...

BRIEF dociera do polskich firm i ich pracowników – do wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji w biznesie i oczekują informacji o ludziach, trendach i ideach.

Skontaktuj się z nami

Jak zatrzymać pracownika w 5 krokach?

Wielu polskich przedsiębiorców zmaga się z problemem odpływu pracowników. Fluktuacji pracowników sprzyja niskie bezrobocie w naszym kraju – wg. Eurostatu w 2002 r. stopa bezrobocia przekraczała wartość 20%, obecnie wynosi 3,4% (stan na marzec 2019 r.). W okresie 3 ostatnich lat wskaźnik ten spadł dwukrotnie! Co to oznacza dla przedsiębiorców? Z pewnością większe problemy ze […]

Wielu polskich przedsiębiorców zmaga się z problemem odpływu pracowników. Fluktuacji pracowników sprzyja niskie bezrobocie w naszym kraju – wg. Eurostatu w 2002 r. stopa bezrobocia przekraczała wartość 20%, obecnie wynosi 3,4% (stan na marzec 2019 r.). W okresie 3 ostatnich lat wskaźnik ten spadł dwukrotnie! Co to oznacza dla przedsiębiorców? Z pewnością większe problemy ze znalezieniem pracownika i zatrzymaniem go w obecnym miejscu pracy. Mamy dla was kilka wskazówek, które pomogą wam zachęcić pracownika do pozostania w waszej firmie:

 

 1. Poznaj nastroje podwładnych. Poznaj powody ich niezadowolenia

Zanim podejmiesz kolejne działania, najpierw warto sprawdzić poziom satysfakcji pracowników. Jeśli pracownicy są zadowoleni, może nie być konieczności wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie a Twoje obawy są bezzasadne. Bez względu na jego wynik, badanie opinii pracowników da Ci wiele cennych informacji. Profesjonalne badanie satysfakcji pracowniczej mierzy poziom zadowolenia z:

 • wynagrodzenia,
 • poziomu autonomii w pracy,
 • jakość organizacji pracy,
 • obciążenia pracą,
 • możliwości realizacji własnego potencjału,
 • z równowagi praca-życie prywatne,
 • oraz zaangażowanie, w szczególności: więź z firmą, nastawienie na rozwój firmy, zrozumienie kierunku rozwoju firmy, nastawienie na efekty, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, gotowość do poświęceń, zainteresowanie pracą, zaabsorbowanie pracą.

Takie badanie może posłużyć również do określenia poziomu stresu zawodowego, skali występowania mobbingu czy zagrożenia wynikającego z rotacji pracowników.

Najkorzystniej jest, jeśli badanie satysfakcji wykonuje się cyklicznie np. raz w roku. Wtedy wyniki są porównywalne w czasie, co umożliwia pracodawcy bieżące reagowanie na zmiany.

 

 1. Co robić dalej? Dowiedz się na czym zależy pracownikom

Warto znać nie tylko wyniki badania satysfakcji pracowników, w tym powody niezadowolenia, ale też cele i aspiracje swoich pracowników. Może okazać się, że pracownicy nie utożsamiają się z firmą i nie rozumieją jej misji i wartości albo ich wizja jest rozbieżna z wizją kierownictwa. Z pewnością diagnoza sytuacji będzie ułatwiona jeśli zdecydujesz się na badanie kultury organizacji.

 

 1. Ustalcie wspólne cele i propozycje działań naprawczych

Jeśli zastosowałeś się do powyższych rad, jesteś już świadom co nie podoba się twoim pracownikom (znasz poziom satysfakcji pracowników i ich ocenę kultury organizacji) i jakich zmian oczekują. Teraz pora wypracować kompromis, ustalić punkty zbieżne i wybrać te rozwiązania, które zadowolą obie strony – ciebie i twoich podwładnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pozwól pracownikom wybrać spośród siebie przedstawicieli, którzy zaangażowani będą w negocjacje. To bywa najtrudniejszy etap wymagający cierpliwości i dobrych chęci. Jeśli jednak uda Ci się pomyślnie go ukończyć, będziesz bliski sukcesu.

