  • Rzuca ciekawe wyzwania i cele. Jest daleki od mikrozarządzania. Dla młodych ludzi praca musi mieć znaczenie. Gdy dasz im cel i zapewnisz dostęp do informacji o firmie, poczują się nie tylko bardziej związani ze swoją pracą, ale także z misją organizacji.
  • Angażuje w budowanie celów, strategii i procesy decyzyjne.
  • Rozwija siebie i innych – zachęca pracowników do szukania różnych form rozwoju i doskonalenia, będąc w tym wzorem i przykładem.
 4. Docenianie – dobry lider umie dziękować i doceniać innych.

Żaden benefit nie zastąpi zwykłego „dziękuję”. Dobry lider potrafi zbudować kulturę wzajemnego doceniania w zespole.  Ma zdolność motywowania różnych typów osobowości i zrozumienia, w jaki sposób każda osoba w zespole chce być motywowana i doceniana. Docenianie jest jedną z najistotniejszych potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia.

        5. Feedback – młode pokolenia potrzebują informacji zwrotnej na bieżąco.

Otwarty feedback, dany w odpowiednim czasie i odpowiednio użyty jest jednym z najsilniejszych narzędzi uskrzydlającego lidera. Feedback pomaga w rozwoju, budowaniu relacji. Bez feedbacku nie ma postępu.

        6. Relacje – uskrzydlający lider jest partnerem swoich pracowników.

Dba o relacje z nimi, poznaje każdego z nich indywidualnie, aby móc ich motywować i rozwijać w najbardziej korzystny i efektywny sposób. Buduje zespół i na współpracy zespołowej opiera sukces swój i swojego zespołu.

Czy można stworzyć uniwersalny model uskrzydlającego lidera, który zadziała dla każdego, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia i oczekiwań?

Myślę, że jest to możliwe. Bo chyba każdy chce pracować dla lidera, który szanuje pracowników, budzi autorytet, zaufanie, słucha ich, rozwija, angażuje i inspiruje. Kwestia tylko jak to robić i jak dopasować styl do różnych oczekiwań. Nawet jeśli młode pokolenie teraz głośno wyraża swoje opinie i oczekiwania co do liderów i organizacji, to nie są one aż tak różne od oczekiwań starszych pokoleń. Młode pokolenia mają większą otwartość i odwagę w komunikowaniu swoich oczekiwań i potrzeb – co często jest motorem rozwoju dla organizacji, która chce i potrafi słuchać pracowników.

W najnowszej książce wydanej przez Instytut Gallupa w maju 2019 pod tytułem „IT’S THE MANAGER” czytamy, że idealny lider powinien posiadać 5 kluczowych kompetencji:

 1. Motywowanie – czyli inspirowanie zespołu do wykonywania swoich zadań w wyjątkowy sposób. Chodzi o taką motywację, która z ludzi potrafi w największym stopniu wykrzesać potencjał możliwości, wiedzy i zaangażowania.
 2. Styl pracy – to stawianie celów i zapewnianie środków i warunków, aby zespół mógł funkcjonować na najwyższych obrotach. To taki kręgosłup lidera, jego sposób działania. Bardzo indywidualny, ale jednocześnie ukierunkowany na wsparcie innych.
 3. Wpływanie – to inspirowanie innych do działania, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się przeciwności i opór. To umiejętność wpływania na innych, ale nie decyzyjnego, odgórnego tylko poprzez pewnego rodzaju pozytywny impuls, bodziec, zachętę czy mobilizację.
 4. Współpracowanie – budowanie oddanego, zgranego, ściśle współpracującego ze sobą zespołu. To jest fundamentalna rola lidera. Być naturalnym przywódcą, ale nie tylko po to, by przewodzić, ale przede wszystkim, żeby być inicjatorem i wsparciem prawdziwej pracy zespołowej.
 5. Analityczne myślenie – to dociekliwe i wnikliwe podejście lidera do budowania strategii i sposobu podejmowania właściwych decyzji. To tutaj lider buduje swoją pozycję jako ekspert i zyskuje autorytet innych.

Uskrzydlający lider to taki, w którym zespól widzi wartość, jaką on tworzy i dodaje.

Głos pracowników nigdy wcześniej nie był tak mocny jak w obecnych czasach. Stoją za tym media społecznościowe, otwarta, publiczna komunikacja. Nic nie da się ukryć i zamieść pod dywan. Ryzyko bycia odrzuconym przez własny zespół jest w obecnych czasach bardzo realne i bolesne.

Mówimy głośno o kryzysie przywództwa. Chcemy mieć liderów, którzy dynamicznie i angażująco będą wprowadzać nasze organizacje na zupełnie inne tory. Czasy liderów nominowanych „przez zasiedzenie” w firmie powinny odejść do biznesowego lamusa. Potrzebujemy liderów, którzy tworzyć będą uskrzydlające organizacje przyszłości, bazując nie tylko na swoich kompetencjach i doświadczeniu, ale przede wszystkim na spójnym sposobie myślenia i działania, gdzie zaangażowanie będzie wpisane w DNA przywództwa i organizacji.

Jestem doradcą biznesowym i ekspertką z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami, budowaniu zaangażowania i projektowaniu pozytywnego doświadczenia pracownika. Jestem autorką kursoBOOKa Super Liderka, praktycznego poradnika dla liderek, które chcą kształtować swój indywidulany, kobiecy styl zarządzania i dzięki niemu inspirować, rozwijać i motywować pracowników. Prowadzę szkolenia, wystąpienia i prezentacje oraz zajęcia ze studentami. Piszę bloga oraz publikuję artykuły m.in na łamach Harvard Business Review Polska, HR Business Partner, Wiedza i Praktyka oraz magazynu Brief.

Karolina Karwowska