...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Badanie 360 stopni, czyli jak ocenić kompetencje kadry kierowniczej

Badanie 360 stopni

Badania pracownicze pomagają w kształtowaniu pozytywnej atmosfery w przedsiębiorstwie. Pozwalają też w pełni wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, a co za tym idzie przyczyniają się do sprawniejszego rozwoju instytucji. Badania pracowników można również powtarzać okresowo. Regularne badania pozwalają na stałe kontrolowanie poziomu kompetencji w przedsiębiorstwie oraz planowanie zmian w perspektywie długofalowego rozwoju.

Czym jest badanie 360 stopni?

Zazwyczaj oceną pracownika zajmuje się jego przełożony. Badanie metodą 360 pozwala natomiast na zapoznanie się z opinią wielu innych osób i dzięki temu staje się ono bardziej obiektywne i rzetelne. W ramach badania oceniane są istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa, organizacji bądź konkretnego pracownika kwestie. W badaniu biorą udział wszyscy najbliżsi kooperanci danej osoby – zarówno współpracownicy, podwładni, jak i przełożeni. Osoba oceniana dokonuje natomiast samooceny. Oznacza to, iż już sam proces realizacji badania – ankiety prowadzone z podwładnym, kolegami z działu jak i przełożonymi – wzmacnia kulturę organizacyjną.  

Ze względu na swój charakter badanie najczęściej stosowane jest celem oceny kadry kierowniczej. Dzieje się tak dlatego, iż celem badania 360 stopni jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój poszczególnych pracowników, a to właśnie kadra kierownicza ma istotny wpływ na innych pracowników – może ich zarówno motywować, jak i zniechęcać do pracy.
Badanie 360 stopni może zostać przeprowadzone w różnych wariantach. W zależności od zakresu tematycznego wyróżnia sią oceny:

 • 270 stopni – ocena przełożonego, samoocena oraz ocena współpracowników,
 • 180 stopni – ocena przełożonego oraz samoocena,
 • 90 stopni – ocena przełożonego.

Wyniki badania obrazują w jakim stopniu postrzeganie samego menagera jest zgodne z opinią innych osób. Dzięki badaniom 360 stopni osoba oceniana buduje świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie istotnych dla przedsiębiorstwa kompetencji. Na podstawie wyników badania można również wesprzeć pracowników w indywidualnych ścieżkach rozwoju i stawaniu się liderem w swojej dziedzinie.

 

Jak wygląda analiza wyników badania?

Wszystkie oceny są grupowane i powstaje profil, na podstawie którego wykonywana jest analiza. Dzięki temu osoba oceniana nie wie, jak została oceniona przez poszczególnych współpracowników, zna jedynie ogólną opinię w podziale na obszary kompetencyjne oraz cechy osobowości.

Jakie są podstawowe korzyści z przeprowadzonego badania pracowników?

 • Sparametryzowanie informacji zwrotnych na temat poszczególnych pracowników.
 • Budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju.
 • Weryfikacja sposobu postrzegania danego kierownika, przez jego najbliższych współpracowników i podwładnych.
 • Wykrycie indywidualnych uzdolnień i ukrytych kompetencji.
 • Wzmocnienie zaangażowania i wypracowanie wspólnych celów dzięki informacji zwrotnej.
 • Kształtowanie kultury miejsca pracy i otwartej komunikacji, które stanowią ważny aspekt w dzisiejszym systemie zarządzania.

Ponadto w przypadku pracowników wyższego szczebla otrzymane wyniki mogą określić ich zdolności organizacyjne i stopień przywództwa w zespole. Badanie 360 stopni można również poszerzyć o oceny klientów czy współpracowników zewnętrznych, jeżeli współpraca z nimi, jest istotnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa lub organizacji.

 

Jak zrealizować badanie 360 stopni?

Ze względu na złożoność procesu badania 360 najlepiej zlecić je zewnętrznej instytucji – np. BioStat®, ponieważ ma spore doświadczenie w prowadzeniu i analizie takich badań.

Badanie można również zrealizować samodzielnie, korzystając z gotowych narzędzi, które pozwolą zebrać dane, zestawić je i przeanalizować. Jednym z takich narzędzi jest program do ankiet SurvGo™. Korzystając z tego programu ankietowego można na bieżąco śledzić treść i ilość uzyskanych odpowiedzi. Dzięki SurvGo™ można również urozmaicić respondentom badanie poprzez stworzenie różnych form pytań.

Ponadto jako narzędzie badawcze możesz zarówno wykorzystać przykładowe ankiety proponowane przez ekspertów SurvGo™, jak i skorzystać z usługi dodatkowej – konsultacji merytorycznej ankiety, co pozwoli dostosować badanie do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz również skorzystać z usługi opracowania obliczeń statystycznych w formacie Excel lub zamówić dedykowany raport badawczy.