 

 1. Wdrożenie zmian

Po zakończeniu negocjacji pora wprowadzić w życie zaplanowane działania. Jedne zmiany, jak np. zgoda na samodzielny wybór nazw stanowisk przez pracowników, zwiększenie wysokości wynagrodzeń, wprowadzenie systemów premiowania i motywacyjnych, czy uelastycznienie godzin pracy, będą łatwiejsze w realizacji. Inne, np. zmiana kultury organizacyjnej, mogą wymagać wielu zmian na wielu płaszczyznach (w tym np. zmiany personalne w kierownictwie, przemodelowanie działów), a nawet całkowitego jej przybudowania. Ponadto może okazać się, że kadra kierownicza wymaga dodatkowego przeszkolenia.

 

 1. Ocena postępów i korekta działań

Kolejnym oczywistym krokiem będzie kontrola efektów wprowadzonych zmian. Efekty mogą być widoczne „gołym okiem” – pracownicy przestaną odchodzić, poprawi się ich efektywność i motywacja, zmniejszy absencja. Bardziej subtelne zmiany niedające tak oczywistych rezultatów trudniej jest ocenić. Najwięcej dowiesz się, jeśli po wprowadzeniu zmian i działań naprawczych, zdecydujesz się na przeprowadzenie ponownego badania pracowniczego (badanie satysfakcji pracowników lub badanie kultury organizacji) – ewaluacji ex post.

Jak widać, aby zatrzymać pracownika potrzeba przede wszystkim poznać jego opinie, oceny, potrzeby i aspiracje. W dużych firmach zebranie takich informacji od wielu pracowników jest możliwe tylko za pomocą statystycznych badań pracowniczych, które realizowane są przez wyspecjalizowane firmy. Zdobyta w ten sposób wiedza jest bezcenna w zatrzymaniu pracowników i daje możliwości długotrwałego rozwoju firmy.

 

BioStat® to komercyjna jednostka naukowa posiadająca status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych w biznesie. Specjalizujemy się m.in. w badaniach oraz oprogramowaniu medycznym. Transfer wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. To nasza przewaga. Pracujemy rzetelnie od 15 lat. Realizujemy projekty badawcze i multichannelowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych w oparciu o nasze systemy takie jak: eCRF.biz™, SurvGo™, Cati-system czy Medfile® oraz dedykowane autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Kompleksowo wspieramy naszych Partnerów w cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji strategii sprzedażowych. Nasi eksperci: Rafał Piszczek - Statystyk. Autor publikacji naukowo badawczych i referatów z zakresu data mining w analizach ekonomicznych i branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych. Ekspert ds. elektronicznej dokumentacji medycznej i telemedycyny. dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek - Matematyk. Autorka publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej. Wykładowca Instytutu Matematyki Politechniki Śląskiej, pracę doktorską broniła na AGH w Krakowie. dr Monika Jaremków - Ekspert ds. Badań, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii społecznej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautor publikacji książkowych. dr Marian Płaszczyca - Statystyk, doktor nauk biologicznych. Wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Sztokholmskiego oraz autor publikacji naukowo-badawczych z dziedziny inżynierii genetycznej, bioinformatyki i fizjologii roślin. dr Małgorzata Płaszczyca - Absolwentka kierunku biologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Fizjologii Roślin Uniwersytetu Sztokholmskiego. Posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne uzyskane podczas pracy w szwedzkim uniwersytecie. Jest współautorem publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych. Gosia pracę w BioStat® rozpoczynała od tworzenia analiz statystycznych na potrzeby raportów medycznych opracowywanych dla wiodących firm farmaceutycznych. dr Sebastian Musioł - Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, GWSP w Chorzowie, WSFiP w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych, ekspertyzach i konsultacjach strategicznych. Posiada doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych oraz w realizacji kampanii wizerunkowych, promocyjnych i informacyjnych. Autor publikacji naukowych w zakresie marketingu i ekonomii. Bartosz Olcha - Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Analityk, metodolog, autor opracowań i ekspert w już ponad 400 projektach badawczych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji badań rynku pracy, społeczno-gospodarczych oraz badań wizerunku marki pomocnych w tworzeniu strategii marketingowych. Zrealizował również szereg projektów dotyczących zachowań i preferencji konsumentów oraz badań satysfakcji klientów przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Miastem Łódź. A także Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Shell, Vivus Finance oraz z kilkudziesięcioma powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy. www.biostat.com.pl haloDoctor - nowa usługa telemedyczna łączy pacjenta z lekarzem | Lekarz online | e-Wizyty | e-Recepta

Biostat