Badanie 360 stopni, czyli jak ocenić kompetencje kadry kierowniczej

Badania pracownicze pomagają w kształtowaniu pozytywnej atmosfery w przedsiębiorstwie. Pozwalają też w pełni wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, a co za tym idzie przyczyniają się do sprawniejszego rozwoju instytucji. Badania pracowników można również powtarzać okresowo. Regularne badania pozwalają na stałe kontrolowanie poziomu kompetencji w przedsiębiorstwie oraz planowanie zmian w perspektywie długofalowego rozwoju.