 

Przykład ankiety:

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Badaniu 360 stopni.
Za pomocą niniejszej ankiety mają Państwo okazję ocenić pracownika Jan Kowalski. Prosimy o szczere wypełnienie kwestionariusza. Badanie jest anonimowe, a wyniki zostaną opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień, żadna informacja o charakterze indywidualnym nie będzie znana ani rozpowszechniana.

Jak wypełnić kwestionariusz

Wybieraj odpowiedzi, które w największym stopniu odpowiadają Twojej opinii. Ankieta zawiera stwierdzenia, z którymi można się zgodzić w różnym stopniu.
Do wyboru jest 6 możliwości:
  • ZDECYDOWANIE TAK zgadzam się z danym stwierdzeniem w 100%, tak dzieje się zawsze i bez wyjątków
  • TAK zgadzam się z danym stwierdzeniem w 80%, tak dzieje się zawsze lub z nielicznymi wyjątkami
  • RACZEJ TAK zgadzam się z danym stwierdzeniem w 60%, tak dzieje się w ponad połowie przypadków
  • RACZEJ NIE zgadzam się z danym stwierdzeniem w 40%, tak dzieje się od czasu do czasu
  • NIE zgadzam się z danym stwierdzeniem tylko w 20%, tak dzieje się sporadycznie
  • ZDECYDOWANIE NIE nie zgadzam się z danym stwierdzeniem całkowicie, nigdy się tak nie dzieje Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

 

M1. PROSZĘ WSKAZAĆ SWOJĄ RELACJĘ WZGLĘDEM OCENIANEGO?
1.
Samoocena
2.
Jestem przełożonym ocenianego
3.
Jestem podwładnym ocenianego
4.
Jestem współpracownikiem ocenianego

 

Dla respondentów, którzy w M1 wskazali 1:
Badanie 360 stopni – samoocena
Zdecydowanie
tak
Tak
Raczej
tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
I. MOTYWACJA
1.  
W pracy jestem pełen/na energii.
2.  
Jestem zaangażowana/y w pracę.
3.  
Jestem zmotywowany/a do pracy.
4.  
Efektywnie wykonuję swoją pracę.
5.  
Posiadam wiedzę i umiejętności w przypisanych mi obowiązkach służbowych.
6.  
Dążę do osiągnięcia celów.
7.  
Dotrzymuję umówionych terminów.
8.  
Potrafię rozpoznać kluczowe zmiany wpływające na nasz rynek.
9.  
Dołożę wszelkich starań, aby moja firma osiągała sukcesy.
10.  
Realizuję cele, które zostały wytyczone przez firmę.
11.  
Przedstawiam oryginalne pomysły na rozwój organizacji.
II. GROMADZENIE WIEDZY I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
12.  
Daję moim podwładnym możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.
13.  
Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem.
14.  
Daję podwładnym możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze wykonywanej przez nich pracy.
15.  
Nieustannie przedstawiam możliwości udoskonalenia pracy.
16.  
Nie boję się nowych pomysłów.
17.  
Odróżniam informacje istotne od mniej istotnych.
III. KOMUNIKACJA
18.  
Formułuję komunikaty w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
19.  
Uważnie słucham innych pracowników.
20.  
Prawidłowo interpretuję otrzymywane informacje.
21.  
Dostosowuję komunikaty do sytuacji i odbiorcy.
22.  
Sprawnie porozumiewam się z osobami na różnych stanowiskach.
23.  
Precyzyjnie odpowiadam na zadanie pytania.
24.  
Radzę sobie z emocjami w sytuacjach zawodowych.
25.  
Jestem asertywny/a.
26.  
Efektywnie komunikuję się na piśmie.
27.  
Efektywnie komunikuję się z wykorzystaniem komunikatorów np. internetowych.
28.  
Odnoszę się do innych pracowników z szacunkiem.
IV. Kultura zarządzania ZESPOŁEM
29.  
Wspieram zespół w codziennej pracy.
30.  
Można na mnie polegać.
31.  
Utrzymuję dobrą atmosferę w miejscu pracy.
32.  
Obiektywnie i sprawiedliwie oceniam oraz udzielam informacji zwrotnej.
33.  
Pomagam innym pracownikom rozwiązywać problemy.
34.  
Konstruktywnie rozwiązuję konflikty.
35.  
Potrafię przyznać się do błędów.
36.  
Jestem otwarty/a na opinię innych.
37.  
Utożsamiam się z zespołem.
38.  
Szanuję czas innych.
39.  
Jestem otwarty/a na informację zwrotną.
40.  
Tworzę klimat zaufania i szacunku.
41.  
Działam w porozumieniu z innymi pracownikami.
42.  
Myślę strategicznie.
43.  
Efektywnie pracuję pod presją czasu, zachowuję spokój w sytuacjach stresowych.
44.  
Ustalam realny harmonogram pracy.
45.  
Nie przypisuję sukcesu dla siebie, uznaję wkład innych w wykonywaną pracę.
V. Współpraca z klientem
46.  
Zmieniam i dostosowuję pracę według potrzeb klienta.
47.  
Wyszukuję i proponuję rozwiązania, które zaspokoiłyby potrzeby klienta.
48.  
Stale szukam nowych usług/produktów dla klientów.
49.  
Utrzymuję wysoki poziom profesjonalizmu podczas obsługi klienta.
VI. dodatkowe pytania
50.  
Trzy moje najmocniejsze strony:
Pytanie otwarte
51.  
Trzy najważniejsze obszary, które czuję, że wymagają poprawy:
Pytanie otwarte
 
