Badania kompetencji jako wsparcie procesów rekrutacji

2 942

Badanie kompetencji to cenne źródło informacji o pracownikach, jak i potencjalnych kandydatach do pracy. Przeprowadzenie badania pozwala na uzyskanie wiedzy, która z kolei pozwala na efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Oceniając wiedzę, umiejętności oraz postawy pracowników na wybranych stanowiskach pracy można uzyskać szczegółowy bilans kompetencji. Przy wykonywaniu badań kompetencji warto skorzystać z szerokich możliwości co do samych testów. Można przeprowadzić test w podziale na:
-test osobowości,
-test zdolności poznawczych,
-test wykonawczy,
-test mierzący inteligencję emocjonalną,
-test odporności na stres,
-test styli relacyjnych,
-test styli behawioralnych,
-test ról zespołowychCzęsto przy tego typu wywiadach stosuje się również:
– wywiady autobiograficzne,
– wywiady behawioralne,
– wywiady kompetencyjne.

Bardzo popularną metodą jest też zbieranie opinii wśród osób współdziałających z osobą poddawaną badaniu. W tym celu najczęściej stosuje się metodę 360 stopni i  jej różne odmiany, jak metodę 180 stopni czy metodę 270 stopni. Efektem badania kompetencji jest poznanie kompetencji względem oczekiwań, jakie stawia firma przed pracownikiem. Na tej podstawie można budować motywację, rozwój umiejętności i potrzebnej wiedzy u pracownika.

Pracodawca ocenia pracownika przez pryzmat jego wiedzy teoretycznej, praktycznej, cech osobowości oraz postaw. Tak więc jest to mix zasobów, które pracownik zdobywa przez całe życie, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. Kompetencje możemy podzielić na twarde (techniczne) i miękkie (cechy charakteru, przekonania, postawy). Celem badania kompetencji w przedsiębiorstwie jest:
-weryfikacja zasobów kompetencyjnych w przedsiębiorstwie,
-poszukiwanie i zarządzanie talentami,
-zarządzanie potencjałami pracowników oraz zespołów projektowych,
-budowanie i nadzorowanie rozwoju zawodowego podwładnych,
-optymalne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Badanie Ról Zespołowych

Badanie Ról Zespołowych to odpowiedź na potrzeby współczesnego biznesu. Przeprowadzenie badania pozwala ocenę talentów we współpracy zespołowej wśród badanych kandydatów i pracowników. W każdej profesjonalnej firmie konieczne jest zbudowanie efektywnej współpracy, a także dbanie o ciągły jej rozwój pomiędzy członkami zespołu. Badanie ról zespołowych jest niezbędne, by zbudować profesjonalny zespół, który osiągać będzie sukcesy. Pełna automatyzacja procesu to przede wszystkim szybki wynik (w kilka minut), stąd też jest to bardzo poszukiwane narzędzie przez działy HR, jak i osoby zarządzające zespołami projektowymi.

Efekty zespół – sukces rekrutacji

Przeprowadzenie badania pozwala stworzyć zespół, który dzięki efektywnej współpracy jego członków osiąga wymierne sukcesy dla przedsiębiorstwa. Budowa dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów w realizowanych projektach pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa. Podnoszenie skuteczności i zarządzania to czynnik, który wpływa na wzrost organizacji i jej przychody. Zapotrzebowanie na konkretnych pracowników na stanowiska – stanowi klucz do budowy profesjonalnej organizacji, w odróżnieniu od często występującego jeszcze podejścia tworzenia zespołów pod pracowników.

Badanie Ról Zespołowych to jedna z możliwości Badania Kompetencji. Pozwala na stworzenie zespołu specjalistów tworzących między sobą synergię współdziałania. Badanie pozwala dobrać kandydata, który pokocha swoją pracę uwalniając jego naturalny potencjał i uwzględniając posiadany styl współpracy.

Role pracowników w organizacji dzielą się na trzy dominujące typy:
-intelektualne,
-zadaniowe,
-socjalne.

Jakie osoby warto mieć w zespole?

Po wykonaniu Badania Kompetencji do określenia ról zespołowych wiadomo już jakie niezbędne cechy kandydata lub pracownika będą przydatne na oferowanym stanowisku pracy. Wskazanie mocnych i słabych stron pracownika pozwala na określenie jego roli. Przeprowadzenie badania pozwala na wyselekcjonowanie pracowników zarówno na stanowiska kreatywne, analityczne, organizacyjne (zarządzające). W trakcie przeprowadzania tych testów wyłaniają się także naturalni liderzy, profesjonaliści w danych dziedzinach oraz kreatywne osobowości poszukujące nowych rozwiązań dla usprawnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z zastosowania testów kompetencji:

Dzięki testom kompetencji zawodowych możliwe są pomiary:
– wiedzy i umiejętności – to przede wszystkim kwestie związane z zachowaniami takimi jak: umiejętności autoprezentacji, komunikowanie się, perswazja,
– uzdolnień i talentów – by zmierzyć cechy, które wpływają na wykorzystanie przez daną osobę użycie czynności ponad standard,
– preferencji i zainteresowań zawodowych – pozwalają na określenie kierunków zawodowych, w których można daną osobę kierować. Wynik pozwala określić obszary zainteresowań konkretnej jednostki z uwzględnieniem konkretnych rodzajów sytuacji bądź środowiska pracy,
– predyspozycji zawodowych – pozwalają na pomiar poziomu wrodzonych skłonności danej osoby do wykonywania określonego zawodu,
– osobowości – pomiar zakłada weryfikację zestawu cech, które umożliwiają pokazanie każdej osoby z różnym poziomem tych cech.

Podsumowując korzyści:

-mniejsza liczba rozmów kwalifikacyjnych dzięki wcześniejszej selekcji,
-oszczędność czasu i finansów przeznaczonych na proces rekrutacji,
-możliwość prowadzenia rekrutacji na odległość dzięki interaktywnej formie testu,
-redukcja kosztów zarówno tych związanych z zatrudnieniem nieodpowiednich pracowników, jak i tych ze zatrudnieniem kolejnych osób do przeprowadzania testów,
-poznanie kandydata przez analizę posiadanych umiejętności,
-korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i kandydata.

Dzięki testom behawioralnym możliwe jest oszacowanie modelu osobowości i zachowań dzięki analizie psychologicznej. Weryfikacja kandydatów w procesie rekrutacyjnym usprawnia możliwość wyboru pożądanego pracownika na określone stanowisko w firmie. W trakcie przeprowadzane testu pracodawca poznaje możliwości kandydata. W oparciu o uzyskane wyniki pracodawca może proponować stanowisko, które najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom oraz umiejętnościom.

Źródło: https://www.biostat.com.pl/badania-kompetencji.php

Komentarze
Ładowanie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. AkceptujęDowiedz się więcej