 
Dla respondentów, którzy w M1 wskazali 2, 3 lub 4
Badanie 360 stopni – ocena pracowników
Zdecydowanie
tak
Tak
Raczej
rak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
I. MOTYWACJA
1.  
W pracy jest pełen/na energii.
2.  
Jest zaangażowana/y w pracę.
3.  
Jest zmotywowany/a do pracy.
4.  
Efektywnie wykonuję swoją pracę.
5.  
Posiada wiedzę i umiejętności w przypisanych obowiązkach służbowych.
6.  
Dąży do osiągnięcia celów.
7.  
Dotrzymuje umówionych terminów.
8.  
Potrafi rozpoznać kluczowe zmiany wpływające na nasz rynek.
9.  
Dokłada wszelkich starań, aby firma osiągała sukcesy.
10.  
Realizuje cele, które zostały wytyczone przez firmę.
11.  
Przedstawia oryginalne pomysły na rozwój organizacji.
II. GROMADZENIE WIEDZY I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
12.  
Daje podwładnym możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.
13.  
Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
14.  
Daje podwładnym możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w obszarze wykonywanej przez nich pracy.
15.  
Nieustannie przedstawia możliwości udoskonalenia pracy.
16.  
Nie boi się nowych pomysłów.
17.  
Odróżnia informacje istotne od mniej istotnych.
III. KOMUNIKACJA
18.  
Formułuje komunikaty w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
19.  
Uważnie mnie słucha.
20.  
Prawidłowo interpretuje otrzymywane informacje.
21.  
Dostosowuje komunikaty do sytuacji i odbiorcy.
22.  
Sprawnie porozumiewa się z osobami na różnych stanowiskach.
23.  
Precyzyjnie odpowiada na zadanie pytania.
24.  
Radzi sobie z emocjami w sytuacjach zawodowych.
25.  
Jest asertywny/a.
26.  
Efektywnie komunikuje się na piśmie.
27.  
Efektywnie komunikuje się z wykorzystaniem komunikatorów np. internetowych.
28.  
Odnosi się do mnie z szacunkiem.
IV. KULTURA ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM
29.  
Wspiera zespół w codziennej pracy.
30.  
Można na nim/niej polegać.
31.  
Utrzymuje dobrą atmosferę w miejscu pracy.
32.  
Obiektywnie i sprawiedliwie ocenia oraz udziela informacji zwrotnej.
33.  
Pomaga mi rozwiązywać problemy.
34.  
Konstruktywnie rozwiązuje konflikty.
35.  
Potrafi przyznać się do błędów.
36.  
Jest otwarty/a na opinię innych.
37.  
Utożsamia się z zespołem.
38.  
Szanuje czas innych.
39.  
Jest otwarty/a na informację zwrotną.
40.  
Tworzy klimat zaufania i szacunku.
41.  
Działa w porozumieniu z innymi pracownikami.
42.  
Myśli strategicznie.
43.  
Efektywnie pracuje pod presją czasu, zachowuje spokój w sytuacjach stresowych.
44.  
Ustala realny harmonogram pracy.
45.  
Nie przypisuje sukcesu dla siebie, uznaje wkład innych w wykonywaną pracę.
V. Współpraca z klientem
46.  
Zmienia i dostosowuje pracę według potrzeb klienta.
47.  
Wyszukuje i proponuje rozwiązania, które zaspokoiłyby potrzeby klienta.
48.  
Stale szuka nowych usług/produktów dla klientów.
49.  
Utrzymuje wysoki poziom profesjonalizmu podczas obsługi klienta.
VI. dodatkowe pytania
50.  
Trzy najmocniejsze strony pracownika
Pytanie otwarte
51.  
Trzy najważniejsze obszary, które wymagają poprawy:
Pytanie otwarte
VII. METRYKA:
M2. PŁEĆ
1.
Kobieta
2.
Mężczyzna
M3. JAK CZĘSTO SPOTYKA PAN/I OCENIANEGO PRACOWNIKA?
1.
Codziennie
2.
Co najmniej 1 raz w tygodniu
3.
Kilka razy w miesiącu
4.
Sporadycznie
5.
W ogóle

 

 


Bartosz Olcha BioStat

Bartosz Olcha
Dyrektor ds. Badań w BioStat®

www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl

Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy.

 

Zobacz także:

Jak zatrzymać pracownika w 5 krokach?

Badanie satysfakcji pracowników

Badania kompetencji jako wsparcie procesów rekrutacji

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat